1 Den kulturelle spaserstokken 2021 - fordeling av ubrukte midler fra 2021 Åpne dokument
2 Digitale konserter Åpne dokument
3 Overføring av midler fra 2020 Åpne dokument
4 Prissetting ved visning av TV program Åpne dokument