eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
5051/2023 20230320 20.03.2023 Inngående brev Bestilling av innsyn - Vedtak i klagesak - Opphevelse av kommunens vedtak - Karasjok Nrk - Jan Roger Østby   her
5050/2023 20230320 20.03.2023 Inngående brev Bestilling av innsyn - Forslag til trafikkøy på parkering vest for inngangspartiet til Coop Extra SAGAT - Lova Hilanmo   her
5047/2023 20230320 20.03.2023 Inngående brev Application for landing permit Juhani Parkkali   her
5073/2023 20230320 20.03.2023 Utgående brev Application for landing permit 'juhani.parkkali@gmail.com'   her
5098/2023 20230320 20.03.2023 Inngående brev Supplering av søknad 9/437 IVCON AS   her
5102/2023 20230320 20.03.2023 Inngående brev SV: oppdragsavtale. Marion Rodgers Løseth   her
5081/2023 20230320 20.03.2023 Inngående brev Tillatelse til skadefelling av jerv i deler av Karasjok kommune i rovvilt region 8 - utvidet virketid Miljødirektoratet   her
5086/2023 20230320 20.03.2023 Inngående brev Informasjon om mottatt henvendelse om brudd på gratisprinsippet Statsforvalteren i Troms og Finnmark   her
5089/2023 20230320 20.03.2023 Inngående brev Saker til behandling i kommunene - ettersending av vedlegg Post Perletur   her
4539/2023 20230320 20.03.2023 Inngående brev Tildeling av stimuleringstilskudd til kommunal veterinærdekning for 2023 Statsforvalteren i Troms og Finnmark   her
3713/2023 20230320 20.03.2023 Utgående brev Informasjon til grunneiere om forestående rehabilitering av kommunalt ledningsnett fra renseanlegget via Stuorraluohka og Deanugeaidnu til ny skole og nytt helsesenter på gnr 9 bnr 94 Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat m.fl.   her
4538/2023 20230320 20.03.2023 Utgående brev SV: IG gitt gnr 9 bnr 1 fnr 234 og gnr 9 bnr 332 og 333 i Karasjok kommune. Søker Dere brukstillatelse? Espen Flatin Drogseth   her
5085/2023 20230320 20.03.2023 Utgående brev Rapporteing 2022 sftfpost@statsforvalteren.no   her
5067/2023 20230320 20.03.2023 Inngående brev REFNR:49565 Varsel om frakobling. Rapport 10309. Lksa -   her
5068/2023 20230320 20.03.2023 Inngående brev REFNR:49564 Varsel om frakobling. Rapport 10308. Lksa -   her
5069/2023 20230320 20.03.2023 Inngående brev REFNR:49562 Varsel om frakobling. Rapport 10306. Lksa -   her
5070/2023 20230320 20.03.2023 Inngående brev REFNR:49563 Varsel om frakobling. Rapport 10307. Lksa -   her
5071/2023 20230320 20.03.2023 Inngående brev REFNR:49566 Varsel om frakobling. Rapport 10310. Lksa -   her
5072/2023 20230320 20.03.2023 Inngående brev REFNR:49561 Varsel om frakobling. Rapport 10305. Lksa -   her
4507/2023 20230317 17.03.2023 Inngående brev Sluttutbetaling med reduksjon Sámediggi/Sametinget   her
4534/2023 20230317 17.03.2023 Inngående brev SV: IG gitt gnr 9 bnr 1 fnr 234 og gnr 9 bnr 332 og 333 i Karasjok kommune. Søker Dere brukstillatelse? Espen Flatin Drogseth   her
4533/2023 20230317 17.03.2023 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 56 om koronavaksinasjonsprogrammet vaksine   her
4536/2023 20230317 17.03.2023 Inngående brev Protokoll fra møtet i rovviltnemnda for region 8 den 3.3.2023 Røsæg, Andreas Vikan   her
4537/2023 20230317 17.03.2023 Inngående brev Presentasjon fra Klima- og miljødepartementet på rovviltnemndas møte den 3.3.2023 Røsæg, Andreas Vikan   her
4514/2023 20230317 17.03.2023 Inngående brev Invitasjon til Maihaugenkonferansen 2023 Maihaugen konferansen   her
