eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2022 05 19 20220519 19.05.2022 10:00 Porsanger Rådhus Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS192022 PS 19/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS122022 RS 12/2022 Orienteringer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS132022 RS 13/2022 Lovlighetskontroll av årsbudsjett 2022 - Porsanger kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS142022 RS 14/2022 Orientering fra kontrollutvalget til kommunestyret - Plan for forvaltningsrevisjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS152022 RS 15/2022 Orientering fra kontrollutvalget - Kontrollutvalgets årsmelding 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS162022 RS 16/2022 Godkjent møteutskrift fra møte i kontrollutvalget i Porsanger kommune 3.mars Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS172022 RS 17/2022 Henvendelse fra kontrollutvalget vedrørende sammenslåing av Vefik IKS og KomRev Nord IKS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS182022 RS 18/2022 Årsregnskap 2021. Porsanger Arbeidssamvirke Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS192022 RS 19/2022 Gjenoppbygning av branntomt – mulighet for avtale mellom Lakselv Røde Kors og Porsanger kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS202022 PS 20/2022 Prosess rekruttering kommunedirektør Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet
0 PS212022 PS 21/2022 Organisering av klagenemnd eiendomsskatt i Porsanger kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS222022 PS 22/2022 Suppleringsvalg Eldrerådet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS232022 PS 23/2022 Valg av medlem til styret for stiftelsen RiddoDuottarMuseat for perioden 2022-2026 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS242022 PS 24/2022 Suppleringsvalg - vararepresentant til styret for Stabbursnes Naturhus og museum for perioden 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS252022 PS 25/2022 Valg av styremedlemmer til Porsanger Arbeidssamvirke AS 2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS262022 PS 26/2022 Kommuneplanens arealdel - 2. gangs behandling etter offentlig ettersyn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS272022 PS 27/2022 Retten til og forvaltningen av naturressurser innenfor Porsanger kommunes grenser Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS282022 PS 28/2022 Frivillighetens år 2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS292022 PS 29/2022 Forebygging av trusler og hatefulle ytringer mot folkevalgte i Porsanger kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS302022 PS 30/2022 Innbyggerforslag vedrørende koronasertifikat Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS312022 PS 31/2022 Kvartalsmelding 1 - 2022 Porsanger kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS322022 PS 32/2022 Budsjettregulering 1 - Sektorovergripende 2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll