eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
8168/2022 20220926 26.09.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
8197/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Gravemelding E6 Barta Varanger-Kraft - Geir Kristoffersen   her
8182/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
8175/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
8176/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
8178/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
8179/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
8167/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
8163/2022 20220926 26.09.2022 Utgående brev Protokoll for oppmålingsforretning med deling av eiendom gnr 9 bnr 114 i Karasjok til godkjenning VALVA FITNODAT AS   her
8200/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev NVEs uttalelse - Høring og offentlig ettersyn - Kommuneplanens samfunnsdel for 2022-2034 - Karasjok kommune Anita Andreassen   her
8180/2022 20220926 26.09.2022 Utgående brev Ferdigattest fasadeendring gnr 9 bnr 445 Rema 1000 VALVA BYGGEBISTAND AS   her
8186/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
8166/2022 20220926 26.09.2022 Utgående brev Protokoll for oppmålingsforretning under Finnmarkseiendommen gnr 7 bnr 1, tilleggsareal til gnr 7 bnr 28 til godkjenning Hege Charlotte Næss m.fl.   her
8177/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Motorferdsel i utmark - oppstartsmøte 27.09.22, kl. 14:00 via Teams Kautokeino Kommune - Berit Solveig Bals   her
8188/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
8165/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Tillatelse til å dumpe masser MIn Boazu   her
8187/2022 20220926 26.09.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
8189/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
8190/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
8173/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
8174/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
8164/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Gatelys virker ikke Karl Edvard Balto   her
8170/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
8171/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
8172/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
8191/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
8193/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
8194/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
8199/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Motorferdsellovutvalget Karasjok Kommune - Kristin Norbye-Bekkelund   her
8196/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Tilskudd - Giellavahkku doaimmat Samediggi/Sametinget   her
8117/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/928 Løpenr: 7666/2022 Dokument tittel: Søknad om utslippstillatelse SAGAT - Lova Hilanmo   her
8116/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 7614/2022 Dokument tittel: Melding til tinglysing gnr 2 bnr 44 i Karasjok kommune SAGAT - Lova Hilanmo   her
8115/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/928 Løpenr: 6645/2022 Dokument tittel: Søknad om tillatelse til tiltak - Ett-trinns SAGAT - Lova Hilanmo   her
8123/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
8154/2022 20220923 23.09.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
8162/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest VALVA BYGGEBISTAND AS   her
8111/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/699 - 43, Refusjon av merutgifter for å tilby nordsamisk fjernundervisning Lova Hilanmo   her
8109/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Oppdatert brev til kommunene - utfasing av Personkortet - kommuner uten innsynsløsning for bruker (PK) NAV Prosjekt digisos   her
8122/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
8155/2022 20220923 23.09.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
8143/2022 20220923 23.09.2022 Internt notat uten oppfølging Møtereferat   her
8134/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
8151/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
8152/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
8153/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
8161/2022 20220923 23.09.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
8135/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
8136/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
8137/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
8138/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
8139/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
8140/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
8141/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
8142/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
8130/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
8132/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
8133/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
8093/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Informasjonen angående joddtabletter for innsatspersonell oversendt i joddtabletter Løfqvist, Heidi Vassbotn   her
8149/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Forlengelse av rammeavtalen elektrisk kraft 1/10-22 - 30/9-22 Fjordkraft AS   her
8150/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
8144/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
8146/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
8147/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
8148/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
