eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
4709/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev RF13.50 - Automatisk kvittering på innsendt søknad 2021-0006 Regionalforvaltning - RF13.50   her
4701/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev RF13.50 - Automatisk kvittering på innsendt søknad 2021-0005 Regionalforvaltning - RF13.50   her
4674/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Søknad om forlenget dispensasjon fra Motorferdselloven - Heaika Somby (deres ref. 2021/567-3/K01) Heaika Somby   her
4675/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Refusjon av merutgifter til fjernundervisning i nordsamisk våren 2021 STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
4676/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Høringsuttalelse - Offentlig høring av følgende veinavn i Porsanger Anna Ragnhild Skogen   her
4679/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Stående anvisning - korrigert etter regulering av kontraktsum 2021 PORSANGER KOMMUNE v/Helse og Omsorg   her
4681/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Saksnummer 2020/1384 om reseksjonering Liubov Kolesnik   her
4695/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Klage på forvaltningsvedtak - eiendomsskatt 2021 *****   her
4697/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Søknad om Industritomt Ildskogmoen BYGGHIT AS   her
4696/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Sanitærmelding gnr 21 bnr 225 Ane Paulsen og Thea Bendtsen   her
4700/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Søknad om støtte - Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Porsanger WILD CARIBOU AS   her
4655/2021 20210407 07.04.2021 Utgående brev Spørsmål vedr universell utforming - svar Ann -Karin Pedersen   her
4658/2021 20210407 07.04.2021 Utgående brev Vedrørende søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Kim-Are Kristiansen   her
4710/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Årets Pårørendekommune 2021 Pårørendesenteret   her
4673/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Klage på forvaltningsvedtak - eiendomsskatt 2021 *****   her
4708/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Søknad om støtte - Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Porsanger SELJENESCOTTAGE.COM INGAR KRISTOFFERSEN   her
4685/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Søknad om viderefinansiering av vannområdekoordinator i vannområde Midt-Finnmark LEBESBY KOMMUNE   her
4689/2021 20210407 07.04.2021 Utgående brev Bestilling - kopi av jordleieavtale Lisa Lundberg   her
4650/2021 20210407 07.04.2021 Utgående brev Melding om sak for jordskifteretten - 19-153607RFA-JVAD Erstatningen FINNMARK JORDSKIFTERETT   her
4654/2021 20210407 07.04.2021 Utgående brev Godkjenning - Rammesøknad - Endring av bygg - utvendig tilbygg større enn 50 m² - Holmenveien 4 HR Prosjekt AS   her
4656/2021 20210407 07.04.2021 Utgående brev Vedr søknad om deling av eiendom Svein josefsen   her
4680/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Anmodning om forhåndskonferanse gnr 19/85 Thor Johne Larsen Follesø   her
4684/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Situasjonsplan Nils Pettersen   her
4630/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Revisoruttalelser og signerte regnskaper - Saarela Velforening - Ballbinge, samt ski- og sykkelløype Vefik - Geir Ollila   her
4639/2021 20210407 07.04.2021 Utgående brev Midlertidig svar - Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket 2021 - Skinnluekurs - 911869004 Gaskka Finnmarkku samiid duodji - Agrossaksnummer 145858 GASKA FINNMARKKU SAMIID DUODJI   her
4611/2021 20210407 07.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt bekymringsmelding PORSANGER BOLIGSTIFTELSE   her
4632/2021 20210407 07.04.2021 Utgående brev Midlertidig svar - Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket 2021 - Møtepunkt Trollholmsund - 995298325 - Mearrasámi Duodjedállu - Agrossaksnummer 145810 MEARRASÁMI DUODJEDÁLLU   her
4634/2021 20210407 07.04.2021 Utgående brev Midlertidig svar - Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket 2021 - Tynne skog på 7/247 - Ida Kristine Breivik - Agrossaksnummer 145955 Ida Kristine Breivik   her
4659/2021 20210407 07.04.2021 Utgående brev Tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak 2021 - Søknad om støtte - Foreldrestøttende tiltak - 2021 Bufdir - Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet   her
4628/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Svar på tilbud om stilling Ailin Sivertsen   her
4645/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev Deling av grunneiendom, Sagveien 7 GBFnr 16/1/11. Søker: Nikoma Eiendom AS NIKOMA EIENDOM AS   her
4646/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Klage på forvaltningsvedtak - eiendomsskatt 2021 *****   her
4667/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Klage på forvaltningsvedtak - eiendomsskatt 2021 *****   her
4662/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Klage på forvaltningsvedtak - eiendomsskatt 2021 *****   her
4643/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Klage på forvaltningsvedtak - eiendomsskatt 2021 *****   her
3424/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev Oppgradering KommuneTV Aventia Fredrik Lie-Helgesen   her
4428/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev Melding om vedtak - Klagebehandling - Produksjons- og avløsertilskudd 2020, 912408191 Alpakka Nord Lisa Lundberg ALPAKKA NORD LISA LUNDBERG   her
3428/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Tidbank Porsanger kommune Tidbank - Aksel Rohde Heramb   her
3429/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Tidbank Porsanger kommune Tidbank - Tom Hansen   her
4604/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Søknad på lærerstilling *****   her
4608/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Søknad på lærerstilling *****   her
4595/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Søknad uten ansvarsrett - Endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - . gbnr. 19/69 Stig Johansen   her
4603/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev Godkjenning - Ett-trinns søknad - Riving av hele bygget - Klemetstadveien 54 Nord Bygg & Betong AS   her
4605/2021 20210406 06.04.2021 Utgående brev Anmodning om tilsvar på sak sendt til Tvisteløsningsnemda for helse -og omsorgssektoren HELSEDIREKTORATET   her
4609/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Søknad på lærerstilling *****   her
4613/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Søknad på lærerstilling *****   her
4616/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Svar på tilbud om stilling Agnete Hanssen   her
4618/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Søknad på lærerstilling *****   her
4620/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Søknad på lærerstilling *****   her
4621/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Søknad på lærerstilling *****   her
4663/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Klage på forvaltningsvedtak - eiendomsskatt 2021 *****   her
4664/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Klage på forvaltningsvedtak - eiendomsskatt 2021 *****   her
4612/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Søknad på lærerstilling *****   her
4614/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Søknad på lærerstilling *****   her
4610/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Søknad på lærerstilling *****   her
4615/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Svar på tilbud om stilling Tove Fossen   her
4617/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Søknad på lærerstilling *****   her
4579/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Akuttplasseringer av barn med uavklart smittesituasjon eller påvist smitte av SARS-CoV-2 Bufetat   her
4577/2021 20210331 31.03.2021 Inngående brev Fradeling av tomt Ine Berg Betsi   her
4571/2021 20210331 31.03.2021 Inngående brev Svar - tilbud om stilling på sykeavdeling Katja Nikolaisen   her
4575/2021 20210331 31.03.2021 Inngående brev Klage - eiendomsskatt 2021 - 9/123 *****   her
4573/2021 20210331 31.03.2021 Inngående brev Nytt svar om næringstomta gnr 2/59 i Porsanger kommune - Arctic Shop-Evy Strømme Evy Strømme - for Nils Ante Somby   her
4548/2021 20210330 30.03.2021 Inngående brev RF13.50 - Automatisk kvittering på innsendt søknad 2021-0004 Regionalforvaltning - RF13.50   her
4449/2021 20210330 30.03.2021 Utgående brev Stilling som leder for oppvekst og kultur Søkere på stilling   her
4543/2021 20210330 30.03.2021 Utgående brev Kompetanse og innovasjonstilskudd 2021 - Porsanger kommune Statsforvalteren i Troms og Finnmark   her
4545/2021 20210330 30.03.2021 Inngående brev Mottatt henvendelse Statsforvalteren - Postmottak SFTF   her
4547/2021 20210330 30.03.2021 Inngående brev Søknad om støtte - Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Porsanger BANAK SENTER FRISØR 1 AS   her
4553/2021 20210330 30.03.2021 Utgående brev Signering av avtale KlinObsKommune 2021-2023 Tromsø kommune   her
4557/2021 20210330 30.03.2021 Inngående brev Rapporter fra forvaltningssamarbeidet i GeoVEKST Kartverket - landdivisjonen   her
4560/2021 20210330 30.03.2021 Inngående brev Uttak av rødrev, svartbak og ravn i hekkeområdene for dverggås i 2021-2025 Miljødirektoratet   her
4562/2021 20210330 30.03.2021 Inngående brev Kompensasjon for merutgifter knyttet til smittevernstiltak i barnehager og skoler og forventninger til kommuner og fylkeskommuner KUNNSKAPSDEPARTEMENTET   her
4564/2021 20210330 30.03.2021 Inngående brev Sikker utsending av informasjon om massevaksinering Digdir - Digitale fellesløsninger   her
4526/2021 20210330 30.03.2021 Utgående brev Refusjon ledsager 2021 FINNMARKSSYKEHUSET HF   her
4529/2021 20210330 30.03.2021 Utgående brev Refusjon ledsager 2021 FINNMARKSSYKEHUSET HF   her
4534/2021 20210330 30.03.2021 Inngående brev Informasjon om kontaktperson til prosjektleder Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester   her
4536/2021 20210330 30.03.2021 Utgående brev Refusjon ledsager 2021 FINNMARKSSYKEHUSET HF   her
4539/2021 20210330 30.03.2021 Inngående brev Tilskuddsbrev 2021 - Tilskudd til merutgifter kommunene har til innkjøp av læremidler til fagfornyelsen UTDANNINGSDIREKTORATET   her
4551/2021 20210330 30.03.2021 Inngående brev KlinObsKommune pilot Porsanger Tromsø Kommune - Elin Teigen   her
4552/2021 20210330 30.03.2021 Inngående brev Signering av avtale KlinObsKommune 2021-2023 Tromsø Kommune - Elin Teigen   her
4554/2021 20210330 30.03.2021 Inngående brev Signering av avtale KlinObsKommune 2021-2023 Tromsø Kommune - Toril Bülow   her
4558/2021 20210330 30.03.2021 Inngående brev Vedtak om utbetaling refusjoner 2021 - jordmor HELFO   her
4511/2021 20210330 30.03.2021 Utgående brev Tilbud om stilling Katja Nikolaisen   her
4522/2021 20210330 30.03.2021 Utgående brev Refusjon ledsager 2021 FINNMARKSSYKEHUSET HF   her
4514/2021 20210330 30.03.2021 Utgående brev Tilbud om stilling Tove Laukeland Fossen   her
4524/2021 20210330 30.03.2021 Utgående brev Refusjon ledsager 2021 FINNMARKSSYKEHUSET HF   her
4527/2021 20210330 30.03.2021 Utgående brev Refusjon ledsager 2021 FINNMARKSSYKEHUSET HF   her
4530/2021 20210330 30.03.2021 Utgående brev Refusjon ledsager 2021 FINNMARKSSYKEHUSET HF   her
4532/2021 20210330 30.03.2021 Inngående brev Invitasjon til deltakelse i prosjekt KlinObsKOmmune Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester   her
4533/2021 20210330 30.03.2021 Utgående brev Foreløpig tilbakemelding på invitasjon Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester   her
4565/2021 20210330 30.03.2021 Inngående brev Deling av grunneiendom - 16/1/11 Sagveien 7 NIKOMA EIENDOM AS   her
4502/2021 20210330 30.03.2021 Utgående brev Registrering av tall på personer med psykisk utviklingshemming 2021 - Altinn Helsedirektoratet   her
4509/2021 20210330 30.03.2021 Utgående brev Tilbud om stilling Ellen Marit Sara   her
4513/2021 20210330 30.03.2021 Utgående brev Tilbud om stilling Monika Skjellhaug   her
4523/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Fwd: Spørsmål angående veilys til formannskapets orientering 25.03.21 Hans Magnus Thunestvedt   her
4518/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Anmodning om utsatt søknadsfrist for handel med fyrverkeri 2021 Norskfyrverkeri - Rikard Spets   her
4517/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Utsatt publisering av dekningsstatistikk for barnevaksinasjonsprogrammet 2020 Fhi - sysvak   her
4516/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Bli med på Egenberedskapsuka 2021 Dsb -   her
4499/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Svar til nabovarsel - fradeling av areal fra gnr 18/13 Fefo - Jan Erik Johansen   her
4478/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Påminnelse: Varsel - Oppstart av reguleringsplanarbeid Haukibrinken boligfelt Altinn -   her
4475/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Påminnelse: Varsel - Oppstart av reguleringsplanarbeid Haukibrinken boligfelt Altinn -   her
4467/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Klage angående brøyting Phanu Romsdal   her
4406/2021 20210329 29.03.2021 Utgående brev Melding om vedtak - Delvis innvilget dispensasjon fra motorferdselloven etter NF § 6 - vinter 2021 - Knut Eilif Bakkevold Knut Eilif Bakkevold   her
4408/2021 20210329 29.03.2021 Utgående brev Melding om vedtak - Innvilget dispensasjon fra motorferdselloven etter NF §§ 5 og 6 - vinter 2021-2026 - Steinar Persen Steinar Persen   her
4420/2021 20210329 29.03.2021 Utgående brev Melding om vedtak - dispensasjon til fradeling av en parsell fra GBnr 3/6 i Smørfjord Sigvald Eliot Samuelsen   her
4443/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Kopi av brev. Svar på nabovarsel - Fradeling av areal fra hotelleiendommen - gnr. 18 bnr. 13 - Lakselv - Porsanger kommune Statens vegvesen   her
4429/2021 20210329 29.03.2021 Utgående brev Melding om vedtak - Innvilget dispensasjon fra motorferdselloven etter NF § 5 - vinter 2021-2026 - Gunnar Olsen Gunnar Olav Olsen   her
4431/2021 20210329 29.03.2021 Utgående brev Melding om vedtak - Avslag på klage om dispensasjon fra motorferdselloven - vinter 2021 -Kari Spangen Kari Spangen   her
4433/2021 20210329 29.03.2021 Utgående brev Melding om vedtak - Innvilget dispensasjon fra motorferdselloven etter NF § 6 - vinter 2021 - FG-Bygg AS FG- BYGG AS   her
4470/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Ajourholdsrapport for mars 2021 ØSTERBOTN NATURBARNEHAGE AS   her
4464/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Tilskudd - Eldre ut på middag STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
4450/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 18 i koronavaksinasjonsprogrammet Fhi - Folkehelseinstituttet - vaksine   her
4452/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Søknad uten ansvarsrett - Endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² 19/69 - Porsangerfjordveien øst 177 Stig Johansen   her
4519/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Høring - Forslag til endring i lov om folketrygd § 5-10 og ny forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos logoped og audiopedagog HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET   her
4520/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Høring av forslag til forskrift om tilskudd til inkludering av barn og unge Bufdir - Høring Tilskudd   her
4528/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Høring - Endring i forskrift om genetisk masseundersøkelse av nyfødte HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET   her
4525/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Eiendomsskatt *****   her
4515/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Tilskuddsbrev 2021 - tilskudd til sommerskoletilbud - Porsanger kommune UTDANNINGSDIREKTORATET   her
4531/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Høring av ny forskrift om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Troms og Finnmark - høringsfrist 090521 Statsforvalteren   her
4521/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Høring - endringer i helsepersonelloven: autorisasjon av naprapater, osteopater, logopeder og paramedisinere HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET   her
4485/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Kvittering Rapportering på tilskudd, 2020, Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten Helsedirektoratet   her
4487/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - barmark 2021 - Sverre Gunvald Josefsen Sverre Gunvald Josefsen   her
4446/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Høring: Regional planstrategi for Troms og Finnmark 2020-2024 - Se nord – Geahča davás - Katto pohjaisheen TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE   her
4463/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Tilskuddsordning Eldre ut på middag Statsforvalteren i Troms og Finnmark   her
4466/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev CRPD - Fra konvensjon til praksis FFO Troms og Finnmark   her
4454/2021 20210329 29.03.2021 Utgående brev www.porsanger.kommune.no - Offentlig høring av følgende veinavn i Porsanger - høringsfrist 20.april 2021 www.porsanger.kommune.no   her
4459/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Vedtak - Tilsynsrapport Repvåg Kraftlag SA   her
4461/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Rutiner for skogbrannsesongen 2021 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)   her
4473/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Erstatningen FINNMARK JORDSKIFTERETT   her
4503/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Tilsynsrapport Gatelys Rantiveien LUOSTEJOK KRAFTLAG NETT AS   her
4510/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Tolkningsuttalelse - Statsforvalterens tilsynsansvar på barnevernområdet - beskyttet tilsyn etter barneloven § 43a Bufetat   her
4512/2021 20210329 29.03.2021 Utgående brev Svar på mail og inngang offentlig bygg. Postmottak m.fl.   her
4484/2021 20210329 29.03.2021 Utgående brev Rapportering tilskudd 2020 HELSEDIREKTORATET   her
4497/2021 20210329 29.03.2021 Utgående brev Tilbud om stilling Trine Johansen   her
4504/2021 20210329 29.03.2021 Utgående brev Tilbud om stilling Ailin Guttorm   her
4505/2021 20210329 29.03.2021 Utgående brev Tilbud om stilling Agnete Masternes Hanssen   her
4506/2021 20210329 29.03.2021 Utgående brev Tilbud om stilling Eva K Myrvang Nilsen   her
4134/2021 20210329 29.03.2021 Utgående brev Stilling som veileder ved NAV Porsanger Søkere på stilling   her
4382/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Innsynskrav i sak med løpenummer: 3752/2021 Ifinnmark - Markus Malmin   her
4359/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Ivaretakelse av sårbare barn og unge Fylkesmannen   her
4358/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Oppdatert smittevernveileder for barnehage Utdanningsdirektoratet   her
4357/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Oppdaterte smittevernveiledere for skole Utdanningsdirektoratet   her
4356/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Oppdaterte smittevernveiledere for skole Utdanningsdirektoratet   her
4384/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev for GBFnr 26/1/68 Solveig Elisabeth Skarhol   her
4388/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Søknad om støtte - Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Porsanger MARIANNE HANSEN   her
4403/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 6 bnr 1 fnr 32 Hjalmar Fridtjof Kaaby   her
4404/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Brev til Porsanger kommune. Vedtak til søknad om tilskudd - UKL, 959411735 Landbruksdirektoratet   her
4371/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Innsynskrav i sak: 3714/2021 Ifinnmark   her
4416/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Innsynskrav i sak: 3714/2021 - oversendelse av dokument i sladdet versjon iFinnmark   her
4426/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Ny 420 kV kraftledning Skaidi-Lebesby og ny 132 kV kraftledning Skaidi-Smørfjord. Høring av søknader NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)   her
4394/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Brev til Kenneth Emil Eliassen. Vedtak til søknad om tilskudd - UKL, 995200244 Landbruksdirektoratet   her
4397/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Brev til Selma Kristine Pettersen. Vedtak til søknad om tilskudd - UKL Landbruksdirektoratet   her
4398/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Brev til Mearrasámi Duodjedállu. Vedtak til søknad om tilskudd - UKL, 995298325 Landbruksdirektoratet   her
4401/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Melding om vedtak - Avslag på dispensasjon fra motorferdselloven - vinter 2021 - Sissel Uglebakken Sissel Uglebakken   her
4391/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Søknad om boligtomt ved Ildskogen - 5436/19/1 - Porsanger kommune - Til behandling etter PBL FINNMARKSEIENDOMMEN   her
4392/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Til uttalelse regionale kulturminnemyndigheter: Søknad om tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket 2021 - vedlikehold av gammelt gjenreisningshus Tffk - Troms og Finnmark fylkeskommune - Synnøve Thingnæs   her
4393/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Utlysning av stillinger - Lærere til grunnskolen 2021/22 JobbNorge   her
4395/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Brev til John Inge Henriksen. Vedtak til søknad om tilskudd - UKL Landbruksdirektoratet   her
4396/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Brev til Ottar Johannessen Eikvik. Vedtak til søknad om tilskudd - UKL Landbruksdirektoratet   her
4399/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Strøing av gangsti Undine Eriksen   her
4400/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Slåttebakken er blitt kommunal og privat i 2020. Leder, Porsanger FrP - Stig-Ronny Nilsen   her
4368/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Klage på forvaltningsvedtak - eiendomsskatt 2021 *****   her
4402/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Melding om vedtak - Avslag på dispensasjon fra motorferdselloven - vinter 2021 - Hege og Ulf Helge Johansen Ulf Helge Johansen   her
4405/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Kopi av brev til Sentrumsboliger AS- Porsanger kommune - Reguleringsplaner - Detaljreguleringsplan - Haukibrinken boligfelt - PlanID 2020002 - Sentrumsboliger AS - Uttalelse fra Avinor Avinor AS   her
4390/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev 1. Terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for år 2021 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET   her
4411/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Scooterløype over privat eiendom Ove-Arne Andreassen   her
4419/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Kopi av brev til Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Retting av verneforskriften for Stabbursdalen nasjonalpark/ Rávttošvuomi Álbmotmeahcci MILJØDIREKTORATET   her
4427/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Søknad om deling av grunneiendom gnr 2 bnr 12 Bjørn Tore Berg m.fl.   her
4435/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Ber om innspill - Høring - Nasjonale faglige råd for forebygging og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne HELSEDIREKTORATET   her
4436/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Bredbåndstilskudd 2021 Tffk - Troms og finnmark fylkeskommune   her
4439/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Søknad om industritomt på Ildskogmoen (Sak 2021/402) ARCTIC ENTREPRENØR AS   her
