Postliste http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/ postlister.avjovarri.no Krav om konsultasjoner - kommunens arealplan http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218486 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stabbursdalen Elveeierlag Britha Marie Stavang Berg, Striforsvann Fiskesameie v/Britha Stavang Berg, Terje Danielsen, Solveig Tangeraas, Sigvald Persen v/Sigvald Persen | Journaldato: 28.09.2022 | RegistryNumber: 13745/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kommuneplanens arealdel - felles krav om konsultasjoner http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218485 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rávttošvuomi siida/Stabbursdalen sameielag og Stabbursdalen Grunneierforening | Journaldato: 28.09.2022 | RegistryNumber: 13744/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kommuneplanens arealdel - Krav om konsultasjoner http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218457 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RÁVTTOSVUOMI SIIDA/STABBURSDALEN SAMEIELAG | Journaldato: 27.09.2022 | RegistryNumber: 13716/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kommuneplanens arealdel for Porsanger kommune 2022-33 - samordnet uttalelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216701 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 13.09.2022 | RegistryNumber: 11972/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Fiskeridirektoratets uttalelse - Kommuneplanens arealdel - 2. gangs offentlig ettersyn - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216679 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fiskeridirektoratet | Journaldato: 12.09.2022 | RegistryNumber: 11950/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling NVEs fremmer innsigelse - 2. gangs offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216592 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NVE -Norges vassdrags- og energidirektorat | Journaldato: 09.09.2022 | RegistryNumber: 11864/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kommuneplanens arealdel - Krav om konsultasjoner http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216293 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ROHCI SIIDA | Journaldato: 05.09.2022 | RegistryNumber: 11569/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill til Kommuneplanens arealdel - 2. gangs offentlig ettersyn - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216292 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FORSVARSBYGG | Journaldato: 05.09.2022 | RegistryNumber: 11568/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar - Krav om konsultasjoner http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216204 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stabbursdalen sameielag | Journaldato: 01.09.2022 | RegistryNumber: 11482/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Krav om konsultasjoner http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216165 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RÁVTTOSVUOMI SIIDA/STABBURSDALEN SAMEIELAG | Journaldato: 31.08.2022 | RegistryNumber: 11444/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel for Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216125 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mattilsynet, region Nord, avdeling Finnmark, seksjon fisk og mat | Journaldato: 31.08.2022 | RegistryNumber: 11404/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Uttalelse fra Kystverket - kommuneplanens arealdel - 2. gangs offentlig ettersyn - Porsanger kommune - Troms og Finnmark fylke http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215825 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystverket | Journaldato: 25.08.2022 | RegistryNumber: 11104/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling KOMMUNEPLANENS AREALDEL - KRAV OM KONSULTASJONER http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215186 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rávttošvuomi siida/Stabbursdalen sameielag | Journaldato: 12.08.2022 | RegistryNumber: 10468/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar til North Cape golf club - Innspill arealplan for Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215166 Type: Utgående brev | Avs/Mot: North Cape golf club | Journaldato: 12.08.2022 | RegistryNumber: 10452/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar innsyn http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214971 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AMEDIA AS | Journaldato: 10.08.2022 | RegistryNumber: 10258/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar - innsyn http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214890 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Birger Persen | Journaldato: 27.07.2022 | RegistryNumber: 10178/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innsyn http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214889 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Amedia - Lars Birger Persen | Journaldato: 27.07.2022 | RegistryNumber: 10177/2022 | Stabsavdelingen Porsanger kommune - Kommuneplaner - Kommuneplanens arealdel - 2. gangs offentlig ettersyn - Uttalelse fra Avinor http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214880 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Avinor - Merli, Einar | Journaldato: 26.07.2022 | RegistryNumber: 10169/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Angående forslaget til ny arealplan og vår eiendom gnr 3 bnr 4 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214858 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SJØSAMISK TUN AS - mearrasámi siida | Journaldato: 25.07.2022 | RegistryNumber: 10147/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bekreftelse - innspill http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214857 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKUOHTANJARGA SIIDA | Journaldato: 25.07.2022 | RegistryNumber: 10146/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill til Arealplanen fra Sjøsamisk Tun http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214741 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SJØSAMISK TUN AS | Journaldato: 18.07.2022 | RegistryNumber: 10031/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill angående kulturminner under vann: Kommuneplanens arealdel - 2. gangs offentlig ettersyn - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214736 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UiT Norges arktiske universitet | Journaldato: 18.07.2022 | RegistryNumber: 10026/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill til arealplanforslaget - frist 7 juli http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214715 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tone Olsen | Journaldato: 18.07.2022 | RegistryNumber: 10005/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill til arealplanen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214714 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Smørfjord Bygdelag | Journaldato: 18.07.2022 | RegistryNumber: 10004/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill til kommuneplanens arealdel http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214350 Type: Inngående brev | Avs/Mot: North Cape Golf Club - Eli Rognmo | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 9640/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill til arealplanen- frist 7.juli http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214349 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Synnøve Paulsen | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 9639/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill til arealplanen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214348 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tone Olsen | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 9638/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill til arealplanen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214346 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tone Olsen | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 9636/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringsuttalelse til arealplanarbeidet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214345 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Willy Sundnes | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 9635/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling innspill til kommuneplanens arealdel http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214344 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kolvik og omegn bygdelag | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 9634/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på 2. gangs offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214326 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 07.07.2022 | RegistryNumber: 9616/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill til offentlig ettersyn av Kommuneplanens arealdel - 2. gangs utlysning - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214340 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 07.07.2022 | RegistryNumber: 9630/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Klage på naustområde i Holmfjord - kommuneplan - 7 juli 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214318 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rut Haldis Lillebo Nunn | Journaldato: 07.07.2022 | RegistryNumber: 9608/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling innspill til arealplanen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214317 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SANDMO GÅRD V/SVEIN O. JOSEFSEN | Journaldato: 07.07.2022 | RegistryNumber: 9607/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill til kommuneplanens arealdel http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214316 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sandvik Velforening | Journaldato: 07.07.2022 | RegistryNumber: 9606/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kommuneplanens areadel - krav om konsultasjoner http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214275 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rávttošvuomi siida/Stabbursdalen sameielag -Hans Arne Wulff | Journaldato: 07.07.2022 | RegistryNumber: 9567/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbakemelding til Porsanger kommune angående kommuneplanens arealdel fra Stabbursdalen nasjonalparkstyre - Ønske om et møte for avklaringer. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214252 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 07.07.2022 | RegistryNumber: 9544/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringsforslag til arealplanen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214259 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tverrpolitisk liste i Porsanger | Journaldato: 07.07.2022 | RegistryNumber: 9551/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill til Kommuneplanens arealdel http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214258 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trygve Nilsen | Journaldato: 07.07.2022 | RegistryNumber: 9550/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Uttalelse til 2. gangs høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel for Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214192 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for mineralforvaltning | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 9484/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill til komuneplanes arealdel http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214240 Type: Inngående brev | Avs/Mot: WILD CARIBOU AS | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 9532/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Klage på naustområde i Holmfjord - kommuneplan http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214239 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Charles Reidar Pettersen | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 9531/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill arealplan 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214237 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STABBURSNES & OMEGN BYGDE- OG TURLAG | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 9529/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill til arealplan http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214236 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellen Ragnhild Guttorm | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 9528/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill til ny arealplan for Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214214 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnar Bernhard Johansen | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 9506/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Skaiddeduottar siida - revidert forslag arealplan http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214180 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skaiddeduottar Siida | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 9472/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill til arealplanen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214179 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjæs bygde- og hytteforening | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 9471/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill til arealplanen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214178 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Excentra as - Kjetil Hanssen | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 9470/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Fritidsbebyggelse på GNR 21/267 og 21/268 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214176 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Arne Wulff | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 9468/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill til kommuneplanens arealdel http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214173 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frode Fossum Nilsen | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 9465/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill til kommuneplanens arealdel http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214172 Type: Inngående brev | Avs/Mot: WILD CARIBOU AS | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 9464/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringsinnspill kommuneplanens arealdel http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214171 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOLVIK BÅTFORENING | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 9463/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill til forslag til arealplan http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214170 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Gudmund Thomassen | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 9462/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill til arealplanen- fra FrP http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214169 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger FrP | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 9461/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill arealplan http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214168 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein-Ole Hansen | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 9460/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill arealplan http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214167 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Are Hansen | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 9459/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill til arealplan http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214166 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Victoria Daae | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 9458/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill til arealplanen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214040 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig-Ronny Nilsen | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 9339/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill til arealplanforslaget http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214039 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Katja og Kjartan Nikolaisen | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 9338/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill til arealplanforslag http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214038 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Katja NIkolaisen, Kjartan NIkolaisen, Tormod Nikolaisen, Kathrine Gran Andersen, Marius Andersen, Charlotte Svala Kolstrøm | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 9337/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Arealplan - Boligtomter i Bjørkåsveien http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214037 Type: Inngående brev | Avs/Mot: For sameiet Liisanruto - Geir Wulff og Hans Arne Wulff | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 9336/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Arealplan - område LS 08 KISTRAND – GNR 5/109 FINHEIMEN http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214036 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Wulff | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 9335/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Etterlyser høringssvar etter KPA1-FrP http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214033 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger FrP - Stig-Ronny Nilsen | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 9332/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill til kommuneplanens arealdel - offentlig ettersyn http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214012 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folk langs Sandvikveien | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 9311/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill til arealplan http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214011 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Halseth | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 9310/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling innspill til kommuneplanens arealdel http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214009 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ørjan Isaksen | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 9308/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringsuttalelser til kommuneplanens arealdel http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214008 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Henninglarsen - Ulla Sennesvik | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 9307/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill til kommuneplanens arealdel http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214007 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger idrettsråd | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 9306/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Arealplanen: Anke på avslag hyttetomter http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214006 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LISBETH MYRVANG | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 9305/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill til arealplanforslaget http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214004 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fred Persen | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 9303/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Klage på naustområde i Holmfjord - kommuneplan - 29 juni 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214002 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finn Pettersen | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 9301/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Klage på naustområde i Holmfjord - kommuneplan - 29 juni 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214001 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finn Pettersen | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 9300/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Uttalelse til kommuneplanens arealdel - 2. gangs offentlig ettersyn - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213948 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 9247/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill til arealplan http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213823 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arvid Petterson | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 9124/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Krever at arealplanen settes på pause. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213743 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger FrP - Stig-Ronny Nilsen | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 9044/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Frist for høring til arealplanen- en annen for kommuner? http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213689 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger FrP - Stig-Ronny Nilsen | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 8992/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på høringsuttalelse – kommuneplanens arealdel for Porsanger kommune - Statnett SF http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213614 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATNETT SF | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 8920/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel for Porsanger kommune - utsatt frist http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213334 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 8642/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Arealplan- høringssvar http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213068 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger Arbeiderparti - Kjetil Hanssen | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 8376/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innsyn i sak 2020/191 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211277 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vidar Mølmann | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 6600/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill til arealplan for Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212857 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann-Mari Isaksen, Viggo Isaksen, Aud Slettebø, Johnny S. Isaksen, Ronald Pettersen, Kyrre Isaksen. | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 8165/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innsyn i private innspill ved 1. gangs offentlig ettersyn http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212646 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Magnus Thunestvedt | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 7957/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Manglende høringsdokumenter (private innspill) til kommuneplanens arealdel http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212645 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Magnus Thunestvedt -Formannskapsmedlem TLP | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 7956/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling www.porsanger.kommune. no - Kommuneplanens arealdel - offentlig ettersyn Høringsfrist 7. juli http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212504 Type: Utgående brev | Avs/Mot: www.porsanger.kommune. no | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 7816/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kommuneplanens arealdel - 2. gangs offentlig ettersyn - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212502 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ALTA KOMMUNE m.fl. | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 7814/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på forespørsel om innsyn http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211840 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Porsanger Fremskrittsparti - Fred Persen | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 7157/2022 | Stabsavdelingen Kommuneplanens arealdel - 2. gangs offentlig ettersyn - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211698 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK m.fl. | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 7018/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Forespørsel om innsyn http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211629 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger Fremskrittsparti - Fred Persen | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 6949/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Supplerende informasjon - rullering av Arealplan 2. gangs høring http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211051 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fred Willy Persen | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 6379/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Informasjon om bevilgede midler til vilttiltak 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213148 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Agnes Christina Kåven Bjørklid m.fl. | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 8456/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Beslutning om å ikke gjennomføre bestandsregulerende tiltak http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211077 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 6405/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Utmelding SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216305 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.09.2022 | RegistryNumber: 11581/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Svar på plass ved SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216074 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.08.2022 | RegistryNumber: 11353/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Svar på endring av plass på SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216072 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.08.2022 | RegistryNumber: 11351/2022 | Skolefritidsordning Lakselv SFO - utmelding http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215960 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.08.2022 | RegistryNumber: 11239/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215943 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.08.2022 | RegistryNumber: 11222/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Bredbåndsprosjekt 2019 - Brenna-Langskog - Statusendring http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214376 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bbft - Inger Marie Bergseth | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 9666/2022 | Stabsavdelingen Bredbåndsprosjekt 2019 - Brenna-Langskog - Statusendring http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214364 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TFFK Postmottak | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 9654/2022 | Stabsavdelingen SFO - Søknad om endring av oppholdstid http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215917 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.08.2022 | RegistryNumber: 11196/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Ang Bredbåndsprosjekt 2019 - Brenna http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213945 Type: Utgående brev | Avs/Mot: iFinnmark v/Bjørn Arne Johansen | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 9244/2022 | Stabsavdelingen Ang Bredbåndsprosjekt 2019 - Brenna http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213943 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ifinnmark - Bjørn Arne Johansen | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 9242/2022 | Stabsavdelingen Bredbåndsprosjekt 2019 - Brenna - inkludert vedlegg http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213483 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TFFK Postmottak | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 8791/2022 | Stabsavdelingen Svar på søknad om SFO plass http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215865 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.08.2022 | RegistryNumber: 11144/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Bredbåndsprosjekt 2019 - Brenna http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213482 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TFFK Sentralbord | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 8790/2022 | Stabsavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215797 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.08.2022 | RegistryNumber: 11077/2022 | Skolefritidsordning Lakselv SFO - Søknad om endring av oppholdstid http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215692 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.08.2022 | RegistryNumber: 10972/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215670 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.08.2022 | RegistryNumber: 10950/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215662 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.08.2022 | RegistryNumber: 10942/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Svar på søknad om plass på SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215658 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.08.2022 | RegistryNumber: 10938/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Svar på bussplass http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215657 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.08.2022 | RegistryNumber: 10937/2022 | Skolefritidsordning Lakselv SFO - Søknad om endring av oppholdstid http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215621 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.08.2022 | RegistryNumber: 10901/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215610 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.08.2022 | RegistryNumber: 10890/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Gjelder sak 2020/189 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215241 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Kirsten Anti | Journaldato: 15.08.2022 | RegistryNumber: 10523/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på søknad om plass på SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215499 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.08.2022 | RegistryNumber: 10781/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Svar på søknad om plass på SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215498 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.08.2022 | RegistryNumber: 10780/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Svar på søknad om plass på SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215497 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.08.2022 | RegistryNumber: 10779/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215479 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.08.2022 | RegistryNumber: 10761/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215384 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.08.2022 | RegistryNumber: 10666/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215307 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.08.2022 | RegistryNumber: 10589/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Svar på søknad om plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215279 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.08.2022 | RegistryNumber: 10561/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215225 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.08.2022 | RegistryNumber: 10507/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215224 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.08.2022 | RegistryNumber: 10506/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Svar på søknad om plass på SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215215 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.08.2022 | RegistryNumber: 10497/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215211 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.08.2022 | RegistryNumber: 10493/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Informasjonsbrev nr. 52 om koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218054 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - Folkehelseinstituttet - vaksine | Journaldato: 21.09.2022 | RegistryNumber: 13317/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Søknad om ny plass i i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215124 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.08.2022 | RegistryNumber: 10410/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Informasjonsbrev nr. 51 om koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216700 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - Folkehelseinstituttet - vaksine | Journaldato: 13.09.2022 | RegistryNumber: 11971/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Svar på søknad om ny plass på SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215120 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.08.2022 | RegistryNumber: 10406/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Informasjonsbrev nr. 50 om koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216629 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - Folkehelseinstituttet - vaksine | Journaldato: 09.09.2022 | RegistryNumber: 11900/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Svar på søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215119 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.08.2022 | RegistryNumber: 10405/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Oppgjørsordning for private virksomheter som vaksinerer mot covid-19 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216454 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 06.09.2022 | RegistryNumber: 11727/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215089 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.08.2022 | RegistryNumber: 10375/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Endringer i hovedavtale på leie av fiber http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211887 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Signal Bredbånd Pål Håkonsen | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 7204/2022 | Stabsavdelingen Informasjonsbrev nr. 49 om koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216282 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - Folkehelseinstituttet - vaksine | Journaldato: 05.09.2022 | RegistryNumber: 11559/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215036 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.08.2022 | RegistryNumber: 10323/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Endringer i hovedavtale på leie av fiber http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211878 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Signal - Håkonsen, Pål | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 7195/2022 | Stabsavdelingen FHI: UKE 34 - DISTRIBUSJON av Comirnaty, Spikevax og Moderna http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215442 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 18.08.2022 | RegistryNumber: 10724/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215019 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.08.2022 | RegistryNumber: 10306/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Endring i systemene http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211791 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Signal Bredbånd Pål Håkonsen | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 7109/2022 | Stabsavdelingen E-post: UKE 33 - DISTRIBUSJON av Comirnaty, Spikevax og Moderna http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215441 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 18.08.2022 | RegistryNumber: 10723/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215018 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.08.2022 | RegistryNumber: 10305/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Endring i systemene http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211789 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Signal - Håkonsen Pål | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 7107/2022 | Stabsavdelingen Informasjonsbrev nr. 48 om koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215171 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - Folkehelseinstituttet - vaksine | Journaldato: 11.08.2022 | RegistryNumber: 10457/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215017 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.08.2022 | RegistryNumber: 10304/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Migrering til Altibox http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/210596 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Signal - Knutsen Ove Andre | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 5931/2022 | Stabsavdelingen Leveringsbekreftelse for ordrenummer 1029700 med referanse '' fra Klima Nor AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215819 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Klima-Nor - | Journaldato: 29.08.2022 | RegistryNumber: 11098/2022 | Stabsavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215016 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.08.2022 | RegistryNumber: 10303/2022 | Skolefritidsordning Lakselv E-post: UKE 29 - DISTRIBUSJON av Comirnaty, Spikevax og Moderna + Nettskjema bestilling uke 33 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214646 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 14.07.2022 | RegistryNumber: 9936/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Ordrebekreftelse med nummer 1029700 med referanse '' fra Klima Nor AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215809 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Klima-Nor - | Journaldato: 29.08.2022 | RegistryNumber: 11089/2022 | Stabsavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215015 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.08.2022 | RegistryNumber: 10302/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Nettskjema for bestilling av koronavaksiner med levering uke 29 (ekstra utsending som følge av anbefaling for 75+) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213946 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Ulvestad, Jeanette | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 9245/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Forespørsel uavhentet pakke: Kreditnota med nummer 301277 med referanse 'Uavhentet pakke' fra Klima Nor AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215798 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Klima Nor Thomas Johansen | Journaldato: 29.08.2022 | RegistryNumber: 11078/2022 | Stabsavdelingen Anbefaling om fjerde dose koronavaksine for flere grupper http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213777 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 9078/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Forespørsel uavhentet pakke: Kreditnota med nummer 301277 med referanse 'Uavhentet pakke' fra Klima Nor AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215796 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Klima-Nor - Thomas Johansen | Journaldato: 29.08.2022 | RegistryNumber: 11076/2022 | Stabsavdelingen Oppsigelse av heiskontrakt og alarmavtale - L.nr/NHK-nr. 1202054434, Idrettsveien 8 , Harstad http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213906 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Otis - Steen Fjellstad, Harald | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 9205/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Informasjonsbrev nr. 47 om koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213776 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - Folkehelseinstituttet - vaksine | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 9077/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Forespørsel uavhentet pakke: Kreditnota med nummer 301277 med referanse 'Uavhentet pakke' fra Klima Nor AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215795 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Klima Nor AS | Journaldato: 29.08.2022 | RegistryNumber: 11075/2022 | Stabsavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214800 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.07.2022 | RegistryNumber: 10089/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Oppsigelse av heiskontrakt og alarmavtale http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213885 Type: Utgående brev | Avs/Mot: otis | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 9184/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Uke 26 - 2022 distribusjon av Comirnaty/Pfizer, Spikevax/Moderna og Nuvaxovid/Novavax og NETTSKJEMA FOR LEVERING UKE 33 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213604 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 8910/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214752 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.07.2022 | RegistryNumber: 10042/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Oppsett av Setpoint Liebert HPF1AO Indoor Floor Mount Air http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214148 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GK - Jørgensen, Ove | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 9440/2022 | Stabsavdelingen Hei og takk for din email, http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213884 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Otis - GP OTIS NO otisnorge | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 9183/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling 24 - 2022 distribusjon av Comirnaty/Pfizer, Spikevax/Moderna og Nuvaxovid/Novavax og NETTSKJEMA bestilling uke 26 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212947 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 8255/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214641 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.07.2022 | RegistryNumber: 9931/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Oppsett av Setpoint Liebert HPF1AO Indoor Floor Mount Air http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214143 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gk - Jørgensen, Ove | Journaldato: 13.07.2022 | RegistryNumber: 9435/2022 | Stabsavdelingen Uke 25 - 2022 distribusjon av Comirnaty/Pfizer, Spikevax/Moderna og Nuvaxovid/Novav og NETTSKJEMA FOR LEVERING UKE 33 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212849 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Ulvestad, Jeanette | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 8157/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Oppsett av Setpoint Liebert HPF1AO Indoor Floor Mount Air http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214142 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GK - Jørgensen, Ove | Journaldato: 13.07.2022 | RegistryNumber: 9434/2022 | Stabsavdelingen Svar på søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213890 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 9189/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Informasjonsbrev nr. 46 om koronavaksinasjonsprogrammet- korrigert link i pkt 9 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212287 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - vaksine | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 7604/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Oppsett av Setpoint Liebert HPF1AO Indoor Floor Mount Air http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214141 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GK - Jørgensen, Ove | Journaldato: 13.07.2022 | RegistryNumber: 9433/2022 | Stabsavdelingen Svar på søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213889 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 9188/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Informasjonsbrev nr. 46 om koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212182 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - Folkehelseinstituttet - vaksine | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 7499/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Anbudsbeskrivelse saksnummer 2020/142 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218168 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Billefjord IL | Journaldato: 23.09.2022 | RegistryNumber: 13429/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Adresse/vei nummer http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216749 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roger Hansen | Journaldato: 13.09.2022 | RegistryNumber: 12018/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oppsett av Setpoint Liebert HPF1AO Indoor Floor Mount Air http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214139 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GK - Jørgensen, Ove | Journaldato: 13.07.2022 | RegistryNumber: 9431/2022 | Stabsavdelingen Svar på søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213888 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 9187/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Adresse/vei nummer http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216466 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Treviknes Hytteforening - Roger Hansen | Journaldato: 06.09.2022 | RegistryNumber: 11739/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oppsett av Setpoint Liebert HPF1AO Indoor Floor Mount Air http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214133 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gk - Jørgensen, Ove | Journaldato: 13.07.2022 | RegistryNumber: 9425/2022 | Stabsavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213867 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 9166/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Fwd: CIEZAJAVRRITGEAIDNU vei i Olderfjord. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216380 Type: Inngående brev | Avs/Mot: På vegne av beboere, hyttefolk og brukere av Ciezajavrritgeaidnu i Olderfjord - Inge Olaissen | Journaldato: 06.09.2022 | RegistryNumber: 11656/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oppsett av Setpoint Liebert HPF1AO Indoor Floor Mount Air http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214128 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GK - Jørgensen, Ove | Journaldato: 13.07.2022 | RegistryNumber: 9420/2022 | Stabsavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213848 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 9147/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Bekreftelse på aksept -Videreføring bestandsovervåking gås 2022- Tilsagn om tilskudd til vilttiltak – 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213141 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 8449/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling CIEZAJAVRRITGEAIDNU vei i Olderfjord. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215473 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inge Olaissen | Journaldato: 18.08.2022 | RegistryNumber: 10755/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oppsett av Setpoint Liebert HPF1AO Indoor Floor Mount Air http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214125 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gk - Jørgensen, Ove | Journaldato: 13.07.2022 | RegistryNumber: 9417/2022 | Stabsavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213841 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 9140/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Tilsagn om tilskudd til vilttiltak – 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212971 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 8279/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oppsett av Setpoint Liebert HPF1AO Indoor Floor Mount Air http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214124 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GK - Jørgensen, Ove | Journaldato: 17.08.2022 | RegistryNumber: 9416/2022 | Stabsavdelingen CIEZAJAVRRITGEAIDNU vei i Olderfjord. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215322 Type: Inngående brev | Avs/Mot: På vegne av beboere, hyttefolk og brukere av Ciezajavrritgeaidnu i Olderfjord -Inge Olaissen | Journaldato: 16.08.2022 | RegistryNumber: 10604/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Adresse og veinavn http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212098 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Christina Øien | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 7415/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 15 bnr 72 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218027 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokathuset Lakselv AS | Journaldato: 21.09.2022 | RegistryNumber: 13290/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling GARANTI/ FDV - Porsangerhallen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217824 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Proturf - Velkommen | Journaldato: 19.09.2022 | RegistryNumber: 13089/2022 | Stabsavdelingen Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket – delutbetaling av tilskudd til prosjektet "Registrering av sopp 2022" http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217851 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKIBUKT BIGÅRD GOODGAME | Journaldato: 16.09.2022 | RegistryNumber: 13116/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket – delutbetaling av tilskudd til prosjektet "UKL biologisk mangfold 3 prosjekter" http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217848 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKIBUKT BIGÅRD GOODGAME | Journaldato: 16.09.2022 | RegistryNumber: 13113/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216426 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tryggtrafikk - Helga Anette Melhus | Journaldato: 07.09.2022 | RegistryNumber: 11701/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213799 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 9100/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Adresse og veinavn. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211941 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Christina Øien | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 7258/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 25 bnr 1 fnr 24 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217978 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARK FRILUFTSRÅD | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 13242/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213798 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 9099/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Klage på vedtak - dispensasjon punktfeste for naust gnr 34 bnr 1 - 2014-617-82 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213332 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berit Pettersen | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 8640/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr. 16 bnr. 363 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216709 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørg Ringseth Sivertsen | Journaldato: 13.09.2022 | RegistryNumber: 11980/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Nå også i WORD: Kommunal trafikksikkerhetsplan - ny mal fra Trygg Trafikk http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215216 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tryggtrafikk - Helga Anette Melhus | Journaldato: 15.08.2022 | RegistryNumber: 10498/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Klage på vedtak - dispensasjon punktfeste for naust gnr 34 bnr 1 -2014-617-82 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213331 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Charles Pettersen | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 8639/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr. 24 bnr. 1 fnr. 48 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216707 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørg Ringseth Sivertsen | Journaldato: 13.09.2022 | RegistryNumber: 11978/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Anbudsbeskrivelse saksnummer 2020/142 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216193 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Billefjord IL | Journaldato: 01.09.2022 | RegistryNumber: 11471/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Klage på vedtak - dispensasjon punktfeste for naust gnr 34 bnr 1 2014-617-82 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213330 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finn Pettersen | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 8638/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 9 bnr 70 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216330 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokathuset Lakselv AS | Journaldato: 05.09.2022 | RegistryNumber: 11606/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Klage på vedtak - dispensasjon punktfeste for naust gnr 34 bnr 1 2014-617-82 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213329 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finn Pettersen | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 8637/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brukermanual MTM controller http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/208243 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gk - Jørgensen, Ove | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 3602/2022 | Stabsavdelingen Eiendommen gnr. 6 bnr. 16 - egenerklæring om konsesjonsfrihet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216134 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Hatlen | Journaldato: 31.08.2022 | RegistryNumber: 11413/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Klage - 2014/617-82/ - dispensasjon punktfeste for naust gnr 34 bnr 1 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213116 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rut Haldis Lillebo Nunn | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 8424/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kommunal trafikksikkerhetsplan - ny mal fra Trygg Trafikk http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212600 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trygg Trafikk Troms og Finnmark | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 7912/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 16 bnr 487 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215763 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LUOSTEJOK KRAFTLAG SA | Journaldato: 25.08.2022 | RegistryNumber: 11043/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Klage vedr. sak 2014/617-82/ -dispensasjon punktfeste for naust i Holmfjord http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213038 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dagny Pettersen | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 8346/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Eiendommen gnr. 6 bnr. 16 - egenerklæring om konsesjonsfrihet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215454 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hatlen - Peder Hatlen | Journaldato: 18.08.2022 | RegistryNumber: 10736/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Klage på vedtaket i sak 2014-617-82 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213011 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjarne Pettersen med flere | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 8319/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling innspill - Kommunal trafikksikkerhetsplan, sak 2022/334 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212235 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Katrine Gran | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 7552/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215419 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnar Johnsen | Journaldato: 17.08.2022 | RegistryNumber: 10701/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill - Kommunal trafikksikkerhetsplan, sak 2022/334 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212107 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Katrine Gran | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 7424/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - dispensasjon punktfeste for naust gnr 34 bnr 1 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212045 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Asle Mathisen | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 7362/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 17 bnr 7 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215410 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Proffoppgjor - Eiendomsmegler | Journaldato: 17.08.2022 | RegistryNumber: 10692/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Revidering trafikksikkerhetsplan og medlemskap i Trygg Trafikk - Ny mal og trafikksikker kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212052 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tryggtrafikk - Helga Anette Melhus | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 7369/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215298 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Loso - Gisle Loso | Advokat Gisle Loso AS | Journaldato: 15.08.2022 | RegistryNumber: 10580/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Åpning av Lakselv svømmehall http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218165 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lakselv Svømmeklubb | Journaldato: 23.09.2022 | RegistryNumber: 13426/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendomgnr 6 bnr 33 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215297 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Johnny Sara | Journaldato: 15.08.2022 | RegistryNumber: 10579/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213642 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 8945/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendomgnr 21 bnr 233 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215295 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokathuset Lakselv AS - Linda Liland | Journaldato: 15.08.2022 | RegistryNumber: 10577/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill - kommunal trafikksikkerhetsplan, sak 2022/334 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211830 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ulf Myrmel | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 7147/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbakelevering av Toyota reg.nr ZX23316 - kontrakt nr. 814994 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216488 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TOYOTA KREDITBANK GMBH norsk avdeling av utenlandsk foretak | Journaldato: 07.09.2022 | RegistryNumber: 11761/2022 | Stabsavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 16 bnr 73 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215239 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eivind Aslaksen | Journaldato: 15.08.2022 | RegistryNumber: 10521/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213590 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 8896/2022 | Skolefritidsordning Lakselv innspill - Kommunal trafikksikkerhetsplan, sak 2022/334 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211754 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Solveig Skarhol og Terje Mjøen | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 7074/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbakelevering av Toyota reg.nr ZX23315 - kontrakt nr. 814993 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216487 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TOYOTA KREDITBANK GMBH norsk avdeling av utenlandsk foretak | Journaldato: 07.09.2022 | RegistryNumber: 11760/2022 | Stabsavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 16 bnr 69 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215238 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ulf Sivert Grøtta | Journaldato: 15.08.2022 | RegistryNumber: 10520/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill kommunal trafikksikkerhetsplan, sak 2022/334 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211753 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rolf Emil Isaksen | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 7073/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Arbeids- og inkluderingsministeren inviterer til møte vedr. flyktninger fra Ukraina fredag 30. september kl. 08:30-09:15 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218495 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Mette Leonhardsen | Journaldato: 28.09.2022 | RegistryNumber: 13754/2022 | Kommunedirektøren Tilbakemelding på søknad om endret/utvidet bruk av avkjørsel fra E6 til ny fritidsbolig på eiendommen gnr. 24 bnr. 11 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218111 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegvesen - | Journaldato: 22.09.2022 | RegistryNumber: 13374/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Utkjøp leasingbiler Porsanger Kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215439 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HARILA AS AVD SALG HAMMERFEST | Journaldato: 18.08.2022 | RegistryNumber: 10721/2022 | Stabsavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 5 bnr 12 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215078 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torild H Johansen Tueeng | Journaldato: 08.08.2022 | RegistryNumber: 10364/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill kommunal trafikksikkerhetsplan, sak 2022/334 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211752 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linn Helen Persen | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 7072/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Arbeids- og inkluderingsministeren inviterer til møte om flyktninger fra Ukraina http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218484 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeids- og inkluderingsdepartementet | Journaldato: 28.09.2022 | RegistryNumber: 13743/2022 | Kommunedirektøren Informasjon om ordningen «Frivillig avregistrering uten innlevering av skilt» http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218033 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 21.09.2022 | RegistryNumber: 13296/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Endring lisens antall Veeam Backup for Microsoft 365 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216453 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Haakon Østlund | Journaldato: 07.09.2022 | RegistryNumber: 11726/2022 | Stabsavdelingen Tilbakelevering av Toyota reg.nr ZX23311 - kontrakt nr. 813582 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215334 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TOYOTA KREDITBANK GMBH norsk avdeling av utenlandsk foretak | Journaldato: 16.08.2022 | RegistryNumber: 10616/2022 | Stabsavdelingen Svar angående ulovlig tiltak gnr 26 bnr 38 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214959 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET REKVE, PLEYM & CO DA | Journaldato: 15.08.2022 | RegistryNumber: 10246/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 5 bnr 12 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215077 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lena Johansen | Journaldato: 08.08.2022 | RegistryNumber: 10363/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill kommunal trafikksikkerhetsplan, sak 2022/334 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211751 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Bjørkli og Trond Olsen | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 7071/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Informasjonsskriv og spørreundersøkelse - Innspill til ny rammeavtale for krisestøtteverktøy http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218090 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 22.09.2022 | RegistryNumber: 13353/2022 | Kommunedirektøren Kopi av brev til Lakselv grunneierforening - Fisketillatelse i Lakselva - Lakselv grunneierforening - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217997 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 13261/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Endring lisens antall Veeam Backup for Microsoft 365 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216430 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea Haakon Østlund | Journaldato: 06.09.2022 | RegistryNumber: 11705/2022 | Stabsavdelingen Tilbakelevering av Toyota reg.nr ZX23385 - kontrakt nr. 813579 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215333 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TOYOTA KREDITBANK GMBH norsk avdeling av utenlandsk foretak | Journaldato: 16.08.2022 | RegistryNumber: 10615/2022 | Stabsavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 5 bnr 12 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215076 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hildegunn Karine Johansen | Journaldato: 08.08.2022 | RegistryNumber: 10362/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Manglende svar fra kommunen - saksnummer 2015/1586 og 2018/703 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214862 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET REKVE, PLEYM & CO DA | Journaldato: 25.07.2022 | RegistryNumber: 10151/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill til revidering av kommunal trafikksikkerhetsplan for porsanger kommune 2023-2026. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211750 Type: Inngående brev | Avs/Mot: For Aksjonsgruppa for gang- og sykkelvei Brennelv Østerbotn. Anne Grete Bakkevold, Tor Follesøe, Tove Fossen og Margoth Irene Thomassen | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 7070/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Krevende tider for næringslivet - fleksibilitet i offentlige kontrakter http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218001 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 13265/2022 | Kommunedirektøren Grunneiers tillatelse - Working test for retrievere - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217865 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 19.09.2022 | RegistryNumber: 13130/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Endring lisens antall Veeam Backup for Microsoft 365 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216429 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Haakon Østlund | Journaldato: 06.09.2022 | RegistryNumber: 11704/2022 | Stabsavdelingen Tilbakelevering av Toyota reg.nr ZX23387 - kontrakt nr. 813593 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215332 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TOYOTA KREDITBANK GMBH norsk avdeling av utenlandsk foretak | Journaldato: 16.08.2022 | RegistryNumber: 10614/2022 | Stabsavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 5 bnr 12 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215075 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bodil Johansen Kostamo | Journaldato: 08.08.2022 | RegistryNumber: 10361/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Dokumentasjon installasjon http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214373 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea Lars Ragnar Kristoffersen | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 9663/2022 | Stabsavdelingen Trafikksikkerhetsplan http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211749 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger Kommune - Prosjektleder Ungdom i Fokus - Mariell Haugli | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 7069/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Arbeids- og inkluderingsministeren inviterer til møte http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217992 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeids- og inkluderingsdepartementet | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 13256/2022 | Kommunedirektøren Friluftslivets bærekraftsplakat - oversendelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217911 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk Friluftsliv | Journaldato: 19.09.2022 | RegistryNumber: 13175/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbakelevering av Toyota reg.nr ZX23386 - kontrakt nr. 813592 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215331 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TOYOTA KREDITBANK GMBH norsk avdeling av utenlandsk foretak | Journaldato: 16.08.2022 | RegistryNumber: 10613/2022 | Stabsavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215055 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Proffoppgjør AS | Journaldato: 08.08.2022 | RegistryNumber: 10342/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Dokumentasjon installasjon http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214372 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Lars Ragnar Kristoffersen | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 9662/2022 | Stabsavdelingen Svar på søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213573 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 8879/2022 | Skolefritidsordning Lakselv 0018-703-69/l50 Otermoen, Porsanger Kommune. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211746 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Arne Pettersen | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 7066/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill kommunal trafikksikkerhetsplan, sak 2022/334 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211745 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Monica Kristiansen | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 7065/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høring - Forlenget overgangsordning i forbindelse med innføring av krav om landmålerbrev m.m. Forslag til endringer i matrikkelforskriften og forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218102 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET | Journaldato: 22.09.2022 | RegistryNumber: 13365/2022 | Kommunedirektøren Bli en Syngende kommune! http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218031 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Krafttak for sang | Journaldato: 21.09.2022 | RegistryNumber: 13294/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen 15. september 2022 endres det i postnummerregisteret http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217988 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Posten - Postnummer | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 13252/2022 | Kommunedirektøren Befaring Gaggavann/Fritak utsettingspålegg Luostejok kraftlag http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217669 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger klekkeri - Håkon Haukenes | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12934/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 9371/2022 Dokument tittel: Kontrakt - Nytt kunstgress til Porsangerhallen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215008 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sagat - Sara Olaussen Stensvold | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 10295/2022 | Stabsavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 21 bnr 44 og gnr 21 bnr 92 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214906 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Johansen | Journaldato: 28.07.2022 | RegistryNumber: 10194/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Fence - MVM Agentbasert http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212562 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fence - Hassan Nawaz | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 7874/2022 | Stabsavdelingen Innspill - kommunal trafikksikkerhetsplan, sak 2022/334 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211744 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lasseror - Hans Magnus Thunestvedt | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 7064/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling 0018-703-69/l50 Otermoen, Porsanger Kommune. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211703 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Arne Pettersen | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 7023/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbakelevering av Toyota reg.nr ZX23315 - kontrakt nr. 814993 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/210945 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TOYOTA KREDITBANK GMBH norsk avdeling av utenlandsk foretak | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 6274/2022 | Stabsavdelingen Høring - Forslag om forskrift om gebyr ved behandling av søknad om autorisasjon, lisens, spesialistgodkjenning og godkjenning av etterutdanning for spesialister http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218100 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 22.09.2022 | RegistryNumber: 13363/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Påminnelse om forskuttering av tilskudd som følge av høye strømpriser http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218020 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) | Journaldato: 21.09.2022 | RegistryNumber: 13283/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Konferanse: Til universell utforming gjennom medvirkning. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216455 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 16.09.2022 | RegistryNumber: 11728/2022 | Kommunedirektøren Skuddpremieordninger bør avsluttes http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216693 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dyrsrettigheter - NOAH - for dyrs rettigheter | Journaldato: 12.09.2022 | RegistryNumber: 11964/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kunstgressforsinkelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214884 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sagat- Sara Olaussen Stensvold | Journaldato: 01.08.2022 | RegistryNumber: 10173/2022 | Stabsavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 17 bnr 7 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214774 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Proffoppgjør - Marie Nordhagen | Journaldato: 20.07.2022 | RegistryNumber: 10064/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213562 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 8868/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Fence - MVM Agentbasert http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212513 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fence - Hassan Nawaz | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 7825/2022 | Stabsavdelingen Vedrørende innspill - kommunal trafikksikkerhetsplan, sak 2022/334 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211691 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Magnus Thunestvedt | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 7011/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedrørende retting av ulovlige byggetiltak etter pålegg - gnr 26 bnr 38 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211446 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 6766/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbakelevering av Toyota reg.nr ZX23316 - kontrakt nr. 814994 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/210944 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TOYOTA KREDITBANK GMBH norsk avdeling av utenlandsk foretak | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 6273/2022 | Stabsavdelingen Høring - Endringer i blåreseptforskriften http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218095 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 22.09.2022 | RegistryNumber: 13358/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Påminnelse - søk om tilskudd til veiledning for nyutdannede nytilsatte lærere http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217638 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12903/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Husk Egenberedskapsuka 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217625 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DSB | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12890/2022 | Kommunedirektøren Kopi av brev - Grunneiers tillatelse til å rydde trasé til snøskuterløype - 5436/26/1 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216375 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 07.09.2022 | RegistryNumber: 11651/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kunstgressforsinkelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214883 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sagat - Sara Olaussen Stensvold | Journaldato: 01.08.2022 | RegistryNumber: 10172/2022 | Stabsavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214608 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sten Robert Ratama | Journaldato: 13.07.2022 | RegistryNumber: 9898/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud Fence - MVM Agentbasert http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212222 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fence - Hassan Nawaz | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 7539/2022 | Stabsavdelingen Innspill - kommunal trafikksikkerhetsplan, sak 2022/334 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211577 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Magnus Thunestvedt | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 6897/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling 2021/6832 og 2018/703 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211439 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Arne Pettersen | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 6759/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling DIALOGMØTE - VETERINÆRVAKT http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218142 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lebesby Kommune - Odd Birkeland | Journaldato: 23.09.2022 | RegistryNumber: 13403/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling NOU 2022: Inntektssystemet for kommunene - Høring http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218092 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET | Journaldato: 22.09.2022 | RegistryNumber: 13355/2022 | Stabsavdelingen Invitasjon til nasjonal brukerundersøkelse for deltakere opplæring norsk, samfunnskunnskap og introduksjonsprogram 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217637 Type: Inngående brev | Avs/Mot: IMDI | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12902/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Totalforsvarsøvelse Porsangmoen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216580 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mil - HV-17 KONTAKT | Journaldato: 08.09.2022 | RegistryNumber: 11852/2022 | Kommunedirektøren Kopi av brev - Svar til klage på avslag om boligtomt - gnr 7/1 - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216459 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FeFo - Finnmarkseiendommen | Journaldato: 06.09.2022 | RegistryNumber: 11732/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 9365/2022 Dokument tittel: Tilbud-Laiderz -Nytt kunstgress til Porsangerhallen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214859 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sagat - Sara Olaussen Stensvold | Journaldato: 01.08.2022 | RegistryNumber: 10148/2022 | Stabsavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214520 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harald Markussen | Journaldato: 12.07.2022 | RegistryNumber: 9811/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Lisens Veeam Backup - 4074154 / Porsanger Kommune / 4504504129 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211747 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veeam - Adriana Comanita | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 7067/2022 | Stabsavdelingen Innspill - kommunal trafikksikkerhetsplan, sak 2022/334 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211576 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Magnus Thunestvedt | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 6896/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ref 2021/2496-60/V50 Innkalling til dialogmøte http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218141 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gamvik Kommune - Bjørn Gunerius Andersen | Journaldato: 23.09.2022 | RegistryNumber: 13402/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tildeling av plass - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216713 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2022 | RegistryNumber: 11984/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Stortingsmelding om helseberedskap - Invitasjon til å gi skriftlige innspill http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217656 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12921/2022 | Kommunedirektøren Invitasjon til spørretime om ny forskrift for frivilligsentraler og oppdatert informasjon om søknadsprosessen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216627 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KULTUR- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 09.09.2022 | RegistryNumber: 11898/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Viktig informasjon om din strømavtale http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216458 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Polarkraft - | Journaldato: 06.09.2022 | RegistryNumber: 11731/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Arbeids- og inkluderingsministeren inviterer til møte om flyktninger fra Ukraina http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216448 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 06.09.2022 | RegistryNumber: 11722/2022 | Kommunedirektøren Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 9367/2022 Dokument tittel: Tilbud-PST Sportsanlegg - Nytt kunstgress til Porsangerhallen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214814 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sagat - Sara Olaussen Stensvold | Journaldato: 20.07.2022 | RegistryNumber: 10103/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214310 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Merete Mikalsen | Journaldato: 07.07.2022 | RegistryNumber: 9600/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213540 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 8846/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Innspill - kommunal trafikksikkerhetsplan, sak 2022/334 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211575 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Magnus Thunestvedt | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 6895/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innkalling til dialogmøte vedrørende avtale om organisering av Veterinærvakt http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218119 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordkapp kommune | Journaldato: 22.09.2022 | RegistryNumber: 13380/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Formell høring på reviderte forvaltningsstandarder for begrepsanalyse og definisjonsarbeid http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217628 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIGITALISERINGSDIREKTORATET | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12893/2022 | Kommunedirektøren Private barnehager og krav om selvstendig rettssubjekt http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216368 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 05.09.2022 | RegistryNumber: 11644/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Viktig melding til partnerkommuner med politisk vedtak om å være Miljøfyrtårn-kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216373 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljøfyrtårn | Journaldato: 05.09.2022 | RegistryNumber: 11649/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Til valgansvarlig i kommunene og fylkeskommunene: Innkalling til årsmøte i Valgforum 23. september 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216147 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Post - Valgforum | Journaldato: 31.08.2022 | RegistryNumber: 11426/2022 | Stabsavdelingen Søknad om barnehageplass http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215962 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.08.2022 | RegistryNumber: 11241/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Kopi av faktura iflg. avtale http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215425 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gabriel-Elektro - Helge Ragnvald Olaussen | Journaldato: 18.08.2022 | RegistryNumber: 10707/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 9371/2022 Dokument tittel: Kontrakt - Nytt kunstgress til Porsangerhallen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214770 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sagat - Sara Olaussen Stensvold | Journaldato: 20.07.2022 | RegistryNumber: 10060/2022 | Stabsavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214309 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Merete Mikalsen | Journaldato: 07.07.2022 | RegistryNumber: 9599/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill - kommunal trafikksikkerhetsplan, sak 2022/334 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211574 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Magnus Thunestvedt | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 6894/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bestilling - Porsanger Kommune: Veeam migrering Alternativ 1 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/210312 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea - Haakon Østlund | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 5651/2022 | Stabsavdelingen Veterinærer i Troms og Finnmark http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217880 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 16.09.2022 | RegistryNumber: 13145/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høring- registrering av offentlig forvaltning i Enhetsregisteret http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216626 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brønnøysundregistrene - registerforvaltning | Journaldato: 09.09.2022 | RegistryNumber: 11897/2022 | Kommunedirektøren Kopi av brev - Svar til søknad om tomt for naust - gnr 7/1 - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216146 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FeFo - Finnmarkseiendommen | Journaldato: 31.08.2022 | RegistryNumber: 11425/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Nye fylkes- og kommunenummer fra 1. januar 2024 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215925 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET | Journaldato: 26.08.2022 | RegistryNumber: 11204/2022 | Kommunedirektøren Rapport: Koordinert kulturarbeid http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215922 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ukm - Torstein Siegel | Journaldato: 26.08.2022 | RegistryNumber: 11201/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Søknad om ny barnehageplass http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215624 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.08.2022 | RegistryNumber: 10904/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Dokumentbestilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214972 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ifinnmark - Stian Eliassen | Journaldato: 02.08.2022 | RegistryNumber: 10259/2022 | Stabsavdelingen Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 9365/2022 Dokument tittel: Tilbud-Laiderz -Nytt kunstgress til Porsangerhallen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214762 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sagat - Sara Olaussen Stensvold | Journaldato: 19.07.2022 | RegistryNumber: 10052/2022 | Stabsavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 9 bnr 133 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214104 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Synnøve Birkely | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 9396/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Porsanger Kommune: Veeam migrering http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/210311 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Haakon Østlund | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 5650/2022 | Stabsavdelingen Renteendring for lån 8317 55 96766 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218087 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP KOMMUNEKREDITT AS | Journaldato: 22.09.2022 | RegistryNumber: 13350/2022 | Stabsavdelingen Høring av endringer i forskrift om berekraftig skogbruk http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216159 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | Journaldato: 31.08.2022 | RegistryNumber: 11438/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Muittuhus mánáidgárddiide / Påminnelse til barnehager: Giellavahkku – Giellavahkko – Gïelevåhkoe 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215673 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi - Gaup, Ellen Marianne J. | Journaldato: 23.08.2022 | RegistryNumber: 10953/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Invitasjon til digitalt innspill Reiselivsstrategi 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215566 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 22.08.2022 | RegistryNumber: 10846/2022 | Kommunedirektøren Barnehage - bekreftelse på oppsigelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215432 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.08.2022 | RegistryNumber: 10714/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Informasjon om nytt eksamenssystem for jegerprøven http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215139 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 09.08.2022 | RegistryNumber: 10425/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Sak 22/177B - Bestilling – Del 1: Skilting, parkering, sperring, nedgang svømmehall http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214887 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Joar Paulsen | Journaldato: 05.08.2022 | RegistryNumber: 10176/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kontrakt - Nytt kunstgress til Porsangerhallen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214078 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innkjøpskontoret | Journaldato: 13.07.2022 | RegistryNumber: 9371/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 9 bnr 133 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214102 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Yngve Birkely | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 9394/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213475 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 8783/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Ordresammendrag Fornyelse av Lisenser avtale V3018314 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205569 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea Kundesenter | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 958/2022 | Stabsavdelingen Vedrørende innspill til «Kommunal trafikksikkerhetsplan, sak 2022/334» http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211451 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bente Moen Lindbäck | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 6771/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Porsanger Kommune: Veeam migrering http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/210310 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Haakon Østlund | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 5649/2022 | Stabsavdelingen Renteendring for lån 8317 53 55513 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218086 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP KOMMUNEKREDITT AS | Journaldato: 22.09.2022 | RegistryNumber: 13349/2022 | Stabsavdelingen Høring av forslag til ny forskrift om sektoravgift for dekning av kostnader til Norges vassdrags- og energidirektorats tilsyns- og kontrollarbeid http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216068 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NVE -Norges vassdrags- og energidirektorat | Journaldato: 30.08.2022 | RegistryNumber: 11347/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søkbare midler til kvenske/norskfinske formål i Finnmark http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215509 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk - Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 19.08.2022 | RegistryNumber: 10789/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Barnehage - søknad om endring av oppholdstid http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215412 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.08.2022 | RegistryNumber: 10694/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Innspill til kommunens samfunnsplan http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215408 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet - Aldersvennlig Norge | Journaldato: 17.08.2022 | RegistryNumber: 10690/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedtak om tildeling av undersøkelsesretter til statens mineraler i området Porsanger F-G og H i Porsanger kommune - Undersøker: Shelfco Norway 6-22 AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214836 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for mineralforvaltning | Journaldato: 22.07.2022 | RegistryNumber: 10125/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tildeling-Anskaffelsesprotokoll - Nytt kunstgress til Porsangerhallen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214077 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innkjkøpskontoret | Journaldato: 13.07.2022 | RegistryNumber: 9370/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Forespørsel - skilt med tilbehør http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214429 Type: Utgående brev | Avs/Mot: euroskilt - Hugo Andreas Hanssen | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 9719/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 17 bnr 573 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213758 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokatselskap - Linda Liland | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 9059/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213471 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 8779/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Beskrivelse av bestilling mht. MDR og MVM http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205442 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fence - Hassan Nawaz | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 831/2022 | Stabsavdelingen Renteendring for lån 8317 50 50143 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218085 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP KOMMUNEKREDITT AS | Journaldato: 22.09.2022 | RegistryNumber: 13348/2022 | Stabsavdelingen Veterinærvaktregning for august 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216691 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veterinær Marit Holm | Journaldato: 12.09.2022 | RegistryNumber: 11962/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høring - Endringer i forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger (økning i betalingen for nasjonale e-helseløsninger mv.) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215992 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 29.08.2022 | RegistryNumber: 11271/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Invitasjon til fagsamling for lærere som underviser i kvensk eller finsk som andrespråk 19.-20. oktober 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215418 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 17.08.2022 | RegistryNumber: 10700/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Forsvarets nye landingsside om kommunalt og offentlig veteranarbeid http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215397 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Forsvarets veterantjeneste (FVT) | Journaldato: 17.08.2022 | RegistryNumber: 10679/2022 | Porsanger kommune Barnehage - søknad om overflytting http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215385 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.08.2022 | RegistryNumber: 10667/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Invitasjon til befaring Gaggavann - berørte lokale lag http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214437 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 14.07.2022 | RegistryNumber: 9727/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Pristilbud skilt http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214427 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagtrykkide - Tor Børge Lekang | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 9717/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet 33/37 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213485 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokathegg - Andreas Hegg | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 8793/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213468 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 8776/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Porsanger Kommune: Veeam migrering http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/209988 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Haakon Østlund | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 5327/2022 | Stabsavdelingen Foreløpig svar ihht. Forvaltningsloven § 11 a, 2. og 3. ledd; Søknad om skjenkebevilling - enkelt anledning 19.11.2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218489 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Porsanger Snøscooterforening | Journaldato: 28.09.2022 | RegistryNumber: 13748/2022 | Stabsavdelingen Renteendring for lån 8317 50 47126 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218084 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP KOMMUNEKREDITT AS | Journaldato: 22.09.2022 | RegistryNumber: 13347/2022 | Stabsavdelingen Innkalling til dialogmøte vedrørende avtale om organisering av Veterinærvakt http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216659 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LEBESBY KOMMUNE m.fl. | Journaldato: 13.09.2022 | RegistryNumber: 11930/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Forespørsel - Status reguleringsplan for Haukibrinken http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216005 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mestergruppen arkitekter | Journaldato: 30.08.2022 | RegistryNumber: 11284/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høring av ny lov om omsetning av bøker (bokloven) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215694 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KULTUR- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 23.08.2022 | RegistryNumber: 10974/2022 | Kommunedirektøren Feil informasjon om midlertidig godkjenning av barnehager http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215411 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 17.08.2022 | RegistryNumber: 10693/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Søknad om ny barnehageplass http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215090 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.08.2022 | RegistryNumber: 10376/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Tilbud-PST Sportsanlegg - Nytt kunstgress til Porsangerhallen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214074 Type: Inngående brev | Avs/Mot: innkjøpskontoret | Journaldato: 13.07.2022 | RegistryNumber: 9367/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Pristilbud skilt http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214423 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagtrykkide - Tor Børge Lekang | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 9713/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Informasjon om kartlegging av naturtyper i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214390 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 9680/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 37 bnr 1 fnr 2 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213450 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan-Einar Mikalsen | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 8758/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilleggsopplysning: Innspill fra Lakselv barneskole - fra klassene http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211444 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger Kommune - Lakselv barneskole | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 6764/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om skjenkebevilling - enkelt anledning 19.11.2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218438 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger Snøscooterforening | Journaldato: 27.09.2022 | RegistryNumber: 13697/2022 | Stabsavdelingen Renteendring for lån 8317 50 46359 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218083 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP KOMMUNEKREDITT AS | Journaldato: 22.09.2022 | RegistryNumber: 13346/2022 | Stabsavdelingen Svar på søknad om overflytting til ny barnehage http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215068 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.09.2022 | RegistryNumber: 10354/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Høring - endring av forskrift om gebyr etter motorferdselloven ved bruk av snøscooter http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215549 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 19.08.2022 | RegistryNumber: 10829/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilskudd til veiledning for nyutdannede lærere http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215388 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 17.08.2022 | RegistryNumber: 10670/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Tilbud-Proturf -Nytt kunstgress til Porsangerhallen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214073 Type: Inngående brev | Avs/Mot: innkjøpskontoret | Journaldato: 13.07.2022 | RegistryNumber: 9366/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Pristilbud på flytting av gangvei med betong kantstein ca 23 m samt… http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214403 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Paulsen Entreprenør AS - joar paulsen | Journaldato: 13.07.2022 | RegistryNumber: 9693/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kopi av brev til Norsk Retrieverklubb avd Vest-Finnmark. Grunneiers tillatelse til å avholde jaktprøve for retrievere - Porsvannene - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214383 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 9673/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213466 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 8774/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 15 bnr 38 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213325 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Reidun Jorun Sandslett | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 8633/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar - Mulige tiltak for boligfelt Haukibrinken http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212494 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Forsvarsbygg | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 7806/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill fra Lakselv barneskole - fra klassene http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211443 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger Kommune - Lakselv barneskole | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 6763/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Renteendring for lån 8317 50 46340 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218082 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP KOMMUNEKREDITT AS | Journaldato: 22.09.2022 | RegistryNumber: 13345/2022 | Stabsavdelingen Plass i køen for migrering av Kontor 2000-data til Documaster http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215817 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tommy Fjeldheim Documaster.com | Journaldato: 14.09.2022 | RegistryNumber: 11096/2022 | Stabsavdelingen Høring - forslag til endringer i valgforskriften og forslag til forskrifter om valg til kommunestyrer og fylkesting i 2023 i fylker og kommuner som skal deles http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215360 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET | Journaldato: 16.08.2022 | RegistryNumber: 10642/2022 | Kommunedirektøren Innsending av barnehagelister til NAV http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215362 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV | Journaldato: 16.08.2022 | RegistryNumber: 10644/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Invitasjon til Totalforsvarsøvelse - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214839 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mil - HV-17 KONTAKT (postboks) | Journaldato: 05.08.2022 | RegistryNumber: 10128/2022 | Kommunedirektøren Tilbud-Laiderz -Nytt kunstgress til Porsangerhallen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214072 Type: Inngående brev | Avs/Mot: innkjøpskontoret | Journaldato: 13.07.2022 | RegistryNumber: 9365/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Sak 2022/177 B - Bestilling av skilt http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214402 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Holmen, Camilla - Brødrene Dahl AS Norway | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 9692/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om overflytting av barnehageplass http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214379 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 9669/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Bruk av droner for å unngå at rådyrkalver blir drept av slåmaskiner http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213845 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dyrsrettigheter - Maria Lien | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 9144/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 17 bnr 118 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213324 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Reidun Jorun Sandslett | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 8632/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud fornyelse MS Open Value V3018314 - Porsanger Kommune.xlsx http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205326 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Anders Bjørnbeth | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 715/2022 | Stabsavdelingen Mulige tiltak for boligfelt Haukibrinken http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211362 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Forsvarsbygg | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 6684/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Renteendring for lån 8317 50 27605 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218081 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP KOMMUNEKREDITT AS | Journaldato: 22.09.2022 | RegistryNumber: 13344/2022 | Stabsavdelingen Plass i køen for migrering av Kontor 2000-data til Documaster http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215814 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tommy Fjeldheim Documaster.com | Journaldato: 14.09.2022 | RegistryNumber: 11093/2022 | Stabsavdelingen Vedtak om skjenkebevilling for enkeltanledning ifm arrangement på Torget 16.- og 17. september 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216840 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BLACKOUT AS | Journaldato: 14.09.2022 | RegistryNumber: 12106/2022 | Stabsavdelingen Protokollutdrag FSK 06.09.22 - Veterinærmangel - behov for tilleggsbevilgning for 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216480 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 07.09.2022 | RegistryNumber: 11753/2022 | Porsanger kommune Høring - Forslag om klassifisering av apekopper som allmennfarlig smittsom sykdom i henhold til smittevernloven http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215312 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 16.08.2022 | RegistryNumber: 10594/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Tilbyr deres kommune finsk og/eller kvensk opplæring? http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215175 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Tomi Vaara | Journaldato: 11.08.2022 | RegistryNumber: 10461/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Invitasjon til Totalforsvarsøvelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214799 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mil - HV-17 KONTAKT (postboks) | Journaldato: 20.07.2022 | RegistryNumber: 10088/2022 | Kommunedirektøren Konkurransegrunnlag - Nytt kunstgress til Porsangerhallen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214050 Type: Inngående brev | Avs/Mot: innkjøpskontoret | Journaldato: 12.07.2022 | RegistryNumber: 9349/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Sak 2022/177 B - Bestilling av skilt http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214401 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dahl - Holmen, Camilla - Brødrene Dahl AS Norway | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 9691/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213430 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 8738/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Brev til Miljøfaglig Utredning AS. Søknad om innsamling av planter i forbindelse med at deler av Reinøya naturreservat skal vegetasjonskartlegges http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213525 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 8833/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 17 bnr 464 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213323 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Reidun Jorun Sandslett | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 8631/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill til Kommunal trafikksikkerhetsplan, sak 2022/334 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211405 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bente Moen Lindbäck | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 6726/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Renteendring for lån 8317 50 01762 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218080 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP KOMMUNEKREDITT AS | Journaldato: 22.09.2022 | RegistryNumber: 13343/2022 | Stabsavdelingen Invitasjon til Totalforsvarsøvelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214798 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mil - HV-17 KONTAKT (postboks) | Journaldato: 20.07.2022 | RegistryNumber: 10087/2022 | Kommunedirektøren Høring - forslag til endring i forskrift 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214773 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 20.07.2022 | RegistryNumber: 10063/2022 | Kommunedirektøren Koronasmitten øker - vaksinasjon er fremdeles hjørnesteinen i regjeringens beredskap http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214642 Type: Utgående brev | Avs/Mot: www.porsanger.kommune.no | Journaldato: 14.07.2022 | RegistryNumber: 9932/2022 | Stabsavdelingen Pristilbud skilt http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214351 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagtrykkide - Tor Børge Lekang | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 9641/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev til Statens vegvesen. Ulovlig oppført reklame langs E6. Ulovlig oppført 2 meter høyt plankegjerde 3 meter fra E6 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213759 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym avsender | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 9060/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213429 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 8737/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Egenerklæring om konsesjonsfritak http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213286 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Skaug | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 8594/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill til oppstart av revidering av den kommunale trafikksikkerhetsplanen - Porsanger kommune - 2023-2026 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211102 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 6430/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Renteendring for lån 8317 50 01754 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218079 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP KOMMUNEKREDITT AS | Journaldato: 22.09.2022 | RegistryNumber: 13342/2022 | Stabsavdelingen Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning 16.09. - 17.09.2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216663 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BLACKOUT AS | Journaldato: 12.09.2022 | RegistryNumber: 11934/2022 | Stabsavdelingen Referat NAV Partnerskapsmøte NAV Porsanger 25.04.22 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214793 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nav - Nina Haugen | Journaldato: 20.07.2022 | RegistryNumber: 10082/2022 | Kommunedirektøren Tolkningsuttalelser om krav til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214575 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 13.07.2022 | RegistryNumber: 9865/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Høring - Digitaliseringsdirektoratets tilgang til taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214355 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 9645/2022 | Kommunedirektøren Svar på tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214116 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inger Johanne Olsen | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 9408/2022 | Stabsavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213309 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 8617/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 9 bnr 97 og 105, gnr 10 bnr 30 og 34 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213195 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anette Otilie Pettersen | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 8503/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Informasjon om utsatt ikrafttredelse av endret luftfartshinderforskrift http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213027 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LUFTFARTSTILSYNET | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 8335/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedrørende innspill - kommunal trafikksikkerhetsplan, sak 2022/334 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211110 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Børselv og omegn bygdelag ved Hilde Skanke | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 6438/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Informasjon om nye regler for pensjonister som jobber med TISK-tiltak og vaksinering http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218442 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren | Journaldato: 27.09.2022 | RegistryNumber: 13701/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Renteendring for lån 8317 50 01749 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218078 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP KOMMUNEKREDITT AS | Journaldato: 22.09.2022 | RegistryNumber: 13341/2022 | Stabsavdelingen Skjenkebevilling for enkeltanledning ifm Standup-forestilling 9. september 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216377 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BLACKOUT AS | Journaldato: 08.09.2022 | RegistryNumber: 11653/2022 | Stabsavdelingen Referat NAV Partnerskapsmøte NAV Porsanger 25.04.22 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214518 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Troms og Finnmark Organisasjon og samfunn | Journaldato: 12.07.2022 | RegistryNumber: 9809/2022 | Kommunedirektøren Ny forskrift for tilskudd til frivilligsentraler http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214487 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KULTUR- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 9778/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Høringsbrev - Forslag til endring av forskrift om gebyr for visse overtredelser etter motorferdselloven ved bruk av snøscooter http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214193 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 9485/2022 | Kommunedirektøren Referat fra befaring – Videregående skole http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213987 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Reidar Josefsen m.fl. | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 9286/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bekreftelse på tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213919 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Simon Berg Isaksen | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 9218/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213307 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 8615/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 9 bnr 97 og 105, gnr 10 bnr 30 og 34 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213194 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stina Michelle Pettersen | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 8502/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Informasjon om utsatt ikrafttredelse av endret luftfartshinderforskrift http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213026 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LUFTFARTSTILSYNET | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 8334/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedrørende innspill - kommunal trafikksikkerhetsplan, sak 2022/334 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211109 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gert Helge Hansen | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 6437/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Pakkeforløp psykisk helse og rus endrer navn til Nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217993 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 13257/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Rentesatsoversikt for kontonr: 8317 50 46332 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217813 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP BANKEN AS | Journaldato: 16.09.2022 | RegistryNumber: 13078/2022 | Stabsavdelingen LVK | Invitasjon til årsmøte i Energirådet 25. august 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214482 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 9773/2022 | Kommunedirektøren Høring forskrift om nasjonal retningslinje for manuellterapiutdanning http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214134 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 9426/2022 | Kommunedirektøren Bestilling – Oppsetting av 3 stk. lysmaster i Lakselv sentrum http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213985 Type: Utgående brev | Avs/Mot: firmapost gabriel-elektro | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 9284/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213911 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Tommy Haugli | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 9210/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213306 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 8614/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 10 bnr 3 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213193 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anita Solbjørg Larsen | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 8501/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av ny veileder til ledningsforskriften http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213021 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 8329/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Revidering trafikksikkerhetsplan og medlemskap i Trygg Trafikk http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211108 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tryggtrafikk - Helga Anette Melhus | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 6436/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Informasjon om TryggEst, tilskuddsordning og konferanse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217821 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufetat | Journaldato: 16.09.2022 | RegistryNumber: 13086/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Rentesatsoversikt for kontonr: 8317 55 32415 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216490 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP | Journaldato: 07.09.2022 | RegistryNumber: 11763/2022 | Stabsavdelingen Velkommen til lansering av ny virksomhetsstrategi 12. september kl. 08.30 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214277 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nav - Seksjon for strategi og etatsstyring | Journaldato: 07.07.2022 | RegistryNumber: 9569/2022 | Kommunedirektøren Høringslisten - Høring av forslag til endringer i brann- og eksplosjonsvernloven (etablering av fagskole mv.) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214132 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 9424/2022 | Kommunedirektøren Sak 2022/177 B - Bestilling av skilt http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213974 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brødrene Dahl AS | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 9273/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213847 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Renate Våg Boine | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 9146/2022 | Stabsavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213266 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 8574/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 10 bnr 3 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213191 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne-Britt Larsen | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 8499/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev til Statnett SF - Avinor AS - 420 KV Kraftledning - Skaidi - Varangerbotn - Statnett - Uttalelse fra Avinor http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212715 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Avinor AS | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 8022/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ønsker dere å arrangere en gå-til-skolen aksjon i deres kommune? http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212945 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljøagentene - Beintøft | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 8253/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Revidering trafikksikkerhetsplan og medlemskap i Trygg Trafikk http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211107 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trygg trafikk , regionkontor Troms og Finnmark m.fl. | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 6435/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Viktig informasjon til virksomheter som har søkt om registrering som utdanningsvirksomhet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216755 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 13.09.2022 | RegistryNumber: 12024/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Rentesatsoversikt for kontonr: 8317 55 32369 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216489 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP | Journaldato: 07.09.2022 | RegistryNumber: 11762/2022 | Stabsavdelingen Skjenkebevilling ifm konserter i telt på Torget - 26. og 27. august http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215766 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BLACKOUT AS | Journaldato: 26.08.2022 | RegistryNumber: 11046/2022 | Stabsavdelingen Melding om vedtak - Endring av stillingstittel fra rådmann til kommunedirektør http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214106 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gamvik Kommune | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 9398/2022 | Kommunedirektøren Høringslisten - Høring av forslag til endringer i brann- og eksplosjonsvernloven (etablering av fagskole mv.) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214130 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 9422/2022 | Kommunedirektøren Forespørsel - skilt med tilbehør http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213953 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Euroskilt - Hugo Andreas Hanssen | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 9252/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213520 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingrid Mikkelsen | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 8828/2022 | Stabsavdelingen Fence - Tilbud - MDR priskalkulator & presentasjon http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199501 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fencenordic - Hassan Nawaz | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13765/2021 | Stabsavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213265 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 8573/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 10 bnr 3 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213190 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hallgeir Larsen | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 8498/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bli med på Egenberedskapsuka 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212870 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 8178/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Invitasjon til å delta i en nordisk studie av kommuners håndtering av pandemien http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212532 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ipsos | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 7844/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Innspill - kommunal trafikksikkerhetsplan, sak 2022/334 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211084 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gert Helge Hansen | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 6412/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Informasjon til helsetjenesten om Felles etter- og videreutdanninger for nød- og beredskapsaktørene http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216161 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedir - Trykk-Tjenester | Journaldato: 31.08.2022 | RegistryNumber: 11440/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Veterinærbesøk mai 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215273 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Julie Nedrebø Johannessen | Journaldato: 15.08.2022 | RegistryNumber: 10555/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kartlegging av personrettede tiltak i kommunene - påminnelse om spørreundersøkelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214048 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 9347/2022 | Kommunedirektøren Høringsbrev forskrift om nasjonal retningslinje for psykomotorisk fysioterapi http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214129 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 9421/2022 | Kommunedirektøren Forespørsel på skilt med tilbehør http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213951 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dahl - Holmen, Camilla - Brødrene Dahl AS Norway | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 9250/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213519 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johanne Borch | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 8827/2022 | Stabsavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213260 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 8568/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 10 bnr 3 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213188 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torbjørn Larsen | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 8496/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedtak E6 - Fjerning av skilt for Samisk språksenter i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212863 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegvesen - Herdis Marie Eriksen | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 8171/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innføring av 12 timer gratis SFO for elever på 1. trinn http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212137 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet (ikke svar) | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 7454/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Den nasjonale informasjonstelefonen om korona blir avvikla 26. august 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216129 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 31.08.2022 | RegistryNumber: 11408/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning 26.08. og 27.08.2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215430 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BLACKOUT AS | Journaldato: 18.08.2022 | RegistryNumber: 10712/2022 | Stabsavdelingen Veterinærbesøk april 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215272 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Julie Nedrebø Johannessen | Journaldato: 15.08.2022 | RegistryNumber: 10554/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høring av forslag til endringer i brann- og eksplosjonsvernloven (etablering av fagskole mv.) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214127 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 9419/2022 | Kommunedirektøren Brev til landets kommuner - Resultat frå spørjeundersøking om informasjon frå Helsedirektoratet til kommunane under http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214032 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 9331/2022 | Kommunedirektøren Forespørsel - Gatelys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213950 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gabriel-Elektro - Helge Olaussen | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 9249/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213515 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingrid Mikkelsen | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 8823/2022 | Stabsavdelingen Svar på søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213159 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 8467/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Egenerklæringer om konsesjonsfrihet gnr 33 bnr 75 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212751 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokathuset Lakselv AS | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 8058/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev om skadefelling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212602 Type: Inngående brev | Avs/Mot: For Dyrenes Rett | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 7914/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Momskompensasjon på varer og tjenester http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212091 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lottstift - Lotteri- og stiftelsestilsynet | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 7408/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Rydding i rom hvor det skal monteres datautstyr http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218206 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bente Moen Lindbäck m.fl. | Journaldato: 26.09.2022 | RegistryNumber: 13466/2022 | Stabsavdelingen Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning 09.09.2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215429 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BLACKOUT AS | Journaldato: 18.08.2022 | RegistryNumber: 10711/2022 | Stabsavdelingen Informasjonsbrev om apekopper og vaksine mot apekopper http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215409 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - Folkehelseinstituttet - vaksine | Journaldato: 17.08.2022 | RegistryNumber: 10691/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Avlysning av anbud. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213949 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gabriel-Elektro - Helge Olaussen | Journaldato: 13.07.2022 | RegistryNumber: 9248/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Årets Perletur-krus og skåler kommer i løpet av uka http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214502 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Post Perletur | Journaldato: 12.07.2022 | RegistryNumber: 9793/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Høring av forslag til endringer i brann- og eksplosjonsvernloven (etablering av fagskole mv.) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214126 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dsb - DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 9418/2022 | Kommunedirektøren LVK | Landsmøte på Gardermoen 25.-26. august 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213684 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 8987/2022 | Kommunedirektøren Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213514 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Tommy Haugli | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 8822/2022 | Stabsavdelingen Svar på søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213156 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 8464/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av faste eiendommer gnr 19/135, 19/47 og 21/29, Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212625 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor-Espen Jolma | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 7936/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Enova tilbyr støtte til kommunale utleieboliger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212574 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Enova SF | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 7886/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Barne- og ungdomsorganisasjonenes og andre frivillige organisasjoners tilgang til skolelokaler og andre offentlige bygg http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211684 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 7004/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Status fremdrift 230922 - Modernisering av nettverk Helsetun http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218203 Type: Utgående brev | Avs/Mot: OP Elektro Hans Petter | Journaldato: 26.09.2022 | RegistryNumber: 13463/2022 | Stabsavdelingen Psykososial oppfølging i kommunene etter masseskytehendelsen i Oslo 25. juni http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215313 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 16.08.2022 | RegistryNumber: 10595/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Tilbud Belsyning Sentrum http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213947 Type: Inngående brev | Avs/Mot: OP-Elektro - Sten Rune Pettersen | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 9246/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling LVK | Regjeringen foreslår å endre eiendomsskatteloven – Statnett må betale skatt for fremføringsretten over grunn som kraftlinjene kan utløse. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213754 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 9055/2022 | Kommunedirektøren Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213513 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johanne Borch | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 8821/2022 | Stabsavdelingen Brev med informasjon etter arbeidsulykken ved Porsanger Arbeidssamvirke http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213607 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PORSANGER ARBEIDSSAMVIRKE AS | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 8913/2022 | Kommunedirektøren Skjenkebevilling for enkeltanledning - Børselv & Omegn Bygdelag 16.07.22 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213620 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BØRSELV OG OMEGN BYGDELAG | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 8926/2022 | Stabsavdelingen Svar på søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213153 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 8461/2022 | Skolefritidsordning Lakselv REFNR:48668 Informasjon leveringsplikt -Velkommen som kunde hos nettselskapet Luostejok Nett AS - Peder Sivertsens-vei 22A http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212560 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LUOSTEJOK NETT AS | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 7872/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 3/13, Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212217 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokat Gisle Loso AS | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 7534/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Invitasjon til samisk barneforum- Sametinget http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211563 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 6883/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Status arbeid med nettverkskabling Helsetun http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217867 Type: Utgående brev | Avs/Mot: OP Elektro Hans Petter | Journaldato: 19.09.2022 | RegistryNumber: 13132/2022 | Stabsavdelingen Forespørsel om å stille idrettsanlegg disponibel - korrigert http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214096 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger Idrettsråd | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 9389/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Forespørsel på skilt med tilbehør http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213781 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dahl - Holmen, Camilla - Brødrene Dahl AS Norway | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 9082/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høring - bruk av motorkjøretøy til uttransport av felt villsvin http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213747 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 9048/2022 | Kommunedirektøren Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213512 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Simon Berg Isaksen | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 8820/2022 | Stabsavdelingen Skjenkebevilling for enkelt anledning i telt på Torget 01-02.07.22 - BLACKOUT AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213616 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BLACKOUT AS | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 8922/2022 | Stabsavdelingen Informasjonsmøte: Gjennomgang av Statnett III dommen og Statnetts krav om retting av eiendomsskatt på grunn under kraftlinjene http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213487 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lundogco - Marte Enger | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 8795/2022 | Kommunedirektøren Svar på søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213151 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 8459/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Kopi av brev NETTINORD AS. Oversendelse av oppdatert anleggskonsesjon for transformatorstasjoner http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212234 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NVE -Norges vassdrags- og energidirektorat | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 7551/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 19/135 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212096 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor-Espen Jolma | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 7413/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Invitasjon fra Norges idrettshøgskole http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211605 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nih - Reidar Säfvenbom | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 6925/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Status arbeid med nettverkskabling Helsetun http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217866 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Op-Elektro - Hans Petter Harangen | Journaldato: 19.09.2022 | RegistryNumber: 13131/2022 | Stabsavdelingen Mangel på veterinærer til veterinærvaktsamarbeid http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215212 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LEBESBY KOMMUNE m.fl. | Journaldato: 15.08.2022 | RegistryNumber: 10494/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Forespørsel på skilt med tilbehør http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213698 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brødrene Dahl AS | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 9001/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Invitasjon til å gi innspill på ekstern høring - Utvidelse av Pakkeforløp for kartlegging og utredning av psykisk helse og rus hos barn og unge. Pakkeforløpet utvides med somatisk helse, seksuell helse og tannhelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213746 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 9047/2022 | Kommunedirektøren Svar på søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213142 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 8450/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Kartlegging av personretta tiltak i kommunane http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213042 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 8350/2022 | Kommunedirektøren Kopi av brev. Melding om vedtak - Tillatelse til å opprettholde allerede eksisterende tiltak med merking, skilt og turkasser - Til topps i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212466 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 7780/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 3 bnr 13 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211853 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokat Gisle Loso AS | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 7170/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill til Strategi for voksnes læring 2022 – 2030 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211567 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk - Troms og finnmark fylkeskommune | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 6887/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Status arbeid med nettverkskabling Helsetun http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216783 Type: Utgående brev | Avs/Mot: OP Elektro Hans Petter | Journaldato: 14.09.2022 | RegistryNumber: 12052/2022 | Stabsavdelingen Vedrørende oppsigelse av veterinærvakttjeneste http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215207 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LAKSELV DYREKLINIKK AS | Journaldato: 15.08.2022 | RegistryNumber: 10489/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Digital saksbehandling av søknader og bestillinger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214546 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nav - (PK) NAV Hjelpemiddelsentral Troms og Finnmark | Journaldato: 12.07.2022 | RegistryNumber: 9837/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Forespørsel - skilt med tilbehør http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213697 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Euroskilt - Jill Hege Nergård | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 9000/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høring av forskrifter til ny barnevernslov – forskrift om barns medvirkning i barnevernet, samtaleprosessforskriften og godkjenningsforskriften http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213745 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 9046/2022 | Kommunedirektøren Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213510 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Renate Våg Boine | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 8818/2022 | Stabsavdelingen Bestillingsbekreftelse for ordre 0002603276 - 30281 93254 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189560 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea Kundesenter | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 3828/2021 | Stabsavdelingen Svar på søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213138 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 8446/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Kopi av brev til RiddoDuottarMuseat - E6 Innvilget flytting/endring av skilt museum fra Skoganvarre til Lakselv sentrum http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212268 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 7585/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Invitasjon til seminar om vindkraft på land – 21. juni 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212347 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lundogco - Naturressurskommunene | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 7664/2022 | Kommunedirektøren Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 26/1/108 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211843 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fefo - Finnmarkseiendommen | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 7160/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på tilbud om sommerjobb http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211603 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Catherine S. Nordås | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 6923/2022 | Stabsavdelingen Invitasjon til møte om samiske læremidler, grunnskolen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211566 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mikkel Magnus Utsi | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 6886/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Tilbakelevering av Toyota reg.nr ZX23479 - kontrakt 817706 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215404 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TOYOTA KREDITBANK GMBH norsk avdeling av utenlandsk foretak | Journaldato: 17.08.2022 | RegistryNumber: 10686/2022 | Stabsavdelingen Forbedring av digital sikkerhet i norske kommuner http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215394 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommune-CSIRT | Journaldato: 17.08.2022 | RegistryNumber: 10676/2022 | Kommunedirektøren Veterinærvaktregning for juli 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215163 Type: Inngående brev | Avs/Mot: marit holm | Journaldato: 10.08.2022 | RegistryNumber: 10449/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Refusjonskrav 2. kvartal 2022 - dialysetilbud i Lakselv http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214943 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSSYKEHUSET HF | Journaldato: 04.08.2022 | RegistryNumber: 10230/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Eventuelle konsekvenser av pågående pilot-streik http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214539 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 12.07.2022 | RegistryNumber: 9830/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Høring av forskrifter til ny barnevernslov - Forskrift om barns medvirkning i barnevernet, samtaleprosessforskriften og godkjenningsforskriften http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213744 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 9045/2022 | Kommunedirektøren Forespørsel - skilt med tilbehør http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213696 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagtrykk Ide AS | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 8999/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning 01.07. - 02.07.2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213526 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BLACKOUT AS | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 8834/2022 | Stabsavdelingen Svar på søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213137 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 8445/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Vedlegg til brev om skadefelling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212385 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NOAH - for dyrs rettigheter | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 7702/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Arbeids- og inkluderingsministeren inviterer til møte om flyktninger fra Ukraina http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212296 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 7613/2022 | Kommunedirektøren Forslag til merking av spredenett, helsetun/Porstun http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211836 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Op-Elektro - Hans Petter Harangen | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 7153/2022 | Stabsavdelingen Innhenting av standpunktkarakterer (ST) for avgangselever skoleåret 2021-2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211505 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 6825/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211536 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørg Helen Johansen | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 6856/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Forespørsel om tilbud på medlemskap i Kommune CSIRT http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215833 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kommune CSIRT | Journaldato: 31.08.2022 | RegistryNumber: 11112/2022 | Stabsavdelingen VIKTIG: Radiologien i Helse Nord fungerer igjen!! http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214534 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Øygard, Bjørn | Journaldato: 12.07.2022 | RegistryNumber: 9825/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Høringsnotat om forbud mot konverteringsterapi http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213683 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KULTUR- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 8986/2022 | Kommunedirektøren Forespørsel - skilt med tilbehør http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213613 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagtrykk Ide AS | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 8919/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Skjenke- og serveringsbevilling for enkeltanledning - Finnmark Festivalarrangør AS ("Midnattsrocken 2022") http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213498 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARK FESTIVALARRANGØR AS | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 8806/2022 | Stabsavdelingen Retur av signert avtale om dialysetilbud i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213506 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSSYKEHUSET HF | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 8814/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Svar på søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213136 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 8444/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Oppfordring til bruk av forebygging fremfor skadefelling av ville dyr og fugler http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212384 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NOAH - for dyrs rettigheter | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 7701/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Arbeids- og inkluderingsministeren inviterer til møte vedr. flyktninger fra Ukraina http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212112 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 7429/2022 | Kommunedirektøren Forslag til merking av spredenett, helsetun/Porstun http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211800 Type: Utgående brev | Avs/Mot: OP Elektro Hans Petter Harangen | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 7118/2022 | Stabsavdelingen Tilbakelevering av Toyota reg.nr ZX23479 - kontrakt 817706 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/210948 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TOYOTA KREDITBANK GMBH norsk avdeling av utenlandsk foretak | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 6277/2022 | Stabsavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 5 bnr 115 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/210981 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokathuset Lakselv AS | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 6309/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ajourholdsrapport for september 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218418 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAARELA BARNEHAGE AS | Journaldato: 27.09.2022 | RegistryNumber: 13678/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Du er nå påmeldt arrangementet i Alta http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215805 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea Norge | Journaldato: 31.08.2022 | RegistryNumber: 11085/2022 | Stabsavdelingen VIKTIG: Svikt i radiologiske tjenester i Helse Nord http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214509 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Øygard, Bjørn | Journaldato: 12.07.2022 | RegistryNumber: 9800/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Forespørsel - Gatelys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213600 Type: Utgående brev | Avs/Mot: firmapost m.fl. | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 8906/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høring av endringer gravplassloven om digital gravferdsmelding mv. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213612 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 8918/2022 | Kommunedirektøren Samarbeidsavtale 2022- Dialysesatellitt Lakselv, Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213478 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARKSSYKEHUSET HF | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 8786/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Tilsagn om momskompensasjon - SAARELA VEL, org.nr. 912 440 192 - Saarela aktivitetspark- ballbinge - anleggsnummer: 64552 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213373 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lotteri- og stiftelsestilsynet | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 8681/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Svar på søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213133 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 8441/2022 | Skolefritidsordning Lakselv REFNR:48502 Informasjon leveringsplikt http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212382 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lksa - Luostejok Nett AS | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 7699/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Balanserte kontraktsvilkår i offentlige anskaffelser http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212063 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 7380/2022 | Kommunedirektøren Forslag til merking av spredenett, helsetun/Porstun http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211783 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Op-Elektro - Hans Petter Harangen | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 7101/2022 | Stabsavdelingen Tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211510 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lottstift - Lotteri- og stiftelsestilsynet | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 6830/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Ajourholdsrapport for september 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216773 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AJANAS BARNEHAGE | Journaldato: 13.09.2022 | RegistryNumber: 12042/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen SV: Use_Case dokument_1.0 Porsanger.docx http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215785 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DNI Lars Magne Graue | Journaldato: 12.09.2022 | RegistryNumber: 11065/2022 | Stabsavdelingen Sikkerhetsevent i Alta 07. sept http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215804 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Fredrikke Hay Lian | Journaldato: 31.08.2022 | RegistryNumber: 11084/2022 | Stabsavdelingen Invitasjon til offisiell åpning av NASAK - Nasjonalt samisk kompetansesenter http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214488 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufetat - Nasjonalt samisk kompetansesenter | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 9779/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Forespørsel - Gatelys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213599 Type: Utgående brev | Avs/Mot: OP Elektro AS | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 8905/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling 2022 14 06 Referat årlig samarbeidsmøte dialysen Lakselv http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213503 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkssykehuset - Mathisen Hege Torp | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 8811/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Tilsagn om momskompensasjon - SAARELA VEL, org.nr. 912 440 192 - Saarela boligfelt aktivitetspark- gapahuk, ski- og sykkelløype - anleggsnummer: 70913 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213372 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lotteri- og stiftelsestilsynet | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 8680/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Høring av forslag til lov om informasjonstilgang m.m. for Ekstremismekommisjonen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213361 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeids- og inkluderingsdepartementet | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 8669/2022 | Kommunedirektøren Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213084 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 8392/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Høringsuttalelse til søknad om skjenkebevilling 07 - 10072022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213094 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARK POLITIDISTRIKT | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 8402/2022 | Stabsavdelingen Kyrkjebygg og auka utgifter til straum http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211825 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 7142/2022 | Kommunedirektøren Befaring av kunstgressanlegg i kretsen mai 2022.- ENDRINGER http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211743 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fotball - Andersen, Paul Erling | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 7063/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Invitasjon til implementering av PALS-modellen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211507 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NUBU - Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 6827/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Forslag til merking av spredenett, helsetun/Porstun http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/210867 Type: Utgående brev | Avs/Mot: OP Elektro Hans Petter | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 6198/2022 | Stabsavdelingen Ajourholdsrapport for september 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216771 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lakselv barnehage | Journaldato: 13.09.2022 | RegistryNumber: 12040/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Use_Case dokument_1.0 Porsanger.docx http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215784 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dni - Lars Magne Graue | Journaldato: 12.09.2022 | RegistryNumber: 11064/2022 | Stabsavdelingen Signert attestasjon - prosjektregnskap Tiltaksutvikling innen program for folkehelsearbeid i kommunene http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216022 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vefik - Kai Roger Olsen | Journaldato: 01.09.2022 | RegistryNumber: 11301/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Avlysning av anbud. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213594 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helge Ragnvald Olaussen | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 8900/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling MPX (apekopper) - informasjon til primærhelsetjenesten http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214338 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 9628/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 12104/2021 Dokument tittel: Tilbud SIEM CGI - LogPoint http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213794 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sagat - Sara Olaussen Stensvold | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 9095/2022 | Stabsavdelingen Endringer i kommuneloven - høring http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213354 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 8662/2022 | Kommunedirektøren Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213006 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 8314/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Skjenkebevilling enkeltanledning tildeles Blackout AS ifm konsert på Torget 18.06.22 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212886 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BLACKOUT AS | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 8194/2022 | Stabsavdelingen Innkalling til donatormøte Økonomisk Forskningsfond - 15. juni klokken 10-10.30 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211718 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nforsk - Nordlandsforskning | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 7038/2022 | Kommunedirektøren Innspillsmøte handlingsplan hydrogen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211592 Type: Inngående brev | Avs/Mot: No Ey - Marit Magelssen Vambheim | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 6912/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Skoleeiere har mulighet til å betale for privatskoleplasser for elever fra Ukraina http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211430 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 6750/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Kommunalt kontrollregister for kontantstøtte 2022-oversendelse av barnehagelister http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216394 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV familie og pensjonsytelser kontantstøtte | Journaldato: 06.09.2022 | RegistryNumber: 11670/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Avlysning av anbud. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213591 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helge Ragnvald Olaussen | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 8897/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling INCATEA8449202 - Tilbud om fornyelse av TechSoft til Porsanger kommune - utløpsdato 18-08-2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212114 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Service-Now - Atea RCM Fornyelse | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 7431/2022 | Stabsavdelingen Vennlig påminnelse - Dokument 21/23371-6 Forslag til utvidet rapportering fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten til kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213359 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 8667/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Use_Case dokument_1.0 Porsanger.docx http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213076 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DNI - Iselin Ovesen | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 8384/2022 | Stabsavdelingen Høring om lisensfellingsperioden for jerv http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213069 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 8377/2022 | Kommunedirektøren Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213005 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 8313/2022 | Skolefritidsordning Lakselv LVK Landsmøte 25.-26. august 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211681 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 7001/2022 | Kommunedirektøren Hogst i yngletiden http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211565 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dyrsrettigheter - Henriette Diesen | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 6885/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling #10048# Evaluering av tilsynsarbeid - spørreundersøkelse til kommunen som barnehagemyndighet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211304 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Questback - | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 6627/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Ajourholdsrapport for august 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216114 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LAKSELV BARNEHAGE | Journaldato: 31.08.2022 | RegistryNumber: 11393/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Godkjenning av revidert inndekningsplan - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215664 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET | Journaldato: 23.08.2022 | RegistryNumber: 10944/2022 | Stabsavdelingen Innkalling til halvårsevaluering http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214956 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Solbrått aldershjem v/ styrer | Journaldato: 08.08.2022 | RegistryNumber: 10243/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Forespørsel om veterinærvakt http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214999 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alta Kommune - Jon-Arve Pedersen | Journaldato: 05.08.2022 | RegistryNumber: 10286/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling INCATEA8449202 - Tilbud om fornyelse av TechSoft til Porsanger kommune - utløpsdato 18-08-2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212044 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Service-Now - Atea RCM Fornyelse | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 7361/2022 | Stabsavdelingen Forespørsel – Skilting, parkering, sperring, nedgang svømmehall http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213567 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ivar Nikoma | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 8873/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Forespørsel om deltagelse i forskningsprosjektet «Perspektiv på covid-19 i samiske samfunn» http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213355 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Uit - Gunnhild Skjold | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 8663/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Tilbud som avtalt fra Junglemap http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/209357 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Junglemap - Kjetil Fosstvedt | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 4701/2022 | Stabsavdelingen Høring – utredning om gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1937 (varslingsdirektivet) i norsk rett http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213043 Type: Inngående brev | Avs/Mot: JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 8351/2022 | Kommunedirektøren Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213004 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 8312/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Use Case dokument http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212785 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DNI - Iselin Ovesen | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 8094/2022 | Stabsavdelingen Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning 18.06.2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212842 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BLACKOUT AS | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 8150/2022 | Stabsavdelingen Kontrakt BUA http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211526 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BUA - Morten Aase | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 6846/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Konfliktdempende og holdningsskapende tiltak overfor dyr http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211394 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dyrenes Rett - Jenny Rolness | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 6715/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Informasjon fra valgkomiteen i Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211310 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lvk - Marte Enger | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 6633/2022 | Kommunedirektøren Programme tjïelteseminaarese / Suohkanseminára prográmma / Program til kommuneseminar 19.-20. mai 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/210894 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 6224/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Ajourholdsrapport for august 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215838 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PORSANGER BEDRIFTSBARNEHAGE AS | Journaldato: 25.08.2022 | RegistryNumber: 11117/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Oppsigelse av avtale om driftstilskudd og vakttjeneste http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214998 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Julie Nedrebø Johannessen | Journaldato: 12.08.2022 | RegistryNumber: 10285/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling protokoll kassakreditt sak 2018/1910 - Porsanger kommune - Godkjenning av likviditetslån-kassekreditt for Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215113 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark - Larsen, Espen | Journaldato: 12.08.2022 | RegistryNumber: 10399/2022 | Stabsavdelingen Personalsituasjonen på Solbrått. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214320 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnulf Sandvik, Styrer Solbrått aldershjem | Journaldato: 07.07.2022 | RegistryNumber: 9610/2022 | Kommunedirektøren INCATEA8449202 - Tilbud om fornyelse av TechSoft til Porsanger kommune - utløpsdato 18-08-2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212043 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 7360/2022 | Stabsavdelingen Forespørsel – Skilting, parkering, sperring, nedgang svømmehall http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213563 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Paulsen Entreprenører AS m.fl. | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 8869/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Invitasjon til innspillsmøte – Bo trygt hjemme-reformen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213347 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 8655/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213003 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 8311/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Use Case dokument http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212784 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dni - Iselin Ovesen | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 8093/2022 | Stabsavdelingen Offentlig høring av NOU 2022: 6 Nett i tide – om utvikling av strømnettet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212858 Type: Inngående brev | Avs/Mot: OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 8166/2022 | Kommunedirektøren Forespørsel om uttalelse - skjenking på Midnattsrocken festival juli 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212480 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARK POLITIDISTRIKT m.fl. | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 7794/2022 | Stabsavdelingen Befaring av kunstgressanlegg i kretsen mai 2022.- ENDRINGER http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211314 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fotball - Andersen, Paul Erling | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 6637/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Arbeids- og inkluderingsministeren inviterer til møte vedr. flyktninger fra Ukraina http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211083 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 6411/2022 | Kommunedirektøren Endelig godkjent kart til skilt i UKL området i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218357 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Christoffer Flåtten | Journaldato: 26.09.2022 | RegistryNumber: 13617/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Klage på avslag om innsyn http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218060 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sagat - Sara Olaussen Stensvold | Journaldato: 21.09.2022 | RegistryNumber: 13323/2022 | Stabsavdelingen Enda forlenget tillatelse av Torget? http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217990 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rdm - Siv Marit Turi | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 13254/2022 | Stabsavdelingen Ajourholdsrapport for august 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215837 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAARELA BARNEHAGE AS | Journaldato: 25.08.2022 | RegistryNumber: 11116/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Vet besøk juni (2019/2464), unntatt offentligheten http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214996 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Julie Nedrebø Johannessen | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 10283/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om godkjenning av ny inndekningsplan for Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213645 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 8948/2022 | Stabsavdelingen Tilbud lysanlegg Lakselv sentrum http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213444 Type: Utgående brev | Avs/Mot: OP-elektro - Sten Rune Pettersen | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 8752/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vennlig påminnelse - Dokument 21/23371-6 Forslag til utvidet rapportering fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten til kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213107 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 8415/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213002 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 8310/2022 | Skolefritidsordning Lakselv DNI Self Service Password: Oppfølging http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212731 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dni - Stig Slettnes | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 8038/2022 | Stabsavdelingen Høring av Nasjonal veileder for forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler m.m. Frist 14. august 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212856 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 8164/2022 | Kommunedirektøren Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning 16.07.2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212449 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BØRSELV OG OMEGN BYGDELAG | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 7763/2022 | Stabsavdelingen Leie av torgplass 2022 - stand http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216804 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BLACKOUT AS | Journaldato: 04.10.2022 | RegistryNumber: 12072/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Avslag på innsyn i dok:11931/2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218046 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sagat - Sara Olaussen | Journaldato: 21.09.2022 | RegistryNumber: 13309/2022 | Stabsavdelingen Ajourholdsrapport for august 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215835 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ØSTERBOTN NATURBARNEHAGE AS | Journaldato: 25.08.2022 | RegistryNumber: 11114/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Forespørsel om veterinærvakt http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214963 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alta Kommune - Jon-Arve Pedersen | Journaldato: 02.08.2022 | RegistryNumber: 10250/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Forespørsel - Gatelys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213426 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gabriel-Elektro - Helge Olaussen | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 8734/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Unntatt offentlighet – Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer 23. juni 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213061 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet - Kvalitetsindikatorer | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 8369/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213000 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 8308/2022 | Skolefritidsordning Lakselv DNI Self Service Password: Oppfølging http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212730 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dni - Stig Slettnes | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 8037/2022 | Stabsavdelingen Høring Utkast til endringer i drikkevannsforskriften http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212855 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MATTILSYNET | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 8163/2022 | Kommunedirektøren Orientering om RNB 2022 og Kommuneproposisjonen 2023 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211193 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 6521/2022 | Stabsavdelingen Skjenkebevilling enkeltanledning tildeles Porsanger Idrettslag ifm konsert på messe http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211036 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PORSANGER IDRETTSLAG m.fl. | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 6364/2022 | Stabsavdelingen Svar til søknad om tomtefeste - areal til småbåthavn - gnr 34/1 - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211058 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 6386/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om torgplass 18.09.2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216662 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BLACKOUT AS | Journaldato: 12.09.2022 | RegistryNumber: 11933/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kontantstøtte rapportering kommune for juni og juli http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215414 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nav familie og pensjonsytelser | Journaldato: 17.08.2022 | RegistryNumber: 10696/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Innmelding skole http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214083 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 9376/2022 | Lakselv ungdomsskole Tilbud lysanlegg Lakselv sentrum http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213054 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Op-elektro - Sten Rune Pettersen | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 8362/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Unntatt offentlighet – Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer 23. juni 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213055 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet - Kvalitetsindikatorer | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 8363/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Stillinger til uttalelse- lærere http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212325 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tillitsvalgte | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 7642/2022 | Stabsavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212844 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 8152/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Ekstern høring - helhetlig pasientforløp for langvarige og sammensatte smertetilstander http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212852 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 8160/2022 | Kommunedirektøren Oppdatert tilbud http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211673 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DNI - Iselin Ovesen | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 6993/2022 | Stabsavdelingen Prolongering av IKT-avtalen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211842 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Fredrikke Hay | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 7159/2022 | Stabsavdelingen Svar søknad torgplass http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215731 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bankers Bar/Blackout as - Bjarne Trevland | Journaldato: 25.08.2022 | RegistryNumber: 11011/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ajourholdsrapport for august 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215395 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ajanas barnehage | Journaldato: 17.08.2022 | RegistryNumber: 10677/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Innmelding skole http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213941 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 9240/2022 | Lakselv ungdomsskole Tilbud lysanlegg Lakselv sentrum http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213051 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Op-Elektro - Sten Rune Pettersen | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 8359/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Negativ sosial kontroll og æresrelatert vold: Beredskapsbrev 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213013 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 8321/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Svar på søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212747 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 8054/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Høring - Innspill til kommende stortingsmelding om helseberedskap -tema digital sikkerhet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212596 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR E-HELSE | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 7908/2022 | Kommunedirektøren Oppdatert tilbud http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211672 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DNI - Iselin Ovesen | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 6992/2022 | Stabsavdelingen Offentlig søkerliste - lærere i Porsangerskolen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212247 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sagat - Sara Olaussen Stensvold | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 7564/2022 | Stabsavdelingen Kontrakt: 22039 Nytt kunstgress til Porsangerhallen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211782 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innkjøpskontoret - Monica Øverbye | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 7100/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Prolongering av IKT-avtalen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211841 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea Fredrikke Hay | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 7158/2022 | Stabsavdelingen Høringsuttalelse til skjenking ved enkeltanledning 14052022 - Messefest http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211003 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARK POLITIDISTRIKT | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 6331/2022 | Stabsavdelingen Analyserapport Porsanger kommune - EUNOAL3-00004610 Uke 38, 20.09.2022 - 1 av 1 - AR-22-V8-002045-01 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218204 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eurofins - EUNOAL03 mat | Journaldato: 23.09.2022 | RegistryNumber: 13464/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 11931/2022 Dokument tittel: Innstilling kommunedirektør http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217863 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sagat - Sara Olaussen Stensvold | Journaldato: 16.09.2022 | RegistryNumber: 13128/2022 | Porsanger kommune Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) – avslutning av prosjektet "FJERNING AV VINTERKARSE" http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217852 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet m.fl. | Journaldato: 16.09.2022 | RegistryNumber: 13117/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Til medlemmer av eldrerådet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217657 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stiftelsen Livsglede for Eldre | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12922/2022 | Stabsavdelingen Referat fra referansegruppemøte UKL 23.8.2022 og rapport http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216741 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark - Hansen, Cecilie | Journaldato: 13.09.2022 | RegistryNumber: 12010/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Torgplass http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215600 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bankers Bar/Blackout as - Bjarne Trevland | Journaldato: 23.08.2022 | RegistryNumber: 10880/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Grunneiers tillatelse til oppmerking, skilting og vedlikehold av turstier på Sandvikhalvøya - gnr 7/1 - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214469 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 9760/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ajourholdsrapport for juni og juli 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214288 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lakselv barnehage | Journaldato: 07.07.2022 | RegistryNumber: 9579/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Innmelding skole http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213737 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 9038/2022 | Lakselv barneskole Forespørsel - Gatelys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213049 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gabriel Elektro AS - Helge Ragnvald Olaussen | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 8357/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212744 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 8051/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Høring – forslag om å tillate at sykmelding kan gis etter e-konsultasjon - ny høringsfrist http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212593 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 7905/2022 | Kommunedirektøren Til orientering - forlengelse av overgangsordning i akuttmedisinforskriften http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212530 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 7842/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Oppdatert tilbud http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211671 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dni - Iselin Ovesen | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 6991/2022 | Stabsavdelingen Søknad Lærerstilling - ettersendelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212218 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 7535/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning 07.07. - 10.07.2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/210990 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmark Festivalarrangør AS | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 6318/2022 | Stabsavdelingen Forespørsel om utvidelse av lisens på VMware NSX Firewall http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218198 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea - Fredrikke Hay Lian m.fl. | Journaldato: 23.09.2022 | RegistryNumber: 13458/2022 | Stabsavdelingen Analyserapport Porsanger kommune - EUNOAL3-00004610 Uke 38, 20.09.2022 - 1 av 1 - PR-22-V8-000017-01 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218191 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eurofins - EUNOAL03 mat | Journaldato: 23.09.2022 | RegistryNumber: 13451/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Forsvarets seniorforbund og deltaking i eldreråd http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217650 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hareid Kommune - Sissel Nevstad | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12915/2022 | Stabsavdelingen Forslag til rutinebeskrivelse UKL http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216739 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark - Hansen, Cecilie | Journaldato: 13.09.2022 | RegistryNumber: 12008/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innstilling kommunedirektør http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216660 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjelseth Consulting AS - Hugo Kjelseth | Journaldato: 12.09.2022 | RegistryNumber: 11931/2022 | Ordfører KS Troms og Finnmark - Høstkonferanse 26.-27. oktober 2022 og ordførersamling 26. oktober http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216622 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS | Journaldato: 09.09.2022 | RegistryNumber: 11893/2022 | Ordfører Svar: Søknad om lån/stenging av torg http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215508 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fotball - Johansen, Aleksander | Journaldato: 22.08.2022 | RegistryNumber: 10788/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innmelding skole http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212999 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 8307/2022 | Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter Svar på søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212739 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 8046/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Ajourholdsrapport for juni og juli 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212884 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ajanas barnehage | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 8192/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Forespørsel – Skilting, parkering, sperring, nedgang svømmehall http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212808 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PAULSEN ENTREPRENØR AS | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 8116/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høring – forslag om å tillate at sykmelding kan gis etter e-konsultasjon http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212572 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 7884/2022 | Kommunedirektøren Helsepersonelloven §§ 34 og 34 a - meldeplikt og meldeadgang for leger, psykologer og optikere om helsesvekkelse hos pasient som fører motorvogn eller luftfartøy, eller er flygeledere, som fører sjøfartøy eller er loser, eller fører skinnegående kjøretøy http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212453 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 7767/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Prolongering av IKT-avtalen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211838 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Fredrikke Hay | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 7155/2022 | Stabsavdelingen Skjenkebevilling enkeltanledning tildeles Banak Leir i.f.m. smaksprøving på messe http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/210832 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BANAK LEIR AS | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 6164/2022 | Stabsavdelingen ISO 6222 endring i vannprøve parameter kimtall 22 grader. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218159 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eurofins | Journaldato: 23.09.2022 | RegistryNumber: 13420/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Forespørsel om utvidelse av lisens på VMware NSX Firewall http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218197 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Fredrikke Hay Lian | Journaldato: 23.09.2022 | RegistryNumber: 13457/2022 | Stabsavdelingen Invitasjon til høstens Leve hele livet konferanse - 16.11.22 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216500 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 07.09.2022 | RegistryNumber: 11773/2022 | Stabsavdelingen Invitasjon til ordfører og kommunedirektør om å delta på møte med de psykososiale kriseteamene i Finnmark 30.september 2022 kl 09.30 – 11.30 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216374 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Pedersen, Marie Varsi | Journaldato: 05.09.2022 | RegistryNumber: 11650/2022 | Ordfører Informasjon fra Porsanger: UKL- rapportering og 2.tildeling av ramme http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216236 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hansen, Cecilie - Statsforvalteren | Journaldato: 05.09.2022 | RegistryNumber: 11514/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søkerlister http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216133 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sagat - Sara Olaussen Stensvold | Journaldato: 31.08.2022 | RegistryNumber: 11412/2022 | Stabsavdelingen Torgplass http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215464 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bankers Bar/Blackout as - Bjarne Trevland | Journaldato: 18.08.2022 | RegistryNumber: 10746/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 8355/2022 Dokument tittel: Søkerliste: kommunedirektør http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215413 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mona Ada Andersen | Journaldato: 17.08.2022 | RegistryNumber: 10695/2022 | Stabsavdelingen Prisharmonisering http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/209910 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pureservice - Terje Burum | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 5255/2022 | Stabsavdelingen Innmelding skole http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212998 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 8306/2022 | Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter Svar på søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212737 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 8044/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Kvinnehelseutvalget ber om innspill http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212526 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET- Kvinnehelseutvalget | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 7838/2022 | Kommunedirektøren Kommunalt kontrollregister for kontantstøtte 2022- oversendelse av barnehagelister http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212283 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV familie og pensjonsytelser kontantstøtte | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 7600/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Prisvarslingsbrev Q2 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/172845 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dell Norge | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 3901/2020 | Stabsavdelingen Forespørsel om deltagelse i forskningsprosjektet «Perspektiv på covid-19 i samiske samfunn» http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212022 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Uit - Gunnhild Skjold | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 7339/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Svar på innsynsbegjæring http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218476 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sagat | Journaldato: 28.09.2022 | RegistryNumber: 13735/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Forespørsel om gjennomføring av oppmålingsforretning på gbnr 17/2 i Nordkapp kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218284 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordkapp kommune | Journaldato: 26.09.2022 | RegistryNumber: 13544/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Forespørsel om utvidelse av lisens på VMware NSX Firewall http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218196 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Fredrikke Hay Lian | Journaldato: 23.09.2022 | RegistryNumber: 13456/2022 | Stabsavdelingen Ettersending - smil, 986200827 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217616 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12881/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Analyserapport Porsanger kommune - EUNOAL3-00004483 Uke 36, 05.09.2022, Olderfjord - 3 av 3 - AR-22-V8-001910-01 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216620 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eurofins - EUNOAL03 mat | Journaldato: 09.09.2022 | RegistryNumber: 11891/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Invitasjon til dialog og samarbeid om nasjonal rehabiliteringsreform http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216149 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LHL | Journaldato: 31.08.2022 | RegistryNumber: 11428/2022 | Ordfører UKL- rapportering og 2.tildeling av ramme http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216077 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Hansen, Cecilie | Journaldato: 30.08.2022 | RegistryNumber: 11356/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om lån/stenging av torg http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215416 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fotball - Johansen, Aleksander | Journaldato: 17.08.2022 | RegistryNumber: 10698/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 8355/2022 Dokument tittel: Søkerliste: kommunedirektør http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215393 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mona Ada Andersen | Journaldato: 17.08.2022 | RegistryNumber: 10675/2022 | Stabsavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212734 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 8041/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Vedr søknad om bredbåndsmidler på vegne av Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212709 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BBFTF - Inger Marie Bergseth | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 8017/2022 | Stabsavdelingen Orientering om fritak fra meddommerverv - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212469 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vestre Finnmark Tingrett | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 7783/2022 | Stabsavdelingen Innmelding skole http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212238 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 7555/2022 | Lakselv barneskole Høring: Endring i forskrift om tilskudd til utleieboliger fra Husbanken - istandsetting av utleieboliger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212150 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 7467/2022 | Kommunedirektøren 22039 Nytt kunstgress til Porsangerhallen - utkast til evaluering 18.05.22 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211266 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger Kommune - Siri Linn Berg | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 6589/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Ajourholdsrapport for mai 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211612 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAARELA BARNEHAGE AS | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 6932/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Høring - revisjon av Aktivitetshåndboken, kapittel om demens http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211346 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedir - Aktivitetshåndboken | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 6669/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Begjæring om innsyn konsulenttjeneste samfunnsplan tilbud http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218167 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sagat - Sara Olaussen Stensvold | Journaldato: 23.09.2022 | RegistryNumber: 13428/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av krav om sammenslåing - Matrikkelenhet utgår for punktfeste gbnr 10/1/7 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218183 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordkapp kommune | Journaldato: 23.09.2022 | RegistryNumber: 13443/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Forespørsel om utvidelse av lisens på VMware NSX Firewall http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218193 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea Fredrikke Hay Lian | Journaldato: 23.09.2022 | RegistryNumber: 13453/2022 | Stabsavdelingen Arbeidsordre - Tilsyn, vedlikehold og skilting av snøskuterløyper for 2021-2022 - Kistrand og Olderfjord idretts og bygdelag http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217987 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dag Rune Lind | Journaldato: 21.09.2022 | RegistryNumber: 13251/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Leve hele livet-reformen: Statsforvalteren i Troms og Finnmark inviterer til høstens første nettseminar http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217899 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark - Aasheim, Anders | Journaldato: 19.09.2022 | RegistryNumber: 13163/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Svar til melding om vedtak; klage tatt til følge - fradeling av tilleggsareal til gnr 17/1/7 - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217884 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 16.09.2022 | RegistryNumber: 13149/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Godkjenning - Ferdigattest for tomt 5, GBnr. 17/593. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216803 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARCTIC ENTREPRENØR AS | Journaldato: 14.09.2022 | RegistryNumber: 12071/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Analyserapport Porsanger kommune - EUNOAL3-00004484 Uke 36, 05.09.2022, Smørfjord - 3 av 3 - AR-22-V8-001904-01 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216619 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eurofins - EUNOAL03 mat | Journaldato: 09.09.2022 | RegistryNumber: 11890/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kopi av brev til Helse- og Omsorgsdepartementet. Kommuner i Nord-Norge ønsker SAMINOR 3 undersøkelsen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215890 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Evenes kommune | Journaldato: 29.08.2022 | RegistryNumber: 11169/2022 | Ordfører Svar på søknad om torgplass 07. - 09.09.2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214543 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RDM-Porsá?ggu musea / Porsangin museumi / Porsanger museum | Journaldato: 12.07.2022 | RegistryNumber: 9834/2022 | Stabsavdelingen Protokollutdrag KST 22.06.22 - Brev fra Pensjonistforbundet i Finnmark http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213412 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 8720/2022 | Porsanger kommune Porsanger kommune Self Service Password: Overleveringsmøte http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/209203 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dni - Marius Dhalin Kvamme | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 4554/2022 | Stabsavdelingen Vedr søknad om bredbåndsmidler på vegne av Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212708 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bbft - Inger Marie Bergseth | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 8016/2022 | Stabsavdelingen Svar på søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212733 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 8040/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Innvilget fritak som meddommer - Raimond Akselsen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212467 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Raimond Akselsen | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 7781/2022 | Stabsavdelingen Forespørsel - Gatelys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212433 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger Kommune - Olaf Bjarne Andersen | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 7748/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringsbrev angående revisjon av DFØs bærekraftskrav og -kriterier http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212111 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 7428/2022 | Kommunedirektøren Søknad på lærerstilling i grunnskolen i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211884 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 7201/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Ajourholdsrapport for mai 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211499 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ØSTERBOTN NATURBARNEHAGE AS | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 6819/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Negativ sosial kontroll og æresrelatert vold: Beredskapsbrev 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211311 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 6634/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Retur av tinglyst dokument http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218120 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 22.09.2022 | RegistryNumber: 13381/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Utbetalingsanmodning - SMIL, 986200827 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216726 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet m.fl. | Journaldato: 13.09.2022 | RegistryNumber: 11996/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Valg av tilbyder - tilbudskonkurranse konsulenttjenester - medvirkning samfunnsdel Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216545 Type: Utgående brev | Avs/Mot: WSP m.fl. | Journaldato: 12.09.2022 | RegistryNumber: 11817/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling SV 2020/66-7/17/274 - Kirkegårdsveien, Tomt 5 - Søknad om ferdigattest gnr 17, Bnr 593 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216683 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arctic Entreprenør AS - Stian Sørli | Journaldato: 12.09.2022 | RegistryNumber: 11954/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Analyserapport Porsanger kommune - EUNOAL3-00004482 Uke 36, 05.09.2022, Billefjord - 3 av 3 - AR-22-V8-001907-01 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216618 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eurofins - EUNOAL03 mat | Journaldato: 09.09.2022 | RegistryNumber: 11889/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Leve hele livet-reformen: Informasjon fra Statsforvalteren om digitale dialogmøter for kommunene i Troms og Finnmark høsten 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216128 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark - Aasheim, Anders | Journaldato: 31.08.2022 | RegistryNumber: 11407/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Søkerlisten kommunedirektør http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215357 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Radionordkapp - Bjørn Magne Solvik | Journaldato: 16.08.2022 | RegistryNumber: 10639/2022 | Stabsavdelingen Arbeidsordre - Tilsyn, vedlikehold og skilting av snøskuterløyper for 2021-2022 - Edmar Persen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214900 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Edmar Persen | Journaldato: 05.08.2022 | RegistryNumber: 10188/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Invitasjon til årsmøte i Fiskarlaget Nord 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214768 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fiskarlaget - Eli-Kristine Lund | Journaldato: 20.07.2022 | RegistryNumber: 10058/2022 | Ordfører Nord Norges Eldrerådskonferanse 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213348 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eldrerådet i Sør-Varanger - Karstein Kristiansen | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 8656/2022 | Stabsavdelingen Vedr søknad om bredbåndsmidler på vegne av Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212686 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BBFTF - Inger Marie Bergseth | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 7994/2022 | Stabsavdelingen Innvilget fritak som meddommer - Andreas Jakobsen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212465 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andreas Jakobsen | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 7779/2022 | Stabsavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212555 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 7867/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Forespørsel - Gatelys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212432 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger Kommune - Olaf Bjarne Andersen | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 7747/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på lærerstilling i grunnskolen i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211882 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 7199/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Høyring - endringar i lov om interkommunale selskaper mv. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211738 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 7058/2022 | Kommunedirektøren Ajourholdsrapport for mai 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211390 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LAKSELV BARNEHAGE | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 6711/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Dokument 22/4852-5 Svar på henvendelse om kommunens forpliktelse til å ivareta personer dømt til tvungent psykisk helsevern som skrives ut fra tvungent vern med døgnopphold til tvungent vern uten døgnopphold http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211291 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 6614/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Protokollutdrag Gjenoppbygning av branntomt – mulighet for avtale mellom Lakselv Røde Kors og Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218540 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.10.2022 | RegistryNumber: 13798/2022 | Porsanger kommune Samhandlingsavvik - manglende etterlevelse av krav før hjemreise http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217896 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkssykehuset HF | Journaldato: 19.09.2022 | RegistryNumber: 13160/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Melding til tinglysning - GBnr 8/229 i Nordkapp kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216640 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 12.09.2022 | RegistryNumber: 11911/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Analyserapport Porsanger kommune - EUNOAL3-00004480 Uke 36, 05.09.2022, Lakselv - 3 av 3 - AR-22-V8-001911-01 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216617 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eurofins - EUNOAL03 mat | Journaldato: 09.09.2022 | RegistryNumber: 11888/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Månedsbrev august måned 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216588 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten - RE-Skatteregnskap Grimstad | Journaldato: 08.09.2022 | RegistryNumber: 11860/2022 | Stabsavdelingen Bekreftelse på mottatt søknad - Ferdigattest , . gbnr. 17/274 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216511 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARCTIC ENTREPRENØR AS | Journaldato: 07.09.2022 | RegistryNumber: 11784/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - Klage på vedtak om avslag på dispensasjon gbnr.17/1/7 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216516 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 07.09.2022 | RegistryNumber: 11788/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev til Foretak Kolvik og omegn beitelag. Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 986200827 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215712 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 24.08.2022 | RegistryNumber: 10992/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Referat og overnatting http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215667 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark - Hansen, Cecilie | Journaldato: 23.08.2022 | RegistryNumber: 10947/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling som kommunedirektør http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215237 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.08.2022 | RegistryNumber: 10519/2022 | Stabsavdelingen Leve hele livet-reformen: Informasjon fra Statsforvalteren om dialogmøter høsten 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214674 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Aasheim, Anders | Journaldato: 14.07.2022 | RegistryNumber: 9964/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Saken gjelder hyttetomt i Børselv gnr 34 bnr 264 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214664 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grethe Solveig Johansen | Journaldato: 14.07.2022 | RegistryNumber: 9954/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på søknad om torgplass http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214226 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jehovas Vitner Lakselv | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 9518/2022 | Stabsavdelingen Arbeidsordre - Tilsyn, vedlikehold og skilting av snøskuterløyper for 2021-2022 - Brenna bygdelag http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214113 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan-Morten Mikalsen | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 9405/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev til Statens vegvesen. Ulovlig oppført reklame langs E6. Ulovlig oppført 2 meter høyt plankegjerde 3 meter fra E6 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214024 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym avsender | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 9323/2022 | Ordfører Vedr søknad om bredbåndsmidler på vegne av Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212628 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BBFTF - Inger Marie Bergseth | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 7939/2022 | Stabsavdelingen Redusert bemanning og kapasitet på veterinærtjenesten http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212537 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lebesby Kommune m.fl. | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 7849/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212278 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 7595/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Nord Norges Eldrerådskonferanse 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212248 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eldrerådet i Sør-Varanger - Karstein Kristiansen | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 7565/2022 | Stabsavdelingen Søknad på lærerstilling i grunnskolen i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211881 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 7198/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Høring NOU 2022: 5 myndighetenes håndtering av koronapandemien del 2 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211737 Type: Inngående brev | Avs/Mot: JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 7057/2022 | Kommunedirektøren Ajourholdsrapport for mai 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211332 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ajanas barnehage | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 6655/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Informasjonsbrev om vaksinasjon i kommunene høsten 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211060 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet Fhi - vaksine | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 6388/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Uttalelse etter befaring vedrørende fradeling av tomt for bolig under gbnr. 19/1 i Brennelv, Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218301 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 26.09.2022 | RegistryNumber: 13561/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Protokollutdrag FSK 06.09.22 - Klage på vedtak om avslag på dispensasjon gbnr.17/1/7 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216477 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 07.09.2022 | RegistryNumber: 11750/2022 | Porsanger kommune 2020/66-7/17/274 - Kirkegårdsveien, Tomt 5 - Søknad om ferdigattest gnr 17, Bnr 593 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216419 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARCTIC ENTREPRENØR AS | Journaldato: 06.09.2022 | RegistryNumber: 11694/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Analyserapport Porsanger kommune - EUNOAL3-00004415 Uke 35, 30.08.2022, Solbrått oppf. - 4 av 4 - AR-22-V8-001818-01 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216166 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eurofins - EUNOAL03 mat | Journaldato: 31.08.2022 | RegistryNumber: 11445/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Forespørsel om gjennomføring av oppmålingsforretning http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215758 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordkapp Kommune - Simon Pind Jessen | Journaldato: 25.08.2022 | RegistryNumber: 11038/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev til Foretak Kolvik og omegn beitelag. Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 986200827 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215711 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 24.08.2022 | RegistryNumber: 10991/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling som kommunedirektør http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215236 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.08.2022 | RegistryNumber: 10518/2022 | Stabsavdelingen Samhandlingsavvik - Manglende epikrise http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215071 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkssykehuset HF | Journaldato: 08.08.2022 | RegistryNumber: 10357/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Til ordfører: Påminnelse om deltakelse i nordisk studie av kommuners håndtering av pandemien http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213486 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ipsos | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 8794/2022 | Ordfører Svar - Markedsdager 1. til 3. juli på Torget i Lakselv http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213308 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Porsanger næringsforening - Magnus Gran, styreleder | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 8616/2022 | Stabsavdelingen Arbeidsordre - Tilsyn, vedlikehold og skilting av snøskuterløyper for 2021-2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212702 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørn Magnar Mathisen | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 8010/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedr søknad om bredbåndsmidler på vegne av Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212627 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bbft - Inger Marie Bergseth | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 7938/2022 | Stabsavdelingen Grunnlag for økonomisk tap ved PK og Lakselv Rødekors http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212274 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lakselv Rødekors - Roy Myrheim | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 7591/2022 | Kommunedirektøren Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212245 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 7562/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Angående stilingen som IT-konsulent http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212255 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mattias Skare | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 7572/2022 | Stabsavdelingen Søknad på lærerstilling i grunnskolen i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211879 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 7196/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Høring: «Bostøtten - opprydning og forankring» Rapport fra ekspertgruppe http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211327 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal- og distriktsdepartementet | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 6650/2022 | Kommunedirektøren Evaluering UKL-samling og presentasjoner http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/210951 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet - Kari Stuberg | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 6279/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Presentasjoner fra felles formannskapsmøte 20.09.22 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218105 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristine Sunde Fauske m.fl. | Journaldato: 22.09.2022 | RegistryNumber: 13368/2022 | Stabsavdelingen Godkjenning - Midlertidig brukstillatelse GBnr. 17/38. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218043 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rambøll Norge AS | Journaldato: 22.09.2022 | RegistryNumber: 13306/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Saksnr. 2021/78. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217882 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andreas Stensen | Journaldato: 16.09.2022 | RegistryNumber: 13147/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Godkjent rapportering - merknad til rapportering og justering av andre termin - Styrking og utvikling av helsestasjons og skolehelsetjenesten http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216412 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet - Kathrine Syse | Journaldato: 06.09.2022 | RegistryNumber: 11688/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Svar - Begjæring om innsyn konsulenttjeneste samfunnsplan tilbud http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216217 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sagat | Journaldato: 05.09.2022 | RegistryNumber: 11495/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innkalling til møre i fagstyret for Porsanger kvenske språksenter http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216291 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Saima Hildegard Johansen m.fl. | Journaldato: 05.09.2022 | RegistryNumber: 11567/2022 | Porsanger kvenske språksenter Forespørsel om gjennomføring av oppmålingsforretning http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215757 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordkapp Kommune - Simon Pind Jessen | Journaldato: 25.08.2022 | RegistryNumber: 11037/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Analyserapport Porsanger kommune - EUNOAL3-00004364 Uke 34, 23.08.2022, Solbrått oppfølging - 3 av 3 - AR-22-V8-001763-01 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215747 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eurofins - EUNOAL03 mat | Journaldato: 25.08.2022 | RegistryNumber: 11027/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Utsatt rapporteringsfrist, agros 106269 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215424 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mona Henriksen | Journaldato: 17.08.2022 | RegistryNumber: 10706/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling som kommunedirektør http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215235 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.08.2022 | RegistryNumber: 10517/2022 | Stabsavdelingen Månedsbrev juli måned 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215290 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten - RE-Skatteregnskap Grimstad | Journaldato: 15.08.2022 | RegistryNumber: 10572/2022 | Stabsavdelingen Svar: Tilbud på fornyelse av VMware http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214150 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Svein Erik Grongstad | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 9442/2022 | Stabsavdelingen Samhandlingsavvik - For tidlig utskrivelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214341 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkssykehuset HF | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 9631/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Godkjenning - Ferdigattest GBnr. 17/589. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213766 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARCTIC ENTREPRENØR AS | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 9067/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Markedsdager 1. til 3. juli på Torget i Lakselv http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212951 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nbb - | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 8259/2022 | Stabsavdelingen Vedr søknad om bredbåndsmidler på vegne av Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212626 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BBFTF - Inger Marie Bergseth | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 7937/2022 | Stabsavdelingen Arbeidsordre - Tilsyn og vedlikehold av skuterløyper 2022 - Per Ove Eira http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212519 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Ove Eira | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 7831/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Grunnlag for økonomisk tap ved PK og Lakselv Røde Kors http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212273 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lakselv Rødekors - Roy Myrheim | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 7590/2022 | Stabsavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212244 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 7561/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Forespørsel om mulig oppdrag med å lage oppdragsbeskrivelse for mindre tiltaksprosjekt i Lakselv http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211828 Type: Utgående brev | Avs/Mot: OA CONSULTING AS ved Olaf Bjarne Andersen | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 7145/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Meddommer http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211848 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andreas Jakobsen | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 7165/2022 | Stabsavdelingen Søknad på lærerstilling i grunnskolen i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211877 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 7194/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Regionalt støtteapparat: bistand til å nå målene i Leve hele livet reformen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211525 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok Kommune - Anne Kirsten Anti | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 6845/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Nord-Norge eldrerådskonferanse: http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211504 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eldrerådet i Sør-Varanger - Karstein Kristiansen | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 6824/2022 | Stabsavdelingen Høring - Forlengelse av midlertidig forskrift om tiltak for å ivareta tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr under covid-19 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211326 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 6649/2022 | Kommunedirektøren Forespørsel om møte med ordfører og kommuneledelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/210962 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STINE SOFIES STIFTELSE | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 6290/2022 | Ordfører Innmelding skole http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211127 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 6455/2022 | Lakselv barneskole Veterinærvaktregning for april 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211029 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veterinær Marit Holm | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 6357/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Diverse dokumenter til UKL lokal samarbeidsgruppe sitt møte i morgen 20.sept kl 12 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217936 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sissel Goodgame m.fl. | Journaldato: 19.09.2022 | RegistryNumber: 13200/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på forespørsel om status på saksnr. 2021/78. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217881 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andreas Stensen | Journaldato: 19.09.2022 | RegistryNumber: 13146/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Rovviltnemndsmøte per Teams den 27.9.2022 klokken 9.–11 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217916 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 19.09.2022 | RegistryNumber: 13180/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 11887/2022 Dokument tittel: Innstilling kommunedirektør http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217862 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sagat - Sara Olaussen Stensvold | Journaldato: 16.09.2022 | RegistryNumber: 13127/2022 | Ordfører Bekreftelse på mottatt søknad - Midlertidig brukstillatelse, Meieriveien 2. gbnr. 17/38 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216735 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rambøll Norge AS | Journaldato: 13.09.2022 | RegistryNumber: 12004/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Invitasjon til webinar om bosetting 14.09.2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216347 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 06.09.2022 | RegistryNumber: 11623/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Begjæring om innsyn konsulenttjeneste samfunnsplan tilbud http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216118 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sagat - Sara Olaussen Stensvold | Journaldato: 31.08.2022 | RegistryNumber: 11397/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Analyserapport Porsanger kommune - EUNOAL3-00004297 Uke 33, 16.08.2022, Børselv - 3 av 3 - AR-22-V8-001724-01 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215547 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eurofins - EUNOAL03 mat | Journaldato: 19.08.2022 | RegistryNumber: 10827/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling som kommunedirektør http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215234 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.08.2022 | RegistryNumber: 10516/2022 | Stabsavdelingen Krav om matrikulering Fradeling av to grunneiendommer fra gbnr 10/13 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214828 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordkapp kommune | Journaldato: 21.07.2022 | RegistryNumber: 10117/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Klage over Porsanger kommunes vedtak av 17.11.2021 tas ikke til følge – eiendommen 10/1/22 - vedtaket stadfestes http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214750 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 19.07.2022 | RegistryNumber: 10040/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud på fornyelse av VMware http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214080 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea Svein Erik Grongstad | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 9373/2022 | Stabsavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 5/67 og 5/256 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214131 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inge Olaissen | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 9423/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Informasjon om Digibarnevern http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214243 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordreisa Kommune - Ellinor Anja Evensen | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 9535/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen - Barnevern Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 19/571 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213992 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 9291/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Protokoll og konstituering fagstyremøte 24.06.22 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213701 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Saima Hildegard Johansen m.fl. | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 9004/2022 | Porsanger kvenske språksenter Klage over dispensasjoner for oppføring av naust – eiendommene 31/1/60 og 31/1/62 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213712 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 9014/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Klage over dispensasjoner for oppføring av naust – eiendommene 31/1/60 og 31/1/62 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213715 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 9016/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling 2020/66-7/17/274 - Kirkegårdsveien, Tomt 8 - Søknad om ferdigattest gnr 17, Bnr 589 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213648 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARCTIC ENTREPRENØR AS | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 8951/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Fornyelse av Teamviewer lisenser til Porsanger kommune / Utløpsdato 23.01.2022 - INCATEA7554109 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/202203 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Service-Now - Atea RCM Fornyelse | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 16450/2021 | Stabsavdelingen Søknad om å få disponere hele Torget, onsdag 6. juli fra kl. 08:00 - 21:00 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212694 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fri Porsanger | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 8002/2022 | Stabsavdelingen Vedr søknad om bredbåndsmidler på vegne av Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212624 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bbft - Inger Marie Bergseth | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 7935/2022 | Stabsavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212241 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 7558/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Ettersendelse av revisoruttalelse referansenummer: AR483159068 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211929 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 7246/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Søknad på lærerstilling i grunnskolen i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211876 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 7193/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Nasjonale faglige råd om digital hjemmeoppfølging på offentlig høring - frist 10.august 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211309 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 6632/2022 | Kommunedirektøren Til Eldreråd i kommunen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211076 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pensjonistforbundet Finnmark | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 6404/2022 | Stabsavdelingen Innmelding skole http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211046 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 6374/2022 | Lakselv barneskole Forespørsel om møte med ordfører og kommuneledelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/210939 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STINE SOFIES STIFTELSE | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 6268/2022 | Ordfører Endelig versjon av notatet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218091 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nivianalyse - Geir Vinsand | Journaldato: 22.09.2022 | RegistryNumber: 13354/2022 | Kommunedirektøren Status varsel om befaring - Dok. Nr. 22/06796-4 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217861 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TFFK - Postmottak | Journaldato: 19.09.2022 | RegistryNumber: 13126/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kopi av forhåndsvarsel og vedtak om retting av ulovlig oppførte bygg. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216806 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oluf Henrik Henriksen | Journaldato: 19.09.2022 | RegistryNumber: 12074/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket – delutbetaling av tilskudd til prosjektet "Næringsutvikling - Pollenprosjekt" http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216851 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKIBUKT BIGÅRD GOODGAME | Journaldato: 14.09.2022 | RegistryNumber: 12117/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Møte i Lokal samarbeidsgruppe UKL 21. september kl. 12.00 - Saksliste http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216731 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger Kommune - Sissel Goodgame | Journaldato: 13.09.2022 | RegistryNumber: 12001/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innstilling kommunedirektør http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216616 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjelseth Consulting AS - Hugo Kjelseth | Journaldato: 12.09.2022 | RegistryNumber: 11887/2022 | Ordfører Meieriveien 2 Søknad om midlertidig brukstillatelse 17/38 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216689 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rambøll Norge AS | Journaldato: 12.09.2022 | RegistryNumber: 11960/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Andersveien 1 Supplering av søknad 20/77 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216297 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Haldde arkitekter AS | Journaldato: 05.09.2022 | RegistryNumber: 11573/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 10799/2022 Dokument tittel: Tilbud fra Norconsult - konsulenttjenester tilknyttet utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel - Saksnr: 2017/112 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216066 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sagat - Sara Olaussen Stensvold | Journaldato: 31.08.2022 | RegistryNumber: 11345/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Protokoll fra rovviltnemndas møte den 25.8.2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216152 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 31.08.2022 | RegistryNumber: 11431/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ang. manglende feiing av hytter http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215934 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FORSVARETS SENIORFORBUND - AVD PORSANGER | Journaldato: 26.08.2022 | RegistryNumber: 11213/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Analyserapport Porsanger kommune - EUNOAL3-00004299 Uke 33, 16.08.2022, Solbrått - 3 av 3 - AR-22-V8-001731-01 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215546 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eurofins - EUNOAL03 mat | Journaldato: 19.08.2022 | RegistryNumber: 10826/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Varsel om prisendring Nor Tekstil AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215423 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nor Tekstil AS | Journaldato: 17.08.2022 | RegistryNumber: 10705/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Informasjon om fylkeskommunal tjenestetilbud for flyktninger: karriereveiledning, tilskuddsordning og søking videregående opplæring http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215390 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk - Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 17.08.2022 | RegistryNumber: 10672/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Søknad på stilling som kommunedirektør http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215233 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.08.2022 | RegistryNumber: 10515/2022 | Stabsavdelingen Til behandling etter pbl, fradeling av ny grunneiendom, innløsning av gnr. 8/1/126 i Nordkapp kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214795 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordkapp kommune | Journaldato: 20.07.2022 | RegistryNumber: 10084/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud på fornyelse av VMware http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214066 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Svein Erik Grongstad | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 9360/2022 | Stabsavdelingen Brev til Foretak Kolvik og omegn beitelag. Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 986200827 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214163 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 9455/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Klage på graving i strandsonen, Storbukt-Kolvik, Porsanger kommune. Ny Purring http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214003 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Oskarsen | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 9302/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bekreftelse på mottatt søknad - Ferdigattest - Nytt bygg - boligformål - . gbnr. 17/274 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213632 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARCTIC ENTREPRENØR AS | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 8938/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på tilbud om stilling som brannkonstabel http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213622 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kevin Thomassen | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 8928/2022 | Stabsavdelingen Installasjonsrapport for Digisos Innsyn - Porsanger kommune [ ref:_00Dw0DG2L._5005IHnGR3:ref ] http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194749 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Visma - Kent Håkonsen Stixrud | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 9017/2021 | Stabsavdelingen Innkalling til fagstyremøte fredag 24 juni http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212629 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kvensk institutt - Kainun institutti m.fl. | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 7940/2022 | Porsanger kvenske språksenter Svar på søknad om torgplass 16.06.22 - redigert versjon http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212680 Type: Utgående brev | Avs/Mot: drift Jonny Olsen | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 7988/2022 | Stabsavdelingen Vedr søknad om bredbåndsmidler på vegne av Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212514 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bbft - Inger Marie Bergseth m.fl. | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 7826/2022 | Stabsavdelingen Skannet dokument/prosjektregnskap http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211928 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vefik - Elena Monakh | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 7245/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211947 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 7264/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Søknad på lærerstilling i grunnskolen i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211875 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 7192/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Ordførersamling i Oslo - 7. til 8. juni 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/210887 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oslo kommune | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 6217/2022 | Ordfører MIFIbarnevern og veien videre - endelig oppsummering http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217919 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Magne Rasmussen m.fl. | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 13183/2022 | Kommunedirektøren Møte i Lokal samarbeidsgruppe UKL 21. september kl. 12.00 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216730 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger Kommune - Sissel Goodgame | Journaldato: 13.09.2022 | RegistryNumber: 12000/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Forhåndsvarsel om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt på GBnr. 5/210. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216021 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aage Guttorm Dyrstad m.fl. | Journaldato: 09.09.2022 | RegistryNumber: 11300/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling V: Bestilling av innsyn - http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216065 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Amedia - Lars Birger Persen | Journaldato: 31.08.2022 | RegistryNumber: 11344/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Rovviltnemnda for region 8 – møte i Tromsø torsdag 25. august http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215923 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 26.08.2022 | RegistryNumber: 11202/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Analyserapport Porsanger kommune - EUNOAL3-00004296 Uke 33, 16.08.2022, Lakselv - 3 av 3 - AR-22-V8-001736-01 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215545 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eurofins - EUNOAL03 mat | Journaldato: 19.08.2022 | RegistryNumber: 10825/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Forespørsel om kontorforretning Ny grunneiendom fra festetomt 8/1/242 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214760 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordkapp kommune | Journaldato: 20.07.2022 | RegistryNumber: 10050/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Statistikk 1. halvår 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214572 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nortekstil | Journaldato: 13.07.2022 | RegistryNumber: 9862/2022 | Stabsavdelingen Månedsbrev juni måned 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214352 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten - RE-Skatteregnskap Grimstad | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 9642/2022 | Stabsavdelingen Meieriveien 2 Supplering av søknad 17/38 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214158 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rambøll Norge AS | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 9450/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling 2020/66-7/17/274 - Kirkegårdsveien, Tomt 8 - Søknad om ferdigattest gnr 17, Bnr 589 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213381 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARCTIC ENTREPRENØR AS | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 8689/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Sendingsmelding fra Atea - Lisenser IT-drift http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/208060 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea Kundesenter | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 3419/2022 | Stabsavdelingen Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213090 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kevin Thomassen | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 8398/2022 | Stabsavdelingen Informasjon om registrering av foreldreansvar i Folkeregisteret http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213203 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 8511/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Svar på søknad om torgplass 16.06.22 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212660 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Porsanger Høyre | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 7968/2022 | Stabsavdelingen RF13.50 - Automatisk kvittering på innsendt søknad 2022-0262 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212444 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Regionalforvaltning - RF13.50 | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 7758/2022 | Stabsavdelingen Representant til fagstyret for Porsanger kvenske språksenter 2022-2024 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212426 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilde Skanke m.fl. | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 7741/2022 | Porsanger kvenske språksenter Oppgradering KommuneTV http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189155 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aventia - Fredrik Lie-Helgesen | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 3423/2021 | Stabsavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211945 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 7262/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Søknad på lærerstilling i grunnskolen i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211874 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 7191/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Ang. manglende feiing av fritidsboliger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211712 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FORSVARETS SENIORFORBUND - AVD PORSANGER | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 7032/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling SV Purring nr 3 på Saksnr. 2021/78. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211483 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andreas Stensen | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 6803/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Foreløpig svar http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211204 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 6532/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Klage på graving i strandsonen, Storbukt-Kolvik, Porsanger kommune. Purring http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211059 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Oskarsen | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 6387/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Faglige innspill slåttemarksarbeidet 2022, nr 1 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/210946 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark - Amundsen, Cathrine | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 6275/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innsyn i ePhorte arkivsak 2015/831 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218187 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sagat | Journaldato: 23.09.2022 | RegistryNumber: 13447/2022 | Stabsavdelingen Melding om vedtak - retting og tvangsmulkt, gnr. 5 bnr. 33 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215648 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aage Guttorm Dyrstad m.fl. | Journaldato: 09.09.2022 | RegistryNumber: 10928/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud samfunnsdel - sladdete offentlig - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216054 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult | Journaldato: 31.08.2022 | RegistryNumber: 11333/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Rovviltnemndsmøte 25.8.2022 – Saksfremstillinger, saker til informasjon og påmelding http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215550 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 19.08.2022 | RegistryNumber: 10830/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Analyserapport Porsanger kommune - EUNOAL3-00004298 Uke 33, 16.08.2022, Skoganvarre - 3 av 3 - AR-22-V8-001730-01 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215544 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eurofins - EUNOAL03 mat | Journaldato: 19.08.2022 | RegistryNumber: 10824/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Manglende revisjonsattest Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215286 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET | Journaldato: 15.08.2022 | RegistryNumber: 10568/2022 | Samfunnskontakt Utvidet søkerliste http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215156 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sagat - Sara Olaussen Stensvold | Journaldato: 12.08.2022 | RegistryNumber: 10442/2022 | Stabsavdelingen Tillatelse til fradeling av grunneiendom fra gbnr 8/170 i Nordkapp kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214754 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordkapp kommune | Journaldato: 19.07.2022 | RegistryNumber: 10044/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar - Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 8112/2022 Dokument tittel: Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214540 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Arne Johansen | Journaldato: 12.07.2022 | RegistryNumber: 9831/2022 | Stabsavdelingen Svar på jobbtilbud http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214190 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ina Marie Vickery | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 9482/2022 | Stabsavdelingen Måle- og beregningsdokumentasjon http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213989 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 9288/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 19/572 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213984 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Are Gustavsen | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 9283/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Protokollutdrag KST 22.06.22 - Ungdomsrådets årsmelding 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213410 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 8718/2022 | Porsanger kommune Montering av fiber i Rådhuset http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205539 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Signal - Håkonsen Pål | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 928/2022 | Stabsavdelingen Tilbud SIEM CGI - LogPoint http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197838 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cgi - Amundsen, Finn | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 12104/2021 | Stabsavdelingen Kommunedirektør http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213214 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sagat - Sara Olaussen Stensvold | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 8522/2022 | Ordfører Svar på tilbud om stilling som brannkonstabel 2,14% http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213065 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andreas Gundersen | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 8373/2022 | Stabsavdelingen Søknad om torgplass 16.06.22 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212659 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger Høyre | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 7967/2022 | Stabsavdelingen RF13.50 - Automatisk kvittering på innsendt søknad 2022-0262 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212223 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bbft - Inger Marie Bergseth | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 7540/2022 | Stabsavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211944 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 7261/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Søknad på lærerstilling i grunnskolen i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211873 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 7190/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Godkjenning - Endring tillatelse, endring av utomhusplan på GBnr. 17/38. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211616 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rambøll Norge AS | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 6936/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Purring nr 3 på Saksnr. 2021/78. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211417 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andreas Stensen | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 6738/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av klage for behandling - avslag på dispensasjon. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/210929 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 6259/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kopi av brev til Naturvernforbundet Porsangerfjorden. Vedtak i klagesak om bruk av ATV til å undersøke grunn i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216603 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 12.09.2022 | RegistryNumber: 11874/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Protokollutdrag FSK 06.09.22 - Forelegging av reguleringsspørsmål – landbasert oppdrett av Flekksteinbit på Klubben, Indre Billefjord http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216479 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 07.09.2022 | RegistryNumber: 11752/2022 | Porsanger kommune Oversendelse av tinglyst festekontrakt GBnr 16/485 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216406 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Henrik Hætta | Journaldato: 06.09.2022 | RegistryNumber: 11682/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud samfunnsdel - sladdet offentlig - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216032 Type: Inngående brev | Avs/Mot: WSP | Journaldato: 31.08.2022 | RegistryNumber: 11311/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Punktfeste nr 31 / 1 / 53 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215434 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torgeir Kaaby | Journaldato: 18.08.2022 | RegistryNumber: 10716/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill til arbeidet med bygdevekstavtale http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215269 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nivianalyse - Geir Vinsand | Journaldato: 17.08.2022 | RegistryNumber: 10551/2022 | Kommunedirektøren Rovviltnemnda for region 8 – møte i Tromsø torsdag 25. august http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215218 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Røsæg, Andreas Vikan | Journaldato: 12.08.2022 | RegistryNumber: 10500/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Utvidet søkerliste http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215155 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sagat - Sara Olaussen Stensvold | Journaldato: 12.08.2022 | RegistryNumber: 10441/2022 | Stabsavdelingen Godkjenning - Ferdigattest, oppføring av anneks på GBnr. 16/237, Langmyr 2. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215194 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karl Rudolf J Langmyr | Journaldato: 12.08.2022 | RegistryNumber: 10476/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Analyserapport Porsanger kommune, Ref: Uke 30, 25.07.2022, Lakselv , Report: AR-22-V8-001530-01 , m.fl. (1/1) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215172 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eurofins - | Journaldato: 11.08.2022 | RegistryNumber: 10458/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av årsregnskap og årsberetning 2021 - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214881 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 04.08.2022 | RegistryNumber: 10170/2022 | Stabsavdelingen Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 8112/2022 Dokument tittel: Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214267 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Arne Johansen | Journaldato: 07.07.2022 | RegistryNumber: 9559/2022 | Stabsavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev for GBFnr 6/1/93 i Nordkapp kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214229 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 9521/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Godkjenning - Ferdigattest, renseanlegg på GBnr. 20/77 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213796 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 9097/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud SIEM CGI - LogPoint http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197837 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Logpoint - Hans Christian Grøstad | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 12103/2021 | Stabsavdelingen Søkerliste: kommunedirektør http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213047 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sagat - Sara Olaussen Stensvold | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 8355/2022 | Ordfører Svar på tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213064 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Evald Linløkken | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 8372/2022 | Stabsavdelingen Søknad om torgplass http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212609 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jehovas Vitner Lakselv | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 7920/2022 | Stabsavdelingen Bredbånd 2022 - Kart området Holmfjord-Mårnes Porsanger kommune - kan du tegne inn området på kartlaget "Kartlegging av bredbåndstilbud Troms og Finnmark 2022" http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211787 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk - Kjetil Helstad | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 7105/2022 | Stabsavdelingen Sluttrapportering av den kommunale kompensasjonsordningen for lokale virksomheter. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212186 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 7503/2022 | Samfunnskontakt Tilbud om stilling som konsulent http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211852 Type: Inngående brev | Avs/Mot: nathalie Anti | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 7169/2022 | Stabsavdelingen Søknad på lærerstilling i grunnskolen i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211872 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 7189/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Vedrørende trafikksikkerhetstiltak på eiendom gnr 17 bnr 377 - Lakselv VGS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211626 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune ved Steinar Hansen | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 6946/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211493 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 6813/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Innspill vedrørende fradeling for festetomt for bolig Gbnr 19/1, Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211395 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAMEDIGGI / SAMETINGET | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 6716/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Godkjenning - Melding om endring av ansvarsretter, gjeterhytte GBnr. 33/1 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218453 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VALVA BYGGEBISTAND AS | Journaldato: 27.09.2022 | RegistryNumber: 13712/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbaketrekking av tilsagn av tilskudd til - Forprosjekt klimatiltak i jordbruket i Porsanger - Avtalenummer 21011243 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218185 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 23.09.2022 | RegistryNumber: 13445/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bekreftelse på mottatt søknad - Midlertidig brukstillatelse, Holmenveien 4. gbnr. 17/423 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218098 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS | Journaldato: 22.09.2022 | RegistryNumber: 13361/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling - samisk språkkonsulent - Konsulent/ rådgiver i samiske saker - Konsuleanta / ráđđeaddi sámi áššit http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216727 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.09.2022 | RegistryNumber: 11997/2022 | Stabsavdelingen Varsel om prisendring http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216495 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rikstv - RiksTV | Journaldato: 07.09.2022 | RegistryNumber: 11768/2022 | Stabsavdelingen Nødbuplassering ledningen Skaidi-Adamselv http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216358 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kenneth Eliassen | Journaldato: 06.09.2022 | RegistryNumber: 11634/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Flekksteinbit - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216313 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eskil Forås | Journaldato: 06.09.2022 | RegistryNumber: 11589/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Retur av tinglyst dokument http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216105 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 31.08.2022 | RegistryNumber: 11384/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 10809/2022 Dokument tittel: Tilbudskonkurranse Samfunnsplanlegging - medvirkning - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216029 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sagat - Sara Olaussen Stensvold | Journaldato: 30.08.2022 | RegistryNumber: 11308/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Automatisk svar: Referanse 22/949 - interessemelding bygdevekstavtale http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215268 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak KDD | Journaldato: 17.08.2022 | RegistryNumber: 10550/2022 | Kommunedirektøren Punktfeste gnr 31/1/53 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215422 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Btek-Da - Torgeir Kaaby | Journaldato: 17.08.2022 | RegistryNumber: 10704/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar - Ulovlighetsoppfølging Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215160 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finn m.fl. | Journaldato: 15.08.2022 | RegistryNumber: 10446/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Utvidet søkerliste http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215154 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sagat - Sara Olaussen Stensvold | Journaldato: 10.08.2022 | RegistryNumber: 10440/2022 | Porsanger kommune Søknad om ferdigattest Langmyr http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215153 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karl Rudolf J Langmyr | Journaldato: 10.08.2022 | RegistryNumber: 10439/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Regnskap 2021 - kommentarer http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214794 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VEST-FINNMARK KOMMUNEREVISJON IKS OARJE-FINNMARKKU SUOHKANREVISUVDNA SGO | Journaldato: 20.07.2022 | RegistryNumber: 10083/2022 | Stabsavdelingen Infoskriv til referansegruppe for prosjekt Næring og rovvilt i Finnmark http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214396 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Næring og rovvilt i Finnmark | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 9686/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknadsnr. 150030 - Avslag på søknad om spillemidler 2022 gjeldende Stallochokka - Dagsturhytte - Anleggsnr. 78833 - FINNMARK FRILUFTSRÅD http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214093 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 9386/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Analyserapport Porsanger kommune, Ref: Uke 26, 29.06.2022, Lakselv , Report: AR-22-V8-001329-01 (1/1) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214010 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eurofins - | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 9309/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innsynsbegjæring satsvedtak - Purring til barnehagefaglig ansvarlig i kommunen Sak 2021/2345 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213913 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pbl - Hans-Are Nyheim | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 9212/2022 | Stabsavdelingen Bekreftelse på mottatt søknad - Ferdigattest - Nytt bygg - ikke boligformål over 70 m² - Gen.Ad. Dahls Vei 1. gbnr. 20/77 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213631 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS m.fl. | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 8937/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - Innvilget dispensasjon fra motorferdselloven etter nf § 6 - Kingsrose Mining -Sweco Norge AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213234 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sweco Norge AS | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 8542/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling 35471 - Ferdigmelding http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/210595 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Signal | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 5930/2022 | Stabsavdelingen Sak til oppmåling - 2021/406 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213264 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nordkapp Kommune - Simon Pind Jessen | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 8572/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213063 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ørjan Nicolaisen | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 8371/2022 | Stabsavdelingen Vedrørende Innsynsbegjæring: tilbud fra Bedriftskompetanse - mangel i vedlegg http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212866 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sagat - Sara Olaussen Stensvold | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 8174/2022 | Ordfører Svar - Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212847 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann-Margaret Kulsland | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 8155/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Svar - Torget 16.juni / eventuelt låne kommunestyresalen hvis dårlig vær http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212503 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Porsanger FrP - Stig-Ronny Nilsen | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 7815/2022 | Stabsavdelingen Månedsbrev mai måned 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212328 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten - RE-Skatteregnskap Grimstad | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 7645/2022 | Stabsavdelingen Bredbånd 2022 - Kart området Holmfjord-Mårnes Porsanger kommune - kan du tegne inn området på kartlaget "Kartlegging av bredbåndstilbud Troms og Finnmark 2022" http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211786 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TFFK Kjetil Helstad | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 7104/2022 | Stabsavdelingen Søknad sommerjobb strandrydding for ungdom http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211910 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 7227/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på lærerstilling i grunnskolen i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211871 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 7188/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Tilbud om stilling som konsulent i Stabsavdelingen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211659 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nathalie Anti | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 6979/2022 | Stabsavdelingen Forespørsel om mulig oppdrag med å lage oppdragsbeskrivelse for mindre tiltaksprosjekt i Lakselv http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211625 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norconsult - Benedicte Opgård Hågensen | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 6945/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - fritak fra verv i Eldrerådet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211452 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torbjørn Noralf Pettersen | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 6772/2022 | Stabsavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211283 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 6606/2022 | Skolefritidsordning Lakselv NVEs generelle innspill - Høring - Søknad om dispensasjon for fradeling til festetomt for bolig - Gnr. 19 bnr. 1 - Brennelvområdet - Porsanger kommune, Troms og Finnmark http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211222 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 6547/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på tilbud om stilling. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218473 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andre Berg | Journaldato: 28.09.2022 | RegistryNumber: 13732/2022 | Stabsavdelingen Tilbaketrekking av tilsagn av tilskudd til - Forprosjekt klimatiltak i jordbruket i Porsanger - Avtalenummer 21011243 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218184 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 23.09.2022 | RegistryNumber: 13444/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Holmenveien 4 Søknad om midlertidig brukstillatelse 17/423 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217883 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øyvind Emaus | Journaldato: 16.09.2022 | RegistryNumber: 13148/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ferdigattest 33/1 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217877 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Valva Byggebistand AS | Journaldato: 16.09.2022 | RegistryNumber: 13142/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling - samisk språkkonsulent - Konsulent/ rådgiver i samiske saker - Konsuleanta / ráđđeaddi sámi áššit http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216725 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.09.2022 | RegistryNumber: 11995/2022 | Stabsavdelingen Nødbuplassering ledningen Skaidi-Adamselv http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216357 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kenneth Eliassen | Journaldato: 06.09.2022 | RegistryNumber: 11633/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Merknad til 420 kv-linje - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/205332 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 30.08.2022 | RegistryNumber: 721/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 10802/2022 Dokument tittel: Spørsmål til konkurransen - Utarbeidelse av samfunnsplan http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216003 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sagat - Sara Olaussen Stensvold | Journaldato: 29.08.2022 | RegistryNumber: 11282/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding fra Statsforvalteren http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215929 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger klekkeri - Håkon Haukenes | Journaldato: 26.08.2022 | RegistryNumber: 11208/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av festekontrakt til tinglysning - GBnr 16/485 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215609 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens kartverk | Journaldato: 22.08.2022 | RegistryNumber: 10889/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Referanse 22/949 - interessemelding bygdevekstavtale http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215267 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kommunal og distriktsdepartementet | Journaldato: 17.08.2022 | RegistryNumber: 10549/2022 | Kommunedirektøren Ber om søkerliste for kommunedirektørstillingen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215146 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kommunal-Rapport - Hanne Wien | Journaldato: 12.08.2022 | RegistryNumber: 10432/2022 | Stabsavdelingen Bekreftelse på mottatt søknad - Ferdigattest, Langmyr 2. gbnr. 16/237 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215101 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karl Rudolf J Langmyr | Journaldato: 10.08.2022 | RegistryNumber: 10387/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Saken avsluttes http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215049 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 08.08.2022 | RegistryNumber: 10336/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Forlengelse av midlertidig unntak fra avkortningsreglene for alderspensjon som følge av covid-19 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214590 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 14.07.2022 | RegistryNumber: 9880/2022 | Stabsavdelingen Svar på tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213963 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roger Martinussen | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 9262/2022 | Samfunnskontakt Melding om vedtak - Søknad om deling av grunneiendom GBnr 15/27 i Klemetstad http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214195 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils-Roger Pettersen | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 9487/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Krav fra beitenæringene etter rovvilt møte 10.05.22 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214244 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RBD14A 14A | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 9536/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Garasje bygg Johan Aslak Sara, Brenna http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214159 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alf Steinar Børresen | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 9451/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innsynsbegjæring satsvedtak - Purring til barnehagefaglig ansvarlig i kommunen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213912 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 9211/2022 | Stabsavdelingen Søknad om ferdigattest gnr 20/77 - renseanlegg Porsangmoen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213508 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øyvind Emaus m.fl. | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 8816/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Protokollutdrag KST 22.06.22 - Årsregnskap og årsberetning 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213440 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 8748/2022 | Porsanger kommune Serverings - og skjenkebevilling Verdde Hotel Lakselv m/varighet til 30.09.2024 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213369 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VERDDE HOTEL LAKSELV AS | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 8677/2022 | Stabsavdelingen Sak til oppmåling - 2021/406 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213262 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordkapp Kommune - Simon Pind Jessen | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 8570/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Møte LogPoint SIEM logg verktøy http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193956 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Logpoint - Hans Christian Grøstad | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 8224/2021 | Stabsavdelingen Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213031 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Evald Linløkken | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 8339/2022 | Stabsavdelingen Innsynsbegjæring: tilbud fra Bedriftskompetanse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212754 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sagat - Sara Olaussen Stensvold | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 8060/2022 | Ordfører Torget 16.juni/ evnt låne kst salen hvis dårlig vær http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212332 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger FrP - Stig-Ronny Nilsen | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 7649/2022 | Stabsavdelingen Bredbånd 2022 - Kart området Holmfjord-Mårnes Porsanger kommune - kan du tegne inn området på kartlaget "Kartlegging av bredbåndstilbud Troms og Finnmark 2022" http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211785 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk - Kjetil Helstad | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 7103/2022 | Stabsavdelingen Tilskudd - 2020 - Suohkaniid giellaovdánahttinbargu http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212075 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 7392/2022 | Stabsavdelingen Deres ref 2020/88-7/20/1 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212084 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RBD14A 14A | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 7401/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Referat fra møte i brukerutvalg for institusjons- og hjemmetjenester 12.5.22 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211978 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann-kristin Masternes m.fl. | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 7295/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Søknad på lærerstilling i grunnskolen i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211870 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 7187/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Søknad sommerjobb Strandryddig for ungdom 2022 saksnummer 2022/888 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211829 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 7146/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om verv i Eldrerådet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211450 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Glenn Jolma | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 6770/2022 | Stabsavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211282 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 6605/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Etterlysning av svar - klage på søknad om dispensasjon fra forskrift om fredning mot reinbeite på Oldereidneset http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211148 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET ALTA | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 6476/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Analyserapport Porsanger kommune, Ref: Uke 19, 10.05.2022, Børselv , Report: AR-22-V8-000925-01 , m.fl. (1/1) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211123 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eurofins - | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 6451/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Fylkeskommunens uttalelse til høring, varsel om befaring - Søknad om dispensasjon - Fradeling for festetomt bolig - gbnr. 19/1 - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/210970 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 6298/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Anke avslag på dispensasjon til fradeling av 5436/36/13 - Sak 2021/126 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/210964 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellen Ragnhild Guttorm | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 6292/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning 33/1 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217589 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Valva Byggebistand AS | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12854/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på tilbud om stilling - Natur- og miljøforvalter http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216546 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eva Marie Nive Kleist Johansen | Journaldato: 08.09.2022 | RegistryNumber: 11818/2022 | Stabsavdelingen Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 10795/2022 Dokument tittel: Spørsmål konkurranse - Prosessveileder kommuneplanens samfunnsdel http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216002 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sagat - Sara Olaussen Stensvold | Journaldato: 29.08.2022 | RegistryNumber: 11281/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding fra Statsforvalteren http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215928 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger klekkeri - Håkon Haukenes | Journaldato: 26.08.2022 | RegistryNumber: 11207/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Anmodning om kopimottak Ref. 2019/1704-7 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215164 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokatene Rønning og Kirkesæther AS - Alf Kirkesæther | Journaldato: 15.08.2022 | RegistryNumber: 10450/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ber om søkerliste for kommunedirektørstillingen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215145 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal-Rapport - Hanne Wien | Journaldato: 10.08.2022 | RegistryNumber: 10431/2022 | Stabsavdelingen Delegasjonsvedtak, regulering Otermoen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215001 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørrnar Steffensen | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 10288/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kopi: Svar til nabovarsel - utslipp av gråvann - gnr 7/489 - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214922 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fefo - Jan Erik Johansen | Journaldato: 29.07.2022 | RegistryNumber: 10210/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om politisk vedtak - Etablering av Midt-Finnmark barnevern http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214722 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lebesby kommune - Rådmannen | Journaldato: 18.07.2022 | RegistryNumber: 10012/2022 | Kommunedirektøren Midlertidig svarbrev - Festekontrakt for GBnr 16/485 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214303 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Henrik Hætta | Journaldato: 07.07.2022 | RegistryNumber: 9593/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Litteraturhuset blir 15 år - planlegger besøk i uke 40 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214307 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Litteraturhuset - Jasdeep Singh | Journaldato: 07.07.2022 | RegistryNumber: 9597/2022 | Stabsavdelingen Godkjenning - Oppføring av garasje på GBFnr. 35/1/11 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214117 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Aslak Aslaksen Sara | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 9409/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Protokoll fra rovviltnemndas møte den 28.6.2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213782 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 9083/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innsynsbegjæring satsvedtak - Purring til barnehagefaglig ansvarlig i kommunen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213723 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pbl - Hans-Are Nyheim | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 9024/2022 | Stabsavdelingen Protokollutdrag KST 22.06.22 - Rapport - oppfølging av kommunestyrets vedtak i 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213417 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 8725/2022 | Porsanger kommune Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212804 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roger Martinussen | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 8112/2022 | Stabsavdelingen Sak til oppmåling - 2021/406 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213258 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nordkapp Kommune - Simon Pind Jessen | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 8566/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Lisens FortiAnalyzer VM http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198535 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Trond Sundby | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 12801/2021 | Stabsavdelingen Bekreftelse på aksept -midler til revidering av forvaltningsplan for grågås - Tilsagn om tilskudd til vilttiltak – 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213135 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 8443/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213030 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andreas Emanuel Gundersen | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 8338/2022 | Stabsavdelingen Referanse - 2021/9-15/19/161 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212841 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bente Bakervik | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 8149/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innsynsbegjæring: tilbud fra Bedriftskompetanse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212703 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sagat - Sara Olaussen Stensvold | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 8011/2022 | Ordfører Svar på søknad om torgplass http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212263 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LAKSELV HAGELAG | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 7580/2022 | Stabsavdelingen Tilskudd - 2022 - Guovttegielatvuođadoarjja suohkaniidda http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212074 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 7391/2022 | Stabsavdelingen Søknad på lærerstilling i grunnskolen i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211869 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 7186/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Søknad sommerjobb strandrydding for ungdom 2022 / saksnummer 2022/888 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211773 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 7092/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Nytt renseanlegg Porsangermoen, orientering om mindre endring http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211822 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult - Øyvind Emaus | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 7139/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad dispensasjon motortrafikk Kingsrose letearbeid - oppdatert for flytting av arbeider i juli /updated application dispensation motor traffic July Kingsrose http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211532 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sweco - Gammelsæter, Elisabeth | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 6852/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Avtale om bistand Søknad om NKOM midler 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211621 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BBFTF - Inger Marie Bergseth | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 6941/2022 | Stabsavdelingen Elements cloud avtaler - kontrasignert http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211651 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sikri - Roar Brun Svendsen | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 6971/2022 | Stabsavdelingen Analyserapport Porsanger kommune, Ref: Uke 19, 09.05.2022, Lakselv , Report: AR-22-V8-000920-01 (1/1) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211091 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eurofins - | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 6419/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211047 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 6375/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Ferdigattest - Tillatelse til tiltak nybygg på GBnr 17/521. Tiltakshaver Robert Øvervold http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/210926 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Robert Pukari Øvervold | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 6256/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Godkjenning - Oppføring av anneks på GBnr. 16/237 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/210928 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karl Rudolf J Langmyr | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 6258/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av handlingsplan for arbeidet med utbedring av avvik http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218220 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKIVVERKET | Journaldato: 28.09.2022 | RegistryNumber: 13480/2022 | Stabsavdelingen Melding om vedtak - Søknad om utsatt rapporteringsfrist - Forprosjekt Porsangerfjorden http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218416 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 27.09.2022 | RegistryNumber: 13676/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217618 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maylen Berg | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12883/2022 | Stabsavdelingen Protokollutdrag FSK 06.09.22 - Veinavn for nytt boligfelt i "Kirkegårdsveien" http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216481 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 07.09.2022 | RegistryNumber: 11754/2022 | Porsanger kommune Særutskrift Ny behandling - merknader 420 kV linje Skaidi-Lebesby og ny 132 kV linje Skaidi-Smørfjord http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/204981 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.08.2022 | RegistryNumber: 372/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 10797/2022 Dokument tittel: Tilbud konsulenttjenester kommuneplanens samfunnsdel http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216001 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sagat - Sara Olaussen Stensvold | Journaldato: 29.08.2022 | RegistryNumber: 11280/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev til Foretak Laila Eliassen. Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 912847705 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215584 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 22.08.2022 | RegistryNumber: 10864/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding fra Statsforvalteren - Gaggavann varsel om endring av pålegg http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215447 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger klekkeri - Håkon Haukenes | Journaldato: 18.08.2022 | RegistryNumber: 10729/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar status - Ref. 2019/1704-7 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215158 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Advokatene Rønning og Kirkesæther AS - Alf Kirkesæther | Journaldato: 15.08.2022 | RegistryNumber: 10444/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Offentlig søkerliste for stillingen som kommunedirektør http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215138 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tillitsvalgte | Journaldato: 10.08.2022 | RegistryNumber: 10424/2022 | Stabsavdelingen Byggesaksnummer 2021/84 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215024 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VALVA BYGGEBISTAND AS | Journaldato: 04.08.2022 | RegistryNumber: 10311/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Signert avtale ref. 20220035 - tilleggsavtale på forlengelse av leieforhold Porsanger Politistasjon http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213907 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Politiet - Regina Gulbrandsen | Journaldato: 13.07.2022 | RegistryNumber: 9206/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Avtale for 2.halvår http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214043 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NIVI Analyse AS - Geir Vinsand | Journaldato: 07.07.2022 | RegistryNumber: 9342/2022 | Kommunedirektøren Melding om vedtak - Fradeling av grunneiendom GBnr 26/23, Otermoen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214265 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mottakere ihht adresseliste | Journaldato: 07.07.2022 | RegistryNumber: 9557/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling VS Garage Brenna http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214062 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Lövgren | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 9356/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbudsbrevet, stilling som kulturskolerektor http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214028 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jens Luhr | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 9327/2022 | Stabsavdelingen Melding om vedtak - Godkjenning - tilbygg og grillhytte - Gaggavann 107 - gbnr. 26/1/61 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213921 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Johnsen | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 9220/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på tilbud om stilling SFO leder http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213935 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marianne Daleng | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 9234/2022 | Stabsavdelingen Etterlyser svar - Vedr søknad om deling av eiendom GBnr 15/27 . Kommunal sak 2021/391 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213792 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Pettersen | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 9093/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Medlemskontingent i KS 2023 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213801 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ks - KS | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 9102/2022 | Stabsavdelingen Rovviltnemndsmøte per Teams den 28.6.2022 klokken 9.–11. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213655 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 8958/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Sak til oppmåling - sak 2021/80 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213255 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nordkapp Kommune - Simon Pind Jessen | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 8563/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av kontrollutvalgets uttalelse til Porsanger kommunes årsregnskap og årsberetning 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213102 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kusek - Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 8410/2022 | Stabsavdelingen Tilsagn om tilskudd til vilttiltak – 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212975 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 8283/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innsynsbegjæring: tilbud fra Bedriftskompetanse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212699 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sagat - Sara Olaussen Stensvold | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 8007/2022 | Ordfører Søknad om torgplass 07.09- 08.09.2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212249 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rdm - RiddoDuottarMuseat | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 7566/2022 | Stabsavdelingen Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon - søknad om dispensasjon gbnr. 19/161 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212094 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bente Bakervik | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 7411/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på tilbud om Stilling som kokk ved Helsetun i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212002 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gudleif Johnsen | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 7319/2022 | Stabsavdelingen Søknad på lærerstilling i grunnskolen i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211868 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 7185/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Søknad sommerjobb strandrydding for ungdom 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211770 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 7089/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling RE Vedlegg 9 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211706 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordbakk, Kornelia Rognmo | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 7026/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Avtale om bistand Søknad om NKOM midler 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211620 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BBFTF - Inger Marie Bergseth | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 6940/2022 | Stabsavdelingen Melding fra Statsforvalteren - kopi til Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211408 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Lise Sundelin Morottaja | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 6729/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbakemelding etter rapportering - andre halvår 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211300 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 6623/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen - Barnevern Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211000 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 6328/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Vedtaksbrev- Søknad om boligtomt på gnr. 5/1 i Gamvik kommune. Deres ref. 2022/1304. Vår ref. 22/294. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218051 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gamvik Kommune | Journaldato: 21.09.2022 | RegistryNumber: 13314/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling VFRR - E-postbehandling av sak 36/22 Uttalelse - Havbruksfondet hjem til kysten! http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217949 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vest-Finnmark Rådet - Bente Olsen Husby | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 13213/2022 | Ordfører Vedtak om bruksforbud for kjøretøy med registreringsnummer ZZ 10247 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216760 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 13.09.2022 | RegistryNumber: 12029/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Protokollutdrag FSK 06.09.22 - Klage på avvisning av søknad gbnr 9/46. Tiltakshaver Fred Persen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216478 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 07.09.2022 | RegistryNumber: 11751/2022 | Porsanger kommune Svar på Innsynsbegjæring: referat fra tidligere møter http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216301 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sagat - Sara Olaussen Stensvold | Journaldato: 05.09.2022 | RegistryNumber: 11577/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brukerbetaling husholdningsavfall http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216112 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FORSVARETS SENIORFORBUND - AVD PORSANGER | Journaldato: 31.08.2022 | RegistryNumber: 11391/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om utsatt rapporteringsfrist - sak 21/07678 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216132 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TFFK - Postmottak m.fl. | Journaldato: 31.08.2022 | RegistryNumber: 11411/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216013 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Solfrid Ingeborg Sara | Journaldato: 30.08.2022 | RegistryNumber: 11292/2022 | Stabsavdelingen Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 10799/2022 Dokument tittel: Tilbud fra Norconsult - konsulenttjenester tilknyttet utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel - Saksnr: 2017/112 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216000 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sagat - Sara Olaussen Stensvold | Journaldato: 29.08.2022 | RegistryNumber: 11279/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Forespørsel om grenser og dokumenter for eiendom GBnr 6/30 og 6/64 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215836 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bernt Isaksen | Journaldato: 26.08.2022 | RegistryNumber: 11115/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev til Foretak Grete Liv Olaussen. Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 979925565 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215587 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 22.08.2022 | RegistryNumber: 10867/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kopi av brev til Porsangerfjorden Lodge AS. Vi trenger flere opplysninger for å behandle søknaden – varsel om avslag på søknad http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215570 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARBEIDSTILSYNET | Journaldato: 19.08.2022 | RegistryNumber: 10850/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilsyn spesialundervisning - oppfølging av pålegg om retting http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215489 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 18.08.2022 | RegistryNumber: 10771/2022 | Lakselv ungdomsskole Melding fra Statsforvalteren - Gaggavann varsel om endring av pålegg http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215446 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger klekkeri - Håkon Haukenes | Journaldato: 18.08.2022 | RegistryNumber: 10728/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Purring status Ref. 2019/1704-7 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215157 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokatene Rønning og Kirkesæther AS - Alf Kirkesæther | Journaldato: 15.08.2022 | RegistryNumber: 10443/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Offentlig søkerliste for stillingen som kommunedirektør i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215137 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Persen | Journaldato: 10.08.2022 | RegistryNumber: 10423/2022 | Stabsavdelingen Signert avtale ref. 20220035 - tilleggsavtale på forlengelse av leieforhold Porsanger Politistasjon http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213905 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Politiet - Regina Gulbrandsen | Journaldato: 13.07.2022 | RegistryNumber: 9204/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på tilbud om fast stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214027 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maylen Berg | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 9326/2022 | Stabsavdelingen Etterlyser svar - Vedr søknad om deling av eiendom GBnr 15/27 . Kommunal sak 2021/391 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213791 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Pettersen | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 9092/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på tilbud om stilling som sykepleier på sykeavdelingen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213852 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sølvi Vivian Johansen | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 9151/2022 | Stabsavdelingen Melding om vedtak - Søknad om fradeling til uendret bruk og dispensasjon til fradeling etter plan og bygningslovens bestemmelser fra GBnr 26/23, Otermoen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213775 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bengt Evert Danielsen | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 9076/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Biblioteket vil være stengt fra 4. juli til 3. august http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213749 Type: Utgående brev | Avs/Mot: www.porsanger.kommune.no | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 9050/2022 | Stabsavdelingen Protokollutdrag KST 22.06.22 - Etablering av Midt-Finnmark barneverntjeneste http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213436 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 8744/2022 | Porsanger kommune Saker til oppmåling - avklaring GBFnr 8/1/230 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213254 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nordkapp Kommune - Simon Pind Jessen | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 8562/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Informasjon vedrørende nytt løsepengevirus http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188961 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Trond Sundby | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 3229/2021 | Stabsavdelingen Protokoll fra møtet i rovviltnemnda for region 8 den 30.–31.5.2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213109 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 8417/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedrørende byggesøknad http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212840 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunn Anita Skoglund Sara | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 8148/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 7173/2022 Dokument tittel: Festekontrakt og egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 16 bnr 485 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212638 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Arne Pettersen | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 7949/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Godkjenning - Oppføring av tilbygg på GBnr. 4/51, Olderfjord http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212566 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BTEK DA | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 7878/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Gaggavann 107 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 26/1 -Endring av bygg - utvendig - Tilbygg med samlet areal mindre enn 50 m2 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212485 Type: Inngående brev | Avs/Mot: JOHNSEN RUNE | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 7799/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilskudd til særlig ressurskrevende helse og omsorgstjenester i kommunene - utbetaling 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212451 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 7765/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen SV: Innsyn: offentlig søkerliste leder for kommunalteknikk http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212354 Type: Utgående brev | Avs/Mot: sara@sagat.no | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 7671/2022 | Stabsavdelingen Utlyst stilling til uttalelse- ingeniør http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212128 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eili Fransisca Ruud m.fl. | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 7445/2022 | Stabsavdelingen Svar på tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212061 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eva Kristin Myrvang Nilsen | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 7378/2022 | Stabsavdelingen Søknad tospråklighetsmidler 2023-25 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211610 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sametinget - Sámediggi | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 6930/2022 | Stabsavdelingen Søknad på lærerstilling i grunnskolen i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211866 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 7183/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Søknad sommerjobb strandrydding for ungdom 2022 saksnummer 2022/888 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211768 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 7087/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Protokollutdrag KST 19.05.22 - Prosess rekruttering kommunedirektør http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211851 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 7168/2022 | Porsanger kommune Telefonsamtale om mulighet for at BBFTF kan søknadsprosessen for bredbåndsmidler i 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211619 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Jan-Ove Pedersen | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 6939/2022 | Stabsavdelingen Refusjonskrav http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211633 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kautokeino kommune | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 6953/2022 | Stabsavdelingen Svar på søknad om torgplass for Gatekirketeltet to ganger i måneden tom 28. september http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211638 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gatekirken - Alf Kristian Friskilæ | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 6958/2022 | Stabsavdelingen Vedtak om endringer i vedtak av 29. april om forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai gjeldende for Hammerfest, Lebesby og Tana kommuner http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211074 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 6402/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling PÅKLAGE dispensasjon gitt til Kingsrose Mining http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/210934 Type: Utgående brev | Avs/Mot: marit holm | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 6264/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/210987 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 6315/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Anbefalingsnotat - papir, plast og rengjøringsartikler http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217831 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnut - Bjørnar Pedersen | Journaldato: 26.09.2022 | RegistryNumber: 13096/2022 | Stabsavdelingen Spørsmål om utsatt oppmålingsforretning. Deres ref. 2022/1305. Vår ref. 20/141 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218049 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gamvik Kommune | Journaldato: 21.09.2022 | RegistryNumber: 13312/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling VFRR - E-postbehandling av sak 36/22 Uttalelse - Havbruksfondet hjem til kysten! http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217948 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vest-Finnmark Rådet - Bente Olsen Husby | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 13212/2022 | Ordfører Fristen for EU-kontroll nærmer seg for registreringsnummer ZT 41577 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216432 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 06.09.2022 | RegistryNumber: 11707/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oppdatering. Invitasjon til fylkessamling for kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelser m. fl. i Troms og Finnmark - 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216385 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk - Troms og finnmark fylkeskommune | Journaldato: 06.09.2022 | RegistryNumber: 11661/2022 | Stabsavdelingen Foreløpig svar - innsynsbegjæring planinitativ Denvo Wolffish Norway AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216214 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sagat | Journaldato: 05.09.2022 | RegistryNumber: 11492/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud på stilling som konsulent i Stabsavdelingen i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216103 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jarle Johnsen | Journaldato: 31.08.2022 | RegistryNumber: 11382/2022 | Stabsavdelingen Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 10794/2022 Dokument tittel: Svar - regner ikke tilbudskonkurranse Samfunnsplanlegging - medvirkning - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215999 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Amedia - Lars Birger Persen | Journaldato: 29.08.2022 | RegistryNumber: 11278/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 9657/2022 Dokument tittel: Klage på eiendomsskatt nye boliger 2021/766-6 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215533 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Arne Johansen | Journaldato: 19.08.2022 | RegistryNumber: 10813/2022 | Stabsavdelingen Statsforvalters varsel om endring av pålegg Gaggavann http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215289 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger klekkeri - Håkon Haukenes | Journaldato: 15.08.2022 | RegistryNumber: 10571/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling som assistent Trekløveren http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215222 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.08.2022 | RegistryNumber: 10504/2022 | Stabsavdelingen Godkjenning - Midlertidig brukstillatelse, midlertidig bygning på GBnr. 20/77. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215191 Type: Utgående brev | Avs/Mot: OMEGA AREAL AS | Journaldato: 12.08.2022 | RegistryNumber: 10473/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Godkjenning - Ferdigattest, oppføring av garderobeanlegg på GBnr. 17/582. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215204 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS AVD LAKSELV | Journaldato: 12.08.2022 | RegistryNumber: 10486/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søkerliste http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215136 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sagat - Sara Olaussen Stensvold | Journaldato: 10.08.2022 | RegistryNumber: 10422/2022 | Stabsavdelingen Omsetningsoppgave for alkohol http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214801 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Banak Leir AS | Journaldato: 20.07.2022 | RegistryNumber: 10090/2022 | Stabsavdelingen Oversendelse "Plan for forvaltningsrevisjon" er tatt til orientering av Porsanger kommunestyre http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214455 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KUSEK - Tom Øyvind Heitmann | Journaldato: 13.07.2022 | RegistryNumber: 9746/2022 | Stabsavdelingen Angående stilling i Lakselv barnehage http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214391 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lill-Anita Kristiansen | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 9681/2022 | Stabsavdelingen Svar på tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214115 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inger Johanne Olsen | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 9407/2022 | Stabsavdelingen Bekreftelse på stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213914 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Silje Larsen | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 9213/2022 | Stabsavdelingen Etterlyser svar - Vedr søknad om deling av eiendom GBnr 15/27 . Kommunal sak 2021/391 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213790 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Pettersen | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 9091/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud om 100 % stilling som sykepleier ved sykeavdelingen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213851 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sølvi Vivian Johansen | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 9150/2022 | Stabsavdelingen Bekreftelse på mottatt søknad - Rammesøknad - Endring av bruk - bruksendring - Svartkollveien. gbnr. 33/83 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213638 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VALVA BYGGEBISTAND AS | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 8941/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Klagesak - avslag på søknad om fradeling av GBnr 15/3 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213559 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKATHUSET LAKSELV AS | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 8865/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Invitasjon til kursdeltakelse, fagbrev i renholdsoperatørfaget for ansatte i bedrift http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213356 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Okosf - Opplæringskontoret | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 8664/2022 | Stabsavdelingen Oversendelse av dokumenter til tinglysning - Deres sak 2021/743 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213252 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nordkapp Kommune | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 8560/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedrørende byggesak http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212820 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunn Anita Skoglund Sara | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 8128/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Utbetalingsbrev for videreutdanning for lærere våren 2022 - vikarordning og studieavgift http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212683 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 7991/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Svar - Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 7173/2022 Dokument tittel: Festekontrakt og egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 16 bnr 485 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212563 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jon Arne Pettersen | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 7875/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Offentlig søkerliste - sektorleder kommunalteknikk og samfunnsutvikling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212184 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Tillitsvalgte | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 7501/2022 | Stabsavdelingen Uttalelse ingeniør http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212078 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hovedtillitsvalgt Fagforbundet | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 7395/2022 | Stabsavdelingen Tegninger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212037 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rune Johnsen | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 7354/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Dagens Perspektiv / Ukeavisen Ledelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211729 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dagens Perspektiv AS - Frode Vatland | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 7049/2022 | Ordfører Søknad på lærerstilling i grunnskolen i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211865 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 7182/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Søknad på sommerjobb hos Porsanger kommune med saksnummer 2022/888 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211767 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 7086/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Samtykke http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211705 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Fagerhaug | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 7025/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedrørende tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211573 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eva Kristin Myrvang Nilsen | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 6893/2022 | Stabsavdelingen Søknad torgplass http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211475 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LAKSELV HAGELAG | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 6795/2022 | Stabsavdelingen Rovviltnemnda skal ha møte på Stabbursnes i Porsanger 30.–31.5.2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211406 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark - Røsæg, Andreas Vikan | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 6727/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling 2204645-1 - Høring - Søknad om midler til bredbåndsutbygging i Porsanger kommune 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211085 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nkom - Topland, Anders Snøløs | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 6413/2022 | Stabsavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/210986 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 6314/2022 | Skolefritidsordning Lakselv HASTER: SV: Forlengelse av dagens avtale om leie av Porsanger Politistasjon - vår ref. 20220035 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/210976 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Politiet - Regina Gulbrandsen | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 6304/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Konkurransen - papir, plast og rengjøringsartikler http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217830 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnut - Bjørnar Pedersen | Journaldato: 23.09.2022 | RegistryNumber: 13095/2022 | Stabsavdelingen Melding om politisk vedtak - søknad om tillatelse til fradeling - tomt for mobilbasestasjon i Langfjorden. Deres ref. 2022/1305. Vår ref. 20/141 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218048 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gamvik Kommune | Journaldato: 21.09.2022 | RegistryNumber: 13311/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på søknad om refusjon av ekstra utgifter i forbindelse med korona utbrudd http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217959 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Solbrått Aldershjem v/leder Arnulf Sandvik | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 13223/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Vest-Finnmark Rådet: Protokoll fra rådsmøte i Havøysund 29.-30. aug. 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217947 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vest-Finnmark Rådet - Bente Olsen Husby | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 13211/2022 | Ordfører Oppsummering etter felles befaring i Ytre Leirpollen - gnr 35/1 - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217885 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 16.09.2022 | RegistryNumber: 13150/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Godkjenning - IG trinn 1, veg, vann- og avløp, fjernvarme, elkraft og IKT-infrastruktur. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216329 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult Norge AS | Journaldato: 05.09.2022 | RegistryNumber: 11605/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innsynsbegjæring: referat fra tidligere møter http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216131 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sagat - Sara Olaussen Stensvold | Journaldato: 31.08.2022 | RegistryNumber: 11410/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 10795/2022 Dokument tittel: Spørsmål konkurranse - Prosessveileder kommuneplanens samfunnsdel http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215998 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Amedia - Lars Birger Persen | Journaldato: 29.08.2022 | RegistryNumber: 11277/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedtak om bruksforbud for kjøretøy med registreringsnummer ZH 32596 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215982 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 29.08.2022 | RegistryNumber: 11261/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stiling i barnehagene i Porsanger barnehageåret 2022 - 2023 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215851 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.08.2022 | RegistryNumber: 11130/2022 | Stabsavdelingen Godkjenning - Igangsettingstillatelse, GBnr. 7/372 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215823 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VALVA BYGGEBISTAND AS | Journaldato: 25.08.2022 | RegistryNumber: 11102/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedr. oppmoding om fleire avgangar på flyruta Lakselv-Tromsø http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215668 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAMFERDSELSDEPARTEMENTET | Journaldato: 23.08.2022 | RegistryNumber: 10948/2022 | Ordfører Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 9643/2022 Dokument tittel: Klage på eiendomsskatt nye boliger 2021/766-6 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215532 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Arne Johansen | Journaldato: 19.08.2022 | RegistryNumber: 10812/2022 | Stabsavdelingen Ferdigmelding. Deres ref. 20201817-10/7/112 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215445 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kolbjørn Schanche | Journaldato: 18.08.2022 | RegistryNumber: 10727/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Midlertidig brukstillatelse - Midlertidig bygg på GBnr. 20/77 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215179 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Omega Areal AS | Journaldato: 11.08.2022 | RegistryNumber: 10465/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ferdigattest - 17/582 - 17/582 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215182 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS AVD LAKSELV | Journaldato: 11.08.2022 | RegistryNumber: 10466/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Endelig tilsynsrapport og pålegg om utbedring http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215147 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arkivverket | Journaldato: 10.08.2022 | RegistryNumber: 10433/2022 | Stabsavdelingen Kopi av epost: Statsforvalters varsel om endring av pålegg Gaggavann http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214769 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger klekkeri - Håkon Haukenes | Journaldato: 20.07.2022 | RegistryNumber: 10059/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Omsetningsoppgave for alkohol http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214753 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olderfjord Turistsenter | Journaldato: 19.07.2022 | RegistryNumber: 10043/2022 | Stabsavdelingen Svar på tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214588 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Line Israelsen | Journaldato: 13.07.2022 | RegistryNumber: 9878/2022 | Stabsavdelingen Protokollutdrag KST 19.05.22 - Orientering fra kontrollutvalget til kommunestyret - Plan for forvaltningsrevisjon http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214446 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 9737/2022 | Porsanger kommune Midlertidig svar vedr rekvisisjon av oppmålingsforretning GBnr 17/515 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214174 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Unn Martinsen | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 9466/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av matrikkelbrev for GBFnr 25/1/24 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214221 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 9513/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Foreløbig svar, fvl. §11a. Søknad om tillatelse til å sette opp grillstue gbnr 9/46. Tiltakshaver Fred Persen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213915 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fred Willy Persen | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 9214/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213903 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Silje Larsen | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 9202/2022 | Stabsavdelingen Etterlyser svar - Vedr søknad om deling av eiendom GBnr 15/27 . Kommunal sak 2021/391 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213789 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Pettersen | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 9090/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Sak 21/1366 Ildskogbekken http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213711 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Paulsen Entrepenører AS m.fl. | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 9013/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling 26/23 - Ny situasjonsplan http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213629 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bengt Danielsen | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 8935/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svartkollveien 12 Søknad om rammetillatelse 33/83 - Porsangerfjorden Lodge AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213535 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VALVA BYGGEBISTAND AS | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 8841/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Klage over avslag på søknad om fradeling av tre parseller fra eiendommen gnr. 15 bnr. 3 i Porsanger kommune – vedtaket stadfestes http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213338 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 8646/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Invitasjon til fylkessamling for kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelser m. fl. i Troms og Finnmark - 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212944 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk - Troms og finnmark fylkeskommune | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 8252/2022 | Stabsavdelingen Utbetalingsbrev for videreutdanning for lærere våren 2022 - stipend og studieavgift http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212681 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 7989/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Offentlig søkerliste- brannkonstabel http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212542 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tillitsvalgte | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 7854/2022 | Stabsavdelingen Forespørsel om din bedrift vil ta inn én lærling (ekstra) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212623 Type: Inngående brev | Avs/Mot: WORLD SKILLS NORWAY | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 7934/2022 | Stabsavdelingen Nordkapp kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212533 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordkapp kommune | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 7845/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedrørende byggesøknad http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212484 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunn Anita Skoglund Sara | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 7798/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven til tiltak på GBnr 35/18 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212252 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan-Ove Guttorm | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 7569/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innsyn: offentlig søkerliste ingeniør kommunalteknikk http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212069 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sagat - Sara Olaussen Stensvold | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 7386/2022 | Stabsavdelingen Uttalelse Sektorleder Kommunalteknikk og Samfunnsutvikling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212079 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hovedtillitsvalgt Fagforbundet - Renate Fagerness Sjøenden | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 7396/2022 | Stabsavdelingen Anmodning om oversendelse av årsregnskap og årsberetning 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212071 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 7388/2022 | Stabsavdelingen Krav til økt sikkerhet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212015 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tidbank | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 7332/2022 | Stabsavdelingen Direkte tilskudd - Søknadsskjema http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211018 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sametinget - Sámediggi | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 6346/2022 | Stabsavdelingen Dagens Perspektiv / Ukeavisen Ledelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211728 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dagens Perspektiv AS - Frode Vatland | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 7048/2022 | Ordfører Festekontrakt og egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 16 bnr 485 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211856 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Irma Synnøve Nilsen m.fl. | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 7173/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på lærerstilling i grunnskolen i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211861 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 7178/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Søknad sommerjobb strandrydning for ungdom 2022 saks nummer 2022/888 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211765 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 7084/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling SV Samtykke http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211704 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Fagerhaug | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 7024/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven gnr 26/1 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211654 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rune Johnsen | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 6974/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tillatelse til å felle jerv i deler av region 8 i 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211130 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 6458/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Nordatlas: Utskrift via epost: Bredbånd 2022 - Kart området Ytre Kjerringvik til Ytre Leirpollen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/210903 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tromsfylke - Nordatlas | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 6233/2022 | Stabsavdelingen HO 099/21 - Sámi mánáidgárdefálaldat 2021 – Raporta ja rehketdoallu doarjjaruđaid geavaheapmái http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211037 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 6365/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/210985 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 6313/2022 | Skolefritidsordning Lakselv Bekreftelse på mottatt skademelding, skadenr. 