eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 03 04 20210304 04.03.2021 10:00 Kultursalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO22021 FO 2/2021 Interpellasjon angående brukerutvalg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 FO32021 FO 3/2021 Interpellasjon angående barnevern Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 FO52021 FO 5/2021 Interpellasjon angående nedklassifisering av kommunale veier Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 FO42021 FO 4/2021 Interpellasjon angående status på veistykke i Slåttebakken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 FO62021 FO 6/2021 Interpellasjon vedrørende renseanlegget i Lakselv Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS22021 PS 2/2021 Suppleringsvalg til Eldrerådet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS42021 PS 4/2021 Sametingsvalg 2021 - oppnevning av samevalgstyre Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS142021 PS 14/2021 Plan for forvaltningsrevisjon 2021 - 2024 - Porsanger kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS72021 PS 7/2021 Samarbeidsavtale med UiT Norges arktiske universitet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS172021 PS 17/2021 Ekstraordinær tilbakeføring KLP Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS122021 PS 12/2021 Tilskudd til private barnehager 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS152021 PS 15/2021 Forslag til valg av medlemmer/varamedlemmer til lokale militære skjønnsnemnder for perioden 2021 - 2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS52021 PS 5/2021 Grunnavtale om kommunesamarbeid i Midt-Finnmark Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS132021 PS 13/2021 Plan for eierskapskontroll 2021 - 24 - Porsanger kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS92021 PS 9/2021 Tillegg til vedtatt delegasjonsreglement 2020 - 2024 - Delegert myndighet til utvalg for natur- og ressursforvaltning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS62021 PS 6/2021 Etablering av helsefelleskap Finnmark Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS102021 PS 10/2021 Politisk organisering i Porsanger kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS182021 PS 18/2021 Budsjettregulering 1 - Sektorovergripende 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS12021 PS 1/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS32021 PS 3/2021 Valg av forliksråd og møtefullmektige for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS162021 PS 16/2021 Sykestueplasser i Porsanger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS82021 PS 8/2021 Ny behandling av Porsangerfjordveien Øst og Vest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS112021 PS 11/2021 Kommunedirektørens oppfølgning av kommunestyrets vedtak - 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS22021 RS 2/2021 Årsrapport 2020 fra Porsanger Arbeidssamvirke as Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS42021 RS 4/2021 Finnmarkskommisjonens årsmelding 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS32021 RS 3/2021 Årsrapport 2019/2020 for Elev-, lærling og mobbeombudene i Troms og Finnmark Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS12021 RS 1/2021 Orienteringer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut