1 Kopi av brev til Jon Nikolaisen. Anmodning om vurdering av habilitet - tildeling av midler fra næringsfondet Åpne dokument