eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
11805/2021 20210726 26.07.2021 Inngående brev Utslippstillatelse Peas - Paulsen entreprenør AS   her
11764/2021 20210726 26.07.2021 Inngående brev Klage på eiendomsskatt FINNMARK MILJØTJENESTE AS   her
11808/2021 20210726 26.07.2021 Utgående brev Utslippstillatelse Joar Paulsen   her
11809/2021 20210726 26.07.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra planbestemmelser, og fradeling av tilleggstomt - gnr 33/1 FINNMARKSEIENDOMMEN   her
11790/2021 20210726 26.07.2021 Inngående brev Tildeling av midler til Utvalgte kulturlandskap i jordbruket - Porsanger STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
11778/2021 20210726 26.07.2021 Inngående brev Nabovarsel om montering og bruk av septiktank Tony Martin Klæboe   her
11742/2021 20210726 26.07.2021 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Utvalgte kulturlandskap Landbruksdirektoratet   her
11775/2021 20210726 26.07.2021 Inngående brev Invitasjon til å gi innspill til Gjerdrum-utvalget OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET   her
11657/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev Gravemelding gnr 34 bnr 1 fnr 34 - Kjetil Høybakken Kjetil Høybakken   her
11575/2021 20210723 23.07.2021 Utgående brev Signert gravemelding gnr bnr Skoganvarreveien 2532 - Frode Fossum Nilsen - Elements sak 2021/1634 Frode Fossum Nilsen m.fl.   her
11590/2021 20210723 23.07.2021 Utgående brev Signert gravemelding gnr 31 bnr 1 gnr 62 - Sture B Hansen - Elements sak 2021/1618 Nord Transport As - Jostein Martinsen m.fl.   her
11574/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev Gravemelding gnr bnr Skoganvarreveien 2532 - Frode Fossum Nilsen - Elements sak 2021/1634 Lksa - Luo Gravemelding   her
11640/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev Klage vedtak om veiadresse Ingar K Kristoffersen   her
11642/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev Etterlysning, tildeling av postadresse Andreas Lautz   her
11651/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 36 bnr 51 Marius Andersen   her
11652/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 36 bnr 51 Katrine Gran Andersen   her
11653/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev Innsyn i saksgang Maj-Britt Kollevåg   her
11654/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev Invitasjon til plan- og byggesakskonferanse i 2021 i Tromsø og Alta STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
11589/2021 20210723 23.07.2021 Inngående brev Gravemelding gnr 31 bnr 1 gnr 62 - Sture B Hansen - Elements sak 2021/1618 Lksa - Luo Gravemelding   her
11594/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Dere vet ikke hva dere er med på... Mona Kristin Jensen   her
11588/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 912847705 Landbruksdirektoratet   her
11595/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev Redigert versjon - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 7/bnr 38,200, 298, 390, 389, 446 Marit Dahl Sivertsen   her
11597/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev 21/1757 Høringsbrev: EU-EØS. Forslag til revidert direktiv 2014/94/EU SAMFERDSELSDEPARTEMENTET   her
11598/2021 20210722 22.07.2021 Inngående brev 21/1910 Høring - EU-EØS - Forslag til revidert forordning (EU) 631/2019 SAMFERDSELSDEPARTEMENTET   her
11599/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Anmodning om vandelssjekk ifm søknad om ambulerende skjenkebevilling FINNMARK POLITIDISTRIKT   her
11592/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Svar - Innsyn postjournal Innsynsmannen   her
11618/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Tilbud om stilling Camilla Moeng   her
11615/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Tilbud om stilling Ida I Arild Mikalsen   her
11616/2021 20210722 22.07.2021 Utgående brev Tilbud om stilling Nadja Hansen   her
10762/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev Høring - dispensasjon - Oppretting av boligtomt - gbnr. 19/1 FINNMARKSEIENDOMMEN   her
11586/2021 20210721 21.07.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. - 160513 Landbruksdirektoratet   her
11584/2021 20210721 21.07.2021 Inngående brev Kopi av brev til Ungdoms og idrettslaget Silfar. Søknadsnr. 144236 - Tilsagn på søknad om spillemidler 2021 gjeldende Børselv idrettspark- akebakke - Anleggsnr. 46725 - UNGDOMS OG IDRETTSLAGET SILFAR Troms og Finnmark fylkeskommune   her
11585/2021 20210721 21.07.2021 Inngående brev Kopi av brev til Ungdoms og idrettslaget Silfar. Søknadsnr. 144232 - Tilsagn på søknad om spillemidler 2021 gjeldende Børselv idrettspark- lysløype - Anleggsnr. 17278 - UNGDOMS OG IDRETTSLAGET SILFAR Troms og Finnmark fylkeskommune   her
11503/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev 22. Juli-markering Adresseliste   her
11535/2021 20210721 21.07.2021 Inngående brev Innvilger tilskudd til Lønnstilskudd for utdanning i avansert klinisk sykepleie over statsbudsjettet 2021 kap. 762, post 63 HELSEDIREKTORATET   her
11542/2021 20210721 21.07.2021 Inngående brev Høring - dispensasjon - Oppretting av boligtomt - gbnr. 19/1 PORSANGER KOMMUNE   her
11502/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev 22. Juli-markering Kommunestyret   her
11517/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev 2.gangs utlysning - Pedagogisk leder ved Børselv oppvekstsenter JobbNorge   her
11587/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev Svar - Innsyn postjournal Innsynsmannen   her
11569/2021 20210721 21.07.2021 Inngående brev Klage på vedtak vedrørende brannseksjonering OA CONSULTING AS   her
11102/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev Bygninger på FeFo-grunn gnr 39/1 saksnummer 2020/592 Bjørn-Harald Aune m.fl.   her
11543/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev Utlysning av stilling - Konsulent ved stabsavdelingen JobbNorge   her
11551/2021 20210721 21.07.2021 Inngående brev Klage vedtak om veiadresse Einar Sigmund Olli   her
11555/2021 20210721 21.07.2021 Inngående brev Avtale om direkteoppgjør - Foreløpig svar HELFO   her
11556/2021 20210721 21.07.2021 Inngående brev Informasjon fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark om faglige aktiviteter og ressurser i forbindelse med Leve hele livet-reformen Statsforvalteren i Troms og Finnmark   her
11545/2021 20210721 21.07.2021 Inngående brev Utslippstillatelse gnr. 5 bnr. 218 JIBO CONSULT JOHN INGVALD ØKLAND   her
11558/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev Leieavtale Børselv Oppvekstsenter (140721) Porsangerfjorden Lodge   her
11561/2021 20210721 21.07.2021 Inngående brev Vedtak om veiadresse Vestre Porsangerveien Ruth Marianne Olsen   her
11566/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev Midlertidig svar - skjenkebevilling - lukket selskap / ambulerende Margrethe N Buljo   her
11568/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev Innsyn i avviksmeldinger - NRK Nrk Brennpunkt   her
11571/2021 20210721 21.07.2021 Inngående brev Kart til gravemelding gnr 31 bnr 1 gnr 62 - Sture B Hansen Nord Transport AS Lakselv   her
11577/2021 20210721 21.07.2021 Inngående brev Krav om omgjøring av vedtak etter PBL for tiltak på gnr 16 bnr 424 OA CONSULTING AS   her
11578/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev Ang ny leieavtale for Børselv skole Sak 2016/434 Porsangerfjorden Lodge   her
11583/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev Gravemelding gnr 31 bnr 1 gnr 62 - Sture B Hansen - Elements sak 2021/1618 Luo Gravemelding   her
11547/2021 20210721 21.07.2021 Inngående brev Uttalelse på utlyste stillinger - Helsefagarbeidere ved hjemmetjenesten Leder ved hjemmetjenesten Ronja Thomassen   her
11557/2021 20210721 21.07.2021 Inngående brev Leieavtale Børselv Oppvekstsenter (140721) Porsangerfjorden Lodge   her
11546/2021 20210721 21.07.2021 Utgående brev Vedrørende av søknad om utslippstillatelse for kloakk tomt nr 4/229 Russenes Sidsel Nyberget   her
11549/2021 20210721 21.07.2021 Inngående brev Uttalelse på utlyste stillinger - Sykepleiere ved hjemmetjenesten Leder ved hjemmetjenesten Ronja Thomassen   her
11550/2021 20210721 21.07.2021 Inngående brev Rapport vedrørende utførte salgs-, skjenke og røykekontroller samt Coronarelaterte observasjoner NORDFJELDSKE KONTROLL AS   her
11552/2021 20210721 21.07.2021 Inngående brev Kopi av brev til Luostejok Produksjon AS. Godkjenning av plan for plastring av elv og tildekking av rørgate - Luostejok kraftverk - Miljøtilsyn - Porsanger kommune, Finnmark - Eier: Luostejok kraftlag SA NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)   her
11554/2021 20210721 21.07.2021 Inngående brev Uttalelse på utlyste stillinger - Helsefagarbeidere ved sykeavdelingen (sak 21/1465) Delta Porsanger - hovedtillitsvalgt   her
11533/2021 20210721 21.07.2021 Inngående brev Foreløpig svar på søknad - Lønnstilskudd for utdanning i avansert klinisk sykepleie HELSEDIREKTORATET   her
11493/2021 20210720 20.07.2021 Inngående brev Handlingsplan for et bedre smittevern - indikatorundersøkelse om smittevern i sykehjem Fhi - SHE   her
11213/2021 20210720 20.07.2021 Utgående brev Melding om vedtak - avslag på søknad om fradeling med dispensasjon etter PBL § 19-2 Gbnr. 17/1 - fradeling av grunneiendom for tilleggstomt SLG EIENDOM AS   her
5068/2021 20210720 20.07.2021 Utgående brev Melding om vedtak - plan for forvaltningsrevisjon 2021 - 2024 Kontrollutvalgets sekretariat, KUSEK IKS   her
11367/2021 20210720 20.07.2021 Inngående brev Elements sak 2021/1619 Gravemelding gnr 31 bnr 1 fnr 60 - Svein J Axelsen Svein Jacob Axelsen   her
11511/2021 20210720 20.07.2021 Utgående brev Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon gbnr. 34/262 Marion Nikolaisen   her
11284/2021 20210720 20.07.2021 Utgående brev Søknad om torgplass til folkemøte i forbindelse med kulturminnedagene 9. september 2021 Rdm - Porsanger museum   her
11504/2021 20210720 20.07.2021 Utgående brev 22. Juli-markering i Porsanger Bjørn Inge Mo   her
11508/2021 20210720 20.07.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn 21/38 Hamnbuktveien 18 MESTERGRUPPEN ARKITEKTER AS   her
11497/2021 20210720 20.07.2021 Utgående brev Svar - Innsyn postjournal Innsynsmannen   her
11498/2021 20210720 20.07.2021 Utgående brev Svar - Innsyn postjournal Innsynsmannen   her
11460/2021 20210720 20.07.2021 Inngående brev Ber om landbruksfaglig vurdering - overføring av festeretten 5436/19/1/18 Finnmarkseiendommen   her
11462/2021 20210720 20.07.2021 Utgående brev www.porsanger.kommune.no - 10-årsmarkering 22. juli www.porsanger.kommune.no   her
11473/2021 20210720 20.07.2021 Inngående brev Gravemelding gnr bnr Skoganvarreveien 2532 - Frode Fossum Nilsen Frode Fossum Nilsen   her
11474/2021 20210720 20.07.2021 Utgående brev www.porsanger.kommune.no Sommerskoletilbud i Porsanger oppdatert 19.07.2021 www.porsanger.kommune.no   her
11475/2021 20210720 20.07.2021 Inngående brev Fwd: Klage (Re: Innsyn sak 21/691) Sagat - Lars Birger Persen   her
11476/2021 20210720 20.07.2021 Inngående brev Klage (Re: Innsyn sak 21/691) Sagat - Lars Birger Persen   her
11477/2021 20210720 20.07.2021 Inngående brev FHI ønsker svar - indikatorundersøkelsen om smittevern i sykehjem STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
11480/2021 20210720 20.07.2021 Inngående brev Purring - svar på søknad om utslippstillatelse for kloakk tomt nr 4/229 Russenes Sidsel Nyberget   her
11453/2021 20210720 20.07.2021 Utgående brev Stilling som sekretær ved Lakselv barneskole / Lakselv ungdomsskole Søkere på stilling   her
11491/2021 20210720 20.07.2021 Inngående brev 2. gangs purring - Ulovlighetssak i Holmfjord - Veiavstand til naboen på min 4 meter - gnr 34 bnr 68 og 34/259 Finn Pettersen   her
11510/2021 20210720 20.07.2021 Inngående brev Kopi av brev til Forsvarsbygg. Vi innvilger søknaden om samtykke, med vilkår ARBEIDSTILSYNET   her
11514/2021 20210720 20.07.2021 Utgående brev Gravemelding gnr bnr Skoganvarreveien 2532 - Frode Fossum Nilsen - Elements sak 2021/1634 Luo Gravemelding   her
11434/2021 20210720 20.07.2021 Utgående brev Oversendelse av utfordringsnotat budsjett 2022 - Økonomiplan 2022-2025 Kommunestyret   her
11500/2021 20210720 20.07.2021 Inngående brev Uke 30: Fordeling av Comirnaty og Spikevax (tidligere Covid-19 Moderna) Statsforvalteren i Troms og Finnmark   her
3570/2021 20210720 20.07.2021 Utgående brev Svar på søknad om utslippstillatelse gnr 20 bnr 77 - Porsangermoen MULTICONSULT NORGE AS AVD ALTA   her
11439/2021 20210719 19.07.2021 Utgående brev Signert gravemelding gnr 31 bnr 1 fnr 60 - Svein J Axelsen - Elements sak 2021/1619 Nord Transport As- Jostein Martinsen m.fl.   her
11443/2021 20210719 19.07.2021 Inngående brev Klage på vedtak ref 2018/703-32 / L50 Jon Arne Pettersen   her
11450/2021 20210719 19.07.2021 Inngående brev Svar på søknad om serveringsbevilling Finnmark Politidistrikt   her
11422/2021 20210719 19.07.2021 Inngående brev Søknad på stilling som helsefagarbeider ved sykeavdelingen *****   her
11426/2021 20210719 19.07.2021 Utgående brev Uttalelse på utlyste stillinger - Helsefagarbeidere ved sykeavdelingen Tillitsvalgte m.fl.   her
11430/2021 20210719 19.07.2021 Inngående brev HDO HF: Utskifting av telefoni- og radiobetjening for legevaktsentraler HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF   her
11431/2021 20210719 19.07.2021 Inngående brev HDO HF: Utskifting av telefoni- og radiobetjening for legevaktsentraler Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF   her
11435/2021 20210719 19.07.2021 Utgående brev Signert kontrakt for rode 4 med vedlegg -Porsanger kommune og SRS Maskin & Landbruk Ingar Jonas   her
11438/2021 20210719 19.07.2021 Inngående brev Underdekning av sykestueplasser i Porsanger kommune FINNMARKSSYKEHUSET HF   her
11458/2021 20210719 19.07.2021 Inngående brev Anmodning om å besvare henvendelse STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
11420/2021 20210719 19.07.2021 Utgående brev Uttalelse på utlyste stillinger - Sykepleiere ved hjemmetjenesten Tillitsvalgte m.fl.   her
11437/2021 20210719 19.07.2021 Inngående brev Fristen for EU-kontroll nærmer seg for registreringsnummer ZX23479 TOYOTA KREDITBANK GMBH norsk avdeling av utenlandsk foretak   her
11456/2021 20210719 19.07.2021 Inngående brev Høring om forslag til forskrift om deling av taushetsbelagte opplysninger mv. i det tverrfaglige samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET   her
11416/2021 20210719 19.07.2021 Inngående brev Søknad på stilling som sykepleier ved hjemmetjenesten *****   her
11413/2021 20210719 19.07.2021 Utgående brev Uttalelse på utlyste stillinger - Helsefagarbeidere ved hjemmetjenesten Tillitsvalgte m.fl.   her
11428/2021 20210719 19.07.2021 Utgående brev Uttalelse på utlyst stilling - Sykepleier ved sykeavdelingen Tillitsvalgte m.fl.   her
11432/2021 20210719 19.07.2021 Inngående brev Ang. godkjent Nytt bygg, Naust Chappiljok, deres ref. 2021/90-3/31/1/62, Sture Hansen Sture B Hansen   her
11433/2021 20210719 19.07.2021 Utgående brev Vedrørende søknad om avkjørsel fra offentlig vei- gnr 17 bnr 299 Cecilie Aflekt Hammari   her
11402/2021 20210719 19.07.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd - drenering av jordbruksjord Landbruksdirektoratet m.fl.   her
11395/2021 20210719 19.07.2021 Inngående brev Renseanlegg GP - søknad om utslippstillatelse Multiconsult - Bøe, Ole-Jacob   her
9132/2021 20210719 19.07.2021 Inngående brev 5 stk søknader egenerklæring om konsesjonsfrihet Gamvik Kommune - Reidun Fagerheim   her
9134/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Egenerklæringer om konsesjonsfrihet - 2 stk. (samme eiendommer) Gamvik Kommune - Reidun Fagerheim   her
9135/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Egenerklæringer om konsesjonsfrihet gnr. 15 bnr. 33 med vedlegg Gamvik Kommune - Reidun Fagerheim   her
9136/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Egenerklæringer om konsesjonsfrihet - Korrigerte skjemaer Gamvik Kommune - Reidun Fagerheim   her
9138/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Egenerklæring konsesjonsfrihet - ny Gamvik Kommune - Reidun Fagerheim   her
8978/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev Shape the Future program for elementary school, junior high and senior high school Microsoft v/John Likilasua Nung (International Supplier   her
9497/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev Revidert vedlegg 1 til avtale signert 7. januar 2017 Nordkappregionen Havn IKS - Øyvind Larssen   her
10717/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev Pureservice avtale Pureservice Thomas Fjeldheim   her
9378/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Ny egenerklæring Gnr. 15 Bnr. 38 Gamvik Kommune - Reidun Fagerheim   her
11348/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid i barnehage - ***** ***** ***** *****   her
11347/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev Uttalelse på utlysningstekst - Konsulent ved stabsavdelingen Tillitsvalgte   her
11352/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Skjenkebevilling - Lukket selskap/ambulerende Margrethe N Buljo   her
11353/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev www.porsanger.kommune.no Sommerskoletilbud i Porsanger oppdatert 16.07.2021 www.porsanger.kommune.no   her
11326/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev Plan for eierskapskontroll 2021 - 24 - Porsanger kommune - oversendelse av vedtak Kontrollutvalgets sekretariat, KUSEK IKS   her
11346/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Gravemelding gnr 31 bnr 1 fnr 60 - Svein J Axelsen Svein-Jacob Axelsen   her
11365/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra isolasjonskrav - Ref 2021/74-5/3/108 - godkjenningstilsagnet datert 17.06.2021 Edmund Johannes Grønmo   her
11366/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Eiendomsskatt *****   her
11369/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev Gravemelding gnr 31 bnr 1 fnr 60 - Svein J Axelsen - Elements sak 2021/1619 Luo Gravemelding   her
11325/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev Rapport om eierskapskontroll i Porsanger kommune - oversendelse av vedtak Kontrollutvalgets sekretariat, KUSEK IKS   her
11339/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev Signert gravemelding Hamnbuktveien 116 - Elements sak 2021/1601 Frode Fossum Nilsen   her
11344/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Gravemelding gnr 31 bnr 1 gnr 62 - Sture B Hansen Sture Brand Hansen   her
11350/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev Elements sak 2021/1618 Gravemelding gnr 31 bnr 1 gnr 62 - Sture B Hansen Nord Transport AS - Jostein Martinsen   her
11351/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev Elements sak 2021/1619 Gravemelding gnr 31 bnr 1 fnr 60 - Svein J Axelsen Nord Transport AS - Jostein Martinsen m.fl.   her
11372/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev Ref. kommentar til sak. 2019/2020 Gbnr. 7/138 Ann-Sofie Rydningen   her
11354/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Velkommen til Regionalt Perinatalkurs i Bodø 30092021 HELSE NORD RHF   her
11356/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev 2.gangs utlysning av stilling - Prosjektleder regionalt plankontor i Midt-Finnmark JobbNorge   her
11357/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev Klage (Re: Innsyn sak 21/691) Lars Birger Persen (Sagat)   her
11358/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Klage (Re: Innsyn sak 21/691) Sagat - Lars Birger Persen   her
11359/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Søknad på 60% helsefagarbeider stilling ved sykeavdelingen i Lakselv. *****   her
11361/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Flomskader Magne Henning Persen   her
11363/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev Vedrørende søknad om utslippstillatelse gnr 3 bnr 1 fnr 13 - Mette Holst Geir Kåven   her
10875/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev Vedtak om ambulerende skjenkebevilling i forbindelse med bryllup Anne Louise Næss Gaup   her
11251/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev Stilling som barnevernleder Søkere på stilling   her
10739/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Pureservice avtale Pureservice - Thomas Fjeldheim   her
11382/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Veiledning til bruk av vannforskriften § 12 - med presiseringer KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET   her
11384/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Søknad på stilling som sykepleier ved hjemmetjenesten *****   her
11385/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Søknad på stilling som helsefagarbeider ved sykeavdelingen *****   her
11389/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Søknad på stilling som helsefagarbeider ved sykeavdelingen *****   her
11362/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Innsyn i postliste Ann-Sofie Rydningen   her
11370/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev Ref. sak. 2019/2020 Gbnr. 7/138 - kommentar nabomerknad Torleif Johansen   her
11378/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Noen nye presiseringer i Føringsinstruksen - vedr. føring av bygg og adressering Kartverket - Bodil Borch Mietinen   her
11380/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Søknad på stilling som helsefagarbeider ved hjemmetjenesten *****   her
11381/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Søknad på stilling som helsefagarbeider ved hjemmetjenesten *****   her
11375/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Kartlegging av behov for ICDP- veilederopplæring 2021 - 2022 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET   her
11383/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Søknad på stilling som helsefagarbeider ved hjemmetjenesten *****   her
11386/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev Retur av akseptbrev for tilskudd til kompetanse og innovasjon 2021 - deres ref. 21/1755 Statsforvalteren i Troms og Finnmark   her
11387/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Søknad på stilling som helsefagarbeider ved sykeavdelingen *****   her
11397/2021 20210716 16.07.2021 Inngående brev Anmodning om å besvare henvendelse STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
9585/2021 20210716 16.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ferdigattest - Nytt bygg - boligformål - Lavkavann. gbnr. 26/35 Maja Grøtte Waaberg m.fl.   her
8638/2021 20210715 15.07.2021 Utgående brev Shape the Future program for elementary school, junior high and senior high school Microsoft   her
10064/2021 20210715 15.07.2021 Utgående brev Svar på søknad om reiserett med transporttjenesten for funksjonshemmede - ***** ***** *****   her
10059/2021 20210715 15.07.2021 Utgående brev Søknad om reiserett med transporttjenesten for funksjonshemmede - ***** ***** ***** *****   her
6153/2021 20210715 15.07.2021 Utgående brev Etterberegning vederlag 2020 Solbrått Aldershjem *****   her
11328/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Nyhetsbrev om koronasertifikat til kommuner Fhi - Folkehelseinstituttet vaksine   her
11330/2021 20210715 15.07.2021 Utgående brev Underdekning av sykestueplasser i Porsanger kommune FINNMARKSSYKEHUSET HF   her
11337/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Søknad om å stille opp biler på offentlig parkeringsplass - Finnmark elbilforening Finnmark elbilforening - Gjermund Abrahamsen Wik   her
11338/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Innsyn i avviksmeldinger - NRK NRK, Brennpunkt - Nrk - Eldreomsorg   her
11324/2021 20210715 15.07.2021 Utgående brev Leieavtale Børselv Oppvekstsenter (140721) Porsangerfjorden Lodge   her
11331/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Kopi av brev til Rambøll Norge AS avd. Alta. Vedr. 21-87668-6 - Svar på nabovarsel - riving og nytt bygg på gnr. 17 bnr. 38 - Meieriveien 2 - Lakselv - Porsanger kommune STATENS VEGVESEN   her
11332/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Fra vaksineforsyningen - Distribusjon Comirnaty uke 29 Statsforvalteren i Troms og Finnmark   her
11334/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Søknad om oppsett av plakett på anlegget i Hamnbukt RDM - Porsanger Museum   her
11335/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Ny rettet Søknad om oppsett av plakett av Porsanger kommune RDM - Porsanger Museum   her
11336/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Gravemelding Hamnbuktveien 116 - Elements sak 2021/1601 Lksa - Luo Gravemelding   her
11318/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Brev til Porsanger idrettslag. Søknadsnr. 145728 - Avslag på søknad om spillemidler 2021 gjeldende Garderobebygg - PIL - Lakselv stadion - Anleggsnr. 77542 - PORSANGER IDRETTSLAG Troms og Finnmark fylkeskommune   her
11319/2021 20210715 15.07.2021 Utgående brev Gravemelding Hamnbuktveien 116 - Elements sak 2021/1601 Luo Gravemelding   her
11321/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Kopi av brev til Andrea Slettvoll. Svar på søknad om endring av adkomst til boligtomt - 5436/17/207 Finnmarkseiendommen   her
11322/2021 20210715 15.07.2021 Utgående brev Refusjonskrav 2. kvartal 2021 - dialysetilbud i Lakselv FINNMARKSSYKEHUSET HF   her
11302/2021 20210715 15.07.2021 Utgående brev Referat fra møte i politirådet i Porsanger 21. juni 2021 Finnmark Politidistrikt   her
11340/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Nordkappregionen Havn IKS - strateginotat NORDKAPPREGIONEN HAVN IKS   her
11301/2021 20210715 15.07.2021 Utgående brev www.porsanger.kommune.no Sommerskoletilbud i Porsanger oppdatert 14.07.2021 www.porsanger.kommune.no   her
11306/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - melding til tinglysning - GBnr 16/486 i Porsanger kommune STATENS KARTVERK   her
11308/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Orientering om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet til fordeling i 2022 KULTURDEPARTEMENTET   her
11282/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Søknad om reiserett med transporttjenesten for funksjonshemmede *****   her
9732/2021 20210715 15.07.2021 Utgående brev Etterberegning vederlag 2019 Sykeavdelingen *****   her
10101/2021 20210715 15.07.2021 Utgående brev Svar på søknad om reiserett med transporttjenesten for funksjonshemmede - ***** ***** ***** *****   her
10055/2021 20210715 15.07.2021 Utgående brev Svar på om utvidet reiserett med transporttjenesten for funksjonshemmede - ***** ***** *****   her
8823/2021 20210715 15.07.2021 Inngående brev Shape the Future program for elementary school, junior high and senior high school Microsoft - May Yee (Simplicity Consulting Inc)   her
8824/2021 20210715 15.07.2021 Utgående brev Shape the Future program for elementary school, junior high and senior high school Atea Trond Sundby   her
8826/2021 20210715 15.07.2021 Utgående brev Shape the Future program for elementary school, junior high and senior high school May Yee (Simplicity Consulting Inc   her
11234/2021 20210714 14.07.2021 Inngående brev Reg gravesøknad 2021-1551 Parkoganlegg-Alta - Terje Nilsen   her
11232/2021 20210714 14.07.2021 Inngående brev Rester av flomtatt hengebru ved Snekkernes, - Stabburselva Driftsplanutvalget Stabburselva   her
11249/2021 20210714 14.07.2021 Inngående brev Innspill til fylkesgeodataplanen for Troms og Finnmark Kartverket Troms og Finnmark - Steinar Vaadal   her
11253/2021 20210714 14.07.2021 Inngående brev Høring - Endringer i pasientjournalloven mv. - Nasjonal digital samhandling til beste for pasienter og brukere HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET   her
11231/2021 20210714 14.07.2021 Utgående brev www.porsanger.kommune.no Sommerskoletilbud i Porsanger www.porsanger.kommune.no   her
11197/2021 20210714 14.07.2021 Inngående brev SLG EIENDOM UTVIDELSE AV EIENDOM SLG Eiendom   her
11228/2021 20210714 14.07.2021 Utgående brev Kontakt oss: Langs veien - Utbedring av vei Den læstadianske forsamling i Lakselv   her
11240/2021 20210714 14.07.2021 Utgående brev Arbeids-/gravetillatelse og leieavtale i offentlig vei og grunn- Elements sak 2021/1551 Luo Gravemelding   her
11241/2021 20210714 14.07.2021 Inngående brev Høringsbrev - endring i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET   her
11255/2021 20210714 14.07.2021 Inngående brev Årsrapport fra FeFo 2020 FeFo - Finnmarkseiendommen   her
11256/2021 20210714 14.07.2021 Inngående brev Arbeids-/gravetillatelse og leieavtale i offentlig vei og grunn- Elements sak 2021/1551 Lksa - Luo Gravemelding   her
11257/2021 20210714 14.07.2021 Utgående brev Arbeids-/gravetillatelse og leieavtale i offentlig vei og grunn- Elements sak 2021/1551 Parkoganlegg-Alta - Terje Nilsen   her
11258/2021 20210714 14.07.2021 Inngående brev Gravemelding Hamnbuktveien 116 Frode Fossum Nilsen   her
11259/2021 20210714 14.07.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 7 bnr 298 Marit Dahl Sivertsen   her