eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
6390/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Tilsynsrutinar heimeundervisning Nrk - Bjørne Østrem Djukastein   her
6231/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Bredbånd 2022 - Kart området Holmfjord-Mårnes Porsanger kommine - kan du tegne inn området på kartlaget "Kartlegging av bredbåndstilbud Troms og Finnmark 2022" Tffk - Kjetil Helstad   her
6232/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Bredbånd 2022 - Kart området Holmfjord-Mårnes Porsanger kommine - kan du tegne inn området på kartlaget "Kartlegging av bredbåndstilbud Troms og Finnmark 2022" TFFK Kjetil Helstad   her
6233/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Nordatlas: Utskrift via epost: Bredbånd 2022 - Kart området Ytre Kjerringvik til Ytre Leirpollen Tromsfylke - Nordatlas   her
6264/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev PÅKLAGE dispensasjon gitt til Kingsrose Mining marit holm   her
6288/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Utslippstillatelse gnr 6, bnr 68 - Kenneth Olaussen Kenneth Olaussen   her
6332/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Søknad om utslippstillatelse gnr 9 bnr 134 Johnny Johnsen   her
6349/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - barmark 2022 - Georg Mathisen Georg Mathisen   her
6350/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Re: Søknad om byggetillatelse gbnr 35/1/11 John Aslak Aslaksen Sara   her
6355/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - barmark 2022 - Hans Robert Hansen Hans Robert Hansen   her
6331/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Høringsuttalelse til skjenking ved enkeltanledning 14052022 - Messefest FINNMARK POLITIDISTRIKT   her
6336/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Vedrørende søknad om grillstue på GBnr. 9/46 Fred Willy Persen   her
6352/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Kunnskapsprøve i alkoholloven - salgsbevilling Coop -   her
6353/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - barmark 2022 - Ingerd Olsen Ingerd Olsen   her
5975/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Nordatlas: Utskrift via epost: Bredbånd 2022 - Område Holmfjord-Mårnes Tromsfylke - Nordatlas   her
5978/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev 22/04702 - kart over området Holmfjord-Mårnes TFFK Sentralbord   her
5986/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Publisering - Høring Søknad om midler til bredbåndsutbygging i Porsanger kommune 2022 TFFK m.fl.   her
5987/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Automatic reply: Publisering - Høring Søknad om midler til bredbåndsutbygging i Porsanger kommune 2022 TFFK - Postmottak   her
5988/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Publisering - Høring Søknad om midler til bredbåndsutbygging i Porsanger kommune 2022 NKOM   her
5989/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Nasjonal kommunikasjonsmyndighet bekrefter mottak av din melding Nkom - Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (firmapost@nkom.no)   her
6348/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Etablererprøve Verddehotel - Elise Pedersen   her
6351/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Søknad om byggetillatelse gbnr 35/1/11 John Aslak Aslaksen Sara   her
6361/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Kopi av brev til Jan Arnulf Daleng. Tilsagn om tilskudd til utarbeiding av skjøtselsplan for slåttemark - Hestnes - Porsanger 2022 STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
5327/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Porsanger Kommune: Veeam migrering Atea - Haakon Østlund   her
5494/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Vinner av mini konkurransen etter endt tilbudsåpning Snorre Gyth ProMinent Norge AS m.fl.   her
6155/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Vinner av mini konkurransen etter endt tilbudsåpning Bwtwater - Pedersen Geir   her
6386/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Svar til søknad om tomtefeste - areal til småbåthavn - gnr 34/1 - Porsanger kommune Finnmarkseiendommen   her
6388/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Informasjonsbrev om vaksinasjon i kommunene høsten 2022 Folkehelseinstituttet Fhi - vaksine   her
6389/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Vi trenger en tydelig og kraftfull BPA_ Bruk muligheten til å gi høringssvar Nhf - SAFO koordinator i Nord-Norge   her
6392/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Påminnelse: Folkehelseinstituttets årlige datainnsamling om kommunens forvaltning av alkoholloven Surveys Ramboll - Rambøll Management Consulting på vegne av FHI   her
6379/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Supplerende informasjon - rullering av Arealplan 2. gangs høring Fred Willy Persen   her
