eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
9607/2022 20221121 21.11.2022 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
9608/2022 20221121 21.11.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
9558/2022 20221121 21.11.2022 Utgående brev Arbeidstid julen 2022 Enheter/ avdelinger   her
9590/2022 20221121 21.11.2022 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 53 om koronavaksinasjonsprogrammet vaksine   her
9568/2022 20221121 21.11.2022 Internt notat ***** ***** *****   her
9597/2022 20221121 21.11.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
9598/2022 20221121 21.11.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
9599/2022 20221121 21.11.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
9611/2022 20221121 21.11.2022 Inngående brev Tilsyn - oppfyllelse av vedtak Arbeidstilsynet   her
9595/2022 20221121 21.11.2022 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
9596/2022 20221121 21.11.2022 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
3595/2022 20221121 21.11.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
3596/2022 20221121 21.11.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
9604/2022 20221121 21.11.2022 Inngående brev Søknad om dispensasjon om å føre ny matrikkeleining inn i matrikkelen uten at oppmålingsforretningen er fullført GV3 EIENDOM AS   her
9593/2022 20221121 21.11.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
9594/2022 20221121 21.11.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
9600/2022 20221121 21.11.2022 Internt notat uten oppfølging ***** ***** ***** ***** *****   her
9601/2022 20221121 21.11.2022 Internt notat uten oppfølging ***** *****   her
9591/2022 20221121 21.11.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
9602/2022 20221121 21.11.2022 Inngående brev Vi innvilger søknaden om samtykke, med vilkår Arbeidstilsynet   her
9586/2022 20221121 21.11.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
9587/2022 20221121 21.11.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
9554/2022 20221121 21.11.2022 Utgående brev Søknad om gjeterhytte ved Heastajohka i Karasjok kommune - ny høring STATSFORVALTEREN I NORDLAND   her
9605/2022 20221121 21.11.2022 Inngående brev ***** ***** ***** STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
9563/2022 20221118 18.11.2022 Inngående brev ***** ***** Samtykke *****   her
9562/2022 20221118 18.11.2022 Utgående brev Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** ***** *****   her
9573/2022 20221118 18.11.2022 Inngående brev Avtale om konsulent tjenester Direktoratet for forvaltning og IKT   her
9576/2022 20221118 18.11.2022 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
9571/2022 20221118 18.11.2022 Inngående brev Informasjonsskriv nr 2 fra brann- og redningsseksjonen i DSB #Postmottak DSB   her
9575/2022 20221118 18.11.2022 Inngående brev Informasjonsskriv fra 110-sentralen for Finnmark 110 sentralen for Finnmark v/Daniel Mood   her
9560/2022 20221118 18.11.2022 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 11/2022, sendt 18.11.2022 Skatteetaten   her
9561/2022 20221118 18.11.2022 Inngående brev Søker om utvidet skjenking 26.desember 2022 Sami City Hotel   her
9557/2022 20221118 18.11.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
9574/2022 20221118 18.11.2022 Inngående brev 22/3743 Høring av forskrifter til ny barnevernslov Postmottak BFD   her
9580/2022 20221118 18.11.2022 Utgående brev ***** ***** *****   her
9577/2022 20221118 18.11.2022 Inngående brev ***** ***** *****   her
9572/2022 20221118 18.11.2022 Inngående brev NVEs generelle uttalelse - Søknad om å dispensasjon fra arealplanens plankrav for å bygge hytte på eksisterende grunnmur - Gnr. 12 bnr. 27 - Karasjok kommune. NVEs referanse: 202221582-2 nve@nve.no   her
9584/2022 20221118 18.11.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
9585/2022 20221118 18.11.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
9570/2022 20221118 18.11.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
9582/2022 20221118 18.11.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
9583/2022 20221118 18.11.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
9581/2022 20221118 18.11.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
9318/2022 20221118 18.11.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
9578/2022 20221118 18.11.2022 Inngående brev VS: Etterlyser svar på høring om nye riksgrenseskilt ved grenseovergangene i Troms og Finnmark fylke STATENS VEGVESEN   her
9564/2022 20221118 18.11.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
