1 Samarbeidsavtale med UiT Norges arktiske universitet Åpne dokument
2 Utkast til samarbeidsavtale mellom Porsanger kommune og UiT Helsefak Åpne dokument
3 Vedlegg 1 avtalefestede praksisplasser Samisk sykepl Porsanger_rev_02_2021 Åpne dokument