eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 02 18 20210218 18.02.2021 17:00 Rådhuset Kommunestyresalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS192021 PS 19/2021 Dispensasjon etter PBL for fradeling til to boligtomter gbnr. 19/23 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS122021 PS 12/2021 Grunnavtale om kommunesamarbeid i Midt-Finnmark Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS212021 PS 21/2021 Dispensasjon fra plan- og bygningsloven - hytte på eiendom 21/38, Brennelv Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS172021 PS 17/2021 Behandling av klage på covid-19 tilskuddsmidler - North Cape Seafood AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS132021 PS 13/2021 Hamnbukt- overføring flytebrygge til Porsanger båtforening Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS232021 PS 23/2021 Tillegg til vedtatt delegasjonsreglement 2020 - 2024 - Delegert myndighet til utvalg for natur- og ressursforvaltning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS112021 PS 11/2021 Forslag til valg av medlemmer/varamedlemmer til lokale militære skjønnsnemnder for perioden 2021 - 2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS202021 PS 20/2021 Klagebehandling - Konsesjon på erverv av fast eiendom gnr 19 bnr 556 - Banak Eiendom AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS182021 PS 18/2021 Behandling av klage på covid-19 tilskuddsmidler - North Cape Seafood AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS162021 PS 16/2021 Behandling av klage på covid-19 tilskuddsmidler - Cato Josefsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS222021 PS 22/2021 Tilskudd til private barnehager 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS102021 PS 10/2021 Sametingsvalg 2021 - oppnevning av samevalgstyre Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS142021 PS 14/2021 Ny behandling av Porsangerfjordveien Øst og Vest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS92021 PS 9/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS152021 PS 15/2021 Behandling av klage på covid-19 tilskuddsmidler - Arctic personutleie AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS242021 PS 24/2021 Kommunedirektørens oppfølgning av kommunestyrets vedtak - 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS42021 RS 4/2021 Sametingets tospråklighetstilskudd 2021 - Sámedikki govttegielatvuođadoarjja 2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS32021 RS 3/2021 Orienteringer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut