eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
15331/2021 20211015 15.10.2021 Utgående brev Justering av krysningspunkt for snøskuter ved Skoganvarre Statens vegvesen   her
15378/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Høring – Landbasert rutetransport Finnmark Troms og Finnmark fylkeskommune   her
15166/2021 20211015 15.10.2021 Utgående brev Møtereferat - Startmøte med Ivar Nikoma AS Kurt Utsi m.fl.   her
15409/2021 20211015 15.10.2021 Utgående brev Rapportering 3.kvartal 2021 STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
15437/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Høringsuttalelse arealplan Olderfjord Turistsenter AS   her
15440/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Merknader/ innspill til Høringsfrist 15.okt-21 Nina Drolshammer og Terje Drolshammer   her
15439/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Ny arealplan Olderfjord Knut Magnus Olaussen - Ole Einar Olaussen - Alf Selmer Olaussen   her
15441/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Høringsinnspill vedrørende arealplan 2021-2033 Jill D Østgård - Trond H Østgård - Ernst Østgård - Atle D Østgård - Knut Østgård   her
15443/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Innspill vedrørende "arealplan 2021-2033" - Ytre Leirpollen hytteområde Ernst Roy Lindsø   her
15444/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Innspill arealplan vedrørende utvidet hyttefelt Gjøkhaugen. Bjørnar Josefsen og Svanhild Wilhelmsen   her
15456/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Hyttetomt i Ytre Leirpollen, Gnr 35/1 - Porsanger kommune Ernst Roy Lindsø   her
15458/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Marinarkeologisk vurdering: Høring - Dispensasjon etter plan- og bygningsloven - Nyetablering av akvakultur for arealene Magkeillfjorden i vest, Lille Kamøy i øst i i Gamvik kommune UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET   her
15462/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Midlertidig stans av datainnsamling til BrukerPlan HELSE STAVANGER HF   her
15470/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Tillatelse - Søknad om avkjøringstillatelse - endring av krysningspunkt for snøskuter over fylkesveg 889 ved Smørfjordkrysset - Porsanger kommune Troms og Finnmark fylkeskommune   her
15473/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Merknader til opphevelse av reguleringsplan for Bjørnelv hyttefelt Bjørg E. Synstad og Jan Erik Synstad   her
15479/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Ny arealplan Porsanger kommune Linda Lucille Ludvigsen   her
15480/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Innspill til planforslag. Kommuneplanens arealdel 2021 – 2033. Trygve Nilsen   her
15481/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Høringsuttalelse arealplan 2021 - 2033 Stabbursnes bygdelag med omegn   her
15482/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Arealplan 2021 - 2033, høringsuttalelse Stabbursnes og omegn bygdelag   her
15490/2021 20211015 15.10.2021 Utgående brev Gravemelding gnr 17 bnr 65_ sak 2021/2168 Luo Gravemelding m.fl.   her
15478/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Kommentar til kommuneplanens arealdel 2021-2033 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Unni Johansen   her
15484/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Tildeling av ekstra midler til Utvalgte kulturlandskap i jordbruket - Porsanger kommune STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
15485/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Vedlikehold av vei. Tom Erik Jacobsen   her
15469/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Høring - innspill til arealplan Porsanger kommune Marit Arntzen   her
15500/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Deres ref.2021.1995-2.L42 - Nytt dokument mottatt i saken Gamvik kommune   her
15486/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Gravemelding søknad Sledespesialisten AS   her
15491/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Gravemelding gnr 17 bnr 65_ sak 2021/2168 Lksa - Luo Gravemelding   her
15492/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Høring- utredning om foretaksstraff og korrupsjon JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET   her
15498/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Felt 9 Porsanger - Åpent info-/folkemøte 3. november 2021 kl.18.00 FINNMARKSKOMMISJONEN TANA BRU   her
15438/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Høring - arealplan Porsanger kommune Lakselv Svømmeklubb   her
15442/2021 20211015 15.10.2021 Inngående brev Høring arealplan Porsanger kommune Kistrand - og Olderfjord idretts- og bygdelag - Smørfjord Bygdelag   her
14939/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev Svar til: Tilsynsrapport: Vedtak med pålegg om retting STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
15414/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Forhåndsvarsel Feide for grunnopplæringen UNINETT AS   her
15422/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Informasjon om overgang til Sikt UNINETT AS   her
15424/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Referat fra møter i samarbeidsforum for dekomp Troms og Finnmark 10. og 15. sept. 2021 STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
15400/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Saksnr. 2021/78 - nabovarsel Andreas Stensen   her
15434/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Liste vedrørende hyttetomter Igeldas Hege Birkely   her
15374/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev Gravemelding gnr 3 bnr 78 - sak 2021/2157 Repvåg kraftlag   her
15397/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Innspille arealplan. Skoganvarre Bygdelag   her
15398/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Innspill til arealplanen Hjørdis Wilhelmsen   her
15399/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Høring - kommuneplanens arealdel 2021-2033 - Kommentar til nytt plankart Jan Tore Lilleng   her
15401/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Giellaguovddášdeaivvadeapmi Várdobáikkis / Giellaguovdásjdejvadibme Várdobáikin/ Gïelejarngegaavnedimmie Várdobáikisne 17.-18.11.21 / Språksentertreffet på Várdobáiki 17.-18. november 2021 Samediggi/Sametinget   her
15404/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Innsigelse til eiendom - gårds og bruksnummer - 19/161 Helge N   her
15406/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Ettersendelse byggesak HR Prosjekt AS   her
15407/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Innspill arealplan tomt 9/81 STABBURSDALEN LEIRSKOLE OG ADVENTURE Gjermund Thomassen   her
15411/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Siste nytt fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse KUNNSKAPSDEPARTEMENTET   her
15413/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring Ifinnmark - Karoline Almås Sørensen   her
15415/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Gravemelding Gnr3 Bnr 78 Rksa - Svein Iversen   her
15419/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev Gravemelding søknad Sledespesialisten AS   her
15420/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev Orientering om endring av reguleringsplan Meieriveien 2 Margit Alice Mathisen   her
15421/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Høringsuttalelse til kommuneplanens arealdel 2021-2033 OLDERFJORD TURISTSENTER AS   her
15433/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Fwd Tilbakemelding gravehenvendelse nr. 5436 - 6054411. Porsanger Porsángu Porsanki Vestre Porsangerveien 6756 Gnr: 3 Bnr: 75 Solfrid Skoglund   her
15408/2021 20211014 14.10.2021 Inngående brev Råd om byggesak. gnr 7 bnr 285-indre billefjord Tor Kristian Nilsen   her
15417/2021 20211014 14.10.2021 Utgående brev Signert Gravemelding Gnr3 Bnr 78 _ sak 2021/2157 Solfrid Mari Skoglund   her
15346/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Angående kabler solfrid skoglund   her
15352/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Renteendring for lån 8317 50 01746 KLP KOMMUNEKREDITT AS   her
15357/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Renteendring for lån 8317 50 01754 KLP KOMMUNEKREDITT AS   her
15362/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Renteendring for lån 8317 50 46359 KLP KOMMUNEKREDITT AS   her
15363/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Renteendring for lån 8317 50 47126 KLP KOMMUNEKREDITT AS   her
15340/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Brev til Motvind Norge - Vedtak om fjerning av ulovlig reklame langs E6 i Porsanger kommune Statens vegvesen   her
15343/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Høringsinnspill arealplan Randi Marie Olli   her
15344/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Gravemelding Solfrid Skoglund   her
15345/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Vedr. Gnr. 3, bnr 78. Adr Vestre Porsanger vei 6772, Smørfjord, 9713 Russenes Solfrid Skoglund   her
15336/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Orientering om statsbudsjettet for 2022 og det økonomiske opplegget for kommunene STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
15314/2021 20211013 13.10.2021 Utgående brev Arbeidsordre - Tilsyn, vedlikehold og skilting av snøskuterløype nr 23 og 24 Svein Magnar Johansen   her
15320/2021 20211013 13.10.2021 Utgående brev Oversendelse av signert avtale om integrasjonstjeneste i Gerica - folkeregisteropplysninger TietoEVRY   her
15322/2021 20211013 13.10.2021 Utgående brev Godkjenning - Endring av vei/trase på eiendom GBnr 17/263, 17/5 og 17/376 Martin Bah Kåven   her
15366/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Renteendring for lån 8317 53 55513 KLP KOMMUNEKREDITT AS   her
15370/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Vårt TSB- tilbud STIFTELSEN FINNERUD GÅRD   her
15347/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Saksnr 2021/2157. Gravemelding. Solfrid Skoglund   her
15348/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon Luostjok 8 dager April 2022 Ulf Tore Johansen   her
15358/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Renteendring for lån 8317 50 01762 KLP KOMMUNEKREDITT AS   her
15284/2021 20211013 13.10.2021 Utgående brev Uttalelse på utlysningstekst - Sykepleier ved hjemmetjenesten Tillitsvalgte   her
15056/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev (#12035514): Oversendelse av avtale om migrering til nytt Folkeregister Reply Socialboards - Infotorg - ajour og onlineservice   her
15361/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Renteendring for lån 8317 50 46340 KLP KOMMUNEKREDITT AS   her
15364/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Renteendring for lån 8317 50 50143 KLP KOMMUNEKREDITT AS   her
15367/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Påminnelse: Kartlegging av samlokaliserte boliger og bofellesskap Nasjonalt senter for Erfaringskompetanse innen psykisk helse   her
15368/2021 20211013 13.10.2021 Utgående brev Purring - kvalitetssikring av meddommerutvalg i perioden 2021-2024 HÅLOGALAND LAGMANNSRETT   her
15372/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Brev til Rita Pettersen. Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL Landbruksdirektoratet   her
15373/2021 20211013 13.10.2021 Utgående brev Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon - dispensasjon for fradeling gbnr.19/1- boligtomt Andreas Stensen   her
15375/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Kopi av grunneiers tillatelse til traserydding for snøskuter Fefo - Finnmarkseiendommen   her
15381/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Gravemelding gnr 17 bnr 65 - Kirkeveien 7 - Hildegunn Andersen SLEDESPESIALISTEN AS   her
15385/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 32 om koronavaksinasjonsprogrammet Fhi- Folkehelseinstituttet - vaksine   her
15376/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Vedlikehold av Sportshallen (Aulaen) BILLEFJORD IDRETTSLAG   her
15377/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Bekreftelsesskjema - tilskudd til inkludering av barn og unge 2022 BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET   her
15359/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Renteendring for lån 8317 50 27605 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP   her
15389/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Utbetalingsbrev for videreutdanning for lærere høsten 2021 - vikarordning og studieavgift UTDANNINGSDIREKTORATET   her
15390/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Utbetalingsbrev for videreutdanning for lærere høsten 2021 - stipend og studieavgift UTDANNINGSDIREKTORATET   her
15332/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Ettersending - ukl Landbruksdirektoratet   her
15333/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Ettersending - ukl Landbruksdirektoratet   her
15313/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Purring - kvalitetssikring av meddommerutvalg i perioden 2021-2024 HÅLOGALAND LAGMANNSRETT   her
15328/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Gnr 24 Bnr 13 Gøran Alfarrustad   her
12697/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Bestillingsbekreftelse for ordre 0002690583 - Veeam IT-drift Atea Kundesenter   her
15315/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Invitasjon - nettverk aldersvennlige lokalsamfunn Helsedirektoratet - Senteret for et aldersvennlig Norge   her
15316/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hytte Jørgen Peder Håkonsen   her
15334/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Ettersending - ukl Landbruksdirektoratet   her
15335/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Invitasjon til Bufdirs nasjonale barnevernskonferanse Bufetat   her
15307/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Vedtak om utbetaling HELFO   her
15299/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Statsbudsjett 2021- Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter i særlig utsatte bransjer og kommuner. KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET   her
15300/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Utbetalingsanmodning - SMIL Landbruksdirektoratet   her
15304/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Høring av forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv.) BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET   her
15306/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Tilsvar, merknader til arealdel 2021-2033 Svein Olav Josefsen   her
15308/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd og tilskudd avløsertilskudd i jordbruket BENJAMINSEN RAGNVALD   her
15309/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Søknad om utsatt frist SMIL Laila Eliassen   her
15138/2021 20211012 12.10.2021 Utgående brev Skjenkebevilling for Børselv omegn og bygdelag - enkeltanledninger i 2021-2022 BØRSELV OG OMEGN BYGDELAG   her
12748/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Ordresammendrag Atea Kundesenter   her
12764/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Lisens 4066992 / PORSANGER KOMMUNE / 4504240732 Veeam - Doina Raia   her
12765/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Veeam Production Key: Veeam Backup for Microsoft Office 365 Veeam Support   her
15286/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev SMIL-retur landbruksplast fra 2017 Laila Eliassen   her
15279/2021 20211012 12.10.2021 Utgående brev Søknad om midler til nettverk for samiske barnehager Statsforvalteren i Troms og Finnmark   her
15292/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Invitasjon fra Flyplassalliansen Flyplassalliansen - Jon Sjølander   her
15296/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Innsigelse på arealplan på høring Rolf Wilhelmsen   her
15249/2021 20211012 12.10.2021 Utgående brev Søknad om endring av arealformål - kommuneplanens arealdel Eva Larsen Lindbäck   her
15261/2021 20211012 12.10.2021 Utgående brev Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon - dispensasjon for fradeling gbnr.33/1 til gbnr. 33/67 Nils Øyvind Utsi   her
15268/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Søknad om gravemelding gnr 3 bnr 78 Solfrid Mari Skoglund   her
15269/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Deres saksnr 2021/132, dispsøknad om fradeling og bygging Nils Øyvind Utsi   her
15280/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Uttalelse på utlyste stillinger - Helsefagarbeidere ved hjemmetjenesten (sak 21/1956) Delta v/ plasstillitsvalgt Rakel Røkke   her
15293/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Ajourholdsrapport for oktober 2021 SAARELA BARNEHAGE AS   her
12635/2021 20211012 12.10.2021 Utgående brev Lisenser til Veeam for Microsoft 365 - økning i antall Atea Trond Sundby   her
15106/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Ang "Tilbudsforespørsel - migrering, langtidslagring og tilgjengeliggjøring av arkiv fra Kontor 2000" Sikri - Roar Brun Svendsen   her
15108/2021 20211012 12.10.2021 Utgående brev Tilbud på arkivering av arkivbaser fra Kontor 2000 - Porsanger kommune Sikri Roar Brun Svendsen   her
13199/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Sendingsmelding fra Atea - Veeam IT-drift Atea Kundesenter   her
15264/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Gjeterhytte tomt ved smørfjord Skuohtanjarga Siida   her
15142/2021 20211011 11.10.2021 Utgående brev Godkjenning - Ferdigattest, garasje/uthus på GBnr. 26/35 Maja Grøtte Waaberg   her
15180/2021 20211011 11.10.2021 Utgående brev Svar på søknad om søknad om utslippstillatelse, gnr. 3, bnr. 78 Smørfjord, 9713 Russenes - Solfrid Mari Skoglund Solfrid Mari Skoglund   her
15181/2021 20211011 11.10.2021 Utgående brev Tilbakemelding gravehenvendelse nr. 5436 - 6050630. Porsanger Porsángu Porsanki Gaggavannsveien Gnr: 26 Bnr: 1 Luostejok Bredbånd AS m.fl.   her
15182/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Tilbakemelding gravehenvendelse nr. 5436 - 6050630. Porsanger Porsángu Porsanki Gaggavannsveien Gnr: 26 Bnr: 1 Lksa - Thomas Andre Strømeng   her
15183/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Tilbakemelding gravehenvendelse nr. 5436 - 6050630. Porsanger Porsángu Porsanki Gaggavannsveien Gnr: 26 Bnr: 1 Lksa - Luo Gravemelding   her
15184/2021 20211011 11.10.2021 Utgående brev Signert gravemelding gnr 26 bnr 1 - Tilbakemelding gravehenvendelse nr. 5436 - 6050630. Porsanger Porsángu Porsanki Gaggavannsveien Gnr: 26 Bnr: 1 Pål Jøran Guttorm   her
15186/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Oversendelse til kommunestyret - Møteutskrift fra møte i kontrollutvalget 5. oktober 2021 Kusek - Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS   her
15187/2021 20211011 11.10.2021 Utgående brev IKA Finnmark IKS - tegninger - Holmenvn 4 gnr 17 bnr 423 snr 1-4 IKA FINNMARK IKS   her
15260/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Svar på mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon - Tilbygg - Olderfjord. gbnr. 4/51 Hanne BTEK DA   her
15188/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Svar jobbtilbud ved driftsavdelingen Steinar Lindbeck   her
15199/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Søknadsnr 130322 - Inndragning av spillemidler idrettsanlegg 2018 - Igeldas skianlegg - alpinanlegg - Anleggsnr 64596 - Idrettslaget STIL Troms og Finnmark fylkeskommune   her
15195/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Innspill til arealplan for Porsanger kommune 2021-2033 Linda Signe Andersen   her
15196/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Eiendom 7/299 Runar Johnsen   her
15197/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Etterlysning av svar på søknad om utsatt frist i prosjekt sak 2018/1228 Tffk - Troms og finnmark fylkeskommune   her
15230/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Skogveien 2B Søknad om ferdigattest 16/483 Älvsbyhus Norge As   her
15231/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Brev til Laila Eliassen. Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) – frist for å gjennomføre og rapportere fra prosjektet RETUR LANDBRUKSPLAST Landbruksdirektoratet   her
15221/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Tildeling av midler til studietur for elever som har kvensk eller finsk som andrespråk skoleåret 2021-2022 STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
15222/2021 20211011 11.10.2021 Utgående brev Melding om vedtak - endring av forskrift om snøscooterløyper i Porsanger kommune på bakgrunn av klage STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK m.fl.   her
15223/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Vedlikehold av kommunal vei Bringnes Tor Einar Løkke Pedersen   her
15225/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse 17/425 Nord Bygg & Betong AS   her
15226/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn 16/266 Gallokkaringen 14 Nord Bygg & Betong AS   her
15227/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Andersveien 1 Søknad om igangsettingstillatelse 20/77 Haldde arkitekter AS   her
15229/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Søknad om rammetillatelse 17/38 Meieriveien 2 - nytt bygg - Tiltakshaver Meieriveien 2 AS Rambøll Norge AS   her
15155/2021 20211011 11.10.2021 Utgående brev Eiendomsskatt - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
15172/2021 20211011 11.10.2021 Utgående brev Godkjenning: Søknad om fritak for saksbehandlingsgebyr - GBnr. 17/582 PORSANGER IDRETTSLAG   her
14989/2021 20211011 11.10.2021 Utgående brev Melding om sluttutbetaling av tilskudd - Wild Caribou AS WILD CARIBOU AS   her
14991/2021 20211011 11.10.2021 Utgående brev Melding om sluttutbetaling av tilskudd - Russmo kompetanse RUSSMO Hans Rich Hansen   her
14987/2021 20211011 11.10.2021 Utgående brev Melding om sluttutbetaling av tilskudd - Finnmark Turbuss AS FINNMARK TURBUSS AS   her
15243/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Helsetjenestens ansvar og handlingsrom innenfor gjeldende regelverk, for legers rekvirering av narkotiske legemidler som behandling ved avhengighet til vanedannende legemidler og rusmidler HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET   her
15245/2021 20211011 11.10.2021 Utgående brev Utlysning av stillinger - 2 x 100% stillinger som barnevernkonsulent JobbNorge   her
15247/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Skuterløypeforslag til vurdering hos NRFU Hans Magnus Thunestvedt   her
15248/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Søknad om endring av arealformål - kommuneplanens arealdel Eva Larsen Lindbäck   her
15234/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Invitasjon til workshop - Fotefar mot nord Nordland fylkeskommune   her
15235/2021 20211011 11.10.2021 Utgående brev Utlysning av stilling - 80% stilling som sykepleier ved sykeavdelingen JobbNorge   her
15236/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Mineralske ressurser, arealplanlegging og Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD   her
15237/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Påminnelse: Undersøkelse om kommunale tiltak til hjemmeboende eldre under koronapandemien (oppdragsgiver: Helsedirektoratet) NORDLANDSFORSKNING AS   her
15263/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Re Vedrørende søknad om vei Martin Bah Kåven   her
15252/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Velkommen til webinar – Nye regler om konsultasjoner med samiske interesser KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET   her
15254/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Søknad om erstatning for avlingssvikt grovfôr gnr 20 bnr 35. Foretak Rita Pettersen Landbruksdirektoratet - m.fl.   her
15233/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Invitasjon til workshop - Fotefar mot nord Nordland fylkeskommune   her
15228/2021 20211011 11.10.2021 Utgående brev Bekreft mottatt søknad - Riving av bygg - riving av bygning under 70 m2 7/285 Tor Kristian Nilsen   her
15244/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Invitasjon til workshop - Fotefar mot nord Nordland fylkeskommune   her
