1 Budsjettregulering 1 - 2020 - sektorovergripende Åpne dokument
2 Budsjettregulering 1 - sektorovergripende Åpne dokument
3 Oversendelse til Formannskap - Forslag til budsjettregulering 1 Åpne dokument
4 Utredning av tiltak - nedleggelse av enhet på Trekløveren Åpne dokument
5 Utredning av tiltak - reduksjon i grunnbemanning ved Trekløveren Åpne dokument