6387/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Klage på graving i strandsonen, Storbukt-Kolvik, Porsanger kommune. Purring Odd Oskarsen   her
6356/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Innsynskrav postmottak - undersokelse@presse.no   her
6357/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Veterinærvaktregning for april 2022 Veterinær Marit Holm   her
6365/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev HO 099/21 - Sámi mánáidgárdefálaldat 2021 – Raporta ja rehketdoallu doarjjaruđaid geavaheapmái Samediggi/Sametinget   her
6362/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Kopi av brev til Jan Arnulf Daleng. Tilsagn om tilskudd til skjøtsel av slåttemark 2022 - Hestnes i Porsanger STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
6369/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Søknad om driftstilskudd 2023 og 2024 Veiledningssenter for pårørende   her
6373/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Candidature en tant que Executive Assistant - Søknad som Executive Assistant Günes Öztürk   her
6374/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Innmelding skole *****   her
6375/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Søknad om ny plass i SFO *****   her
6156/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Vinner av mini konkurransen etter endt tilbudsåpning BWT Birger Christensen AS - Pedersen Geir   her
5649/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Porsanger Kommune: Veeam migrering Atea - Haakon Østlund   her
5650/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Porsanger Kommune: Veeam migrering Atea - Haakon Østlund   her
5651/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Bestilling - Porsanger Kommune: Veeam migrering Alternativ 1 Atea - Haakon Østlund   her
6304/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev HASTER: SV: Forlengelse av dagens avtale om leie av Porsanger Politistasjon - vår ref. 20220035 Politiet - Regina Gulbrandsen   her
6271/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Innsynskrav Presse - Sindre Granly Meldalen   her
6273/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Tilbakelevering av Toyota reg.nr ZX23316 - kontrakt nr. 814994 TOYOTA KREDITBANK GMBH norsk avdeling av utenlandsk foretak   her
6274/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Tilbakelevering av Toyota reg.nr ZX23315 - kontrakt nr. 814993 TOYOTA KREDITBANK GMBH norsk avdeling av utenlandsk foretak   her
6277/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Tilbakelevering av Toyota reg.nr ZX23479 - kontrakt 817706 TOYOTA KREDITBANK GMBH norsk avdeling av utenlandsk foretak   her
6279/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Evaluering UKL-samling og presentasjoner Landbruksdirektoratet - Kari Stuberg   her
6268/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Forespørsel om møte med ordfører og kommuneledelse STINE SOFIES STIFTELSE   her
6265/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - barmark 2022 - Hjalmar Kaaby Hjalmar Fridtjof Kaaby   her
6259/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Oversendelse av klage for behandling - avslag på dispensasjon. STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
6258/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Godkjenning - Oppføring av anneks på GBnr. 16/237 Karl Rudolf J Langmyr   her
6275/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Faglige innspill slåttemarksarbeidet 2022, nr 1 Statsforvalteren i Troms og Finnmark - Amundsen, Cathrine   her
6218/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Søknad om støtte NM Snøscootercross Lakselv Motorklubb LAKSELV MOTORKLUBB   her
6221/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Invitasjon til presentasjon av Porsangerfjorden 3.0 - et prosjekt for verdiskaping og bærekraft i nord Statssekretær Kristina Hansen   her
6225/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Nærings- og fiskeridepartementet har fått din e-post Postmottak NFD   her
6217/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Ordførersamling i Oslo - 7. til 8. juni 2022 Oslo kommune   her
6253/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Tilskudd - 2022 - 17030 Tilskudd til samiske barnehager og barnehager med samisk avdeling - - 11922 Samediggi/Sametinget   her
6283/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Sponsorbrev kretsturnstevne PORSANGER TURNFORENING   her
6315/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Søknad om ny plass i SFO *****   her
6256/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Ferdigattest - Tillatelse til tiltak nybygg på GBnr 17/521. Tiltakshaver Robert Øvervold Robert Pukari Øvervold   her
6306/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Brev til Jan Haaland og Grete Liv Olaussen. Tillatelse til skadefelling av grågås - Jan Håland og Grete Liv Olaussen – 2022 STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
6298/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til høring, varsel om befaring - Søknad om dispensasjon - Fradeling for festetomt bolig - gbnr. 19/1 - Porsanger kommune TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE   her
6302/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Tilleggsdokumenter - søknad om arealoverføring eller grensejustering av areal i forbindelse med GBnr 2/46 FINNMARKSEIENDOMMEN   her
6292/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Anke avslag på dispensasjon til fradeling av 5436/36/13 - Sak 2021/126 Ellen Ragnhild Guttorm   her
6285/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Melding om sluttutbetaling av tilskudd - Lakselv hotell AS LAKSELV HOTELL AS   her
6286/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Vedrørende sponsorbrev kretsturnstevne PORSANGER TURNFORENING   her
6314/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Søknad om ny plass i SFO *****   her
6318/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning 07.07. - 10.07.2022 Finnmark Festivalarrangør AS   her
6328/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Søknad om ny plass i SFO *****   her
6309/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 5 bnr 115 Advokathuset Lakselv AS   her
6313/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Søknad om ny plass i SFO *****   her
5362/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Innspill til høring - Regionale flyruter fra 2024 TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE   her
5904/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Vedr søknad om fradeling av eiendom Porsangerfjorden Lodge   her
6078/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Kopi av brev til Ulf Arne Larsen. Tilsagn om tilskudd til truede naturtyper 2022 - skjøtsel av Lavkavann / Lávkajávri 5436-26/5 STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
6164/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Skjenkebevilling enkeltanledning tildeles Banak Leir i.f.m. smaksprøving på messe BANAK LEIR AS   her
5769/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Midlertidig svar - Dispensasjon fra motorferdselloven - barmark 2022 - Arne Nystad Pia-Liisa Savonius Nystad   her
6176/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Sluttrapport tiltakspakke for sårbare eldre - deres prosjektnummer 2211001 Statsforvalteren i Troms og Finnmark - Strøm, Frida   her
6198/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Forslag til merking av spredenett, helsetun/Porstun OP Elektro Hans Petter   her
6224/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Programme tjïelteseminaarese / Suohkanseminára prográmma / Program til kommuneseminar 19.-20. mai 2022 Samediggi/Sametinget   her
6197/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Orientering om landsomfattende tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester 2022 og 2023 STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
6215/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Purring - Manglebrev i sak 2022/167, tiltak på eiendom GBnr 15/37 Mats-Olav Georg Lindbäck   her
6211/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Invitasjon til HACCP kurs i Alta Nibio - Frøydis Gillund   her
6185/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Siste påminnelse: Kommunenes erfaringer med koronapandemien i barnehagesektoren Easyfact - Trine Myrvold   her
6184/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev PÅKLAGE dispensasjon gitt til Kingsrose Mining marit holm   her
6183/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Kingsrose’ dispensasjon til å kjøre ATW inn til Karenhaugen i mai Marit Holm   her
6181/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Etablererprøve Verddehotel - Elise Pedersen   her
6236/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Utslippstillatelse gnr 7 bnr 452 Jan Erik Vonheim   her
6250/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Meieriveien 2 Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning 17/38 Rambøll Norge AS   her
6229/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Feil på eiendomsgrense Ann Helen Blix Mørland   her
6227/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Regjeringen varsler lovendring om eiendomsskatt på grunn under kraftlinjer Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar   her
6222/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev SØKNAD OM TOMT FOR VERKSTED OG BILBUTIKK ANLEGG I LAKSELV Altamotorsenter - Ole Steinar Østlyngen   her
6219/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Svar på tilbud om stilling Robel Ghebremariam Haile   her
