Postliste http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/ postlister.avjovarri.no Endring av adresse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205058 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aina Hanssen | Journaldato: 13.01.2022 | RegistryNumber: 447/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Klage på veinavn - endring av adresse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205032 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aina Hanssen | Journaldato: 11.01.2022 | RegistryNumber: 421/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om endring av veinummer for GBnr 9/85 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204718 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Andreas Persen | Journaldato: 05.01.2022 | RegistryNumber: 109/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om endring av veinummer for GBnr 9/82 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204717 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lasse Persen | Journaldato: 05.01.2022 | RegistryNumber: 108/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om endring av veinummer for GBnr 9/121 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204713 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hallgeir Larsen | Journaldato: 05.01.2022 | RegistryNumber: 104/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak, veiadresse Várdu http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204286 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hallgeir Larsen | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 18511/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak, veiadresse Várdu http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204285 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lasse Persen | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 18510/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak, veiadresse Várdu http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204284 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Andreas Persen | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 18509/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak, veiadresse Várdu http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204283 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gry Ingebretsen | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 18508/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedr klage på tildeling av veiadresse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204267 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aina Gudrun Hanssen | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 18492/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedr vedtatt veiadresse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204265 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Wulff | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 18490/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedr høringsuttalelse på veinavn http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204255 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mats Ørjan Paulsen | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 18480/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Klage på adressevedtak - Rappuntie http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204246 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Monica K A Kristiansen | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 18471/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedr vedtak om veinavn Rappuntie http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204245 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann-Mari Isaksen | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 18470/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Klage på vedtak om tildeling av veiadresse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204242 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Wulff | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 18467/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - endring av forskrift om snøscooterløyper i Porsanger kommune på bakgrunn av klage http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200961 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK m.fl. | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 15222/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innsigelse til eiendom - gårds og bruksnummer - 19/161 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205094 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helge Nicolaisen | Journaldato: 12.01.2022 | RegistryNumber: 483/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om utskille hyttetomt. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204955 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lill Johnsen | Journaldato: 10.01.2022 | RegistryNumber: 346/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill til arealplan - næringsareal http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202573 Type: Inngående brev | Avs/Mot: WILD CARIBOU AS | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 16820/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ad. høringsuttalelse: kommuneplanens arealdel 2021-2033 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202427 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wenche Vedhugnes og Britt Vedhugnes | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 16674/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling KOMMUNEPLANENS AREALDEL - KRAV OM KONSULTASJONER http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202198 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rávttošvuomi siida/Stabbursdalen sameielag | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 16446/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kommentar til utkast forslag ny arealplan, gjelder gnr. 34, bnr. 126 og gnr. 34 og bnr. 15 i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202175 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lisbeth Hansen | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 16423/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ad. Porsanger kommunens arealplan http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201984 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Kirsten Guttorm | Journaldato: 02.11.2021 | RegistryNumber: 16232/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kommuneplan http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201967 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Synnøve Moe | Journaldato: 02.11.2021 | RegistryNumber: 16216/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill til kommuneplan http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201966 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finn Pettersen | Journaldato: 02.11.2021 | RegistryNumber: 16215/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill arealplan http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201649 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger IL | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 15905/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling 4210107/ Bakkely Kistrand/ Egenerklæring om konsesjonsfrihet til registering i matrikkel http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204613 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristian Lillevik | Journaldato: 03.01.2022 | RegistryNumber: 5/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 2021 - gnr/bnr 21/57, 19/61 og 19/98 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204525 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hege O Hansen Opgård | Journaldato: 28.12.2021 | RegistryNumber: 18750/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 7 bnr 267 - gnr 7 bnr 188 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204419 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokathuset Lakselv AS | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 18644/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Forsinket innspill arealplan http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201324 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torgrim Greiner | Journaldato: 19.10.2021 | RegistryNumber: 15581/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204418 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Pedersen | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 18643/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringsinnspill til Arealplan for Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201282 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Naturvernforbundet Porsangerfjorden | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 15539/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204417 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Pedersen | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 18642/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill til kommuneplan - veirett Holmfjord http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201279 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dagfinn Strønstad | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 15536/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204416 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Pedersen | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 18641/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringsuttalelse kommuneplanens arealdel http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201268 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørnar Mikkelsen | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 15525/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 2021 gnr 20 bnr 1 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204197 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Camilla Vonheim | Journaldato: 17.12.2021 | RegistryNumber: 18422/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringsuttalelse kommuneplanens arealdel http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201267 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Børselv båtforening - Bjørnar Mikkelsen | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 15524/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 2021 gnr 20 bnr 1 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204196 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd-Arne Vonheim | Journaldato: 17.12.2021 | RegistryNumber: 18421/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Arealplan Innspill, lavere fartsgrense i Vækker http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201266 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liv-Elin Wilhelmsen - Husstander i Vækker, samt hytteeiere og personer som sogner til Vækker | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 15523/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204064 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokathuset Lakselv AS | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 18290/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill til arealplan http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201265 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Pettersen | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 15522/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 34 bnr 131 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203931 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Åse Karin Mikkelsen | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 18157/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Arealplan - område LSF 363 - utvidelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201264 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Wulff | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 15521/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 34 bnr 131 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203930 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Annie Nygård | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 18156/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Arealplan - Boligtomter i Bjørkåsveien http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201263 Type: Inngående brev | Avs/Mot: For sameiet Liisanruto - Geir Wulff og Hans Arne Wulff | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 15520/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 34 bnr 131 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203929 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roy Idar Nygård | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 18155/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kommuneplan høringsforslag - kommentarer fra Golfklubben http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201262 Type: Inngående brev | Avs/Mot: North Cape Golf Club | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 15519/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 34 bnr 131 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203928 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johnny Nygård | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 18154/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringsuttalelse vedrørende forslag til kommuneplanens arealdel http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201261 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STIFTELSEN MEARRASIIDA | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 15518/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 34 bnr 131 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203927 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Irene Nygård | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 18153/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill kommuneplanens arealdel 2021-2033. Gnr. 24 bnr. 52 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201260 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gøran Alfarrustad | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 15517/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 34 bnr 131 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203926 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddleif Nygård | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 18152/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill Arealplan eiendom 17/5, Bakkebukt/Øvre Smørstad, Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201259 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BYGGHIT AS | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 15516/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 34 bnr 131 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203924 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Petter Ingolf Nygård | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 18150/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill kommuneplanens arealdel 2021-2033. Gnr. 24 bnr. 13 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201258 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gøran Alfarrustad | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 15515/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 34 bnr 131 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203923 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aimar Bertil Nygård | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 18149/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Uttalelse kommunens arealplan http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201257 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skaiddeduottar Siida | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 15514/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203920 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sølvi Marie Sivertsen | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 18146/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill til arealplan for Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201256 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann-Mari Isaksen, Kyrre Isaksen, Aud Slettebø, Viggo Isaksen, Johnny Stein Isaksen, Ronald Pettersen | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 15513/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203919 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sølvi Marie Sivertsen | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 18145/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill til kommuneplanens arealdel 2021-2033. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201255 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Turid K. Wilhelmsen og Trond Atle Akselsen | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 15512/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om behandling - egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203896 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger Marianne Vedhugnes Hjelløkken | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 18122/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill til kommuneplanens arealdel i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201253 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Naturvernforbundet Troms og Finnmark | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 15510/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 7 bnr 15, gnr 7 bnr 191, gnr 7 bnr 379 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203816 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inger M V Hjelløkken | Journaldato: 14.12.2021 | RegistryNumber: 18042/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill Arealplan tomt 25/4 Skoganvarre http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201252 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ByggHIT AS v/ Gjermund Thomassen | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 15509/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 26 bnr 1 fnr 99 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203761 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Henning Henriksen | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 17987/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Arealplan 2021 - 2033, høringsuttalelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201225 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stabbursnes og omegn bygdelag | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 15482/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 26 bnr 1 fnr 99 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203760 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Henning Henriksen | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 17986/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringsuttalelse arealplan 2021 - 2033 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201224 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stabbursnes bygdelag med omegn | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 15481/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 21 bnr 281 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203659 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thea Bendtsen | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 17889/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill til planforslag. Kommuneplanens arealdel 2021 – 2033. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201223 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trygve Nilsen | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 15480/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 36 bnr 36, gnr 36 bnr 31, gnr 36 bnr 1 fnr 26 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203536 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sigmund Kåven | Journaldato: 07.12.2021 | RegistryNumber: 17766/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ny arealplan Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201222 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linda Lucille Ludvigsen | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 15479/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 36 bnr 36, gnr 36 bnr 31, gnr 36 bnr 1 fnr 26 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203535 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wenche Kåven | Journaldato: 07.12.2021 | RegistryNumber: 17765/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kommentar til kommuneplanens arealdel 2021-2033 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201221 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Unni Johansen | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 15478/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 36 bnr 36, gnr 36 bnr 31, gnr 36 bnr 1 fnr 26 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203534 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magne Kåven | Journaldato: 07.12.2021 | RegistryNumber: 17764/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Merknader til opphevelse av reguleringsplan for Bjørnelv hyttefelt http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201216 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørg E. Synstad og Jan Erik Synstad | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 15473/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Gnr. 21 Bnr. 219 og Gnr. 21 Bnr. 243 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203531 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Noeo - Norsk eiendomsoppgjør AS | Journaldato: 07.12.2021 | RegistryNumber: 17761/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høring - innspill til arealplan Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201212 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Arntzen | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 15469/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Styremøte 16.02.22 Styringsgruppe for forvaltningsplan grågås Porsanger kommune, innsending av søknader og etterlysning av rapport fra de ulike instanser for 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205146 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Agnes Christina Kåven Bjørklid m.fl. | Journaldato: 13.01.2022 | RegistryNumber: 535/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 21 bnr 101 /179 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203066 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig-Inge Hansen | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 17307/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill arealplan vedrørende utvidet hyttefelt Gjøkhaugen. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201187 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørnar Josefsen og Svanhild Wilhelmsen | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 15444/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 21 bnr 101/179 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203065 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Iselin Nikolaisen | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 17306/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill vedrørende "arealplan 2021-2033" - Ytre Leirpollen hytteområde http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201186 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ernst Roy Lindsø | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 15443/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 7 bnr 505 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203036 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vanja Johansen | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 17277/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høring arealplan Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201185 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kistrand - og Olderfjord idretts- og bygdelag - Smørfjord Bygdelag | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 15442/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kopi av brev til Stiftelsen Stabbursnes naturhus og museum. Sluttutbetaling av tilskudd til informasjon om dverggås 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203519 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 08.12.2021 | RegistryNumber: 17749/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 7 bnr 505 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203034 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Martin Olsen | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 17275/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringsinnspill vedrørende arealplan 2021-2033 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201184 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jill D Østgård - Trond H Østgård - Ernst Østgård - Atle D Østgård - Knut Østgård | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 15441/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 19 bnr 571 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202882 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maj-Britt Kollevåg Busæt | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 17123/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Merknader/ innspill til Høringsfrist 15.okt-21 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201183 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Drolshammer og Terje Drolshammer | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 15440/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om tidlig jaktstart for grågås i Porsanger 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197896 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK ANDSELV | Journaldato: 09.08.2021 | RegistryNumber: 12162/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 19 bnr 571 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202879 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Markus Kollevåg Busæt | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 17120/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ny arealplan Olderfjord http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201182 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Magnus Olaussen - Ole Einar Olaussen - Alf Selmer Olaussen | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 15439/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 5 bnr 73 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202807 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 17052/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høring - arealplan Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201181 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lakselv Svømmeklubb | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 15438/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 21 bnr 281 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202709 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ane Isabel Paulsen | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 16955/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringsuttalelse arealplan http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201180 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olderfjord Turistsenter AS | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 15437/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 17 bnr 562 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202618 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Natalia I Sokolovskaya | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 16865/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Liste vedrørende hyttetomter Igeldas http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201177 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hege Birkely | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 15434/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 21 bnr 140 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202593 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erik Greiner-Rokstad | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 16840/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringsuttalelse til kommuneplanens arealdel 2021-2033 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201164 Type: Inngående brev | Avs/Mot: OLDERFJORD TURISTSENTER AS | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 15421/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 21 bnr 178 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202465 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Daniel Kåven | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 16712/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill arealplan tomt 9/81 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201150 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STABBURSDALEN LEIRSKOLE OG ADVENTURE Gjermund Thomassen | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 15407/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 5 bnr 77 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202447 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Felicia Sjøgren Arlar | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 16694/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innsigelse til eiendom - gårds og bruksnummer - 19/161 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201147 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helge N | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 15404/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 5 bnr 77 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202446 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arvid Sjøgren | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 16693/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høring - kommuneplanens arealdel 2021-2033 - Kommentar til nytt plankart http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201142 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Tore Lilleng | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 15399/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæringer om konsesjonsfrihet for gbnr 7/15 og 7/191 - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202333 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarksadvokatene - Hilde Camilla Stærk | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 16580/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill til arealplanen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201141 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hjørdis Wilhelmsen | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 15398/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202207 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inger Kristin Benjaminsen | Journaldato: 09.11.2021 | RegistryNumber: 16454/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspille arealplan. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201140 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skoganvarre Bygdelag | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 15397/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 16 bnr 10 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202191 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Josefsen | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 16439/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringsinnspill arealplan http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201084 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Randi Marie Olli | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 15343/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring konsesjonsfrihet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201994 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjetil Johansen | Journaldato: 03.11.2021 | RegistryNumber: 16242/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilsvar, merknader til arealdel 2021-2033 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201047 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Olav Josefsen | Journaldato: 12.10.2021 | RegistryNumber: 15306/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Gnr 5 Bnr 214 Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201862 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pål-Einar Johansen | Journaldato: 29.10.2021 | RegistryNumber: 16113/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innsigelse på arealplan på høring http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201037 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rolf Wilhelmsen | Journaldato: 12.10.2021 | RegistryNumber: 15296/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 5 bnr 58 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201793 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann Kathrin Henriksen | Journaldato: 28.10.2021 | RegistryNumber: 16045/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om endring av arealformål - kommuneplanens arealdel http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200990 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eva Larsen Lindbäck | Journaldato: 12.10.2021 | RegistryNumber: 15249/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 7 nr 181 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201726 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alexander Robin Farley | Journaldato: 27.10.2021 | RegistryNumber: 15980/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om endring av arealformål - kommuneplanens arealdel http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200989 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eva Larsen Lindbäck | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 15248/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 5 bnr 42 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201704 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ronny Wilhelmsen | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 15959/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill til arealplan for Porsanger kommune 2021-2033 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200934 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linda Signe Andersen | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 15195/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 34 bnr 181 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201657 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokathuset Lakselv AS | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 15913/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel for Porsanger kommune - 2021-2030 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200638 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 14899/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 21 bnr 238 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201562 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokathuset Lakselv AS | Journaldato: 22.10.2021 | RegistryNumber: 15818/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Uttalelse - Kommuneplanens arealdel for Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200559 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 14820/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Gnr 24 Bnr 13 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201069 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gøran Alfarrustad | Journaldato: 12.10.2021 | RegistryNumber: 15328/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innsigelse til ny arealplan i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200567 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frank Johnsen | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 14828/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 33 bnr 4, 34 og 44 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200895 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liv Elin M. Wilhelmsen | Journaldato: 08.10.2021 | RegistryNumber: 15156/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Fylkeskommunens uttalelse - Høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200562 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 14823/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 7 bnr 133 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200893 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roger Klemetsen | Journaldato: 08.10.2021 | RegistryNumber: 15154/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Uttalelser til høring av Porsanger kommunes arealdel 2021-2033 fra Stabbursdalen nasjonalparkstyre http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200556 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 14817/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200575 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bente Lise Dybdahl | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 14836/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Porsanger kommune - Høringssvar - Offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200503 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fiskeridirektoratet | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 14764/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling www.porsanger.kommune. no - Høringsforslag til offentlig ettersyn - høringsfrist 15. oktober Høring - kommuneplanens arealdel 2021-2033 OBS: NY HØRINGSFRIST http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200506 Type: Utgående brev | Avs/Mot: www.porsanger.kommune.no | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 14767/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 5 bnr 2 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200319 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NETTINORD AS | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 14580/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Uttalelse til Planbestemmelse og planbeskrivelse – kommuneplanenes arealdel, gnr/bnr 19/39 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200501 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Exsentra Utvikling AS | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 14762/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 21 bnr 229 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200269 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eskil Olavi Hoikka | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 14532/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringssvar/merknader til kommuneplanens arealdel http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200478 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elise Margrethe Johansen | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 14739/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 19 bnr 65 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200215 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 14478/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill til arealplan http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200477 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Katja og Kjartan Nikolaisen | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 14738/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet for erverv av eiendommen gnr 19 bnr 70 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200055 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokathuset Lakselv AS | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 14319/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Porsanger kommune - innspill til kommuneplanens arealdel http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200467 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FORSVARSBYGG | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 14728/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæringer om konsesjonsfrihet for gbnr 7/15 og 7/191 - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200053 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKAT HILDE CAMILLA STÆRK | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 14317/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel for Porsanger kommune - Samordnet uttalelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200348 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 14609/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 35 bnr 18 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199485 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jove Jan-O Guttorm | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 13749/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill til arealplanen - søknad om fradeling av tomter til boligformål http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200359 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lill-Tove Ottesen | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 14620/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 6 bnr 1 fnr 27 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199278 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kim Hammari | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 13542/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill til arealplanen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200306 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lisbeth Myrvang | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 14567/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 19 bnr 137 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199173 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vilde Emilie Johansen | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 13437/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Avvikling av varslingsplikt for ARS-CoV-2 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204512 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkssykehuset | Journaldato: 27.12.2021 | RegistryNumber: 18730/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Innspill til arealplan for 2021-2033 for område Gjestgiveribakken http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200111 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SRP UTVIKLING AS | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 14374/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 19 bnr 137 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199172 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Olsen | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 13436/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kommunenes krisesentertilbud under c-19-pandemien http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204480 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Anita Wahl Nilsen | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 18698/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Innspill til arealplan for 2021-2033 for område Bergbukt http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200110 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tove Hansen m.fl. | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 14373/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199159 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jove Guttorm | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 13423/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Til landets kommuner: ny oppdatering http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200577 Type: Inngående brev | Avs/Mot: IMDI | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 14838/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Porsanger kommune - Kommuneplaner - Kommuneplanens arealdel - Vedrørende innsigelse fra Avinor http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200102 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AVINOR AS | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 14365/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæringer om konsesjonsfrihet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199094 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokathuset - Per A. Amundsen | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 13358/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Informasjon til landets kommuner - Endringer i covid-19-forskriften mm. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200186 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 14449/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Innspill til arealplanen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200073 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ørjan Isaksen | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 14336/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 3 bnr 37 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198821 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Magne Myrvang | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 13087/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringsuttalelse Kommuneplanens arealdel 2021-2033 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200017 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Beboere i Igeldas - Gårdeiere i Igeldas | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 14281/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Forlengelse av godkjenninger etter smittevernloven § 5 - 4 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199930 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 14194/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 3 bnr 38 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198819 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Magne Myrvang | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 13085/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringsuttalelse Kommuneplanens arealdel 2021-2033 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200015 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anita Solbjørg Larsen | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 14279/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev til kommunene om forsendelse av covid 19 selvtester i uke 37 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199351 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 13615/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 3 bnr 37 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198818 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Ivar Myrvang | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 13084/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel for Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199972 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FeFo - Kate Persen m.fl. | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 14236/2021 | Samfunnskontakt Til landets kommuner: ny oppdatering http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199227 Type: Inngående brev | Avs/Mot: IMDi / Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 13491/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 3 bnr 38 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198817 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Ivar Myrvang | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 13083/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedr. KPA for Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199958 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen - Finnmárkkuopmodat?(FeFo) | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 14222/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 3 bnr 37 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198816 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lisbeth Myrvang | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 13082/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Endring i covid 19 forskriften - vertskommuner for videregående skoler og høyere utdanning http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198009 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Bendiksen, Geir Åge | Journaldato: 13.08.2021 | RegistryNumber: 12275/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel for Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199892 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for mineralforvaltning | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 14156/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 3 bnr 38 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198814 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lisbeth Myrvang | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 13080/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Beredskap for covid-19 høsten 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196902 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jd Dep - Justis- og beredskapsdepartementet | Journaldato: 13.07.2021 | RegistryNumber: 11165/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Vedr tilskudd til etablering av bredbåndstilbud i for området Leirpollen og Mårnes i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198986 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TFFK v/Kjetil Helstad | Journaldato: 22.10.2021 | RegistryNumber: 13251/2021 | Stabsavdelingen Høring av arealplanen i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199887 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Erik Motrøen | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 14151/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 3 bnr 37 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198813 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Grete Myrvang | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 13079/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Informasjon om forenklinger i kommunens rapportering til statsforvaltere - for videre informasjon til kommuner http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196817 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 11080/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199200 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 13464/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Innspill til arealplan- administrasjonens merknader. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199886 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sigvald Lund Persen | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 14150/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedr. utlysning av anbud for området Brenna i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198525 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tffk - Kjetil Helstad | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 12791/2021 | Stabsavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 3 bnr 38 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198811 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Grete Myrvang | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 13077/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev for utsendelse til landets kommuner - avvikling av rapportering på smittevernutstyr i kommunene mm. fra helsedirektoratet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196816 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 11079/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Høringssvar - kommuneplanens arealdel http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199817 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eilert Gerhard Hansen | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 14081/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199199 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 13463/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Vedr. utlysning av anbud for området Brenna i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198524 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk - Kjetil Helstad | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 12790/2021 | Stabsavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 5 bnr 124 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198725 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann-Mary Skibrek | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 12991/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Helsedirektoratet avslutter oppfølgingen av smitteutstyr i kommuner – Covid 19 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196813 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 11076/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Uttalelse fra Kystverket - Høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel - Porsanger kommune - Troms og Finnmark fylke http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199773 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystverket | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 14037/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedr. utlysning av anbud for området Brenna i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198522 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk - Kjetil Helstad | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 12788/2021 | Stabsavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198995 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 13260/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 5 bnr 124 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198724 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ronny Wilhelmsen | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 12990/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill til Porsanger kommune nye arealplan http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199718 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Henrik Hætta | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 13982/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedr. utlysning av anbud for området Brenna i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198521 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TFFK v/Kjetil Helstad | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 12787/2021 | Stabsavdelingen Konsesjon gnr 7 bnr 409 Porsanger m_ HASTER! http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198711 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norsk eiendomsoppgjør AS | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 12977/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling HB 003/20, RB 001/19 (19/1006), RB 002/18 (17/198) - Tilrettelegging i Trollholmsund - sluttutbetaling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196903 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 13.07.2021 | RegistryNumber: 11166/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Uttalelse til kommuneplanens arealdel 2021-2033 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199717 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karoline Salmila | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 13981/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198829 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 13095/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Vedr. utlysning av anbud for området Brenna i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198520 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TFFK Hilde Skjerven Bersvendsen | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 12786/2021 | Stabsavdelingen Konsesjon gnr 7 bnr 409 Porsanger m_ HASTER! http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198666 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Noeo - Norsk eiendomsoppgjør AS | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 12932/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringsuttalelse - kommuneplanens arealdel 2021-2033 – Igeldas hyttefelt http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199716 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Britt Vedhugnes og Wenche Vedhugnes | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 13980/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 15 bnr 23 og 69 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198553 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokathuset Lakselv AS | Journaldato: 26.08.2021 | RegistryNumber: 12819/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198495 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.08.2021 | RegistryNumber: 12761/2021 | Skolefritidsordning Lakselv porsanger.kommune.no - Folkemøter om ny kommuneplanens arealdel for Porsanger kommune og ny høringsfrist 01.10.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199715 Type: Utgående brev | Avs/Mot: www.porsanger.kommune.no | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 13979/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 5 bnr 183 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198551 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokathuset Lakselv AS | Journaldato: 26.08.2021 | RegistryNumber: 12817/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198343 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.08.2021 | RegistryNumber: 12609/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Merknad til opphevelse av reguleringsplan for Indre Billefjord http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199714 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann-Sofie Rydningen | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 13978/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 15 bnr 23 og 69 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198428 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Solveig Elisabeth Skarhol | Journaldato: 24.08.2021 | RegistryNumber: 12694/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198141 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.08.2021 | RegistryNumber: 12407/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Innspill arealplan http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199712 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ørjan Isaksen | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 13976/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 15 bnr 23 og 69 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198421 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rigmor Helene Skarhol | Journaldato: 24.08.2021 | RegistryNumber: 12687/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197958 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 12224/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Indeksregulering husleie omsorgsboliger pr. 01.01.2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204780 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PORSANGER BOLIGSTIFTELSE | Journaldato: 06.01.2022 | RegistryNumber: 171/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringsuttalelse - Høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel for Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199711 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATNETT SF | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 13975/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 9 bnr 84 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198348 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erling Hansen | Journaldato: 23.08.2021 | RegistryNumber: 12614/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Indeksregulering husleie psykiatriboliger pr. 01.01.2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204779 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PORSANGER BOLIGSTIFTELSE | Journaldato: 06.01.2022 | RegistryNumber: 170/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høring kommunens arealdel 2021 - 2033 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199687 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eli K Salicath Wilhelmsen | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 13951/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 21 bnr 5 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198190 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Signe Benjaminsen | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 12456/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Indeksregulering husleie PU-boliger pr. 01.01.2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204778 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PORSANGER BOLIGSTIFTELSE | Journaldato: 06.01.2022 | RegistryNumber: 169/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringsuttalelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203194 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ketil Johnsen | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 17435/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringsuttalelse kommunal arealplan http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199683 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjæs bygde og hytteforening | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 13947/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 21 bnr 5 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198189 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Petter Agnar Pedersen | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 12455/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Informasjon om fylkeskommunens tilskuddsordninger innen friluftsliv og vilt 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204546 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk - Troms og finnmark fylkeskommune | Journaldato: 29.12.2021 | RegistryNumber: 18771/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Merknad til opphevelse av reguleringsplan for Olderfjord - sak 2017/112 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199681 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bohave Eiendom AS | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 13945/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198188 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torgrim Helgesen | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 12454/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Pris på konsesjonskraft i 2022 for konsesjonar gjeve etter 10.04.1959 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204360 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NVE -Norges vassdrags- og energidirektorat | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 18585/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høring nedklassifisering av veier http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199951 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lakselv og omegn pensjonistforening | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 14215/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Uttalelse til planarbeid http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199678 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marianne Hansen og Erling Moe | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 13942/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 17 bnr 601 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198130 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dag Rune Straumsnes | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12396/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Pris på konsesjonskraft i 2022 for konsesjoner gitt etter 10.04.1959 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204356 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NVE -Norges vassdrags- og energidirektorat | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 18581/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Uttalelse til planarbeidet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199676 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marianne Hansen og Erling Moe | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 13940/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 15 bnr 23 og gnr 15 bnr 69 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198125 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnus Skarhol Gran | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12391/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringsuttalelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197967 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Willy Sundnes | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 12233/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ny nettveileder for områdekonsesjon http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204290 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NVE -Norges vassdrags- og energidirektorat | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 18515/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høring nedklassifisering av kommunale veier http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199746 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Forsvarets seniorforbund - avd Porsanger | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 14010/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Merknad til planforslag, Kommuneplanens arealdel 2021-2033 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199675 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trygve Nilsen | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 13939/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 7 bnr 409 Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198117 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk eiendomsoppgjør AS | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12383/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kopi av brev til Nicolai Andreassen. Svar til søknad om tilleggsareal til gnr 19/102 - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204014 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 18240/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringsinnspill fra Porsanger FrP på arealplanen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199672 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PORSANGER FRP | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 13936/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 7 bnr 1 /134/199 fnr 47/89 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198016 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sivert Andreas Olli | Journaldato: 16.08.2021 | RegistryNumber: 12282/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innsynsbegjæring http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197895 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Amedia - Arnfinn Sjøenden | Journaldato: 09.08.2021 | RegistryNumber: 12161/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kopi av brev til Jon Arne Pettersen. Svar til søknad om tomtefeste - areal til fremtidig landbruksformål - gnr 20/1 - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204007 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 18233/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedrørende høring av kommuneplanens arealdel 2021 - 2033 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199671 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Orohat 16-Kárášjoga oarjjabealli/Reinbeitedistrikt 16-Karasjok vest | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 13935/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Redigert egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 19 bnr 16 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197961 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øyvind Johansen | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 12227/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kopi av brev til Avinor. Vi trenger flere opplysninger for å behandle søknaden – varsel om avslag på søknad http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203694 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 17924/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill til arealplanen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199669 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lisbeth Myrvang | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 13933/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 19 bnr 16 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197908 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øyvind Johansen | Journaldato: 09.08.2021 | RegistryNumber: 12174/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedrørende utarbeidelse av lokale gebyrforskrifter om feiing og tilsyn med fyringsanlegg http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203842 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DSB - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap | Journaldato: 14.12.2021 | RegistryNumber: 18068/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høring kommuneplanens arealdel 2021-2033 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199668 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rbd 14A | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 13932/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 7 bnr 438 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197832 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Persen | Journaldato: 05.08.2021 | RegistryNumber: 12098/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kunnskap om smitte i barnehager og skoler http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205276 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 17.01.2022 | RegistryNumber: 665/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Informasjon fra DSB til lokale og regionale myndigheter innen beredskap og arealplanlegging http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203561 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | Journaldato: 08.12.2021 | RegistryNumber: 17791/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling NVE fremmer innsigelse - Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199666 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NVE -Norges vassdrags- og energidirektorat | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 13930/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 21 bnr 116 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197791 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bente Greiner | Journaldato: 04.08.2021 | RegistryNumber: 12057/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Korona: Tiltaksnivået i barnehager og skoler skal igjen bestemmes lokalt http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205275 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 17.01.2022 | RegistryNumber: 664/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Kopi av brev til Robert Severin Pedersen. Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2021 - Robert Severin Pedersen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203318 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 07.12.2021 | RegistryNumber: 17552/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kommuneplanens arealdel, merknad http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199639 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 13903/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 7 bnr 504 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197789 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Carina Berg Hagerup | Journaldato: 04.08.2021 | RegistryNumber: 12055/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Korona: Ansatte i skoler og barnehager blir unntatt fra smittekarantene http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204515 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 28.12.2021 | RegistryNumber: 18733/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Utarbeidelse av lokale gebyrforskrifter om feiing og tilsyn med fyringsanlegg http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203283 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DSB - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 17522/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill til kommuneplanen 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199629 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Otto Olsen | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 13893/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 7 bnr 504 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197788 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kent Hagerup | Journaldato: 04.08.2021 | RegistryNumber: 12054/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Rammene i regelverket for barnehage- og skoletilbudet og eventuell endring av skolerute på grunn av tidlig juleferie http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203791 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 18017/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Kopi av brev til Nordkapp Auto AS. Flytting av tillatelse til Nordkapp Auto AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203233 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 17474/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Uttalelse til kommuneplanens arealdel for Porsanger kommune - innsigelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199613 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 13877/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 24 bnr 11 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197770 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnus Gjøvik Martinsen | Journaldato: 03.08.2021 | RegistryNumber: 12036/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev til Einar Andersen. Vedtak skogfond (udekka investering), GNR 7/293 i Porsanger (5436) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203053 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 17294/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Håndtering av smitteutbrudd i barnehager og skoler http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202679 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 16925/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Innspill kommuneplan http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199610 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fred Willy Persen | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 13874/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 7 bnr 1 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197589 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Harald Henriksen | Journaldato: 28.07.2021 | RegistryNumber: 11855/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev til Einar Andersen. Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 7/293 i Porsanger (5436) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202998 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 17239/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbake til normalen i barnehager og skoler http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200105 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 14368/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Høringsuttalelse kommuneplanens arealdel 2021-2033 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199510 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kai Simon Johansen | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 13774/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 36 bnr 51 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197386 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Katrine Gran Andersen | Journaldato: 23.07.2021 | RegistryNumber: 11652/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Orientering om ny målbok svømming http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202840 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KULTURDEPARTEMENTET | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 17081/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Stabbursdalen nasjonalparkstyre ber om utsatt høringsfrist for uttalelse til kommuneplanens arealdel http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199110 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 13374/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Informasjon om koronatiltak i barnehage og skole og tilbakemelding til Statsforvalter ved smitteutbrudd som rammer skoler http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198300 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 23.08.2021 | RegistryNumber: 12566/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 36 bnr 51 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197385 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marius Andersen | Journaldato: 23.07.2021 | RegistryNumber: 11651/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innføring av vinteraksellast i Troms og Finnmark vinteren 2021/2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202732 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk - Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 16978/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedr. 16-07148-12 - Porsanger kommune - Høring og offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel - Innsigelse fra Avinor http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199160 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Avinor AS | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 13424/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oppdatert smittevernveileder for barnehage http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198120 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12386/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Redigert versjon - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 7/bnr 38,200, 298, 390, 389, 446 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197329 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Dahl Sivertsen | Journaldato: 22.07.2021 | RegistryNumber: 11595/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kommuneplanens arealdel for Porsanger - anmodning om forlenget høringsfrist http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198722 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren for Troms og Finnmark | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 12988/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oppdaterte smittevernveiledere og informasjon om fraværsregler http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198119 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12385/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 7 bnr 298 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196993 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Dahl Sivertsen | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 11259/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Støtte til klimatiltak i bygg, anskaffelser eller ladepunkter http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201599 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 15855/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar - spørsmål ang ny arealplan - Bringnes nord http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198657 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bringnes hytteforening | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 12923/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 9 bnr 84 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196935 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellen Grethe Søderholm | Journaldato: 13.07.2021 | RegistryNumber: 11198/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kopi av brev til Statsforvalteren. Stenging av barmarksløype i Rbd 14 A http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201285 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RBD14A 14A | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 15542/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ad ny arealplan - Bringnes nord http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198632 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bringnes Hytteforening - Tor Einar Løkke Pedersen | Journaldato: 27.08.2021 | RegistryNumber: 12898/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev til Motvind Norge - Vedtak om fjerning av ulovlig reklame langs E6 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201081 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 15340/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill på regulering av tomt 7 / 138 , merknad til opphevelse av reguleringsplan for Indre Billefjord og saksnummer 2017/112 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198443 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tjohansen - Torleif Johansen og Roger Hammari | Journaldato: 24.08.2021 | RegistryNumber: 12709/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 19/31 og 19/1/18 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196698 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATHUSET LAKSELV AS | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 10961/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 5/1/21 og gnr 5/1/42 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196697 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 10960/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Mineralske ressurser, arealplanlegging og Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200977 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 15236/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 7 bnr 1 fnr 112 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196615 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut-Einar Josefsen | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 10878/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om søknadsfrist for søknad om tilskudd til tiltak på freda samiske kulturminner og kulturmiljø og tilskudd til samisk fartøyvern http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200916 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi - Sametinget | Journaldato: 08.10.2021 | RegistryNumber: 15177/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Godkjent opparbeidet avkjørsel - fylkesveg 183 - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200008 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 14272/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Varsel om opphevelse av reguleringsplan for Indre Billefjord http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197358 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN m.fl. | Journaldato: 16.08.2021 | RegistryNumber: 11624/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling E6 - endret plassering av virksomhetsskilt "Gravlund" - Indre Billefjord - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200684 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 05.10.2021 | RegistryNumber: 14945/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Varsel om opphevelse av reguleringsplan - Bjørnelv hytteområde http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197357 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN m.fl. | Journaldato: 26.08.2021 | RegistryNumber: 11623/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Digital N301 - informasjon http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200543 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 14804/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bærekraftig hyttebygging http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200499 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Boligprodusentenes Forening | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 14760/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Varsel om opphevelse av reguleringsplan - Olderfjord http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196946 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tormod Asbjørn Andersen m.fl. | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 11209/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kopi av brev til Børge Eieland. Svar til nabovarsel - fradeling av areal fra gnr 15/85 - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200057 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 14320/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høring – kommuneplanens arealdel 2021 – 2033 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196899 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aksjonsgruppa for gang- og sykkelvei Brennelv Østerbotn | Journaldato: 13.07.2021 | RegistryNumber: 11162/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Infoskriv til eiere: Utrykningskjøretøy http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199133 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 13397/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kvittering for levert søknad - Tilskudd til vilttiltak 2022- Bestandsovervåking gås http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205193 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 14.01.2022 | RegistryNumber: 582/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar - Activation of Heimdal™ Remote Desktop http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203402 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Heimdal Security Nicolas Wang Wollesen | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 17632/2021 | Stabsavdelingen Kopi av brev til Norsk Retrieverklubb Avd Vest-Finnmark. Grunneiers tillatelse - Apportprøve for hund ved Karalaks - gnr 20/1 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199770 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 14034/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om tilskudd til vilttiltak - 2022 - Videreføring av bestandsovervåkingsprosjekt på gås http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205192 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 14.01.2022 | RegistryNumber: 581/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Delivery - Order for Heimdal™ Remote Desktop http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203401 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Heimdalsecurity - Nicolas W | Heimdal™ | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 17631/2021 | Stabsavdelingen Sluttrapport BioBlitz i Porsanger 12. - 15. august 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199916 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sissel Goodgame, Prosjektleder, Porsanger og omegn sopp- og Nyttevekstforening | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 14180/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar - Order for Heimdal™ Remote Desktop http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203317 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Heimdal Security Nicolas Wang Wollesen | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 17551/2021 | Stabsavdelingen Melding om utbetaling av tilskudd til vilttiltak http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203826 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 18052/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Informasjon om radon i kommunen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199637 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RADONOR AS | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 13901/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Informasjonsbrev om vaksinering av barn og unge http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205320 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - Folkehelseinstituttet - vaksine | Journaldato: 17.01.2022 | RegistryNumber: 709/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Order for Heimdal™ Remote Desktop http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203316 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Heimdalsecurity - Nicolas W | Heimdal™ | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 17550/2021 | Stabsavdelingen Kvittering for levert rapport - forskningsprosjekt grågås 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202351 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 16598/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Velkommen til webinar om Egenberedskapsuka 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199108 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 13372/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Informasjonsbrev nr. 41 om koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204990 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - Folkehelseinstituttet - vaksine | Journaldato: 11.01.2022 | RegistryNumber: 381/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Order for Heimdal™ Remote Desktop http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203023 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Heimdal Security Nicolas Wang Wollesen | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 17264/2021 | Stabsavdelingen Faktura Forskningsprosjekt fra Norsk Ornitologisk Forening http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202148 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Birdlife Norge | Journaldato: 09.11.2021 | RegistryNumber: 16396/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kursinvitasjon: Motorferdsel - Maler til §§ 6, 5 b og c http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199049 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Sundelin, Lise Merete | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 13314/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Informasjonsbrev om koronasertifikat- Kommunens oppgaver i tilknytning til koronasertifikat http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204961 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - Folkehelseinstituttet - vaksine | Journaldato: 10.01.2022 | RegistryNumber: 352/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Heimdal™ Remote Desktop http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203022 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Heimdal Security Nicolas Wang Wollesen | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 17263/2021 | Stabsavdelingen Tilleggsoppdrag forskningsprosjekt for grågås 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201369 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NOF/Birdlife Norge | Journaldato: 20.10.2021 | RegistryNumber: 15626/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kopi av brev til Porsanger kommune. Ulovlig reklame langs E6 i Porsanger - 200 m nord for Lakselvbru http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198627 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bilister, Porsanger kommune | Journaldato: 27.08.2021 | RegistryNumber: 12893/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Fiber Rådhuset og Helsetun http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205084 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Signal - Håkonsen Pål | Journaldato: 13.01.2022 | RegistryNumber: 473/2022 | Stabsavdelingen Informasjonsbrev nr. 40 om Koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204511 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - vaksine | Journaldato: 27.12.2021 | RegistryNumber: 18729/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Heimdal™ Remote Desktop http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203021 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Heimdalsecurity - Nicolas W | Heimdal™ | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 17262/2021 | Stabsavdelingen Tilbud tilleggsbevilgning og rapport for 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201360 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk Ornitologisk Forening/BirdLife Norge | Journaldato: 19.10.2021 | RegistryNumber: 15617/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Fylkesrevyfestivalen 2021 - kanselering av booking av kultursalen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199643 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BLØGG | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 13907/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Bli med på Strandryddeuka 11.-19. september http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198577 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hold Norge Rent - Firmapost | Journaldato: 27.08.2021 | RegistryNumber: 12843/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Fiber Rådhuset og Helsetun http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205081 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Signal Bredbånd Pål Håkonsen | Journaldato: 13.01.2022 | RegistryNumber: 470/2022 | Stabsavdelingen Svar på tilbud - Heimdal™ Remote Desktop http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202793 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Harald Holmvik | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 17038/2021 | Stabsavdelingen Informasjonsbrev nr. 39 om koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203980 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - Folkehelseinstituttet - vaksine | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 18206/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Kort notat fra dialogmøte NOF og Porsanger kommune om grågåsprosjektet i går 29.09.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200442 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norsk ornitologisk forening Tomas Aarvak m.fl. | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 14703/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Booking kultursal 21.-22. september 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199335 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Johansen | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 13599/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Kopi av brev til Troms og Finnmark fylkeskommune - Skiltvedtak - Oppsett av vegvisningsskilt til Lakselv videregående skole på E6 i Lakselv http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198565 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 26.08.2021 | RegistryNumber: 12831/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud - Heimdal™ Remote Desktop Is Here. Pre-order Now. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202792 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Heimdalsecurity - Nicolas W | Heimdal™ | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 17037/2021 | Stabsavdelingen Informasjonsbrev nr. 38 om Koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203657 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - Folkehelseinstituttet - vaksine | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 17887/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Fiber Rådhuset og Helsetun http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198936 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Signal Bredbånd Pål Håkonsen | Journaldato: 28.10.2021 | RegistryNumber: 13201/2021 | Stabsavdelingen Leie av klasserom - Oppstryk Finnmark http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199312 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oppstryk Finnmark - Liisa Tuomaala | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 13576/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Vedr. 21-154122-5 - Tillatelse til Motorsport - Motocross på Gairasmoen MX bane 21. - 22. august 2021 - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197676 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 30.07.2021 | RegistryNumber: 11942/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Informasjonsmateriell om koronavaksinasjon til gravide. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203407 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - Skår, Fredrik | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 17637/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Fiber Rådhuset og Helsetun http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198935 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Signal - Pål Håkonsen | Journaldato: 28.10.2021 | RegistryNumber: 13200/2021 | Stabsavdelingen Invitasjon til plan- og byggesakskonferanse i 2021 i Tromsø og Alta http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197388 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 23.07.2021 | RegistryNumber: 11654/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oppdatert informasjon fra FHI om oppfriskningsdose til helsepersonell http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203325 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - vaksine | Journaldato: 02.12.2021 | RegistryNumber: 17559/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Heimdal Customer Enterprise Agreement - Porsanger Kommune - Avtale om ekstra funksjonalitet i Heimdal Security Suite http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193049 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Docs Heimdalsecurity - Nicolas Wollesen via PandaDoc | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 7317/2021 | Stabsavdelingen Veiledning til bruk av vannforskriften § 12 - med presiseringer http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197116 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET | Journaldato: 16.07.2021 | RegistryNumber: 11382/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Fraud Prevention and Ransomware Encryption - Beskyttelse mot svindel og løsepengevarekryptering http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193048 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Heimdalsecurity - Nicolas W | Heimdal™ | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 7316/2021 | Stabsavdelingen Noen nye presiseringer i Føringsinstruksen - vedr. føring av bygg og adressering http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197112 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket - Bodil Borch Mietinen | Journaldato: 16.07.2021 | RegistryNumber: 11378/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Feil i Adresse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205181 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lillian Johansen | Journaldato: 14.01.2022 | RegistryNumber: 570/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Informasjonsbrev nr. 37 om koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203137 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi- Folkehelseinstituttet - vaksine | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 17378/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Leietider bassenget Lakselv svømmeklubb mm http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199291 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lakselv Svømmeklubb | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 13555/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Øvelse BIVROST uke 38 (september 2021) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197001 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordkappregionen Havn IKS | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 11267/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedtak om tildeling av veiadresse, Vestre Porsangerveien http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204745 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dag-Rune Lind | Journaldato: 05.01.2022 | RegistryNumber: 136/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Informasjonsbrev nr. 36 om koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202849 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi- Folkehelseinstituttet - vaksine | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 17090/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Konstruktive løsninger på måkeproblematikken http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196874 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dyrenes Rett | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 11137/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Klage på veinavn, Vannverksveien http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204726 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Unni Solfrid Jakobsen | Journaldato: 05.01.2022 | RegistryNumber: 117/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Refusjonskrav utdanningsvalg http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204084 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 18310/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Informasjonsbrev nr. 35 om Koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202472 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi- Folkehelseinstituttet - vaksine | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 16719/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Grunneiers tillatelse til å avholde jaktprøve for hund - GNR 20/1 ved Porsvasstoppen - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196787 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 11050/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Klage på veinavn, Trollholmsundveien http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204724 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mona Johansen | Journaldato: 05.01.2022 | RegistryNumber: 115/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Digitalisering av tilskuddsordninger i IMDi; IMDis tilskuddsordning for bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne og/eller adferdsvansker http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203844 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Imdi - Digitale tilskudd | Journaldato: 14.12.2021 | RegistryNumber: 18070/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Viktig informasjon om bestilling av hurtigtester http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202420 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 16667/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Kopi av brev til Finnmarkseiendommen. Tillatelse til dumping av utfisket pukkellaks i sjø, Finnmarkseiendommen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196755 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 11018/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Klage på veiadresse i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204696 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Olav Strømme | Journaldato: 05.01.2022 | RegistryNumber: 88/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Skolelederkonferansen Ledelse og kvalitet i skolen 10. og 11. februar 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203487 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ilu Ntnu - SU-ILU Skoleledelse (svt-plu Skoleled) | Journaldato: 06.12.2021 | RegistryNumber: 17717/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Informasjon fra FHI om oppfriskningsdose til helsepersonell http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202336 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - vaksine | Journaldato: 10.11.2021 | RegistryNumber: 16583/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Klage på veinavn http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204642 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mona Johansen | Journaldato: 03.01.2022 | RegistryNumber: 34/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Informasjonsbrev nr. 34 om koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202165 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi- Folkehelseinstituttet - vaksine | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 16413/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Klage på veinavn http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204560 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Unni Solfrid Jakobsen | Journaldato: 29.12.2021 | RegistryNumber: 18785/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Informasjonsbrev nr. 33 om koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201872 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi- Folkehelseinstituttet - vaksine | Journaldato: 29.10.2021 | RegistryNumber: 16123/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Klage på vedtak 2021/617 «Vedtak om veiadresse Ciezajavrritgeaidnu» http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204545 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Olav Strømme | Journaldato: 29.12.2021 | RegistryNumber: 18770/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling IMDi - PÅMINNELSE - Krav om innrapportering for utbetaling av tilskudd i 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202997 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Questback - Ida Solvold Johansen | Journaldato: 24.11.2021 | RegistryNumber: 17238/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Informasjonsbrev nr. 32 om koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201128 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi- Folkehelseinstituttet - vaksine | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 15385/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Vedr klage på veiadresse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204313 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Sigmund Olli | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 18538/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling SunnereBarn, kostnadsfritt kunnskapsløft for barnehage og SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202996 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sunnerebarn - | Journaldato: 24.11.2021 | RegistryNumber: 17237/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Informasjonsbrev nr. 31 om Koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200715 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 05.10.2021 | RegistryNumber: 14976/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Klage på veiadresse, Ciezajavrritgeaidnu i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204309 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Einar Olaussen | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 18534/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Elevundersøkelsen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202981 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 23.11.2021 | RegistryNumber: 17222/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Informasjonsbrev nr. 30 fra Koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200623 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi- Folkehelseinstituttet - vaksine | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 14884/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Prisforespørsel filterkassetter med filter http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205230 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kim Blomstereng | Journaldato: 17.01.2022 | RegistryNumber: 619/2022 | Stabsavdelingen Klage på veiadresse, Ciezajavrritgeaidnu i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204306 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inge Olaissen | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 18531/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ny rapport om universell utforming av grunnskolen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202904 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UNGE FUNKSJONSHEMMEDE | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 17145/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen FYI Support kontrakt simplivity http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200230 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Lars Ragnar Kristoffersen | Journaldato: 28.10.2021 | RegistryNumber: 14493/2021 | Stabsavdelingen Brev til kommunelegen om korona http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200259 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 14522/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Forespørsel om filterkassetter og filter til ventilasjonsanlegg http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205229 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Byggern Lakselv | Journaldato: 17.01.2022 | RegistryNumber: 618/2022 | Stabsavdelingen Klage på veiadresse, Leaibevuonjohka i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204298 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Gabrielsen | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 18523/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling IMDi - PÅMINNELSE - Krav om innrapportering for utbetaling av tilskudd i 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202890 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Integrerings - og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 17131/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Dokumentasjon - signert http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199432 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea Lars Ragnar Kristoffersen | Journaldato: 28.10.2021 | RegistryNumber: 13696/2021 | Stabsavdelingen Informasjonsbrev nr. 29 i koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199957 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi- Folkehelseinstituttet - vaksine | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 14221/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Bredbåndstøtten http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205061 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TFFK Troms og Finnmark fylkeskommune v/Hilde Christin Johansen Mietinen | Journaldato: 13.01.2022 | RegistryNumber: 450/2022 | Stabsavdelingen Klage på Adressevedtaket. REF 2021/617 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204295 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Billefjord IL | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 18520/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Prisforespørsel filterkassetter med filter, reserve filter og montering http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203860 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Blikkinord Kim Blomstereng | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 18086/2021 | Stabsavdelingen Elevundersøkelsen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202646 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 16892/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Dokumentasjon http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199427 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Lars Ragnar Kristoffersen | Journaldato: 28.10.2021 | RegistryNumber: 13691/2021 | Stabsavdelingen Ytterligere informasjon om en tredje dose til de med alvorlig nedsatt immunforsvar http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199410 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - vaksine | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 13674/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Bredbåndstøtten http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205010 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk - Troms og Finnmark fylkeskommune - Hilde Christin Johansen Mietinen | Journaldato: 11.01.2022 | RegistryNumber: 399/2022 | Stabsavdelingen Rettelse av frist for oppfyllelse av pålegg http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204770 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 05.01.2022 | RegistryNumber: 161/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Klage på veinavn Leaibevuonjohka http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204293 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein Sverre Isaksen | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 18518/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Forespørsel vedrørende mangel ved leveranse av kjøler fra Liebert http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203804 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olaris Evan Larsen | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 18030/2021 | Stabsavdelingen Informasjonsbrev 28 om Koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199317 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - Folkehelseinstituttet - vaksine | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 13581/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Vedr klage på veinavn Gáldodievva i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204288 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johnny Wagelid | Journaldato: 12.01.2022 | RegistryNumber: 18513/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bredbåndstøtten http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204924 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TFFK v/Hilde Christin Johansen Mietinen | Journaldato: 10.01.2022 | RegistryNumber: 315/2022 | Stabsavdelingen Kommunalt kontrollregister for kontantstøtte 2021 -oversendelse av barnehagelister http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204733 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV familie og pensjonsytelser kontantstøtte | Journaldato: 05.01.2022 | RegistryNumber: 124/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204594 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 30.12.2021 | RegistryNumber: 18819/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Forespørsel vedrørende mangel ved leveranse av kjøler fra Liebert http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203802 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olaris - Evan Larsen | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 18028/2021 | Stabsavdelingen Klage over vedtak om pålegg om retting og tvangsmulkt – gnr. 26, bnr. 23 og 38, Porsanger kommune – klagen tas ikke til følge http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203704 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 17934/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Påminnelse: påmelding til IMDis årskonferanse 19. november http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202604 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Imdi - konferansen | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 16851/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Informasjonsbrev koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199246 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - Folkehelseinstituttet - vaksine | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 13510/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Bredbåndstøtten http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204923 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk - Troms og Finnmark fylkeskommune - Hilde Christin Johansen Mietinen | Journaldato: 10.01.2022 | RegistryNumber: 314/2022 | Stabsavdelingen Ajourholdsrapport for desember 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204636 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ØSTERBOTN NATURBARNEHAGE AS | Journaldato: 03.01.2022 | RegistryNumber: 28/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Satser for kommunal egenbetaling for statlige barnevernstiltak - 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204586 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET | Journaldato: 30.12.2021 | RegistryNumber: 18811/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen - Barnevern Fwd: Forespørsel vedrørende mangel ved leveranse av kjøler fra Liebert http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203512 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olaris - Evan Larsen | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 17742/2021 | Stabsavdelingen Vedr veiadresse for eiendom GBnr 5/223 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204287 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørn Konrad Karlsen | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 18512/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Invitasjon til utsatt fagsamling for lærere i kvensk eller finsk som andrespråk http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202459 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 16706/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Foreløpig svar http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202003 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 02.11.2021 | RegistryNumber: 16251/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av matrikkelbrev for GBFnr 9/1/168 i Nordkapp kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201688 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Kristian Brynjulfsen | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 15943/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Informasjonsbrev om vaksinasjon av ungdom 12-15 år http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199089 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 13353/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Porsanger Kommune: revidert tilbud HPE Simplivity plattform og HPE SToreOnce http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194736 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Haakon Østlund | Journaldato: 20.08.2021 | RegistryNumber: 9004/2021 | Stabsavdelingen Ajourholdsrapport for desember 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204623 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PORSANGER BEDRIFTSBARNEHAGE AS | Journaldato: 03.01.2022 | RegistryNumber: 15/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Forespørsel vedrørende mangel ved leveranse av kjøler fra Liebert http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203511 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Haakon Østlund | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 17741/2021 | Stabsavdelingen Nye nasjonale faglige råd for forebygging av tvang i psykisk helsevern publiseres 14. desember 2021.pdf http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204484 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 18702/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Tilbaketrekker bredbåndsmidler http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204281 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TFFK v/Hilde Christin Johansen Mietinen | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 18506/2021 | Stabsavdelingen sak nr 2021/617 veiadresse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203797 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørn Karlsen - Solveig Indgjerd | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 18023/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny barnehageplass http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203600 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.12.2021 | RegistryNumber: 17830/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Status på pilot - Utvikling av undervisningsmateriell på digilær.no for faget kvensk eller finsk som andrespråk http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202419 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 16666/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev for GBFnr 9/1/128 i Nordkapp kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201685 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eduardo J Moreno-Diaz | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 15941/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Informasjonsbrev nr 27 om koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198836 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - Folkehelseinstituttet - vaksine | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 13102/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Publisering og implementering, pakkeforløp og retningslinje ADHD http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204482 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedir - Trykk-Tjenester | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 18700/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Forespørsel vedrørende mangel ved leveranse av kjøler fra Liebert http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203466 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea v/Haakon Østlund | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 17696/2021 | Stabsavdelingen Tilbaketrekker bredbåndsmidler http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204279 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune - Tffk - Hilde Christin Johansen Mietinen | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 18504/2021 | Stabsavdelingen Ajourholdsrapport for desember 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204017 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lakselv barnehage | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 18243/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Klage på veinavn i Indre Billefjord http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203684 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johnny og Solgunn Wagelid | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 17914/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Utlysning: tilskudd til tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer for 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202357 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufdir | Journaldato: 10.11.2021 | RegistryNumber: 16604/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev for GBFnr 9/1/130 i Nordkapp kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201684 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åshild Irene Hansen | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 15940/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ettersendelse av saksdokumenter - klage på vedtak om tvangsmulkt og retting - ulovlige tiltak på gnr 26 bnr 23 og 38 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200237 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 14500/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av rapport http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204191 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsetilsynet - Masseutsendelse | Journaldato: 17.12.2021 | RegistryNumber: 18416/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Ajourholdsrapport for desember 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203767 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAARELA BARNEHAGE AS | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 17993/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Melding om vedtak - veiadresse for GBnr 7/321 i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203649 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Silje Marie Pedersen | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 17879/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Påminnelse: Kartlegging av kommunale/fylkeskommunale koronatiltak i kultursektoren http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202213 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Surveys Ramboll - Kulturrådet | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 16460/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 9/98 i Nordkapp kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201682 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 15938/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbakelevering av Toyota reg.nr ZX23311 - kontrakt nr. 813582 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200115 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TOYOTA KREDITBANK GMBH norsk avdeling av utenlandsk foretak | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 14378/2021 | Stabsavdelingen Oversendelsesbrev sak 2018/703 - klage http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199920 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Arne Pettersen | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 14184/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ny infrastruktur digital post innbygger – delegere behandlerrettigheter http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204573 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Digdirs fellesløsninger | Journaldato: 29.12.2021 | RegistryNumber: 18798/2021 | Porsanger kommune Melding om vedtak - veiadresse for GBnr 3/311 i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203648 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frode Johansen | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 17878/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ajourholdsrapport for desember 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203665 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ajanas barnehage | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 17895/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Søknad om ny barnehageplass http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202373 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 16620/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Politisk vedtak medfinansiering bredbånd 2021 - område Leirpollen-Mårnes i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202192 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TFFK Kjetil Helstad | Journaldato: 09.11.2021 | RegistryNumber: 16440/2021 | Stabsavdelingen Tilbakemelding kartlegging - Barnehageloven § 11 Kravet til likebehandling og uavhengighet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202053 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 04.11.2021 | RegistryNumber: 16301/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 9/97 i Nordkapp kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201632 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 15888/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbakelevering av Toyota reg.nr ZX23385 - kontrakt nr. 813579 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200114 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TOYOTA KREDITBANK GMBH norsk avdeling av utenlandsk foretak | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 14377/2021 | Stabsavdelingen Oversendelsesbrev sak 2018/703 - klage http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199431 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Satsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 13695/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Informasjonsbrev nr 26 om koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198202 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - Folkehelseinstituttet - vaksine | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 12468/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen KS' undersøkelse om klimatilpasning 2021 foreligger nå - en STOR takk til alle som har bidratt ! http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204567 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS | Journaldato: 29.12.2021 | RegistryNumber: 18792/2021 | Kommunedirektøren Melding om vedtak - veiadresse for GBnr 7/314 i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203646 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Solveig L Johannessen | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 17876/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kommunalt kontrollregister for kontantstøtte 2021-oversendelse av barnehagelister http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203471 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV familie og pensjonsytelser kontantstøtte | Journaldato: 06.12.2021 | RegistryNumber: 17701/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen HDO HF: Utskifting av telefoni- og radiobetjening for legevaktsentraler http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203395 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hdo - helsetjenesteens driftsorganiasjon for nødnett HF | Journaldato: 02.12.2021 | RegistryNumber: 17625/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Påminnelse: Kartlegging av kommunale/fylkeskommunale koronatiltak i kultursektoren http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202044 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Surveys Ramboll - Kulturrådet | Journaldato: 03.11.2021 | RegistryNumber: 16292/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 9/96 i Nordkapp kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201624 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 15880/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Forespørsel om Porsanger kommunes medfinansiering av bredbåndsprosjekt 2021 - Leirpollen-Mårnes http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200631 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk - Kjetil Helstad | Journaldato: 05.10.2021 | RegistryNumber: 14892/2021 | Stabsavdelingen Søknad om overflytting av barnehageplass http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200554 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 14815/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Tilbakelevering av Toyota reg.nr ZX23387 - kontrakt nr. 813593 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200113 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TOYOTA KREDITBANK GMBH norsk avdeling av utenlandsk foretak | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 14376/2021 | Stabsavdelingen Brev til kommunelegen om korona http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198131 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - Folkehelseinstituttet | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12397/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen 19/2898-77 Endringer i budsjett- og regnskapsforskriften (årsbudsjettet 2022 og årsregnskapet 2021) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204522 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kmd Dep - Devik Bent | Journaldato: 28.12.2021 | RegistryNumber: 18740/2021 | Kommunedirektøren Melding om vedtak - veiadresse for GBnr 7/299 i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203645 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Runar Johnsen | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 17875/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Veeam Production Key: Veeam Backup for Microsoft Office 365 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202785 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veeam Support | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 17030/2021 | Stabsavdelingen Saksliste til Helseledernettverket FREDAG 26.11. kl 09.00-11.00 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202982 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 23.11.2021 | RegistryNumber: 17223/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Ajourholdsrapport for november 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202835 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PORSANGER BEDRIFTSBARNEHAGE AS | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 17076/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Barnehageloven § 11 Kravet til likebehandling og uavhengighet - Hva er status i din kommune? http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202023 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 03.11.2021 | RegistryNumber: 16271/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 9/95 i Nordkapp kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201306 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 19.10.2021 | RegistryNumber: 15563/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Forespørsel om Porsanger kommunes medfinansiering av bredbåndsprosjekt 2021 - Leirpollen-Mårnes http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200481 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TFFK Kjetil Helstad | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 14742/2021 | Stabsavdelingen Tilbakelevering av Toyota reg.nr ZX23386 - kontrakt nr. 813592 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200112 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TOYOTA KREDITBANK GMBH norsk avdeling av utenlandsk foretak | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 14375/2021 | Stabsavdelingen Søknad om ny barnehageplass http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199899 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 14163/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Informasjonsbrev om stor økning i leveranser til Norge http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198123 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - vaksine | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12389/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Melding om vedtak - veiadresse for GBnr 7/303 i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203644 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein Eilif Stødle | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 17874/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ordrebekreftelse - Veeam 4069260 / PORSANGER KOMMUNE / 4504331496 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202746 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veeam - Doina Raia | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 16991/2021 | Stabsavdelingen Ajourholdsrapport for november 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202771 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LAKSELV BARNEHAGE | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 17016/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Ny rapport fra Helsetilsynet om hvordan tiden med koronapandemi har vært for mennesker med utviklingshemming http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202559 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsetilsynet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 16806/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Kunnskapssenter for kulturmiljø og bygningsvern - Invitasjon til prosjektmøte http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202022 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bente Nordhagen | Journaldato: 03.11.2021 | RegistryNumber: 16270/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 15/61 i Nordkapp kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201289 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 19.10.2021 | RegistryNumber: 15546/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Forespørsel om Porsanger kommunes medfinansiering av bredbåndsprosjekt 2021 - Leirpollen-Mårnes http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200479 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk - Kjetil Helstad | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 14740/2021 | Stabsavdelingen Informasjonsbrev nr 25 om koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198108 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - Folkehelseinstituttet - vaksine | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12374/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Søknad om ny barnehageplass http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198004 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.08.2021 | RegistryNumber: 12270/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Fornyelse Microsoft-avtale og endringer CSP programmet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205122 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea v/Anders Bjørnbeth | Journaldato: 17.01.2022 | RegistryNumber: 511/2022 | Stabsavdelingen Kunngjøring tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV- kontoret for 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204004 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 18230/2021 | Kommunedirektøren Melding om vedtak - veiadresse for GBnr 7/300 i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203643 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PORSANGER BOLIGSTIFTELSE | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 17873/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bestilling av flere lisenser til Veeam Backup for Microsoft Office 365 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202525 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea Trond Sundby | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 16772/2021 | Stabsavdelingen Ajourholdsrapport for november 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202441 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAARELA BARNEHAGE AS | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 16688/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen EUs helsepris for 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201996 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 02.11.2021 | RegistryNumber: 16244/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Innhenting av opplysninger om avgangselever 2021/2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201631 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 15887/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Rekvisisjon oppmålingsforretning i sak 2019/2209 -Nordkapp kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199316 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 13580/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Infobrev dose 2 til studenter http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197780 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - vaksine | Journaldato: 04.08.2021 | RegistryNumber: 12046/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Søknad om ny barnehageplass http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197821 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.08.2021 | RegistryNumber: 12087/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Fornyelse Microsoft-avtale og endringer CSP programmet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205121 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Anders Bjørnbeth | Journaldato: 17.01.2022 | RegistryNumber: 510/2022 | Stabsavdelingen Informasjon om nye gebyrsatser i alkoholforskriften § 6-2 for 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204487 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedir - Trykk-Tjenester | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 18705/2021 | Kommunedirektøren Fence - MEP http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203679 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fence - Hassan Nawaz | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 17909/2021 | Stabsavdelingen Melding om vedtak - veiadresse for GBnr 7/294 i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203641 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond Aksel Valstad | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 17871/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bestilling av flere lisenser til Veeam Backup for Microsoft Office 365 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202522 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Trond Sundby | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 16769/2021 | Stabsavdelingen Ajourholdsrapport for november 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202206 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ØSTERBOTN NATURBARNEHAGE AS | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 16453/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Anskaffelsesprotokoll Del 2 - Anskaffelse av system for langtidslagring og tilgjengeliggjøring av arkiver http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201906 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sikri v/Roar Brun Svendsen m.fl. | Journaldato: 04.11.2021 | RegistryNumber: 16157/2021 | Stabsavdelingen Rundskriv I-6/2021 om kommunale smitteverntiltak - Erstatter rundskriv I-7/2020 om kommunale smitteverntiltak http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201697 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 15952/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Siste nytt fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201154 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 15411/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Forespørsel om Porsanger kommunes medfinansiering av bredbåndsprosjekt 2021 - Leirpollen-Mårnes http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200449 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TFFK Kjetil Helstad | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 14710/2021 | Stabsavdelingen Varsel om oppmålingsforretning av grensepåvisning for GBFnr 9/1/128, Nordkapp kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199245 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 13509/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Lisensfornyelse Microsoft - Avtale V3018314 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204894 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Anders Bjørnbeth | Journaldato: 10.01.2022 | RegistryNumber: 285/2022 | Stabsavdelingen Til personvernombud i kommuner og fylkeskommuner - Invitasjon til digitalt nettverksmøte http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204098 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sarpsborg kommune | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 18323/2021 | Kommunedirektøren Melding om vedtak - veiadresse for GBnr 7/459 i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203640 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Jostein Gaare | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 17870/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bestilling av flere lisenser til Veeam Backup for Microsoft Office 365 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202463 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea Trond Sundby | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 16710/2021 | Stabsavdelingen Signert avtale via DocuSign: Fence AS - Managed Services - Bilag 1 - Tjenestebeskrivelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200863 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fence - Eumail Docusign - DocuSign EU System | Journaldato: 28.10.2021 | RegistryNumber: 15124/2021 | Stabsavdelingen Undersøkelse - Implementering av pakkeforløp psykisk helse og rus http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201625 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 15881/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Etterlysning av svar på søknad om utsatt frist i prosjekt sak 2018/1228 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200936 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk - Troms og finnmark fylkeskommune | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 15197/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Møte med Porsanger Idrettsråd http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200742 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger Idrettsråd | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 15003/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Varsel om oppmålingsforretning av grensepåvisning for GBFnr 9/1/128, Nordkapp kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199244 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åshild Irene Hansen | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 13508/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Angående sak 2018/703‐38/L50 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199106 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Arne Pettersen | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 13370/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Uke 30: Fordeling av Comirnaty og Spikevax (tidligere Covid-19 Moderna) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197234 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 11500/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Fornyelse av lisenser Microsoft - Avtale V3018314 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204879 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea microsoft.lisens@atea.no | Journaldato: 10.01.2022 | RegistryNumber: 270/2022 | Stabsavdelingen Helsetilsynets undersøkelse av NAV Kontaktsenter http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203884 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 18110/2021 | Kommunedirektøren Melding om vedtak - veiadresse for GBnr 4/70 i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203639 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mottakere ihht adresseliste | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 17869/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud på arkivering av arkivbaser fra Kontor 2000 - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201869 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Documaster Paal Tidemand | Journaldato: 04.11.2021 | RegistryNumber: 16120/2021 | Stabsavdelingen Avtale til signering - Fence AS - Managed Services - Bilag 1 - Tjenestebeskrivelse. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200862 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fence Eumail Docusign - DocuSign EU System | Journaldato: 28.10.2021 | RegistryNumber: 15123/2021 | Stabsavdelingen Nasjonal veileder for vanedannende legemidler http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201470 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 15727/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Sendingsmelding fra Atea - Veeam IT-drift http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198934 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea Kundesenter | Journaldato: 12.10.2021 | RegistryNumber: 13199/2021 | Stabsavdelingen Ang Innsyn i sak 2016/434 Børselv skole http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200615 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ifinnmark -Tor Kjetil Kristoffersen | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 14876/2021 | Stabsavdelingen Normal hverdag for skoler og barnehager http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200545 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 14806/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Etterlysning av svar på søknad om utsatt frist i prosjekt sak 2018/1228 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200161 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune m.fl. | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 14424/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Varsel om oppmålingsforretning av grensepåvisning for GBFnr 9/1/128, Nordkapp kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199242 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Kristian Brynjulfsen | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 13506/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Formannsk. behandl. av klage ref 2018/703-32 L50 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199039 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørrnar Steffensen | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 13304/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Fra vaksineforsyningen - Distribusjon Comirnaty uke 29 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197066 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 11332/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Varsel om lisensfornyelse - Open Value 60 Day Renewal Notification avtale V3018314 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204878 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Microsoft - EC VL Unified Notification | Journaldato: 10.01.2022 | RegistryNumber: 269/2022 | Stabsavdelingen Bestilling - Preparering av trase til krysningspunkt nr. 23 - Skoganvarre http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203925 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Skuterforeningen m.fl. | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 18151/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Covid-ordre http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203730 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mil - HÆREN FLF KONTAKT (postboks) | Journaldato: 10.12.2021 | RegistryNumber: 17960/2021 | Kommunedirektøren Melding om vedtak - veiadresse for GBnr 7/117 i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203638 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åse Thomassen | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 17868/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud på arkivering av arkivbaser fra Kontor 2000 - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201868 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Documaster - Paal Tidemand | Journaldato: 04.11.2021 | RegistryNumber: 16119/2021 | Stabsavdelingen Ajourholdsrapport for november 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201920 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ajanas barnehage | Journaldato: 01.11.2021 | RegistryNumber: 16171/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Nasjonal veileder for helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente: nytt kapittel om menneskehandel http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201456 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 15713/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Veeam Production Key: Veeam Backup for Microsoft Office 365 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198499 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veeam Support | Journaldato: 12.10.2021 | RegistryNumber: 12765/2021 | Stabsavdelingen Bestillinger av dokumenter http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200480 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ifinnmark - Tor Kjetil Kristoffersen | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 14741/2021 | Stabsavdelingen Bli med på foreldreundersøkelsen i barnehagen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200412 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 14673/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Signert akseptskjema prosjekt bredbånd Leirpollen-Mårnes i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200227 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk - Kjetil Helstad | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 14490/2021 | Stabsavdelingen Varsel om oppmålingsforretning av grensepåvisning for GBFnr 9/1/128, Nordkapp kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199240 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eduardo Javier Moreno-Diaz | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 13504/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Nyhetsbrev om koronasertifikat til kommuner http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197062 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - Folkehelseinstituttet vaksine | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 11328/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Stimuleringstilskudd til veterinærtjenester 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205265 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 17.01.2022 | RegistryNumber: 654/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilleggsbestilling for skilt til scooterløypemerking http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203918 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Holmen, Camilla - Brødrene Dahl AS Norway | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 18144/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - veiadresse for GBnr 7/287 i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203637 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karsten Charles Persen | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 17867/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Til alle kommunalsjefer og tjenesteledere i (fylkes)kommunen – Kartlegging for KS om uetisk atferd og korrupsjon i kommunesektoren http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203403 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ipsos - KS og Ipsos | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 17633/2021 | Kommunedirektøren Viktig informasjon til alle våre Microsoft kunder http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203049 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea Norge | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 17290/2021 | Stabsavdelingen Haukibrinken boligfelt i Porsanger kommune - varsel om innsigelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202606 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FORSVARSBYGG | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 16853/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud på arkivering av arkivbaser fra Kontor 2000 - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201867 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Documaster v/Paal Tidemand | Journaldato: 04.11.2021 | RegistryNumber: 16118/2021 | Stabsavdelingen Kommunalt kontrollregister for kontantstøtte 2021 - oversendelse av barnehagelister http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201907 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV familie og pensjonsytelser kontantstøtte | Journaldato: 01.11.2021 | RegistryNumber: 16158/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Fence - Bestilling - MDR overvåkning, logging og respons http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199503 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fencenordic - Hassan Nawaz | Journaldato: 28.10.2021 | RegistryNumber: 13767/2021 | Stabsavdelingen Vårt TSB- tilbud http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201112 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STIFTELSEN FINNERUD GÅRD | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 15370/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Lisens 4066992 / PORSANGER KOMMUNE / 4504240732 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198498 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veeam - Doina Raia | Journaldato: 12.10.2021 | RegistryNumber: 12764/2021 | Stabsavdelingen Signert akseptskjema prosjekt bredbånd Leirpollen-Mårnes i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200226 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TFFK Kjetil Helstad | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 14489/2021 | Stabsavdelingen Veileder - Møteplasser for datakultur og dataspill http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200343 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KULTURDEPARTEMENTET | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 14604/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Ang Innsynsbegjæring sak 2016/434 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199627 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Amedia - Arnfinn Sjøenden | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 13891/2021 | Stabsavdelingen Varsel om oppmålingsforretning i sak 2019/2209, Nordkapp kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199239 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell-Åge Meyer | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 13503/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Sak 2019/87 - Søknad om ferdigattest gnr.16, bnr. 426. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204068 Type: Inngående brev | Avs/Mot: OA CONSULTING AS | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 18294/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedtak om veiadresser http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203592 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mottakere ihht til adresser | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 17822/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Utsendelse av rapport om kommuner og menneskerettigheter http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203287 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges institusjon for menneskerettigheter | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 17526/2021 | Kommunedirektøren Signert kontrakt og databehandleravtale: Tilbud på arkivering av arkivbaser fra Kontor 2000 - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201866 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Documaster v/Tommy Fjeldheim | Journaldato: 04.11.2021 | RegistryNumber: 16117/2021 | Stabsavdelingen Ajourholdsrapport for oktober 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201857 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PORSANGER BEDRIFTSBARNEHAGE AS | Journaldato: 29.10.2021 | RegistryNumber: 16108/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Påminnelse: Kartlegging av samlokaliserte boliger og bofellesskap http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201109 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nasjonalt senter for Erfaringskompetanse innen psykisk helse | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 15367/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Ordresammendrag http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198482 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea Kundesenter | Journaldato: 12.10.2021 | RegistryNumber: 12748/2021 | Stabsavdelingen Bli en Syngende kommune 2022! http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200185 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Krafttak for sang | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 14448/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Ang Signert avtale Børselv skole sak 2016/434 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199625 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Porsangerfjorden Lodge | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 13889/2021 | Stabsavdelingen Varsel om oppmålingsforretning i sak 2019/2209, Nordkapp kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199238 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 13502/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Saksnr 2021/7586 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198127 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Arne Pettersen | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12393/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Klage på Veiadresse Gnr 4 bnr 77 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203571 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein Sverre Isaksen | Journaldato: 08.12.2021 | RegistryNumber: 17801/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Spørreundersøkelse fra Ipsos uke 48 på oppdrag fra KS - om etikk i kommunene http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203026 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ks - Gerardo Poblete | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 17267/2021 | Kommunedirektøren Tilleggsbestilling - Fareskilt http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202314 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Holmen, Camilla - Brødrene Dahl AS Norway | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 16561/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud på arkivering av arkivbaser fra Kontor 2000 - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201865 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Documaster - Paal Tidemand | Journaldato: 04.11.2021 | RegistryNumber: 16116/2021 | Stabsavdelingen Ajourholdsrapport for oktober 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201612 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ajanas barnehage | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 15868/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Bestillingsbekreftelse for ordre 0002690583 - Veeam IT-drift http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198431 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea Kundesenter | Journaldato: 12.10.2021 | RegistryNumber: 12697/2021 | Stabsavdelingen Invitasjon til Bufdirs nasjonale barnevernskonferanse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201076 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufetat | Journaldato: 12.10.2021 | RegistryNumber: 15335/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Akseptskjema signert - tildeling av tilskudd til bredbåndsutbygging http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200050 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 14314/2021 | Stabsavdelingen Invitasjon til fagseminar for lærere som underviser i kvensk eller finsk som andrespråk http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199614 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 13878/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Varsel om oppmålingsforretning i sak 2020/756, Nordkapp kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199237 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arve Olsen | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 13501/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill til klage i sak 2018/703-38/L50 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198126 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Irma Nilsen | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12392/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innhenting av informasjon til fordeling av stimuleringsmidler for veterinærtjenesten 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205047 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORDKAPP KOMMUNE | Journaldato: 12.01.2022 | RegistryNumber: 436/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Klage på Adressevedtaket. REF 2021/617 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203570 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Billefjord IL | Journaldato: 08.12.2021 | RegistryNumber: 17800/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Informasjon til kommuner i Nordland, Troms og Finnmark om utlysning av konkurranse om rammeavtaler for drift av asylmottak http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203013 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utlendingsdirektoratet | Journaldato: 24.11.2021 | RegistryNumber: 17254/2021 | Kommunedirektøren Godkjent budsjett http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202109 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ivar Nikoma AS | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 16357/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud på arkivering av arkivbaser fra Kontor 2000 - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201864 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Documaster v/Paal Tidemand | Journaldato: 04.11.2021 | RegistryNumber: 16115/2021 | Stabsavdelingen Fence - Presentasjon av Managed Detection Response http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199497 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fencenordic - Hassan Nawaz | Journaldato: 28.10.2021 | RegistryNumber: 13761/2021 | Stabsavdelingen Ajourholdsrapport for oktober 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201463 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LAKSELV BARNEHAGE | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 15720/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Lisenser til Veeam for Microsoft 365 - økning i antall http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198369 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea Trond Sundby | Journaldato: 12.10.2021 | RegistryNumber: 12635/2021 | Stabsavdelingen Invitasjon - nettverk aldersvennlige lokalsamfunn http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201056 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet - Senteret for et aldersvennlig Norge | Journaldato: 12.10.2021 | RegistryNumber: 15315/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen "Særlig farlig eller vanskelig skolevei" - revidert og utvidet veileder for grunnskolen tilgjengelig fra Trygg Trafikk http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199581 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trygg Trafikk | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 13845/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Varsel om oppmålingsforretning i sak 2020/756, Nordkapp kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199236 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Gustav Kortsen | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 13500/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilsagn om tilskudd over Bredbåndstilskudd (KMD kap. 541, post 60) til prosjektet «Bredbånd i Porsanger 2021 – Leirpollen og Mårnes v /Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199158 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 13422/2021 | Stabsavdelingen Leieavtale Børselv Oppvekstsenter (140721) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198784 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsangerfjorden Lodge | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 13050/2021 | Stabsavdelingen Vedrørende tvangsmulkt byggesak. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198071 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jon Arne Pettersen | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12337/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Veterinærvaktregning for desember 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204994 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veterinær Marit Holm | Journaldato: 11.01.2022 | RegistryNumber: 385/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Klage på Veinavn: Russelvdalen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203509 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Audun Walsøe - Sissel Johnsen | Journaldato: 06.12.2021 | RegistryNumber: 17739/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven som lån http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202722 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 16968/2021 | Kommunedirektøren Oppdatering ID- 25 Laukavann http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202108 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ivar Nikoma AS | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 16356/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Anskaffelse av arkivering av arkivbaser fra Kontor 2000 - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201769 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Acos - Anne Gro Hellsten | Journaldato: 04.11.2021 | RegistryNumber: 16023/2021 | Stabsavdelingen Bekreftelse - Oppsigelse av lisensavtale Qualys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199222 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Trond Sundby | Journaldato: 28.10.2021 | RegistryNumber: 13486/2021 | Stabsavdelingen Ajourholdsrapport for oktober 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201460 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ØSTERBOTN NATURBARNEHAGE AS | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 15717/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Helsetjenestens ansvar og handlingsrom innenfor gjeldende regelverk, for legers rekvirering av narkotiske legemidler som behandling ved avhengighet til vanedannende legemidler og rusmidler http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200984 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 15243/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen informasjon fra mobbeombudet i region Finnmark http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199318 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk -Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 13582/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Varsel om oppmålingsforretning i sak 2020/756, Nordkapp kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199235 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Heidi Andreassen | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 13499/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Leieavtale Børselv Oppvekstsenter (140721) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198781 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Porsangerfjorden Lodge | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 13047/2021 | Stabsavdelingen Lisenser til Veeam for Microsoft 365 - økning i antall http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198368 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Trond Sundby | Journaldato: 25.08.2021 | RegistryNumber: 12634/2021 | Stabsavdelingen Veterinærtjenesten 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204895 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LEBESBY KOMMUNE | Journaldato: 07.01.2022 | RegistryNumber: 286/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ref. 2021/617 Vedtak om veiadresse Leaibevuonjohka http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203508 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Gabrielsen | Journaldato: 06.12.2021 | RegistryNumber: 17738/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Utlysning av midler og invitasjon til digitalt matchmaking seminar til fullfinansiert prosjektsamarbeid, Tsjekkia. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202355 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hkdir - Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse | Journaldato: 10.11.2021 | RegistryNumber: 16602/2021 | Kommunedirektøren Oppdatering ID- 25 Laukavann http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202107 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ivar Nikoma AS | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 16355/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oppsigelse av lisensavtale Qualys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199193 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea Trond Sundby | Journaldato: 28.10.2021 | RegistryNumber: 13457/2021 | Stabsavdelingen Avtale - Arkivering av arkivbaser fra Kontor 2000 i Documaster http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201589 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Documaster - Paal Tidemand | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 15845/2021 | Stabsavdelingen Ajourholdsrapport for oktober 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201034 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAARELA BARNEHAGE AS | Journaldato: 12.10.2021 | RegistryNumber: 15293/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Påminnelse: Undersøkelse om kommunale tiltak til hjemmeboende eldre under koronapandemien (oppdragsgiver: Helsedirektoratet) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200978 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORDLANDSFORSKNING AS | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 15237/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Svar - Vedr tilskudd til etablering av bredbåndstilbud i for området Leirpollen og Mårnes i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198987 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark Fylkeskommune | Journaldato: 05.10.2021 | RegistryNumber: 13252/2021 | Stabsavdelingen IMDis nye tilskuddsløsning er snart klar for bruk - registrer IMDi Tilskudd kommune superbruker innen 16.09.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199254 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Imdi - Digitale tilskudd | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 13518/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Varsel om oppmålingsforretning i sak 2020/756, Nordkapp kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199231 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 13495/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Lisenser til Veeam for Microsoft 365 - økning i antall http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198367 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea Trond Sundby | Journaldato: 25.08.2021 | RegistryNumber: 12633/2021 | Stabsavdelingen Utsettelse på frist til bemerkelser i sak 2018/703-38/L50 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197819 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET REKVE, PLEYM & CO DA | Journaldato: 04.08.2021 | RegistryNumber: 12085/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Veterinærbesøk desember 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204811 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Julie Nedrebø Johannessen | Journaldato: 06.01.2022 | RegistryNumber: 202/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Rettelser og tillegg til Covid-FRAGO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204514 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mil - HÆREN FLF KONTAKT (postboks) | Journaldato: 27.12.2021 | RegistryNumber: 18732/2021 | Kommunedirektøren 2021/617 veinavn http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203507 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inge Olaissen | Journaldato: 06.12.2021 | RegistryNumber: 17737/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling ORIENTERING OM KOMMUNENES MYNDIGHET TIL Å KREVE INN KOMMUNALE SKATTE- OG AVGIFTSKRAV http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202241 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ks | Journaldato: 09.11.2021 | RegistryNumber: 16488/2021 | Kommunedirektøren Sluttbestilling til Ivar Nikoma AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201870 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ivar Nikoma AS | Journaldato: 01.11.2021 | RegistryNumber: 16121/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kommunalt kontrollregister for kontantstøtte 2021 - barnehagelister for september http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200766 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV familie og pensjonsytelser kontantstøtte | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 15027/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Kartlegging av samlokaliserte boliger og bofellesskap for mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblemer http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200796 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nasjonalt senter for Erfaringskompetanse innen psykisk helse | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 15057/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Vedr tilskudd til etablering av bredbåndstilbud i for området Leirpollen og Mårnes i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198965 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk - Kjetil Helstad | Journaldato: 05.10.2021 | RegistryNumber: 13230/2021 | Stabsavdelingen Invitasjon til deltakelse i Utdanningdirektoratets årlige barnehagespørring http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198794 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 13060/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Varsel om oppmålingsforretning i sak 2020/549, Nordkapp kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199229 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LØVLAND MASKIN OG TRANSPORT AS | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 13493/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oppsigelse av lisensavtale Qualys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198301 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea Trond Sundby | Journaldato: 25.08.2021 | RegistryNumber: 12567/2021 | Stabsavdelingen Lisenser til Veeam for Microsoft 365 - økning i antall http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198366 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea Trond Sundby | Journaldato: 25.08.2021 | RegistryNumber: 12632/2021 | Stabsavdelingen Foreløpig svar - innsynsbegjæring http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197891 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Amedia - Arnfinn Sjøenden | Journaldato: 18.08.2021 | RegistryNumber: 12157/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Signert kontrakt for rode3 med vedlegg http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197293 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingar Jonas | Journaldato: 30.07.2021 | RegistryNumber: 11559/2021 | Stabsavdelingen Veterinærbesøk november 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204810 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Julie Nedrebø Johannessen | Journaldato: 06.01.2022 | RegistryNumber: 201/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Midlertidig forskrift om utvidet adgang til å ha lukket møte som fjernmøte http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203892 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kmd Dep - Aamodt Erland | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 18118/2021 | Kommunedirektøren Klage på vedtak om veiadresse Ciezajavrritgeaidnu http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203505 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole E. Olaussen | Journaldato: 06.12.2021 | RegistryNumber: 17735/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Anskaffelse av Documaster for arkivering av arkivbaser fra Kontor 2000 - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201539 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Documaster Paal Tidemand | Journaldato: 09.11.2021 | RegistryNumber: 15795/2021 | Stabsavdelingen Brev fra arbeids- og inkluderingsministeren - Informasjon til kommunane om økonomisk stønad til personar som får problem som følgje av auka straumprisar http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202089 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dss Dep - Arbeids- og sosialdepartement | Journaldato: 04.11.2021 | RegistryNumber: 16337/2021 | Kommunedirektøren Bestilling av port og portstolper - Scooterløype krysning ID-18 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201817 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mats Ørjan Paulsen | Journaldato: 29.10.2021 | RegistryNumber: 16069/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Rundskriv I-4/2021 om husvikarlignende tjenester innenfor de kommunale helse- og omsorgstjenestene http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200794 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 15055/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Vedr. utlysning av anbud for området Brenna i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198540 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk - Kjetil Helstad | Journaldato: 05.10.2021 | RegistryNumber: 12806/2021 | Stabsavdelingen Ajourholdsrapport for september 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200612 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PORSANGER BEDRIFTSBARNEHAGE AS | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 14873/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Varsel om oppmålingsforretning i sak 2020/549, Nordkapp kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199228 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 13492/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Venteliste PPD pr 23.08.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198718 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PPD MIDT-FINNMARK IKS | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 12984/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Innsynsbegjæring http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197879 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Amedia - Arnfinn Sjøenden | Journaldato: 06.08.2021 | RegistryNumber: 12145/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Signert kontrakt for rode3 med vedlegg sak 2020/1331 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197170 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingar Jonas | Journaldato: 30.07.2021 | RegistryNumber: 11436/2021 | Stabsavdelingen Vedrørende tvangsmulkt byggesak. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197579 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Arne Pettersen | Journaldato: 28.07.2021 | RegistryNumber: 11845/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oppgjørsoppstilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196842 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Privatmegleren | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 11105/2021 | Stabsavdelingen Pressemelding 07. Januar - to bekreftet smittet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204928 Type: Utgående brev | Avs/Mot: www.porsanger.kommune.no | Journaldato: 10.01.2022 | RegistryNumber: 319/2022 | Stabsavdelingen Veterinærbesøk oktober 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204809 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Julie Nedrebø Johannessen | Journaldato: 06.01.2022 | RegistryNumber: 200/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Anskaffelse av Documaster for arkivering av arkivbaser fra Kontor 2000 - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201538 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Documaster - Paal Tidemand | Journaldato: 09.11.2021 | RegistryNumber: 15794/2021 | Stabsavdelingen Nyhetsbrev om solarier til kommunene oktober 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202086 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dsa - Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet | Journaldato: 04.11.2021 | RegistryNumber: 16334/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Bestilling til Brennelv Bygdelag - Scooterløype krysning ID-18 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201810 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brennelv Bygdelag | Journaldato: 29.10.2021 | RegistryNumber: 16062/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedr. utlysning av anbud for området Brenna i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198539 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TFFK Kjetil Helstad | Journaldato: 05.10.2021 | RegistryNumber: 12805/2021 | Stabsavdelingen Informasjon om Pasientsikkerhetskonferansen 2021 - Hvordan bli best på å bli bedre? http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200574 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 14835/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Ajourholdsrapport for september 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200292 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter/barnehage | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 14553/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Varsel om oppmålingsforretning i sak 2020/455, Nordkapp kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199214 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Seppola | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 13478/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Informasjonsbrev om Utdanningsdirektoratets spørring til Barnehagemyndigheten http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198568 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sintef - Barnehage | Journaldato: 26.08.2021 | RegistryNumber: 12834/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen ang Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197314 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsangerfjorden Lodge | Journaldato: 29.07.2021 | RegistryNumber: 11580/2021 | Stabsavdelingen Klage - Tvangsmulkt byggesak. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197575 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Arne Pettersen | Journaldato: 28.07.2021 | RegistryNumber: 11841/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Signert kontrakt for rode 4 med vedlegg -Porsanger kommune og SRS Maskin & Landbruk http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197169 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingar Jonas | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 11435/2021 | Stabsavdelingen Pressemelding 05. Januar - to bekreftet smittet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204800 Type: Utgående brev | Avs/Mot: www.porsanger.kommune.no | Journaldato: 06.01.2022 | RegistryNumber: 191/2022 | Stabsavdelingen Veterinærbesøk desember 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204590 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veterinær Lande AS | Journaldato: 30.12.2021 | RegistryNumber: 18815/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ordfører, bli med å spre Hverdagsglede http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203025 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Psykiskhelse - Generalsekretær Rådet for psykisk helse | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 17266/2021 | Ordfører Anskaffelse av Documaster for arkivering av arkivbaser fra Kontor 2000 - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201504 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Documaster Paal Tidemand | Journaldato: 09.11.2021 | RegistryNumber: 15760/2021 | Stabsavdelingen Tolkningsuttalelse fra Helsedirektoratet vedrørende ubetjent salg av alkoholholdig drikk og opptak av regelverkswebinar http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202054 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 03.11.2021 | RegistryNumber: 16302/2021 | Kommunedirektøren Undersøkelse om kommunale tiltak til hjemmeboende eldre under koronapandemien (oppdragsgiver: Helsedirektoratet) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200508 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordlandsforskning - Trond Bliksvær | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 14769/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Ajourholdsrapport for september 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199880 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAARELA BARNEHAGE AS | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 14144/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Varsel om oppmålingsforretning i sak 2020/455, Nordkapp kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199212 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORTH CAPE TOURS AS | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 13476/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Møter med nye repr. for barnehagemyndighet og skoleeiere 8. og 9. september http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198273 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 20.08.2021 | RegistryNumber: 12539/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen ang Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197313 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Porsangerfjorden Lodge | Journaldato: 29.07.2021 | RegistryNumber: 11579/2021 | Stabsavdelingen Bestilling av innsyn - 11064/2021 Dokument tittel Deres referanse 2018/703-32/L50 - Melding om vedtak - retting og tvangsmulkt - gnr 26 bnr 38 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197571 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Arne Pettersen | Journaldato: 27.07.2021 | RegistryNumber: 11837/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ønsker innsyn SRS Maskin & Landbruk AS sin brøytekontrakt http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196797 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingar Jonas - Varamedlem porsanger kommunestyre | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 11060/2021 | Stabsavdelingen Pressemelding 04. Januar - to bekreftet smittet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204739 Type: Utgående brev | Avs/Mot: www.porsanger.kommune.no | Journaldato: 05.01.2022 | RegistryNumber: 130/2022 | Stabsavdelingen Veterinærbesøk november 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204589 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veterinær Lande AS | Journaldato: 30.12.2021 | RegistryNumber: 18814/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Renteregulering fra 5.1.22 - Kommunalbanken http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204543 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunalbanken - | Journaldato: 29.12.2021 | RegistryNumber: 18768/2021 | Stabsavdelingen Invitasjon til Rådgivende utvalg i Stabbursdalen nasjonalpark og landskapsvernområde http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202905 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 17146/2021 | Ordfører Scooterløype krysningspunkt, ID 18, i Østerbotn. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201565 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jarand Pedersen | Journaldato: 01.11.2021 | RegistryNumber: 15821/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Informasjon om offentlig støtte til politiske partier og folkevalgte grupper http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201458 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 15715/2021 | Kommunedirektøren Invitasjon til å komme med innspill til Nasjonal helse - og sykehusplan 2024 - 2027 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200149 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 14412/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Ajourholdsrapport for september 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199821 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lakselv barnehage | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 14085/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Varsel om oppmålingsforretning i sak 2020/455, Nordkapp kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199209 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 13473/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling 06/01210-84 - Melding om vedtak - tildeling av veiadresser for vestsiden av Porsangerfjorden - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198835 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket Nordland, Troms og Finnmark | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 13101/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ang ny leieavtale for Børselv skole Sak 2016/434 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197312 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Porsangerfjorden Lodge | Journaldato: 21.07.2021 | RegistryNumber: 11578/2021 | Stabsavdelingen Varslingsadresser for virksomheter med flere underenheter - orgnr 974 790 114 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196988 Type: Inngående brev | Avs/Mot: REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 11254/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Pressemelding 01. Januar - to bekreftet smittet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204738 Type: Utgående brev | Avs/Mot: www.porsanger.kommune.no | Journaldato: 05.01.2022 | RegistryNumber: 129/2022 | Stabsavdelingen Veterinærbesøk oktober 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204587 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veterinær Lande AS | Journaldato: 30.12.2021 | RegistryNumber: 18812/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Digital sikkerhet 2021 - Valgene vi tar http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202633 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Telenor AS | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 16880/2021 | Ordfører Scooterløype krysningspunkt, ID 18, i Østerbotn. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201564 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jarand Pedersen | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 15820/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Anskaffelse av arkivering av arkivbaser fra Kontor 2000 - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201502 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Acos Anne Gro Hellsten m.fl. | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 15758/2021 | Stabsavdelingen Ny veileder om kommunelovens internkontrollbestemmelser http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201342 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 19.10.2021 | RegistryNumber: 15599/2021 | Kommunedirektøren Informasjon til landets kommuner om behovet for å forberede endringer i lokale forskrifter ved overgang til fasen "En normal hverdag med økt beredskap" http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199967 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 14231/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 13071/2021 Dokument tittel: Ajourholdsrapport for august 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199771 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Irene Andersen (Sagat) | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 14035/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Varsel om oppmålingsforretning i sak 2020/713, Nordkapp kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199207 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roy Arne Rotnes | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 13471/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedtak om veiadresse Østre Porsangerveien http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198682 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liv Grethe Sundby | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 12948/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om bruk av svømmehallen noen helger høsten 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198591 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lakselv Svømmeklubb | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 12857/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Planalgt arealbruk barnehage [SVW-MATTERS.FID651796] http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197310 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svw - Marit Liland Fredriksen | Journaldato: 29.07.2021 | RegistryNumber: 11576/2021 | Stabsavdelingen Klage på vedtak ref 2018/703-32 / L50 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197177 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Arne Pettersen | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 11443/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Endring i tilskotsordninga -Oppdatert informasjon om koronaordning for arrangement og aktivitet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196956 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lottstift - Lotteri- og stiftelsestilsynet | Journaldato: 13.07.2021 | RegistryNumber: 11222/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Pressemelding 30. desember - seks bekreftet smittet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204728 Type: Utgående brev | Avs/Mot: www.porsanger.kommune.no | Journaldato: 05.01.2022 | RegistryNumber: 119/2022 | Stabsavdelingen Bestilling av ladere til Dell Latitude 3420 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204492 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Trond Sundby | Journaldato: 29.12.2021 | RegistryNumber: 18710/2021 | Stabsavdelingen Finnmarkskommisjonen - invitasjon til lunsj onsdag 3. november http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201756 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger Kommune - Aina Borch | Journaldato: 27.10.2021 | RegistryNumber: 16010/2021 | Ordfører Kopi av grunneiers tillatelse til traserydding for snøskuter http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201117 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fefo - Finnmarkseiendommen | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 15375/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Velkommen til webinar – Nye regler om konsultasjoner med samiske interesser http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200993 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 15252/2021 | Kommunedirektøren Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 13071/2021 Dokument tittel: Ajourholdsrapport for august 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199768 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sagat - Irene Andersen | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 14032/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Akuttbehandling og oppfølging etter rusmiddeloverdose http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199719 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 13983/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Varsel om oppmålingsforretning i sak 2020/713, Nordkapp kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199205 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 13469/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om bruk av svømmehallen noen helger høsten 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198567 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lakselv Svømmeklubb | Journaldato: 26.08.2021 | RegistryNumber: 12833/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Vedrørende ny veiadresse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198079 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellen Kristine Utsi | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12345/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Leieavtale Børselv Oppvekstsenter (140721) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197292 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Porsangerfjorden Lodge | Journaldato: 21.07.2021 | RegistryNumber: 11558/2021 | Stabsavdelingen Deres referanse: 2018/703-32/L50 - Melding om vedtak - retting og tvangsmulkt - gnr 26 bnr 38 - kopi av brev http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196801 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokatfirmaet Rekve Pleym & Co DA - Håvard Utstøl Jakobsen | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 11064/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Informasjon om skoleskyss http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196830 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk - Troms og finnmark fylkeskommune | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 11093/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Pressemelding 29. desember - fem bekreftet smittet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204722 Type: Utgående brev | Avs/Mot: www.porsanger.kommune.no | Journaldato: 05.01.2022 | RegistryNumber: 113/2022 | Stabsavdelingen Bestilling av ladere til Dell Latitude 3420 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204489 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea Trond Sundby | Journaldato: 29.12.2021 | RegistryNumber: 18707/2021 | Stabsavdelingen Veterinærvaktregning for oktober 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203799 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veterinær Marit Holm | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 18025/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbakelevering av Toyota reg.nr ZX23479 - kontrakt 817706 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203280 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TOYOTA KREDITBANK GMBH norsk avdeling av utenlandsk foretak | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 17519/2021 | Stabsavdelingen Finnmarkskommisjonen - invitasjon til lunsj onsdag 3. november http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201702 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmárkokomišuvdna/ Finnmarkskommisjonen | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 15957/2021 | Ordfører Søknadsnr 86165/129511 - Krav om tilbakebetaling av tildelte spillemidler 2015/2018 - Saarela aktivitetspark ballbinge og ski-/sykkelløype - Anleggsnr 70913/64552 - Saarela Vel http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201534 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 22.10.2021 | RegistryNumber: 15790/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Protokoll - innkjøp Bygging og skilting av krysningspunkter over vei http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201052 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Borgenvik | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 15311/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud på arkivering av arkivbaser fra Kontor 2000 - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200847 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sikri Roar Brun Svendsen | Journaldato: 12.10.2021 | RegistryNumber: 15108/2021 | Stabsavdelingen Informasjon til Rådmannen og ledergruppe http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200909 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sweco Norge AS | Journaldato: 08.10.2021 | RegistryNumber: 15170/2021 | Kommunedirektøren Sterk og Stødig 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199494 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk - Anne Eriksson Steigen | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 13758/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Kommunalt kontrollregister for kontantstøtte 2021-utsendelse av barnehagelister http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199086 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV familie og pensjonsytelser kontantstøtte | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 13350/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Oversendelse av 6 saker til ønsket oppmålingsforretning i Nordkapp i september http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198983 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordkapp Kommune - Simon Pind Jessen | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 13248/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - tildeling av veiadresser for vestsiden av Porsangerfjorden http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197984 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mottakere ihht adresseliste | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12250/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Leieavtale Børselv Oppvekstsenter (140721) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197291 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsangerfjorden Lodge | Journaldato: 21.07.2021 | RegistryNumber: 11557/2021 | Stabsavdelingen Kopi av brev. Henvendelse om manglende svar fra Porsanger kommune - saken avsluttes http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196701 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 10964/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Informasjonsbrev om skoleskyss http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196636 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk - Troms og finnmark fylkeskommune | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 10899/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Refusjonskrav 4. kvartal 2021 - dialysetilbud i Lakselv http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205145 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSSYKEHUSET HF | Journaldato: 13.01.2022 | RegistryNumber: 534/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Pressemelding 28. desember - Omikron påvist i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204574 Type: Utgående brev | Avs/Mot: www.porsanger.kommune.no | Journaldato: 29.12.2021 | RegistryNumber: 18799/2021 | Stabsavdelingen Bestilling av ladere til Dell Latitude 3420 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204488 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Trond Sundby | Journaldato: 29.12.2021 | RegistryNumber: 18706/2021 | Stabsavdelingen Innmelding skole http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204085 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 18311/2021 | Børselv skole Veterinærvaktregning for november 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203798 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veterinær Marit Holm | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 18024/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Rentesatsoversikt for kontonr: 8317 55 74320 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203044 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 17285/2021 | Stabsavdelingen Scooterløype Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201051 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brødrene Dahl AS | Journaldato: 01.11.2021 | RegistryNumber: 15310/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Invitasjon til Hydrogensone Arktis http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201617 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 15873/2021 | Ordfører Ang "Tilbudsforespørsel - migrering, langtidslagring og tilgjengeliggjøring av arkiv fra Kontor 2000" http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200845 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sikri - Roar Brun Svendsen | Journaldato: 12.10.2021 | RegistryNumber: 15106/2021 | Stabsavdelingen Nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen i 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200500 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nav - Arbeid og velferdsdirektoratet | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 14761/2021 | Kommunedirektøren sak 2 av 6 til ønsket oppmålingsforretning i Nordkapp i september http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198982 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordkapp Kommune - Simon Pind Jessen | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 13247/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199040 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Verdensdagen for psykisk helse | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 13305/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Ajourholdsrapport for august 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198805 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ajanas barnehage | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 13071/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Varsel om klage på vedtak om retting og tvangsmulkt - du har rett til å uttale deg http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196565 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET REKVE, PLEYM & CO DA m.fl. | Journaldato: 16.08.2021 | RegistryNumber: 10828/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedtak om veiadresse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197930 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor-Ole Johnsen | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 12196/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Leieavtale Børselv Oppvekstsenter (140721) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197058 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Porsangerfjorden Lodge | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 11324/2021 | Stabsavdelingen Møter med nye repr. for barnehagemyndighet og skoleeiere 8. og 9. september http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196633 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark - Jakola, Katharine | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 10896/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Pressemelding 25. desember - en bekreftet smittet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204507 Type: Utgående brev | Avs/Mot: www.porsanger.kommune.no | Journaldato: 27.12.2021 | RegistryNumber: 18725/2021 | Stabsavdelingen Bestilling av ladere til Dell Latitude 3420 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204361 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea Trond Sundby | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 18586/2021 | Stabsavdelingen Refusjonskrav 3. kvartal 2021 - dialysetilbud i Lakselv http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201355 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSSYKEHUSET HF | Journaldato: 01.11.2021 | RegistryNumber: 15612/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Møtereferat - Startmøte med Ivar Nikoma AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200905 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kurt Utsi m.fl. | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 15166/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Renteendring for lån 8317 53 55513 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201108 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP KOMMUNEKREDITT AS | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 15366/2021 | Stabsavdelingen Veterinærbesøk september 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200829 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Julie Nedrebø Johannessen | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 15090/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ang Tilbudsforespørsel - migrering, langtidslagring og tilgjengeliggjøring av arkiv fra Kontor 2000 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199820 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sikri Roar Brun Svendsen | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 14084/2021 | Stabsavdelingen Lær om samer og nasjonale minoriteter http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200325 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 14586/2021 | Ordfører Dokument 2104940-4 Ekomportalen - Dato for lovkrav og informasjon om webinar mm sendt fra NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200262 Type: Inngående brev | Avs/Mot: firmapost@nkom.no | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 14525/2021 | Kommunedirektøren Info om stand på rådhuset - Valg 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199167 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Porsanger Høyre - Kristina Eriksson | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 13431/2021 | Stabsavdelingen sak 3 av 6 til ønsket oppmålingsforretning i Nordkapp i september http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198981 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordkapp Kommune - Simon Pind Jessen | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 13246/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ajourholdsrapport for august 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198689 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BILLEFJORD SJØSAMISKE OPPVEKSTSENTER AVD BILLEFJORD BARNEHAGE | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 12955/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Vedtak om veiadresse Vestre Porsangerfjorden - Sak 2021/617 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197929 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ruth Marianne Olsen | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 12195/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Velkommen til Regionalt Perinatalkurs i Bodø 30092021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197088 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE NORD RHF | Journaldato: 16.07.2021 | RegistryNumber: 11354/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Oppdragsbekreftelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196711 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS AVD TROMSØ | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 10974/2021 | Stabsavdelingen Pressemelding 23. desember - seks bekreftet smittet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204506 Type: Utgående brev | Avs/Mot: www.porsanger.kommune.no | Journaldato: 27.12.2021 | RegistryNumber: 18724/2021 | Stabsavdelingen Svar: Melding fra Statsforvalteren http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202438 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Post Perletur | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 16685/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Interpellasjon om 2 saker fra teknisk etat http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202119 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger Fremskrittsparti - Torbjørn Pettersen | Journaldato: 09.11.2021 | RegistryNumber: 16367/2021 | Ordfører Pilot White Glove Elev-pcer http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202017 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Azra Blazevic | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 16265/2021 | Stabsavdelingen Renteendring for lån 8317 50 50143 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201106 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP KOMMUNEKREDITT AS | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 15364/2021 | Stabsavdelingen Veterinærbesøk august 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200828 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Julie Nedrebø Johannessen | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 15089/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ang Tilbudsforespørsel - migrering, langtidslagring og tilgjengeliggjøring av arkiv fra Kontor 2000 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199819 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sikri - Roar Brun Svendsen | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 14083/2021 | Stabsavdelingen LVK | Fellesuttalelse om forslag om avgift på landbasert vindkraft http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199626 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 13890/2021 | Ordfører KLIMATILPASNING i kommunene – spørreundersøkelse 2021 – svarfrist 17. september 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199302 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ks - Gerardo Poblete | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 13566/2021 | Kommunedirektøren Svar på søknad - Standplass fra 08.09.21 til og med 13.09.21 for Rødt i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199161 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rødt i Porsanger - Britha Marie Stavang Berg | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 13425/2021 | Stabsavdelingen Sak 4 av 6 til ønsket oppmålingsforretning i Nordkapp i september http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198980 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordkapp Kommune - Simon Pind Jessen | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 13245/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ajourholdsrapport for august 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198681 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PORSANGER BEDRIFTSBARNEHAGE AS | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 12947/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Klage på vedtak om veiadresse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197927 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingar K Kristoffersen | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12193/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Refusjonskrav 2. kvartal 2021 - dialysetilbud i Lakselv http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197056 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSSYKEHUSET HF | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 11322/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Publikasjon om ROS-arbeid - Tips ved risikovurdering som grunnlag for arbeidet med helse- og omsorgsberedskap i kommunen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196982 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 11248/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Svar på deres innsynsbegjæring dokument 6 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204812 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARK DAGBLAD AS AVD LAKSELV | Journaldato: 13.01.2022 | RegistryNumber: 203/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Refusjonskrav - utgifter knyttet til elektronisk journalsystem 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205017 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SOLBRÅTT ALDERSHJEM | Journaldato: 12.01.2022 | RegistryNumber: 406/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Oppdatert pressemelding 22. desember - to bekreftet smittet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204497 Type: Utgående brev | Avs/Mot: www.porsanger.kommune.no | Journaldato: 23.12.2021 | RegistryNumber: 18715/2021 | Stabsavdelingen Melding fra Statsforvalteren vedrørende skilting, ferdsel og slitasje i Roddinesset naturreservat http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202342 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 16589/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Ang Porsanger kommune - Tilbud på konsulenttjeneste sak 2016/1624 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203148 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norconsult - Roy Egil Rørnes | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 17389/2021 | Stabsavdelingen Pilot White Glove Elev-pcer http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201922 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea Trond Sundby | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 16173/2021 | Stabsavdelingen KST sak FO9/2021 Stedsnavn på kart http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201892 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger FrP - Stig-Ronny Nilsen | Journaldato: 01.11.2021 | RegistryNumber: 16143/2021 | Ordfører Renteendring for lån 8317 50 47126 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201105 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP KOMMUNEKREDITT AS | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 15363/2021 | Stabsavdelingen NY Veterinærvaktregning for september 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200758 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit B Holm Pettersen | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 15019/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bestilling av veikrysninger i henhold til tilbud og møtereferat fra oppklaringsmøtet. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200507 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ivar Nikoma AS | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 14768/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar - søknad om tillatelse til stand utenfor ådhuset mandag den 13.9.21 kl.12-kl.16 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199157 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Porsanger Venstre - Margoth Thomassen | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 13421/2021 | Stabsavdelingen Sak 5 av 6 til ønsket oppmålingsforretning i Nordkapp i september http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198979 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordkapp Kommune - Simon Pind Jessen | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 13244/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Forberedelser til oppvekstreformen - de økonomiske konsekvensene http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198750 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 13016/2021 | Kommunedirektøren Ajourholdsrapport for august 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198672 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LAKSELV BARNEHAGE | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 12938/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Veiadresse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197925 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andreas Lautz | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 12191/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Invitasjon til The North West http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197007 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesordførar i Møre og Romsdal og ordførarane i Sula og Ålesund | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 11273/2021 | Ordfører Informasjon vedr. planlagt fusjon mellom Aberia Avlastning/BPA AS og Abera Omsorg AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196878 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aberia | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 11141/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Pressemelding 22. desember - fem bekreftet smittet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204455 Type: Utgående brev | Avs/Mot: www.porsanger.kommune.no | Journaldato: 10.01.2022 | RegistryNumber: 18680/2021 | Stabsavdelingen Ang Porsanger kommune - Tilbud på konsulenttjeneste sak 2016/1624 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203080 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norconsult - Roy Egil Rørnes | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 17321/2021 | Stabsavdelingen Renteendring for lån 8317 50 46359 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201104 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP KOMMUNEKREDITT AS | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 15362/2021 | Stabsavdelingen Søknadsnr 130322 - Inndragning av spillemidler idrettsanlegg 2018 - Igeldas skianlegg - alpinanlegg - Anleggsnr 64596 - Idrettslaget STIL http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200938 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 15199/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Veterinærbesøk september 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200573 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veterinær Lande AS | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 14834/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ang Tilbudsforespørsel - migrering, langtidslagring og tilgjengeliggjøring av arkiv fra Kontor 2000 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199814 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sikri - Roar Brun Svendsen | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 14078/2021 | Stabsavdelingen Snøskuterløyper i Porsanger - skilting http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200384 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Skytefeltadministrasjonern GP - Kjell Tore Olsen | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 14645/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Standplass fra 08.09.21 til og med 13.09.21 for Rødt i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199145 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rødt i Porsanger - Britha Marie Stavang Berg | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 13409/2021 | Stabsavdelingen Sak 6 av 6 til ønsket oppmålingsforretning i Nordkapp i september http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198978 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordkapp Kommune - Simon Pind Jessen | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 13243/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ajourholdsrapport for august 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198628 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ØSTERBOTN NATURBARNEHAGE AS | Journaldato: 27.08.2021 | RegistryNumber: 12894/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Vedr. saksnr. 2021/617 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197921 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole E. Olaussen | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 12187/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ekomportalen - informasjon til kommuner og fylkeskommuner http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197901 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nkom - Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (firmapost@nkom.no) | Journaldato: 09.08.2021 | RegistryNumber: 12167/2021 | Kommunedirektøren Sommerhilsen med nytt fra Helsedirektoratet juni 2021! http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196819 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 11082/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Innspill til Forvaltningsplan for Goarahat og Sandvikhalvøya utvalgt kulturlandskap 2021-2024 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205215 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 17.01.2022 | RegistryNumber: 604/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Foreløpig svar http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204668 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 04.01.2022 | RegistryNumber: 60/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Pressemelding 16. desember - to bekreftet smittet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204454 Type: Utgående brev | Avs/Mot: www.porsanger.kommune.no | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 18679/2021 | Stabsavdelingen Melding fra Statsforvalteren vedrørende skilting, ferdsel og slitasje i Roddinesset naturreservat http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202329 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 10.11.2021 | RegistryNumber: 16576/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Renteendring for lån 8317 50 46340 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201103 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP KOMMUNEKREDITT AS | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 15361/2021 | Stabsavdelingen Tilbud på konvertering til historisk WebSak base http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199813 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Acos - Anne Gro Hellsten | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 14077/2021 | Stabsavdelingen Scooterløype Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200383 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Holmen, Camilla - Brødrene Dahl AS Norway | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 14644/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bestillingsbekreftelse for ordre 0002714309 - 30281 91726 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199969 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea Kundesenter | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 14233/2021 | Stabsavdelingen Veterinærbesøk august 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199661 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VETERINÆR LANDE AS | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 13925/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tillatelse til stand utenfor Rådhuset mandag den 13.9.21 kl.12-kl.16 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199144 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger Venstre - Margoth Thomassen | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 13408/2021 | Stabsavdelingen Oversendelse av sak 1 av 5 til ønsket oppmåling i september http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198855 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordkapp Kommune - Simon Pind Jessen | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 13121/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ajourholdsrapport for august 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198396 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAARELA BARNEHAGE AS | Journaldato: 24.08.2021 | RegistryNumber: 12662/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Veiadresse Vestre Porsangerveien http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197551 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Guttorm | Journaldato: 27.07.2021 | RegistryNumber: 11817/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Årsrapport fra FeFo 2020 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196989 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FeFo - Finnmarkseiendommen | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 11255/2021 | Kommunedirektøren Oversendelse av klage for behandling - avslag på dispensasjon http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203887 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 18113/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ang Porsanger kommune - Tilbud på konsulenttjeneste sak 2016/1624 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202986 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult - Roy Egil Rørnes | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 17227/2021 | Stabsavdelingen Renteendring for lån 8317 50 27605 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201101 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 15359/2021 | Stabsavdelingen Tilbud på konvertering til historisk WebSak base http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199812 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Acos - Anne Gro Hellsten | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 14076/2021 | Stabsavdelingen Forespørsel - Bygging og skilting av krysningspunkter av scooterløyper over offentlig vei http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200380 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nordtranspoer AS m.fl. | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 14641/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bestilling av 72 stk. lærerpc-er http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199881 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea Trond Sundby | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 14145/2021 | Stabsavdelingen Veterinærbesøk juli 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199660 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VETERINÆR LANDE AS | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 13924/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Interpellasjon - Brukerbetaling ved levering av avfall på miljøstasjoner http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199352 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TLP - Hans Magnus Thunestvedt | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 13616/2021 | Ordfører Tillatelse til stand søndag 12.9.21 utenfor rådhuset http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199132 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Porsanger Høyre - Nina Eriksson | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 13396/2021 | Stabsavdelingen Rapportering kontantstøtte juli 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198021 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV familie og pensjonsytelser | Journaldato: 16.08.2021 | RegistryNumber: 12287/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Pressemelding 12. august 2021 - positivt smittetilfelle http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198008 Type: Utgående brev | Avs/Mot: www.porsanger.kommune.no | Journaldato: 13.08.2021 | RegistryNumber: 12274/2021 | Kommunedirektøren Etterlysning, tildeling av postadresse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197376 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andreas Lautz | Journaldato: 23.07.2021 | RegistryNumber: 11642/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Stilling som fagarbeider ved driftsavdelingen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201029 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Søkere på stilling | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 15288/2021 | Stabsavdelingen Ang Porsanger kommune - Tilbud på konsulenttjeneste sak 2016/1624 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199016 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rørnes Roy Egil | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 13281/2021 | Stabsavdelingen Renteendring for lån 8317 50 01762 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201100 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP KOMMUNEKREDITT AS | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 15358/2021 | Stabsavdelingen Preparering av krysningspunkter over vei for scooterløyper. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200337 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida K. Østerbøl | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 14598/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud på konvertering til historisk WebSak base http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199808 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Acos Anne Gro Hellsten | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 14072/2021 | Stabsavdelingen ASUS Education http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199385 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ASUS v/Urban Pettersson (ACN | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 13649/2021 | Stabsavdelingen Veterinærbesøk juni 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199659 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VETERINÆR LANDE AS | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 13923/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på søknad om leie av torgplass http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198687 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Porsanger Høyre | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 12953/2021 | Stabsavdelingen Fwd: Ref. kommentar til sak. 2019/2020 Gbnr. 7/138 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197745 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann-Sofie Rydningen | Journaldato: 03.08.2021 | RegistryNumber: 12011/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Klage vedtak om veiadresse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197374 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingar K Kristoffersen | Journaldato: 23.07.2021 | RegistryNumber: 11640/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ajourholdsrapport for juni og juli 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196848 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LAKSELV BARNEHAGE | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 11111/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Kansellering av ordre på Teamviewer http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202748 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea Trond Sundby | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 16993/2021 | Stabsavdelingen Søknadsnr 132590 - Anmodning om utsatt frist for ferdigstilling av Gairasmoen skyteanlegg - Anleggsnr 4272 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202773 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Halkkavarre Skytterlag - Bjørnar Pedersen | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 17018/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Renteendring for lån 8317 50 01754 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201098 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP KOMMUNEKREDITT AS | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 15357/2021 | Stabsavdelingen Svar jobbtilbud ved driftsavdelingen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200927 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinar Lindbeck | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 15188/2021 | Stabsavdelingen Tilbud på konvertering til historisk WebSak base http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199802 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Acos - Anne Gro Hellsten | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 14066/2021 | Stabsavdelingen Ny frist - Forespørsel - Bygging og skilting av krysningspunkter av scooterløyper over offentlig vei http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200321 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Joar Paulsen <joar@peas.as>; nordtransport@outlook.com; ivar@ivarnikoma.no | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 14582/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling ASUS Education http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199383 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asus - Urban Pettersson (ACN) | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 13647/2021 | Stabsavdelingen Veterinærbesøk mai 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199658 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VETERINÆR LANDE AS | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 13922/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Leie torgplass http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198686 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger Høyre | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 12952/2021 | Stabsavdelingen Ref. kommentar til sak. 2019/2020 Gbnr. 7/138 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197744 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann-Sofie Rydningen | Journaldato: 03.08.2021 | RegistryNumber: 12010/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedtak om veiadresse Vestre Porsangerveien http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197295 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ruth Marianne Olsen | Journaldato: 21.07.2021 | RegistryNumber: 11561/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilskuddsbrev 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205095 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk - Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 13.01.2022 | RegistryNumber: 484/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Fornyelse av Teamviewer lisenser til Porsanger kommune / Utløpsdato 23.01.2022 // 2748976 - INCATEA7554109 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202545 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Trond Sundby | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 16792/2021 | Stabsavdelingen Renteendring for lån 8317 50 01746 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201093 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP KOMMUNEKREDITT AS | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 15352/2021 | Stabsavdelingen Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200716 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Steinar Lindbæck | Journaldato: 05.10.2021 | RegistryNumber: 14977/2021 | Stabsavdelingen Tilbud på konvertering til historisk WebSak base http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199801 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Acos v/Anne Gro Hellsten | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 14065/2021 | Stabsavdelingen Tilbud på opparbeidelse av krysningspunkter for scooter http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200316 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Joar Paulsen/ Paulsen Entreprenør AS | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 14577/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Etterlysning 115 stk. Dell Elev-pcer http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199375 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Trond Sundby | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 13639/2021 | Stabsavdelingen Veterinærbesøk april 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199657 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VETERINÆR LANDE AS | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 13921/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ulovlig tiltak på 34/185 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198755 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Charles Pettersen | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 13021/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud prosjekteringstjenester rehabilitering Lakselv kirke, sak nr 2016/1624 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198742 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS AVD LAKSELV | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 13008/2021 | Stabsavdelingen Innsyn i postliste http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197713 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann-Sofie Rydningen | Journaldato: 02.08.2021 | RegistryNumber: 11979/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Klage vedtak om veiadresse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197285 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Sigmund Olli | Journaldato: 21.07.2021 | RegistryNumber: 11551/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Etterberegning vederlag 2019 Sykeavdelingen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195464 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 9732/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Midlertidig svar - Klage på vedtak - Dispensasjonssøknad - deling av gbnr.19/6 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196741 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sten Rune Pettersen m.fl. | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 11004/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om utsatt frist - 2020/861, Agros 130999 - Revidering av forvaltningsplan UKL http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204823 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Postmottak Porsanger kommune | Journaldato: 07.01.2022 | RegistryNumber: 214/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oppdatert pressemelding 12. desember - to bekreftet smittet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203747 Type: Utgående brev | Avs/Mot: www.porsanger.kommune.no | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 17976/2021 | Stabsavdelingen Skilt til Goarahat og Sandvikhalvøya utvalgt kulturlandskap -oppdatert informasjon http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203590 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hurtigtrykk ved Christoffer Flåtten | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 17820/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Fornyelse av Teamviewer lisenser til Porsanger kommune / Utløpsdato 23.01.2022 // 2748976 - INCATEA7554109 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202544 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea Trond Sundby | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 16791/2021 | Stabsavdelingen Svar på tilbudt stilling ved driftsavdelingen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200654 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjartan Nikolaisen | Journaldato: 05.10.2021 | RegistryNumber: 14915/2021 | Stabsavdelingen Tilbud på konvertering til historisk WebSak base http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199800 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Acos - Anne Gro Hellsten | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 14064/2021 | Stabsavdelingen Tilbud på opparbeidelse av krysningspunkter for scooter http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200246 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ivar Nikoma AS | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 14509/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Renteregulering - 12.10.21 - Kommunalbanken http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200220 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunalbanken AS | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 14483/2021 | Stabsavdelingen Etterlysning 115 stk. Dell Elev-pcer http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199374 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea Trond Sundby | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 13638/2021 | Stabsavdelingen Veterinærbesøk mars 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199654 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VETERINÆR LANDE AS | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 13918/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på søknad - stand på torget http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198289 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GATEKIRKEN, HØRER DU ROPET: KOM!- Åse-Rebekka Blomsø | Journaldato: 20.08.2021 | RegistryNumber: 12555/2021 | Stabsavdelingen Purring på svar fra Porsanger kommune. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197725 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Charles Reidar Pettersen | Journaldato: 02.08.2021 | RegistryNumber: 11991/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling HDO HF: Utskifting av telefoni- og radiobetjening for legevaktsentraler http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197165 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 11431/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Ref. kommentar til sak. 2019/2020 Gbnr. 7/138 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197106 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann-Sofie Rydningen | Journaldato: 16.07.2021 | RegistryNumber: 11372/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedtak om endring av veiadresse. Ref.2021/617 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196905 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Ole Johnsen | Journaldato: 13.07.2021 | RegistryNumber: 11168/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Signert Pureservice avtale http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196477 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pureservice Thomas Fjeldheim | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 10740/2021 | Stabsavdelingen Vannområde Midt-Finnmark: Nyhetsbrev Oktober 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203631 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ordfører Nordkapp m.fl. | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 17861/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Pressemelding nr. 2 - 8. desember - to bekreftet smittet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203672 Type: Utgående brev | Avs/Mot: www.porsanger.kommune.no | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 17902/2021 | Stabsavdelingen Godkjenning - Igangsettingstillatelse, ombygging og oppføring av tilbygg på GBnr. 16/424. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202856 Type: Utgående brev | Avs/Mot: OA CONSULTING AS | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 17097/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Fornyelse av Teamviewer lisenser til Porsanger kommune / Utløpsdato 23.01.2022 // 2748976 - INCATEA7554109 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202528 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Trond Sundby | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 16775/2021 | Stabsavdelingen Krav om tilbakebetaling av midler http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202608 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tilskuddsseksjonen Bufdir | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 16855/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding vedrørende reg.nr ZX22860 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202129 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 16377/2021 | Stabsavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 19/155 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201990 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Are Olsen | Journaldato: 02.11.2021 | RegistryNumber: 16238/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kopi av brev til Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Godkjenning av forlenget inndekningstid etter kommuneloven § 14-11 - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200660 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 05.10.2021 | RegistryNumber: 14921/2021 | Stabsavdelingen Svar på tilbudt stilling driftsavdeling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200592 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ørjan Nicolaisen | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 14853/2021 | Stabsavdelingen Ang Tilbudsforespørsel - migrering, langtidslagring og tilgjengeliggjøring av arkiv fra Kontor 2000 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199799 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sikri v/Roar Brun Svendsen | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 14063/2021 | Stabsavdelingen Rentesatsoversikt for kontonr: 835532415 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200142 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 14405/2021 | Stabsavdelingen Scooterløype Porsanger - bestilling på skilt http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199983 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BrødreneDahl AS | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 14247/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Veterinærbesøk Januar 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199653 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VETERINÆR LANDE AS | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 13917/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Refusjonskrav samisk fjernundervisning vår 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198951 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 13216/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Svar - Stand i forhold til Stortingsvalget 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198287 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmark Nei til EU - Britha Marie Stavang Berg | Journaldato: 20.08.2021 | RegistryNumber: 12553/2021 | Stabsavdelingen Mulig ulovlig tiltak på eiendom 34/185 - anomdning om redegjørelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189254 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Asle Mathisen | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 3522/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling HDO HF: Utskifting av telefoni- og radiobetjening for legevaktsentraler http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197164 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 11430/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Pureservice avtale http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196476 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pureservice - Thomas Fjeldheim | Journaldato: 16.07.2021 | RegistryNumber: 10739/2021 | Stabsavdelingen Ref. sak. 2019/2020 Gbnr. 7/138 - kommentar nabomerknad http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197104 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torleif Johansen | Journaldato: 16.07.2021 | RegistryNumber: 11370/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Shape the Future program for elementary school, junior high and senior high school http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194710 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Microsoft v/John Likilasua Nung (International Supplier | Journaldato: 16.07.2021 | RegistryNumber: 8978/2021 | Stabsavdelingen Vedr. saksnr. 2021/617 ang. vedtak om veiadresse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196904 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Einar Olaussen | Journaldato: 13.07.2021 | RegistryNumber: 11167/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Det finnes MER ENN NOK BEVIS... http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204966 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mona Kristin Jensen | Journaldato: 10.01.2022 | RegistryNumber: 357/2022 | Ordfører Utsatt høringsfrist til 15.januar 2022 - Forvaltningsplan Goarahat og Sandvikhalvøya utvalgt kulturlandskap 2021-2024 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204060 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sametinget m.fl. | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 18286/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Godkjenning av lokale tiltaksprogram http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203629 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aina Borch m.fl. | Journaldato: 14.12.2021 | RegistryNumber: 17859/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Pressemelding 08. desember - to bekreftet smittet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203655 Type: Utgående brev | Avs/Mot: www.porsanger.kommune.no | Journaldato: 08.12.2021 | RegistryNumber: 17885/2021 | Stabsavdelingen Refusjonskrav for samiskundervisning vår 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198950 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 13215/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Ordresammendrag http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202319 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea Kundesenter | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 16566/2021 | Stabsavdelingen Sak 2020/51-8/16/424 - Søknad om igangsettelsestillatelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202444 Type: Inngående brev | Avs/Mot: OA CONSULTING AS | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 16691/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 19/99 og 19/566 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201989 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Roger Hanssen | Journaldato: 02.11.2021 | RegistryNumber: 16237/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Godkjent rapportering – Anmodning om tilbakebetaling av midler http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201245 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tilskuddsseksjonen Bufdir | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 15502/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding fra Statens Vegvesen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200902 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DNB BANK ASA AVD SOLHEIMSVIKEN | Journaldato: 08.10.2021 | RegistryNumber: 15163/2021 | Stabsavdelingen Stilling som prosjektleder ved regionalt plankontor i Midt-Finnmark http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200576 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Søkere på stilling | Journaldato: 05.10.2021 | RegistryNumber: 14837/2021 | Stabsavdelingen Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200544 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ørjan Nicolaisen | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 14805/2021 | Stabsavdelingen Ang Tilbudsforespørsel - migrering, langtidslagring og tilgjengeliggjøring av arkiv fra Kontor 2000 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199798 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sikri v/Roar Brun Svendsen | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 14062/2021 | Stabsavdelingen Rentesatsoversikt for kontonr: 8317 55 32369. Periode 27.08.21 - http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200140 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 14403/2021 | Stabsavdelingen Scooterløype Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199982 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dahl - Holmen, Camilla - Brødrene Dahl AS Norway | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 14246/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Shape the Future program for elementary school, junior high and senior high school http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194705 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Microsoft - John Likilasua Nung (International Supplier) | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 8973/2021 | Stabsavdelingen Porsanger kommune - Kvartalsmelding 2 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199631 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark - Riise, Marianne Winther | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 13895/2021 | Stabsavdelingen Veterinærvaktregning for august 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199615 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VETRINÆR MARIT HOLM | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 13879/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tillatelse til tiltak - fritidsbolig og garasje GBnr 5/218. Tiltakshaver Knut Eivind Thomassen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199150 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Eivind Thomassen | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 13414/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar - Valgkamp 2 sept. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198286 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Porsanger | Journaldato: 20.08.2021 | RegistryNumber: 12552/2021 | Stabsavdelingen Pureservice avtale http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196454 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pureservice Thomas Fjeldheim | Journaldato: 16.07.2021 | RegistryNumber: 10717/2021 | Stabsavdelingen Innsyn i postliste http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197096 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann-Sofie Rydningen | Journaldato: 16.07.2021 | RegistryNumber: 11362/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Klage/ anmodning om adressetillegg http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196865 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnhild Jonette Mattsson | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 11128/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Lovlighetskontroll på budsjett 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205023 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Skanke | Journaldato: 11.01.2022 | RegistryNumber: 412/2022 | Kommunedirektøren Forbryterne imot Menneskeheten ringes inn. Nuremberg Domstolen nr.2 har talt. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204815 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nasjonale varslergruppe - Anders Pedersen | Journaldato: 06.01.2022 | RegistryNumber: 206/2022 | Ordfører 2020/2288-24/V60 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204243 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokathuset Lakselv AS - Per A. Amundsen | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 18468/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringssvar - Forvaltningsplan Goarahat og Sandvikhalvøya utvalgt kulturlandskap 2021-2024 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204057 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark - Hansen, Cecilie | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 18283/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Status smittesituasjonen covid-19 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203415 Type: Utgående brev | Avs/Mot: www.porsanger.kommune.no | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 17645/2021 | Stabsavdelingen Brev til Foretak Bjørnar Josefsen. Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 917463204 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202561 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 16808/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bestillingsbekreftelse for ordre 0002748976 - Jan-Ove Pedersen, TeamViewer 2022-2 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202262 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea Kundesenter | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 16509/2021 | Stabsavdelingen Sak 2020/51-8/16/424 - Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger av egen bolig http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202442 Type: Inngående brev | Avs/Mot: OA CONSULTING AS | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 16689/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 19/567 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201986 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vemund Slettvoll | Journaldato: 02.11.2021 | RegistryNumber: 16234/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200540 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjartan Nikolaisen | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 14801/2021 | Stabsavdelingen Ang Tilbudsforespørsel - migrering, langtidslagring og tilgjengeliggjøring av arkiv fra Kontor 2000 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199797 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIKRI AS | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 14061/2021 | Stabsavdelingen Rentesatsoversikt for kontonr: 8317 55 74320. Periode 21.08.2021 - http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200136 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 14399/2021 | Stabsavdelingen Beslutning - Forespørsel på skilt til merking av scooterløyper i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199960 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Børge Lekang | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 14224/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innsynsbegjæring i søkerliste http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199598 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sagat - Lars Birger Persen | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 13862/2021 | Stabsavdelingen Refusjonskrav samisk fjernundervisning vår 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198949 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ULLENSAKER KOMMUNE | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 13214/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Stand http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198285 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GATEKIRKEN, HØRER DU ROPET: KOM!, Åse-Rebekka Blomsø | Journaldato: 20.08.2021 | RegistryNumber: 12551/2021 | Stabsavdelingen Vedtak om fritak fra politiske verv i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197790 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jonas Sørum Nymo | Journaldato: 16.08.2021 | RegistryNumber: 12056/2021 | Porsanger kommune Veterinærvaktregning for juli 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197906 Type: Inngående brev | Avs/Mot: marit holm | Journaldato: 09.08.2021 | RegistryNumber: 12172/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Merknad i nabovarsel gitt 10.9.2019 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196955 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann-Sofie Rydningen | Journaldato: 13.07.2021 | RegistryNumber: 11221/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Porsanger kommune - nye veinavn – tilråding http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196699 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 10962/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bestilling jfr. revidert tilbud Elev-pc-er http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194612 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea Trond Sundby | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 8880/2021 | Stabsavdelingen Lovlighetskontroll på budsjett 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205022 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roy Myrheim | Journaldato: 11.01.2022 | RegistryNumber: 411/2022 | Kommunedirektøren Pressemelding 2 - 24. november - fire bekreftet smittet og totalt er det åtte i isolasjon http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203174 Type: Utgående brev | Avs/Mot: www.porsanger.kommune.no | Journaldato: 10.01.2022 | RegistryNumber: 17415/2021 | Stabsavdelingen Omikron smittes gjennom TV-titting og Media http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204814 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nasjonale varslergruppe - Anders Pedersen | Journaldato: 06.01.2022 | RegistryNumber: 205/2022 | Ordfører Omikron smittes gjennom TV-titting og Media http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204813 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nasjonal Varslergruppe - Anders Pedersen | Journaldato: 06.01.2022 | RegistryNumber: 204/2022 | Ordfører Midlertidig svar 2 - krav om omkostninger etter forvaltningslovens § 36 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203803 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKATHUSET LAKSELV AS | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 18029/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringssvar - Forvaltningsplan Goarahat og Sandvikhalvøya utvalgt kulturlandskap 2021-2024 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204053 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi -Sametinget | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 18279/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vannområde Midt-Finnmark: Nyhetsbrev April 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203621 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aina Borch m.fl. | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 17851/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ettersending - smil, 917463204 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202549 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 16796/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Fornyelse av Teamviewer lisenser til Porsanger kommune / Utløpsdato 23.01.2022 - INCATEA7554109 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202261 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Service-Now - Atea RCM Fornyelse | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 16508/2021 | Stabsavdelingen Sak2020/51-8/16424 - erklæring om ansvarsrett http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202386 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GABRIEL ELEKTRO AS | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 16633/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202187 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 16435/2021 | Stabsavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 19/568 og 19/569 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201985 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Rasmussen | Journaldato: 02.11.2021 | RegistryNumber: 16233/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tillegg/korreksjoner til "Forespørsel på skilt til merking av scooterløyper i Porsanger " http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199876 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagtrykk Ide AS m.fl. | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 14140/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innsynsbegjæring i søkerliste http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199594 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ifinnmark - Tor Kjetil Kristoffersen | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 13858/2021 | Stabsavdelingen Rentesatsoversikt 10.09.2021 - http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199515 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP KOMMUNEKREDITT AS | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 13779/2021 | Stabsavdelingen Refusjonskrav samisk fjernundervisning vår 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198948 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LILLESTRØM KOMMUNE | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 13213/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Svar - politisk stand på torget i forbindelse med valg 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198276 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Porsanger Arbeiderparti - Mariell Haugli | Journaldato: 20.08.2021 | RegistryNumber: 12542/2021 | Stabsavdelingen Veterinærbesøk besøk juli 2021 (2019/2464) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197905 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Julie Nedrebø Johannessen | Journaldato: 09.08.2021 | RegistryNumber: 12171/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 34/133 og 34/264 i Børselv http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196718 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sølvi Vivian Johansen | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 10981/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedtak om endring av veiadresse Østre Porsangerveien http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196735 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BRENNA BYGDELAG | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 10998/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bestilling jfr. revidert tilbud Elev-pc-er http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194611 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Trond Sundby | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 8879/2021 | Stabsavdelingen Purring - søknad om fritak http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205280 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anette Pedersen | Journaldato: 17.01.2022 | RegistryNumber: 669/2022 | Stabsavdelingen Lovlighetskontroll på budsjett 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205021 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mona Skanke | Journaldato: 11.01.2022 | RegistryNumber: 410/2022 | Kommunedirektøren Pressemelding 21. november - tre bekreftet smittet og totalt er det sju i isolasjon http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202873 Type: Utgående brev | Avs/Mot: www.porsanger.kommune.no | Journaldato: 10.01.2022 | RegistryNumber: 17114/2021 | Ordfører Høring - utsatt frist til 15.januar Forvaltningsplan Goarahat og Sandvikhalvøya utvalgt kulturlandskap 2021-2024 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204052 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Samarbeidsgruppa UKL m.fl. | Journaldato: 23.12.2021 | RegistryNumber: 18278/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Julehilsen fra Vannområde Midt-Finnmark http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203618 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aina Borch m.fl. | Journaldato: 14.12.2021 | RegistryNumber: 17848/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Avtale mellom Porsanger kommune og ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202473 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 16720/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Ettersending - smil, 917463204 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202548 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 16795/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Fornyelse av Teamviewer lisenser til Porsanger kommune / Utløpsdato 23.01.2022 - INCATEA7554109 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202208 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 16455/2021 | Stabsavdelingen Godkjenning - Rammesøknad, bruksendring av GBnr. 16/424. Rettelse tekst. Tiltakshaver Jann Aksel Olsen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202227 Type: Utgående brev | Avs/Mot: OA CONSULTING AS | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 16474/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202041 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Randi Marie Olli | Journaldato: 03.11.2021 | RegistryNumber: 16289/2021 | Stabsavdelingen Migrering og konvertering av data i Kontor 2000 til en Noark godkjent arkivløsning http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199776 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Documaster v/Paal Tidemand | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 14040/2021 | Stabsavdelingen Forespørsel på skilt til merking av scooterløyper i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199856 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dahl - Hagerup, Øyvind - Brødrene Dahl AS Norway | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 14120/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innsynsbegjæring i søkerliste http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199592 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Amedia - Arnfinn Sjøenden | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 13856/2021 | Stabsavdelingen Refusjonskrav samisk fjernundervisning vår 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198947 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HAMMERFEST KOMMUNE | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 13212/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Reservering stand på torget http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198274 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger Arbeiderparti - Mariell Haugli | Journaldato: 20.08.2021 | RegistryNumber: 12540/2021 | Stabsavdelingen Shape the Future program for elementary school, junior high and senior high school http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194558 Type: Utgående brev | Avs/Mot: May Yee (Simplicity Consulting Inc | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 8826/2021 | Stabsavdelingen Søknad om forlenget inndekningstid for Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196882 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren | Journaldato: 13.07.2021 | RegistryNumber: 11145/2021 | Stabsavdelingen Veterinærvaktregning for juni 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196781 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veterinær Marit Holm | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 11044/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedtak om endring av veiadresse Østre Porsangerveien http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196734 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSBYGG | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 10997/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Retur av tinglyst dokument - melding til tinglysning - GBnr 34/264 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196703 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 10966/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Eiendomsskatt ***** ***** http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204885 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.01.2022 | RegistryNumber: 276/2022 | Stabsavdelingen Lovlighetskontroll på budsjett 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204936 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roy Myrheim | Journaldato: 10.01.2022 | RegistryNumber: 327/2022 | Kommunedirektøren Brev til Foretak Annie Johansens Uniquehair. Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 996210049 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204876 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 07.01.2022 | RegistryNumber: 267/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Utsatt høringsfrist til 15.januar - Forvaltningsplan Goarahat og Sandvikhalvøya utvalgt kulturlandskap 2021-2024 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204051 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune ved Synnøve Thingnæs | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 18277/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vannområde Midt-Finnmark: Referat fra VOU-møte 17/11 og tiltaksprogram til godkjenning http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203617 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aina Borch m.fl. | Journaldato: 14.12.2021 | RegistryNumber: 17847/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Pressemelding 19. november - fem bekreftet smittet og totalt er det elleve i isolasjon http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202870 Type: Utgående brev | Avs/Mot: www.porsanger.kommune.no | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 17111/2021 | Ordfører Avslutning av tilsyn og tilsynsrapport http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202193 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ajanas barnehage | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 16441/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Ettersending - smil, 917463204 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202547 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 16794/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Info fra FHI - "vax" beskytter ikke mot covid... http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202176 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mona Kristin Jensen | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 16424/2021 | Ordfører Svar på søknad om refusjon av merutgifter til fjernundervisning i nordsamisk høsten 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202083 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 04.11.2021 | RegistryNumber: 16331/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Spørsmål angående tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201973 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Randi Marie Olli | Journaldato: 02.11.2021 | RegistryNumber: 16222/2021 | Stabsavdelingen Avtale om direkteoppgjør - Foreløpig svar http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201743 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 27.10.2021 | RegistryNumber: 15997/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Godkjenning - Rammesøknad, bruksendring av eksisterende bygg på GBnr. 16/424 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201376 Type: Utgående brev | Avs/Mot: OA CONSULTING AS | Journaldato: 20.10.2021 | RegistryNumber: 15633/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Migrering K2000 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199358 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sikri v/Arne Olav Holm | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 13622/2021 | Stabsavdelingen Beslutning - Forespørsel på skilt til merking av scooterløyper i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199855 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brødrene Dahl AS m.fl. | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 14119/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innsyn http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199288 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sagat - Lars Birger Persen | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 13552/2021 | Stabsavdelingen Refusjonskrav samisk fjernundervisning vår 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198946 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BERGEN KOMMUNE | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 13211/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen 2020/2288-18/v60 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199107 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokathuset - Per A. Amundsen | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 13371/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Stand i forhold til Stortingsvalget 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198272 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmark Nei til EU - Britha Marie Stavang Berg | Journaldato: 20.08.2021 | RegistryNumber: 12538/2021 | Stabsavdelingen Uttalelse utlyste stillinger Fagarbeidere ved driftsavdelingen (sak 21/1550) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198240 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Porsanger - Hovedtillitsvalgt | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 12506/2021 | Stabsavdelingen Shape the Future program for elementary school, junior high and senior high school http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194556 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea Trond Sundby | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 8824/2021 | Stabsavdelingen Veterinærbesøk juni 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196780 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Julie Nedrebø Johannessen | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 11043/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedtak om endring av veiadresse Østre Porsangerveien http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196731 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BØRSELV JEGER & FISKEFORENING | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 10994/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Eiendomsskatt ***** ***** http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204866 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.01.2022 | RegistryNumber: 257/2022 | Stabsavdelingen Lovlighetskontroll på budsjett 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204930 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilde Skanke m.fl. | Journaldato: 10.01.2022 | RegistryNumber: 321/2022 | Kommunedirektøren Sak 2016/1856: Mangler bilder for å kunne utbetale SMIL-sak om riving og oppsett nyttegjerde http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204873 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Regnskap Lakselv AS - Bjørnar Pedersen | Journaldato: 07.01.2022 | RegistryNumber: 264/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tid for klargjøring nytt år i tidBANK 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204638 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak | Journaldato: 03.01.2022 | RegistryNumber: 30/2022 | Stabsavdelingen Tilsynsaksjon farlig stoff - resultater 2021 og informasjon 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204580 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | Journaldato: 30.12.2021 | RegistryNumber: 18805/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Takk for din deltakelse | Sikker og effektiv sladding - 18.8.21 kl 0900 - 0945 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204566 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pixedit - PixEdit | Journaldato: 29.12.2021 | RegistryNumber: 18791/2021 | Stabsavdelingen Oppgradering KommuneTV http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204230 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aventia Fredrik Lie-Helgesen | Journaldato: 17.12.2021 | RegistryNumber: 18455/2021 | Stabsavdelingen Forespørsel om utsatt høringsfrist - Forvaltningsplan Goarahat og Sandvikhalvøya utvalgt kulturlandskap 2021-2024 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204050 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark Fylkeskommune | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 18276/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vannområde Midt-Finnmark: Budsjett 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203616 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ordfører Måsøy m.fl. | Journaldato: 14.12.2021 | RegistryNumber: 17846/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Stilling i rus- og psykiatritjenesten http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203094 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Søkere på stilling | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 17335/2021 | Stabsavdelingen Svar på tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202843 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Ivar Friskilæ | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 17084/2021 | Stabsavdelingen Pressemelding 16. november - Status covid-19 i Porsanger - Skryt til våre ansatte og innbyggere http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202687 Type: Utgående brev | Avs/Mot: www.porsanger.kommune.no | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 16933/2021 | Samfunnskontakt Ettersending - smil, 917463204 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202543 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 16790/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 3/6 og 3/125 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202254 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigvald Eliot Samuelsen | Journaldato: 09.11.2021 | RegistryNumber: 16501/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Alvorlige konsekvenser venter de kommuner som vaksinerer barn og unge http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202031 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nasjonale varslergruppe - Anders Pedersen | Journaldato: 03.11.2021 | RegistryNumber: 16279/2021 | Ordfører Refusjon av merutgifter til fjernundervisning i nordsamisk høsten 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201876 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 01.11.2021 | RegistryNumber: 16127/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Avtale om direkteoppgjør - Foreløpig svar http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201742 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 27.10.2021 | RegistryNumber: 15996/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Behandling av klage - omgjøring av dispensasjonsvedtak gbnr. 16/424 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199680 Type: Utgående brev | Avs/Mot: OA CONSULTING AS | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 13944/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av faktura http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200589 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Op-Elektro - Hans Petter Harangen | Journaldato: 05.10.2021 | RegistryNumber: 14850/2021 | Stabsavdelingen Migrering K2000 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199357 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sikri - Arne Olav Holm | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 13621/2021 | Stabsavdelingen Forespørsel på skilt til merking av scooterløyper i Porsanger - Revidert oversikt over skilt http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199758 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dahl - Holmen, Camilla - Brødrene Dahl AS Norway | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 14022/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199621 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Britt Eli Svineng | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 13885/2021 | Stabsavdelingen Søkerliste http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199146 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ifinnmark - Tor Kjetil Kristoffersen | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 13410/2021 | Stabsavdelingen Refusjonskrav samisk fjernundervisning vår 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198945 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORDKAPP KOMMUNE | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 13210/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Svar på søknad om torgplass torsdag 19.08.21 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198196 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nrk - Rolf Jakobsen | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 12462/2021 | Stabsavdelingen Søkerliste http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198106 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Amedia - Arnfinn Sjøenden | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12372/2021 | Stabsavdelingen Shape the Future program for elementary school, junior high and senior high school http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194555 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Microsoft - May Yee (Simplicity Consulting Inc) | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 8823/2021 | Stabsavdelingen Vedtak om endring av veiadresse Østre Porsangerveien http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196730 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TEAM OFELAS | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 10993/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Eiendomsskatt ***** ***** http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204865 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.01.2022 | RegistryNumber: 256/2022 | Stabsavdelingen Lovlighetskontroll på KST sak PS 107/2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204891 Type: Inngående brev | Avs/Mot: På vegne av alle som har signert. - Stig-Ronny Nilsen | Journaldato: 07.01.2022 | RegistryNumber: 282/2022 | Kommunedirektøren Sak 2016/1856: Mangler bilder for å kunne utbetale SMIL-sak om riving og oppsett nytt gjerde http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204806 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Annie Johansens uniquehair | Journaldato: 06.01.2022 | RegistryNumber: 197/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Pårørendeundersøkelsen IVARETATT? http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203882 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok Kommune - utviklingssenter | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 18108/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Melding om vedtak - Søknad om fradeling av grunneiendom GBnr 5/67 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203807 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BTEK DA | Journaldato: 14.12.2021 | RegistryNumber: 18033/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vannområde Midt-Finnmark: Nyhetsbrev høsten 2020 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203614 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aina Borch m.fl. | Journaldato: 14.12.2021 | RegistryNumber: 17844/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Fyrverkeri fører til store lidelser for dyr og mennesker http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203241 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NOAH - FOR DYRS RETTIGHETER | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 17480/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203090 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Heidi Greiner | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 17331/2021 | Stabsavdelingen Pressemelding 13. november - ti bekreftet smittet og fire personer ut av isolasjon (fredag kveld) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202630 Type: Utgående brev | Avs/Mot: www.porsanger.kommune.no | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 16877/2021 | Ordfører Ettersending - smil, 917463204 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202542 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 16789/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 3/78 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202250 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Solfrid Mari Skoglund | Journaldato: 09.11.2021 | RegistryNumber: 16497/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversikt Gabriel Elektro 2018_2021_innkjøp.xls http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200588 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Petter Harangen | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 14849/2021 | Stabsavdelingen Vi kjenner lusa på gangen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202030 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nasjonale varslergruppe - Anders Pedersen | Journaldato: 03.11.2021 | RegistryNumber: 16278/2021 | Ordfører !!!NYHETER!!! !!!NYHETER!!! NEKT VAKSINERING! REDD VÅRE BARN!! http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202029 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nasjonale varslergruppe - Anders Pedersen | Journaldato: 03.11.2021 | RegistryNumber: 16277/2021 | Ordfører Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201740 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ronalyn Kiblasen Dampilag-Haraldsen | Journaldato: 27.10.2021 | RegistryNumber: 15994/2021 | Stabsavdelingen Purring på svar - tilskudd pedagogisk bemanning 2019 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201750 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ØKONOMISTYRING NORD AS | Journaldato: 27.10.2021 | RegistryNumber: 16004/2021 | Stabsavdelingen Tildeling av ekstra midler til Utvalgte kulturlandskap i jordbruket - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201227 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 15484/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Avtale om direkteoppgjør - Foreløpig svar http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200453 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 14714/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Migrering og konvertering av data i Kontor 2000 til en Noark godkjent arkivløsning http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199280 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Documaster v/Paal Tidemand | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 13544/2021 | Stabsavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 7/128 og 7/504 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200286 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ørjan Isaksen | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 14547/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Refusjon av merutgifter til fjernundervisning i nordsamisk høsten 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199514 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 13778/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Ny Svarfrist - Forespørsel på skilt til merking av scooterløyper i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199750 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagtrykk Ide AS | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 14014/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innsynsbegjæring i søkerliste http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198631 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Amedia - Arnfinn Sjøenden | Journaldato: 27.08.2021 | RegistryNumber: 12897/2021 | Stabsavdelingen Ferdigattest - GBnr 16/301. Tiltakshaver Marthe K. Liland AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198338 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MARTHE K. LILAND AS | Journaldato: 24.08.2021 | RegistryNumber: 12604/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om torgplass http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198195 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rolf Jakobsen | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 12461/2021 | Stabsavdelingen Uttalelse på utlyste stillinger - Fagarbeidere ved driftsavdelingen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198103 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tillitsvalgte m.fl. | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12369/2021 | Stabsavdelingen Midlertidig svar - Klage på vedtak - Dispensasjonssøknad - bruksendring gbnr.16/424 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197474 Type: Utgående brev | Avs/Mot: OA CONSULTING AS | Journaldato: 30.07.2021 | RegistryNumber: 11740/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Gjennomføring av pålegg - Gaggavann http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197667 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger klekkeri - Håkon Haukenes | Journaldato: 29.07.2021 | RegistryNumber: 11933/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedtak om endring av veiadresse Østre Porsangerveien http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196728 Type: Utgående brev | Avs/Mot: OPPLYSNINGSVESENETS FOND | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 10991/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bestilling jfr. revidert tilbud Elev-pc-er http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194536 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea Trond Sundby | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 8804/2021 | Stabsavdelingen Statistikk 2. halvår 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205056 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NOR TEKSTIL AS AVD LAKSELV | Journaldato: 12.01.2022 | RegistryNumber: 445/2022 | Stabsavdelingen Eiendomsskatt ***** ***** http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204864 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.01.2022 | RegistryNumber: 255/2022 | Stabsavdelingen Godkjenning - Igangsettingstillatelse trinn 2. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204983 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HALDDE ARKITEKTER AS | Journaldato: 11.01.2022 | RegistryNumber: 374/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av budsjett 2022 - økonomiplan 2022 - 2025 Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204725 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren | Journaldato: 05.01.2022 | RegistryNumber: 116/2022 | Stabsavdelingen Invitasjon til bestandsplanmøter for elg 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204582 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fefo - Finnmarkseiendommen | Journaldato: 30.12.2021 | RegistryNumber: 18807/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Klage på graving i strandsonen, Storbukt-Kolvik, Porsanger kommune. Ny purring http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204565 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Arnfinn Oskarsen | Journaldato: 29.12.2021 | RegistryNumber: 18790/2021 | Kommunedirektøren Prosjektmidler til gode http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203853 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk - Troms og finnmark fylkeskommune | Journaldato: 23.12.2021 | RegistryNumber: 18079/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Orientering om formannskapsmedlemmers valgbarhet som meddommere http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203880 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DOMSTOLENE I NORGE | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 18106/2021 | Stabsavdelingen Referat fra statusmøte med styringsgruppa Vannområde Midt-Finnmark http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203612 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ordfører Måsøy m.fl. | Journaldato: 14.12.2021 | RegistryNumber: 17842/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ulovligheter på 5436-26/29 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203810 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Arne Pettersen | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 18036/2021 | Samfunnskontakt Jobbtilbud http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203656 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann Helen Guttorm Johansen | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 17886/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen - Barnevern Høring - Forvaltningsplan Goarahat og Sandvikhalvøya utvalgt kulturlandskap 2021-2024 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203180 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RDM-Porsanger ved Riinakaisa Laitila m.fl. | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 17421/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203069 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Heidi Greiner | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 17310/2021 | Stabsavdelingen Pressemelding 13. november - to bekreftet smittet og fem personer ut av isolasjon http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202626 Type: Utgående brev | Avs/Mot: www.porsanger.kommune.no | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 16873/2021 | Ordfører Ettersending - smil, 917463204 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202541 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 16788/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversikt Gabriel Elektro 2018_2021_innkjøp.xls http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200587 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Op-Elektro - Hans Petter Harangen | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 14848/2021 | Stabsavdelingen Anmodning om sluttutbetaling SMIL tilskudd gnr 20 bnr 36 fra foretak Annie Johansen Uniquehair http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201804 Type: Inngående brev | Avs/Mot: REGNSKAP LAKSELV AS | Journaldato: 28.10.2021 | RegistryNumber: 16056/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Påmelding Røykvarslerdagen - påminnelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201803 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dsb - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap | Journaldato: 28.10.2021 | RegistryNumber: 16055/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Utkast til bankavtale http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201678 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Snn - SpareBank1 Nord-Norge | Journaldato: 28.10.2021 | RegistryNumber: 15934/2021 | Stabsavdelingen Datatilsynet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201733 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Barnevernsaksjonen | Journaldato: 27.10.2021 | RegistryNumber: 15987/2021 | Ordfører Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201739 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Randi Marie Olli | Journaldato: 27.10.2021 | RegistryNumber: 15993/2021 | Stabsavdelingen Godkjenning - Ferdigattest, tomt 6 firemannsbolig. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200679 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARCTIC ENTREPRENØR AS | Journaldato: 05.10.2021 | RegistryNumber: 14940/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Migrering og konvertering av data i Kontor 2000 til en Noark godkjent arkivløsning http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199279 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Documaster - Paal Tidemand | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 13543/2021 | Stabsavdelingen Forespørsel på skilt til merking av scooterløyper i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199694 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Euroskilt - Jill Hege Nergård | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 13958/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bekreftelse på bestilling av fjernundervisning i samisk språk http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199112 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 13376/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Avtale om direkteoppgjør - Foreløpig svar http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199519 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 13783/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Varsel om oppmålingsforretning GBnr 3/6 i Smørfjord http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199003 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 13268/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på tilbud om stilling ved sykeavdelingen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199023 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gro Anette Andresen | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 13288/2021 | Stabsavdelingen Uttalelse Prosjektleder regionalt plankontor http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198434 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HTV Fagforbundet Porsanger | Journaldato: 24.08.2021 | RegistryNumber: 12700/2021 | Stabsavdelingen Bygninger på FeFo-grunn gnr 39/1 saksnummer 2020/592 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198087 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn-Harald Aune | Journaldato: 23.08.2021 | RegistryNumber: 12353/2021 | Stabsavdelingen Svar - politisk stand på torget i forbindelse med valg 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198185 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Porsanger Senterparti | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 12451/2021 | Stabsavdelingen Tilbakemelding fra Porsanger: Årets UKL-midler http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198217 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark - Hansen, Cecilie | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 12483/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Marthes Bistro - søknad om ferdigattest - Ref_2020/904 -7/16/301 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198135 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KONSULENTFIRMA Cand. Oecon. Svein Holbø | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12401/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Krav om omgjøring av vedtak etter PBL for tiltak på gnr 16 bnr 424 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197311 Type: Inngående brev | Avs/Mot: OA CONSULTING AS | Journaldato: 21.07.2021 | RegistryNumber: 11577/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Stilling som sykepleier ved hjemmetjenesten http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196463 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Søkere på stilling | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 10726/2021 | Stabsavdelingen Vedtak om endring av veiadresse Østre Porsangerveien http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196727 Type: Utgående brev | Avs/Mot: OPPLYSNINGSVESENETS FOND | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 10990/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bestilling jfr. Tilbud Elev pcer http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194526 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Trond Sundby | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 8794/2021 | Stabsavdelingen Eiendomsskatt ***** ***** http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204863 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.01.2022 | RegistryNumber: 254/2022 | Stabsavdelingen 2021/15 Kaserne på GP - Svar på manglende opplysninger gnr/bnr 20/77 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204979 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HALDDE ARKITEKTER AS | Journaldato: 11.01.2022 | RegistryNumber: 370/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev til Foretak Kolvik og omegn beitelag. Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 986200827 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204379 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 18604/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vannområde Midt-Finnmark: Nyhetsbrev April 2020 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203611 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aina Borch m.fl. | Journaldato: 14.12.2021 | RegistryNumber: 17841/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ulovligheter på 5436-26/29 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203784 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ferda - Jon Arne Pettersen | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 18010/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Utløpende Fortinet lisenser Porsanger kommune Q4 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203530 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Trond Sundby | Journaldato: 10.12.2021 | RegistryNumber: 17760/2021 | Stabsavdelingen Jobbtilbud http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203654 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann Helen Guttorm Johansen | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 17884/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen - Barnevern Oversendelse til alle kommuner - Sivilombudets veiledningshefte Ansettelser fra A til Å http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203686 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIVILOMBUDET STORTINGETS OMBUD FOR KONTROLL MED FORVALTNINGEN | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 17916/2021 | Stabsavdelingen Møte i regional skjøtselsgruppe for kulturmark http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203663 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark - Amundsen, Cathrine | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 17893/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Valgbarhet til meddommerutvalg http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203517 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ks - Gerardo Poblete | Journaldato: 06.12.2021 | RegistryNumber: 17747/2021 | Stabsavdelingen Etterlyser svar på samhandlingsavvik http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203092 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkssykehuset | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 17333/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Innkalling fagstyremøte 14.01.2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202948 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilde Skanke m.fl. | Journaldato: 23.11.2021 | RegistryNumber: 17189/2021 | Porsanger kvenske språksenter Endelig avgjørelse – Stadfester Porsanger kommunes vedtak av 07.01.21 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202774 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Porsanger kommune | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 17019/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202582 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Ivar Friskilæ | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 16829/2021 | Stabsavdelingen Ettersending - smil, 917463204 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202540 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 16787/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Pressemelding 10. november - 11 bekreftet smittet med Covid-19 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202395 Type: Utgående brev | Avs/Mot: www.porsanger.kommune.no | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 16642/2021 | Ordfører Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201738 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Viktoria Egorova | Journaldato: 27.10.2021 | RegistryNumber: 15992/2021 | Stabsavdelingen Stilling som konsulent ved stabsavdelingen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200898 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Søkere på stilling | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 15159/2021 | Stabsavdelingen Påmelding Røykvarslerdagen (til DLE-ansvarlig) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201479 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 15735/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling 21/4484-3 Gjennomføringen av stortings- og sametingsvalget i 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200762 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 15023/2021 | Kommunedirektøren Melding om vedtak - fradeling av boligtomt fra GBnr 19/1 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200680 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 05.10.2021 | RegistryNumber: 14941/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Anmodning om å besvare henvendelse - 3. purring http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200607 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 14868/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kirkegårdsveien, Tomt 6 - Søknad om ferdigattest gnr 17, Bnr 595 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200617 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARCTIC ENTREPRENØR AS | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 14878/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Rammeavtale OP-Elektro / Porsanger Kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200497 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Op-Elektro - Hans Petter Harangen | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 14758/2021 | Stabsavdelingen Tilbudsforespørsel - Migrering og konvertering av data i Kontor 2000 til en Noark godkjent arkivløsning http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199202 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SIKRI AS m.fl. | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 13466/2021 | Stabsavdelingen Vedrørende anmodning om sluttutbetaling SMIL tilskudd gnr 20 bnr 36 fra foretak Annie Johansen Uniquehair http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200020 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Regnskap Lakselv ved Bjørnar Pedersen | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 14284/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ok - da var planen avslørt en gang for alle http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199932 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mona Kristin Jensen | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 14196/2021 | Ordfører Forespørsel på skilt til merking av scooterløyper i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199693 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Euroskilt - Jill Hege Nergård | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 13957/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Avtale om direkteoppgjør - Foreløpig svar http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199518 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 13782/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Bekreftelse på bestilling av fjernundervisning i samisk språk http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199111 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 13375/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198915 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gro Anette Andresen | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 13180/2021 | Stabsavdelingen Varsel om oppmålingsforretning GBnr 3/6 i Smørfjord http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199002 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigvald Eliot Samuelsen | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 13267/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198807 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Britt Eli Svineng | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 13073/2021 | Stabsavdelingen Varsel om prisregulering fra Nor Tekstil AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198436 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NOR TEKSTIL AS | Journaldato: 24.08.2021 | RegistryNumber: 12702/2021 | Stabsavdelingen Uttalelse på utlyst stilling - Prosjektleder regionalt plankontor i Midt-Finnmark http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198360 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kommunedirektør Bente Larssen m.fl. | Journaldato: 23.08.2021 | RegistryNumber: 12626/2021 | Stabsavdelingen Svar - politisk stand på torget i forbindelse med valg 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198174 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Porsanger Frp | Journaldato: 18.08.2021 | RegistryNumber: 12440/2021 | Stabsavdelingen Årets UKL-midler http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198020 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Hansen, Cecilie | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12286/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Klage på vedtak vedrørende brannseksjonering http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197303 Type: Inngående brev | Avs/Mot: OA CONSULTING AS | Journaldato: 21.07.2021 | RegistryNumber: 11569/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Stilling som barnevernleder http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196985 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Søkere på stilling | Journaldato: 16.07.2021 | RegistryNumber: 11251/2021 | Stabsavdelingen Stilling som fagkonsulent i helse og omsorgsadministrasjonen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195957 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Søkere på stilling | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 10225/2021 | Stabsavdelingen Vedtak om endring av veiadresse for Østre Porsangerveien http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196726 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STIFTELSEN KAINUN INSTITUTTI - KVENSK INSTITUTT | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 10989/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedr. bestilling av Elev pc-er http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194372 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea Trond Sundby | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 8640/2021 | Stabsavdelingen Eiendomsskatt ***** ***** http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204862 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.01.2022 | RegistryNumber: 253/2022 | Stabsavdelingen Mangelbrev - Igangsettingstillatelse trinn 2, oppføring av kaserne. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204976 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HALDDE ARKITEKTER AS | Journaldato: 11.01.2022 | RegistryNumber: 367/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev til Foretak Line Kristoffersen. Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 977104718 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204929 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 10.01.2022 | RegistryNumber: 320/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204467 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mariell Selnes Paulsen | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 18692/2021 | Stabsavdelingen Anmodning om oversendelse av budsjett- og økonomiplan 2022-2025 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204056 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 18282/2021 | Stabsavdelingen Fristen for EU-kontroll nærmer seg for registreringsnummer ZT 41576 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203956 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 18182/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Deres ref. 2021/8489 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203794 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Postmottak SFTF <sftfpost@statsforvalteren.no> | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 18020/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vannområde Midt-Finnmark: Dokumenter til godkjenning av styringsgruppen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203610 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lebesby Kommune - Ordfører Lebesby kommune | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 17840/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Rapport fra kartlegging av avrenning fra avfallsfylling Breidsundet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203636 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Måsøy Kommune - Robert Larsen | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 17866/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Deres ref. 2021/8489 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203795 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Postmottak SFTF <sftfpost@statsforvalteren.no> | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 18021/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Løpenr: 17498/2021 Dokument tittel: Godkjenning - Ferdigattest, uthus på Gbnr. 26/27. også tilhørende sak 2021/190. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203732 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Arne Pettersen | Journaldato: 10.12.2021 | RegistryNumber: 17962/2021 | Kommunedirektøren Svar - Utløpende Fortinet lisenser Porsanger kommune Q4 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203529 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan-Ove Pedersen | Journaldato: 10.12.2021 | RegistryNumber: 17759/2021 | Stabsavdelingen Vedr. tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203510 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann Helen | Journaldato: 06.12.2021 | RegistryNumber: 17740/2021 | Stabsavdelingen Uttalelse på stilling – HR-konsulent – sak 2021/2217 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203398 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Delta - avd. Porsanger v/Grete Utsi | Journaldato: 02.12.2021 | RegistryNumber: 17628/2021 | Stabsavdelingen Melding om vedtak - dispensasjon - Gapahuk ved Lakselva, gbnr.18/1 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202845 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RUIJAN KVÆNIT LEMMIJOKILAISET RK-L | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 17086/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Fagstyremøte http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202947 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Egil A. Borch | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 17188/2021 | Porsanger kvenske språksenter Høring - Forvaltningsplan Goarahat og Sandvikhalvøya utvalgt kulturlandskap 2021-2024 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203086 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar m.fl. | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 17327/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Endelig avgjørelse – Stadfester Porsanger kommunes vedtak av 07.01.21 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202629 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 16876/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ettersending - smil, 917463204 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202539 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 16786/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Pressemelding 04. november - to nye bekreftet smittet med covid-19 og fem personer er gått ut av isolasjon. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202124 Type: Utgående brev | Avs/Mot: www.porsnager.kommune.no | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 16372/2021 | Ordfører Krav om lovlighetskontroll av Porsanger kommunestyres vedtak i sak 43/21 – Vedlikehold av kommunale veier http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202012 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Glenn Jolma m.fl. | Journaldato: 03.11.2021 | RegistryNumber: 16260/2021 | Kommunedirektøren Tilskudd til sommerskole 2021 - sluttrapportering, Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201863 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 29.10.2021 | RegistryNumber: 16114/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Uttalelse på spesialpedagog/pedagog 2 x 50 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201687 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger Kommune - Lakselv barnehage | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 15942/2021 | Stabsavdelingen Oversending av kommunestyrevedtak vedrørende innstilling fra kontrollutvalget http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200471 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET I VEST-FINNMARK IKS/ OARJE-FINNMARKU SGO DARKKISTANLAVDEGOTTECALLINGODDI m.fl. | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 14732/2021 | Stabsavdelingen Purring - kvalitetssikring av meddommerutvalg i perioden 2021-2024 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201110 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HÅLOGALAND LAGMANNSRETT | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 15368/2021 | Stabsavdelingen 21/4484-3 Gjennomføringen av stortings- og sametingsvalget i 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200761 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 15022/2021 | Kommunedirektøren Svar på tilbud om fast stilling i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200692 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vigdis Johnsen | Journaldato: 05.10.2021 | RegistryNumber: 14953/2021 | Stabsavdelingen Kirkegårdsveien, Tomt 6 - Søknad om ferdigattest gnr 17, Bnr 595 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200470 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARCTIC ENTREPRENØR AS | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 14731/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Rammeavtale service og elektrikertjenester 2017-2020 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200399 Type: Inngående brev | Avs/Mot: OP Elektro AS | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 14660/2021 | Stabsavdelingen Anmodning om sluttutbetaling - tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 2016 gnr 20 bnr 36 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199944 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ANNIE JOHANSENS UNIQUEHAIR | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 14208/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ny Svarfrist - Forespørsel på skilt til merking av scooterløyper i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199692 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagtrykk Ide AS | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 13956/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ansvarserklæring - Smitteverntiltak http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199824 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Barnevernaksjonen | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 14088/2021 | Ordfører Avtale om direkteoppgjør - Foreløpig svar http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199517 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 13781/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Bekreftelse på bestilling av fjernundervisning i samisk språk http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199109 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 13373/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Ferdigattest - fritidsbolig på GBnr 21/198 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199300 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olaf Bjarne Andersen | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 13564/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Varsel om oppmålingsforretning GBnr 7/128 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199004 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ørjan Isaksen | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 13269/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Varsel om oppmålingsforreting GBnr 3/6 i Smørfjord http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199000 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Solfrid Mari Skoglund | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 13265/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding fra Statsforvalteren http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198777 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 13043/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud om stilling/svar på søknaden http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198201 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Camilla Rasmussen | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 12467/2021 | Stabsavdelingen Søknad på stilling som fagarbeider ved driftsavdelingen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198099 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12365/2021 | Stabsavdelingen Torgplass valget 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198066 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger Senterparti | Journaldato: 16.08.2021 | RegistryNumber: 12332/2021 | Stabsavdelingen Tildeling av midler til Utvalgte kulturlandskap i jordbruket - Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197524 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 26.07.2021 | RegistryNumber: 11790/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Statistikk for 1. halvår 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197005 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nor Tekstil AS | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 11271/2021 | Stabsavdelingen Svar på tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196884 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anette Haugli | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 11147/2021 | Stabsavdelingen Vedtak om veiadresse Vestre Porsangerveien http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196649 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mottakere - Vedtak om veiadresse Vestre Porsangerveien | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 10912/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bestilling jfr. Tilbud Elev pcer http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194371 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea Trond Sundby | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 8639/2021 | Stabsavdelingen Ny politivedtekt for Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205296 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Politiet - | Journaldato: 17.01.2022 | RegistryNumber: 685/2022 | Kommunedirektøren Eiendomsskatt ***** ***** http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204861 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.01.2022 | RegistryNumber: 252/2022 | Stabsavdelingen Brev til Ottar Johannessen Eikvik. Sluttutbetaling av tilskudd - Utvalgte kulturlandskap http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204872 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 07.01.2022 | RegistryNumber: 263/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Spørsmål til sak http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204851 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Amedia - Arnfinn Sjøenden | Journaldato: 06.01.2022 | RegistryNumber: 242/2022 | Samfunnskontakt Andersveien 1 Søknad om igangsettingstillatelse 20/77 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204749 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Haldde arkitekter AS | Journaldato: 05.01.2022 | RegistryNumber: 140/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Foreløpig svar http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204667 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 04.01.2022 | RegistryNumber: 59/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven fra 1.1.22 - 08.05.22 og 2023 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204508 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Børselv og omegn bygdelag | Journaldato: 27.12.2021 | RegistryNumber: 18726/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev til Foretak Line Kristoffersen. Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 977104718 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204407 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 18632/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill til budsjett 2022 fra eldrerådet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204009 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BRITT HENNIE KOLLEVAaG | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 18235/2021 | Stabsavdelingen Vedrørende innbyggerhenvendelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203737 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BLACKOUT AS | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 17967/2021 | Stabsavdelingen Takk og hilsen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203863 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arvid Petterson | Journaldato: 14.12.2021 | RegistryNumber: 18089/2021 | Ordfører Oppdragsbekreftelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203823 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS | Journaldato: 14.12.2021 | RegistryNumber: 18049/2021 | Kommunedirektøren Foreløpig svar - oppfølging av mulig ulovlig bygg på eiendom 26/27 ved Otermoen, Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203748 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jon Arne Pettersen | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 17977/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Rapport fra Breidsundet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203635 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ninord - Rune Muladal | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 17865/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vannområde Midt-Finnmark: Dokumenter til godkjenning av styringsgruppen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203609 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Måsøy Kommune - Bernth R. Sjursen | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 17839/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Utløpende Fortinet lisenser Porsanger kommune Q4 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203528 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Trond Sundby | Journaldato: 10.12.2021 | RegistryNumber: 17758/2021 | Stabsavdelingen Forslag til endring i forskrift om utvalgte naturtyper - høring - kystlynghei mm http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203661 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark - Amundsen, Cathrine | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 17891/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Anmodning om utbetaling av spillemidler - Børselv Idrettspark, lysløype - Anleggsnr 172278 - Søknadsnr 144232 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203680 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 17910/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Vedtak om bruksforbud for kjøretøy med registreringsnummer ZX23387 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203664 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 17894/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev til John Inge Henriksen. Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 969315130 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203701 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 17931/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Klage på avvisningsvedtak om oppføring av naust GBFnr. 31/1/60 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203303 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FEND ADVOKATFIRMA DA | Journaldato: 06.12.2021 | RegistryNumber: 17537/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Klage på avvisningsvedtak om oppføring av naust GBFnr. 31/1/62 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203304 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FEND ADVOKATFIRMA DA | Journaldato: 06.12.2021 | RegistryNumber: 17538/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203265 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Katrine Jolma | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 17504/2021 | Stabsavdelingen Varsel om oppkreving av merverdiavgift på vederlag fra 1. januar 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203240 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norwaco | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 17479/2021 | Stabsavdelingen Endelig avgjørelse – Stadfester Porsanger kommunes vedtak av 07.01.21 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202806 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger Kommune | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 17051/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ettersending - smil, 917463204 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202538 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 16785/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Pressemelding 04. november - fem nye bekreftet smittet med covid-19 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202067 Type: Utgående brev | Avs/Mot: www.porsanger.kommune.no | Journaldato: 04.11.2021 | RegistryNumber: 16315/2021 | Ordfører Krav om lovlighetskontroll av Porsanger kommunestyres vedtak i sak 43/21 – Vedlikehold av kommunale veier http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201944 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 02.11.2021 | RegistryNumber: 16193/2021 | Kommunedirektøren Nytt foreløpig svar http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201899 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 01.11.2021 | RegistryNumber: 16150/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Uttalelse på utlyste stillinger - 2 x 50% stilling som spesialpedagog / pedagog ved Lakselv barnehage http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201597 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tillitsvalgte m.fl. | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 15853/2021 | Stabsavdelingen Ref 2020/1190-10/17/1/7 - klagesak - dispensasjon http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201491 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKAT GUNNAR LUNDE | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 15747/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Uttalelse vedrørende søknad om oppføring av Gapahuk ved Lakselva, Gbnr 18/1, Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201499 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 15755/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Purring - kvalitetssikring av meddommerutvalg i perioden 2021-2024 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201054 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HÅLOGALAND LAGMANNSRETT | Journaldato: 12.10.2021 | RegistryNumber: 15313/2021 | Stabsavdelingen Rammeavtale OP-Elektro / Porsanger Kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200157 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Op-Elektro - Hans Petter Harangen | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 14420/2021 | Stabsavdelingen Tilbud migrering Kontor 2000 - Porsanger Kommune - Documaster http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199178 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Documaster v/Paal Tidemand | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 13442/2021 | Stabsavdelingen Informasjon om spørreundersøkelse fra Valgdirektoratet i fbm stortingsvalget 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200342 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Valgdirektoratet | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 14603/2021 | Stabsavdelingen Godkjenning - Ferdigattest for tomannsbolig på gnr. 17 bnr. 588. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200244 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARCTIC ENTREPRENØR AS | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 14507/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ny brann- og redningsvesenforskrift fra 1. mars 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199959 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 14223/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Forespørsel på skilt til merking av scooterløyper i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199679 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Euroskilt AS | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 13943/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ansvarserklæring http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199782 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Riccardo Malandrino - Foreldreforeningen beskytt barn og unge | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 14046/2021 | Ordfører Bekreftelse på bestilling av fjernundervisning i samisk språk http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199100 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 13364/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Sak: 2015/1655/12/21/198 - Søknad om ferdigattest http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199019 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olaf Bjarne Andersen | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 13284/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversikt deltakere sommerskolen unntatt kinoen i morgen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198205 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger Kommune - Sommerskole | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 12471/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Brev til Foretak Jon Nikolaisen. Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 969724111 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198314 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 21.08.2021 | RegistryNumber: 12580/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bekreftelse på at Bygghit AS takker nei til industritomt http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198293 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGHIT AS | Journaldato: 20.08.2021 | RegistryNumber: 12559/2021 | Samfunnskontakt Uttalelse utlyst stilling Barne og Ungdomsarbeider Børselv oppvekssenter sak 21/1267 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198227 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Porsanger - Hovedtillitsvalgt | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 12493/2021 | Stabsavdelingen Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198194 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida I Arild Mikalsen | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 12460/2021 | Stabsavdelingen Avtale om direkteoppgjør - Foreløpig svar http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198173 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 18.08.2021 | RegistryNumber: 12439/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Søknad på stilling som fagarbeider ved driftsavdelingen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198097 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12363/2021 | Stabsavdelingen Valgkamp 2 sept. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198064 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Porsanger | Journaldato: 16.08.2021 | RegistryNumber: 12330/2021 | Stabsavdelingen Motorferdsel i utmark http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197625 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 29.07.2021 | RegistryNumber: 11891/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innsyn i saksgang http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197387 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maj-Britt Kollevåg | Journaldato: 23.07.2021 | RegistryNumber: 11653/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Shape the Future program for elementary school, junior high and senior high school http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194370 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Microsoft | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 8638/2021 | Stabsavdelingen Ved fradeling GBnr 7/128 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196707 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ørjan Isaksen | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 10970/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av matrikkelbrev og protokoll for grensepåvisning av GBnr 24/15 i Skoganvarre http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196610 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mottakere ihht adresseliste | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 10873/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Eiendomsskatt ***** ***** http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204860 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.01.2022 | RegistryNumber: 251/2022 | Stabsavdelingen Ettersending - UKL http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204839 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 06.01.2022 | RegistryNumber: 230/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Avslag på søknad - dispensasjon deling av gnr. 35 bnr. 21 - Olderelv http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200103 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmark jordskifterett | Journaldato: 06.01.2022 | RegistryNumber: 14366/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling 2021/15-9/20/77 Kaserne på GP - Ettersending av plassering gnr/bnr 20/77 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204747 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HALDDE ARKITEKTER AS | Journaldato: 05.01.2022 | RegistryNumber: 138/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Arbeidsordre- Tilsyn og vedlikehold av løypenett i Børselv og omegn - for 2022 og 2023 - Børselv og omegn bygdelag http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204618 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BØRSELV OG OMEGN BYGDELAG | Journaldato: 04.01.2022 | RegistryNumber: 10/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Statsbudsjett 2021- Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter - 5.kompensasjonsrunde http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204504 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 23.12.2021 | RegistryNumber: 18722/2021 | Samfunnskontakt Refusjon av lønn 2. halvår 2021 Spesialpedagogiske vedtak http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204448 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAARELA BARNEHAGE AS | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 18673/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Vedtak i tilsettingsmøte 14.12.21 - 94,13% stilling som assistent på Trekløveren http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203852 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunhild Ingilæ Haukenes | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 18078/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Oversendelse av klage for behandling - avslag på dispensasjon http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203891 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 18117/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende 26.12.2021 - 30.12.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203572 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Blackout as | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 17802/2021 | Stabsavdelingen Vannområde Midt-Finnmark: Dokumenter til godkjenning av styringsgruppen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203607 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger Kommune - Aina Borch | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 17837/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Mottatt henvendelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203623 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark- Postmottak SFTF | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 17853/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Klage : Godkjenning - Ferdigattest, uthus på Gbnr. 26/27. også tilhørende sak 2021/190. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203700 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Arne Pettersen | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 17930/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Angående ulovlig avgift for manglende feiing av hytter http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203620 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FORSVARETS SENIORFORBUND - AVD PORSANGER | Journaldato: 08.12.2021 | RegistryNumber: 17850/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Fristen for EU-kontroll nærmer seg for registreringsnummer ZZ 26802 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203573 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 08.12.2021 | RegistryNumber: 17803/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om Sluttutbetaling av spillemidler 2021 gjeldende Børselv idrettspark – lysløype http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203472 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UNGDOMS OG IDRETTSLAGET SILFAR | Journaldato: 06.12.2021 | RegistryNumber: 17702/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Søkerlister http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203231 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Irene Andersen (Sagat) | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 17472/2021 | Stabsavdelingen Etterlyser svar på vårt brev av 06.10.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203270 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 17509/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Etterlyser svar på vårt brev av 06.10.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203269 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 17508/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev til Foretak Line Kristoffersen. Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 977104718 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203188 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 17429/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Anskaffelse av møteromsutstyr og materiell fra Kjell & Company - Kredittsøknadsskjema - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203096 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell & Company | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 17337/2021 | Stabsavdelingen Prisjustering på Nasjonal tjenestekatalog http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203037 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommuneforlaget AS | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 17278/2021 | Stabsavdelingen Invitasjon til overrekkelse av Kongens fortjenestmedalje http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202688 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 16934/2021 | Ordfører Pårørendeundersøkelsen IVARETATT! http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202720 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok Kommune | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 16966/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Ettersending - smil, 917463204 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202537 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 16784/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Pressemelding 31. oktober - fire nye bekreftet smittet med covid-19 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201958 Type: Utgående brev | Avs/Mot: www.porsanger.kommune.no | Journaldato: 02.11.2021 | RegistryNumber: 16207/2021 | Ordfører Møteprotokoll fra møtet i Sametingets eldreråd 21.-22.09.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201673 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi - Sametinget | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 15929/2021 | Stabsavdelingen Kopi av brev til Terje Asbjørn Olsen. Foreløpig svar http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200724 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 05.10.2021 | RegistryNumber: 14985/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbakemelding utbetalingsanmodning agrossak 106281 og 107551 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200705 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mona Henriksen | Journaldato: 05.10.2021 | RegistryNumber: 14966/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oppfølging av orientering om meddommere http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200482 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DOMSTOLENE I NORGE | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 14743/2021 | Stabsavdelingen Fylkeskommunens uttalelse til høring - Dispensasjon - Gapahuk ved Lakselva - gbnr 18/1 - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200473 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 14734/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud migrering Kontor 2000 - Porsanger Kommune - Documaster http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199177 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Documaster - Paal Tidemand | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 13441/2021 | Stabsavdelingen Søknad om ferdigattest 17/1 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200064 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARCTIC ENTREPRENØR AS | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 14327/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Forespørsel på skilt til merking av scooterløyper i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199677 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brødrene Dahl AS | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 13941/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bekreftelse på bestilling av fjernundervisning i samisk språk http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199098 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 13362/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen AFFIDAVIT som skal bestrides http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199355 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anette Sandslett | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 13619/2021 | Ordfører DSB ønsker at alle brann- og redningsvesen deler tilsynsdata med andre tilsynsmyndigheter gjennom Tilda http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198706 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dsb - | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 12972/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling - Prosjektleder regionalt plankontor i Midt-Finnmark http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198355 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.08.2021 | RegistryNumber: 12621/2021 | Stabsavdelingen Tildeling av industritomt - Bygghit AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198292 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ByggHIT AS - Gjermund Thomassen | Journaldato: 20.08.2021 | RegistryNumber: 12558/2021 | Samfunnskontakt Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198186 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Camilla Rasmussen | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 12452/2021 | Stabsavdelingen Oversikt sommerskoletilbud 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198204 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger Kommune - Sommerskole | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 12470/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Avtale om direkteoppgjør - Foreløpig svar http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198172 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 18.08.2021 | RegistryNumber: 12438/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Kopi av brev til Slg Eiendom AS. Avslag i kommunen - fradeling av tilleggsareal til gnr 17/599 (tidligere 17/1/7) - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198107 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12373/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling som fagarbeider ved driftsavdelingen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198096 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12362/2021 | Stabsavdelingen Stand på torget i valgkampen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198063 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger Frp | Journaldato: 16.08.2021 | RegistryNumber: 12329/2021 | Stabsavdelingen Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 912847705 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197322 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 22.07.2021 | RegistryNumber: 11588/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høring - dispensasjon - Oppretting av boligtomt - gbnr. 19/1 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197276 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PORSANGER KOMMUNE | Journaldato: 21.07.2021 | RegistryNumber: 11542/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Referat fra møte i politirådet i Porsanger 21. juni 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197036 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmark Politidistrikt | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 11302/2021 | Kommunedirektøren Stilling som sykepleier ved sykeavdelingen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196152 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Søkere på stilling | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 10420/2021 | Stabsavdelingen Tilbud Elev pcer http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194369 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Trond Sundby | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 8637/2021 | Stabsavdelingen Eiendomsskatt http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204844 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.01.2022 | RegistryNumber: 235/2022 | Stabsavdelingen Ettersending - UKL http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204838 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 06.01.2022 | RegistryNumber: 229/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Klage på vedtak, saksnr 2019/1264 angående utvidelse av eksisterende hytte 10/1/22 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204571 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein Eilif Stødle | Journaldato: 29.12.2021 | RegistryNumber: 18796/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Frist for å overføre landbrukseiendom i dødsbo til ny eier - eksempel på varselbrev og veileder til arveloven § 99 a http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204575 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet - Vibeke Godal | Journaldato: 29.12.2021 | RegistryNumber: 18800/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om refusjon søskenmoderasjon for høsthalvåret 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204447 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAARELA BARNEHAGE AS | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 18672/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Arbeidsordre - Tilsyn, vedlikehold og skilting av snøskuterløyper 28 og 23 for 2021-2022 - Kjæs bygdelag http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204269 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KJÆS BYGDE OG HYTTEFORENING | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 18494/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Utsatt frist for tildeling av kompensasjonstilskudd fra den kommunale kompensasjonsordningen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204110 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 18335/2021 | Samfunnskontakt Vannområde Midt-Finnmark: Dokumenter til godkjenning av styringsgruppen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203606 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordkapp Kommune - Jan Olsen | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 17836/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill til budsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025 - korrigert versjon http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203809 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 18035/2021 | Stabsavdelingen Rapportering ubrukte kompetansehevingsmidler 2021 - deres ref. 2021/1755 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203622 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 17852/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Angående manglende feiing av hytter http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203330 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FORSVARETS SENIORFORBUND - AVD PORSANGER | Journaldato: 06.12.2021 | RegistryNumber: 17564/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Fristen for EU-kontroll nærmer seg for registreringsnummer YZ91272 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203406 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 17636/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Stilling til uttalelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203230 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tillitsvalgte | Journaldato: 02.12.2021 | RegistryNumber: 17471/2021 | Stabsavdelingen Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203232 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann Helen Johansen | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 17473/2021 | Stabsavdelingen Vedr. Porsanger kommunes brev hit av 15.9.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203182 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 17423/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Klagebehandling - sluttutbetaling tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 2020 - 977104718 Foretak Line Kristoffersen - Agrossaksnummer 135658 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202983 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LINE KRISTOFFERSEN | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 17224/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - søknad om fradeling av GBnr 19/1, tilleggsareal til GBnr 19/565 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202719 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 16965/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ang. Kongens fortjenestemedalje overrekkelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202683 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 16929/2021 | Ordfører Ettersending - smil, 917463204 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202536 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 16783/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknadsnr 144232 - Delutbetaling spillemidler idrettsanlegg 2021 – Børselv Idrettspark - Lysløype - Anleggsnr 17278 - Ungdoms- og idrettslaget Silfar http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202478 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 16725/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Pressemelding 30. oktober - nytt positivt smittetilfelle http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201954 Type: Utgående brev | Avs/Mot: www.porsanger.kommune.no | Journaldato: 02.11.2021 | RegistryNumber: 16203/2021 | Ordfører Dokumentasjon til budsjettarbeid 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201519 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Agnete M. Hanssen m.fl. | Journaldato: 01.11.2021 | RegistryNumber: 15775/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Søknad på stilling som helsefagarbeider ved hjemmetjenesten http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201728 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Robel Ghebremariam Haile | Journaldato: 27.10.2021 | RegistryNumber: 15982/2021 | Stabsavdelingen Klage på saksbehandling ifbm Ivar Nikoma sin plasthall http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201676 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Kjerstin Andersen | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 15932/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Godkjenning - Igangsettelse trinn 1, oppføring av kaserne på eiendom GBnr 20/77 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201375 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HALDDE ARKITEKTER AS m.fl. | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 15632/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Stilling som pedagogisk leder ved Ajanas barnehage http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200721 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Søkere på stilling | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 14982/2021 | Stabsavdelingen Stilling som kokk ved Porsanger Helsetun, kjøkkenet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200611 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Søkere på stilling | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 14872/2021 | Stabsavdelingen Vedlegg - bilder til sak 106281 og 107551 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200572 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mona Henriksen | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 14833/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedr. kvalitetssikring av meddommerutvalg i perioden 2021 - 2024 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200274 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hålogaland lagmannsrett | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 14537/2021 | Stabsavdelingen Oversending av sak til endelig klagebehandling - gnr 35 bnr 21 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200167 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 14430/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Skadenummer 18936764 Deres ref; 2019/1106 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200207 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYG FORSIKRING | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 14470/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling NVEs uttalelse - Søknad om dispensasjon fra LNF- området i kommunedelplan for Lakselv - Gapahuk ved Lakselva - gnr. 19 bnr. 161 - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199893 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NVE -Norges vassdrags- og energidirektorat | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 14157/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling 2020/66-7/17/274 - Kirkegårdsveien, Tomt 4 - Søknad om ferdigattest gnr 17, Bnr 588 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199917 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARCTIC ENTREPRENØR AS | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 14181/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - klagebehandling - Jordlovsbehandling - Søknad om dispensasjon til deling av GBnr 35/21 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199840 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger kommune | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 14104/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende 17.09.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199470 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Blackout as | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 13734/2021 | Stabsavdelingen Tilbud skilt - 2021/1214 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199670 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FAGTRYKK IDE AS | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 13934/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bekreftelse på bestilling av fjernundervisning i samisk språk http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199081 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 13345/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Ansvarserklæring http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199307 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Barnevernsaksjonen | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 13571/2021 | Ordfører Gjennomføringen av stortings- og sametingsvalget http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199041 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 13306/2021 | Kommunedirektøren Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 16/484 og 16/486 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198873 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 13138/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Til Brannsjef/leder av forebyggende avdeling: Påmelding til Brannvernuka med mer http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198576 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brannvernforeningen | Journaldato: 27.08.2021 | RegistryNumber: 12842/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ditt svar er bekreftet og vil bli behandlet av Utdanningsdirektoratet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198203 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 26.08.2021 | RegistryNumber: 12469/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Søknad på stilling - Prosjektleder regionalt plankontor i Midt-Finnmark http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198354 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.08.2021 | RegistryNumber: 12620/2021 | Stabsavdelingen Avtale om direkteoppgjør - Foreløpig svar http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198171 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 18.08.2021 | RegistryNumber: 12437/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Søknad på stilling som fagarbeider ved driftsavdelingen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198094 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12360/2021 | Stabsavdelingen REF:2020/1190-10/17/1/7 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198011 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SLG Eiendom - Ulf Arne Larsen | Journaldato: 13.08.2021 | RegistryNumber: 12277/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Torgleie til politisk stand fredag 13.august http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197997 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norske Samers Riksforbund (NSR) | Journaldato: 13.08.2021 | RegistryNumber: 12263/2021 | Stabsavdelingen Uttalelse på utlyste stillinger - Helsefagarbeidere ved sykeavdelingen (sak 21/1465) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197288 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Delta Porsanger - hovedtillitsvalgt | Journaldato: 21.07.2021 | RegistryNumber: 11554/2021 | Stabsavdelingen Stilling som sekretær ved Lakselv barneskole / Lakselv ungdomsskole http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197187 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Søkere på stilling | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 11453/2021 | Stabsavdelingen Melding om vedtak - Dispensasjon - Oppretting av boligtomt på - gbnr.19/1 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196827 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS AVD LAKSELV | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 11090/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bekreftelse på registrert forhold i matrikkelen, GBFnr 4/1/13 i Gamvik kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196717 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 10980/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud Elev pcer http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194368 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Trond Sundby | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 8636/2021 | Stabsavdelingen Forespørsel om pris og tilgjengelighet fiber - Rådhuset til Helsetun http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205232 Type: Utgående brev | Avs/Mot: OP Elektro Hans Petter | Journaldato: 17.01.2022 | RegistryNumber: 621/2022 | Stabsavdelingen Kvittering for levert søknad - Viltmidler revidering av forvaltningsplan for grågås http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205203 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 14.01.2022 | RegistryNumber: 592/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oppfølging etter dialogmøte- tar kommunens tilbakemelding til etterretning http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204982 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 11.01.2022 | RegistryNumber: 373/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen - Barnevern Ettersending - UKL http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204837 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 06.01.2022 | RegistryNumber: 228/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204660 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andreas Gundersen | Journaldato: 03.01.2022 | RegistryNumber: 52/2022 | Stabsavdelingen Sammendrag av innspill fra kommunale ungdomsråd om fremtidens kulturtilbud http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204547 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kulturtanken | Journaldato: 29.12.2021 | RegistryNumber: 18772/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev til Foretak Laila Eliassen. Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 912847705 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204392 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 18617/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om refusjon av redusert foreldrebetaling for foreldre 2.halvår 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204445 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAARELA BARNEHAGE AS | Journaldato: 21.12.2021 | RegistryNumber: 18670/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Arbeidsordre - Tilsyn, vedlikehold og skilting av snøskuterløype 15 for 2021-2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204268 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brennelv bygdelag | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 18493/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Informasjon fra Landbruksdirektoratet - Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203849 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 14.12.2021 | RegistryNumber: 18075/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vannområde Midt-Finnmark: Dokumenter til godkjenning av styringsgruppen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203605 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aina Borch m.fl. | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 17835/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om forlengelse av klageadgang, byggesak http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203619 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein Eilif Stødle | Journaldato: 08.12.2021 | RegistryNumber: 17849/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203229 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Katrine Jolma | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 17470/2021 | Stabsavdelingen Stilling som sykepleier ved hjemmetjenesten http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203204 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Søkere på stilling | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 17445/2021 | Stabsavdelingen Søknad på stilling som HR-konsulent http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203228 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 17469/2021 | Stabsavdelingen Ang. brudd på forvaltningsloven http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203190 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FORSVARETS SENIORFORBUND - AVD PORSANGER | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 17431/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Godkjenning - igangsettingstillatelse trinn 2 på GBnr. 17/38. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202961 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rambøll Norge AS | Journaldato: 23.11.2021 | RegistryNumber: 17202/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kompetanse- og innovasjonstilskudd 2021 - Statsforvalteren ønsker å motta informasjon om eventuelle midler som overføres til 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202925 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark - Andreassen, Sissel | Journaldato: 23.11.2021 | RegistryNumber: 17166/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Forespørsel om samarbeid med forskningsprosjekt - Future Arctic Lives http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202574 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Uit - Camilla Brattland | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 16821/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tillatelse til å felle jerv i deler av region 8 - Troms og Finnmark http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202726 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 16972/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ettersending - smil, 917463204 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202535 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 16782/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter- informasjon om reviorattestasjon og tilbakebetaling av utestående midler til departementet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202382 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 16629/2021 | Samfunnskontakt Oversendelse av matrikkelbrev for GBFnr 7/1/81 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202332 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Grethe Sofie Olsen | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 16579/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Godkjenning - Igangsettingstillatelse trinn 2, hele tiltaket. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202205 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 16452/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Fristen for EU-kontroll nærmer seg for registreringsnummer DR 11241 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202180 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 16428/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Pressemelding 29. oktober - positivt smittetilfelle http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201953 Type: Utgående brev | Avs/Mot: www.porsanger.kommune.no | Journaldato: 02.11.2021 | RegistryNumber: 16202/2021 | Ordfører Dokumentasjon til budsjettarbeid 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201518 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Agnete M. Hanssen m.fl. | Journaldato: 01.11.2021 | RegistryNumber: 15774/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Uttalelse vedrørende søknad om nytt bygg for boligformål på Gbnr 19/161, Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201602 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAMEDIGGI / SAMETINGET | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 15858/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling 2017/1664 agros 102730 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201601 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Foretak Laila Eliassen | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 15857/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling som spesialpedagog http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201593 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 15849/2021 | Stabsavdelingen MOWI ASA- Sak til høring - Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven - Nyetablering av akvakultur- Uttalelse fra Avinor http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201498 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gamvik Kommune | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 15754/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling SV: Vedrørende byggesak 2020/84 GBnr. 16/483 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201316 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Benjamin Vea | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 15573/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Andersveien 1 Søknad om igangsettingstillatelse 20/77 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200968 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Haldde arkitekter AS | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 15227/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ferdigattest for oppføring av fritidsbolig på Gnr 3 Bnr 1 Fnr 13 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200876 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BERNHARD OLSEN AS | Journaldato: 08.10.2021 | RegistryNumber: 15137/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ber om å få oversendt klagesak – oppføring av naust på eiendommene 31/1/60 og 31/1/62 i Porsanger kommune – ikke grunnlag for utsatt iverksettelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200798 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 15059/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200608 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Janne Flasnes | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 14869/2021 | Stabsavdelingen Utbetalingsanmodning - Gjelder sak 106281 og 107551 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200569 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mona Henriksen | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 14830/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bestilling - montering av utstyr møterom Rådhuset http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199858 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea Trond Sundby | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 14122/2021 | Stabsavdelingen Tilbud migrering Kontor 2000 - Porsanger Kommune - Documaster http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199175 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Documater v/Paal Tidemand | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 13439/2021 | Stabsavdelingen Svar på tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200133 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inga Irene Gamst | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 14396/2021 | Stabsavdelingen Kvalitetssikring av meddommerutvalg i perioden 2021 - 2024 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200225 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hålogaland lagmannsrett | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 14488/2021 | Stabsavdelingen Søknad om ferdigattest - nytt bygg - 17/588 - Kirkegårdsveien http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199910 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARCTIC ENTREPRENØR AS | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 14174/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Program befaring Reinøya - regional skjøtselsgruppe for kulturmark http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199846 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark - Amundsen, Cathrine | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 14110/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Skadenummer 18936764 Haster! http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199831 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tryg - Regress | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 14095/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - klagebehandling - Jordlovsbehandling - Søknad om dispensasjon til deling av GBnr 35/21 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199835 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Asbjørn Olsen | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 14099/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Påminnelse - Kommunenes arbeid med helse - og omsorgstjenester og reformen "Leve hele livet" http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199888 Type: Inngående brev | Avs/Mot: By - og regionsforskningsinstituttet NIBR | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 14152/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Uttalelse på utlyst stilling - Spesialsykepleier ved rus- og psykiatritjenesten http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199708 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tillitsvbalgte m.fl. | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 13972/2021 | Stabsavdelingen Nytt medlem til eldrerådet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199641 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørg H. Pedersen | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 13905/2021 | Stabsavdelingen Forespørsel – Preparering av skuterløype i Østerbotn http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199522 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mats Øyjan Paulsen | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 13786/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199689 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Arne Pettersen | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 13953/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bekreftelse på bestilling av fjernundervisning i samisk språk http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199072 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 13337/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Ingen merknader til søknad om dispensasjon for oppføring av gapahuk - gnr. 18 bnr. 1 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199342 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 13606/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ansvarserklæring http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199303 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Barnevernsaksjonen | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 13567/2021 | Ordfører Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende 12.11.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198774 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Blackout as | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 13040/2021 | Stabsavdelingen Forebyggende hjemmebesøk http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198714 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 12980/2021 | Stabsavdelingen Etterbestilling generelle stemmesedler http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198375 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Valgdirektoratet | Journaldato: 24.08.2021 | RegistryNumber: 12641/2021 | Stabsavdelingen Søknad på stilling - Prosjektleder regionalt plankontor i Midt-Finnmark http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198352 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.08.2021 | RegistryNumber: 12618/2021 | Stabsavdelingen Merknad nabovarsel - 16/332 - Banakveien 200 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198309 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS AVD LAKSELV | Journaldato: 20.08.2021 | RegistryNumber: 12575/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Til Brannsjef/leder av forebyggende avdeling: Påmelding til Brannvernuka med mer http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198181 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brannvernforeningen - Tor Erik Skaar | Journaldato: 18.08.2021 | RegistryNumber: 12447/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Avtale om direkteoppgjør - Foreløpig svar http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198170 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 18.08.2021 | RegistryNumber: 12436/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Søknad på stilling som barne- og ungdomsarbeider ved Børselv oppvekstsenter http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198031 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12297/2021 | Stabsavdelingen Søknad på stilling som fagarbeider ved driftsavdelingen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198092 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12358/2021 | Stabsavdelingen Torgleie til politisk stand fredag 13.august http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197996 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norske Samers Riksforbund (NSR) | Journaldato: 13.08.2021 | RegistryNumber: 12262/2021 | Stabsavdelingen REF:2020/1190-10/17/1/7 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198010 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SLG eiendom - Ulf Arne Larsen | Journaldato: 13.08.2021 | RegistryNumber: 12276/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilskudd til sommerskole 2021 - enkel underveisrapportering, Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197948 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet - Stig Lodve Janbu | Journaldato: 10.08.2021 | RegistryNumber: 12214/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197352 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Camilla Moeng | Journaldato: 22.07.2021 | RegistryNumber: 11618/2021 | Stabsavdelingen Uttalelse på utlyste stillinger - Helsefagarbeidere ved sykeavdelingen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197160 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tillitsvalgte m.fl. | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 11426/2021 | Stabsavdelingen Retur av tinglyst dokument - melding til tinglysning - GBnr 16/486 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197040 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 11306/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Fylkeskommunens uttalelse til høring - dispensasjon - Oppretting av boligtomt - gbnr. 19/1 - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196777 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 11040/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Helsetun trådløst nettverk http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205177 Type: Utgående brev | Avs/Mot: OP Elektro v/Johanne Bjørkli Krokå | Journaldato: 17.01.2022 | RegistryNumber: 566/2022 | Stabsavdelingen Søknad om viltmidler til revidering forvaltningsplan grågås 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205200 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 14.01.2022 | RegistryNumber: 589/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Godtgjørelse i forbindelse med bruk av multidose 01.12 - 31.12.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205185 Type: Inngående brev | Avs/Mot: APOTEK 1 GRUPPEN AS | Journaldato: 14.01.2022 | RegistryNumber: 574/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Oversendelse av festekontrakt for GBnr 16/228 til tinglysning http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205133 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens kartverk | Journaldato: 13.01.2022 | RegistryNumber: 522/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev til Porsanger kommune. Vedtak til søknad om tilskudd - UKL, 959411735 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205087 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 12.01.2022 | RegistryNumber: 476/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ettersending - UKL http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204836 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 06.01.2022 | RegistryNumber: 227/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling 20/01819-6 - Ettersending av dokumentasjon tildelte OU-midler http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204518 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ks - Sissel Haugen Daldosso | Journaldato: 28.12.2021 | RegistryNumber: 18736/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Anmodning om å besvare henvendelse - 2. gangs purring http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204027 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 18253/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oppfølging fra dialogmøte http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203433 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 17663/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen - Barnevern Arbeidsordre - Tilsyn, vedlikehold og skilting av snøskuterløyper for 2021-2022 - Kistrand & Olderfjord idretts og bygdelag http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203790 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KISTRAND & OLDERFJORD IDRETTS OG BYGDELAG | Journaldato: 14.12.2021 | RegistryNumber: 18016/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om refusjon av kostnader søskenmoderasjon 2. halvår 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203778 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PORSANGER BEDRIFTSBARNEHAGE AS | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 18004/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Vannområde Midt-Finnmark: Nyhetsbrev Desember http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203604 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aina Borch m.fl. | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 17834/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på søknad om brukerbetaling husholdningsavfall http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203731 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FORSVARETS SENIORFORBUND - AVD PORSANGER | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 17961/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Informasjon fra Landbruksdirektoratet - Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203685 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 17915/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling helsefagarbeider ved Trekløveren http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203366 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.12.2021 | RegistryNumber: 17596/2021 | Stabsavdelingen Søknad på stilling som HR-konsulent http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203227 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 17468/2021 | Stabsavdelingen Oversendelse av foreløpig matrikkelbrev for GBnr 6/11 og 6/85 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203051 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Egil Henriksen | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 17292/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på tillbud på stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202920 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gølin Myrmel | Journaldato: 23.11.2021 | RegistryNumber: 17161/2021 | Stabsavdelingen Meieriveien 2, Lakselv - Samtykke fra Arbeidstilsynet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202847 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rambøll Norge AS | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 17088/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Dispensasjon etter plan- og bygningsloven - oppføring av tilbygg på gnr 10 bnr 1 fnr 22 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202689 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein Eilif Stødle | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 16935/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ettersending - smil, 917463204 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202534 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 16781/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Angående sluttutbetaling, spesielle miljøtiltak i landbruket http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202474 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LINE KRISTOFFERSEN | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 16721/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringssvar Porsanger kommune - 420 kV Skaidi - Lebesby http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202281 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NVE m.fl. | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 16528/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Målebrev på GBFnr 7/1/81 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202331 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen - Kjell Håkon Johnsen | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 16578/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling www.porsanger.kommune.no Tilskudd for næringslivet - kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter rammet av koronatiltak http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202265 Type: Utgående brev | Avs/Mot: www.porsanger.kommune.no | Journaldato: 09.11.2021 | RegistryNumber: 16512/2021 | Samfunnskontakt Fristen for EU-kontroll nærmer seg for registreringsnummer ZZ 11254 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202178 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 16426/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Spørsmål om andre leverandører av produkter for automatisk oppretting av brukere og rettigheter http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202161 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea Trond Sundby | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 16409/2021 | Stabsavdelingen Protokoll fra møtet i rovviltnemnda for region 8 den 14.10.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202174 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 16422/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Pressemelding 19. oktober - positivt smittetilfelle http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201951 Type: Utgående brev | Avs/Mot: www.porsanger.kommune.no | Journaldato: 02.11.2021 | RegistryNumber: 16200/2021 | Ordfører Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Tilleggsareal til gnr. 19/565 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201760 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 27.10.2021 | RegistryNumber: 16014/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om IG2 for Porsangmoen renseanlegg. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201699 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS AVD TROMSØ | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 15954/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling som spesialpedagog http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201404 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.10.2021 | RegistryNumber: 15661/2021 | Stabsavdelingen Godkjenning - avtale om leie av varige driftsmidler http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201395 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 20.10.2021 | RegistryNumber: 15652/2021 | Stabsavdelingen 2017/1664 agros 102730 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201428 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Laila Eliassen | Journaldato: 20.10.2021 | RegistryNumber: 15685/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Gamvik kommune - Kommuneplaner - Sak til høring - Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven - Nyetablering av akvakultur - Uttalelse fra Avinor http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201406 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Avinor AS | Journaldato: 20.10.2021 | RegistryNumber: 15663/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev til Ida Kristine Breivik. Sluttutbetaling av tilskudd - Utvalgte kulturlandskap http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201301 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 15558/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Godkjenning - Ferdigattest, oppføring av bolig på GBnr. 16/483 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201251 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ÄLVSBYHUS NORGE AS m.fl. | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 15508/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Dispensasjon - nytt bygg - boligformål - gbnr. 19/161 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200913 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PORSANGER KOMMUNE | Journaldato: 08.10.2021 | RegistryNumber: 15174/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedrørende jobbtilbud http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199064 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eili Fransisca Ruud | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 13329/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Søknad om ferdigattest gbfnr 3/1/13 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200743 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BERNHARD OLSEN AS | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 15004/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ber om å få oversendt klagesak – oppføring av naust på eiendommene 31/1/60 og 31/1/62 i Porsanger kommune – ikke grunnlag for utsatt iverksettelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200799 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 15060/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversending av lovlighetskontroll av kommunalpolitisk vedtak http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200450 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 05.10.2021 | RegistryNumber: 14711/2021 | Stabsavdelingen Svar på tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200595 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lina Stokkebekk | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 14856/2021 | Stabsavdelingen Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200432 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Janne Flasnes | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 14693/2021 | Stabsavdelingen Melding om vedtak - suppleringsvalg til kommunaleutvalg http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200538 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anneli Naukkarinen m.fl. | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 14799/2021 | Stabsavdelingen Opphør ansvarsrett kaserne Porsangmoen leir - Saksnr: 2021/15-6/20/77 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200528 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS AVD NARVIK | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 14789/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev til Foretak Grete Liv Olaussen. Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 979925565 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200420 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 14681/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Sak 2021/69 og 2021/90 Purring http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200241 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FEND ADVOKATFIRMA DA | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 14504/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Forespørsel - Bygging og skilting av krysningspunkter av scooterløyper over offentlig vei i Billefjord http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199521 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørgensen bil og utleie | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 13785/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199468 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inga Irene Gamst | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 13732/2021 | Stabsavdelingen Bekreftelse på bestilling av fjernundervisning i samisk språk http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199070 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 13335/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Tilbaketrekking - fritak fra verv som medlem i eldrerådet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199353 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aina Hanssen | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 13617/2021 | Stabsavdelingen Fornuften som forduftet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199267 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mona Kristin Jensen | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 13531/2021 | Ordfører Sak 2020/238 Klage på saksbehandlingstid og saksbehandling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199031 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ruijan Kväänit Lemmijokilaiset/Norske Kvener – Lakselv Olaf Bjarne Andersen | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 13296/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende 26.12.2021 - 30.12.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198773 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Blackout as | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 13039/2021 | Stabsavdelingen Ulovligheter på 5436-26/29 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198569 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Arne Pettersen | Journaldato: 26.08.2021 | RegistryNumber: 12835/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Forebyggende hjemmebesøk http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198450 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 24.08.2021 | RegistryNumber: 12716/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Informasjon om stilling - prosjektleder regionalt plankontor http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197105 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Søkere på stilling | Journaldato: 23.08.2021 | RegistryNumber: 11371/2021 | Stabsavdelingen Kopi av brev til Foretak John Inge Henriksen. Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 969315130 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198321 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 21.08.2021 | RegistryNumber: 12587/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Merknad nabovarsel - 16/332 - Banakveien 200 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198308 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS AVD LAKSELV | Journaldato: 20.08.2021 | RegistryNumber: 12574/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Etterbestilling blanke valgkort http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198013 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Valgdirektoratet - | Journaldato: 18.08.2021 | RegistryNumber: 12279/2021 | Stabsavdelingen Rundskriv 1/2021, sikring- og oppbevaring av O2-kolber / gass under trykk http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198098 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HMS; sikring og oppbevaring | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12364/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling som barne- og ungdomsarbeider ved Børselv oppvekstsenter http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198030 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12296/2021 | Stabsavdelingen Søknad på stilling som fagarbeider ved driftsavdelingen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198090 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12356/2021 | Stabsavdelingen Svar på søknad om torgplass i forbindelse med utstilling fra 12.05.2022 til 30.09.2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197273 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rdm - Porsanger museum | Journaldato: 16.08.2021 | RegistryNumber: 11539/2021 | Stabsavdelingen Svar - REF:2020/1190-10/17/1/7 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197743 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SLG Eiendom - Ulf Arne Larsen | Journaldato: 03.08.2021 | RegistryNumber: 12009/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Midlertidig svar - Klage på vedtak - Dispensasjonssøknad - oppføring av fritidsbolig gnr 34/3 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196719 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BTEK DA | Journaldato: 30.07.2021 | RegistryNumber: 10982/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197350 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nadja Hansen | Journaldato: 22.07.2021 | RegistryNumber: 11616/2021 | Stabsavdelingen 2.gangs utlysning - Pedagogisk leder ved Børselv oppvekstsenter http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197251 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JobbNorge | Journaldato: 21.07.2021 | RegistryNumber: 11517/2021 | Stabsavdelingen Bygninger på FeFo-grunn gnr 39/1 saksnummer 2020/592 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196839 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn-Harald Aune m.fl. | Journaldato: 21.07.2021 | RegistryNumber: 11102/2021 | Stabsavdelingen Avtale om direkteoppgjør - Foreløpig svar http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197289 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 21.07.2021 | RegistryNumber: 11555/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Klage (Re: Innsyn sak 21/691) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197210 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sagat - Lars Birger Persen | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 11476/2021 | Stabsavdelingen www.porsanger.kommune.no Sommerskoletilbud i Porsanger oppdatert 19.07.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197208 Type: Utgående brev | Avs/Mot: www.porsanger.kommune.no | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 11474/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Ny egenerklæring Gnr. 15 Bnr. 38 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195110 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gamvik Kommune - Reidun Fagerheim | Journaldato: 16.07.2021 | RegistryNumber: 9378/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196923 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vigdis Johnsen | Journaldato: 13.07.2021 | RegistryNumber: 11186/2021 | Stabsavdelingen Fradeling av grunneiendom GBnr 16/484 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196750 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 11013/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling ASUS Education http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194282 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ASUS v/Urban Pettersson (ACN | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 8550/2021 | Stabsavdelingen Søknad om utsatt frist - 2020/861, Agros 130999 - Revidering av forvaltningsplan UKL http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204963 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger Kommune - Ingrid Golten | Journaldato: 10.01.2022 | RegistryNumber: 354/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Stående anvisning 2022 - boutgifter ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204818 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PORSANGER KOMMUNE STABSAVDELINGER | Journaldato: 06.01.2022 | RegistryNumber: 209/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Ettersending - UKL http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204835 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 06.01.2022 | RegistryNumber: 226/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Underskrevet festekontrakt gnr 16 bnr 228 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204619 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LAKSELV EIENDOM AS | Journaldato: 03.01.2022 | RegistryNumber: 11/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling 20/01819-6 - Ettersending av dokumentasjon tildelte OU-midler http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204517 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KS v/ Sissel Haugen Daldosso | Journaldato: 28.12.2021 | RegistryNumber: 18735/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Ungdomsråd og UKM http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203277 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger Kommune - Irene Persen | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 17516/2021 | Stabsavdelingen Prosjekt driftsbygninger og muligheter i UKL-området http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204314 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORD NORGE | Journaldato: 21.12.2021 | RegistryNumber: 18539/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringsuttalelse - forskrift om skyte- og øvingsfelt i sjø http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204241 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FORSVARSDEPARTEMENTET | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 18466/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Orienterer om forlengelse av godkjenninger gitt etter smittevernloven § 5-4 tredje http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204194 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedir - Trykk-Tjenester | Journaldato: 17.12.2021 | RegistryNumber: 18419/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Melding om utbetaling av tilskudd til vilttiltak http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203864 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 18090/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oppdatert tilbud etter møte http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203543 Type: Utgående brev | Avs/Mot: OP Elektro Hans Petter Harangen | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 17773/2021 | Stabsavdelingen Arbeidsordre - Tilsyn, vedlikehold og skilting av snøskuterløyper for 2021-2022 - Jørn Magnar Mathisen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203786 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørn Magnar Mathisen | Journaldato: 14.12.2021 | RegistryNumber: 18012/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om refusjon av foreldrebetaling 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203775 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PORSANGER BEDRIFTSBARNEHAGE AS | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 18001/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Nyhetsbrev oktober Vannområde Midt-Finnmark http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203603 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aina Borch m.fl. | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 17833/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Midlertidig svar på søknad angående brukerbetaling/husholdningsavfall http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203335 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FORSVARETS SENIORFORBUND - AVD PORSANGER | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 17569/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på søknad om erstatning for avlingssvikt, vekstgruppe grovfôr m/husdyr http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203769 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 17995/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Godtgjørelse i forbindelse med bruk av multidose 01.11 - 30.11.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203668 Type: Inngående brev | Avs/Mot: APOTEK 1 GRUPPEN AS | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 17898/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Vedrørende spillemidler 2021 gjeldende Børselv idrettspark - akebakke - anleggsnr 46725 søknadsnr 144236 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203521 Type: Inngående brev | Avs/Mot: U&IL Silfar | Journaldato: 07.12.2021 | RegistryNumber: 17751/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Søknad på stilling helsefagarbeider ved Trekløveren http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203364 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.12.2021 | RegistryNumber: 17594/2021 | Stabsavdelingen Søknad på stilling som HR-konsulent http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203226 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 17467/2021 | Stabsavdelingen Oppdatert skjenkebevilling etter endringsmelding http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203001 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VERDDE HOTEL LAKSELV AS | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 17242/2021 | Stabsavdelingen Referat fra dialogmøte den 11.november 2021. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202869 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 17110/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen - Barnevern Teknisk kartlegging IKT-Samarbeid http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201768 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hammerfest kommune Ken Are Johnsen | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 16022/2021 | Stabsavdelingen Brev til Meieriveien 2 AS. Bekreftelse: vilkårene for samtykke er oppfylt http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202788 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARBEIDSTILSYNET | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 17033/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202781 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lill Gølin Myrmel | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 17026/2021 | Stabsavdelingen Byggesøknad http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202752 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elisabeth Johansen | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 16997/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ettersending - smil, 917463204 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202532 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 16779/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Mtrikkelføring av jordskiftesak 9-116716RFA MOVANG http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202364 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARK JORDSKIFTERETT | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 16611/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Matrikkelføring av jordskiftesak 20-026258RFA-JVAD Otermoen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202350 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARK JORDSKIFTERETT | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 16597/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Målebrev på GBFnr 7/1/81 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202330 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 16577/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Porsanger kommune trekker tilbake merknader til 420 kV kraftledning Skaidi - Lebesby http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202278 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 09.11.2021 | RegistryNumber: 16525/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Spørsmål om andre leverandører av produkter for automatisk oppretting av brukere og rettigheter http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202160 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Trond Sundby | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 16408/2021 | Stabsavdelingen Pressemelding 10. oktober - positivt smittetilfelle http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201950 Type: Utgående brev | Avs/Mot: www.porsanger.kommune.no | Journaldato: 02.11.2021 | RegistryNumber: 16199/2021 | Ordfører Fristen for EU-kontroll nærmer seg for registreringsnummer ZZ 10335 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201741 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 27.10.2021 | RegistryNumber: 15995/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev til Foretak Line Kristoffersen. Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 977104718 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201598 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 15854/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedrørende byggesak 2020/84 GBnr. 16/483 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200997 Type: Utgående brev | Avs/Mot: marked@alvsbyhus.no | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 15256/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om sluttutbetaling av tilskudd - Banak Leir AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201430 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BANAK LEIR AS | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 15687/2021 | Samfunnskontakt Melding om vedtak - mindre endring av reguleringsplan for Samvirkekrysset planid 1993002 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201331 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RAMBØLL NORGE AS AVD ALTA | Journaldato: 20.10.2021 | RegistryNumber: 15588/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev til Foretak Laila Eliassen. Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 912847705 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201392 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 20.10.2021 | RegistryNumber: 15649/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Uttalelse på utlyst stilling - Pleiearbeidere ved Trekløveren http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201366 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Delta v/ plasstillitsvalgt Rakel Røkke | Journaldato: 20.10.2021 | RegistryNumber: 15623/2021 | Stabsavdelingen Utlysning av stillinger - Spesialpedagog / Pedagog ved Lakselv barnehage http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201396 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JobbNorge | Journaldato: 20.10.2021 | RegistryNumber: 15653/2021 | Stabsavdelingen Marinarkeologisk vurdering: Høring - Dispensasjon etter plan- og bygningsloven - Nyetablering av akvakultur for arealene Magkeillfjorden i vest, Lille Kamøy i øst i i Gamvik kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201201 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 15458/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ettersending - ukl http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201075 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 12.10.2021 | RegistryNumber: 15334/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Uttalelse på utlyste stillinger - Helsefagarbeidere ved hjemmetjenesten (sak 21/1956) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201021 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Delta v/ plasstillitsvalgt Rakel Røkke | Journaldato: 12.10.2021 | RegistryNumber: 15280/2021 | Stabsavdelingen Spørreskjema resultatkartlegging http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200809 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 15070/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Protokoll fra Teams-møtet i rovviltnemnda for region 8 den 2.9.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200842 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 15103/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Klage på grunnlag for beregning av eiendomsskatt 2021 ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200674 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 14935/2021 | Stabsavdelingen Melding om vedtak i kommunestyret http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200294 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Glenn Jolma | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 14555/2021 | Stabsavdelingen Godkjenning- Endring av tiltaksklasse for oppføring av renseanlegg. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200740 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 15001/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Viser til dette, vil ha oversikten hva dere skal ha av brøytemaskiner http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200788 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ifinnmark -Tor Kjetil Kristoffersen | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 15049/2021 | Stabsavdelingen Melding om vedtak - Søknad om fradeling av GBnr 6/11 i Ytre Billefjord i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200653 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Egil Henriksen | Journaldato: 05.10.2021 | RegistryNumber: 14914/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - suppleringsvalg til kommunale utvalg http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200537 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anneli Naukkarinen m.fl. | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 14798/2021 | Stabsavdelingen Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200436 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lina Stokkebekk | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 14697/2021 | Stabsavdelingen Vedrørende avtale om e-læringsmoduler http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200413 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SIKRI AS | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 14674/2021 | Stabsavdelingen Fylkeskommunens uttalelse til høring - dispensasjon - nytt bygg til boligformål - gbnr 19/161 - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200388 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 14649/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Anskaffelse - migrering av Kontor 2000 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194674 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Documaster - Paal Tidemand | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 8942/2021 | Stabsavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 18/38 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200303 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Jøran Hætta | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 14564/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling SMIL - søknad om utsatt frist http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200364 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grethe Liv Olaussen | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 14625/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Sak 2021/69 og 2021/90 Purring http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200242 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FEND ADVOKATFIRMA DA | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 14505/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innsynsbegjæring http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200240 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FEND ADVOKATFIRMA DA | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 14503/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Godkjenning - Rammesøknad, oppføring av kaserne http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200138 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 14401/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - avslag dispensasjon etter PBL - fradeling for punktfeste mobilmast - gbnr. 25/1 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199151 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 13415/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Forespørsel - Bygging og skilting av krysningspunkter av scooterløyper over offentlig vei http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199516 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nordtransport AS m.fl. | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 13780/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på henvendelse om ulovlig bygging ved Otermoen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199451 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jon Arne Pettersen | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 13715/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - Søknad om dispensasjon for fradeling av tilleggsareal fra GBnr 19/1 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199367 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 13631/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bekreftelse på bestilling av fjernundervisning i samisk språk http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199047 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 13312/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Nordmenn må våkne opp NÅ og stoppe Drapsagendaen som er i ferd med å eliminere våre barn http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199265 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nasjonale varslergruppe - Anders Pedersen | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 13529/2021 | Ordfører Sak til høring - dispensasjon - Gapahuk ved Lakselva - gbnr. 19/161 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198891 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE m.fl. | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 13156/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende 17.09.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198772 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Blackout as | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 13038/2021 | Stabsavdelingen Søknad om fritak fra verv http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198635 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann-Cathrin Nilsen | Journaldato: 27.08.2021 | RegistryNumber: 12901/2021 | Stabsavdelingen Merknad nabovarsel - 16/332 - Banakveien 200 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198307 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS AVD LAKSELV | Journaldato: 20.08.2021 | RegistryNumber: 12573/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Uttalelse utlyst stilling Konsulent ved Stabsavdelingen sak 21/1617 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198239 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Porsanger - Hovedtillitsvalgt | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 12505/2021 | Stabsavdelingen Søknad på stilling som fagarbeider ved driftsavdelingen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198080 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12346/2021 | Stabsavdelingen Søknad på stilling som barne- og ungdomsarbeider ved Børselv oppvekstsenter http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198029 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12295/2021 | Stabsavdelingen REF:2020/1190-10/17/1/7 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197742 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SLG Eiendom - Ulf Arne Larsen | Journaldato: 03.08.2021 | RegistryNumber: 12008/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197327 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Agnete Masternes Hanssen | Journaldato: 30.07.2021 | RegistryNumber: 11593/2021 | Stabsavdelingen Søknad om forlengelse saksnr 2016/1418 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197538 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jostein Hatlebrekke | Journaldato: 29.07.2021 | RegistryNumber: 11804/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197349 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida I Arild Mikalsen | Journaldato: 22.07.2021 | RegistryNumber: 11615/2021 | Stabsavdelingen Informasjon fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark om faglige aktiviteter og ressurser i forbindelse med Leve hele livet-reformen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197290 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 21.07.2021 | RegistryNumber: 11556/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen 2. gangs purring - Ulovlighetssak i Holmfjord - Veiavstand til naboen på min 4 meter - gnr 34 bnr 68 og 34/259 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197225 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finn Pettersen | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 11491/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Fwd: Klage (Re: Innsyn sak 21/691) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197209 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sagat - Lars Birger Persen | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 11475/2021 | Stabsavdelingen 2.gangs utlysning av stilling - Prosjektleder regionalt plankontor i Midt-Finnmark http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197090 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JobbNorge | Journaldato: 16.07.2021 | RegistryNumber: 11356/2021 | Stabsavdelingen www.porsanger.kommune.no Sommerskoletilbud i Porsanger oppdatert 16.07.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197087 Type: Utgående brev | Avs/Mot: www.porsanger.kommune.no | Journaldato: 16.07.2021 | RegistryNumber: 11353/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring konsesjonsfrihet - ny http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194870 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gamvik Kommune - Reidun Fagerheim | Journaldato: 16.07.2021 | RegistryNumber: 9138/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av evalueringsrapporter etter brann i batteriferger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196976 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DSB - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 11242/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Fwd: Bygninger på FeFo-grunn gnr 39/1 saksnummer 2020/592 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196829 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn-Harald Aune | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 11092/2021 | Stabsavdelingen Midlertidig bevilling for salg m/utkjøring av alkoholholdig drikke i gruppe 1 - Juga Mikrobryggeri AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196513 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JUGA MIKROBRYGGERI AS | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 10776/2021 | Stabsavdelingen Oversendelse av melding til tinglysning - GBnr 16/486 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196746 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 11009/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om torget som utstillingsplass 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196617 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rdm - Porsanger museum | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 10880/2021 | Stabsavdelingen ASUS Education http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194281 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asus - Urban Pettersson (ACN) | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 8549/2021 | Stabsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 995200244, 5436-7/ 125 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205238 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet m.fl. | Journaldato: 17.01.2022 | RegistryNumber: 627/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av ytterligere informasjon http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205194 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 14.01.2022 | RegistryNumber: 583/2022 | Lakselv ungdomsskole Fordeling av tilskudd 2021 - tiltak rettet mot sårbare barn og unge - ***** ***** http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204632 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.01.2022 | RegistryNumber: 24/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Godkjenning - Ferdigattest , bolig på eiendom GBnr.21/225 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205041 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ÄLVSBYHUS NORGE AS | Journaldato: 12.01.2022 | RegistryNumber: 430/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ettersendelse av dokumenter http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204901 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 07.01.2022 | RegistryNumber: 292/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen - Barnevern Ettersending - UKL http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204834 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 06.01.2022 | RegistryNumber: 225/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev til Foretak John-Inge Henriksen. Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 969315130 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204700 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 04.01.2022 | RegistryNumber: 92/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling 20/01819-6 - Ettersending av dokumentasjon tildelte OU-midler http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204516 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ks - Sissel Haugen Daldosso | Journaldato: 28.12.2021 | RegistryNumber: 18734/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Midlertidig svar - Vedr eiendommen GBnr 7/299 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204413 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Runar Johnsen | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 18638/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev til Porsanger kommune. Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - UKL, 959411735 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204401 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 18626/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling www.porsanger.kommune.no Kunngjøring: Forskrift om endring av snøskuterløyper i Porsanger (endring nr. 2) er vedtatt http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204481 Type: Utgående brev | Avs/Mot: www.porsanger.kommune.no | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 18699/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om reiserett med transporttjenesten for funksjonshemmede http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204337 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.12.2021 | RegistryNumber: 18562/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Undertegnet kontrakt for prosjekt driftsbygninger og muligheter for Goarahat og Sandvikhalvøya utvalgt kulturlandskap http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204023 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk landbruksrådgivning Nord-Norge ved Svein Johnsen | Journaldato: 17.12.2021 | RegistryNumber: 18249/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Uttalelse til utvidet søkerliste 80,05% stilling som assistent fagarbeider ved Trekløveren http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204207 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tillitsvalgte | Journaldato: 17.12.2021 | RegistryNumber: 18432/2021 | Stabsavdelingen Melding om sluttutbetaling av tilskudd fjerde runde koronamidler - Olderfjord Turistsenter AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204077 Type: Utgående brev | Avs/Mot: OLDERFJORD TURISTSENTER AS | Journaldato: 17.12.2021 | RegistryNumber: 18303/2021 | Samfunnskontakt Oppdatert tilbud etter møte http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203542 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Op-Elektro - Hans Petter Harangen | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 17772/2021 | Stabsavdelingen Refusjonskrav http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203932 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kautokeino kommune | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 18158/2021 | Stabsavdelingen Krav om refusjon for utgifter i forbindelse med ekstra ressurs i barnehagen 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203774 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PORSANGER BEDRIFTSBARNEHAGE AS | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 18000/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Informasjon om innrapportering og publisering av data for legevakt http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203698 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 17928/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Arbeidsordre - Tilsyn, vedlikehold og skilting av snøskuterløyper for 2021-2022 - Porsanger snøscooterforening http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203527 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PORSANGER SNØSCOOTERFORENING | Journaldato: 08.12.2021 | RegistryNumber: 17757/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Skadested Helsetunveien 2, skadedato 21.07.2019 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203627 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP SKADEFORSIKRING AS | Journaldato: 08.12.2021 | RegistryNumber: 17857/2021 | Stabsavdelingen Uttalelse - 100% stilling som miljøterapeut ved Trekløveret http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203504 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vara hovedtillitsvalgt i Delta Porsanger | Journaldato: 06.12.2021 | RegistryNumber: 17734/2021 | Stabsavdelingen Tildeling av ekstra skjønnsmidler grunnet koronapandemien- 2. halvår 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203428 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 06.12.2021 | RegistryNumber: 17658/2021 | Stabsavdelingen Søknad på stilling helsefagarbeider ved Trekløveren http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203363 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.12.2021 | RegistryNumber: 17593/2021 | Stabsavdelingen Søknad på stilling som HR-konsulent http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203224 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 17465/2021 | Stabsavdelingen Ang. brudd på forvaltningsloven http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203192 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FORSVARETS SENIORFORBUND - AVD PORSANGER | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 17433/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Påminnelse om spørreundersøkelse til leder for ungdomsråd http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203198 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Proba samfunnsanalyse | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 17439/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Uttalelse på utlyst stilling - 100% stilling som helsefagarbeider ved sykeavdelingen (sak 21/2278) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203091 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Delta Porsanger - hovedtillitsvalgt | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 17332/2021 | Stabsavdelingen Oversendelse av festekontrakt for GBnr 16/228 til signering http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203057 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LAKSELV EIENDOM AS | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 17298/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling IMDi - PÅMINNELSE - Krav om innrapportering for utbetaling av tilskudd i 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203077 Type: Utgående brev | Avs/Mot: feedback@questback.com | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 17318/2021 | Lakselv ungdomsskole Referat fra dialogmøte den 11.november 2021. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202865 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 17106/2021 | Ordfører Godkjenning- Endring av tiltaksklasse for oppføring av tilbygg på GBnr. 17/423 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202814 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 17056/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Teknisk kartlegging IKT-Samarbeid http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201544 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hammerfest Kommune - Ken Are Johnsen | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 15800/2021 | Stabsavdelingen Kopi av levert rapport - tilskudd til vilttiltak 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202735 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljodirektoratet | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 16981/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Meieriveien 2 Søknad om igangsettingstillatelse 17/38 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202632 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rambøll Norge AS | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 16879/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ettersending - smil, 917463204 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202531 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 16778/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om utbetaling av tilskudd til Porsanger næringsforening http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202393 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PORSANGER NÆRINGSFORENING | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 16640/2021 | Samfunnskontakt Avtale mellom Porsanger kommune og ***** ***** om gjennomføring av opplæring i samisk språk http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198960 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 13225/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 26/38 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202349 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jon Arne Pettersen | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 16596/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 18/26 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202363 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Roger Hansen | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 16610/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 7/114 og 7/505 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202325 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eirik Johansen | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 16572/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Jobbsøknad http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202199 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 16447/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Spørsmål om andre leverandører av produkter for automatisk oppretting av brukere og rettigheter http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202159 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea Trond Sundby | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 16407/2021 | Stabsavdelingen Godtgjørelse i forbindelse med bruk av multidose 01.10 - 31.10.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202027 Type: Inngående brev | Avs/Mot: APOTEK 1 GRUPPEN AS | Journaldato: 03.11.2021 | RegistryNumber: 16275/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Uttalelse på utlyst stilling - 50% stilling som sykepleier ved hjemmetjenesten http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201900 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tillitsvalgte m.fl. | Journaldato: 01.11.2021 | RegistryNumber: 16151/2021 | Stabsavdelingen (#12162363): Oversendelse av signert avtale om integrasjonstjeneste i Gerica - folkeregisteropplysninger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201485 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Reply Socialboards - Infotorg - ajour og onlineservice | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 15741/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Anmodning om delutbetaling av spillemidler – Børselv Idrettspark - Lysløype - Anleggsnr 172278 - Søknadsnr 144232 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201549 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 15805/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Vedlegg til søknad om digital utbetalingsanmodning http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201588 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LINE KRISTOFFERSEN | Journaldato: 22.10.2021 | RegistryNumber: 15844/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ferdigattest- riving og tilbygg GBnr 7/351. Tiltakshaver Hans-Erling Hansen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201452 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Erling Hansen | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 15709/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Uttalelse på utlyste stillinger - Pleiearbeidere ved Trekløveren http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201281 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tillitsvalgte m.fl. | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 15538/2021 | Stabsavdelingen Orientering om endring av reguleringsplan Meieriveien 2 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201163 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Margit Alice Mathisen | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 15420/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ettersending - ukl http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201074 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 12.10.2021 | RegistryNumber: 15333/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Statsbudsjett 2021- Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter i særlig utsatte bransjer og kommuner - 4.kompensasjonsrunde http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201040 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 12.10.2021 | RegistryNumber: 15299/2021 | Samfunnskontakt Søknad om utsatt frist SMIL http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201050 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Laila Eliassen | Journaldato: 12.10.2021 | RegistryNumber: 15309/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Uttalelse på utlyste stillinger - Helsefagarbeidere ved hjemmetjenesten (sak 21/1956) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200855 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tillitsvalgte m.fl. | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 15116/2021 | Stabsavdelingen Skogveien 2B Søknad om ferdigattest 16/483 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200971 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Älvsbyhus Norge As | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 15230/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Uttalelse på utlyste stillinger - Pleiearbeidere ved hjemmetjenesten http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200861 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Delta v/ plasstillitsvalgt Rakel Røkke | Journaldato: 08.10.2021 | RegistryNumber: 15122/2021 | Stabsavdelingen Høringsuttalelse til søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven for nyetablering av akvakultur i Gamvik kommune - 2021/1801 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200710 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 05.10.2021 | RegistryNumber: 14971/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Fylkeskommunens uttalelse - dispensasjon til ny fritidsbolig - gbnr. 7/489 - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200489 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 14750/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Rovviltnemnda for region 8 – møte i Tromsø 14. oktober 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200455 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 14716/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Gjelder Søknad om samtykke - etablering av nytt renseanlegg i Porsangmoen leir _sak 2021/41006 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200438 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arctic Entreprenør AS - Stian Sørli | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 14699/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 18/4 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200301 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HEGGØY AKTIV AS | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 14562/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innsynsbegjæring http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200239 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FEND ADVOKATFIRMA DA | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 14502/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Godkjenning - Søknad om igangsettelse for oppføring av gjeterhytte http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199997 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VALVA BYGGEBISTAND AS | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 14261/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Fristen for EU-kontroll nærmer seg for registreringsnummer ZX23387 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200012 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TOYOTA KREDITBANK GMBH norsk avdeling av utenlandsk foretak | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 14276/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev til Agnar Johansen. Fjøset i Repokoski/Revfossnes Gnr/Bnr 20/17 - vedtak om fredning http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199989 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Riksantikvaren | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 14253/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Uttalelse på utlyst stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199838 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leder ved kjøkkenet Jan Svane | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 14102/2021 | Stabsavdelingen Ingen merknader til søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - gnr. 19 bnr. 161 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199979 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 14243/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ny 420 kV kraftledning Skaidi-Lebesby. NVE ber om vurdering av ny trasé.. NVEs referanse: 202016710-169 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199852 Type: Inngående brev | Avs/Mot: nve@nve.no | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 14116/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Halvårsrapport http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199527 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hemis - Sissel Hesjevoll | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 13791/2021 | Stabsavdelingen Søknad på stilling som spesialsykepleier ved rus- og psykiatritjenesten http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199702 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 13966/2021 | Stabsavdelingen Ang. klage i sak 2021/69 og 2021/90 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199529 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FEND ADVOKATFIRMA DA | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 13793/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Pressisering: Tillegg/korreksjoner til "Forespørsel på skilt til merking av scooterløyper i Porsanger " http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199419 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Euroskilt AS m.fl. | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 13683/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Anmodning om å besvare henvendelse - purring http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199289 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 13553/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Pressemelding om koronasituasjonen 31.8.21 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198846 Type: Inngående brev | Avs/Mot: www.porsanger.kommune.no | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 13112/2021 | Ordfører Innkalling til informasjonsmøte for stemmestyrer http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198582 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anna Ragnhild P Skogen m.fl. | Journaldato: 27.08.2021 | RegistryNumber: 12848/2021 | Stabsavdelingen Kopi av brev til Grete-Liv Olaussen. Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 979925565 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198319 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 21.08.2021 | RegistryNumber: 12585/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Merknad nabovarsel - 16/332 - Banakveien 200 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198306 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS AVD LAKSELV | Journaldato: 20.08.2021 | RegistryNumber: 12572/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Uttalelse på utlyst stilling Fastlege sak 21/1096 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198237 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Porsanger - Hovedtillitsvalgt | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 12503/2021 | Stabsavdelingen Søknad på stilling som fagarbeider ved driftsavdelingen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198078 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12344/2021 | Stabsavdelingen Søknad på stilling som barne- og ungdomsarbeider ved Børselv oppvekstsenter http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198028 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12294/2021 | Stabsavdelingen Stilling til uttalelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198057 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tillitsvalgte | Journaldato: 16.08.2021 | RegistryNumber: 12323/2021 | Stabsavdelingen Vi innvilger søknaden om samtykke, med vilkår http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197995 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 13.08.2021 | RegistryNumber: 12261/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Endring i eksisterende skjenkebevilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197787 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AIRPORT CAFE AS | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 12053/2021 | Stabsavdelingen Pressemelding valgkort http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197831 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Presse og Media | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 12097/2021 | Stabsavdelingen Tilleggstomt http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197937 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ROLF ARE GUSTAVSEN | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 12203/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling ALT ER BEVIST - første rettsak vunnet -Planlagt Pandemi... http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197898 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mona Kristin Jensen | Journaldato: 09.08.2021 | RegistryNumber: 12164/2021 | Ordfører Merknader til bevillingshåndtering under skjenkekontroll http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197847 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BLACKOUT AS | Journaldato: 06.08.2021 | RegistryNumber: 12113/2021 | Stabsavdelingen Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197325 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eva K Myrvang Nilsen | Journaldato: 30.07.2021 | RegistryNumber: 11591/2021 | Stabsavdelingen Uttalelse på utlyste stillinger - Helsefagarbeidere ved hjemmetjenesten http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197281 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leder ved hjemmetjenesten Ronja Thomassen | Journaldato: 21.07.2021 | RegistryNumber: 11547/2021 | Stabsavdelingen Melding om vedtak - avslag på søknad om fradeling med dispensasjon etter PBL § 19-2 Gbnr. 17/1 - fradeling av grunneiendom for tilleggstomt http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196950 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SLG EIENDOM AS | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 11213/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om torgplass til folkemøte i forbindelse med kulturminnedagene 9. september 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197018 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rdm - Porsanger museum | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 11284/2021 | Stabsavdelingen Anmodning om å besvare henvendelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197192 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 11458/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling som helsefagarbeider ved sykeavdelingen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197156 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 11422/2021 | Stabsavdelingen Klage (Re: Innsyn sak 21/691) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197092 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sagat - Lars Birger Persen | Journaldato: 16.07.2021 | RegistryNumber: 11358/2021 | Stabsavdelingen Egenerklæringer om konsesjonsfrihet - Korrigerte skjemaer http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194868 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gamvik Kommune - Reidun Fagerheim | Journaldato: 16.07.2021 | RegistryNumber: 9136/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling www.porsanger.kommune.no Sommerskoletilbud i Porsanger oppdatert 14.07.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197035 Type: Utgående brev | Avs/Mot: www.porsanger.kommune.no | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 11301/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Trekker søknaden på stilling som sekretær ved Lakselv barneskole http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196914 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.07.2021 | RegistryNumber: 11177/2021 | Stabsavdelingen Søknad om forlengelse saksnr 2016/1418 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196828 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Presis Vegdrift AS - Jostein Hatlebrekke | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 11091/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Fradeling av punktfeste for kontraktløst bygg under GBnr 26/1 i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196706 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fefo - Sverre Pavel | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 10969/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Invitasjon til å delta i en digital samling for kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelser i Troms og Finnmark - 2021. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196652 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk -Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 10915/2021 | Stabsavdelingen Norges brannskole - Kursstart høsten 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196641 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dsb - Norges brannskole | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 10904/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling ASUS Education http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194250 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ASUS v/Urban Pettersson (ACN | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 8518/2021 | Stabsavdelingen Fordeling av tilskudd 2021 - tiltak rettet mot sårbare barn og unge ***** ***** ***** http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204630 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.01.2022 | RegistryNumber: 22/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Brev til Foretak Else Vedhugnes. Sluttutbetaling av tilskudd - Utvalgte kulturlandskap, 913957652 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205176 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 14.01.2022 | RegistryNumber: 565/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av festekontrakt og egenerklæring om konsesjonsfrihet til signering og utfylling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205134 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Henrik Hætta | Journaldato: 13.01.2022 | RegistryNumber: 523/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kommunalt oversendelsesbrev - Spillemidler 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205066 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 13.01.2022 | RegistryNumber: 455/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Bekreftelse: vilkårene for samtykke er oppfylt http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205048 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARBEIDSTILSYNET | Journaldato: 12.01.2022 | RegistryNumber: 437/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud på gjennomføring av konkurranse - Kunstgress - Porsangerhallen sak 2020/142 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205024 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innkjopskontoret - Jostein Hårdnes | Journaldato: 11.01.2022 | RegistryNumber: 413/2022 | Stabsavdelingen Ettersending - UKL http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204833 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 06.01.2022 | RegistryNumber: 224/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kvartalsrapportering 4.kvartal 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204714 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 05.01.2022 | RegistryNumber: 105/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen - Barnevern Melding om sluttutbetaling av tilskudd fjerde runde koronamidler - Børselv Taxi Werner Eriksen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204771 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BØRSELV TAXI Werner Eriksen | Journaldato: 05.01.2022 | RegistryNumber: 162/2022 | Samfunnskontakt Søknad om ferdigattest 21/225 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204748 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Älvsbyhus Norge As | Journaldato: 05.01.2022 | RegistryNumber: 139/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 16/67 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204673 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karin Lovise Thomassen | Journaldato: 04.01.2022 | RegistryNumber: 65/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høring. Forslag til endringer i friskoleloven http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204561 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | Journaldato: 29.12.2021 | RegistryNumber: 18786/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Bruk av gratis influensavaksiner til personer som ikke er i målgruppene for influensavaksinering http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204498 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 23.12.2021 | RegistryNumber: 18716/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring: avd2 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204344 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lovdata - Stiftelsen Lovdata - Lovdata.no | Journaldato: 23.12.2021 | RegistryNumber: 18569/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev til Porsanger kommune. Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - UKL, 959411735 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204383 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 18608/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Anmodning om Sluttutbetaling støtteordning 4. Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204412 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TAXI Y-049 R. JOHNSEN | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 18637/2021 | Samfunnskontakt Melding om sluttutbetaling av tilskudd fjerde runde koronamidler - Marianne Hansen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204047 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MARIANNE HANSEN | Journaldato: 17.12.2021 | RegistryNumber: 18273/2021 | Samfunnskontakt Melding om sluttutbetaling av tilskudd fjerde runde koronamidler - M3Cargo AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204074 Type: Utgående brev | Avs/Mot: M3CARGO AS | Journaldato: 17.12.2021 | RegistryNumber: 18300/2021 | Samfunnskontakt Anmodning om Sluttutbetaling støtteordning 4. Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204109 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SOLHEIM TRIM & FYSIOTERAPI AS | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 18334/2021 | Samfunnskontakt Kontrakt for prosjekt driftsbygninger og muligheter for Goarahat og Sandvikhalvøya utvalgt kulturlandskap http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204003 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norsk landbruksrådgivning Nord-Norge | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 18229/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Anmodning om Sluttutbetaling støtteordning 4. Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204039 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARK TURBUSS AS | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 18265/2021 | Samfunnskontakt Uttalelse til utvidet søkerliste 100% stilling som spesialpedagog http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204058 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tillitsvalgte | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 18284/2021 | Stabsavdelingen Anmodning om Sluttutbetaling støtteordning 4. Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204038 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VERDDE HOTEL LAKSELV AS | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 18264/2021 | Samfunnskontakt Oppdatert tilbud etter møte http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203432 Type: Utgående brev | Avs/Mot: OP Elektro Hans Petter Harangen | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 17662/2021 | Stabsavdelingen Saken avsluttes http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203824 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 18050/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringsuttalelse til ny forskrift om skytefelt i sjø - særskilt om skytefelt i Porsangerfjorden http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203955 Type: Inngående brev | Avs/Mot: WAHL-LARSEN ADVOKATFIRMA AS | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 18181/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 16/304 snr 1 og 2 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203613 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PORSANGER BOLIGSTIFTELSE | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 17843/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedr matrikkelbrev for GBnr 19/76 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203633 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mottakere ihht adresseliste | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 17863/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Refusjonskrav Østerbotn Naturbarnehage AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203579 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Østerbotn Naturbarnehage AS | Journaldato: 08.12.2021 | RegistryNumber: 17809/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Vedrørende grunneiendom GBnr 7/299, saksnr 2021/2114 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203522 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein Stødle | Journaldato: 07.12.2021 | RegistryNumber: 17752/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om reiserett med transporttjenesten for funksjonshemmede http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203541 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.12.2021 | RegistryNumber: 17771/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Søknad på stilling helsefagarbeider ved Trekløveren http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203362 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.12.2021 | RegistryNumber: 17592/2021 | Stabsavdelingen Godkjenning - Igangsettingstillatelse trinn 2, oppføring av kvarter på GBnr. 20/77. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203177 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RAMBØLL NORGE AS AVD ALTA | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 17418/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling som HR-konsulent http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203223 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 17464/2021 | Stabsavdelingen Spørreundersøkelse til leder for ungdomsråd http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202923 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Proba samfunnsanalyse | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 17164/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling IMDi - PÅMINNELSE - Krav om innrapportering for utbetaling av tilskudd i 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203024 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Questback - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet /IMDI) | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 17265/2021 | Lakselv ungdomsskole Referat fra møte og kommentar fra statsforvalter http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202946 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger Kommune - Knut Johnny Johnsen | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 17187/2021 | Porsanger kvenske språksenter Fritak som meddommer http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203027 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 17268/2021 | Stabsavdelingen Uttalelse på utlyst stilling - 100% stilling som helsefagarbeider ved sykeavdelingen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202979 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tillitsvalgte m.fl. | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 17220/2021 | Stabsavdelingen Referat fra dialogmøte den 11.november 2021. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202864 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 17105/2021 | Kommunedirektøren IKT-samarbeid http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196271 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alta Kommune - Kjell Magne Gabrielsen | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 10534/2021 | Stabsavdelingen Byggesak Gamvik kommune - sak 21/845 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202628 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GAMVIK KOMMUNE | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 16875/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbakemelding: vilkår er ikke oppfylt – samtykket er ugyldig http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202631 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARBEIDSTILSYNET | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 16878/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ettersending - smil, 917463204 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202530 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 16777/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Avtale mellom Porsanger kommune og ***** ***** om gjennomføring av opplæring i samisk http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198959 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 13224/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Melding om sluttutbetaling av tilskudd - Juga mikrobryggeri AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202417 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JUGA MIKROBRYGGERI AS | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 16664/2021 | Samfunnskontakt Kvittering for levert rapport- revidering av forvaltningsplan for grågås 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202352 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 16599/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Saknr. 2021/25-9/9/17/423 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202387 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS AVD TROMSØ | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 16634/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 26/33 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202347 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kirsti Karina Rystad | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 16594/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av målebrev for GBnr 18/14 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202362 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aase Elfrida Solbakken | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 16609/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Anmodning om lovlighetskontroll av kommunalpolitisk vedtak PS 52/2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202217 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helge Ragnvald Olaussen m.fl. | Journaldato: 09.11.2021 | RegistryNumber: 16464/2021 | Kommunedirektøren Arbeidsordre - Tilsyn, vedlikehold og skilting av snøskuterløyper 13 og 16 - barmark 2021 - Lakselvdalen bygdelag http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202201 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lakselvdalen bygdelag | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 16449/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar: Tilbud DNI Cloud Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202024 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DNI v/Iselin Ovesen | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 16272/2021 | Stabsavdelingen Anmodning om utbetaling - rotugras, 17/132 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202138 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mona Henriksen | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 16386/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling 20/01819-6 - Ettersending av dokumentasjon tildelte OU-midler http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201930 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ks - Sissel Haugen Daldosso | Journaldato: 02.11.2021 | RegistryNumber: 16181/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Uttalelse på utlyste stillinger - 2 x 100% stillinger som barnevernkonsulent http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201904 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FO v/ Anneli Naukkarinen | Journaldato: 01.11.2021 | RegistryNumber: 16155/2021 | Stabsavdelingen F5 utfordringer - Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199462 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Mats Bye Tønseth | Journaldato: 28.10.2021 | RegistryNumber: 13726/2021 | Stabsavdelingen Rapportering av merutgifter knyttet til Covid - 19 for 2 halvår 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201665 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 15921/2021 | Stabsavdelingen Ny henvendelse (#12162363): Oversendelse av signert avtale om integrasjonstjeneste i Gerica - folkeregisteropplysninger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201064 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Reply Socialboards - Infotorg - ajour og onlineservice | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 15323/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Kreditnota http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201627 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kautokeino kommune | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 15883/2021 | Stabsavdelingen Oversending av kommunestyrevedtak vedrørende innstilling fra kontrollutvalget http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200469 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET I VEST-FINNMARK IKS/ OARJE-FINNMARKU SGO DARKKISTANLAVDEGOTTECALLINGODDI m.fl. | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 14730/2021 | Stabsavdelingen Vedlegg - SMIL, 977104718 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201326 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 19.10.2021 | RegistryNumber: 15583/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ferdigattest GBnr 7/351 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201351 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Erling Hansen | Journaldato: 19.10.2021 | RegistryNumber: 15608/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Prosjektregnskap http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201292 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BANAK LEIR AS | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 15549/2021 | Samfunnskontakt Svar til: Tilsynsrapport: Vedtak med pålegg om retting http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200678 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 14939/2021 | Lakselv ungdomsskole Fwd Tilbakemelding gravehenvendelse nr. 5436 - 6054411. Porsanger Porsángu Porsanki Vestre Porsangerveien 6756 Gnr: 3 Bnr: 75 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201176 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Solfrid Skoglund | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 15433/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling SMIL-retur landbruksplast fra 2017 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201027 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Laila Eliassen | Journaldato: 12.10.2021 | RegistryNumber: 15286/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ettersending - ukl http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201073 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 12.10.2021 | RegistryNumber: 15332/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om sluttutbetaling av tilskudd - Finnmark Turbuss AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200726 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARK TURBUSS AS | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 14987/2021 | Samfunnskontakt Godtgjørelse i forbindelse med bruk av multidose 01.09 - 30.09.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200888 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Apotek 1 Gruppen AS | Journaldato: 08.10.2021 | RegistryNumber: 15149/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Resultatregnskap for private barnehager - Østerbotn http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200787 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Østerbotn naturbarnehage AS | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 15048/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Søknad om Delutbetaling av spillemidler 2021 gjeldende Børselv idrettspark – lysløype http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200838 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UNGDOMS OG IDRETTSLAGET SILFAR | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 15099/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Uttalelse på utlyste stillinger - Pleiearbeidere ved hjemmetjenesten http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200843 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tillitsvalgte m.fl. | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 15104/2021 | Stabsavdelingen Stilling som spesialpedagog / pedagog ved Lakselv barnehage http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200777 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Søkere på stilling | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 15038/2021 | Stabsavdelingen Gamvik kommune - Høringssvar - Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven for nyetablering av akvakultur http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200688 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fiskeridirektoratet | Journaldato: 05.10.2021 | RegistryNumber: 14949/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev til Foretak Rita Pettersen. Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 987542616 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200419 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 14680/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bekreftelse på at endring av avkjørsel i Porsveien 31. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200208 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andrea Slettvoll | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 14471/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev til Fred Willy Persen. Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200271 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 14534/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev til FOSSESTRAND GÅRDSHANDEL Torgeir Valdemar Johansen. Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 953470047 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200265 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 14528/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Følgebrev ny Gjennomføringsplan http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199950 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 14214/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på høring - dispensasjon - nytt bygg - boligformål - gbnr. 19/161- Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199978 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 14242/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Uttalelse vedrørende søknad om oppføring av ny fritidsbolig på Gbnr 7/489, Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199890 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAMEDIGGI / SAMETINGET | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 14154/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Uttalelse på utlyst stilling - 85% stilling som kokk ved Porsanger Helsetun, kjøkkenet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199737 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tillitsvalgte m.fl. | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 14001/2021 | Stabsavdelingen Søknad på stilling som spesialsykepleier ved rus- og psykiatritjenesten http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199701 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 13965/2021 | Stabsavdelingen Ang. klage i sak 2021/69 og 2021/90 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199530 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FEND ADVOKATFIRMA DA | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 13794/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tillegg/korreksjoner til "Forespørsel på skilt til merking av scooterløyper i Porsanger " http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199406 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Euroskilt AS m.fl. | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 13670/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 19/17 og 19/25 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199348 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingrid Trefall | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 13612/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Mangler i levering, bestilling av møterom - rekvnr 93276 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199399 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea Trond Sundby | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 13663/2021 | Stabsavdelingen Uttalelse på utlyst stilling - Sykepleier ved sykeavdelingen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199333 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tillitsvalgte m.fl. | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 13597/2021 | Stabsavdelingen Melding om vedtak - dispensasjon etter PBL - fradeling eiendom med eksisterende bygg - gbnr. 6/11 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198907 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Egil Henriksen | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 13172/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Serverings- og/eller skjenkebevilling - Melding om endringer hos bevillingshaver http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199255 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Verdde Hotel Lakselv AS | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 13519/2021 | Stabsavdelingen Purring – oppføring av naust GBFnr. 31/1/60 og 31/1/62 i Čáhppiljohka http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199164 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FEND ADVOKATFIRMA DA | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 13428/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bekreftelse på mottatt søknad - Søknad om igangsettelse - Nytt bygg - boligformål - Toppen. gbnr. 33/1 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199140 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VALVA BYGGEBISTAND AS | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 13404/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av matrikkelbrev for GBFnr 7/1/131, punktfeste for eksisterende basestasjon http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199057 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 13322/2021 | Utviklingsavdelingen Anmodning om å besvare henvendelse - purring http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198842 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 13108/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Varsel om oppmålingsforretning på GBnr 7/114 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199013 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 13278/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Pressemelding om koronasituasjonen 30.8.21 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198845 Type: Inngående brev | Avs/Mot: www.porsanger.kommune.no | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 13111/2021 | Ordfører Møte i rovviltnemnda for region 8 den 2.9.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198743 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 13009/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Omdisponering av Covid-19 midler - Finnmark Festivalarrangør AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198717 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARK FESTIVALARRANGØR AS | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 12983/2021 | Samfunnskontakt Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter- informasjon og veileder for bruk av regionalforvaltning.no og rapportering til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198699 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 12965/2021 | Samfunnskontakt Ang. Kv420-linja http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198490 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Wenche Johansen | Journaldato: 26.08.2021 | RegistryNumber: 12756/2021 | Ordfører Kopi av brev til John Ingvald Økland - Svar på nabovarsel - Etablering av slamavskiller med infiltrasjonsgrøft - gnr. 5 bnr. 218 - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198350 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 23.08.2021 | RegistryNumber: 12616/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ivar Nikoma AS - Nabovarsel - 16/332 - Banakveien 200 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198284 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS AVD LAKSELV | Journaldato: 20.08.2021 | RegistryNumber: 12550/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Uttalelse på utlyst stilling - Stilling som pedagogisk leder ved Ajanas barnehage http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198176 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tillitsvalgte m.fl. | Journaldato: 20.08.2021 | RegistryNumber: 12442/2021 | Stabsavdelingen Gravetillatelse ref nr VA7TJW http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198234 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Park og anlegg Alta - Sverre Nilsen | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 12500/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedtak om bruksforbud for kjøretøy med registreringsnummer ZH 32596 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198178 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 18.08.2021 | RegistryNumber: 12444/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Uttalelse på utlyst stilling - Stilling som fastlege http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198047 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Leder for forebyggende helsetjenester Solveig Skarhol m.fl. | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12313/2021 | Stabsavdelingen Søknad på stilling som fagarbeider ved driftsavdelingen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198077 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12343/2021 | Stabsavdelingen Pressemelding valgkort http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197830 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VALGDIREKTORATET | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 12096/2021 | Stabsavdelingen 21/04249-4 - Forslag til dialog mellom Porsanger kommune og Troms og Finmark fylkeskommune om Holmfjord Fiskerihavn i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193045 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Kristiansen m.fl. | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 7313/2021 | Ordfører Oppsigelse - stedfortreder, skjenkebevilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197786 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingar Jonas | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 12052/2021 | Stabsavdelingen Midlertidig svar på søknad om fritak fra verv http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197724 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eva Øien | Journaldato: 03.08.2021 | RegistryNumber: 11990/2021 | Stabsavdelingen dokumenter til innsynskrav http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192097 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger Kommune - Administrasjon Scanner | Journaldato: 03.08.2021 | RegistryNumber: 6365/2021 | Kommunedirektøren ang Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197316 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Riise, Marianne Winther | Journaldato: 03.08.2021 | RegistryNumber: 11582/2021 | Stabsavdelingen The Covid Outbreak: “BiBiggest Health Scam of the 21st Century.” Report by 1500 Health Professionals http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197623 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mona Kristin Jensen | Journaldato: 29.07.2021 | RegistryNumber: 11889/2021 | Ordfører Svar - Innsyn postjournal http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197326 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Innsynsmannen | Journaldato: 22.07.2021 | RegistryNumber: 11592/2021 | Stabsavdelingen Uttalelse på utlyste stillinger - Sykepleiere ved hjemmetjenesten http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197283 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leder ved hjemmetjenesten Ronja Thomassen | Journaldato: 21.07.2021 | RegistryNumber: 11549/2021 | Stabsavdelingen 22. Juli-markering i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197238 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Inge Mo | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 11504/2021 | Ordfører Kopi av brev til Forsvarsbygg. Vi innvilger søknaden om samtykke, med vilkår http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197244 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARBEIDSTILSYNET | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 11510/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Uttalelse på utlyste stillinger - Helsefagarbeidere ved hjemmetjenesten http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197147 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tillitsvalgte m.fl. | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 11413/2021 | Stabsavdelingen Søknad på stilling som helsefagarbeider ved sykeavdelingen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197123 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.07.2021 | RegistryNumber: 11389/2021 | Stabsavdelingen Rapport om eierskapskontroll i Porsanger kommune - oversendelse av vedtak http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197059 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kontrollutvalgets sekretariat, KUSEK IKS | Journaldato: 16.07.2021 | RegistryNumber: 11325/2021 | Porsanger kommune Egenerklæringer om konsesjonsfrihet gnr. 15 bnr. 33 med vedlegg http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194867 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gamvik Kommune - Reidun Fagerheim | Journaldato: 16.07.2021 | RegistryNumber: 9135/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Klage (Re: Innsyn sak 21/691) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197091 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Linda Andreassen Follesø m.fl. | Journaldato: 16.07.2021 | RegistryNumber: 11357/2021 | Stabsavdelingen www.porsanger.kommune.no Sommerskoletilbud i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196965 Type: Utgående brev | Avs/Mot: www.porsanger.kommune.no | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 11231/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling SLG EIENDOM UTVIDELSE AV EIENDOM http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196934 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SLG Eiendom | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 11197/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Til behandling etter PBL - revidert søknad vedr. tilleggsareal til gnr. 19/565 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196782 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 11045/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Fradeling av punktfeste for kontraktløst bygg under GBnr 26/1 i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196705 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FeFo - Maria Krogstad | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 10968/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedr grensepåvisning av eiendommen GBnr 25/17 i Skoganvarre http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196611 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mottagere ihht adresseliste | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 10874/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om torgplass til folkemøte i forbindelse med kulturminnedagene 9. september 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196616 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rdm - Porsanger museum | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 10879/2021 | Stabsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 976822323, 5436-7/ 1 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205241 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet m.fl. | Journaldato: 17.01.2022 | RegistryNumber: 630/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Fordeling av tilskudd 2021 - tiltak rettet mot sårbare barn og unge - ***** ***** http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204628 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.01.2022 | RegistryNumber: 20/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Bekreftelse på mottatt søknad - Søknad om igangsettelse på GBnr. 17/599 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205137 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BTEK DA | Journaldato: 13.01.2022 | RegistryNumber: 526/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bekreftelse på mottatt søknad - Ferdigattest , GBnr 17/431. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205138 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARK BYGGRÅDGIVNING AS | Journaldato: 13.01.2022 | RegistryNumber: 527/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Utbetalingsanmodning - Utvalgte kulturlandskap, 913957652 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205169 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 13.01.2022 | RegistryNumber: 558/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kostra rapportering til SSB per 4. kvartal 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205075 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SSB - Statistisk sentralbyrå | Journaldato: 12.01.2022 | RegistryNumber: 464/2022 | Stabsavdelingen Konkurransegrunnlag - Kunstgress - Porsangerhallen sak 2020/142 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204937 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Innkjøpskontoret - Jostein Hårdnes | Journaldato: 11.01.2022 | RegistryNumber: 328/2022 | Stabsavdelingen Brev til Selma Kristine Pettersen. Sluttutbetaling av tilskudd - Utvalgte kulturlandskap http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204884 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 07.01.2022 | RegistryNumber: 275/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ettersending - UKL http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204832 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 06.01.2022 | RegistryNumber: 223/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Undersøkelsen Egenmeldt sykefravær (RA-0182) 4. kvartal 2021, svarfrist 24. januar 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204692 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATISTISK SENTRALBYRÅ | Journaldato: 04.01.2022 | RegistryNumber: 84/2022 | Stabsavdelingen Brev til Foretak Skibukt Bigård Goodgame. Sluttutbetaling av tilskudd - Utvalgte kulturlandskap, 824889422 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204694 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 04.01.2022 | RegistryNumber: 86/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Sametingets innspill til ny opplæringslov http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204555 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi -Sametinget | Journaldato: 29.12.2021 | RegistryNumber: 18780/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Melding om sluttutbetaling av tilskudd fjerde runde koronamidler - Banak Leir AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204297 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BANAK LEIR AS | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 18522/2021 | Samfunnskontakt SD 061/20 Guovttegielatvuođadoarjja Porsáŋggu gildii 2021 - Loahppamáksin / Tospråklighetstilskudd til Porsanger kommune 2021 - Sluttutbetaling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204312 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 18537/2021 | Stabsavdelingen Melding om sluttutbetaling av tilskudd fjerde runde koronamidler - Taxi Y-049 R.Johnsen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204301 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TAXI Y-049 R. JOHNSEN | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 18526/2021 | Samfunnskontakt Omgjøring av vedtak - ett-trinns søknad - nytt bygg - ikke boligformål over 70 m2 - Banakveien http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196794 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NIKOMA EIENDOM AS | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 11057/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om sluttutbetaling av tilskudd fjerde runde koronamidler - Juga Mikrobryggeri AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204292 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JUGA MIKROBRYGGERI AS | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 18517/2021 | Samfunnskontakt Mangelfull søknad - Porsangerfjorden Lodge AS Innspill til tidligere innsendte søknad. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203156 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olaf Bjarne Andersen m.fl. | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 17397/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev til Roger Klemetsen. Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - UKL http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204406 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 18631/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Anmodning om Sluttutbetaling støtteordning 4. Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204414 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STUENES AS | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 18639/2021 | Samfunnskontakt Endring av løypetrase ved Smørfjordkrysset http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204343 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Skuohtanjarga siida | Journaldato: 21.12.2021 | RegistryNumber: 18568/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om sluttutbetaling av tilskudd - Finnmark Turbuss AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204020 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARK TURBUSS AS | Journaldato: 17.12.2021 | RegistryNumber: 18246/2021 | Samfunnskontakt Melding om sluttutbetaling av tilskudd fjerde runde koronamidler - Verdde Hotel Lakselv AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204031 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VERDDE HOTEL LAKSELV AS | Journaldato: 17.12.2021 | RegistryNumber: 18257/2021 | Samfunnskontakt Melding om sluttutbetaling av tilskudd fjerde runde koronamidler - Pirate Husky AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204061 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PIRATE HUSKY AS | Journaldato: 17.12.2021 | RegistryNumber: 18287/2021 | Samfunnskontakt MELDING OM POLITISK VEDTAK - ETABLERING AV MIDT FINNMARK BARNEVERNSTJENESTE http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204212 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lebesby kommune - Rådmannen | Journaldato: 17.12.2021 | RegistryNumber: 18437/2021 | Kommunedirektøren Melding om sluttutbetaling av tilskudd koronamidler - Sápmi næringshage http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204099 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SÁPMI NÆRINGSHAGE AS | Journaldato: 17.12.2021 | RegistryNumber: 18324/2021 | Samfunnskontakt Melding om sluttutbetaling av tilskudd fjerde runde koronamidler - Senterkafeen Lakselv AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204070 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SENTERKAFEEN LAKSELV AS | Journaldato: 17.12.2021 | RegistryNumber: 18296/2021 | Samfunnskontakt Utbetalingsanmodning fra ENK. Marianne Hansen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204046 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MARIANNE HANSEN | Journaldato: 17.12.2021 | RegistryNumber: 18272/2021 | Samfunnskontakt Melding om sluttutbetaling av tilskudd fjerde runde koronamidler - Arctic Ilo AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204065 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARCTIC ILO AS | Journaldato: 17.12.2021 | RegistryNumber: 18291/2021 | Samfunnskontakt Melding om sluttutbetaling av tilskudd fjerde runde koronamidler - Solheim trim & fysioterapi AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204087 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SOLHEIM TRIM & FYSIOTERAPI AS | Journaldato: 17.12.2021 | RegistryNumber: 18313/2021 | Samfunnskontakt Melding om sluttutbetaling av tilskudd koronamidler - Olderfjord Turistsenter AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204091 Type: Utgående brev | Avs/Mot: OLDERFJORD TURISTSENTER AS | Journaldato: 17.12.2021 | RegistryNumber: 18317/2021 | Samfunnskontakt Melding om sluttutbetaling av tilskudd fjerde runde koronamidler - Sledespesialisten AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204054 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SLEDESPESIALISTEN AS | Journaldato: 17.12.2021 | RegistryNumber: 18280/2021 | Samfunnskontakt Mehamn Barnehage søknad om ferdigattest http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203998 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tecto - Kenneth Helgesen Einvik | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 18224/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Anmodning om Sluttutbetaling støtteordning 4. Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Porsanger. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204073 Type: Inngående brev | Avs/Mot: OLDERFJORD TURISTSENTER AS | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 18299/2021 | Samfunnskontakt Oppdatert tilbud etter møte http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203431 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Op-Elektro - Hans Petter Harangen | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 17661/2021 | Stabsavdelingen Rapportering på ventetider http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203862 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedir - Linda Haugan | Journaldato: 14.12.2021 | RegistryNumber: 18088/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Dokumentet har fortsatt mangler og kan ikke tinglyses. Melding til tinglysning - sammenslåing av matrikkelenhetene GBnr 16/67 og 16/294 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203757 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 17983/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innsyn byggesak 2021/8649 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203719 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Postmottak SFTF - Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 17949/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 17/57 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203625 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asta Trønnes | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 17855/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Retur av tinglyst dokument - Melding til tinglysning - seksjonering av GBnr 16/304 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203537 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 07.12.2021 | RegistryNumber: 17767/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedr. søknad om byggetillatelse, gnr 3, bnr 78, Smørfjord. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203525 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Solfrid Mari Skoglund | Journaldato: 07.12.2021 | RegistryNumber: 17755/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Matrikkelbrev for GBnr 19/76 - ref 2021/1427-4 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203523 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grunneiere 19/76 - Jill D. Østgård, Trond H. Østgård, Ernst Østgård, Atle D Østgård, Knut Østgård | Journaldato: 07.12.2021 | RegistryNumber: 17753/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av vigselsbok ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203437 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 07.12.2021 | RegistryNumber: 17667/2021 | Stabsavdelingen Søknad på stilling helsefagarbeider ved Trekløveren http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203361 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.12.2021 | RegistryNumber: 17591/2021 | Stabsavdelingen Eiendom 7/299 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203256 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Runar Johnsen | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 17495/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling som HR-konsulent http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203219 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 17460/2021 | Stabsavdelingen Innspill til budsjettprosess 2022 - økonomiplan 2022 - 2025 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203164 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunalt råd for mennesker med funksjonsevne | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 17405/2021 | Stabsavdelingen Høring - endring av lov om hundehold - Deres sak 2021/980 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203083 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Landbruks- og matdepartementet | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 17324/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedr klage på matrikkelføring for GBnr 7/135 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203012 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Ingeir Solheim | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 17253/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Byggesak fra Gamvik kommune - saksnr 2021/858 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203032 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GAMVIK KOMMUNE | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 17273/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Gen.Ad. Dahls Vei 1 Søknad om igangsettingstillatelse 20/77 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202918 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rambøll Norge AS | Journaldato: 23.11.2021 | RegistryNumber: 17159/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ressursbruk - skjøtsel og vedlikehold - Fotefar mot nord http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202924 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland Fylkeskommune | Journaldato: 23.11.2021 | RegistryNumber: 17165/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen 2021/131-6/16/237 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202862 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kari-Mette og Karl Rudolf Langmyr | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 17103/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Økning av godtgjørelsen til støttekontakter http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202728 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LAKSELV OG OMEGN PENSJONISTFORENING | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 16974/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Klage på avslag på TT-kort http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202533 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 16780/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Brev til Atle Samuel Sandvik. Sluttutbetaling av tilskudd - Utvalgte kulturlandskap http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202568 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 16815/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ettersending - smil, 917463204 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202529 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 16776/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknadsnr 144236 - Delutbetaling spillemidler idrettsanlegg 2021 - Børselv idrettspark - Akebakke - Anleggsnr 46725 - Ungdoms- og idrettslaget Silfar http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202477 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 16724/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 18/8 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202360 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asmund Ruud | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 16607/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 26/32 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202346 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trine Freddysdatter Normann | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 16593/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Prosjektregnskap http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202391 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger næringsforening | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 16638/2021 | Samfunnskontakt Melding om sluttutbetaling av tilskudd - Olderfjord Turistsenter AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202415 Type: Utgående brev | Avs/Mot: OLDERFJORD TURISTSENTER AS | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 16662/2021 | Samfunnskontakt Melding om sluttutbetaling av tilskudd - Aronsen Transport AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202412 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARONSEN TRANSPORT AS | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 16659/2021 | Samfunnskontakt Faktura Revidering forvaltningsplan fra Norsk Ornitologisk Forening http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202149 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Birdlife Norge | Journaldato: 09.11.2021 | RegistryNumber: 16397/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Godkjenning - Ferdigattest for oppføring av tilbygg på GBnr. 16/480. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202221 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARCTIC ENTREPRENØR AS | Journaldato: 09.11.2021 | RegistryNumber: 16468/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud DNI Cloud Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202019 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DNI - Iselin Ovesen | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 16267/2021 | Stabsavdelingen Godkjenning - Igangsettingstillatelse trinn 1, oppføring av tilbygg på GBnr. 17/423. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202204 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HR Prosjekt AS | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 16451/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Anmodning om lovlighetskontroll av kommunalpolitisk vedtak PS 52/2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202143 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 16391/2021 | Stabsavdelingen Godkjenning - Igangsettingstillatelse trinn 2, GBnr. 17/582 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202045 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS AVD LAKSELV | Journaldato: 03.11.2021 | RegistryNumber: 16293/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Uttalelse på utlyste stillinger - 2 x 100% stillinger som barnevernkonsulent http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201886 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tillitsvalgte m.fl. | Journaldato: 01.11.2021 | RegistryNumber: 16137/2021 | Stabsavdelingen Ettersending av dokumentasjon tildelte OU-midler http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201898 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KS - Sissel Haugen Daldosso | Journaldato: 01.11.2021 | RegistryNumber: 16149/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen F5 utfordringer - Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199449 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea - Trond Sundby m.fl. | Journaldato: 28.10.2021 | RegistryNumber: 13713/2021 | Stabsavdelingen Svar på søknad om reiserett med transporttjenesten for funksjonshemmede http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201693 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.10.2021 | RegistryNumber: 15948/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Kommentar til søknad om tilleggsareal til gnr. 5/39 i Gamvik kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201766 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 27.10.2021 | RegistryNumber: 16020/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Meieriveien 2, Lakselv - Oppstart http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201700 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rambøll Norge AS | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 15955/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Invitasjon til dialogmøte mellom Statsforvalteren, barneverntjenesten og kommuneledelsen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201681 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 15937/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen - Barnevern Rapportering av merutgifter knyttet til covid-19 for 2. halvår 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201660 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark - Riise, Marianne Winther | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 15916/2021 | Stabsavdelingen Klage på sen saksbehandling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201711 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ifinnmark - Karoline Almås Sørensen | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 15966/2021 | Stabsavdelingen Høring av mindre endring i byggevareforskriften http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201417 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for byggkvalitet | Journaldato: 20.10.2021 | RegistryNumber: 15674/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev til Foretak John Inge Henriksen. Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 969315130 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201390 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 20.10.2021 | RegistryNumber: 15647/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Arbeidsordre - Utbedring av punkt på snøskuterløype 21 - Barmark 2021 - Dan Kristian Johansen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201415 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dan Kristian Johansen | Journaldato: 20.10.2021 | RegistryNumber: 15672/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedlegg - SMIL, 977104718 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201325 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 19.10.2021 | RegistryNumber: 15582/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om sluttutbetaling av tilskudd - Stabbursdalen Resort AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201193 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STABBURSDALEN RESORT AS | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 15450/2021 | Samfunnskontakt Rapportering 3.kvartal 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201152 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 15409/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen - Barnevern Midlertidig stans av datainnsamling til BrukerPlan http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201205 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE STAVANGER HF | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 15462/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Signert Gravemelding Gnr3 Bnr 78 _ sak 2021/2157 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201160 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Solfrid Mari Skoglund | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 15417/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av signert avtale om integrasjonstjeneste i Gerica - folkeregisteropplysninger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201061 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TietoEVRY | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 15320/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Utbetalingsbrev for videreutdanning for lærere høsten 2021 - stipend og studieavgift http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201133 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 15390/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Brev til Laila Eliassen. Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) – frist for å gjennomføre og rapportere fra prosjektet RETUR LANDBRUKSPLAST http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200972 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 15231/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om sluttutbetaling av tilskudd - Russmo kompetanse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200730 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RUSSMO Hans Rich Hansen | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 14991/2021 | Samfunnskontakt Folkehelseinstituttet Vaksineforsyningen: Overgang til ny nettbutikk 14.10.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200864 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet | Journaldato: 08.10.2021 | RegistryNumber: 15125/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Søknad om godkjenning fra Statsforvalteren. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197247 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 11513/2021 | Stabsavdelingen Oppføring av naust GBFnr. 31/1/62 - Klage på vedtak http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199044 Type: Utgående brev | Avs/Mot: REINBEITEDISTRIKT 14 A | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 13309/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Prognose for gebyrnivå fra FIMIL i 2022 - husholdningsrenovasjon og slam http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200746 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARK MILJØTJENESTE AS | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 15007/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Mangelbrev- riving og tilbygg GBnr 7/351. Tiltakshaver Hans-Erling Hansen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200749 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Erling Hansen | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 15010/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Etterlysning av tillegg til utbetalingsanmodning http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200703 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida Breivik | Journaldato: 05.10.2021 | RegistryNumber: 14964/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg - informasjon om ordninga http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200661 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lotteri - og stiftelsestilsynet - Steinar Hatlestad | Journaldato: 05.10.2021 | RegistryNumber: 14922/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Jordprøve takning fra gnr 21 bnr 281 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200624 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Paulsen Entreprenør AS - Joar Paulsen | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 14885/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innvilget søknad om utsettelse på bruk av tildelte midler http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200605 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 14866/2021 | Porsanger kvenske språksenter Brev til kommunene Aktuell informasjon om influensavaksineringen 2021/2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200586 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 14847/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Fylkeskommunens uttalelse til høring - Dispensasjon - Nyetablering av akvakultur - Gamvik kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200648 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 14909/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om kommunestyrevedtak - varamedlem til Stabbursdalen nasjonalparkstyre http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200510 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 14771/2021 | Stabsavdelingen Brev til Foretak John-Inge Henriksen. Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 969315130 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200386 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 14647/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Anmodning om utbetaling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200261 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BANAK LEIR AS | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 14524/2021 | Samfunnskontakt Søknad om reguleringsendring - Meieriveien 2, Lakselv http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200302 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Henning Larsen - RAMBØLL NORGE AS | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 14563/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Sak 107571 - søknad om utsettelse på sak http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200295 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rita Pettersen | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 14556/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Informasjon fra Landbruksdirektoratet - Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200293 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 14554/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ettersending - utbetalingsanmodning drenering http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200125 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet m.fl. | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 14388/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Dokumentet er nektet tinglyst http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200147 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 14410/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling NVEs uttalelse - Søknad om dispensasjon fra PLB - nytt bygg - boligformål - gnr. 19 bnr. 161 - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199889 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 14153/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Uttalelse på stilling som pedagog/spesialpedagog http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199790 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lakselv barnehage | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 14054/2021 | Stabsavdelingen Søknad på stilling som spesialsykepleier ved rus- og psykiatritjenesten http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199700 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 13964/2021 | Stabsavdelingen Tillegg - Forespørsel på skilt til merking av scooterløyper i Porsanger - Revidert skiltplan http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199382 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagtrykk Ide AS | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 13646/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Sak til høring - dispensasjon - nytt bygg - fritidsbolig - gbnr. 7/489 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199362 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE m.fl. | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 13626/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 19/17 og 19/25 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199346 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roald Dagfinn Johansen | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 13610/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Godtgjørelse i forbindelse med bruk av multidose 01.08 - 31.08.