15246/2021 20211011 11.10.2021 Utgående brev Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon - Tilbygg - Olderfjord. gbnr. 4/51 BTEK DA   her
15255/2021 20211011 11.10.2021 Utgående brev Søknad om avkjøringstillatelse - endring av krysningspunkt for snøskuter over Fv. 889 ved Smørfjordkrysset TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE   her
15257/2021 20211011 11.10.2021 Utgående brev Godkjenning - Midlertidig brukstillatelse, enebolig på GBnr. 17/425 NORD BYGG & BETONG AS   her
15232/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Språkmidler Mearrasámi Duodjedállu   her
15116/2021 20211011 11.10.2021 Utgående brev Uttalelse på utlyste stillinger - Helsefagarbeidere ved hjemmetjenesten (sak 21/1956) Tillitsvalgte m.fl.   her
15134/2021 20211011 11.10.2021 Utgående brev Eiendomsskatt *****   her
15149/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Godtgjørelse i forbindelse med bruk av multidose 01.09 - 30.09.2021 Apotek 1 Gruppen AS   her
11827/2021 20211008 08.10.2021 Utgående brev Statnett SF - eiendomsskattetakst 2021 STATNETT SF   her
15173/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Giellavahku neahttasiidu lea almmuhuvvon! Språkukas nettside er lansert! Samediggi/Sametinget   her
15137/2021 20211008 08.10.2021 Utgående brev Ferdigattest for oppføring av fritidsbolig på Gnr 3 Bnr 1 Fnr 13 BERNHARD OLSEN AS   her
15146/2021 20211008 08.10.2021 Utgående brev Dispensasjon - nytt bygg - boligformål - gbnr. 19/161 PORSANGER KOMMUNE   her
15160/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Svar på nabovarsel, Vestre Porsangerveien 6790, Porsanger SOLFRID MARI SKOGLUND   her
15170/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Informasjon til Rådmannen og ledergruppe Sweco Norge AS   her
15174/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Dispensasjon - nytt bygg - boligformål - gbnr. 19/161 PORSANGER KOMMUNE   her
15175/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Sammenslåing av matrikkelenheter gnr 18 bnr 45 og gnr 18 bnr 67 Erlend Amund Hesten   her
15176/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev IKA Finnmark IKS - anmodning om kopi av dokumentasjon om vår eiendom IKA Finnmark IKS   her
15177/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Melding om søknadsfrist for søknad om tilskudd til tiltak på freda samiske kulturminner og kulturmiljø og tilskudd til samisk fartøyvern Samediggi - Sametinget   her
15178/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Gravemelding - Gaggavannsveien Gnr 26 Bnr 1 Pål Jøran Guttorm   her
15156/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 33 bnr 4, 34 og 44 Liv Elin M. Wilhelmsen   her
15157/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Melding - Gnr 16 bnr 237 - 48504643 Karl Rudolf J Langmyr   her
15125/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Folkehelseinstituttet Vaksineforsyningen: Overgang til ny nettbutikk 14.10.2021 Folkehelseinstituttet   her
15154/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 7 bnr 133 Roger Klemetsen   her
15140/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Utbetalingsanmodning Stein-Inge Gjertsen   her
15151/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Høring - Rullering av opplæringstilbudet for Troms og Finnmark fylkeskommune for skoleåret 2022/2023 Troms og Finnmark fylkeskommune   her
15167/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Tilbakemelding og avslutning av tilsyn DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)   her
15158/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Indeksregulering av vedlikeholds- og bruksrettsavtaler for Infodoc programvare INFODOC AS   her
15163/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Melding fra Statens Vegvesen DNB BANK ASA AVD SOLHEIMSVIKEN   her
15165/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Klage på sen saksbehandling Ifinnmark - Karoline Almås Sørensen   her
1695/2021 20211008 08.10.2021 Utgående brev Eiendomsskatt 2020 - klage - Trykkeribygg ANS Trykkeribygg ANS   her
14087/2021 20211008 08.10.2021 Utgående brev Klage på forvaltningsvedtak - eiendomsskatt 2021 *****   her
15136/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Forespørsel om søknad om skjenkebevilling - enkelt anledninger 2021-2022 Politiet - Finnmark politidistrikt   her
15110/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Søknad på stilling som helsefagarbeider ved hjemmetjenesten *****   her
15111/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Søknad på stilling som helsefagarbeider ved hjemmetjenesten *****   her
15118/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Vedr. Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon Karl Rudolf J Langmyr   her
15114/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Vedrørende av søknad om utslippstillatelse gnr 21 bnr 51 Norconsult - Arne Ensio Niittyvuopio   her