6230/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Anmodning til ordfører om å opprette og lede en kommunekomité for TV-aksjonen NRK 2022 Tvaksjonen - Fylkesaksjonsleder Troms og Finnmark Vibeke Olsen   her
6152/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Modenhetsanalyse - rapport Atea - Leiv Jarle Larsen   her
6145/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Innmelding skole *****   her
6147/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Kopi av brev til Geonord AS. Tillatelse til grunnundersøkelser på- og ved Smørstadbrinken - gnr 15/1 og 16/1 - Porsanger kommune FINNMARKSEIENDOMMEN   her
6151/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Varsling om ny prismodell og priser på kraftforsyning på Telelosji (OPEN) Telenor - Kommunikasjon Infra   her
6153/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Basistilskuddsrapport for fastlegeordningen i 5436 Porsanger kommune per 1. mai 2022 Helfo   her
6154/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Informasjon fra Valgdirektoratet Valgdirektoratet, noreply@valg.no   her
6139/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Gravemelding gnr 17 bnr 123 - Elements sak 2022/824 Lksa - Geir Arne Hestnes   her
6140/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Signert gravemelding gnr 17 bnr 123 - Elements sak 2022/824 Lasse rør as - Hans Magnus Thunestvedt   her
6142/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Innmelding skole *****   her
6144/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Innmelding skole *****   her
6146/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Høring - Utøvelse av statens partsstilling i saker om Helsepersonellnemndas vedtak HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET   her
6149/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Kartutsnitt - grensegang Wenche L.K. Vedhugnes m.fl.   her
6182/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Etterlyser svar - Vedr søknad om deling av eiendom GBnr 15/27 . Kommunal sak 2021/391 Nils Pettersen   her
6188/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Deres ref 2021/588.5/10/4 Anke på vedtak- avslag på søknad om deling av Gnr 10/4 Sigvald Lund Persen   her
6201/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Eiendomsgrense Børselvveien 30, 9716 BØRSELV Espen Velde Marthinsen   her
6202/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Eiendomsgrense Børselvveien 30, 9716 BØRSELV Espen Velde Marthinsen   her
6203/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Eiendomsgrense Børselvveien 30, 9716 BØRSELV Espen Marthinsen   her
6204/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Eiendomsgrense Børselvveien 30, 9716 BØRSELV Espen Marthinsen   her
6031/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Signert databehandleravtale Famac fra Porsanger kommune Postmottak - Fdvhuset - GDPR FDVhuset AS   her
6159/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Uttalelse - skjenking av smaksprøver 2021/2043 Nav Porsanger   her
6160/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Avlesning vannmåler Trykkeribygg Sagat - Geir Wulff   her
6165/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Vedr eiendomsskatt *****   her
6166/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Redusert arbeidsgiveravgift og korrigering av tilskuddsgrunnlag for private barnehager Utdanningsdirektoratet   her
6179/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Etterlyser svar - Vedr søknad om deling av eiendom GBnr 15/27 . Kommunal sak 2021/391 Nils Pettersen   her
6180/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Etterlyser svar - Vedr søknad om deling av eiendom GBnr 15/27 . Kommunal sak 2021/391 Nils Pettersen   her
6162/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Festetomt til driftshytte Statnett - Håvard Bergheim   her
6169/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Kontantstøtterapportering fra kommune april 2022 NAV familie og pensjonsytelser   her
6173/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Innmelding skole *****   her
6171/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Søknad om dispensasjon til fradeling gnr 2 bnr 14 - Eli Mortensen/ Runar Elde Runar Elde   her
6177/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Festekontrakt for fradelt tilleggsareal Jan Henrik Hætta   her
6157/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Næringseiendom BREX ADVOKATFIRMA AS   her
6158/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Egenerklæringer om konsesjonsfrihet Gnr. 15 bnr. 60 Advokathuset - Advokat Tormod Bergem   her
6163/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Festetomt til driftshytte Statnett - Håvard Bergheim   her
6213/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Påminnelse om å søke legevakttilskudd- frist 18.mai Helsedirektoratet   her
6214/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Påminnelse Ifinnmark - Tor Kjetil Kristoffersen   her
6206/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Eiendomsgrense Børselvveien 30, 9716 BØRSELV Espen Velde Marthinsen   her
6210/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Tydeliggjøring av behandlingsansvar i Udirs brukerundersøkelser Utdanningsdirektoratet   her
6193/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Etablererprøve Elise Pedersen   her
6200/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Kopi av brev til Marit Dahl Sivertsen. Svar til søknad om å fortsatt få ha stående et eldre gjerde ved Gåradakvannet - gnr 7/1 - Porsanger kommune FINNMARKSEIENDOMMEN   her
6174/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Purring - dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses, sletting av GBFnr 7/48/1 Petter Michael Jacobsen   her
6186/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Innspill, Revidering av kommunal trafikksikkerhetsplan sak 2022/334 BØRSELV OG OMEGN BYGDELAG   her
6194/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Særutskrift Fastsettelse av planprogram for reguleringsplan for Haukibrinken boligfelt Mestegruppen Arkitekter - Roy Bakken   her
6205/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Eiendomsgrense Børselvveien 30, 9716 BØRSELV Espen Marthinsen   her
6209/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Nabovarsel sak 2021/1084 Unn Martinsen   her
6119/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Søkerliste Sagat - Sara Olaussen Stensvold   her
6107/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 5220/2022 Dokument tittel: Manglende BlueTooth på 115 Elevpc-er Sagat - Sara Olaussen Stensvold   her
6102/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 5217/2022 Dokument tittel: Feilaktig innkrevd eiendomsskatt Sagat - Sara Olaussen Stensvold   her
5295/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Porsanger - pris Brenna og forbehold (INTERNAL) Bbft - Inger Marie Bergseth   her
5302/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Befaring og måling Brenna-Langskog (INTERNAL) Bbft - Inger Marie Bergseth   her
6025/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Innmelding skole *****   her
6026/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Gravemelding gnr 16 bnr 1 NVE   her
5985/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Forespørsler knyttet til regelverk med bakgrunn i mye stenging av basseng i Lakselv som har fått spillemidler Troms og Finnmark fylkeskommune - Johnni Terje Håndstad   her
5956/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Godkjenning - Oppføring av garasje på GBnr. 18/45 K. THOMASSEN BYGGTJENESTE   her
6103/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Videreutdanning studieåret 2022/2023 – resultat av søknadsbehandlingen Utdanningsdirektoratet   her
6108/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev REFNR:46984 Varsel om vedtak. Rapport 10102. Lksa - m.fl.   her
6115/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev #10048# Ventelistetall 1. tertial 2022 Questback -   her
6098/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg driftsbygning GRETE-LIV OLAUSSEN   her
6101/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Rovviltnemnda for region 8 skal ha møte per Teams den 4.5.2022 Statsforvalteren i Troms og Finnmark   her
6074/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Svarbrev - Motorferdselforbudet 5. mai til 30. juni - Forlenget åpning av snøskuterløyper i Porsanger kommune sesongen 2022 GAGGA HYTTEFORENING   her
6077/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Covid-19 vaksinering før og etter påske www.porsanger.kommune.no   her
6109/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev REFNR:46985 Varsel om vedtak. Rapport 10103. LUOSTEJOK NETT AS   her
6110/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev REFNR:46986 Varsel om vedtak. Rapport 10104. LUOSTEJOK NETT AS   her
6112/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev REFNR:47184 Varsel om vedtak. Rapport 10106. LUOSTEJOK NETT AS   her
6085/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Signert gravemelding - Elements sak 2022/826 Peas - Joar Paulsen   her
6087/2022 20220509 09.05.2022 Internt notat uten oppfølging Protokollutdrag FSK 05.05.22 - Kommuneplanens arealdel - 2. gangs behandling etter offentlig ettersyn   her
6122/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Søknad på stilling som sykepleier *****   her
6123/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Søknad på stilling som sykepleier *****   her
6073/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev B-rundskriv B/2-2022 OU-kontingent 2022 - Ansattes andel. Månedlig trekk f.o.m. mai måned KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON   her
6121/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - barmark 2022 - Finn Pettersen Finn Pettersen   her