4486/2023 20230317 17.03.2023 Inngående brev PS 23/10 Bestilling av saker til politisk behandling - HMPS Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat   her
4506/2023 20230317 17.03.2023 Inngående brev Utlysning av midler til nettverk for samiske barnehager, barnehager med samiske avdelinger og barnehager med samiske barn Statsforvalteren i Troms og Finnmark   her
4526/2023 20230317 17.03.2023 Inngående brev Høring – Hurtigbåt Finnmark Troms og Finnmark fylkeskommune   her
4529/2023 20230317 17.03.2023 Inngående brev Purring: Søknad om midler til Kara-X Karasjok motorklubb   her
4535/2023 20230317 17.03.2023 Inngående brev Rapportering til ALIS-Nord 1. april 2023 Svein Ragnar Steinert   her
4322/2023 20230316 16.03.2023 Inngående brev Samarbeidsavtale for Finnmark Friluftsråd kommunalt oppgavefellesskap Perletur   her
4345/2023 20230316 16.03.2023 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Trine Guttorm Anti   her
4346/2023 20230316 16.03.2023 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Jon Arild Guttorm   her
4349/2023 20230316 16.03.2023 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Tore Guttorm   her
4356/2023 20230316 16.03.2023 Inngående brev SV: Graving for veilys Geir-Arne Hestnes   her
4193/2023 20230315 15.03.2023 Inngående brev Høringsnotat - forslag til endringer i forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag Miljødirektoratet   her
4194/2023 20230315 15.03.2023 Utgående brev Høringssvar - forslag til endringer i forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag Miljødirektoratet   her
4306/2023 20230315 15.03.2023 Inngående brev Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Roar Steffensen Roar Steffensen   her
4308/2023 20230315 15.03.2023 Utgående brev Utlysningstekst helsefagarbeider/ pleiemedarbeider 75 % vikariat i tjenesten for mennesker med psykisk utviklingshemming Media   her
4085/2023 20230315 15.03.2023 Utgående brev Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 2973/2023 Dokument tittel: Søknad om - Bedriftsrettet-/etablererstøtte - UML AS Lova Hilanmo   her
4189/2023 20230315 15.03.2023 Utgående brev Høringsuttalelse om endringer av fiskeregler for Tanavassdraget i 2023 Klima- og miljødepartementet   her
4313/2023 20230315 15.03.2023 Inngående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon fra friområdeformål for fradeling av tomt fra gbrn 9/176 til boligformål - Karasjok kommune Troms og Finnmark fylkeskommune   her
4318/2023 20230315 15.03.2023 Inngående brev Kjøp av skole brakkerigg som midlertidig skole Kautokeino kommune   her
4311/2023 20230315 15.03.2023 Inngående brev Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Kåre Theodorsen Kåre Petter Theodorsen   her
4316/2023 20230315 15.03.2023 Inngående brev Svar på Karasjok kommunes tilsvar av 21.02.2023 på digitalt tilsyn - Karasjok avløpsrenseanlegg STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
4305/2023 20230315 15.03.2023 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/506 Løpenr: 3244/2023 Dokument tittel: Nabovarsel - Søknad om fradeling Lova Hilanmo   her
4186/2023 20230314 14.03.2023 Inngående brev Tilbakebetaling av tildelt tilskudd - avdeling 11993 Samediggi/Sametinget   her
4167/2023 20230314 14.03.2023 Inngående brev Innbyggernes halvtime 16.3-23 karen.berit@gmail.com   her
4168/2023 20230314 14.03.2023 Utgående brev Dálve sierralohpi mohtorjohtolatlágas/ dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Karasjok skole v/ Nils Ailo Anti Nils Ailo Anti   her
4162/2023 20230314 14.03.2023 Inngående brev Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Karasjok skole v/Nils Ailo Anti Nils Ailo Anti   her
4197/2023 20230314 14.03.2023 Inngående brev Tillatelse til skadefelling av jerv i deler av Karasjok kommune, rovviltregion 8 2023 - Kopi av brev fra Miljødirektoratet MILJØDIREKTORATET   her
4172/2023 20230314 14.03.2023 Inngående brev Justert billettakst for skoleskyss Troms og Finnmark fylkeskommune   her
4096/2023 20230313 13.03.2023 Inngående brev Informasjon om nasjonalt forløp for barnevern Bufetat   her
4056/2023 20230313 13.03.2023 Inngående brev Gravemelding Ávjovargeaidnu 20, 9730 karasjok Kenneth Eideng Berg   her
3755/2023 20230313 13.03.2023 Utgående brev Ávjovárgeaidnu 20 Søknad om igangsettingstillatelse 9/213 VALVA BYGGEBISTAND AS   her
3719/2023 20230313 13.03.2023 Inngående brev Fasade Coop Karasjok anders.henriksen@coop.no   her
4055/2023 20230313 13.03.2023 Inngående brev SV: Forslag til trafikkøy på parkering vest for inngangspartiet til Coop Extra anders.henriksen@coop.no   her
3469/2023 20230313 13.03.2023 Utgående brev Coop Finnmark SA. Tillatelse til tiltak ny Coop Extra butikk Bjørn Ivar Johansen   her
4057/2023 20230313 13.03.2023 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 2973/2023 Dokument tittel: Søknad om - Bedriftsrettet-/etablererstøtte - UML AS Lova Hilanmo   her
3751/2023 20230313 13.03.2023 Inngående brev RE: vedr fristutsettelse-Digibarnevern Monica Larssen   her
3752/2023 20230313 13.03.2023 Utgående brev SV: vedr fristutsettelse-Digibarnevern 'Monica Larssen'   her
4050/2023 20230313 13.03.2023 Inngående brev Mulige møtearenaer for involvering - ønske om innspill Helse Nord RHF   her
4064/2023 20230313 13.03.2023 Inngående brev Graving for veilys kaarlwic@gmail.com   her
3759/2023 20230313 13.03.2023 Utgående brev Dálve sierralohpi mohtorjohtolatlágas/ dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Marius Solbakken Marius Solbakken   her
4059/2023 20230313 13.03.2023 Inngående brev Purring - ber om status i saken - deres saksnr. 2018/2178 Finnmarkseiendommen   her
4060/2023 20230313 13.03.2023 Inngående brev Gjerde ved Niitosjohka Johannes Mattis Anti   her
4054/2023 20230313 13.03.2023 Inngående brev Innvilger tilskudd til Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester over statsbudsjettet 2023 kap. 761, post 67 Helsedirektoratet   her
4062/2023 20230313 13.03.2023 Inngående brev Vedtak i klagesak - Opphevelse av kommunens vedtak - Karasjok STATSFORVALTEREN I NORDLAND   her
3749/2023 20230313 13.03.2023 Utgående brev Fastsetting av pris for salg av gnr 9 bnr 529 til Troms og Finnmark fylkeskommune Troms og Finnmark fylkeskommune   her
4072/2023 20230313 13.03.2023 Inngående brev Sámi Klinihkka Helse Nord RHF   her
3848/2023 20230311 11.03.2023 Inngående brev Heargedievvá 7 Søknad om rammetillatelse 9/270 Børve Borchsenius Arkitekter AS   her
3725/2023 20230310 10.03.2023 Inngående brev Søknad om midler til arrangementet Kara-X Karasjok motorklubb   her
3724/2023 20230310 10.03.2023 Inngående brev Nærgående elg Marit alette Kildedam   her
3708/2023 20230310 10.03.2023 Inngående brev Foreløpig svar på søknad - Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Helsedirektoratet   her
3423/2023 20230310 10.03.2023 Utgående brev Søknadsskjema primærnæringsfond Sara Alethtta G. Eira   her
3704/2023 20230310 10.03.2023 Inngående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon for fradeling av tomt til boligformål - Beahcevárdievvá - gbnr 9/176 - Kárášjoga gielda / Karasjok kommune STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
3442/2023 20230310 10.03.2023 Utgående brev Søknad om bedriftsrettet-/etablererstøtte - Forprosjekt om planlegging av Reinpakken MJHUUVA MARET JOHANNA HUUVA   her
3440/2023 20230310 10.03.2023 Utgående brev Søknad om tilskudd ***** ***** UTSI SIIDA   her
3419/2023 20230310 10.03.2023 Inngående brev Fasade med trespiler Coop Karasjok, forslag fra arkitekt anders.henriksen@coop.no   her
3723/2023 20230310 10.03.2023 Inngående brev Ávjovárgeaidnu 20 Søknad om igangsettingstillatelse 9/213 VALVA BYGGEBISTAND AS   her
3200/2023 20230310 10.03.2023 Utgående brev Uttalelse vedr samarbeidsavtale om drift av 110-sentralen Sør-Varanger Kommune beredskap   her
3441/2023 20230310 10.03.2023 Utgående brev Vedrørende søknad om tilskudd fra primærnæringsfondet Mahtte Ailu Utsi Gaup   her
3436/2023 20230310 10.03.2023 Utgående brev Innsyn byggesak gnr 21 bnr 316 i Bahkiljohka 48 'Tanya Elisabeth Gronvold'   her
3414/2023 20230310 10.03.2023 Inngående brev Statsbygg. Hele saken er avsluttet Owren, Ingjerd   her
3710/2023 20230310 10.03.2023 Inngående brev Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Ravdna Ristiinna Hætta Ravdna Ristiinna Hætta   her
3709/2023 20230310 10.03.2023 Inngående brev Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Tommy Laiti Tommy Laiti   her
3193/2023 20230310 10.03.2023 Utgående brev Klage på kommunens vedtak vedr omstridt reingjerde ved Niitosjohka Johannes Mattis Anti   her
3716/2023 20230310 10.03.2023 Inngående brev Manglende egenkontrollrapport for 2022 for Karasjok tettsted renseanlegg. Varsel om vedtak om tvangsmulkt. STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
3726/2023 20230310 10.03.2023 Inngående brev Vedrørende vedtak 2018/263 om tilgodehavende refusjonskostnader post@sbilag.no   her
3187/2023 20230310 10.03.2023 Utgående brev Kjøp av skolerigg Guovdageainnu suohkan   her
3711/2023 20230310 10.03.2023 Inngående brev Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Atle Svebakk Atle Halvard Svebakk   her
3712/2023 20230310 10.03.2023 Inngående brev Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Anne Karine, Aslak, Lise og Laila Krokmo Anne Karine Krokmo m.fl.   her
3499/2023 20230309 09.03.2023 Inngående brev Velkommmen til valgannonsering 2023 Frantz - Astrid Antonsen Svartis   her
3671/2019 20230309 09.03.2023 Utgående brev HO 140/19 Samisk barnehagetilbud 2019 - samiske barnehager - Tilsagn Sámediggi/Sametinget   her
3799/2021 20230309 09.03.2023 Utgående brev Rapport over bruken av Samisk tilskudd 2020 for Guolban mánáidgárdi Sámediggi/Sametinget   her
3425/2023 20230309 09.03.2023 Utgående brev Tilbud om 100 % stilling i vikariat som enhetsleder barnehage Linn Beate Vuolab Åsen   her
755/2022 20230309 09.03.2023 Utgående brev Oversettelse til finsk planprogramforslag for detaljregulering for Nuvvos og Baisjohnjalbmi Thor-Arthur Didriksen m.fl.   her
3254/2023 20230309 09.03.2023 Utgående brev Vedr din søknad om tilskudd fra primærnæringsfondet Lisa Majja Gaup   her
3793/2021 20230309 09.03.2023 Utgående brev Máksinavžžuhus - Utbetalingsanmodning Sámediggi/Sametinget   her
3800/2021 20230309 09.03.2023 Utgående brev BUDSJETT - INNKJØPSPLAN OVER SAMISK TILSKUDD 2021 Sámediggi/Sametinget   her
3463/2023 20230309 09.03.2023 Inngående brev Brev fra KS til alle kommuner og fylkeskommuner ved kommune- og fylkeskommunedirektører KS   her
3447/2023 20230309 09.03.2023 Inngående brev Innkalling til regionalt planforum 23. mars 2023 - Regional plan for klimaomstilling Nora Dahl   her
3451/2023 20230309 09.03.2023 Inngående brev Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord Rune Bjørkli   her
3453/2023 20230309 09.03.2023 Inngående brev 22/7869-1 Høring: Forskrift om tilskudd til boligtiltak Postmottak KDD   her
3454/2023 20230309 09.03.2023 Inngående brev Høring - Kvinnehelseutvalgets NOU 2023: 5 - Den store forskjellen. Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse Postmottak HOD   her
3458/2023 20230309 09.03.2023 Inngående brev Ekstern høring – Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Trykk-Tjenester   her
3227/2023 20230308 08.03.2023 Inngående brev Skohterláhttu 14A Hans Arild Holmestrand   her
3203/2023 20230308 08.03.2023 Utgående brev Dálve sierralohpi mohtorjohtolatlágas/ innvilget dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Lill-Tove Ottesen Lill-Tove Ottesen   her
3211/2023 20230308 08.03.2023 Inngående brev Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Marius Solbakken Marius Solbakken   her
3206/2023 20230308 08.03.2023 Inngående brev Søknad på stilling - Enhetsleder for hjemmesykepleien i Hjemmesykepleie - 23/153 - ***** ***** ***** *****   her
3207/2023 20230308 08.03.2023 Inngående brev Søknad på stilling - Enhetsleder for hjemmesykepleien i Hjemmesykepleie - 23/153 - ***** ***** ***** *****   her
3208/2023 20230308 08.03.2023 Inngående brev Søknad på stilling - Enhetsleder for hjemmesykepleien i Hjemmesykepleie - 23/153 - ***** ***** ***** *****   her
3209/2023 20230308 08.03.2023 Inngående brev Søknad på stilling - Enhetsleder for hjemmesykepleien i Hjemmesykepleie - 23/153 - ***** ***** *****   her
3205/2023 20230308 08.03.2023 Inngående brev Søknad på stilling - Enhetsleder sykeavdeling i Sykeavdeling - 2023/91 - ***** ***** *****   her
3221/2023 20230308 08.03.2023 Utgående brev Coop Extra: Søknad om disp fra bestemmelser om matrialbruk og farge på ny butikk Coop Finnmark SA m.fl.   her
3240/2023 20230308 08.03.2023 Inngående brev Sikre pasientsikkerhet og kvalitet i legetjenesten med SKIL- informasjon til kommunene Nilsen, Anu Anna-Maija   her
3210/2023 20230308 08.03.2023 Inngående brev Innvilger overføring av ubrukt tilskudd fra 2022 til 2023 Helsedirektoratet   her
3241/2023 20230308 08.03.2023 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 55 om koronavaksinasjonsprogrammet vaksine   her
3199/2023 20230308 08.03.2023 Inngående brev Oversikt over kostnader - tilskudd til tiltak i beiteområder Rita Hansen   her
3253/2023 20230308 08.03.2023 Inngående brev Avslutning av tilsyn - Karasjok kommune Arkivverket   her
3225/2023 20230308 08.03.2023 Inngående brev Stenging av skuterløype Leif Anders Gaup   her
3244/2023 20230308 08.03.2023 Inngående brev Nabovarsel - Søknad om fradeling Advokatfirmaet Haagensen & Bakkelund   her
3183/2023 20230307 07.03.2023 Inngående brev Søknad om fradeling Haagensenbakkelund - Helene Johnsen   her
3191/2023 20230307 07.03.2023 Inngående brev NVEs innspill - Varsel om gjenopptakelse av detaljreguleringsplan for rv. 92 Anárjohka bru - Karasjok kommune - Kopi av brev til Statens vegvesen NVE   her
3181/2023 20230307 07.03.2023 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn IVCON AS   her
3182/2023 20230307 07.03.2023 Inngående brev Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Håkon Bysheim, Kristin Bysheim, Stein Roald Bysheim Håkon Ulvik og Bjørn Arild Bysheim Håkon Berger Bysheim m.fl.   her
3184/2023 20230307 07.03.2023 Utgående brev Utlysning 100 % fast sykepleier media   her
3194/2023 20230307 07.03.2023 Inngående brev Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Lill-Tove Ottesen Lill-Tove Ottesen   her
3024/2023 20230306 06.03.2023 Inngående brev Høring av Riksantikvarens forslag til temaer for bevaringsstrategier Riksantikvaren   her
3028/2023 20230306 06.03.2023 Inngående brev 23/818 Høring om endringer i fiskereglene for Tanavassdraget i 2023 Klima- og Miljødepartement   her
2997/2023 20230306 06.03.2023 Inngående brev SV: Oppdragsavtale fagdager i mai Marion Rodgers Løseth   her
3026/2023 20230306 06.03.2023 Inngående brev Uttalelse vedrørende søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for fradeling av tomt til boligformål, Gbnr 9/176, Kárášjoga gielda-Karasjok kommune Sámediggi/Sametinget   her
3035/2023 20230306 06.03.2023 Inngående brev HOAHPPOÁŠŠI: Liige namma vuodjinlohpái Gaup, Ravdna Buljo   her
3036/2023 20230306 06.03.2023 Utgående brev Rievdadus sierralobis mohtorjohtolatlágas - iige namma vuodjinlohpái Sámediggi/Sametinget   her
2999/2023 20230306 06.03.2023 Utgående brev Dálve sierralohppi mohtorjohtolatlágas/ dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Sametinget Sámediggi/Sametinget   her
3029/2023 20230306 06.03.2023 Inngående brev Ødelagt tomt i Oalgevárluodda 2 B Frank Arto Rasmus   her
2991/2023 20230306 06.03.2023 Utgående brev Bestilling av innsyn - Pålegg om riving av hytte oppført uten søknad i byggeforbudsbeltet mot vassdrag på Finnmarkseiendommen SAGAT - Lova Hilanmo   her
3042/2023 20230306 06.03.2023 Inngående brev Fremtidig behandlingstilbud ved Sámi Klinihkka Finnmarkssykehuset/Finnmárkku buohcciviessu   her
2972/2023 20230303 03.03.2023 Inngående brev Bestilling av innsyn - Pålegg om riving av hytte oppført uten søknad i byggeforbudsbeltet mot vassdrag på Finnmarkseiendommen SAGAT - Lova Hilanmo   her
2985/2023 20230303 03.03.2023 Inngående brev Oversendelse til kommunestyret - Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Karasjok kommune 14. februar 2023 Vefik - Aud Synnøve Opgård   her
2995/2023 20230303 03.03.2023 Inngående brev Særutskrift - Vedtak om kontrollutvalgets årsmelding 2022 Kusek - Anne Berit Bæhr   her
2970/2023 20230303 03.03.2023 Inngående brev Oversendelse til kommunestyret - Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Karasjok kommune 14. februar 2023 Kusek - Anne Berit Bæhr   her
2990/2023 20230303 03.03.2023 Inngående brev Mangler dokumenter i dispensasjonssak - Karasjok t Statsforvalteren - Horori, Shanaz   her
2982/2023 20230303 03.03.2023 Inngående brev Dálve sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, vinter - Leif Petter Grønmo Leif Petter Grønmo   her
2980/2023 20230303 03.03.2023 Inngående brev Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Sametinget Ravdna Buljo-Gaup m.fl.   her
3002/2023 20230303 03.03.2023 Inngående brev Lovtolkning og prøving av kommunalt skjønn i saker om motorferdsel i utmark Kld Dep - Torvik Marita   her
2978/2023 20230303 03.03.2023 Inngående brev 23/1087-1 Endringer i inndelingslova - Høring kommunal- og distriktsdepartement   her
2971/2023 20230303 03.03.2023 Inngående brev Nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltninpostmottak@hitra.kommune.nogen i 2023 Nav - Strømmen, Nina   her
2973/2023 20230303 03.03.2023 Inngående brev Søknad om - Bedriftsrettet-/etablererstøtte - UML AS UML AS   her
3010/2023 20230303 03.03.2023 Inngående brev Om Nødvarsel - informasjon til kommunene Dsb - #Postmottak DSB   her
2987/2023 20230303 03.03.2023 Inngående brev Invitasjon til innspillsmøte i Bodø om arbeidet med melding til Stortinget om seksuell trakassering Postmottak KUD   her
2913/2023 20230303 03.03.2023 Utgående brev Tilbud om 100 % fast stilling som miljøterapeut ved tjenesten for mennesker med psykisk utviklingshemming *****   her
2907/2023 20230302 02.03.2023 Inngående brev Offentliggjøring av private tilfluktsrom - Sivilforsvarets svar Statsforvalteren - Mette Leonhardsen   her
2906/2023 20230302 02.03.2023 Inngående brev Detaljregulering for NVE steinbrudd i Karasjok (1) Henninglarsen - Kirsten Svineng   her
2905/2023 20230302 02.03.2023 Inngående brev Detaljregulering for NVE steinbrudd i Karasjok (2) Henninglarsen - Kirsten Svineng   her
2904/2023 20230302 02.03.2023 Inngående brev Detaljregulering for NVE steinbrudd i Karasjok (4) Henninglarsen - Kirsten Svineng   her
2903/2023 20230302 02.03.2023 Inngående brev Detaljregulering for NVE steinbrudd i Karasjok (3) Henninglarsen - Kirsten Svineng   her
2887/2023 20230302 02.03.2023 Inngående brev Basistilskuddsrapport for fastlegeordningen i 5437 Karasjok kommune per mars 2023 Helfo - No-reply Helfo   her
2891/2023 20230302 02.03.2023 Inngående brev Felles brev til alle kommuner i Finnmark; kommune - og fylkestingsvalget 2023 Troms og Finnmark fylkeskommune   her
2879/2023 20230302 02.03.2023 Utgående brev Søknad om tilskudd - Samiske voksne med hørselstap (14264) Sametinget   her
2936/2023 20230302 02.03.2023 Utgående brev Vedtaksbrev Stall Nystad   her
2915/2023 20230302 02.03.2023 Utgående brev Leverandørreskontro 2022 - Karasjok 'karoline.sorensen@amedia.no'   her
2880/2023 20230302 02.03.2023 Inngående brev Innvilget søknad om bruk av snøskuter - Dispensasjon fra verneforskriften - Anárjoga álbmotmeahcci / Anárjohka nasjonalpark - motorisert ferdsel - Norsk institutt for naturforskning NINA Statsforvalteren - Solbakke, Jørgen Eira   her
2931/2023 20230302 02.03.2023 Utgående brev Vedtaksbrev Niillas Magnus Weterheim Skoglund   her
2871/2023 20230302 02.03.2023 Inngående brev Klage på produksjonstilskudd 2022 Rita Hansen   her
2878/2023 20230302 02.03.2023 Inngående brev Søknad om dispensasjon, gnr 25/3 Ivcon - Hanne Iversen Noste   her
2882/2023 20230302 02.03.2023 Inngående brev Innspel til Detaljregulering for Rv.92 Anàrjohka bru, nybygg - kopi av brev til Statens vegvesen Mattilsynet - Astrid Lende Einevoll   her
2935/2023 20230302 02.03.2023 Utgående brev Vedtaksbrev Anne May Olli   her
2932/2023 20230302 02.03.2023 Utgående brev Vedtaksbrev Tanya Elisabeth Grønvold   her
2937/2023 20230302 02.03.2023 Utgående brev Vedtaksbrev Alf Kristian Eriksen   her
2872/2023 20230302 02.03.2023 Utgående brev Midlertidig flytting av eksisterende skjenkebvilling til ett annet lokale - Kjells Kafe og Catering AS Kjells kafe og Catering   her
2934/2023 20230302 02.03.2023 Utgående brev Vedtakbrev Klemet Ingolf Kildedam   her
2933/2023 20230302 02.03.2023 Utgående brev Vedtaksbrev Knut Frode Berg   her
2938/2023 20230302 02.03.2023 Utgående brev Vedtaksbrev Osvald Guttorm   her
2930/2023 20230302 02.03.2023 Utgående brev Vedtaksbrev Dan Vidar Rasmus   her
2862/2023 20230302 02.03.2023 Utgående brev Dokumentasjon for å lukke pålegg Arkivverket   her
2928/2023 20230302 02.03.2023 Inngående brev KLAGE PÅ AVSLAG OM RETTING AV MATRIKKELGRENSE GNR: 7 BN. 20 FNR. 1 Advokatselskap - Stian Jensen   her
2911/2023 20230302 02.03.2023 Utgående brev Tilsetting av 100 % fast miljøterapeut i Tjenesten for mennesker med psykisk utviklingshemming Inga Merete Pulk   her
2929/2023 20230302 02.03.2023 Utgående brev Vedtaksbrev Heidi Sara   her
2908/2023 20230302 02.03.2023 Inngående brev Periodisk oppgjør Skattefirektoratet   her
2902/2023 20230302 02.03.2023 Inngående brev Invitasjon til kommunekonferanse i Alta 27. og 28. mars 2023 Troms og Finnmark fylkeskommune   her
2916/2023 20230302 02.03.2023 Inngående brev Grunneiers tillatelse til bruk av snøskuter - Forskningsprosjekt på kongeørn og jaktfalk Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat   her
2896/2023 20230302 02.03.2023 Inngående brev Oppdragsavtale fagdager i mai Marion Rodgers Løseth   her
2897/2023 20230302 02.03.2023 Utgående brev Invitasjon til kveldsarrangement "Hvordan skape møteplasser på tvers" Karasjok Pensjonistforening m.fl.   her
2883/2023 20230302 02.03.2023 Inngående brev Søknad om bolig Lise Noer johansen   her
2884/2023 20230302 02.03.2023 Inngående brev Søknadsskjema primærnæringsfond *****   her
2898/2023 20230302 02.03.2023 Utgående brev Dálve sierralohppi mohtorjohtolatlágas/ dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Sametinget v/ Rávdná Buljo-Gaup Sámediggi-Sametinget   her
2881/2023 20230302 02.03.2023 Utgående brev Søknad om tilskudd - Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Helsedirektoratet   her
2914/2023 20230302 02.03.2023 Inngående brev Foreløpig svar på søknad - Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Helsedirektoratet   her
2859/2023 20230301 01.03.2023 Inngående brev Søknad om - Bedriftsrettet-/etablererstøtte - ***** ***** ***** *****   her
2840/2023 20230228 28.02.2023 Inngående brev Ber om innsyn Amedia - Karoline Sørensen Brandtzæg   her
2839/2023 20230228 28.02.2023 Inngående brev Ber om innsyn Amedia - Karoline Sørensen Brandtzæg   her
2855/2023 20230228 28.02.2023 Utgående brev Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd - 2022 Laiti Eliassen AS   her
2853/2023 20230228 28.02.2023 Utgående brev Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd - 2022 Johan Ande Mahtte Somby Sandvik   her
2828/2023 20230228 28.02.2023 Utgående brev Vedr. utbetaling av obligasjonsinnskudd knyttet til leiekontrakt Karasjok Ligningskontor - Karasjok Statsbygg   her
2844/2023 20230228 28.02.2023 Inngående brev Utlysing - Midler til Regionale Tilretteleggingstiltak og Rekruttering og Kompetanseheving i landbruket - Søknadsfrist 24.mars 2023 Troms og Finnmark fylkeskommune   her
2843/2023 20230228 28.02.2023 Inngående brev Høring – Forslag til endringer i bioteknologilovens regler for preimplantasjonsdiagnostikk (PGD) og forbud mot genetisk testing av barn utenfor helsetjenesten Helse- og omsorgsdepartement   her
2845/2023 20230228 28.02.2023 Inngående brev Høring: Planprogram Regional plan for klimaomstilling i Finnmark Troms og Finnmark fylkeskommune   her
2846/2023 20230228 28.02.2023 Inngående brev Oversikt over kommunenes oppgaver på landbruksområdet - belastningsfullmakter for 2023 Statsforvalteren i Troms og Finnmark   her
2856/2023 20230228 28.02.2023 Inngående brev Utlysning av tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever 2023 Statsforvalteren i Troms og Finnmark   her