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199259 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Apotek 1 Gruppen AS | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 13523/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Purring – oppføring av naust GBFnr. 31/1/60 og 31/1/62 i Čáhppiljohka http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199165 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FEND ADVOKATFIRMA DA | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 13429/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Opphør av ansvarsrett gnr/bnr 20/77 Gen. Ad. Dahls vei 6A http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199090 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 13354/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Deres sak 17/68 punktfeste for eksisterende mobilbasestasjon under 7/1 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199053 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fefo - Jan Erik Johansen | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 13318/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om igangsettingstillatelse 33/1 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199034 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Valva Byggebistand AS | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 13299/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Varsel om oppmålingsforretning GBnr 7/114 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199012 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Grethe Sofie Olsen | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 13277/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 8/2 og 8/3 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198843 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 13109/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding fra Statsforvalteren 2021/3647 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198710 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Arne Pettersen | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 12976/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om forskudd på driftstilskudd 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198574 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger menighetsråd/Porsànggu searvegodderàddi/Porsangin seurakuntaraati | Journaldato: 27.08.2021 | RegistryNumber: 12840/2021 | Stabsavdelingen Melding om sluttutbetaling av covid-19 midler- Porsanger næringsforening http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198390 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PORSANGER NÆRINGSFORENING | Journaldato: 24.08.2021 | RegistryNumber: 12656/2021 | Samfunnskontakt Brev til Foretak John Inge Henriksen. Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 969315130 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198315 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 21.08.2021 | RegistryNumber: 12581/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Gravetillatelse ref nr VA7TJW http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198230 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Park og anlegg Alta AS - Sverre Nilsen | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 12496/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på søknad om utslippstillatelse for gnr. 5 bnr. 218 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197987 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JIBO CONSULT JOHN INGVALD ØKLAND | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12253/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling som fagarbeider ved driftsavdelingen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198062 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12328/2021 | Stabsavdelingen Melding om vedtak - søknad om ndret eller utvidet bruk av avkjørsel - KV 8550 til eiendommen gnr. 17 bnr. 207 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197890 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andrea Slettvoll | Journaldato: 16.08.2021 | RegistryNumber: 12156/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Signert gravemelding, sanitærmelding og varslingsplan - SAK 21/1674 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197945 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magnus Aasvik Johansen | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 12211/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Signert gravemelding gnr 18 bnr 56 - sak 2021/1520 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197946 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siv Hallfrid Hansen | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 12212/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Dendroøkologiprøver 2020 - http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197379 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hansen, Cecilie | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 11645/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Fristen for EU-kontroll nærmer seg for registreringsnummer ZZ 11950 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197932 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 10.08.2021 | RegistryNumber: 12198/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Stilling til utalelse - Barne- og ungdomsarbeider ved Børselv oppvekstsenter http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197872 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tillitsvalgte | Journaldato: 06.08.2021 | RegistryNumber: 12138/2021 | Stabsavdelingen Angående Kv420-linja http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197841 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wenche Johansen | Journaldato: 05.08.2021 | RegistryNumber: 12107/2021 | Ordfører Ettersending av post - Melding om vedtak - plan for forvaltningsrevisjon 2021 - 2024 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197607 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KUSEK IKS | Journaldato: 28.07.2021 | RegistryNumber: 11873/2021 | Stabsavdelingen ERKLÆRING OM Å VÆRE EN FRI, LEVENDE KVINNE http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197558 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Victoria Ann Daae | Journaldato: 27.07.2021 | RegistryNumber: 11824/2021 | Ordfører 22. Juli-markering http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197237 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Adresseliste | Journaldato: 21.07.2021 | RegistryNumber: 11503/2021 | Ordfører Svar - Innsyn postjournal http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197321 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Innsynsmannen | Journaldato: 21.07.2021 | RegistryNumber: 11587/2021 | Stabsavdelingen Kopi av brev til Ungdoms og idrettslaget Silfar. Søknadsnr. 144232 - Tilsagn på søknad om spillemidler 2021 gjeldende Børselv idrettspark- lysløype - Anleggsnr. 17278 - UNGDOMS OG IDRETTSLAGET SILFAR http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197319 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 21.07.2021 | RegistryNumber: 11585/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Uttalelse på utlyste stillinger - Sykepleiere ved hjemmetjenesten http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197154 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tillitsvalgte m.fl. | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 11420/2021 | Stabsavdelingen Egenerklæringer om konsesjonsfrihet - 2 stk. (samme eiendommer) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194866 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gamvik Kommune - Reidun Fagerheim | Journaldato: 16.07.2021 | RegistryNumber: 9134/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Retur av akseptbrev for tilskudd til kompetanse og innovasjon 2021 - deres ref. 21/1755 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197120 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 16.07.2021 | RegistryNumber: 11386/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Søknad på stilling som helsefagarbeider ved sykeavdelingen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197121 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.07.2021 | RegistryNumber: 11387/2021 | Stabsavdelingen Svar på om utvidet reiserett med transporttjenesten for funksjonshemmede - ***** ***** http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195787 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 10055/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Innsyn sak 21/691 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196844 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Birger Persen (Sagat) | Journaldato: 13.07.2021 | RegistryNumber: 11107/2021 | Stabsavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 24/54 i Skoganvarre http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196724 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sonja G Johansen | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 10987/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Refusjon av lønn 1. halvår 2021 Spesialpedagogiske vedtak i hht § 19, samt ressurs for spesialpedagogisk hjelp til barn http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196632 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAARELA BARNEHAGE AS | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 10895/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Bestilling jfr. Tilbud ny lineup Dell PCer og skjermer http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194200 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea Trond Sundby | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 8468/2021 | Stabsavdelingen Signert gravemelding gnr 16 bnr 35 - sak 2021/1335 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195460 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Peas - Joar Paulsen | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 9728/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Utbetalingsanmodning http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196619 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rdm - Porsanger museum | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 10882/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet for Telenor Infra AS vedr eiendommen gnr 7/1/131 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205109 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Telenor - Mobil Grunneierdatabasen (Mobile) | Journaldato: 13.01.2022 | RegistryNumber: 498/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - søknad om fradeling av tilleggsareal fra GBnr 17/1 til GBnr 17/38 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205140 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 13.01.2022 | RegistryNumber: 529/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev til Ida Kristine Breivik. Vedtak til søknad om tilskudd - UKL http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205088 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 12.01.2022 | RegistryNumber: 477/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ulveveien 22A Søknad om ferdigattest 17/431 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205103 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmark Byggrådgivning As | Journaldato: 12.01.2022 | RegistryNumber: 492/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Utbetalingsanmodning - Utvalgte kulturlandskap http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204859 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet m.fl. | Journaldato: 06.01.2022 | RegistryNumber: 250/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ettersending - UKL http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204831 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 06.01.2022 | RegistryNumber: 222/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Meieriveien 11B Søknad om igangsettingstillatelse 17/599 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204842 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BTEK DA | Journaldato: 06.01.2022 | RegistryNumber: 233/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Etterlyser svar - Vedr søknad om deling av eiendom GBnr 15/27 . Kommunal sak 2021/391 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204763 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Pettersen | Journaldato: 05.01.2022 | RegistryNumber: 154/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Anmodning om Sluttutbetaling støtteordning 4. Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Porsanger. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204581 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BØRSELV TAXI Werner Eriksen | Journaldato: 30.12.2021 | RegistryNumber: 18806/2021 | Samfunnskontakt Brev til Foretak Kolvik og omegn beitelag. Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - UKL, 986200827 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204375 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 18600/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev til Foretak Else Vedhugnes. Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - UKL, 913957652 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204377 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 18602/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Endring av forskrift og snøskuterløyper - avklaring http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204342 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark - Tandberg, Anders | Journaldato: 21.12.2021 | RegistryNumber: 18567/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling MELDING OM POLITISK VEDTAK - ETABLERING AV REGIONALT PLANKONTOR I MIDT FINNMARK http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204211 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lebesby kommune - Rådmannen | Journaldato: 17.12.2021 | RegistryNumber: 18436/2021 | Kommunedirektøren Landbruk - frister på PT og påminnelse av PT_vedtak http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204008 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Gåre, Marit | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 18234/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Anmodning om Sluttutbetaling støtteordning 4. Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Porsanger. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204045 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MARIANNE HANSEN | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 18271/2021 | Samfunnskontakt Utbetalingsanmodning støtteordning 4. Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204012 Type: Inngående brev | Avs/Mot: M3CARGO AS | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 18238/2021 | Samfunnskontakt Melding om vedtak - fradeling av grunneiendom fra GBnr 33/1 som tilleggsareal til GBnr 33/67 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203994 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 18220/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innkalling befaring Helsetun http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203285 Type: Utgående brev | Avs/Mot: OP Elektro v/Johanne Bjørkli Krokå | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 17524/2021 | Stabsavdelingen Trafikksikkerhetsmidler 2021 - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203692 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune - Einar Irgens | Journaldato: 14.12.2021 | RegistryNumber: 17922/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av utbetalingsbrev for lån nr. 20210481 i Kommunalbanken. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203745 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunalbanken | Journaldato: 14.12.2021 | RegistryNumber: 17974/2021 | Stabsavdelingen Digipost bytter IP-segment http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203787 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Posten - Stephansen Nicolay | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 18013/2021 | Stabsavdelingen Søknad på stilling- 80,05% stilling som assistent / fagarbeider ved Trekløveren http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203739 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 17969/2021 | Stabsavdelingen Byggesak fra Gamvik kommune - saksnr 2021/870 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203721 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GAMVIK KOMMUNE | Journaldato: 10.12.2021 | RegistryNumber: 17951/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Anmodning om å behandle og eventuelt oversende innsynskrav - 2. gangs purring http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203671 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 17901/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bïevnesh gïelejarngetjåanghkoste / Diedo giellaguovdásjdejvadimes / Dieđut giellaguovddášdeaivvadeamis / Informasjon fra språksentertreffet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203533 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 07.12.2021 | RegistryNumber: 17763/2021 | Samisk språk- og kultursenter Uttalelse - Assistent helse og omsorg http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203520 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vara hovedtillitsvalgt i Delta Porsanger | Journaldato: 07.12.2021 | RegistryNumber: 17750/2021 | Stabsavdelingen Retur av tinglyst dokument - Melding til tinglysning - sletting av seksjonering av GBnr 17/57 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203478 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 06.12.2021 | RegistryNumber: 17708/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling helsefagarbeider ved Trekløveren http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203360 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.12.2021 | RegistryNumber: 17590/2021 | Stabsavdelingen Søknad på stilling 100% stilling som miljøterapeut ved Trekløveren http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203344 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.12.2021 | RegistryNumber: 17576/2021 | Stabsavdelingen Svar - Kaibygg registrert på 5436/7/282 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203305 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 02.12.2021 | RegistryNumber: 17539/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 34/265 og 266 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203378 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Martinsen | Journaldato: 02.12.2021 | RegistryNumber: 17608/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Frist for rapportering - prosjektskjønn http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203276 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 17515/2021 | Stabsavdelingen Eiendom 7/299 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203255 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Runar Johnsen | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 17494/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling som HR-konsulent http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203218 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 17459/2021 | Stabsavdelingen Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203048 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 17289/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding til tinglysning - seksjonering av GBnr 16/304 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203073 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 17314/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Forespørsel om utsatt høringsfrist - endring av lov om hundehold - Deres sak 2021/980 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202999 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Landbruks- og matdepartementet | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 17240/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding til tinglysning - sammenslåing av matrikkelenhetene GBnr 16/67 og 16/294 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203038 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 17279/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høring - forslag til skytefelt i sjø http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202898 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lakselv fjordfiskerforening - Stig Einvik | Journaldato: 23.11.2021 | RegistryNumber: 17139/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av meldinger om vedtak - Byggesaker Gamvik kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202902 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GAMVIK KOMMUNE | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 17143/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedrørende mangelbrev. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202810 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karl Rudolf J Langmyr | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 17055/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling 1350046040 Porsangmoen nye kvarter - Tegninger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202750 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RAMBØLL NORGE AS AVD ALTA | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 16995/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Utbetaling av tilskudd til studiehjemmel i kvensk høst 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202718 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 16964/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Matrikkelbrev for GBnr 7/135 - klage på matrikkelføring http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202736 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Ingeir Solheim | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 16982/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Klage på avslag på TT-kort http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202448 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 16695/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Avtale mellom Porsanger kommune og ***** ***** om gjennomføring av opplæring i samisk språk http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198957 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 13222/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 26/31 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202345 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rakel Mortensdatter Birkeli | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 16592/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Gravetillatelse ref 2021/1392-6/3/1 datert 30.09.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202280 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tony Martin Klæboe | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 16527/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Matrikkelføring av jordskiftesak 21-013014RFA-JFIN/JVAD BERGSTAD M/TILLEGG http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202399 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARK JORDSKIFTERETT | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 16646/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kontoinformasjon http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202424 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PORSANGERFJORD REKER AS | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 16671/2021 | Samfunnskontakt Utbetalingsanmodning - Utvalgte kulturlandskap http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202328 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet m.fl. | Journaldato: 10.11.2021 | RegistryNumber: 16575/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Forprosjekt for utredning av muligheten for å etablere FACT team for ungdom i Finnmark og for samisk ungdom nasjonalt. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202277 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkssykehuset HF | Journaldato: 09.11.2021 | RegistryNumber: 16524/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen SV: Vår eByggesak. 2021/66 - Disp. PBL Gbnr.7/285 - Tor K. Nilsen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202298 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Kristian Nilsen | Journaldato: 09.11.2021 | RegistryNumber: 16545/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud DNI Cloud Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201934 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DNI - Iselin Ovesen | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 16185/2021 | Stabsavdelingen 5 tips: Slik profilerer du virksomheten som Miljøfyrtårn http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202091 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljøfyrtårn | Journaldato: 04.11.2021 | RegistryNumber: 16339/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Uttalelse på utlyst stilling - 80% stilling som sykepleier ved sykeavdelingen (sak 21/2150) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202051 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Delta Porsanger | Journaldato: 03.11.2021 | RegistryNumber: 16299/2021 | Stabsavdelingen Søknad IG Sak 2021/25-4/17/421 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201961 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS AVD TROMSØ | Journaldato: 02.11.2021 | RegistryNumber: 16210/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling som sykepleier ved hjemmetjenesten http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201895 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2021 | RegistryNumber: 16146/2021 | Stabsavdelingen Resultater fra Anmodning om utbetaling - OU-midler http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201838 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kf - | Journaldato: 29.10.2021 | RegistryNumber: 16089/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen F5 utfordringer - Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199448 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Mats Bye Tønseth | Journaldato: 28.10.2021 | RegistryNumber: 13712/2021 | Stabsavdelingen Ettersending dokumenter sak: 14294/2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201753 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Byggteknord - Morten Aas Svendsen | Journaldato: 27.10.2021 | RegistryNumber: 16007/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling 2020/14-6/16/480 - Søknad om ferdigattest - Laatasveien 70 - Gnr 16/Bnr 480 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201767 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARCTIC ENTREPRENØR AS | Journaldato: 27.10.2021 | RegistryNumber: 16021/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om IG2 Garderobeanlegg2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201701 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS AVD LAKSELV | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 15956/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kommunedirektøren i Porsanger - betingelser http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201710 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sagat - Hallgeir Henriksen | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 15965/2021 | Stabsavdelingen Matrikkelføring av jordskiftesak Movang på gnr. 18 i Porsanger kommune. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201667 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARK JORDSKIFTERETT | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 15923/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Invitasjon til dialogmøte mellom Statsforvalteren, barneverntjenesten og kommuneledelsen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201680 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 15936/2021 | Ordfører Søknad FeFo - Søknad om tomt til dagsturhytte http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201651 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmark Friluftsråd - Post Perletur | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 15907/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Fotefar mot nord-workshop er utsatt til 27.-28. januar 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201626 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nfk - Nordland fylkeskommune | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 15882/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Godkjenning - Rammesøknad, oppføring av politistasjon på GBnr. 17/38 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201616 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rambøll Norge AS | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 15872/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - konstituering av ungdomsråd i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201488 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maya H Aurora Heinesen m.fl. | Journaldato: 22.10.2021 | RegistryNumber: 15744/2021 | Stabsavdelingen TT-kort. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201566 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.10.2021 | RegistryNumber: 15822/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Vedr søknad på prosjektstilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201474 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.10.2021 | RegistryNumber: 15731/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Brev til Foretak Laila Eliassen. Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 912847705 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201391 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 20.10.2021 | RegistryNumber: 15648/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling som pleiearbeider ved Trekløveren http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201273 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 15530/2021 | Stabsavdelingen Signert gravemelding gnr 17 bnr 65_ sak 2021/2168 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201294 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sledespesialisten AS | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 15551/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Prosjektregnskap http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201293 Type: Inngående brev | Avs/Mot: JUGA MIKROBRYGGERI AS | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 15550/2021 | Samfunnskontakt Hyttetomt i Ytre Leirpollen, Gnr 35/1 - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201199 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ernst Roy Lindsø | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 15456/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Saksnr. 2021/78 - nabovarsel http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201143 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andreas Stensen | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 15400/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Gravemelding Gnr3 Bnr 78 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201158 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rksa - Svein Iversen | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 15415/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Utbetalingsbrev for videreutdanning for lærere høsten 2021 - vikarordning og studieavgift http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201132 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 15389/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Arbeidsordre - Tilsyn, vedlikehold og skilting av snøskuterløype nr 23 og 24 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/201055 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Magnar Johansen | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 15314/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om sluttutbetaling av tilskudd - Wild Caribou AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200728 Type: Utgående brev | Avs/Mot: WILD CARIBOU AS | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 14989/2021 | Samfunnskontakt Godkjenning - Midlertidig brukstillatelse, enebolig på GBnr. 17/425 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200998 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORD BYGG & BETONG AS | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 15257/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Eiendomsskatt 2020 - klage - Trykkeribygg ANS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/187431 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trykkeribygg ANS | Journaldato: 08.10.2021 | RegistryNumber: 1695/2021 | Stabsavdelingen Søknad på stilling som helsefagarbeider ved hjemmetjenesten http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200850 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.10.2021 | RegistryNumber: 15111/2021 | Stabsavdelingen Ferdigstillelse - riving og bygging GBnr 7/351 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200744 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Erling Hansen | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 15005/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ang. brukerbetaling husholdningsavfall. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200745 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Forsvarets seniorforbund - avd Porsanger | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 15006/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Uttalelse på utlyste stillinger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200741 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tillitsvalgte m.fl. | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 15002/2021 | Stabsavdelingen Etterlysning av tillegg til utbetalingsanmodning i saken http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200702 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svanhild Wilhelmsen | Journaldato: 05.10.2021 | RegistryNumber: 14963/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedrørende anmodning om utbetaling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200701 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmark Turbuss AS | Journaldato: 05.10.2021 | RegistryNumber: 14962/2021 | Samfunnskontakt Oversending av lovlighetskontroll av kommunalpolitisk vedtak PS 52/21 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200461 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 05.10.2021 | RegistryNumber: 14722/2021 | Stabsavdelingen Avvik i innsamling og bruk av personopplysninger til BrukerPlan - Troms og Finnmark http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200585 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE STAVANGER HF | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 14846/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Gamvik kommune - Bivdus krav om konsultasjon og innspill vs. etablering av oppdrettsanlegg i sjøsamiske områder - Magkeillfjorden. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200619 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BIVDU | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 14880/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tillatelse til kultiveringstiltak i Brennelv - og Lakselvvassdraget 2021. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200550 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 14811/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad utsatt frist - sak 107554 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200514 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Foretak John Inge Henriksen | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 14775/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling VFRR-møte i Hasvik - Protokoll, presentasjoner m.m. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200349 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vest-Finnmark Rådet - Bente Olsen Husby | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 14610/2021 | Ordfører Ang Tilbud CQ-000228166 Vedlikeholdsavtale - Porter - ASSA Abloy http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200318 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ASSA ABLOY - Nilsen, Vidar | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 14579/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Eiendomsskatt 2021 - fullmakt http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200193 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 14456/2021 | Stabsavdelingen Utbetalingsanmodning - Utvalgte kulturlandskap http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200459 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet m.fl. | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 14720/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Representantskapsmøte i Vefik IKS - 13. oktober 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200357 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vefik - Aud Opgård | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 14618/2021 | Ordfører Melding om vedtak - Innvilget dispensasjon fra motorferdselloven etter § 6 - barmark 2021 - elgjakt - Magne Johansen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200333 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magne Karesius Johansen | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 14594/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Influensavaksinering http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200258 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 14521/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Utbetalingsanmodning - Tilskudd til drenering av jordbruksjord http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200106 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet m.fl. | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 14369/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Obligatorisk innrapportering av elektronisk dødsmelding gjeldene fra 1. januar 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200209 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 14472/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen INTERN UTLYSNING: Spennende prosjektstilling - ungdoms psykiske helse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200005 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alle Ansatte Med Epostadresse | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 14269/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Rapportering av merutgifter knyttet til covid-19 for 2. halvår 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199844 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 14108/2021 | Stabsavdelingen Melding om vedtak- Jordlovsbehandling § 9 - Ny vei - Børselvveien 47 - gbnr. 34/89 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199848 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PORSANGER KOMMUNE | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 14112/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høring om ombruk av byggevarer http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199805 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 14069/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Uttalelse på utlyst stilling - 2 x 50% spesialpedagog / pedagog ved Lakselv barnehage http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199611 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tillitsvalgte m.fl. | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 13875/2021 | Stabsavdelingen Melding om valg av HTV - Utdanningsforbundet Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199644 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsforbundet Porsanger lokallag | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 13908/2021 | Stabsavdelingen Søknad på stilling som spesialsykepleier ved rus- og psykiatritjenesten http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199698 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 13962/2021 | Stabsavdelingen Kopi av brev til Rambøll Norge AS avd Alta. Svar på revidert plankart og bestemmelser- tilleggsopplysninger til nabovarsel- Meieriveien 2 -Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199593 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 13857/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Særutskrift Sak til høring – dispensasjon – nytt bygg – boligformål – gbnr. 19/161 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199528 Type: Inngående brev | Avs/Mot: REINBEITEDISTRIKT 14 A | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 13792/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Forespørsel på skilt til merking av scooterløyper i Porsanger - Revidert oversikt over skilt http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199381 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Holmen, Camilla - Brødrene Dahl AS Norway | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 13645/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Minner om saken - forslag til retting av eiendomsgrenser for to teiger som er Forsvarets festegrunner - gnr 14/1 og 15/1 - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199531 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 13795/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar - Bestilling av møteromsløsninger basert på Teams Rooms http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199347 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Thomas Ingebrigtsen | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 13611/2021 | Stabsavdelingen Ingen merknader til søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gnr. 7 bnr. 489 i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199361 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 13625/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 19/17 og 19/25 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199344 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elin Flatråker Johansen | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 13608/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar - Byggesak - naust - gnr 6/1/31 - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199156 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Morten Hansen | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 13420/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Deres sak 17/68 punktfeste for eksisterende mobilbasestasjon under 7/1 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199052 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FeFo - Johansen Jan Erik | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 13317/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Varsel om oppmålingsforretning GBnr 7/114 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199010 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eirik Johansen | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 13275/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ang. oppføring av naust til Čáhppiljohka http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199042 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FEND ADVOKATFIRMA DA | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 13307/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ang. oppføring av naust til Čáhppiljohka http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199043 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FEND ADVOKATFIRMA DA | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 13308/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Porsangermoen renseanlegg sak 2021/21 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199033 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS AVD TROMSØ | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 13298/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ytterligere utsettelse på midler http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198678 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 12944/2021 | Porsanger kvenske språksenter Høring om forslag til ny opplæringslov og endringer i friskoleloven http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198745 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 13011/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Fylkesmannen har godkjent kommunens halvårsrapportering barnevern http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198432 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 26.08.2021 | RegistryNumber: 12698/2021 | Stabsavdelingen Brev til Foretak Rita Pettersen. Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 987542616 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198320 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 21.08.2021 | RegistryNumber: 12586/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Fwd: Gravetillatelse ref nr VA7TJW http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198229 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Park og anlegg Alta - Sverre Nilsen | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 12495/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev til Bjørn Bakkeby Karlsen. Melding om vedtak - Delvis innvilget dispensasjon til bruk av snøskuter til gamme i Stabbursdalen nasjonalpark http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198177 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 18.08.2021 | RegistryNumber: 12443/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ettersendelse av manglende opplysninger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198110 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pål Terje Carlsen | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12376/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling som konsulent ved stabsavdelingen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198052 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12318/2021 | Stabsavdelingen Kvittering for nabovarsel på søknad om utslippstillatelse for gnr 5 bnr 218 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197978 Type: Inngående brev | Avs/Mot: JIBO Consult AS | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12244/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling som fagarbeider ved driftsavdelingen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198061 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12327/2021 | Stabsavdelingen Ny tegning. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197881 Type: Inngående brev | Avs/Mot: andrea slettvoll | Journaldato: 16.08.2021 | RegistryNumber: 12147/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ambulerende bevilgning. Stabbursnes - Banak Leir http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197793 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BANAK LEIR AS | Journaldato: 16.08.2021 | RegistryNumber: 12059/2021 | Stabsavdelingen SAK 21/1674 - Gravemelding, sanitærmelding og varslingsplan http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197944 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lksa - Luo Gravemelding | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 12210/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Gravemelding gnr 18 bnr 56 - sak 2021/1520 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197943 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lksa - Luo Gravemelding | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 12209/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Godtgjørelse i forbindelse med bruk av multidose 01.07 - 31.07.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197963 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Apotek 1 Gruppen AS | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 12229/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Stilling til utalelse - Barne- og ungdomsarbeider ved Børselv oppvekstsenter - korrigert http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197871 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tillitsvalgte | Journaldato: 06.08.2021 | RegistryNumber: 12137/2021 | Stabsavdelingen Nytt medlem i formannskapet for Porsanger Høyre http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197848 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørnar Pedersen | Journaldato: 05.08.2021 | RegistryNumber: 12114/2021 | Stabsavdelingen Anmodning om å besvare henvendelser http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197785 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 04.08.2021 | RegistryNumber: 12051/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling VS: KLAGE PÅ VEDTAK - AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING FRA GNR. 15 BNR. 3 I PORSANGER KOMMUNE - 2021/88-4/15/3 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197762 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATHUSET LAKSELV AS | Journaldato: 03.08.2021 | RegistryNumber: 12028/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar: Porsanger kommune - anskaffelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197180 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innkjopskontoret - Jostein Hårdnes | Journaldato: 03.08.2021 | RegistryNumber: 11446/2021 | Stabsavdelingen Sluttutbetaling av tilskudd - Utvalgte kulturlandskap http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197476 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 26.07.2021 | RegistryNumber: 11742/2021 | Utviklingsavdelingen Signert gravemelding gnr 31 bnr 1 gnr 62 - Sture B Hansen - Elements sak 2021/1618 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197324 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nord Transport As - Jostein Martinsen m.fl. | Journaldato: 23.07.2021 | RegistryNumber: 11590/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Dere vet ikke hva dere er med på... http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197328 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mona Kristin Jensen | Journaldato: 22.07.2021 | RegistryNumber: 11594/2021 | Ordfører 22. Juli-markering http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197236 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kommunestyret | Journaldato: 21.07.2021 | RegistryNumber: 11502/2021 | Ordfører Svar - Innsyn postjournal http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197232 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Innsynsmannen | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 11498/2021 | Stabsavdelingen Melding om vedtak - plan for forvaltningsrevisjon 2021 - 2024 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190800 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kontrollutvalgets sekretariat, KUSEK IKS | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 5068/2021 | Kommunedirektøren Renseanlegg GP - søknad om utslippstillatelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197129 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult - Bøe, Ole-Jacob | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 11395/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Fristen for EU-kontroll nærmer seg for registreringsnummer ZX23479 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197171 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TOYOTA KREDITBANK GMBH norsk avdeling av utenlandsk foretak | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 11437/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling som helsefagarbeider ved sykeavdelingen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197119 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.07.2021 | RegistryNumber: 11385/2021 | Stabsavdelingen Kapitaltilskuddssatsene for private barnehager videreføres http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196891 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 11154/2021 | Stabsavdelingen Svar på henvendelse om vei i tilknytting gjeterhytte ved 5436/33/1/16 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196805 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 11068/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Delutbetaling av tilskudd - Banak Leir AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196740 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BANAK LEIR AS | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 11003/2021 | Samfunnskontakt Innvilget kompetanse- og innovasjonstilskudd for 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196702 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 10965/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 24/27 i Skoganvarre http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196722 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Toril Grøtte Pedersen | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 10985/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om refusjon søskenmoderasjon for vårhalvåret 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196631 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAARELA BARNEHAGE AS | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 10894/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Bestilling jfr. Tilbud ny lineup Dell PCer og skjermer http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194199 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea Trond Sundby | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 8467/2021 | Stabsavdelingen Vedrørende utredning ny revisjonsordning http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195437 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kontrollutvalget ved leder Torbjoern Noralf Pettersen | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 9705/2021 | Ordfører Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 994925938, 5436-19/ 71 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205233 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet m.fl. | Journaldato: 17.01.2022 | RegistryNumber: 622/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Uttalelse vedrørende søknad om dispensasjon etter pbl. for etablering av flytebrygge på Gbnr 6/24, Gorbovuotna/Ytre Billefjord, Porsáŋggu gielda/Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205270 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAMEDIGGI / SAMETINGET | Journaldato: 17.01.2022 | RegistryNumber: 659/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Påminnelse - snart tid for å godkjenne i eStil RMP http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205263 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 17.01.2022 | RegistryNumber: 652/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Årsrapportering 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205271 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Husbanken | Journaldato: 17.01.2022 | RegistryNumber: 660/2022 | Stabsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 912408191, 5436-34/ 85 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205234 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.01.2022 | RegistryNumber: 623/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Forsvarets rekvisisjonssystem http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205266 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 17.01.2022 | RegistryNumber: 655/2022 | Kommunedirektøren Brev til Foretak Else Vedhugnes. Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 913957652 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205171 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 14.01.2022 | RegistryNumber: 560/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Nasjonale satser til private barnehager 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205098 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 12.01.2022 | RegistryNumber: 487/2022 | Stabsavdelingen Vedr egenerklæring for GBnr 9/48 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205077 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torbjørn Larsen | Journaldato: 12.01.2022 | RegistryNumber: 466/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Anmodning om Sluttutbetaling - støtteordning 4. Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205063 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARK FESTIVALARRANGØR AS | Journaldato: 12.01.2022 | RegistryNumber: 452/2022 | Samfunnskontakt Utsettelse UKL prosjekt http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204964 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ida Breivik | Journaldato: 10.01.2022 | RegistryNumber: 355/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev til Kristin Elisabeth Hansen. Vedtak til søknad om tilskudd - UKL http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204911 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 07.01.2022 | RegistryNumber: 302/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ettersending - UKL http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204830 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 06.01.2022 | RegistryNumber: 221/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev til Jan Arnulf Daleng. Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204688 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 04.01.2022 | RegistryNumber: 80/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innvilget fradeling av tomt fra gnr 161 som tilleggsareal til gnr 16438 - Porsanger kommune. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204572 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 29.12.2021 | RegistryNumber: 18797/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Anmodning om utbetaling av tilskudd - Stuenes AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204302 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STUENES AS | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 18527/2021 | Samfunnskontakt Brev til Selma Kristine Pettersen. Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - UKL http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204380 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 18605/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Midlertidig svar - Søknad om fradeling av eiendommen GBnr 26/23 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204450 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bengt Evert Danielsen | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 18675/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Anmodning om utbetaling - Taxi-049 R.Johnsen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204299 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TAXI Y-049 R. JOHNSEN | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 18524/2021 | Samfunnskontakt Brev til John Inge Henriksen. Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - UKL, 969315130 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204382 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 18607/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Informasjon om rapportering - Tilskudd 2021 Sårbare barn og unge i skole og barnehage - RNB 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204456 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 18681/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Brev til Porsanger og omegn sopp- og nyttevekstforening. Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - UKL, 917393346 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204374 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 18599/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Elements sak 2021/1892 Gravemelding gnr 20 bnr 77 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204177 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eriksen Maskin AS - Ove | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 18402/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Befaring Børselv skole http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203154 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Porsangerfjorden Lodge | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 17395/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev til Foretak Rolf Ingmar Johansen. Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 984665288 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204371 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 18596/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Elements sak 2021/1894 Arbeids-/gravetillatelse og leieavtale i offentlig vei og grunn - Bjørneveien/Kirkeveien http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204174 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Park & Anlegg Alta AS Sverre Nilsen | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 18399/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på søknad om reiserett med transporttjenesten for funksjonshemmede - ***** ***** http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204334 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.12.2021 | RegistryNumber: 18559/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Endring av forskrift og snøskuterløyper - avklaring http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204341 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Tandberg, Anders | Journaldato: 21.12.2021 | RegistryNumber: 18566/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Anmodning om Sluttutbetaling støtteordning 4. Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204229 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BANAK LEIR AS | Journaldato: 17.12.2021 | RegistryNumber: 18454/2021 | Samfunnskontakt Anmodning om Sluttutbetaling støtteordning 4. Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204231 Type: Inngående brev | Avs/Mot: JUGA MIKROBRYGGERI AS | Journaldato: 17.12.2021 | RegistryNumber: 18456/2021 | Samfunnskontakt Utbetalingsanmodning koronamidler fjerde runde - Verdde Hotel http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204029 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VERDDE HOTEL LAKSELV AS | Journaldato: 17.12.2021 | RegistryNumber: 18255/2021 | Samfunnskontakt Utbetalingsanmodning koronamidler runde fire http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204016 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARK TURBUSS AS | Journaldato: 17.12.2021 | RegistryNumber: 18242/2021 | Samfunnskontakt MELDING OM POLITISK VEDTAK - LØNNSSAMARBEID MIDT FINNMARK http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204210 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lebesby kommune - Rådmannen | Journaldato: 17.12.2021 | RegistryNumber: 18435/2021 | Kommunedirektøren Ref 2021/2323-4/243 - Anmodning om utbetaling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203983 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Solheim-Trim - Marita Naukkarinen | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 18209/2021 | Samfunnskontakt Utkast til kontrakt prosjekt driftsbygninger og muligheter UKL-området http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203997 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norsk landbruksrådgivning Nord-Norge | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 18223/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Anmodning om Sluttutbetaling støtteordning 4. Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204036 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PIRATE HUSKY AS | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 18262/2021 | Samfunnskontakt Anmodning om Sluttutbetaling støtteordning 4. Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204037 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SLEDESPESIALISTEN AS | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 18263/2021 | Samfunnskontakt Anmodning om Sluttutbetaling støtteordning 4. Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204035 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARCTIC ILO AS | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 18261/2021 | Samfunnskontakt 2021/2261-2 Utbetalingsanmodning http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204011 Type: Inngående brev | Avs/Mot: M3cargo - Fred Persen | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 18237/2021 | Samfunnskontakt Anmodning om Sluttutbetaling - støtteordning 4. Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204033 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SENTERKAFEEN LAKSELV AS | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 18259/2021 | Samfunnskontakt Innkalling befaring Helsetun http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203284 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Op-Elektro - Johanne Bjørkli Krokå | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 17523/2021 | Stabsavdelingen Kommunal kompensasjonsordning fjerde runde til lokale virksomheter i Porsanger - Olderfjord Turistsenter AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203875 Type: Utgående brev | Avs/Mot: OLDERFJORD TURISTSENTER AS | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 18101/2021 | Samfunnskontakt Frist i dag 6.12.21 på dokumenter til kontroll! - Søknad om produksjonstilskudd http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203658 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 17888/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om kommunalt tilskudd for 2020 kommunevis fordeling, datert 14.10.2020. kravet gjelder Oslos Saied Alsjohada Hosseinie, Org.nr.992526637 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203516 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hosseinie Alshohada | Journaldato: 08.12.2021 | RegistryNumber: 17746/2021 | Stabsavdelingen Godkjenning - Rammesøknad - oppføring av tilbygg på GBnr. 17/599 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203502 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BTEK DA | Journaldato: 07.12.2021 | RegistryNumber: 17732/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kopi av brev til Irmelin Klemetzen. Sluttutbetaling av tilskudd til skjøtsel av slåttemark på Stabbursnes - 5436/10/13 - Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203409 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 06.12.2021 | RegistryNumber: 17639/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling - 80,05% stilling som assistent / fagarbeider ved Trekløveren http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203458 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.12.2021 | RegistryNumber: 17688/2021 | Stabsavdelingen Søknad på 100% stilling som spesialpedagog http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203451 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.12.2021 | RegistryNumber: 17681/2021 | Stabsavdelingen Oversendelse av vigselsbok - ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203429 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 17659/2021 | Stabsavdelingen Søknad på stilling helsefagarbeider ved Trekløveren http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203358 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.12.2021 | RegistryNumber: 17588/2021 | Stabsavdelingen Prisendringer i Digipost http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203332 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Digipost | Journaldato: 02.12.2021 | RegistryNumber: 17566/2021 | Stabsavdelingen Søknad på stilling 100% stilling som miljøterapeut ved Trekløveren http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203341 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.12.2021 | RegistryNumber: 17575/2021 | Stabsavdelingen Svar på søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra fritidsbolig gnr 3 bnr 35. Søker Vegard Sannes http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203242 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vegard Sannes | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 17481/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding til tinglysning - reseksjonering av GBFnr 16/203 snr 1 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202725 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens kartverk | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 16971/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Eiendom 7/299 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203247 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Runar Johnsen | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 17486/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ferdigattest - Mehamn Barnehage sak 2021/870 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203251 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gamvik Kommune | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 17490/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling som HR-konsulent http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203216 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 17457/2021 | Stabsavdelingen Mulig feil på grunneiendom saksnummer 2021/1999-2/ http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203199 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingeborg Størkersen | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 17440/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Anmodning om Sluttutbetaling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203120 Type: Inngående brev | Avs/Mot: OLDERFJORD TURISTSENTER AS | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 17361/2021 | Samfunnskontakt Utbetalingsanmodning http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203045 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SÁPMI NÆRINGSHAGE AS | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 17286/2021 | Samfunnskontakt Gravemelding, sanitærmelding og varslingsplan - GBnr 7/181 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202985 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Magnus Thunestvedt | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 17226/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding til tinglysning - sletting av seksjonering av GBnr 17/57 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/203068 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 17309/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av nytt matrikkelbrev for GBnr 17/605 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202949 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 23.11.2021 | RegistryNumber: 17190/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling som helsefagarbeider http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202972 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.11.2021 | RegistryNumber: 17213/2021 | Stabsavdelingen Høring - forslag til skytefelt i sjø http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202897 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lakselv fjordfiskerforening | Journaldato: 23.11.2021 | RegistryNumber: 17138/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av meldinger om vedtak - Byggesaker Gamvik kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202901 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GAMVIK KOMMUNE | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 17142/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på anmodning om utsatt høringsfrist - Endringer i lov om hundehold - Hundeloven http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202844 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 17085/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedrørende vigsel - avtale om dato http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202822 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 17064/2021 | Stabsavdelingen Korrigert søknad om seksjonering gnr 16 bnr 304 Gallokkaringen 41 AB - søker Porsanger boligstiftelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202834 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PORSANGER BOLIGSTIFTELSE | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 17075/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om studiehjemmel i finsk/kvensk skoleåret 2021/22 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202645 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark - Selnes, Linda Kristin | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 16891/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Brev til Foretak Else Vedhugnes. Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 913957652 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202596 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 16843/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970292802, 5436-20/ 29 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202508 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet m.fl. | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 16755/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 921059108, 5436-19/ 20 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202513 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet m.fl. | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 16760/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Avtale mellom Porsanger kommune og ***** ***** om gjennomføring av opplæring i samisk språk http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198956 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 13221/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Prográmma/Programme - Digitála giellaguovddášdeaivvadeapmi / Digitála giellaguovdásjæjvvalibme / Digitaale gïelejarngegaavnedimmie http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202466 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 16713/2021 | Samisk språk- og kultursenter Melding om avsluttet jordskiftesak - 21-013014RFA-JFIN http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202398 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 16645/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 26/29 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202344 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørnar Steffensen | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 16591/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Prosjektrapport - Porsangerfjord reker AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202421 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PORSANGERFJORD REKER AS | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 16668/2021 | Samfunnskontakt Matrikkelføring av jordskiftesak - 20-071615RFA-JVAD-HELLESLETT http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202276 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARK JORDSKIFTERETT | Journaldato: 09.11.2021 | RegistryNumber: 16523/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedrørende søknad http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202211 Type: Inng