8099/2022 20220923 23.09.2022 Internt notat uten oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
8129/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
8094/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev 22/3040 Høringsnotat med forslag til endringer i barnevernsloven Postmottak BFD m.fl.   her
8095/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Karasjok kommunes idrettstipend - søknadsfrist 1. okt. *****   her
8097/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Høring - Plan for digitalisering på legemiddelområdet DIREKTORATET FOR E-HELSE   her
8119/2022 20220923 23.09.2022 Utgående brev Søknad om tilskudd SAMEDIGGI / SAMETINGET   her
8113/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Søknad på kommunal leilighet/hus Gunhild Berit Aslakdatter Sara Buljo   her
8125/2022 20220923 23.09.2022 Utgående brev Søknad om tilskudd - samisk språkopplæring i barnehager SAMEDIGGI / SAMETINGET   her
8128/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
8127/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
8156/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev 22/1308 Arbeids- og inkluderingsministeren inviterer til møte om flyktninger fra Ukraina Postmottak AID   her
8159/2022 20220923 23.09.2022 Utgående brev Bekreftelse på registrert fallvilt Sarvvescielgi FINNMARKSEIENDOMMEN   her
7984/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Ukentlig oversikt, FHI data 2022-09-21 Fhi -   her
8015/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven- John Nystad, Ámmon Piera Nystad og Jan Kristian Lindi John Nystad m.fl.   her
8016/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven- John Nystad, Ámmon Piera Nystad og Jan Kristian Lindi John Nystad m.fl.   her
8032/2022 20220922 22.09.2022 Utgående brev Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven- John Nystad, Ámmon Piera Nystad og Jan Kristian Lindi John Nystad m.fl.   her
8034/2022 20220922 22.09.2022 Utgående brev Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven- John Nystad, Ámmon Piera Nystad og Jan Kristian Lindi John Nystad m.fl.   her
7742/2022 20220922 22.09.2022 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Joatkkihit ulbmillaš ealáhusplána 2022 rádjai Videreføringav strategisk næringsplan til 2022   her
8030/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Klage over gjennomført oppmålingsforretning og utstedelse av matrikkelbrev for eiendommen gnr. 9 bnr. 521 - klagen tas ikke til følge STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
8012/2022 20220922 22.09.2022 Internt notat uten oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7768/2022 20220922 22.09.2022 Internt notat ***** ***** ***** ***** *****   her
7909/2022 20220922 22.09.2022 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Márkannjárgga guovlomudden- vuosttas gearddi meannudeapmi. Områderegulering for Markannjárga. Første gangs behandling.   her
7916/2022 20220922 22.09.2022 Utgående brev Områderegulering for Markannjárga. Melding om høring og offentlig ettersyn SÁGAT-SÁMIID ÁVIISA AS SAMISK AVIS AS   her
7782/2022 20220922 22.09.2022 Utgående brev Områderegulering for Markannjarga. Melding om høring og offentlig ettersyn Nils Henrik Guttorm m.fl.   her
8003/2022 20220922 22.09.2022 Utgående brev Svar på uttrekk av Forum Winsak for Karasjok kommune IKA FINNMARK IKS   her
8031/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
8010/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Tilleggstildeling - Tilskuddsmidler for lokal kompetanseutvikling i barnehage 2022 - Rekomp STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
7982/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 52 om koronavaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET   her
7992/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Invitasjon til å foreslå pilotprosjekt - Revitalisering av Fotefar mot nord Troms og Finnmark fylkeskommune   her
7986/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Influensavaksinasjon 2022/2023 influensa@fhi.no   her
7925/2022 20220922 22.09.2022 Utgående brev Reinconsult: Søknad om disp fra reguleringsplan Ravdojohguolbba for fradeling av tilleggsareal til slakteri FINNMARKSEIENDOMMEN m.fl.   her
7920/2022 20220922 22.09.2022 Utgående brev Tuning & Service: Ohcama viessosajii FKT2 Vullošguolbanis. Søknad om tomt FKT2 på Vullošguolbba TUNING & SERVICE AS   her
7987/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Varsel om oppstart - NVE Karasjok HENNING LARSEN ARCHITECTS AS   her
7989/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Innspill til ny rammeavtale for krisestøtteverktøy DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)   her
8001/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
8009/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Varslet plassfratredelse ved Karasjok skole SKOLENES LANDSFORBUND   her
8020/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
8029/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7852/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Tilbud om vertskommunesamarbeid om digitaliseringsnettverk i Troms og Finnmark DIGI Troms og Finnmark v/Ellinor Anja Evensen   her
7853/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Høring – Forlenget overgangsordning i forbindelse med innføring av krav om landmålerbrev m.m. Forslag til endringer i matrikkelforskriften og forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET   her
7875/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Samhandlingsavvik - Karasjok kommune - Manglende rapport Finnmarkssykehuset HF   her
7900/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
7904/2022 20220921 21.09.2022 Utgående brev Foreløpig svar på innsynskrav Fred Arne Sørdal   her
7878/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7914/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Områderegulering for Markannjarga. Melding om høring og offentlig ettersyn Karasjok kommune   her
7901/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
7850/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Invitasjon til påmelding til Rus- og psykisk helseforum Troms og Finnmark OG Innspillsmøte om opptrappingsplan psykisk helse med HOD Statsforvalteren i Troms og Finnmark v/Pedersen, Marie Varsi   her
7862/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7864/2022 20220921 21.09.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7913/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Områderegulering for Markannjarga. Melding om høring og offentlig ettersyn Karasjok kommune   her
7890/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Informasjon til kommunale brannvesen - Brannutvikling i batterirom SJØFARTSDIREKTORATET   her
7858/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Søknadsskjema - Kulturskolen *****   her
7891/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7912/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Områderegulering for Markannjarga. Melding om høring og offentlig ettersyn Karasjok kommune   her
7889/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7869/2022 20220921 21.09.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7873/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
7738/2022 20220921 21.09.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** MULTICONSULT NORGE AS v/Silje Rypdal Ramberg   her
7897/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Møtereferat sivilforsvaret vedrørende ny brannstasjon. Fremdrift prosjektering og anbud SAGAT - Lova Hilanmo   her
7775/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7865/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7866/2022 20220921 21.09.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7887/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7769/2022 20220921 21.09.2022 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
7899/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
7851/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev GRAVEMELDING - Jeaggeluodda 25, 9730 Karasjok SAHA v/Morten Hansen   her
7854/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Gravemelding Valva Byggebistand v/Johan Niillas Saba   her
7894/2022 20220921 21.09.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7861/2022 20220920 20.09.2022 Inngående brev Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke *****   her
7789/2022 20220920 20.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
7780/2022 20220920 20.09.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7771/2022 20220920 20.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7786/2022 20220920 20.09.2022 Utgående brev ***** ***** *****   her
7774/2022 20220920 20.09.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7779/2022 20220920 20.09.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7772/2022 20220920 20.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7739/2022 20220920 20.09.2022 Inngående brev Nettsiden Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten stenges 14. oktober 2022 sykdomspulsen   her
7785/2022 20220920 20.09.2022 Inngående brev Svar på uttrekk av Forum Winsak for Karasjok kommune IKA FINNMARK IKS   her
7733/2022 20220920 20.09.2022 Inngående brev Påminnelse - Innhenting av kontaktinformasjon i kommunene - Nasjonal kartlegging kommunenes tjenestetilbud demens HELSEDIREKTORATET   her
7722/2022 20220920 20.09.2022 Utgående brev Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan 198401 Karasjok tettsted nord. Klagebehandling, melding om vedtak 'Marjo Kristiina Jussila'   her
7720/2022 20220920 20.09.2022 Utgående brev Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan 198401 Karasjok tettsted nord. Klagebehandling, melding om vedtak. NORCONSULT AS AVD TROMSØ m.fl.   her
7773/2022 20220920 20.09.2022 Inngående brev Godkjenner overføring av ubrukte midler til 2022- rapport og søknad HELSEDIREKTORATET   her
7751/2022 20220920 20.09.2022 Internt notat uten oppfølging Utvidet søkerliste for stilling - Sykepleier - 100 % vikariat stilling frem til september 2022 i Sykeavdeling - 2021/819   her
7753/2022 20220920 20.09.2022 Utgående brev Generell melding for ***** ***** Solrunn Holmen   her
7754/2022 20220920 20.09.2022 Utgående brev Generell melding for ***** ***** Solrunn Holmen   her
7755/2022 20220920 20.09.2022 Inngående brev Søknad på stilling - Sykepleier - 100 % vikariat stilling frem til september 2022 i Sykeavdeling - 2021/819 - ***** ***** *****   her
7756/2022 20220920 20.09.2022 Inngående brev Søknad på stilling - Sykepleier - 100 % vikariat stilling frem til september 2022 i Sykeavdeling - 2021/819 - ***** ***** ***** *****   her
7757/2022 20220920 20.09.2022 Inngående brev Søknad på stilling - Sykepleier - 100 % vikariat stilling frem til september 2022 i Sykeavdeling - 2021/819 - ***** ***** *****   her
7758/2022 20220920 20.09.2022 Inngående brev Søknad på stilling - Sykepleier - 100 % vikariat stilling frem til september 2022 i Sykeavdeling - 2021/819 - ***** ***** ***** *****   her
7770/2022 20220920 20.09.2022 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
