1 Forslag til valg medlemmer/varamedlemmer til lokale militære skjønnsnemnder for perioden 2020-2024 Åpne dokument