6127/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Utlysning av stillinger - Lærerstillinger i grunnskolen i Porsanger skoleåret 2022 - 2023 JobbNorge   her
5928/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 4 bnr 1 fnr 8 Magnus Nielsen   her
5929/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Befaring og måling Brenna-Langskog (INTERNAL) BBFT Inger Marie Bergseth   her
5924/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 4 bnr 1 fnr 8 Magnus Nielsen   her
6080/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Elements sak 2022/828 VS: Gravemelding i forbindelse med grunnundersøkelser Lksa - Geir Arne Hestnes   her
6081/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Gravemelding - Elements sak 2022/826 Infranord - Geir-Arne Hestnes   her
6088/2022 20220509 09.05.2022 Internt notat uten oppfølging Protokollutdrag FSK 05.05.22 - Retten til og forvaltningen av naturressurser innenfor Porsanger kommunes grenser   her
6089/2022 20220509 09.05.2022 Internt notat uten oppfølging Protokollutdrag FSK 05.05.22 - Forebygging av trusler og hatefulle ytringer mot folkevalgte i Porsanger kommune   her
6090/2022 20220509 09.05.2022 Internt notat uten oppfølging Protokollutdrag FSK 05.05.22 - Klage på avslag av dispensasjon GBFnr. 10/1/22   her
6091/2022 20220509 09.05.2022 Internt notat uten oppfølging Protokollutdrag FSK 05.05.22 - Organisering av klagenemnd eiendomsskatt i Porsanger kommune   her
6126/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Utlysning Ingeniør for kommunalteknikk og samfunnsutvikling JobbNorge   her
4792/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Svar vedrørende påsken 22. SKAIDDEDUOTTAR SIIDA   her
5912/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Ber om at eiendom tilbakeføres til bruksnummer 1 Finnmarkseiendommen   her
5887/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Påminnelse: klage på manglende innsyn SÁGAT-SÁMIID ÁVIISA AS SAMISK AVIS AS   her
5891/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Kopi av brev til Luostejok kraftlag SA. Svar på søknad om unntak fra krav i fiskeutsetting Gaggavann 2022 STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
6033/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Søknad om ny plass i SFO *****   her
6034/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Utslippstillatelse gnr 6 bnr 68 Kenneth Olaussen   her
6036/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Svar - uttalelse - skjenking av smaksprøver under messe FINNMARK POLITIDISTRIKT   her
6038/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Analyserapport Porsanger kommune, Ref: Uke 18, 03.05.2022, Billefjord , Report: AR-22-V8-000850-01 (1/1) Eurofins -   her
6039/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling 07.07.2022 - 10.07.2022 FINNMARK FESTIVALARRANGØR AS   her
6041/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Godtgjørelse i forbindelse med bruk av multidose april 2022 APOTEK 1 GRUPPEN AS   her
6066/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - . gbnr. 16/439 Haldde arkitekter AS   her
6067/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Godkjenning - Endring tillatelse, fravik fra TEK17. Rambøll Norge AS   her
6046/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Fwd: Plastavfall på Stabbursnes Miljodir - SNO Stabbursnes   her
6052/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Stengning av scooterløyper området Gaggavann Porsanger Kommune. Leder Gagga Hytteforening - Sivertsen, Per Inge Ringseth   her
6017/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Svar på tilbudet om 100% stilling Nina Henriksen   her
6018/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Kistrand & Olderfjord Idretts - og bygdelag   her
6022/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Søknad om ny barnehageplass *****   her
6024/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Innmelding skole *****   her
6019/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - barmark 2022 - Søker Jan Riise Pedersen Jan Riise Pedersen   her
6029/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Søknad om ny plass i SFO *****   her
6040/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Kartlegging av personer i alderen 0-17 år og 18-49 år i institusjon - deres ref. 2022/2591 Statsforvalteren i Troms og Finnmark   her
6092/2022 20220509 09.05.2022 Internt notat uten oppfølging Protokollutdrag FSK 05.05.22 - Kvartalsmelding 1 - 2022 Porsanger kommune   her
6093/2022 20220509 09.05.2022 Internt notat uten oppfølging Protokollutdrag FSK 05.05.22 - Budsjettregulering 1 - Sektorovergripende 2022   her
6094/2022 20220509 09.05.2022 Internt notat uten oppfølging Protokollutdrag FSK 05.05.22 -Valg av representant og vara til oppnevningsutvalget for Konfliktrådet i Finnmark for perioden 2022-2023   her