9547/2022 20221117 17.11.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
9545/2022 20221117 17.11.2022 Inngående brev Foredragene fra fylkeskonferanse: Til universell utforming gjennom medvirkning. Sending 1 Alesia Andreassen   her
9546/2022 20221117 17.11.2022 Inngående brev Foredrag fra fylkeskonferanse: Universell utforming gjennom medvirkning, dag 2. Alesia Andreassen   her
9549/2022 20221117 17.11.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
9548/2022 20221117 17.11.2022 Inngående brev Innspill til tema som bør inngå i Troms og Finnmark fylkeskommunes innspill til Jordbruksforhandlingene 2023 Troms og Finnmark fylkeskommune   her
9552/2022 20221117 17.11.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
9541/2022 20221117 17.11.2022 Inngående brev Oppgjør for erverv av gangveiareal Sara Maret   her
9420/2022 20221117 17.11.2022 Utgående brev Fornyet forhåndsvarsel og pålegg om stans av arbeid. Ulovlig hytte oppført på gnr 7 bnr 1 i Karasjok kommune Bjarne Rikardsen   her
9550/2022 20221117 17.11.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
9540/2022 20221117 17.11.2022 Inngående brev Påminnelse - Skadenummer 19553731 Regress   her
9543/2022 20221117 17.11.2022 Inngående brev Foredragene fra fylkeskonferanse: Til universell utforming gjennom medvirkning. Sending 1 Alesia Andreassen   her
9544/2022 20221117 17.11.2022 Inngående brev Foredrag fra fylkeskonferanse: Universell utforming gjennom medvirkning, dag 2. Alesia Andreassen   her
9534/2022 20221116 16.11.2022 Inngående brev Angående områderegulering for Markannjarga, arealplan id 201302 Eivind Strømeng   her
9539/2022 20221116 16.11.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
9538/2022 20221116 16.11.2022 Inngående brev Søknadsskjema - Kulturskolen *****   her
9528/2022 20221116 16.11.2022 Utgående brev Høring: Søknad om å dispensasjon fra arealplanens plankrav for å bygge hytte på gnr 12 bnr 27 TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE m.fl.   her
9519/2022 20221116 16.11.2022 Inngående brev Eiendomsforhold i gnr 21/5 Eivind Strømeng   her
9511/2022 20221116 16.11.2022 Utgående brev Tilskudd til opplæring i og på samisk i grunnskolen STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
9520/2022 20221116 16.11.2022 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte JUSSHJELPA I NORD-NORGE   her
9530/2022 20221116 16.11.2022 Inngående brev Høring - forskrift om overgangsregler til ny barnevernslov (22/3679) BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET   her
9529/2022 20221116 16.11.2022 Inngående brev VS: Endelig versjon - Láidesteaddji Kurt Maurstad   her
9533/2022 20221116 16.11.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
9536/2022 20221116 16.11.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
9521/2022 20221116 16.11.2022 Inngående brev Vedtak - Rapport fra tilsyn 10306 kundestotte@lksa.no   her
9522/2022 20221116 16.11.2022 Inngående brev Vedtak - Rapport fra tilsyn 10310. kundestotte@lksa.no   her
9523/2022 20221116 16.11.2022 Inngående brev Vedtak - Rapport fra tilsyn 10307. kundestotte@lksa.no   her
9524/2022 20221116 16.11.2022 Inngående brev Vedtak - Rapport fra tilsyn 10309. kundestotte@lksa.no   her
9525/2022 20221116 16.11.2022 Inngående brev Vedtak - Rapport fra tilsyn 10308 kundestotte@lksa.no   her
9526/2022 20221116 16.11.2022 Inngående brev Vedtak - Rapport fra tilsyn 10305 kundestotte@lksa.no   her
9516/2022 20221116 16.11.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
9517/2022 20221116 16.11.2022 Utgående brev Kontrakt nordsamisk fjernundervisning skoleåret 2022-2023 AURSMOEN SKOLE   her
9535/2022 20221116 16.11.2022 Inngående brev Rundskriv for de regionale miljøtilskuddene for jordbruket i fylket - 2022 STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
9537/2022 20221116 16.11.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
9518/2022 20221116 16.11.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
9461/2022 20221115 15.11.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
9429/2022 20221115 15.11.2022 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
9479/2022 20221115 15.11.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
9470/2022 20221115 15.11.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
9513/2022 20221115 15.11.2022 Inngående brev Rapportering STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
9482/2022 20221115 15.11.2022 Inngående brev Høring - Legemiddelgrunndata - analyse av behov og omfang DIREKTORATET FOR E-HELSE   her
9484/2022 20221115 15.11.2022 Utgående brev SV: Elements integrasjon - arealplaner.no 'Roar Brun Svendsen'   her
9488/2022 20221115 15.11.2022 Inngående brev Høring – endring av forskrift om bruk av kjøretøy § 5-13 «bilbergingsbestemmelsen» STATENS VEGVESEN   her
9502/2022 20221115 15.11.2022 Inngående brev Søknad om dispensasjon Per Edvard Klemetsen m.fl.   her
9480/2022 20221115 15.11.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
9489/2022 20221115 15.11.2022 Utgående brev Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** *****   her
9473/2022 20221115 15.11.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
9465/2022 20221115 15.11.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
9458/2022 20221115 15.11.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
9478/2022 20221115 15.11.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
9468/2022 20221115 15.11.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
9472/2022 20221115 15.11.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
9456/2022 20221115 15.11.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
9460/2022 20221115 15.11.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
9462/2022 20221115 15.11.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
9467/2022 20221115 15.11.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
9471/2022 20221115 15.11.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
9476/2022 20221115 15.11.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet   her
9477/2022 20221115 15.11.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
9463/2022 20221115 15.11.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
9457/2022 20221115 15.11.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
9483/2022 20221115 15.11.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
9464/2022 20221115 15.11.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
9459/2022 20221115 15.11.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Landbruksdirektoratet   her
9451/2022 20221115 15.11.2022 Utgående brev SV: Samordna uttale til forslag til områderegulering for Markannjarga - Karasjok kommune 'Fjose, Astrid'   her
9469/2022 20221115 15.11.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
9474/2022 20221115 15.11.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
9466/2022 20221115 15.11.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
9487/2022 20221115 15.11.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
9439/2022 20221114 14.11.2022 Inngående brev Samordna uttale til forslag til områderegulering for Markannjarga - Karasjok kommune STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
9445/2022 20221114 14.11.2022 Inngående brev NVEs uttalelse til offentlig ettersyn - Områderegulering for Markannjarga - Karasjok kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)   her
9446/2022 20221114 14.11.2022 Inngående brev Samordna uttale til forslag til områderegulering for Markannjarga - Karasjok kommune STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
3594/2020 20221114 14.11.2022 Inngående brev Protokoll fra oppmålingsforretning Karasjok Kommune - Hans Gunnar Guttorm   her
9441/2022 20221114 14.11.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
9443/2022 20221114 14.11.2022 Utgående brev ***** *****   her
2772/2022 20221114 14.11.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
9434/2022 20221114 14.11.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
3133/2022 20221114 14.11.2022 Utgående brev Støtte til bredbåndsutbygging i Troms og Finnmark 2022 Troms og Finnmark fylkeskommune   her
4218/2022 20221114 14.11.2022 Utgående brev Tilbud om 100 % fast stilling som enhetsleder/ rektor ved Karasjok skole May-Britt Hansen Balto   her
9425/2022 20221114 14.11.2022 Inngående brev Søknadsskjema - Kulturskolen *****   her
9427/2022 20221114 14.11.2022 Inngående brev Informasjon om fosterdiagnostikk på ulike språk - se helsenorge.no HELSEDIREKTORATET   her
9431/2022 20221114 14.11.2022 Inngående brev Riksantikvaren inviterer til Innspillsmøte om Haag-konvensjonen og nasjonal beredskap - 7. desember Riksantikvaren arrangement   her
9435/2022 20221114 14.11.2022 Inngående brev Samplan for kommunedirektører 2023, att: kommunedirektør/rådmann Una Voss Christophersen   her
2388/2022 20221114 14.11.2022 Utgående brev Leie av Ambulansestasjon Jan Gunnar Persen m.fl.   her
9426/2022 20221114 14.11.2022 Inngående brev Webinar om Inntektssystemutvalgets utredning, NOU 2022:10 - tirsdag 15. november kl 08.00 Naturressurskommunene v/Marte Enger   her
9423/2022 20221114 14.11.2022 Inngående brev Utsatt høringsfrist - NOU 2022:10 Inntektssystemet for kommunene Postmottak KDD   her
9436/2022 20221114 14.11.2022 Inngående brev VS: Leder - 100 % fast stilling - 2. gangs utlysning Inger Lise Nordsletta   her
9424/2022 20221114 14.11.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
9428/2022 20221114 14.11.2022 Inngående brev 22/6868-1 NOU 2022:11 Ditt personvern - vårt felles ansvar. Personvernkommisjonens rapport - Høring Postmottak KDD   her
9440/2022 20221114 14.11.2022 Inngående brev Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2023 Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement   her
9442/2022 20221114 14.11.2022 Inngående brev Høring - Søknad om gjerde for å beskytte vinterbeitene - Harrevari vintersiida STATSFORVALTEREN I NORDLAND   her
9444/2022 20221114 14.11.2022 Inngående brev Høring - gjerde ved Dálabohki - Distrikt 16 STATSFORVALTEREN I NORDLAND   her
9418/2022 20221114 14.11.2022 Utgående brev Melding til tinglysing sammenslåing av matrikkelenheter gnr 9 bnr 124 og bnr 518 i Karasjok kommune Kartverket Tinglysing   her
9432/2022 20221114 14.11.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
9433/2022 20221114 14.11.2022 Utgående brev Ang. Tilskudd til opplæring i finsk som andre språk - ettersending II STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
9422/2022 20221114 14.11.2022 Utgående brev Tilskudd til opplæring i kvensk og/eller finsk som andrespråk skoleåret 2022/2023 STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
9430/2022 20221114 14.11.2022 Utgående brev Ang. Tilskudd til opplæring i finsk som andrespråk -ettersending STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
9416/2022 20221111 11.11.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
9412/2022 20221111 11.11.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
9415/2022 20221111 11.11.2022 Utgående brev Kvalitetssjekk av snøskuterløyper i Naturbase 'skuterloyper@miljodir.no'   her
9410/2022 20221111 11.11.2022 Inngående brev SV: Utlysning fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler 2023. Kristian Øvernes   her
9402/2022 20221111 11.11.2022 Inngående brev Kommunal- og distriktsdepartementet og Kunnskapsdepartementet ønsker innspill til stortingsmelding om samisk språk, kultur og samfunnsliv - kompetanse og rekruttering Kdd Dep - Olsen Nancy Vibeke   her
9405/2022 20221111 11.11.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
9411/2022 20221111 11.11.2022 Inngående brev Felt 4 Karasjok - Offentliggjøring av Finnmarkskommisjonens rapport om interne rettsforhold i reindriften Johansen, Vigdis Beate   her
9407/2022 20221111 11.11.2022 Inngående brev SV: Geosynkronisering av arealplaner Steinar Vaadal   her
9403/2022 20221111 11.11.2022 Utgående brev SV: arealplaner.no - redigeringsbruker Nina W. Tronstad   her
9404/2022 20221111 11.11.2022 Utgående brev SV: Geosynkronisering av arealplaner 'Markus Torstad' m.fl.   her
9391/2022 20221111 11.11.2022 Utgående brev Interkommunal vannområdekoordinator i Tana vannområde (Tana, Karasjok og Gamvik). Troms og Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE   her
9413/2022 20221111 11.11.2022 Utgående brev VS: Innsyn i sak 2021/1202 gnr 7 bnr 20 fnr 1 i Karasjok kommune Stian@advokatselskap.no   her
9414/2022 20221111 11.11.2022 Utgående brev VS: Innsyn i sak 2021/1202 gnr 7 bnr 20 fnr 1 i Karasjok kommune Stian@advokatselskap.no   her
9382/2022 20221111 11.11.2022 Utgående brev Om reingjerde i Nittošjohka krevd fjernet av Reinbeitedistrikt 17 og Jeagilvárre Siida Nils Jovnna Eira m.fl.   her
9409/2022 20221111 11.11.2022 Inngående brev Områdergulering for Markannjarga ID 5437 – høringsuttalelse Tore-Jan Gjerpe   her
9421/2022 20221111 11.11.2022 Inngående brev Uttalelse - Områderegulering for Markannjárga Anne Kirsten Veimæl Utsi   her
9390/2022 20221110 10.11.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
9387/2022 20221110 10.11.2022 Inngående brev 2019/208 Svar på offentlig høring Markanjarga områderegulering Luostejok Nett AS v/ Nils Arve Lund   her
9384/2022 20221110 10.11.2022 Utgående brev Utbetaling av tilskudd NILS LARS NILSEN EIRA   her
9395/2022 20221110 10.11.2022 Inngående brev Utbetaling av tilskudd til studiehjemmel i finsk vår 2022 STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
9396/2022 20221110 10.11.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
9389/2022 20221110 10.11.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
9393/2022 20221110 10.11.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
9386/2022 20221110 10.11.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
9388/2022 20221110 10.11.2022 Inngående brev TFFK Bussdepot Karasjok - Spørsmål til reguleringsbestemmelse plan 199801 Andreas W. Foss Westgaard   her
9375/2022 20221109 09.11.2022 Inngående brev Ukentlig oversikt, FHI data 2022-11-09 Fhi -   her
9381/2022 20221109 09.11.2022 Inngående brev Servicerapport - Pelias PELIAS NORSK SKADEDYRKONTROLL AS   her
9385/2022 20221109 09.11.2022 Inngående brev Uttalelse vedrørende høring og offentlig ettersyn av områderegulering for Márkannjárga, Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Samediggi/Sametinget   her
9370/2022 20221109 09.11.2022 Inngående brev ***** ***** *****   her
9366/2022 20221109 09.11.2022 Utgående brev Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** ***** *****   her
9364/2022 20221109 09.11.2022 Inngående brev Innføring av to-faktor autentisering for Landbruksdirektoratets elektroniske tjenester Linda Kristiansen   her
9373/2022 20221109 09.11.2022 Inngående brev REFNR:49633 Informasjon leveringsplikt Luostejok Nett AS   her
9379/2022 20221109 09.11.2022 Inngående brev Oppfordring til å innføre lokale tiltak mot fyrverkeri NOAH – for dyrs rettigheter v/Maria Lien   her
9363/2022 20221109 09.11.2022 Inngående brev Bovdehus SVD ávvoseminárii 24.11.2022 / Invitasjon til SVD jubileumsseminar 24.11.2022 Paula Rauhala   her
9377/2022 20221109 09.11.2022 Utgående brev Vedr. tilsagn om tilskudd fra primærnæringsfondet til kjøp av snøscooter LISA MÁJJÁ GAUP   her
9378/2022 20221109 09.11.2022 Utgående brev Vedr. tilsagn om tilskudd fra primærnæringsfondet til kjøp av livdyr LISA MÁJJÁ GAUP   her
9376/2022 20221109 09.11.2022 Utgående brev Vedr. tilsagn om tilskudd fra primærnæringsfondet til kjøp av melkekvoter ANNE MAY OLLI   her
9356/2022 20221109 09.11.2022 Utgående brev KONTRAKT - NORDSAMISK FJERNUNDERVISNING SKOLEÅRET 2022-2023 GIMLE OPPVEKSTTUN SKOLE   her
9383/2022 20221109 09.11.2022 Inngående brev Invitasjon til konferanse, skoler, barnehager + Likestillingssenteret v/Jørgen Berg-Sollien   her
9368/2022 20221109 09.11.2022 Utgående brev Tilbud om 100 % stilling i vikariat som enhetsleder barnehage Linn Beate Vuolab Åsen   her
9371/2022 20221109 09.11.2022 Inngående brev Dálve sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, vinter - Matti Lilja Matti Lilja   her
9365/2022 20221108 08.11.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
9354/2022 20221108 08.11.2022 Utgående brev ***** *****   her
9342/2022 20221108 08.11.2022 Inngående brev Invitasjon til orientering om sak i møte i kontrollutvalget 10.11.22, kl. 10 Anne Berit Bæhr   her
9353/2022 20221108 08.11.2022 Utgående brev Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** *****   her
9344/2022 20221108 08.11.2022 Inngående brev Turnustjeneste for fysioterapeuter fra august 2023 til august 2024 - anmodning om turnusplasser i Troms og Finnmark Statsforvalteren i Troms og Finnmark   her
9341/2022 20221108 08.11.2022 Inngående brev 90 ÅR SIDEN FOLKEMORDET HOLODOMOR 1932 TIL 1933 I UKRAINA Support to the People of Ukraine   her
9355/2022 20221108 08.11.2022 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd Nils Lars Nilsen Eira   her
9347/2022 20221108 08.11.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
9352/2022 20221108 08.11.2022 Inngående brev Uttalelse til høring og offentlig ettersyn - Områderegulering for Markannjarga - Karasjok kommune Troms og Finnmark fylkeskommune   her
9348/2022 20221108 08.11.2022 Inngående brev Fylkeseldrerådet inviterer til webinar 30.11.2022 Hege Elisabeth Losoa   her
9343/2022 20221108 08.11.2022 Inngående brev innsyn Trond Martin Skjerpe   her
9345/2022 20221108 08.11.2022 Inngående brev Høring av forslag til endringer i regelverket om offentlige anskaffelser og byggherreforskriften NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET   her
9349/2022 20221108 08.11.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
8956/2022 20221108 08.11.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
9350/2022 20221108 08.11.2022 Inngående brev Velkommen til digital sending av fylkeskonferanse: Til universell utforming gjennom medvirkning Alesia Andreassen   her
9324/2022 20221108 08.11.2022 Utgående brev Refusjonskrav høsten 2022 UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE CAMPUS KONGSBERG   her
9360/2022 20221108 08.11.2022 Utgående brev Oversendelse dokumenter angitt på side 4 i protokoll for oppmålingsforretning under gnr 21 bnr 51 Tanya Elisabeth Grønvold   her