4440/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev www.porsanger.kommune.no Kompensasjon til bedrifter som er spesielt hardt rammet av smitteverntiltakene www.porsanger.kommune.no   her
4070/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Tilskudd 2021 - Fagertun barnehage Fagertun Barnehage   her
4073/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Tilskudd 2021 - Østerbotn naturbarnehage AS Østerbotn naturbarnehage AS   her
4438/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev www.porsanger.kommune.no - Nå kan du søke næringstomt på Ildskogmoen industriområde www.porsanger.kommune.no   her
4354/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Gårdsavtale Kenneth Eliassen   her
4355/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Påtegning til festekontrakt for GBnr 16/248 KÅVEN EIENDOM AS   her
4361/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Kopi av Skjema innrapportering kommunenes merutgifter med covid-19 1 halvår 2021.xlsx sak 2021/266 Statsforvalteren i Troms og Finnmark - Riise, Marianne Winther   her
4362/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Innsending - Manglende vedlegg i eStil RMP Landbruksdirektoratet   her
4381/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Dispensasjon etter plan og bygningsloven - tomt gnr 19 bnr 1 - Ina Marie Pedersen Ina Marie Pedersen   her
4385/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev for GBFnr 26/1/60 Anne Wenche Olsen   her
4386/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev for GBFnr 26/1/48 Dag Rune Straumsnes   her
4389/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev RF13.50 - Automatisk kvittering på innsendt søknad 2021-0002 Regionalforvaltning - RF13.50   her
4407/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Avtale om praksisplasser mellom Helsefak/UIT og Porsanger kommune Universtitetet i Tromsø   her
4346/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Melding om vedtak - Innvilget dispensasjon fra motorferdselloven etter NF § 5a - vinter 2021 - 2025 - Lindbäck Suspension service as LINDBÄCK SUSPENSION SERVICE AS   her
4341/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses -sletting av GBFnr 7/48/1 Petter Michael Jacobsen   her
4352/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - barmark 2021 - Bjarne Martinsen Bjarne Martinsen   her
4353/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Vedtak om tilskudd til viderefinansiering av interkommunal vannområdekoordinator for vannområde Midt-Finnmark Troms og Finnmark fylkeskommune   her
4331/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Melding om vedtak - Innvilget dispensasjon fra motorferdselloven etter NF § 6 - vinter 2021 - Nils Alfred Mella Nils Alfred Mella   her
4339/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Etterlysning av svar på "Oppbygging av nedbrent gamme" Postmottak   her
4184/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Tilsvar innsyn bestilt 22.3.21 - løpenr. 3714/2021 Sagat   her
3985/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Innvilget dispensasjon fra motorferdselloven etter NF § 5 - vinter 2021-2026 - Hans Atle Strømeng Hans Atle Strømeng   her
4072/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Tilskudd 2021 - Bærtua Barnehage Bærtua barnehage (Saarela barnehage)   her
4281/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev Til landets kommuner: regjeringens pressemeldinger og pressekonferanse fra tirsdag 23. mars er oversatt til flere språk Imdi   her
4042/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev Ditt svar til «Rapportering om bruken av vakt- og administrasjonstilskudd til veterinærdekning for 2020 (LDIR-113B)» (Ref. 13162463) er levert Uio - Nettskjema   her
4337/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev Uttalelse til søknad om fradeling av eiendom - Gnr 7/128 - Porsanger kommune Troms og Finnmark fylkeskommune   her
4338/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev Veiledningsnotat for bedre kobling mellom samfunnsplanlegging og økonomiplanlegging i kommunene STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
4328/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev Byggesak april 2020 Jan-Ove Guttorm   her
4330/2021 20210325 25.03.2021 Utgående brev Melding om vedtak - Delvis innvilget dispensasjon fra motorferdselloven etter NF § 6 - vinter 2021-2026 - Kens Trafikkskole AS (rettet) KENS TRAFIKKSKOLE AS   her
4340/2021 20210325 25.03.2021 Utgående brev Ferdigattest - utvidelse av hytte på GBnr 34/114. Tiltakshaver Jan Daleng Jan Arnulf Daleng   her
4333/2021 20210325 25.03.2021 Inngående brev Påminnelse om frist 1.april for prognose for samiskopplæring skoleåret 2021-2022 Statsforvalteren i Troms og Finnmark   her