7743/2022 20220920 20.09.2022 Inngående brev IUA Midt Finnmark : Årsregnskap for 2021og vedtatt budsjett for 2022 Midt Finnmark IUA v/Børge Grønlund   her
7761/2022 20220920 20.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7735/2022 20220920 20.09.2022 Inngående brev Nye og korrigerte tall for antall landbrukseiendommer - ettersendelse av kriteriedata for kommunene for 2023 - frist for tilbakemelding er utgangen av 22. september Kommunal- og distriktsdepartementet v/Rashid Naeem   her
7740/2022 20220920 20.09.2022 Utgående brev Vurderinger ***** ***** *****   her
7741/2022 20220920 20.09.2022 Internt notat uten oppfølging Meldingsrapport *****   her
7745/2022 20220920 20.09.2022 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
7690/2022 20220920 20.09.2022 Utgående brev Vurderinger ***** ***** *****   her
7708/2022 20220920 20.09.2022 Internt notat uten oppfølging ***** *****   her
7776/2022 20220920 20.09.2022 Inngående brev ***** ***** *****   her
7763/2022 20220920 20.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
7788/2022 20220920 20.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
7730/2022 20220920 20.09.2022 Utgående brev ***** ***** *****   her
7767/2022 20220920 20.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
7777/2022 20220920 20.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
7734/2022 20220920 20.09.2022 Utgående brev Søknad om tilleggsareal til gnr 9/1/249 i Karasjok trukket tilbake og avsluttes Morten Ailu H. Hansen m.fl.   her
7760/2022 20220920 20.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
7723/2022 20220920 20.09.2022 Inngående brev Endring av dato for dispensasjon felt 17 Trond Halvard Hammari   her
7724/2022 20220920 20.09.2022 Utgående brev Endring av dato for dispensasjon felt 17 Trond Halvard Hammari   her
7744/2022 20220920 20.09.2022 Utgående brev Søknad om disp fra arealplan for tilleggsareal til hyttetomt i Anarjohka Nils Asgeir Samuelsen   her
7749/2022 20220920 20.09.2022 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 09/2022, sendt 20.09.2022 Skatteetaten   her
7727/2022 20220920 20.09.2022 Utgående brev Byggetillatelse i ett trinn tilbygg til bolig gnr 9 bnr 1 fnr 249 Jeaggeluodda 25 Morten Ailu H Hansen   her
7716/2022 20220920 20.09.2022 Utgående brev Morten Ailu Hansen: Søknad om disp fra reguleringsplanens utnyttelsesgrad for å bygge tilbygg til bolig Morten Ailu Hætta Hansen   her
7729/2022 20220920 20.09.2022 Utgående brev Dispensasjon fra plankravet for å bygge bolig og garasje på gnr 10 bnr 68 på Ravdojohnjarga Karen Bær Eira   her
7721/2022 20220920 20.09.2022 Utgående brev Tillatelse til helikoptertransport DIVIDALSBYGG AS   her
7748/2022 20220920 20.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
7778/2022 20220920 20.09.2022 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd Landbruksdirektoratet   her
7736/2022 20220920 20.09.2022 Inngående brev Høring - Forslag om forskrift om gebyr ved behandling av søknad om autorisasjon, lisens, spesialistgodkjenning og godkjenning av etterutdanning for spesialister HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET   her
7746/2022 20220920 20.09.2022 Inngående brev Bekreftelse på anmeldt forhold FINNMARK POLITIDISTRIKT   her
7747/2022 20220920 20.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7719/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev 22/6260-1 NOU 2022: Inntektssystemet for kommunene - Høring KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET   her
7728/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Høring - Endringer i blåreseptforskriften HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET   her
7726/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Tilskudd - Kárenaš giella- ja kulturguovddáš Samediggi/Sametinget   her
7713/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
7718/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7709/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7711/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
7715/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7725/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad om dispensasjon Albrigt Johannes Rasmussen   her
7700/2022 20220919 19.09.2022 Internt notat uten oppfølging Protokollutdrag HMPS 19.09.22 - Søknad om disp fra plankravet for å bygge bolig og garasje på Ravdojohnjarga   her
7703/2022 20220919 19.09.2022 Internt notat uten oppfølging Protokollutdrag HMPS 19.09.22 - Reinconsult: Søknad om disp fra reguleringsplan Ravdojohguolbba for fradeling av tilleggsareal til slakteri   her
7706/2022 20220919 19.09.2022 Internt notat uten oppfølging Protokollutdrag HMPS 19.09.22 - Morten Ailu Hansen: Søknad om disp fra reguleringsplanens utnyttelsesgrad for å bygge tilbygg til bolig   her
7702/2022 20220919 19.09.2022 Internt notat uten oppfølging Protokollutdrag HMPS 19.09.22 - Tuning & Service: Ohcama viessosajii FKT2 Vullošguolbanis. Søknad om tomt FKT2 på Vullošguolbba   her
7710/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
7689/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev Pakkeforløp psykisk helse og rus endrer navn til Nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus HELSEDIREKTORATET   her
7705/2022 20220919 19.09.2022 Internt notat uten oppfølging Protokollutdrag HMPS 19.09.22 - Søknad om disp fra arealplan for tilleggsareal til hyttetomt i Anarjohka   her
7687/2022 20220919 19.09.2022 Inngående brev 11 Guorpmet - kart over leirplass Rolf Gullik Sarre   her