1 Høringsuttalelse - fastsettelse av offisielle samiske og offiselt kvensk navn på Kongeriket Norge Åpne dokument
2 Fastsettelse av offisielle samiske og offisielt kvensk navn på Kongeriket Norge - nytt høringsbrev Åpne dokument
3 Høringsnotat - Offisielle samiske og offisielt kvensk navn på Kongeriket Norge Åpne dokument