493590, PORSANGER KOMMUNE http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218259 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Klp - KLP Skadeforsikring | Journaldato: 26.09.2022 | RegistryNumber: 13519/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Delutbetaling av tilskudd - Utvalgte kulturlandskap http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218238 Type: Inngående brev | Avs/Mot: | Journaldato: 26.09.2022 | RegistryNumber: 13498/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tildeling papir, plast og rengjøringsartikler http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217829 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnut - Bjørnar Pedersen | Journaldato: 23.09.2022 | RegistryNumber: 13094/2022 | Stabsavdelingen Utsatt oppmålingsforretning 15/1. Deres ref. 2022/1305. Vår ref. 20/141 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218047 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gamvik Kommune | Journaldato: 21.09.2022 | RegistryNumber: 13310/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Møte i Vest-Finnmark Rådet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217946 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vest-Finnmark Rådet - Bente Olsen Husby | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 13210/2022 | Ordfører Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 11498/2022 Dokument tittel: Klage Klage eiendomsskatt 2020 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217670 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sagat - Sara Olaussen Stensvold | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12935/2022 | Stabsavdelingen Stans for velferdsteknologisk knutepunkt til modell for finansiering er på plass http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216762 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Digi Troms og Finnmark - Harstad Kommune - Monica Larssen | Journaldato: 13.09.2022 | RegistryNumber: 12031/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Protokollutdrag FSK 06.09.22 - Søknad om refusjon av ekstrakostnader under smitteutbrudd http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216484 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 07.09.2022 | RegistryNumber: 11757/2022 | Porsanger kommune Velkommen til kurs i safting og sylting http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216376 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nibio - Frøydis Gillund | Journaldato: 06.09.2022 | RegistryNumber: 11652/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedtak om godkjenning av tiltaksplan for graving i forurenset grunn http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216328 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FORSVARSBYGG | Journaldato: 05.09.2022 | RegistryNumber: 11604/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling SV: Planinitiativ - vurdering av alternative lokasjoner http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216015 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Henning Larsen - Ulla Sennesvik | Journaldato: 31.08.2022 | RegistryNumber: 11294/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar - hyttetomter Ytre Leirpollen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215953 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fefo | Journaldato: 29.08.2022 | RegistryNumber: 11232/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stiling i barnehagene i Porsanger barnehageåret 2022 - 2023 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215850 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.08.2022 | RegistryNumber: 11129/2022 | Stabsavdelingen Kommunens ref /1068-5/14/12021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215654 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FeFo - Jon Eriksen | Journaldato: 23.08.2022 | RegistryNumber: 10934/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bekreftelse på mottatt søknad - Søknad om igangsettelse, Båtbukt 29. gbnr. 7/372 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215300 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VALVA BYGGEBISTAND AS | Journaldato: 16.08.2022 | RegistryNumber: 10582/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Fristen for EU-kontroll nærmer seg for registreringsnummer ZZ 11960 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215205 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 12.08.2022 | RegistryNumber: 10487/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling som avdelingssykepleier hjemmetjenesten http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215221 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.08.2022 | RegistryNumber: 10503/2022 | Stabsavdelingen Byggesak fra Gamvik kommune 5439 - saksnr 2021/858 - Gbnr 15/1/21 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215010 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GAMVIK KOMMUNE | Journaldato: 05.08.2022 | RegistryNumber: 10297/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om politisk vedtak - Etablering av felles plankontor i Midt-Finnmark http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214721 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lebesby kommune - Rådmannen | Journaldato: 18.07.2022 | RegistryNumber: 10011/2022 | Kommunedirektøren Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 9643/2022 Dokument tittel: Klage på eiendomsskatt nye boliger 2021/766-6 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214687 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sagat - Sara Olaussen Stensvold | Journaldato: 15.07.2022 | RegistryNumber: 9977/2022 | Stabsavdelingen Melding om vedtak i kommunestyret 19.05.22 - innmeldt innbyggerforslag http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214556 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vi Folket i Porsanger | Journaldato: 13.07.2022 | RegistryNumber: 9847/2022 | Stabsavdelingen Angående deres søknad om utbedring av fiskevandringshindringer - Ildskogbekken - 5436/19/1 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213709 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak | Journaldato: 13.07.2022 | RegistryNumber: 9011/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Utlysning Konsulent/ rådgiver i samiske saker - Konsuleanta / ráđđeaddi sámi áššit http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214511 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JobbNorge | Journaldato: 12.07.2022 | RegistryNumber: 9802/2022 | Stabsavdelingen Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213887 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maylen Berg | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 9186/2022 | Stabsavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 16/487 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213976 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 9275/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Midlertidig svar - klage på vedtak om fradeling av GBnr 10/4 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213995 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Sigvald Lund Persen | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 9294/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr 17/515 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213774 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Unn Martinsen | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 9075/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling 26/23 - Søknad om dispensasjon http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213628 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bengt Danielsen | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 8934/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Godkjenning - IG trinn 2, oppføring av midlertidig bygg GBnr. 20/77 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213691 Type: Utgående brev | Avs/Mot: OMEGA AREAL AS | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 8994/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Rekvisisjon av oppmåling - Punktfeste for oppføring av dagsturhytte i Skoganvarre - gnr 25/1 - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213572 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 8878/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar- innsyn søkerliste http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213312 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sagat - Sara Olaussen Stensvold | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 8620/2022 | Stabsavdelingen Kunnskapsprøve alkohol http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213336 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rema1000 Lakselv - Roger Slettvoll | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 8644/2022 | Stabsavdelingen Omsetningsoppgave for alkohol http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212941 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skoganvarre Villmark As | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 8249/2022 | Stabsavdelingen Etterberegning vederlag 2020 Solbrått Aldershjem http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212000 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 7317/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Ubrukte doser influensavaksine 2021/2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212867 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - Folkehelseinstituttet | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 8175/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Godkjenning - Midlertidig brukstillatelse for garderobeanlegg på eiendom GBnr. 17/582 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212871 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS AVD LAKSELV | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 8179/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Invitasjon til fylkessamling for kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelser m. fl. i Troms og Finnmark - 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212724 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 8031/2022 | Stabsavdelingen DAT's kontrakt på Lakselv - Tromsø må reforhandles http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212594 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjelland Jakob | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 7906/2022 | Ordfører 1 sak til fysisk oppmålingsforretning http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212458 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordkapp Kommune - Simon Pind Jessen | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 7772/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud på bistand - rekruttering av kommunedirektør, Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211727 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bedriftskompetanse - Linn Beate Sollund-Walberg | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 7047/2022 | Ordfører Klage på saksbehandlingsfeil teknisk etat - -6/9/46 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212256 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fred Willy Persen | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 7573/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oppføring av garasje 35-1-11 - byggetillatelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212195 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunn Anita Skoglund Sara | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 7512/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innsyn: offentlig søkerliste leder for kommunalteknikk http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212068 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sagat - Sara Olaussen Stensvold | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 7385/2022 | Stabsavdelingen Innsyn: offentlig søkerliste ingeniør kommunalteknikk http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212025 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sagat - Sara Olaussen Stensvold | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 7342/2022 | Stabsavdelingen Direkte tilskudd - Søknadsskjema http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211017 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sametinget - Sámediggi | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 6345/2022 | Stabsavdelingen tidBANK Porsanger kommune - planlegging forut for flytting av tidBANK til Norsk Tid http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189124 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tidbank - Aksel Rohde Heramb | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 3392/2021 | Stabsavdelingen Søknad på lærerstilling i grunnskolen i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211858 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 7175/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Informasjon om tilgang til Aa-registeret http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211699 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nav - Arbeids- og velferdsdirektoratet | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 7019/2022 | Stabsavdelingen SV Vår ref. 2021/101 Gbnr. 4/51 tilbygg fritidsbolig http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211696 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilde Fagerhaug | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 7016/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Statsforvalters varsel om endring av pålegg Gaggavann http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211680 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Klekkeriansvarlig Porsanger klekkeri - Håkon Haukenes | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 7000/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad sommerjobb Strandrydding for ungdom 2022, saksnummer 2022/888 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211627 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 6947/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Veilys 2020 - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211383 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gabriel Elektro AS - Helge Ragnvald Olaussen | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 6705/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 987542616 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211414 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 21.05.2022 | RegistryNumber: 6735/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på søknad om utslippstillatelse -spredt bebyggelse gnr 7 bnr 112 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211256 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kolbjørn Schanche | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 6581/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tillatelse til stand på torget - fredag 20.mai 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211153 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fri Porsanger | Journaldato: 16.05.2022 | RegistryNumber: 6481/2022 | Stabsavdelingen 2021/124 - Melder med dette om oppstart på tiltak i sak på gnr 17/599 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211128 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BTEK DA - Hanne Iversen Noste | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 6456/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bredbånd 2022 - Kart området Holmfjord-Mårnes Porsanger kommine - kan du tegne inn området på kartlaget "Kartlegging av bredbåndstilbud Troms og Finnmark 2022" http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/210902 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TFFK Kjetil Helstad | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 6232/2022 | Stabsavdelingen Sluttrapport tiltakspakke for sårbare eldre - deres prosjektnummer 2211001 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/210845 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark - Strøm, Frida | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 6176/2022 | Stabsavdelingen Saksnr 2022/49 - Søknad om IG 1 - Flyplassveien 142 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218480 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SVALINN AS - Hilde Arnesen | Journaldato: 28.09.2022 | RegistryNumber: 13739/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Rapport etter helsekontroller for ansatte på lab og legestasjon http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218472 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hemis - Knut R Johansen | Journaldato: 28.09.2022 | RegistryNumber: 13731/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Bøssemateriell til TV-aksjonen NRK 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218171 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LEGER UTEN GRENSER NORGE MEDECINS SANS FRONTIERES NORWAY | Journaldato: 23.09.2022 | RegistryNumber: 13432/2022 | Stabsavdelingen Anskaffelsen - papir, plast og rengjøringsartikler http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217828 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnut - Bjørnar Pedersen | Journaldato: 22.09.2022 | RegistryNumber: 13093/2022 | Stabsavdelingen Svar på spørsmål om utsatt oppmålingsforretning. Deres ref. 2022/1305. Vår ref. 20/141 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218045 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gamvik Kommune | Journaldato: 21.09.2022 | RegistryNumber: 13308/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vest-Finnmark Rådet - Protokoll og presentasjoner, rådsmøte 1. juni 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217945 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vest-Finnmark Rådet - Bente Olsen Husby | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 13209/2022 | Ordfører Melding fra Statsforvalteren - Orientering om at saken avsluttes http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217906 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 19.09.2022 | RegistryNumber: 13170/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Byggesak fra Gamvik kommune 5439 - saksnr 2021/760 - tilbygg til Mehamn Arctic Hotel http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216853 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GAMVIK KOMMUNE | Journaldato: 16.09.2022 | RegistryNumber: 12119/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Eiendomsskatt 2020 - klage http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217629 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12894/2022 | Stabsavdelingen Prisøkning for bruk av BankID på mobil http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216652 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TELIA NORGE AS | Journaldato: 12.09.2022 | RegistryNumber: 11923/2022 | Stabsavdelingen Melding om vedtak - dispensasjon for uthus gbnr. 4/95 - Risskjåveien 9 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216514 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Børge Albert Grønlund | Journaldato: 07.09.2022 | RegistryNumber: 11786/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kvittering for mottak av forkynning, Bakkebukt http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216404 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARK JORDSKIFTERETT | Journaldato: 06.09.2022 | RegistryNumber: 11680/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Varsling av nye priser på kraftforbruk på Telelosji fra 1. november 2022 (OPEN) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216460 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Telenor - Kommunikasjon Infra | Journaldato: 06.09.2022 | RegistryNumber: 11733/2022 | Stabsavdelingen Sak 2022/11- Porsangmoen - Orientering om oppstart av arbeider http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216289 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult - Enodd, Sissel | Journaldato: 05.09.2022 | RegistryNumber: 11565/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev til Foretak Rolf Ingmar Johansen. Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 984665288 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216326 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 05.09.2022 | RegistryNumber: 11602/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Planinitiativ - vurdering av alternative lokasjoner http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216014 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Henninglarsen - Ulla Sennesvik | Journaldato: 31.08.2022 | RegistryNumber: 11293/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kopi av utsendt brev i sak 2021/1909 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216121 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn-Harald Aune | Journaldato: 31.08.2022 | RegistryNumber: 11400/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Foreløpig svar - Ber om tilbakemelding fra kommunen - hyttetomter i Leirpollen, gnr 35/1 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215947 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fefo | Journaldato: 29.08.2022 | RegistryNumber: 11226/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stiling i barnehagene i Porsanger barnehageåret 2022 - 2023 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215849 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.08.2022 | RegistryNumber: 11128/2022 | Stabsavdelingen Søknad på stiling som lærer Børselv skole skoleåret 2022 - 2023 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215856 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.08.2022 | RegistryNumber: 11135/2022 | Stabsavdelingen Vannlekkasje Lakselv http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215892 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alle Offentlig servicekontor m.fl. | Journaldato: 26.08.2022 | RegistryNumber: 11171/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kommunens ref /1068-5/14/12021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215653 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FeFo - Jon Eriksen | Journaldato: 23.08.2022 | RegistryNumber: 10933/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev til Foretak John Inge Henriksen. Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 969315130 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215585 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 22.08.2022 | RegistryNumber: 10865/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling som konsulent i stabsavdelingen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215232 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.08.2022 | RegistryNumber: 10514/2022 | Stabsavdelingen 22/4026-2 Porsáŋggu báikenamat - stedsnavnsaker http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215278 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAMEDIGGI / SAMETINGET | Journaldato: 15.08.2022 | RegistryNumber: 10560/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Båtbukt 29 Søknad om igangsettingstillatelse 7/372 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215260 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VALVA BYGGEBISTAND AS | Journaldato: 15.08.2022 | RegistryNumber: 10542/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søkerliste http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215130 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sagat - Sara Olaussen Stensvold | Journaldato: 10.08.2022 | RegistryNumber: 10416/2022 | Stabsavdelingen Søknad på stilling som assistent 80% http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215042 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.08.2022 | RegistryNumber: 10329/2022 | Stabsavdelingen Vedlagt supplerende/manglende dokumentasjon som etterspurt i byggesak 2022/14 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215025 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nord Bygg & Betong AS | Journaldato: 04.08.2022 | RegistryNumber: 10312/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Utbetalingsanmodning - Utvalgte kulturlandskap - Ottar Johannessen Eikvik http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214909 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.07.2022 | RegistryNumber: 10197/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Fristen for EU-kontroll nærmer seg for registreringsnummer ZT 41505 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214581 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 13.07.2022 | RegistryNumber: 9871/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Protokollutdrag KST 19.05.22 - Innbyggerforslag vedrørende koronasertifikat http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214457 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 9748/2022 | Porsanger kommune Klage på eiendomsskatt nye boliger 2021/766-6 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214367 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 9657/2022 | Stabsavdelingen Strandrydding i Nord-Troms og Finnmark http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214120 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Perletur - Hugo Tingvoll Perletur | Journaldato: 07.07.2022 | RegistryNumber: 9412/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Midlertidig svarbrev - forsvarest øvingsområder GBnr 14/1 og 25/1 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213996 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 9295/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Godkjenning Etablering av ny vei på GBnr. 4/89, tiltakshaver Oddleif Nygård http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213797 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddleif Nygård | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 9098/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Angående deres søknad om utbedring av fiskevandringshindringer - Ildskogbekken - 5436/19/1 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213706 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 9008/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - Dispensasjon fra plan og bygningsloven til mindre grensejustering http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213716 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Unn Martinsen | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 9017/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Mangelbrev-Gnr 26/23 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213627 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bengt Danielsen | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 8933/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av tjenesteavtale http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213548 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ks - Daniel Gudvangen | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 8854/2022 | Stabsavdelingen Oversendelse av protokoll fra møte i kontrollutvalget i Porsanger kommune 20. juni 2022 - til kommunestyret http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213624 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kusek - Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS - Tom Øyvind Heitmann | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 8930/2022 | Stabsavdelingen Søknad om igangsettingstillatelse 15/1/21 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213472 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gamvik Kommune - Tone Wenche Ånetsen | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 8780/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Protokollutdrag KST 22.06.22 - Interpellasjon - snøskuterforskriften http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213443 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 8751/2022 | Porsanger kommune Protokollutdrag KST 22.06.22 - Oppstartsløsning regionalt plankontor i Midt-Finnmark http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213434 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 8742/2022 | Porsanger kommune Invitasjon til kurs i nedskjæring i Lyngen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213034 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nibio - Frøydis Gillund | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 8342/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bekreftelse på mottatt søknad - Søknad om igangsettelse - Midlertidig bygg, militærleir - ukjent. gbnr. 20/77 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213020 Type: Utgående brev | Avs/Mot: OMEGA AREAL AS | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 8328/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kunnskapsprøve alkohol http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212940 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rema - REMA 1000 Lakselv | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 8248/2022 | Stabsavdelingen Innsyn søkerliste kulturskolerektor http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212942 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sagat - Sara Olaussen Stensvold | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 8250/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Foreløpig tilsynsrapport og varsel om mulige pålegg http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212964 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKIVVERKET | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 8272/2022 | Stabsavdelingen Søknad om midlertidig brukstillatelse gnr 17/582 Porsanger IL - Garderobeanlegg http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212838 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS AVD LAKSELV | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 8146/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling 1 sak til fysisk oppmålingsforretning http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212457 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordkapp Kommune - Simon Pind Jessen | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 7771/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Omsetningsoppgave for alkohol http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212481 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tamsøya As | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 7795/2022 | Stabsavdelingen Tilbud på bistand - rekruttering av kommunedirektør, Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211726 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bedriftskompetanse - Linn Beate Sollund-Walberg | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 7046/2022 | Ordfører Avvisning av søknad - Oppføring av grillstue på GBnr. 9/46 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212060 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fred Willy Persen | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 7377/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - Søknad om dispensasjon til fradeling av punktfeste for oppføring av dagsturhytte i Skoganvarre under GBnr 25/1 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212082 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 7399/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innsyn offentlig søkerliste leder for kommunalteknikk http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212024 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sagat - Sara Olaussen Stensvold | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 7341/2022 | Stabsavdelingen Tospråklighetstilskudd til kommuner - basis og betjening http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211016 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sametinget - Sámediggi | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 6344/2022 | Stabsavdelingen Søknad på lærerstilling i grunnskolen i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211857 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 7174/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen SV Samtykke http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211695 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilde Fagerhaug | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 7015/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad sommerjobb Strandrydding for ungdom 2022. 2022/888 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211601 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 6921/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedlegg til "Ubesvarte spørsmål og kommentar varsel nytt pålegg", datert 09.05.22 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211358 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Haukenes | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 6680/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedr. søknad om sanitæranlegg - avløp/utslipp spredt bebyggelse gnr 7 bnr 112 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211255 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kolbjørn Schanche | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 6580/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bruk av torget fredag 20.mai http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211150 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingeborg Walsøe | Journaldato: 16.05.2022 | RegistryNumber: 6478/2022 | Stabsavdelingen Fagbrev kokk & tømrer - TFFK ønsker kontakt med bedrifter som trenger kokker og tømrere http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211075 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk - Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 6403/2022 | Stabsavdelingen Svar på jobbtilbud http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211067 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristin Skare | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 6395/2022 | Stabsavdelingen Bredbånd 2022 - Kart området Holmfjord-Mårnes Porsanger kommine - kan du tegne inn området på kartlaget "Kartlegging av bredbåndstilbud Troms og Finnmark 2022" http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/210901 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk - Kjetil Helstad | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 6231/2022 | Stabsavdelingen Søknad om byggetillatelse gbnr 35/1/11 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211023 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Aslak Aslaksen Sara | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 6351/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kopi av brev Banak Eiendom AS. Vi innvilger søknaden om samtykke http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218470 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARBEIDSTILSYNET | Journaldato: 28.09.2022 | RegistryNumber: 13729/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedlegg - SMIL, 913957652 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218258 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 26.09.2022 | RegistryNumber: 13518/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringsuttalelse til idrettens anleggsplan i Porsanger 2023 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218158 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger idrettsråd | Journaldato: 23.09.2022 | RegistryNumber: 13419/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Konkurransen - papir, plast og rengjøringsartikler http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217827 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnut - Bjørnar Pedersen | Journaldato: 23.09.2022 | RegistryNumber: 13092/2022 | Stabsavdelingen Rekvisisjon av oppmålingsforretning på Gnr 15 Bnr 1 - Gamvik kommune. Deres ref. 2022/1305. Vår ref. 20/141 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218044 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gamvik Kommune | Journaldato: 21.09.2022 | RegistryNumber: 13307/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Retur av signert grunnpakke for administrasjonen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217895 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hemis - Sissel Hesjevoll | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 13159/2022 | Stabsavdelingen Uttalelse fra Vest-Finnmark Rådet - Hærens nye manøverbataljon må etableres i Finnmark http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217944 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vest-Finnmark Rådet - Bente Olsen Husby | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 13208/2022 | Ordfører Støttekontakt http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217989 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 13253/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Kvalitetsheving i matrikkel - Gnr 5436/22/1 - Bygningsnummer 192843243 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217979 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 13243/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innkalling til samhandlingsmøte vedrørende avtale om levering av legevaktformidling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217897 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARKSSYKEHUSET HF | Journaldato: 19.09.2022 | RegistryNumber: 13161/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Byggesak for behandling sak 21/760 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216849 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gamvik Kommune | Journaldato: 14.09.2022 | RegistryNumber: 12115/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på søknad om tilskudd - tilbud til barn med behov for langvarige og sammensatt oppfølging - innvilget http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216676 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark m.fl. | Journaldato: 13.09.2022 | RegistryNumber: 11947/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Melding fra Statsforvalteren http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216601 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 09.09.2022 | RegistryNumber: 11872/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Klage Klage eiendomsskatt 2020 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216220 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2022 | RegistryNumber: 11498/2022 | Stabsavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 34/69 og GBnr 34/267 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216384 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS AVD LAKSELV | Journaldato: 06.09.2022 | RegistryNumber: 11660/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Signert gravemelding http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216221 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Joar Paulsen <joar@peas.as> | Journaldato: 06.09.2022 | RegistryNumber: 11499/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Godkjenning - Ferdigattest, oppføring av tilbygg på GBnr. 17/501. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216350 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aino Onerva Orti | Journaldato: 05.09.2022 | RegistryNumber: 11626/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - Jordlovsbehandling- Søknad om fradeling av tilleggsareal til GBnr 34/247 fra GBnr 34/60 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216340 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger kommune | Journaldato: 05.09.2022 | RegistryNumber: 11616/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Eiendomsgrense mellom gnr 39/8 og gnr 39/1 i - Kjæs Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216120 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fefo - Jim Einar Roska | Journaldato: 31.08.2022 | RegistryNumber: 11399/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Hyttetomt Ytre Leirpollen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215945 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ernst Roy Lindsoe m.fl. | Journaldato: 29.08.2022 | RegistryNumber: 11224/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om refusjon av søskenmoderasjon 1. halvår 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215870 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAARELA BARNEHAGE AS | Journaldato: 26.08.2022 | RegistryNumber: 11149/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Søknad på stiling i barnehagene i Porsanger barnehageåret 2022 - 2023 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215848 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.08.2022 | RegistryNumber: 11127/2022 | Stabsavdelingen Søknad på stiling som lærer Børselv skole skoleåret 2022 - 2023 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215855 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.08.2022 | RegistryNumber: 11134/2022 | Stabsavdelingen Ny informasjon vedr vannlekkasje i Lakselv http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215882 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger Kommune - Kristine Sunde Fauske | Journaldato: 26.08.2022 | RegistryNumber: 11161/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Instruktørkurs radioterminal Nødnett 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215752 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dsb - Grue, Thomas | Journaldato: 25.08.2022 | RegistryNumber: 11032/2022 | Stabsavdelingen Spørsmål - Tilbudskonkurranse Samfunnsplanlegging - medvirkning - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215530 Type: Inngående brev | Avs/Mot: WSP | Journaldato: 23.08.2022 | RegistryNumber: 10810/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kommunens ref /1068-5/14/12021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215652 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fefo - Jon Eriksen | Journaldato: 23.08.2022 | RegistryNumber: 10932/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev til Foretak Laila Eliassen. Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 912847705 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215586 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 22.08.2022 | RegistryNumber: 10866/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedrørende utbetalingsanmodning SMIL sak 131499 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215618 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Laila Eliassen | Journaldato: 22.08.2022 | RegistryNumber: 10898/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bekreftelse på mottatt søknad - Søknad om igangsettelse, gbnr. 20/77. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215569 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult Norge AS | Journaldato: 19.08.2022 | RegistryNumber: 10849/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Markedsmateriell til TV-aksjonen 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215495 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TV-aksjonen LEGER UTEN GRENSER NORGE MEDECINS SANS FRONTIERES NORWAY | Journaldato: 18.08.2022 | RegistryNumber: 10777/2022 | Stabsavdelingen Oppfølging av ulovlig tiltak på eiendom 7/1 og 7/182 i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215336 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 16.08.2022 | RegistryNumber: 10618/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling som konsulent i stabsavdelingen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215231 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.08.2022 | RegistryNumber: 10513/2022 | Stabsavdelingen Høring - stedsnavn i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215178 Type: Utgående brev | Avs/Mot: www.porsanger.kommune.no | Journaldato: 11.08.2022 | RegistryNumber: 10464/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Mottatt henvendelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214939 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Postmottak SFTF | Journaldato: 05.08.2022 | RegistryNumber: 10226/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Godkjenning - Rammesøknad, riving av gammel del og oppføring av tilbygg GBnr. 7/372. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215031 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VALVA BYGGEBISTAND AS | Journaldato: 05.08.2022 | RegistryNumber: 10318/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev til Vestre porsanger jeger og fiskeforening. Sluttutbetaling av tilskudd - Utvalgte kulturlandskap, 895544442 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214976 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 02.08.2022 | RegistryNumber: 10263/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Postforkynning med mottakskvittering Bakkebukt http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214528 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARK JORDSKIFTERETT | Journaldato: 12.07.2022 | RegistryNumber: 9819/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling - Samisklærer nettundervisning vikariat http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214506 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2022 | RegistryNumber: 9797/2022 | Stabsavdelingen Klage på eiendomsskatt nye boliger 2021/766-6 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214353 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 9643/2022 | Stabsavdelingen Midlertidig svarbrev - kjøp av boligtomt GBnr 17/302 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214301 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ellen Ragnhild Guttorm | Journaldato: 07.07.2022 | RegistryNumber: 9591/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbakemelding på innsendte prognoser for opplæring i kvensk/finsk skoleåret 2022 - 2023 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213910 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 9209/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Utlysning av stilling - Assistent ved Trekløveren http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213842 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JobbNorge | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 9141/2022 | Stabsavdelingen Porsanger kommune – navnesak Riisskogen mfl. – Språkrådet etterlyser høringsuttalelser http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213763 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sprakradet - Line Lysaker Heinesen | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 9064/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Utlysning av stilling - Kommunedirektør i Porsanger kommune - søknadsfrist 08.08.2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213768 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jobbnorge | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 9069/2022 | Stabsavdelingen Omgjøring av avslagsvedtak og innvilgelse av søknad om oppføring av fritidsbolig på GBnr. 20/80. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213717 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nord Bygg & Betong AS | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 9018/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Salg av øl http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213521 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Juga Mikrobryggeri AS - Aase | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 8829/2022 | Stabsavdelingen Mangelbrev-Gnr 26/23 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213626 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bengt Danielsen | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 8932/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Utlysning av stilling - Leder Vindvotten SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213574 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JobbNorge | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 8880/2022 | Stabsavdelingen Oversendelse av tjenesteavtale http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213500 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ks - Fiks Avtaler | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 8808/2022 | Stabsavdelingen Forespørsel - Utbedring av fiskevandringshindre i Ildskogbekken http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213050 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Peas - Joar Paulsen | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 8358/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ettersendelse av nytt saksframlegg og vedlegg i sak 14-2022 på møte i kontrollutvalget i Porsanger 20. juni 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212943 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kusek - Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS - Tom Øyvind Heitmann | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 8251/2022 | Stabsavdelingen 2022/17-6/20/77 Søknad om IG for resten av tiltaket http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212839 Type: Inngående brev | Avs/Mot: OMEGA AREAL AS | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 8147/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Fristen for EU-kontroll nærmer seg for registreringsnummer ZT 53388 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212779 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 8089/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Offentlig søkerliste- barne- og ungdomsarbeider- Lakselv barnehage http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212667 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tillitsvalgte | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 7975/2022 | Stabsavdelingen Til tillitsvalgte: Offentlig søkerliste- pedagogisk leder i Porsangerbarnehagene http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212668 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tillitsvalgte | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 7976/2022 | Stabsavdelingen 1 sak til fysisk oppmålingsforretning http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212456 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordkapp Kommune - Simon Pind Jessen | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 7770/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Omsetningsoppgave for alkohol http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212479 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fjordutsikten Motell & Camping AS | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 7793/2022 | Stabsavdelingen Revidert tilbud http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211725 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ifinnmark - Anders Nesse m.fl. | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 7045/2022 | Ordfører Søknad på stilling som brannkonstabel http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212308 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 7625/2022 | Stabsavdelingen Melding om vedtak - søknad om dispensasjon til etablering av ny atkomst over GBnr 34/89, Børselvveien 47 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212119 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddleif Nygård | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 7436/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kvittering for besvart undersøkelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212193 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mail Survey-Xact - Arkivverket | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 7510/2022 | Stabsavdelingen Bli med å feire Frivillighetens år i 2022 med strandrydding! http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212109 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hold Norge Rent - Firmapost | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 7426/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ber om offentlig søkerliste http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212023 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sagat - Sara Olaussen Stensvold | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 7340/2022 | Stabsavdelingen Tospråklighetstilskudd til kommuner - basis og betjening http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211015 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sametinget - Sámediggi | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 6343/2022 | Stabsavdelingen Byggesak fra Gamvik kommune - Oppføring av midlertidig brakkerigg - Skjånesbruket AS - sak 21/626 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211971 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GAMVIK KOMMUNE | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 7288/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev til Borgny Kristine Persen. Sluttutbetaling av tilskudd - Utvalgte kulturlandskap http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211815 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 7132/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Offentlig søkerliste - Ingeniør kommunalteknikk og samfunnsutvikling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211806 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 7124/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Invitasjon til kurs i ville urter til foredling og glede i Alta http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211739 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nibio - Frøydis Gillund | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 7059/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad Arbeidsleder -Strandrydding for ungdom 2022, saksnummer 2022/888 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211561 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 6881/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbakemelding på bruk av bestemmelser i avtale om ekstra kompensasjon i forbindelse med koronapandemien http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211498 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Solbrått aldershjem | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 6818/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Avtale om direkteoppgjør - Foreløpig svar http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211321 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 6644/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Utslippstillatelse_ gnr 7 bnr 112. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211254 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kolbjørn Schanche | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 6579/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad: Referatsak - Klimanettverk Midt-Finnmark 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211168 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordkapp Kommune - Simon Pind Jessen | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 6496/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Statsforvalters varsel om endring av pålegg Gaggavann http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211081 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger klekkeri - Håkon Haukenes | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 6409/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om torgplass for Gatekirketeltet to ganger i måneden tom 28. september http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211113 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alf Kristian Friskilæ | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 6441/2022 | Stabsavdelingen Klage på saksbehandlingsfeil -6/9/46 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211088 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fred Willy Persen | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 6416/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Re: Søknad om byggetillatelse gbnr 35/1/11 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211022 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Aslak Aslaksen Sara | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 6350/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kunnskapsprøve i alkoholloven - salgsbevilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211024 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Coop - | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 6352/2022 | Stabsavdelingen Utslippstillatelse gnr 6, bnr 68 - Kenneth Olaussen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/210960 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kenneth Olaussen | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 6288/2022 | Kommunalteknikk og beredskap Vi trenger en tydelig og kraftfull BPA_ Bruk muligheten til å gi høringssvar http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211061 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nhf - SAFO koordinator i Nord-Norge | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 6389/2022 | Stabsavdelingen Nasjonal kommunikasjonsmyndighet bekrefter mottak av din melding http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/210655 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nkom - Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (firmapost@nkom.no) | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 5989/2022 | Stabsavdelingen Melding om sluttutbetaling av tilskudd - Lakselv hotell AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/210957 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LAKSELV HOTELL AS | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 6285/2022 | Samfunnskontakt Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 13190/2022 Dokument tittel: Forespørsel på mulighetsstudie - Helsehus http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218483 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sagat - Sara Olaussen Stensvold | Journaldato: 28.09.2022 | RegistryNumber: 13742/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Forvaltningsrevisjonsundersøkelse - "Porsanger kommune, Rus og psykisk helsevern" - oppstart av undersøkelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218508 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vefik - Jørund Sagedal | Journaldato: 28.09.2022 | RegistryNumber: 13767/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Bekreftelse på mottatt søknad - Flyplassveien 142, GBnr. 16/468 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218432 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SVALINN AS | Journaldato: 27.09.2022 | RegistryNumber: 13692/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling PÅMINNELSE- Skadenummer: HD32210-001-B77 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218415 Type: Inngående brev | Avs/Mot: If - | Journaldato: 26.09.2022 | RegistryNumber: 13675/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedlegg - SMIL, 913957652 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218257 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 26.09.2022 | RegistryNumber: 13517/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 921059108 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218227 Type: Inngående brev | Avs/Mot: | Journaldato: 26.09.2022 | RegistryNumber: 13487/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 921059108 - Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) – avslutning av prosjektet "Hindre avrenning til bekker, vassdrag og utmark http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218229 Type: Inngående brev | Avs/Mot: | Journaldato: 26.09.2022 | RegistryNumber: 13489/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedlegg - Utvalgte kulturlandskap, 913957652 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218147 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 22.09.2022 | RegistryNumber: 13408/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Offentlig anskaffelse - papir, plast og rengjøringsartikler http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217826 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnut - Bjørnar Pedersen | Journaldato: 22.09.2022 | RegistryNumber: 13091/2022 | Stabsavdelingen Melding om politisk vedtak - søknad om tillatelse til fradeling - tomt for mobilbasestasjon i Langfjorden. Deres ref. 2022/1305. Vår ref. 20/141 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218042 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gamvik Kommune | Journaldato: 21.09.2022 | RegistryNumber: 13305/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Særutskrift Orientering - status nye snøskuterløyper http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218053 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.09.2022 | RegistryNumber: 13316/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vest-Finnmark Rådet - Høringsuttalelse - Grønn verdiskaping og økt bearbeiding i sjømatindustrien http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217943 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vest-Finnmark Rådet - Bente Olsen Husby | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 13207/2022 | Ordfører Utlysning - Systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217914 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufdir - SFT - Tilskudd | Journaldato: 19.09.2022 | RegistryNumber: 13178/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Retur av tinglyst dokument http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217678 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12943/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedr oppretting i matrikkelen for GBFnr 22/1/9 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216751 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 13.09.2022 | RegistryNumber: 12020/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Byggesak GK (vår.ref.21/760) - Erklæring om ansvarsrett m/vedlegg (deres.ref. 2021/154-2/L42) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216747 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gamvik Kommune | Journaldato: 13.09.2022 | RegistryNumber: 12016/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Godkjenning - Igangsettingstillatelse for oppføring av vaskehall og miljøstasjon. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216513 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 07.09.2022 | RegistryNumber: 11785/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Basistilskuddsrapport for fastlegeordningen i 5436 Porsanger kommune per september 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216371 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helfo | Journaldato: 05.09.2022 | RegistryNumber: 11647/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Elements sak 2022/1448 VS: Gravemelding http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216218 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Infranord - Geir-Arne Hestnes | Journaldato: 05.09.2022 | RegistryNumber: 11496/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Manglende tilsvar i oversendt klagesak http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216058 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 05.09.2022 | RegistryNumber: 11337/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Svar på Begjæring om innsyn - Dokumentasjon som ledet frem til beslutning om å redusere antall sykestueplasser i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216275 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 05.09.2022 | RegistryNumber: 11552/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Skader på gjerde Lyngveien 16A http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216299 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Synnøve Johnsen | Journaldato: 05.09.2022 | RegistryNumber: 11575/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stiling i barnehagene i Porsanger barnehageåret 2022 - 2023 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215846 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.08.2022 | RegistryNumber: 11125/2022 | Stabsavdelingen Vedlikehold av vei/grøft http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215935 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tom Erik Jacobsen | Journaldato: 26.08.2022 | RegistryNumber: 11214/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Krav om refusjon av lønnsutgifter 1. halvår 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215869 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAARELA BARNEHAGE AS | Journaldato: 26.08.2022 | RegistryNumber: 11148/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Ny informasjon vedr vannlekkasje i Lakselv http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215881 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger Kommune - Øyvind Jonas | Journaldato: 26.08.2022 | RegistryNumber: 11160/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stiling som lærer Børselv skole skoleåret 2022 - 2023 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215852 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.08.2022 | RegistryNumber: 11131/2022 | Stabsavdelingen Brev til Trine Noodt. Melding om vedtak - Endring av vilkår i sak ST 28/2022 - Dispensasjon til heving av hytte og bruk av helikopter grunnet flomskade på hytte http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215786 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 25.08.2022 | RegistryNumber: 11066/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bekreftelse på mottatt søknad - Ferdigattest - gbnr. 17/501 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215788 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aino Onerva Orti | Journaldato: 25.08.2022 | RegistryNumber: 11068/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbudskonkurranse Samfunnsplanlegging - medvirkning - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215529 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norconsult m.fl. | Journaldato: 23.08.2022 | RegistryNumber: 10809/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kommunens ref /1068-5/14/12021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215651 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FeFo - Jon Eriksen | Journaldato: 23.08.2022 | RegistryNumber: 10931/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev til Foretak Laila Eliassen. Utbetalingsanmodning - SMIL, 912847705 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215583 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 22.08.2022 | RegistryNumber: 10863/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 10524/2022 Dokument tittel: Eiendomsskatt 2022 - purring på klage http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215561 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sagat - Sara Olaussen Stensvold | Journaldato: 19.08.2022 | RegistryNumber: 10841/2022 | Stabsavdelingen Tidlig dialog Denvo - Oppdrett av Flekksteinbit. Kontaktinformasjon og Planinitiativ http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215480 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Denvo | Journaldato: 19.08.2022 | RegistryNumber: 10762/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - endret vedtak om dispensasjon fra motorferdselloven http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215420 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STABBURSDALEN GRUNNEIERFORENING | Journaldato: 18.08.2022 | RegistryNumber: 10702/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Påmelding til Brannvernuka 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215392 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brannvernforeningen - Tor Erik Skaar | Journaldato: 17.08.2022 | RegistryNumber: 10674/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Andersveien 1 Søknad om igangsettingstillatelse 20/77 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215259 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult Norge AS | Journaldato: 15.08.2022 | RegistryNumber: 10541/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling som konsulent i stabsavdelingen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215230 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.08.2022 | RegistryNumber: 10512/2022 | Stabsavdelingen Svar vedr forespørsel om ulovlig tiltak på eiendom 7/1 og 7/182 i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215161 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Magnar Olsen | Journaldato: 15.08.2022 | RegistryNumber: 10447/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 19/42 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215103 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liv Hildur Karlsen | Journaldato: 11.08.2022 | RegistryNumber: 10389/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Trekke tilbake søknad avdelingsleder stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214937 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.08.2022 | RegistryNumber: 10224/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Retur av akseptbrev for kompetanse- og innovasjonstilskudd 2022 - deres ref.nr. 22/1460 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214938 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 05.08.2022 | RegistryNumber: 10225/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Tomt Skoganvarre http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214808 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinar Skalleboe | Journaldato: 20.07.2022 | RegistryNumber: 10097/2022 | Stabsavdelingen Forvaltningsrevisjonsrapport - Porsanger kommune, Plan- og byggesak http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214740 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vefik - Ranveig Olaussen | Journaldato: 19.07.2022 | RegistryNumber: 10030/2022 | Kommunedirektøren Et viktig brev er tilgjengelig i Altinn for 959411735 PORSANGER KOMMUNE http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214685 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.07.2022 | RegistryNumber: 9975/2022 | Stabsavdelingen Godkjenning - Ferdigattest for oppføring av bolig på GBFnr. 33/1/20 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214675 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MESTERGRUPPEN ARKITEKTER AS | Journaldato: 14.07.2022 | RegistryNumber: 9965/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Retur av tinglyst dokument - Melding til tinglysning - GBnr 34/267 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214658 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 14.07.2022 | RegistryNumber: 9948/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Klar til bruk! Ny nasjonal tjeneste for å hente ut vaksinasjonslister http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214614 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ks - Torunn Marstrander | Journaldato: 13.07.2022 | RegistryNumber: 9904/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Melding om vedtak - Innvilget dispensasjon fra motorferdselloven etter nf § 6 - barmark 2022 - Steinar Persen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214474 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Steinar Persen | Journaldato: 13.07.2022 | RegistryNumber: 9765/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling - Samisklærer nettundervisning vikariat http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214505 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2022 | RegistryNumber: 9796/2022 | Stabsavdelingen Utbetalingsanmodning - Utvalgte kulturlandskap, 895544442 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214450 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet m.fl. | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 9741/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214393 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mariell Sivertsen | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 9683/2022 | Stabsavdelingen Eiendomsskatt 2021 - ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214433 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 9723/2022 | Stabsavdelingen Kopi av utsendt brev i sak 2021/1909 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214333 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn-Harald Aune | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 9623/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innvilger tilskudd til Søknad om lønnstilskudd for utdanning i avansert klinisk sykepleie over statsbudsjettet 2022 kap. 762, post 63 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214270 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 07.07.2022 | RegistryNumber: 9562/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Midlertidig brev - oppmåling ihht vedtak http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214165 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 9457/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Delingssak fra Gamvik kommune - søknad om fradeling av punktfeste for oppføring av dagsturhytte http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214203 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gamvik Kommune | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 9495/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på søknad om tilskudd - tilbud til barn med behov for langvarige og sammensatt oppfølging - innvilget http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214220 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 9512/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Redegjørelse lagerbygg Stabbursnes/Stabbursdalen Lodge http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214114 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stabbursdalen Lodge - Gjermund Thomassen | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 9406/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling som allmennleger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214054 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 9351/2022 | Stabsavdelingen Byggesak Gamvik kommune - sak gnr 3 bnr 135 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213932 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GAMVIK KOMMUNE | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 9231/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev til foretak Grete-Liv Olaussen. Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 979925565 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213979 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 9278/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev til Samferdselsdepartementet - høringsuttalelse fra Flyplassalliansen vedrørende FOT ruter http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213802 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Flyplassalliansen - Jon Sjølander | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 9103/2022 | Samfunnskontakt Melding om vedtak - Innvilget dispensasjon fra motorferdselloven etter nf § 6 - barmark 2022 - Kjell Magne Pedersen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213694 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Magne Pedersen | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 8997/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kjøp av boligtomt gbnr 17/302 - sak 2021/2263 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213760 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ellen R. Guttorm | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 9061/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bekreftelse på mottatt søknad - Rammesøknad - Endring av bygg - annet, Endring av bygg - fasade - Båtbukt 29. gbnr. 7/372 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213636 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VALVA BYGGEBISTAND AS | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 8940/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Salgsbevilling ved enkelt anledning - Juga Mikrobryggeri AS 30.06.22 - 02.08.22 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213495 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JUGA MIKROBRYGGERI AS | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 8803/2022 | Stabsavdelingen Søknad på stilling- Leder Vindvotten SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213571 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 8877/2022 | Stabsavdelingen Oversendelse av tjenesteavtale http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213499 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KS Fiks | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 8807/2022 | Stabsavdelingen Protokollutdrag KST 22.06.22 - Pensjon 2022 - Bruk av lukket fond i KLP http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213416 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 8724/2022 | Porsanger kommune Søkerliste: kommunedirektør http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213433 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sagat - Sara Olaussen Stensvold | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 8741/2022 | Stabsavdelingen Bestilling - Utbedring fiskevandringshindringer Ildskogbekken http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213048 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Joar Paulsen | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 8356/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på søknad om reiserett med transporttjenesten for funksjonshemmede http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212981 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 8289/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Signert arbeids-/gravetillatelse og leieavtale i offentlig vei og grunn - Tamsøyringen 2-24 - Elements sak 2022/1129 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212741 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sverre Nilsen | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 8048/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Invitasjon til å orientere kontrollutvalget i møte 20. juni 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212750 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kusek - Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS - Tom Øyvind Heitmann | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 8057/2022 | Kommunedirektøren Til tillitsvalgte: Offentlig søkerliste- kulturskolerektor http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212669 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tillitsvalgte | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 7977/2022 | Stabsavdelingen Interpellasjon: snøskuterløypeforskriften http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212671 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Magnus Thunestvedt - Formannskapsmedlem Tverrpolitisk liste i Porsanger (TLP) | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 7979/2022 | Stabsavdelingen Fristen for EU-kontroll nærmer seg for registreringsnummer ZZ 10247 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212630 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 7941/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Varslingsbrev for oppstart av undersøkelser etter minerallovens § 18 - Kingsrose- Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212642 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sweco - Gammelsæter, Elisabeth | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 7953/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Omsetningsoppgave for alkohol http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212648 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Juga Mikrobryggeri AS | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 7959/2022 | Stabsavdelingen Søknad på stilling som pedagogisk leder http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212501 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 7813/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen 2 saker til fysisk oppmålingsforretning http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212455 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordkapp Kommune - Simon Pind Jessen | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 7769/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Omsetningsoppgave for alkohol http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212448 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Verdde Hotel Lakselv AS | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 7762/2022 | Stabsavdelingen Revidert tilbud http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211724 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ifinnmark - Anders Nesse | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 7044/2022 | Ordfører REFNR:47183 Avslutta med merknad. Rapport 10105. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212345 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LUOSTEJOK NETT AS | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 7662/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling som regnskapskonsulent http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212320 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 7637/2022 | Stabsavdelingen Søknad på stilling som brannkonstabel http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212307 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 7624/2022 | Stabsavdelingen Søknad på stilling - Regional utviklingskoordinator RSK Midt-Finnmark http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212118 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 7435/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Evaluering av tilsynsbesøket http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212192 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mail Survey-Xact - Arkivverket | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 7509/2022 | Stabsavdelingen Melding om vedtak - Søknad om fradeling av grunneiendom GBnr 3/27 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212090 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARK JORDSKIFTERETT | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 7407/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kopi av brev til ALGECO NORWAY AS. Vi innvilger søknaden om samtykke, med vilkår http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212049 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARBEIDSTILSYNET | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 7366/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tospråklighetstilskudd til kommuner - basis og betjening http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211013 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sametinget - Sámediggi | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 6341/2022 | Stabsavdelingen Søknad på stilling som ingeniør kommunalteknikk og samfunnsutvikling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211805 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 7123/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søker sommerjob 2022/888 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211560 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 6880/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Anmodning om tilbakemelding på bruk av bestemmelser i avtale om utvidet kompensasjon i forbindelse med koronapandemien http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211496 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Solbrått aldershjem | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 6816/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Søknad på stilling - 100% kokk ved institusjonskjøkken http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211421 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 6742/2022 | Stabsavdelingen Vinner av mini konkurransen etter endt tilbudsåpning http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211302 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bwtwater - Pedersen Geir | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 6625/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedr. søknad om sanitæranlegg - avløp/utslipp spredt bebyggelse gnr 7 bnr 112 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211252 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kolbjørn Schanche | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 6577/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Godkjenning - igangsettingstillatelse, oppføring av tilbygg på GBnr. 16/439. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211151 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Haldde arkitekter AS | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 6479/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedrørende søknad om grillstue på GBnr. 9/46 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211008 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fred Willy Persen | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 6336/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Etablererprøve http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211020 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Verddehotel - Elise Pedersen | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 6348/2022 | Stabsavdelingen Publisering - Høring Søknad om midler til bredbåndsutbygging i Porsanger kommune 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/210654 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NKOM | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 5988/2022 | Stabsavdelingen Brev til Jan Haaland og Grete Liv Olaussen. Tillatelse til skadefelling av grågås - Jan Håland og Grete Liv Olaussen – 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/210978 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 6306/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Aktivitetsrapport pr 31.5.21 ; Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet (Saksnr 21/1757) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194891 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 04.10.2022 | RegistryNumber: 9159/2021 | Stabsavdelingen Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 13189/2022 Dokument tittel: Tilbud mulighetsstudie sak 2022/1217 - helsehus http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218482 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sagat - Sara Olaussen Stensvold | Journaldato: 28.09.2022 | RegistryNumber: 13741/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Forvaltningsrevisjonsundersøkelse - "Porsanger kommune, Rus og psykisk helsevern" - oppstart av undersøkelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218506 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vefik v/ Jørund Sagedal | Journaldato: 28.09.2022 | RegistryNumber: 13765/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Vedlegg - SMIL, 913957652 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218256 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 26.09.2022 | RegistryNumber: 13516/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ettersending - smil, 921059108 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218150 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 23.09.2022 | RegistryNumber: 13411/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ettersending - drenering, 921059108 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218153 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 23.09.2022 | RegistryNumber: 13414/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Saksnr 2022/49 - Søknad om IG 1 - Flyplassveien 142 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218190 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SVALINN AS | Journaldato: 23.09.2022 | RegistryNumber: 13450/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedlegg - Utvalgte kulturlandskap, 913957652 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218146 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 22.09.2022 | RegistryNumber: 13407/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ferdigattest - gnr 34 bnr 259,flytting av bygg . Tiltakshaver Finn Pettersen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215559 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finn Pettersen | Journaldato: 22.09.2022 | RegistryNumber: 10839/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på søknad om tillatelse til fradeling - tomt for mobilbasestasjon i Langfjorden. Deres ref. 2022/1305. Vår ref. 20/141 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218040 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gamvik Kommune | Journaldato: 21.09.2022 | RegistryNumber: 13303/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Konkurransen papir, plast og rengjøringsartikler http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217825 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnut - Bjørnar Pedersen | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 13090/2022 | Stabsavdelingen Møte i Vest-Finnmark Rådet, 1. juni 2022, Thon Hotel Hammerfest http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217942 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vest-Finnmark Rådet - Bente Olsen Husby | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 13206/2022 | Ordfører Utbetalingsvedtak av 12.09.2022 (vedtaksref:100008232345434) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217910 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helfo vedtak | Journaldato: 19.09.2022 | RegistryNumber: 13174/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Høringsuttalelse til idrettens anleggsplan i Porsanger 2023 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217652 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger idrettsråd | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12917/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Informasjon fra Kommune-CSIRT http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216624 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunecsirt - Ole Anders Ulsrud | Journaldato: 09.09.2022 | RegistryNumber: 11895/2022 | Stabsavdelingen Elements sak 2022/1497 Gravemelding gnr bnr - Gen. Ad Dahls Vei 6a - Forsvarsbygg http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216509 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lksa - Luo Gravemelding | Journaldato: 07.09.2022 | RegistryNumber: 11782/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling RE Sak 2022/26 - Oppføring av vaskehall og miljøstasjon på GBnr. 20/77 - Søknad om igangsettingstillatelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216411 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 06.09.2022 | RegistryNumber: 11687/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Sak til høring - Søknad om dispensasjon til oppføring av industrianlegg på GBnr 3/428, Gamvik kommune. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216111 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE m.fl. | Journaldato: 06.09.2022 | RegistryNumber: 11390/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding til tinglysning - matrikkelenhet GBnr 19/91 i Porsanger utgår http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216398 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 06.09.2022 | RegistryNumber: 11674/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Erstatte F5 BIG-IP Virtual Edition med Fortinet FortiWeb http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216427 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Fredrikke Hay Lian | Journaldato: 06.09.2022 | RegistryNumber: 11702/2022 | Stabsavdelingen Oppfølgning av sak http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216465 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ristin Ravna J Eira | Journaldato: 06.09.2022 | RegistryNumber: 11738/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 11180/2022 Dokument tittel: Klage eiendomsskatt 2022 gnr. ***** ***** ***** http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216294 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sagat - Sara Olaussen Stensvold | Journaldato: 05.09.2022 | RegistryNumber: 11570/2022 | Stabsavdelingen Signert gravemelding http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216245 Type: Utgående brev | Avs/Mot: terje@parkoganlegg-alta.no | Journaldato: 05.09.2022 | RegistryNumber: 11523/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Signert gravemelding http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216252 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Park og Anlegg Alta AS - Terje Nilsen | Journaldato: 05.09.2022 | RegistryNumber: 11529/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Anmodning om innsyn i dokument http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216300 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 05.09.2022 | RegistryNumber: 11576/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Klage på vedtak - Sak 2022/38 Søknad om dispensasjon fra PBL for bygging av garasje på Gbnr. 22/23 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216337 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olaf Bjarne Andersen | Journaldato: 05.09.2022 | RegistryNumber: 11613/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Signert gravemelding http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216258 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Evald Linløkken | Journaldato: 05.09.2022 | RegistryNumber: 11535/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Questback kvittering -> Ventelistetall 2. tertial 2022(1) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216203 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Questback - | Journaldato: 01.09.2022 | RegistryNumber: 11481/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Signert Gravemelding Lyngveien 14 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216043 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRH MASKIN TOM ROBERT HANSEN | Journaldato: 01.09.2022 | RegistryNumber: 11322/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Eiendomsgrense 7/229 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216006 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Willy Sundnes | Journaldato: 30.08.2022 | RegistryNumber: 11285/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 969144387 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216042 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 30.08.2022 | RegistryNumber: 11321/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Byggesak GK (vår.ref.21/760) - Erklæring om ansvarsrett (deres.ref. 2021/154-2/L42) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216067 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gamvik Kommune | Journaldato: 30.08.2022 | RegistryNumber: 11346/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 15/53 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215954 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann-Mari Isaksen | Journaldato: 29.08.2022 | RegistryNumber: 11233/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedlikehold av vei/grøft http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215933 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tom Erik Jacobsen | Journaldato: 26.08.2022 | RegistryNumber: 11212/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om refusjon av foreldrebetaling 1. halvår 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215868 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAARELA BARNEHAGE AS | Journaldato: 26.08.2022 | RegistryNumber: 11147/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Tilbakemelding gravehenvendelse nr. 5436 - 6176491. Porsanger Porsángu Porsanki Flyplassveien 25 Gnr: 19 Bnr: 54 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215880 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frode Smines AS | Journaldato: 26.08.2022 | RegistryNumber: 11159/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ekstrautbetaling av produksjonstilskudd 2022- klar for godkjenning. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215693 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark - Gåre, Marit | Journaldato: 24.08.2022 | RegistryNumber: 10973/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kommunens ref /1068-5/14/12021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215650 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fefo - Jon Eriksen | Journaldato: 23.08.2022 | RegistryNumber: 10930/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Halvårsrapport Porsanger kommune, alle avdelinger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215608 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hemis - Sissel Hesjevoll | Journaldato: 23.08.2022 | RegistryNumber: 10888/2022 | Stabsavdelingen Ferdigmelding gnr 17/501 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215688 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aino Onerva Orti | Journaldato: 23.08.2022 | RegistryNumber: 10968/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Godkjenning - Etablering av løftebukk i teknisk verksted i Porsangmoen leir. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215593 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 22.08.2022 | RegistryNumber: 10873/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 9841/2022 Dokument tittel: Klage eiendomsskatt ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215537 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Arne Johansen | Journaldato: 19.08.2022 | RegistryNumber: 10817/2022 | Stabsavdelingen Spørsmål til konkurransen - Utarbeidelse av samfunnsplan http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215522 Type: Inngående brev | Avs/Mot: WSP | Journaldato: 19.08.2022 | RegistryNumber: 10802/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling KRAV- Skadenummer: HD32210. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215558 Type: Inngående brev | Avs/Mot: If - | Journaldato: 19.08.2022 | RegistryNumber: 10838/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tidlig dialog mulig planoppstart - drøftinger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215470 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Henning Larsen | Journaldato: 19.08.2022 | RegistryNumber: 10752/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling B-rundskriv B/6-2022 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215444 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON | Journaldato: 18.08.2022 | RegistryNumber: 10726/2022 | Stabsavdelingen Melding om vedtak - Deling av driftsenhet gnr 9 bnr 4 mfl http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215456 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anita Solbjørg Larsen | Journaldato: 18.08.2022 | RegistryNumber: 10738/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Klage på verditakst på samlet fast eiendom ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215396 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.08.2022 | RegistryNumber: 10678/2022 | Stabsavdelingen Eiendomsskatt 2022 - ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215381 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.08.2022 | RegistryNumber: 10663/2022 | Stabsavdelingen Søknad på stilling som konsulent i stabsavdelingen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215229 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.08.2022 | RegistryNumber: 10511/2022 | Stabsavdelingen Basistilskuddsrapport for fastlegeordningen i 5436 Porsanger kommune per august 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215270 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helfo | Journaldato: 15.08.2022 | RegistryNumber: 10552/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Vs Dokument 22/07739-2 Svar - Søknad om endret eller utvidet bruk av avkjørsel - fylkesveg 98 - gbnr 19/565 - Porsanger kommune sendt fra Troms og Finnmark fylkeskommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215263 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ROLF ARE GUSTAVSEN | Journaldato: 15.08.2022 | RegistryNumber: 10545/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling helsefagarbeidere og sykepleiere hjemmetjenesten http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215220 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.08.2022 | RegistryNumber: 10502/2022 | Stabsavdelingen Melding om vedtak - Endring av vilkår i sak ST 15 2022 - Dispensasjon til bruk av helikopter og ATV til frakt av elementer til laksetrapp http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215217 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 12.08.2022 | RegistryNumber: 10499/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av vigselbok - ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215082 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 08.08.2022 | RegistryNumber: 10368/2022 | Stabsavdelingen Svar på innsynsbegjæring fra Ságat http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214827 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SÁGAT-SÁMIID ÁVIISA AS SAMISK AVIS AS | Journaldato: 05.08.2022 | RegistryNumber: 10116/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kostra rapportering per 2. kvartal - påminnelse om frist http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215035 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ssb - Gran-Henriksen, Bjørn | Journaldato: 05.08.2022 | RegistryNumber: 10322/2022 | Stabsavdelingen Anmodning om å besvare henvendelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214824 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 21.07.2022 | RegistryNumber: 10113/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Forvaltningsrevisjonsrapport - Porsanger kommune, Plan- og byggesak http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214723 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vefik - Ranveig Olaussen | Journaldato: 18.07.2022 | RegistryNumber: 10013/2022 | Kommunedirektøren Kopi: Forslag til tomtefradeling og nye festeavtaler - overføring av festerett til landbrukseiendom - gnr 7/1/26 - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214696 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fefo - Jan Erik Johansen | Journaldato: 15.07.2022 | RegistryNumber: 9986/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Til brannsjef/leder av brannforebyggende avdeling: Info til Brannvesen og DLE angående Røykvarslerdagen 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214661 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brannvernforeningen - Tor Erik Skaar | Journaldato: 14.07.2022 | RegistryNumber: 9951/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling A-rundskriv A/4-2022 ASA 4303 Avtale om tilskudd og takster for fysioterapeuter med avtale om drift av privat praksis med kommunene (statsavtalen) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214594 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON | Journaldato: 13.07.2022 | RegistryNumber: 9884/2022 | Stabsavdelingen 120 Søknad om ferdigattest 33/1 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214549 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MESTERGRUPPEN ARKITEKTER AS | Journaldato: 12.07.2022 | RegistryNumber: 9840/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - Innvilget dispensasjon fra motorferdselloven etter nf § 6 - barmark 2022 - Owe Steen-Hansen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214516 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Owe Steen-Hansen | Journaldato: 12.07.2022 | RegistryNumber: 9807/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling - Samisklærer nettundervisning vikariat http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214504 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2022 | RegistryNumber: 9795/2022 | Stabsavdelingen Utbetalingsanmodning - Utvalgte kulturlandskap, 895544442 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214443 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet m.fl. | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 9734/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling 19/1815-21 Oppstart av navnesak 2021/344 – norske, samiske og kvenske stedsnavn i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214480 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Samediggi - Sara, Maria Louise | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 9771/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Eiendomsskatt 2021 - ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214440 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 9731/2022 | Stabsavdelingen Brev til Foretak Laila Eliassen. Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 912847705 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214389 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 10.07.2022 | RegistryNumber: 9679/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Skjenkebevilling Olderfjord Turistsenter AS 24.06.22 - 30.09.2024 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213484 Type: Utgående brev | Avs/Mot: OLDERFJORD TURISTSENTER AS | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 8792/2022 | Stabsavdelingen Informasjon til alle landets fastleger om Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214356 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 9646/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Trukket søknad http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213310 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 8618/2022 | Stabsavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 24/49 etter grensejustering mot GBnr 24/1 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214282 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 07.07.2022 | RegistryNumber: 9573/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 9/145 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214276 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 07.07.2022 | RegistryNumber: 9568/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Midlertidig svarbrev - Matrikkelføring av GBnr 19/42 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214308 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liv Hildur Karlsen | Journaldato: 07.07.2022 | RegistryNumber: 9598/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Eiendomsskatt 2021-2022***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214191 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.07.2022 | RegistryNumber: 9483/2022 | Stabsavdelingen Kopi av brev til Bjørn Bakkeby Karlsen. Melding om vedtak - Delvis innvilget dispensasjon til bruk av snøskuter til gamme i Stabbursdalen nasjonalpark - Bjørn Bakkeby Karlsen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214144 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 9436/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - Søknad om fradeling av bebygd eiendom fra GBnr 19/1 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214231 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 9523/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev til Trine Noodt. Melding om vedtak - Delvis innvilget dispensasjon til heving av hytte og frakt av utstyr med helikopter grunnet flomskade på hytte - Trine Noodt http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214046 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 9345/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud mini laster, felleskjøpet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213641 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Felleskjøpet Agri SA -Arvid Harald Dybvik | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 8944/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Viser til bygg oppført på eiendom 10/55 og kommunen ber om en redegjørelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213880 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STABBURSDALEN LODGE AS | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 9179/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innvilget kompetanse- og innovasjonstilskudd for 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213971 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 9270/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Innvilger tilskudd til Styrking av legevakttjenesten i distriktskommuner over statsbudsjettet 2022 kap. 762, post 63 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213828 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 9129/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Referat fra møte 24.05.2022 i samarbeidsforum for Dekomp Troms og Finnmark http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213753 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 9054/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Info om vedtaksbrev 2022/630-5 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213693 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Magne Pedersen | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 8996/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Utbetalingsanmodning SMIL - agros 120213 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213523 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GRETE-LIV OLAUSSEN | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 8831/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Båtbukt 29 Søknad om rammetillatelse 7/372 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213534 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VALVA BYGGEBISTAND AS | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 8840/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling- Leder Vindvotten SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213570 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 8876/2022 | Stabsavdelingen Søknad om tilskudd til opplæring i kvensk/finsk skoleåret 2022/2023 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211912 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 7229/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Forespørsel - Utbedring av fiskevandringshindre i Ildskogbekken http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212633 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kurt Utsi | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 7944/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling (CS:227437) Påkoblingsforespørsel - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213480 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ks - | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 8788/2022 | Stabsavdelingen Skader på gjerde Lyngveien 16A http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213459 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Synnøve Johnsen | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 8767/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - Salt fisk AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213147 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SALT FISK AS | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 8455/2022 | Samfunnskontakt Søkerliste: kommunedirektør http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213115 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sagat - Sara Olaussen Stensvold | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 8423/2022 | Porsanger kommune Protokollutdrag - FSK 16.06.22 - Klage på vedtak på oppføring av fritidsbolig på GBnr. 20/80 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213126 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 8434/2022 | Porsanger kommune Melding om vedtak - Einvik Kystfiske AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213143 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EINVIK KYSTFISKE AS | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 8451/2022 | Samfunnskontakt Påklaging av vedtak http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213058 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EXSENTRA UTVIKLING AS | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 8366/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Godkjenning - Oppføring av tilbygg på GBnr. 16/315, rantiveien 8 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213040 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARNTZEN MARIT og STEINAR PERSEN | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 8348/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ny oversendelse av manglende dokumentasjon (deres ref.2022/680-5/L42) - Kvittering med samtykke fra naboer, med opplysninger gitt inkludert nye tegninger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212976 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gamvik Kommune | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 8284/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innkalling til møte i kontrollutvalget i Porsanger kommune mandag 20. juni 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212746 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kusek - Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 8053/2022 | Stabsavdelingen Arbeids-/gravetillatelse og leieavtale i offentlig vei og grunn - Tamsøyringen 2-24 - Elements sak 2022/1129 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212736 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lksa - Luo Gravemelding | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 8043/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kjøp av boligtomt gbnr 17/302 - sak 2021/2263 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212637 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellen Ragnhild Guttorm | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 7948/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling som kulturskolerektor 40 % http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212578 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 7890/2022 | Stabsavdelingen Godkjent rapportering – Anmodning om tilbakebetaling av midler http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212598 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tilskuddsseksjonen Bufdir | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 7910/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen PÅMINNING Rapportering av skjenket mengde alkohol i 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212406 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Postmottak m.fl. | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 7723/2022 | Stabsavdelingen Søknad på stilling som pedagogisk leder http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212400 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 7717/2022 | Stabsavdelingen Foreløpig svar på søknad - Lønnstilskudd for utdanning i avansert klinisk sykepleie http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212333 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 7650/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Pristilbud rekruttering http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211723 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ifinnmark - Anders Nesse | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 7043/2022 | Ordfører Melding om vedtak - søknad om dispensasjon til fradeling av eiendom og etablering av vei http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212281 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 7598/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Signert gravemelding - Elements sak 2022/1074 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212298 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Peas - Joar Paulsen | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 7615/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling som regnskapskonsulent http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212319 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 7636/2022 | Stabsavdelingen Søknad på stilling som brannkonstabel http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212306 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 7623/2022 | Stabsavdelingen Søknad på stilling - Regional utviklingskoordinator RSK Midt-Finnmark http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212116 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 7433/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Signert gravemelding - sak 2022/1035 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211867 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sverre Nilsen | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 7184/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Signert gravemelding bnr 16 bnr 439 - sak 2022/1000 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211758 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Peas - Joar Paulsen | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 7077/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling som ingeniør kommunalteknikk og samfunnsutvikling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211803 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 7121/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Omsetningsoppgave for alkohol http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211670 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lind & Sønn AS | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 6990/2022 | Stabsavdelingen Fristen for EU-kontroll nærmer seg for registreringsnummer ZH 32596 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211527 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 6847/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad sommerjobb strandrydding for ungdom 2022 saksnummer 2022/888 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211440 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 6760/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ebyggesaksnummer 2022/11 PORSANGMOEN, GBNR. 20/77 - Søknad om tiltak veg, vann- og avløp, fjernvarme, el/IKT http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211509 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult Norge AS | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 6829/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling - 100% kokk ved institusjonskjøkken http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211420 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 6741/2022 | Stabsavdelingen Melding om vedtak - valg av vara til styret for Stabbursnes Naturhus og museum for perioden 2019 - 2023 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211459 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mariell Haugli | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 6779/2022 | Stabsavdelingen Varslingsbrev oppstart av undersøkelser etter minerallovens § 18 - Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211411 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sweco - Gammelsæter, Elisabeth | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 6732/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Godkjenning - Igangsettingstillatelse trinn 1, oppføring av midlertidig bygning. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211152 Type: Utgående brev | Avs/Mot: OMEGA AREAL AS | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 6480/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Prognoser KLP 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211169 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Klp - Thomas Wiik Tønnesen | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 6497/2022 | Stabsavdelingen Kopi av brev til Idar Johansen. Tilsagn om tilskudd til truede naturtyper 2022 - skjøtsel av Båtneset slåttemark http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211132 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 6460/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilskudd - Inkludering av barn og unge - 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211129 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tilskuddsseksjonen Bufdir | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 6457/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Candidature en tant que Executive Assistant - Søknad som Executive Assistant http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211045 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Günes Öztürk | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 6373/2022 | Kommunedirektøren Automatic reply: Publisering - Høring Søknad om midler til bredbåndsutbygging i Porsanger kommune 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/210653 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TFFK - Postmottak | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 5987/2022 | Stabsavdelingen Vinner av mini konkurransen etter endt tilbudsåpning http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/210824 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BWT Birger Christensen AS - Pedersen Geir | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 6156/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Protokollutdrag KST 19.05.22 - Retten til og forvaltningen av naturressurser innenfor Porsanger kommunes grenser http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218543 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 15.11.2022 | RegistryNumber: 13801/2022 | Porsanger kommune Protokollutdrag KST 19.05.22 - Valg av medlem til styret for stiftelsen RiddoDuottarMuseat for perioden 2022-2026 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218541 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 28.10.2022 | RegistryNumber: 13799/2022 | Porsanger kommune Forvaltningsrevisjonsundersøkelse - "Porsanger kommune, Rus og psykisk helsevern" - oppstart av undersøkelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218505 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vefik - Jørund Sagedal | Journaldato: 28.09.2022 | RegistryNumber: 13764/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Influensavaksinasjon 2022/2023 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218441 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - Folkehelseinstituttet - vaksine | Journaldato: 27.09.2022 | RegistryNumber: 13700/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Vedlegg - SMIL, 913957652 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218255 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 26.09.2022 | RegistryNumber: 13515/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - omgjøring av vedtak fattet 15.09.2022 i http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218195 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Stabbursdalen nasjonalparkstyre | Journaldato: 23.09.2022 | RegistryNumber: 13455/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ettersending - drenering, 921059108 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218152 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 23.09.2022 | RegistryNumber: 13413/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ettersending - smil, 921059108 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218149 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 23.09.2022 | RegistryNumber: 13410/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Endring søknad om tilskudd kommunalt rusarbeid http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218169 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 23.09.2022 | RegistryNumber: 13430/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Vedlegg - Utvalgte kulturlandskap, 913957652 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218145 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 22.09.2022 | RegistryNumber: 13406/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket – frist for å gjennomføre og rapportere fra prosjektet SKILTING AV UKLOMRÅDET http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218023 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 21.09.2022 | RegistryNumber: 13286/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Plan/søknader Porsanger klekkeri 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218028 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger klekkeri - Håkon Haukenes | Journaldato: 21.09.2022 | RegistryNumber: 13291/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om tillatelse til fradeling - tomt for mobilbasestasjon i Langfjorden - Gnr. 15/1 - Gamvik kommune. Deres ref. 2022/1305. Vår ref. 20/141 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218039 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gamvik Kommune | Journaldato: 21.09.2022 | RegistryNumber: 13302/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Protokoll og effektueringer av vedtak etter rådsmøte 29. mars 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217941 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vest-Finnmark Rådet - Bente Olsen Husby | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 13205/2022 | Ordfører Webinar om E-ung – opplæringsverktøy for ungdomsråd http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217968 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 13232/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Att. Camilla Vonheim-Delingssak fra Gamvik kommune - tilleggsareal til GBnr 5/187. Deres ref. 2022/1301. Vår ref. 22/320 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218000 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gamvik Kommune | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 13264/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Nye og korrigerte tall for antall landbrukseiendommer - ettersendelse av kriteriedata for kommunene for 2023 - frist for tilbakemelding er utgangen av 22. september http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217962 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kdd Dep -KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 13226/2022 | Stabsavdelingen Klage eiendomsskatt ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216215 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 11493/2022 | Stabsavdelingen Forespørsel på mulighetsstudie - Helsehus http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217926 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wsp - Rendahl, Karin Maria | Journaldato: 19.09.2022 | RegistryNumber: 13190/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilskuddsbrev - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 921059108, 5436-19/ 20 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217587 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12852/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Godkjenning - Endring tillatelse, definisjonsendring i matrikkel GBnr. 16/478. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216813 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORD BYGG & BETONG AS | Journaldato: 14.09.2022 | RegistryNumber: 12081/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Utbetalingsanmodning - Utvalgte kulturlandskap, 824889422 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216870 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 14.09.2022 | RegistryNumber: 12135/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Godkjenning - Endring tillatelse, definisjonsendring av bygg i matrikkel GBnr. 16/477 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216812 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nord Bygg & Betong AS | Journaldato: 14.09.2022 | RegistryNumber: 12080/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Godtgjørelse i forbindelse med bruk av multidose august 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216673 Type: Inngående brev | Avs/Mot: APOTEK 1 GRUPPEN AS | Journaldato: 12.09.2022 | RegistryNumber: 11944/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Informasjon fra Kommune-CSIRT http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216586 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunecsirt - Ole Anders Ulsrud | Journaldato: 09.09.2022 | RegistryNumber: 11858/2022 | Stabsavdelingen Søknad om ferdigattest - scootergarasje/uthus gbnr 6/56 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216567 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddbjørn Gundersen | Journaldato: 08.09.2022 | RegistryNumber: 11839/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Signert gravemelding http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216435 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ivar@ivarnikoma.no | Journaldato: 07.09.2022 | RegistryNumber: 11710/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Elements sak 2022/1497 Gravemelding gnr bnr - Gen. Ad Dahls Vei 6a - Forsvarsbygg http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216508 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Infranord - Geir-Arne Hestnes | Journaldato: 07.09.2022 | RegistryNumber: 11781/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Erstatte F5 BIG-IP Virtual Edition med Fortinet FortiWeb http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216425 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea Fredrikke Hay Lian | Journaldato: 06.09.2022 | RegistryNumber: 11700/2022 | Stabsavdelingen Høring - forslag til endring i en rekke forskrifter slik at myndighet som i dag ligger i Vegdirektoratet blir overført til divisjonene i Statens vegvesen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216366 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 05.09.2022 | RegistryNumber: 11642/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Elements sak 2022/1452 Gravemelding gnr 17 bnr 1, 24, 193 - Smedjonbrinken http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216244 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Infranord - Geir-Arne Hestnes | Journaldato: 05.09.2022 | RegistryNumber: 11522/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Elements sak 2022/1451 Gravemelding gnr 17 bnr 535 - gnr 17 bnr 1 - Trosteveien http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216251 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Infranord - Geir-Arne Hestnes | Journaldato: 05.09.2022 | RegistryNumber: 11528/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Elements sak 2022/1447 Gravemelding gnr 21 bnr 226 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216257 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Infranord - Geir-Arne Hestnes | Journaldato: 05.09.2022 | RegistryNumber: 11534/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev til Foretak Else Vedhugnes. Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 913957652 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216327 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 05.09.2022 | RegistryNumber: 11603/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Påminnelse - rapportering på ventetider på sykehjem http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216158 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedir - Linda Haugan | Journaldato: 31.08.2022 | RegistryNumber: 11437/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Brev til Porsanger og omegn sopp- og nyttevekstforening -Sluttutbetaling av tilskudd - Utvalgte kulturlandskap, 917393346 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216110 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 31.08.2022 | RegistryNumber: 11389/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på sykepleier ved sykeavdelingen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216088 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.08.2022 | RegistryNumber: 11367/2022 | Stabsavdelingen Sak 2022/26 - Oppføring av vaskehall og miljøstasjon på GBnr. 20/77 - Søknad om igangsettingstillatelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216061 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 30.08.2022 | RegistryNumber: 11340/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Byggesak GK (vår.ref.21/760) - Søknad om IG (deres.ref. 2021/154-2/L42) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216063 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gamvik Kommune | Journaldato: 30.08.2022 | RegistryNumber: 11342/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev til foretak Einar Andersen. Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) – frist for å gjennomføre og rapportere fra prosjektet Bergersens Sauefjøs http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216040 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 30.08.2022 | RegistryNumber: 11319/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar - Badestranda i Skoganvarre. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216009 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Skoganvarre bygdelag | Journaldato: 30.08.2022 | RegistryNumber: 11288/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Elements sak 2022/1442 Gravemelding Lyngveien 14 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215980 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Infranord - Geir-Arne Hestnes | Journaldato: 30.08.2022 | RegistryNumber: 11259/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilsyn - vedtak om pålegg http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215986 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 30.08.2022 | RegistryNumber: 11265/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Elements sak 2022/1448 VS: Gravemelding http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215974 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lksa - Luo Gravemelding | Journaldato: 30.08.2022 | RegistryNumber: 11253/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - avslag dispensasjon PBL - garasje - Østre Porsangerveien 1068 - Gbnr. 22/23 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216046 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olaf Bjarne Andersen | Journaldato: 30.08.2022 | RegistryNumber: 11325/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 7/149 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215997 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann Kristin Wikstrøm Olsen | Journaldato: 29.08.2022 | RegistryNumber: 11276/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar om sletting av tinglyst heftelse på eiendom under sammenslåing - gnr 19/91 - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215936 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 26.08.2022 | RegistryNumber: 11215/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedlikehold av vei/grøft http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215932 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tom Erik Jacobsen | Journaldato: 26.08.2022 | RegistryNumber: 11211/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Krav om refusjon for utgifter i forbindelse med ekstra ressurs i barnehagen 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215867 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PORSANGER BEDRIFTSBARNEHAGE AS | Journaldato: 26.08.2022 | RegistryNumber: 11146/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Vannlekasje http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215878 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frode Smines AS | Journaldato: 26.08.2022 | RegistryNumber: 11157/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Deres ref. 22/983 - VS: Rammesøknad for Isanlegget AS, g.nr. 3 bruksnummer 427/428 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215663 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gamvik kommune | Journaldato: 23.08.2022 | RegistryNumber: 10943/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av egenerklæringer for registrering gnr 15 bnr 25 i knr 5439 Gamvik kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215679 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 23.08.2022 | RegistryNumber: 10959/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 9810/2022 Dokument tittel: Søknad om fritak fra eiendomsskatt eiendom ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215539 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Arne Johansen | Journaldato: 19.08.2022 | RegistryNumber: 10819/2022 | Stabsavdelingen Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 9826/2022 Dokument tittel: Klage på eiendomsskatt ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215538 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Arne Johansen | Journaldato: 19.08.2022 | RegistryNumber: 10818/2022 | Stabsavdelingen Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 9766/2022 Dokument tittel: Klage eiendomsskatt ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215536 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Arne Johansen | Journaldato: 19.08.2022 | RegistryNumber: 10816/2022 | Stabsavdelingen Informasjon fra Landbruksdirektoratet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215510 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 19.08.2022 | RegistryNumber: 10790/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud fra Norconsult - konsulenttjenester tilknyttet utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel - Saksnr: 2017/112 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215519 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS AVD BODØ | Journaldato: 19.08.2022 | RegistryNumber: 10799/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Dialog planinitiativ og oppstartsmøte http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215469 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Henning Larsen | Journaldato: 19.08.2022 | RegistryNumber: 10751/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling 20/77 Porsangmoen leir - Søknad om tiltak - Etablering av løftebukk i teknisk verksted - trenger ikke Arbeidstilsynets samtykke http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215501 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 19.08.2022 | RegistryNumber: 10783/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Eiendomsskatt 2020 - ***** ***** http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214838 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.08.2022 | RegistryNumber: 10127/2022 | Stabsavdelingen Godkjenning - Oppføring av tilbygg til fritidsbolig, Østre Porsangerveien 4032. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215380 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MYRHEIM ROY | Journaldato: 17.08.2022 | RegistryNumber: 10662/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Avlysning av konkurransen papir, plast og rengjøringsartikler http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214861 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnut - Bjørnar Pedersen | Journaldato: 16.08.2022 | RegistryNumber: 10150/2022 | Stabsavdelingen Svar: Ang Tilbud anskaffelse av avtale om bedriftshelsetjeneste http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214964 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innkjøpskontoret - Jostein Hårdnes | Journaldato: 15.08.2022 | RegistryNumber: 10251/2022 | Stabsavdelingen Eiendomsskatt 2022 - purring på klage http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215242 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.08.2022 | RegistryNumber: 10524/2022 | Stabsavdelingen Tomt http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215262 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ROLF ARE GUSTAVSEN | Journaldato: 15.08.2022 | RegistryNumber: 10544/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tomtesaken - fradeling av tomt http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215288 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Søndenaa og Bjarne Pettersen | Journaldato: 15.08.2022 | RegistryNumber: 10570/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling helsefagarbeidere og sykepleiere hjemmetjenesten http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215219 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.08.2022 | RegistryNumber: 10501/2022 | Stabsavdelingen Info Tillatelse til helikoptertransport uke 33 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215159 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stabbursdalen grunneierforening | Journaldato: 12.08.2022 | RegistryNumber: 10445/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbakemelding ang. krav om kreditering av fakturering for liggedøgn http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215052 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkssykehuset HF | Journaldato: 08.08.2022 | RegistryNumber: 10339/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Søknad om kulturmidler http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214969 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SKOGANVARRE BYGDELAG | Journaldato: 05.08.2022 | RegistryNumber: 10256/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Byggesak Gamvik kommune 5439 - 21/539 - gnr 5 bnr 160 - Melding om fasadeendring - Elvegård http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214940 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GAMVIK KOMMUNE | Journaldato: 04.08.2022 | RegistryNumber: 10227/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innsynsbegjæring http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214757 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sagat - Sara Olaussen Stensvold | Journaldato: 19.07.2022 | RegistryNumber: 10047/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Protokollutdrag FSK 07.07.22 - Ekstraordinær støtte til midnattsrocken 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214655 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 14.07.2022 | RegistryNumber: 9945/2022 | Porsanger kommune Oppfølging av antatt ulovlig aktivitet - gnr. 7/1 og 7/182 Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214515 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 13.07.2022 | RegistryNumber: 9806/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling B-rundskriv B/4-2022 Hovedtariffoppgjøret 2022 - iverksetting og kommentarer http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214598 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON | Journaldato: 13.07.2022 | RegistryNumber: 9888/2022 | Stabsavdelingen Søknad på stilling - Samisklærer nettundervisning vikariat http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214503 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2022 | RegistryNumber: 9794/2022 | Stabsavdelingen A-rundskriv A/5-2022 - ASA 4301 Avtale om økonomiske vilkår for allmennleger med kommunal fastlegeavtale og legespesialister med avtalepraksis (statsavtalen) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214532 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON | Journaldato: 12.07.2022 | RegistryNumber: 9823/2022 | Stabsavdelingen 25.05.2022 til porsanger kommune - ***** ********** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214431 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 9721/2022 | Stabsavdelingen Rammesøknad - 16/468 - vaskehall http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218118 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SVALINN AS | Journaldato: 07.07.2022 | RegistryNumber: 13379/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Basistilskuddsrapport for fastlegeordningen i 5436 Porsanger kommune per juli 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214271 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helfo | Journaldato: 07.07.2022 | RegistryNumber: 9563/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Midlertidig svarbrev - Søknad om deling av eiendom, tillegg til gnr 2/46 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214306 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 07.07.2022 | RegistryNumber: 9596/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ferdigattest - gnr 34 bnr 259 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214323 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finn Pettersen | Journaldato: 07.07.2022 | RegistryNumber: 9613/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Til informasjon - Melding om vedtak 2022/1136-3 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214107 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kim-Are Kristiansen | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 9399/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Rapport utført arbeid iht søknad Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - 146794 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214109 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VESTRE PORSANGER JEGER OG FISKERFORENING | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 9401/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på deres innsyn i sak - Løpenr: 8585/2022 Dokument tittel: Til orientering - Ulovlig oppføring av bygg (ikke søkt om tillatelse) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213879 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jon Arne Pettersen | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 9178/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Angående innvilget dispensasjon fra motorferdselloven - barmark 2022 - Porsanger Elgjegerforening http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213969 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PORSANGER ELGJEGERFORENING | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 9268/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Byggesak fra Gamvik kommune - saksnr. 21/118 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213942 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GAMVIK KOMMUNE | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 9241/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Opprettelse av festeavtale - Ildskogmoen industriområde - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213959 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 9258/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling 19/1815-21 Oppstart av navnesak 2021/344 – norske, samiske og kvenske stedsnavn i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213920 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi - Sara, Maria Louise | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 9219/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Risikovurdering og håndtering av branner i Litium-ion batterier - publisering av veileder http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213779 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dsb - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 9080/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Signert gravemelding gnr /1/31 - 24/13 - 24/1 - Skoganvarre - Elements sak 2022/1226 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213721 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ilkka aatrokoski m.fl. | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 9022/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud mini laster, felleskjøpet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213640 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Felleskjøpet Agri SA | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 8943/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - Innvilget dispensasjon fra motorferdselloven etter nf | 6 - barmark 2022 - Hans Robert Hansen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213667 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Robert Hansen | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 8970/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Salg av øl http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213493 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Juga Mikrobryggeri AS - Aase | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 8801/2022 | Stabsavdelingen Offentlig søkerliste SFO-leder vikariat http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213536 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tillitsvalgte | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 8842/2022 | Stabsavdelingen Signert gravemelding gnr 26 bnr 53 - Elements sak 2022/1209 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213542 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Peas - Joar Paulsen | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 8848/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Signert gravemelding gnr 19 bnr 189 sennagressbakken 4 H0101 - Element sak 2022/1211 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213527 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vemund slettvoll m.fl. | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 8835/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Signert arbeids-/gravetillatelse og leieavtale i offentlig vei og grunn gnr 16 bnr 380 - Laatasveien 75 - Elements sak 2022/1180 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213537 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sverre Nilsen | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 8843/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Signert gravemelding gnr 26 bnr 37 -Element sak 2022/1204 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213546 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nord Transport AS | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 8852/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Signert gravemelding gnr 17 bnr 410 - Porsveien 4 - Elements sak 2022/1219 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213618 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Raymond Amundsen | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 8924/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Forespørsel - Utbedring av fiskevandringshindre i Ildskogbekken http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212632 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kurt Utsi | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 7943/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Signert gravemelding gnr 18 bnr 13 - Elements sak 2022/1201 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213449 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Joar Paulsen | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 8757/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Signert gravemelding gnr 17 bnr 528 - Spurveveien 3A - Element sak 2022/1198 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213451 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole - Kristian Kaaven | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 8759/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Protokollutdrag KST 22.06.22 - Opprettelse av kommunekomité for TV-aksjonen 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213418 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 8726/2022 | Porsanger kommune Anskaffelse av nødnett - abonnement og terminal - til Porsanger kommune v/Kommunedirektøren http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213422 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dsb - Laukvik, Lars-Otto | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 8730/2022 | Stabsavdelingen Melding om vedtak - valg av kommunale klagenemnd http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213423 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond Hoven m.fl. | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 8731/2022 | Stabsavdelingen Brev til Ole Reidar Josefsen. Vedtak til søknad om tilskudd - ukl http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213368 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 8676/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Signert gravemelding gnr 26 bnr 37 - Nord Transport AS - Elements sak 2022/1183 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213364 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nord Transport AS | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 8672/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling (CS:227437) Påkoblingsforespørsel - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213230 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ks - | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 8538/2022 | Stabsavdelingen Vedrørende landbruksfaglig vurdering 5436/7/1/26 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213244 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 8552/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Til orientering angående melding om vedtak om dispensasjon fra motorferdselloven - barmark 2022 - Svein-Tore Vågå Kåven http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213280 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein-Tore Vågå Kåven | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 8588/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Signert gravemelding gnr 16 bnr 439 - Element sak 2022/1164 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213088 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Paulsen Entreprenør AS | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 8396/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Protokollutdrag - FSK 16.06.22 - Kommunale næringsfond for å utvikle aktivitet basert på fiskeri og havbruk 2022 - Salt fisk AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213125 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 8433/2022 | Porsanger kommune Søknad på stilling som kommunedirektør http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213098 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 8406/2022 | Porsanger kommune Signert gravemelding gnr 16 bnr 362 - Circle K Norge AS - Elements sak 2022/1179 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213182 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BN Entreprenør AS | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 8490/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ny oversendelse av søknad (deres ref.2022/1158-2/L42) - Søknad om tillatlese til tiltak i ett trinn - Roet AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213146 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gamvik Kommune | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 8454/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Saksnummer 2022/30 - Etterlyst situasjonsplan http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213014 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARNTZEN MARIT og STEINAR PERSEN | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 8322/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Delingssøknad og rekvisisjon - tomt for eksisterende garasje fra gnr 19-1 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212979 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 8287/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedr. eiendomsgrense for GBnr 15/53 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212994 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann-Mari Isaksen m.fl. | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 8302/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Signert gravemelding gnr 17 bnr 325 - Akkøyringen 19 - Porsanger Boligstiftelse -Elements sak 2022/1144 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212890 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Porsanger boligstiftelse | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 8198/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Mangelbrev - Byggesak Gamvik kommune - sak gnr 3 bnr 135 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212670 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jimmy Andre Johansen | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 7978/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Til tillitsvalgte: Offentlig søkerliste- helsefagarbeidere hjemmetjenesten http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212672 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tillitsvalgte | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 7980/2022 | Stabsavdelingen Innstilling til helsefagarbeider sykeavdelingen - 2022/1028 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212764 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Delta Porsanger - Grete Utsi | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 8070/2022 | Stabsavdelingen Innstilling til helgestillinger ved sykeavdelingen pleiemedhjelpere (Ref. 2022/1029) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212766 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Delta Porsanger - Grete Utsi | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 8072/2022 | Stabsavdelingen Arbeids-/gravetillatelse og leieavtale i offentlig vei og grunn - Tamsøyringen 2-24 - Elements sak 2022/1129 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212735 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Luo Gravemelding | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 8042/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hytte - Gnr 7 Bnr 349 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212664 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørgen Peder Håkonsen | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 7972/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Til tillitsvalgte: Offentlig søkerliste- sykepleiere sykeavdelingen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212678 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tillitsvalgte | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 7986/2022 | Stabsavdelingen Melding om vedtak - Avslag på dispensasjon for fradeling av fire boligtomter på gbnr.16/39 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212682 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EXSENTRA UTVIKLING AS | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 7990/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Signert gravemelding gnr 17 bnr 386 - Elements sak 2022/1135 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212697 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Richard Hansen m.fl. | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 8005/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Signert gravemelding gnr 33 bnr 67 Svartkollveien 32 - Elements sak 2022/1140 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212701 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Øyvind Utsi | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 8009/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Byggesak Gamvik kommune - sak 20/217 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212415 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GAMVIK KOMMUNE | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 7730/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Signert gravemelding gnr 16 bnr 69 og 73 - Peder Sivertsensvei 8 og 10 - Elements sak 2022/1104i http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212450 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ørjan Isaksen m.fl. | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 7764/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling som kulturskolerektor 40 % http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212399 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 7716/2022 | Stabsavdelingen Signert gravemelding gnr 21 bnr 255- Norgårdveien 31 - Sten Emil Pettersen - Elements sak 2022/1101 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212420 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Emil Pettersen | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 7735/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stiling som barne- og ungdomsarbeider Lakselv barnehage http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212396 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 7713/2022 | Stabsavdelingen Tilbakemelding - forvaltningsrevisjon plan/ byggesak http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212275 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VEFIK IKS | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 7592/2022 | Kommunedirektøren Tilbud bistand rekruttering ny Kommunedirektør http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211722 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjelseth Consulting AS - Hugo Kjelseth | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 7042/2022 | Ordfører Høringsuttalelse til søknad om skjenkebevilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212246 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARK POLITIDISTRIKT | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 7563/2022 | Stabsavdelingen Signert gravemelding gnr 16 bnr 3 - sak 2022/1073 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212284 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Joar Pualsen | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 7601/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Omsetningsoppgave for alkohol http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212277 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lakselv Hotell | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 7594/2022 | Stabsavdelingen Søknad om reiserett med transporttjenesten for funksjonshemmede - ***** ***** http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212279 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 7596/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Signert tjenestevedlegg KS Læring for Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212264 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS Digitale fellestjenester | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 7581/2022 | Stabsavdelingen Gravemelding - Elements sak 2022/1074 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212290 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Infranord - Geir-Arne Hestnes | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 7607/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Signert gravemelding gnr 18 bnr 38 - Klemetstadveien 182 - Elements sak 2022/1055 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212232 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pål Jøran Guttorm m.fl. | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 7549/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - Dispensasjon til bruk av helikopter i sammenheng med kartlegging i Stabbursdalen nasjonalpark - Miljøfaglig Utredning AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212317 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 7634/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling som regnskapskonsulent http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212318 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 7635/2022 | Stabsavdelingen Søknad på stilling som brannkonstabel http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212305 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 7622/2022 | Stabsavdelingen Søknad på stilling som samisk språkkonsulent http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212313 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 7630/2022 | Stabsavdelingen Signert Gravemelding - gnr 16 bnr 203 - Peder Sivertsensvei 14 A - Elements sak 2022/1070 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212214 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jens-Otto Abrahamsen | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 7531/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av revisors beretning http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212056 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bufdir | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 7373/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen 974793326 PORSANGER KOMMUNE HELSE, SOSIAL, PLEIE OG OMSORG, Søknad om lønnstilskudd for utdanning i avansert klinisk sykepleie http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212012 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Altinn For BENTE LARSSEN | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 7329/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Signert gravemelding gnr 17 bnr 38 - Banakveien - Varanger kraft - Elements sak 2022/1056 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212018 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ivar Nikoma AS | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 7335/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Signert gravemelding - Flyplassveien Lakselv- sak 2022-1037 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211880 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roar Negård m.fl. | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 7197/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling MIN kulturminnedag, svar på søknad 2222 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211936 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rdm - Siv Marit Turi | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 7253/2022 | Porsanger kvenske språksenter Signert gravemelding gnr 17 bnr 33 - sak 2022/1001 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211766 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Peas - Joar Paulsen | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 7085/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Gravemelding bnr 16 bnr 439 - sak 2022/1000 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211757 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Infranord - Geir-Arne Hestnes | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 7076/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Signert gravemelding gnr 20 bnr 80 - Marit Alette Eriksen - Elements sak 2022/972 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211761 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mari Anette Eriksen | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 7080/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Signert gravemelding gnr 21 bnr 110 - Gunn Movik - Elements sak 2022/981 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211763 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asle Myrheim | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 7082/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Signert gravemelding gnr 21 bnr 38 - sak 2022-1002 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211776 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Peas - Joar Paulsen | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 7095/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling som sektorleder for kommunalteknikk og samfunnsutvikling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211795 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 7113/2022 | Stabsavdelingen Søknad på stilling som ingeniør kommunalteknikk og samfunnsutvikling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211802 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 7120/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Gravemelding - gnr 17 bnr 338 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211846 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Infranord - Geir-Arne Hestnes | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 7163/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Signert gravemelding gnr 19 bnr 39 - sak 2022-1003 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211779 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Peas - Joar Paulsen | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 7097/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedr. søknad om utslippstillatelse - Gnr 15 Bnr 103_ sak 2020/1723 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211781 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gorm Gunleiksrud | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 7099/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon - gbnr. 7/372 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211569 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torbjørn Løkken | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 6889/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Utlysning - Pedagogiske ledere i Porsangerbarnehagene http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211665 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JobbNorge | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 6985/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Grusveien i Skoganvarre http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211549 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skoganvarre bygdelag - leder Jan Johansen | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 6869/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Påminnelse - Rapportering av solgt mengde alkoholholdig drikk i 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211447 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LIND & SØNN AS m.fl. | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 6767/2022 | Stabsavdelingen Søknad på stilling - 100% kokk ved institusjonskjøkken http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211419 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 6740/2022 | Stabsavdelingen Varslingsbrev oppstart av undersøkelser etter minerallovens § 18 - Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211410 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sweco - Gammelsæter, Elisabeth | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 6731/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Foreløpig svar på søknad - Styrking av legevakttjenesten i distriktskommuner http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211322 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 6645/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Signert gravemelding gnr 17 bnr 599 - Meieriveien 11B - Elements sak 2022/94 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211284 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Paulsen Entreprenør AS | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 6607/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Signert gravemelding gnr 20 bnr 77 - Elements sak 2022/943 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211279 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Paulsen Entreprenør AS | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 6602/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kommunal søknad om tilskudd til inkludering av barn og unge 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211216 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 6542/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Utlysning Regional utviklingskoordinator http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211219 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JobbNorge | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 6544/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Kopi av brev til Irmelin Klemetzen. Tilsagn om tilskudd til skjøtsel av 2022 - skjøtsel slåttemark Stabbursnes http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211131 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 6459/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ang Signert avtale bekreftelse fra Porsanger kommune - Kopinor http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/210693 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kopinor - postmottak | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 6027/2022 | Stabsavdelingen Publisering - Høring Søknad om midler til bredbåndsutbygging i Porsanger kommune 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/210652 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TFFK m.fl. | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 5986/2022 | Stabsavdelingen Vinner av mini konkurransen etter endt tilbudsåpning http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/210823 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bwtwater - Pedersen Geir | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 6155/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill til høring - Regionale flyruter fra 2024 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/210023 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 5362/2022 | Samfunnskontakt Protokollutdrag KST - 19.05.22 Frivillighetens år 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218542 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 14.11.2022 | RegistryNumber: 13800/2022 | Porsanger kommune Supplering av søknad 19/566 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218533 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Älvsbyhus Norge As | Journaldato: 28.09.2022 | RegistryNumber: 13793/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedrørende søknad om tilbygg til garasje http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218437 Type: Utgående brev | Avs/Mot: marius@wagelid.no | Journaldato: 27.09.2022 | RegistryNumber: 13696/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kulturminner på Østgårdfeltet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218444 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk -Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 27.09.2022 | RegistryNumber: 13703/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Rapport for driftsmidler 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216253 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark Fylkeskommune | Journaldato: 27.09.2022 | RegistryNumber: 11530/2022 | Porsanger kvenske språksenter Grensepåvisning 33/77 Børselv http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218369 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dag Rune Eide | Journaldato: 26.09.2022 | RegistryNumber: 13629/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedlegg - SMIL, 913957652 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218254 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 26.09.2022 | RegistryNumber: 13514/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - Innvilget dispensasjon fra motorferdselloven etter nf § 6 - barmark 2022 - Kolbjørn Moe m/jaktlag http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218230 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kolbjørn Moe | Journaldato: 26.09.2022 | RegistryNumber: 13490/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ettersending - smil, 921059108 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218148 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 23.09.2022 | RegistryNumber: 13409/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Utbetalingsanmodning spillemidler http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218166 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger IL - Reidulf Høybakken | Journaldato: 23.09.2022 | RegistryNumber: 13427/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ettersending - drenering, 921059108 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218151 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 23.09.2022 | RegistryNumber: 13412/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Anmodning om status på drift av varmebassenget: 2 purring http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218179 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørn Gregersen m.fl. | Journaldato: 23.09.2022 | RegistryNumber: 13440/2022 | Ordfører Tilleggstildeling - tilskudd for lokal kompetanseutvikling i barnehage 2022 - Rekomp http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218128 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 22.09.2022 | RegistryNumber: 13389/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Bekreftelse på mottatt søknad - Bjørneveien 1B. gbnr. 17/500 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218129 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor-Erling Larsen | Journaldato: 22.09.2022 | RegistryNumber: 13390/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedlegg - Utvalgte kulturlandskap, 913957652 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218144 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 22.09.2022 | RegistryNumber: 13405/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Sak 2022/1465 Forvaltningsrevisjon "Porsanger kommune, Rus og psykisk helsevern" - oppstartsbrev http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218096 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vefik - Jørund Sagedal | Journaldato: 22.09.2022 | RegistryNumber: 13359/2022 | Kommunedirektøren Midlertidig svar - Jordlovsbehandling - Søknad om driftsdeling gnr 34 bnr 9 - Charles Olsen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218109 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Charles Olsen | Journaldato: 22.09.2022 | RegistryNumber: 13372/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Anticimex rapport - Skadedyr - PORSANGER HELSETUN - 14.09.2022 - 11453030 - Ordrenr. 11453030 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217973 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anticimex | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 13237/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Finnmark må også forsvares i det maritime domenet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217940 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vest-Finnmark Rådet - Bente Olsen Husby | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 13204/2022 | Ordfører Purring på svar - delingssøknad om tilleggsareal til gnr 5/938 - Deres ref. 2022/1301. Vår ref. 22/320 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217999 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gamvik Kommune | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 13263/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om politisk vedtak-søknad om tilleggstomt gnr 3 bnr 118 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218006 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gamvik Kommune | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 13270/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Invitasjon til Ungdatakonferansen 2022 – Digitale ungdomsliv http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217922 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oslomet - Ungdatakonferansen | Journaldato: 19.09.2022 | RegistryNumber: 13186/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Tilbud mulighetsstudie sak 2022/1217 - helsehus http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217925 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wsp - Sundheim, Arne | Journaldato: 19.09.2022 | RegistryNumber: 13189/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding fra Statsforvalteren - Melding om vedtak - Delvis innvilget tillatelse til uttransport av felt elg i Stabbursdalen nasjonalpark - Jaktfelt Stabbursdalen nord http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217887 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Stabbursdalen nasjonalparkstyre | Journaldato: 16.09.2022 | RegistryNumber: 13152/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Byggesak GK - Svingen 7 Supplering av søknad 3/129. Vår ref. 22/502. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217854 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gamvik Kommune | Journaldato: 16.09.2022 | RegistryNumber: 13119/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Midlertidig svar - Dispensasjon fra motorferdselloven - vinter 2023 - 2028 - Kine Haugli http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216758 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kine Haugli | Journaldato: 16.09.2022 | RegistryNumber: 12027/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - Innvilget dispensasjon fra motorferdselloven - Søknad tillatelse til bruk av helikopter - bygging av dagsturhytte etter mfl § 6 - barmark 2022 - Finnmark Friluftsråd http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216819 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARK FRILUFTSRÅD | Journaldato: 16.09.2022 | RegistryNumber: 12085/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilskuddsbrev - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 921059108, 5436-19/ 20 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217582 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12847/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedtak om utbetaling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216811 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 14.09.2022 | RegistryNumber: 12079/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Utbetalingsanmodning - Utvalgte kulturlandskap, 824889422 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216869 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 14.09.2022 | RegistryNumber: 12134/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Nabovarsel http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216788 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Joar Paulsen | Journaldato: 14.09.2022 | RegistryNumber: 12057/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedr arealoverføring mellom GBnr 5/167 og 5/9 i gamvik http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216756 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torkel Persen | Journaldato: 13.09.2022 | RegistryNumber: 12025/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Mangelbrev 2 - søknad om deling av eiendom GBnr 24/2. Søker: Kulla DA http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216757 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilde Johansen | Journaldato: 13.09.2022 | RegistryNumber: 12026/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søker om utsettelse på "Fjerning av gammelt gjerde" agros 120391 ( frist 10.10.2022) til 10.10.2024. Mvh. Else Vedhugnes http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216169 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Else Vedhugnes | Journaldato: 13.09.2022 | RegistryNumber: 11448/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning 16/477 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216687 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nord Bygg & Betong AS | Journaldato: 12.09.2022 | RegistryNumber: 11958/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning 16/478 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216688 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nord Bygg & Betong AS | Journaldato: 12.09.2022 | RegistryNumber: 11959/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om fritak fra utsettingspålegg i Gaggavann - 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216635 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger klekkeri - Håkon Haukenes | Journaldato: 12.09.2022 | RegistryNumber: 11906/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om reiserett med transporttjenesten for funksjonshemmede http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216517 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2022 | RegistryNumber: 11789/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Søknad om tilskudd kommunalt rusarbeid http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216403 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 06.09.2022 | RegistryNumber: 11679/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Elements sak 2022/1497 Gravemelding gnr bnr - Gen. Ad Dahls Vei 6a - Forsvarsbygg http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216440 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Infranord - Geir-Arne Hestnes | Journaldato: 06.09.2022 | RegistryNumber: 11714/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Behandlingsgebyr - Konsesjon gnr 17 bnr 7 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216383 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jon Arne Pettersen | Journaldato: 06.09.2022 | RegistryNumber: 11659/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling REFNR:46984 Purring. Rapport 10102. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216468 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LUOSTEJOK NETT AS | Journaldato: 06.09.2022 | RegistryNumber: 11741/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling REFNR:46985 Purring. Rapport 10103. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216469 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LUOSTEJOK NETT AS | Journaldato: 06.09.2022 | RegistryNumber: 11742/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling REFNR:46986 Purring. Rapport 10104. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216467 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lksa - m.fl. | Journaldato: 06.09.2022 | RegistryNumber: 11740/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ettersendelse av kriteriedata for inntektssystemet for kommunene for 2023 - frist for tilbakemelding 7. september http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216370 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kdd Dep -KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET | Journaldato: 05.09.2022 | RegistryNumber: 11646/2022 | Stabsavdelingen Elements sak 2022/1452 Gravemelding gnr 17 bnr 1, 24, 193 - Smedjonbrinken http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216243 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lksa - Luo Gravemelding | Journaldato: 05.09.2022 | RegistryNumber: 11521/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Elements sak 2022/1451 Gravemelding gnr 17 bnr 535 - gnr 17 bnr 1 - Trosteveien http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216250 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lksa - Luo Gravemelding | Journaldato: 05.09.2022 | RegistryNumber: 11527/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Elements sak 2022/1447 Gravemelding gnr 21 bnr 226 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216256 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lksa - Luo Gravemelding | Journaldato: 05.09.2022 | RegistryNumber: 11533/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - Jordlovsbehandling- Søknad om fradeling av tilleggsareal til GBnr 34/247 fra GBnr 34/60 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216336 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PORSANGER KOMMUNE m.fl. | Journaldato: 05.09.2022 | RegistryNumber: 11612/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Underskrevet kontrakt http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216280 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RKK Vesterålen - Hans Arne Norbakk | Journaldato: 05.09.2022 | RegistryNumber: 11557/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Saksnummer 2022/557 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216298 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lakselv Jeger og Fiskerforening | Journaldato: 05.09.2022 | RegistryNumber: 11574/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Elements sak 2022/1460 Gravemelding gnr 16 bnr 439 - Avinor AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216264 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Infranord - Geir-Arne Hestnes | Journaldato: 05.09.2022 | RegistryNumber: 11541/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på søknad om tilrettelagt transport for forflytningshemmede http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216265 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.09.2022 | RegistryNumber: 11542/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Rundskriv A-2/2022 Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216160 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 31.08.2022 | RegistryNumber: 11439/2022 | Kommunedirektøren Forespørsel om tilbud på medlemskap i Kommune CSIRT http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215873 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunecsirt - Ole Anders Ulsrud | Journaldato: 31.08.2022 | RegistryNumber: 11152/2022 | Stabsavdelingen Porsanger kommune: Foreløpig rapport bruk av SMIL og dreneringsmidler 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216078 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark - Bjørkli, Jørgen | Journaldato: 30.08.2022 | RegistryNumber: 11357/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Elements sak 2022/1442 Gravemelding Lyngveien 14 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215979 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lksa - Luo Gravemelding | Journaldato: 30.08.2022 | RegistryNumber: 11258/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Elements sak 2022/1448 VS: Gravemelding http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215971 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Luo Gravemelding | Journaldato: 30.08.2022 | RegistryNumber: 11250/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Klage eiendomsskatt 2022 gnr. ***** ***** ***** http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215901 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.08.2022 | RegistryNumber: 11180/2022 | Stabsavdelingen Påminnelse - rapportering på ventetider på sykehjem http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215937 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 26.08.2022 | RegistryNumber: 11216/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Fwd: Tilbakemelding gravehenvendelse nr. 5436 - 6176491. Porsanger Porsángu Porsanki Flyplassveien 25 Gnr: 19 Bnr: 54 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215877 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger Kommune - Steinar Lindbæck | Journaldato: 26.08.2022 | RegistryNumber: 11156/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om refusjon av foreldrebetaling 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215866 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PORSANGER BEDRIFTSBARNEHAGE AS | Journaldato: 26.08.2022 | RegistryNumber: 11145/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Søknad om forskudd til Porsanger kommune vedr. driftstilskudd for 2023 for Porsanger Menighetsråd http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215883 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger Menighetsråd/Fellesråd | Journaldato: 26.08.2022 | RegistryNumber: 11162/2022 | Stabsavdelingen Landbruksfaglig vurdering - feste av 34/1/9 og 34/1/25 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215649 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 23.08.2022 | RegistryNumber: 10929/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Godkjenning - Oppføring av fritidsbolig med tilhørende garasje/uthus på GBnr. 26/53 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215592 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marthe Kristin Liland | Journaldato: 22.08.2022 | RegistryNumber: 10872/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev til Foretak Laila Eliassen. Minner om fristen. Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) – frist for å gjennomføre og rapportere fra prosjektet Øke beiteverdi http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215617 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 22.08.2022 | RegistryNumber: 10897/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 6424/2022 Dokument tittel: Svar på klage vedrørende hjemmesykepleie http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215527 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Arne Johansen | Journaldato: 19.08.2022 | RegistryNumber: 10807/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Tilbud konsulenttjenester kommuneplanens samfunnsdel http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215517 Type: Inngående brev | Avs/Mot: WSP NORGE AS AVD TROMSØ | Journaldato: 19.08.2022 | RegistryNumber: 10797/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Utbetalingsanmodning - Utvalgte kulturlandskap, 917393346 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215582 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 19.08.2022 | RegistryNumber: 10862/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Dialog - Planinitiativ og oppstartsmøte http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215467 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Henning Larsen | Journaldato: 19.08.2022 | RegistryNumber: 10749/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oppmåling av sak 20/241 (deres saksnummer) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215483 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gamvik kommune - Line Mariann Nidelski Hansen m.fl. | Journaldato: 19.08.2022 | RegistryNumber: 10765/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling HØRINGSBREV - forslag om endring av forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215223 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 18.08.2022 | RegistryNumber: 10505/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kopi av brev til Forsvarsbygg. Tiltaket er ikke søknadspliktig ifølge arbeidsmiljøloven 18-9 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215494 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARBEIDSTILSYNET | Journaldato: 18.08.2022 | RegistryNumber: 10776/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Deres referanse 2022/692-2/232 - Klage på vedtak http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215478 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.08.2022 | RegistryNumber: 10760/2022 | Stabsavdelingen Svar - Møte med Statens vegvesen angående avkjørsel og parkering Lompolaveien http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214970 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karoline Salmila - Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 15.08.2022 | RegistryNumber: 10257/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedr søknad om fradeling av eiendom GBnr 33/83 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215261 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsangerfjorden Lodge | Journaldato: 15.08.2022 | RegistryNumber: 10543/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedlikehold av vei. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215287 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tom Erik Jacobsen | Journaldato: 15.08.2022 | RegistryNumber: 10569/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ang Tilbud anskaffelse av avtale om bedriftshelsetjeneste http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214895 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innkjøpskontoret - Tor Kristian Kristiansen | Journaldato: 15.08.2022 | RegistryNumber: 10183/2022 | Stabsavdelingen Melding om vedtak - endret vedtak om dispensasjon fra motorferdselloven http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215129 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STABBURSDALEN GRUNNEIERFORENING | Journaldato: 12.08.2022 | RegistryNumber: 10415/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oppdaterte tegninger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215190 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roy Myrheim | Journaldato: 12.08.2022 | RegistryNumber: 10472/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedr anmodning om sletting av GBnr 19/91 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/215096 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 11.08.2022 | RegistryNumber: 10382/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Krav om kreditering av fakturering for liggedøgn http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214962 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSSYKEHUSET HF | Journaldato: 08.08.2022 | RegistryNumber: 10249/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Til økonomisjef - undersøkelse fra sykepleierforbundet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214863 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bcw-Global - Erwin Teigen | Journaldato: 05.08.2022 | RegistryNumber: 10152/2022 | Stabsavdelingen KommRapp leverandørfaktura 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214865 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Data Kommunal Rapport | Journaldato: 05.08.2022 | RegistryNumber: 10154/2022 | Stabsavdelingen Refusjon grunnskoleutdanning vårhalvåret 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214897 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.07.2022 | RegistryNumber: 10185/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Eiendomsskatt 2020 - Takst på næringseiendom ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214815 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karl Even Paulsen | Journaldato: 20.07.2022 | RegistryNumber: 10104/2022 | Stabsavdelingen 1-14 vedlegg til Rammesøknad for Isanlegget AS, g.nr. 3 bruksnummer 427/428 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214818 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gamvik Kommune | Journaldato: 20.07.2022 | RegistryNumber: 10107/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 9826/2022 Dokument tittel: Klage på eiendomsskatt ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214766 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sagat - Sara Olaussen Stensvold | Journaldato: 19.07.2022 | RegistryNumber: 10056/2022 | Stabsavdelingen Foreløpig svarbrev http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214739 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svw - Simen Angell Nicolaysen | Journaldato: 19.07.2022 | RegistryNumber: 10029/2022 | Samfunnskontakt Brev fra kontrollutvalget i Porsanger kommune til kommunestyret - Vedrørende sak 36/22 Sammenslåing av Vefik IKS og Komrev Nord IKS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214730 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kusek - Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS | Journaldato: 18.07.2022 | RegistryNumber: 10020/2022 | Kommunedirektøren Grunneieravtale vedr nettstasjon på Gairasmoen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214717 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Luostejok Nett AS - Robin Thomassen | Journaldato: 18.07.2022 | RegistryNumber: 10007/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Rapport vedr utførte salgs-, skjenke- og tobakkskontroller http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214732 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORDFJELDSKE KONTROLL AS | Journaldato: 18.07.2022 | RegistryNumber: 10022/2022 | Stabsavdelingen Søknad, ettrinns rammetillatelse 5/160, Gamvik http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214637 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Incertum AS | Journaldato: 14.07.2022 | RegistryNumber: 9927/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Klage eiendomsskatt ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214550 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.07.2022 | RegistryNumber: 9841/2022 | Stabsavdelingen Melding om vedtak - Innvilget dispensasjon fra motorferdselloven etter nf § 6 - barmark 2022 - Terje Martinsen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214468 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Martinsen | Journaldato: 13.07.2022 | RegistryNumber: 9759/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - Innvilget dispensasjon fra motorferdselloven etter nf § 6 - barmark 2022 - Owe Steen-Hansen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214466 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Owe Steen-Hansen | Journaldato: 13.07.2022 | RegistryNumber: 9757/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kopi av tilbudsbrev - http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214533 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNOVASJON NORGE | Journaldato: 12.07.2022 | RegistryNumber: 9824/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vaksinering mot sesonginfluensa høsten 2022 - Felles brev fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214538 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 12.07.2022 | RegistryNumber: 9829/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Søknad om fritak fra eiendomsskatt eiendom ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214519 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2022 | RegistryNumber: 9810/2022 | Stabsavdelingen Melding om vedtak - Innvilget dispensasjon fra motorferdselloven etter nf § 6 - barmark 2022 - Jo-Inge Vidal http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214485 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jo Inge Vidal | Journaldato: 12.07.2022 | RegistryNumber: 9776/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kontrollutvalgets årsmelding er ferdigbehandlet av Porsanger Kommunestyre http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214452 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tom Øyvind Heitman | Journaldato: 12.07.2022 | RegistryNumber: 9743/2022 | Porsanger kommune Krav om tilbakebetaling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213765 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 9066/2022 | Stabsavdelingen Brev til Svalinn AS - Lakselv lufthavn - Nabovarsler - Søknad om oppføring av lager/vaskehall - Gbnr 16/468 - Porsanger kommune - Foreløpig uttalelse fra Avinor http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218117 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AVINOR AS | Journaldato: 07.07.2022 | RegistryNumber: 13378/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Sammenslåing av eiendommer gnr 17/582 og 17/583 - Porsanger IL http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214248 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS AVD LAKSELV | Journaldato: 07.07.2022 | RegistryNumber: 9540/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - Søknad om konsesjon gnr 5 bnr 1 fnr 6 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214122 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Grethe Liv Olaussen og Jan Håland m.fl. | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 9414/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding til tinglysning - GBnr 34/267 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214230 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 9522/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - Innvilget dispensasjon fra motorferdselloven - barmark 2022 - Kim-Are Kristiansen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/214103 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kim-Are Kristiansen | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 9395/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på deres innsyn i sak - Løpenr: 8585/2022 Dokument tittel: Til orientering - Ulovlig oppføring av bygg (ikke søkt om tillatelse) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213878 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Amedia - Lars Birger Persen | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 9177/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Aksept av tildeling av industritomt for bussdepot http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213980 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 9279/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - Innvilget dispensasjon fra motorferdselloven etter nf § 6 - barmark 2022 - Porsanger Elgjegerforening http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213954 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PORSANGER ELGJEGERFORENING | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 9253/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak i Porsanger kommunestyre vedrørende virksomhetsoverdragelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213804 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VEFIK IKS AVD ALTA | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 9105/2022 | Stabsavdelingen Halvårsrapport avd helse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213752 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hemis - Sissel Hesjevoll | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 9053/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Utskrift Generalforsamling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213714 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Poarbeid - Daglig leder Porsanger Arbeidssamvirke | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 9015/2022 | Ordfører Gravemelding gnr /1/31 - 24/13 - 24/1 - Skoganvarre - Elements sak 2022/1226 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213699 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lksa - Luo Gravemelding | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 9002/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Sak 2022/ 38 Dokumentasjon for sikkerhet mot kvikkleireskred i Caskil http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213690 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olaf Bjarne Andersen | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 8993/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av vigselbok - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213671 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 8974/2022 | Stabsavdelingen Arbeids-/gravetillatelse og leieavtale i offentlig vei og grunn - Reinøyringen 2b-26 - Elements sak 2022/1228 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213700 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lksa - Luo Gravemelding | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 9003/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Info om vedtaksmelding 2022-926- 3- Hans Robert Hansen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213666 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Robert Hansen | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 8969/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - Innvilget dispensasjon fra motorferdselloven etter nf § 6 - barmark 2022 - Steinar Persen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213658 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Steinar Persen | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 8961/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Omsetningstall for 2021 på servering og festivaler på øl, vin og brennevin per utsalgssted http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213652 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Macks Ølbryggeri AS - Oskar Bredrup | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 8955/2022 | Stabsavdelingen Weidemann 1260 LP http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213639 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mathisens Landbruksservice AS - Einar | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 8942/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Salg av øl http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213492 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Juga Mikrobryggeri AS - Aase | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 8800/2022 | Stabsavdelingen Gravemelding gnr 19 bnr 189 sennagressbakken 4 H0101 - Element sak 2022/1211 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213518 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Infranord - Geir-Arne Hestnes | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 8826/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Gravemelding gnr 26 bnr 53 - Elements sak 2022/1209 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213538 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lksa - Luo Gravemelding | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 8844/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Element sak 2022/1204 Gravemelding gnr 26 bnr 37 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213545 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lksa - Luo Gravemelding | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 8851/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Elements sak 2022/1180 Arbeids-/gravetillatelse og leieavtale i offentlig vei og grunn gnr 16 bnr 380 - Laatasveien 75 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213528 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lksa - Luo Gravemelding | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 8836/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking gnr 34 bnr 223 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213565 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JON NIKOLAISEN | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 8871/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling - avdelingssykepleier hjemmetjenesten http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213555 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 8861/2022 | Stabsavdelingen Elements sak 2022/1219 Gravemelding gnr 17 bnr 410 - Porsveien 4 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213610 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Infranord - Geir-Arne Hestnes | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 8916/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Anskaffelse av nødnett - abonnement og terminal - til Porsanger kommune v/Kommunedirektøren http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213217 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DSB | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 8525/2022 | Stabsavdelingen Gravemelding gnr 18 bnr 13 - Elements sak 2022/1201 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213432 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Infranord - Geir-Arne Hestnes | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 8740/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - Innvilget dispensasjon fra motorferdselloven etter nf § 6 - barmark 2022 - Einar Johannes Asbjørnsen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213270 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Johannes Asbjørnsen | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 8578/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på søknad om utslippstillatelse gnr 7 bnr 293 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212476 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Andersen | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 7790/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Gravemelding gnr 26 bnr 37 - Nord Transport AS - Elements sak 2022/1183 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213358 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lksa - Luo Gravemelding | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 8666/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Gravemelding gnr 17 bnr 528 - Spurveveien 3A - Element sak 2022/1198 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213378 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lksa - Luo Gravemelding | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 8686/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet Gnr 15 Bnr 33 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213296 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gamvik kommune | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 8604/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - Innvilget dispensasjon fra motorferdselloven etter nf § 6 - vinter 2023 - 2027, Wiggo Saasen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213238 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Wiggo Saasen | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 8546/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - Innvilget dispensasjon fra motorferdselloven etter nf § 6 - barmark 2022 - Kistrand og Oldefjord idretts- og bygdelag http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213233 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KISTRAND & OLDERFJORD IDRETTS OG BYGDELAG | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 8541/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - Innvilget dispensasjon fra motorferdselloven etter mfl § 6 - helikopter 2022 - Norsk institutt for naturforskning (NINA) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213235 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 8543/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling (CS: 227437) Påkoblingsforespørsel - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213211 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS Kommunesektorens organisasjon | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 8519/2022 | Stabsavdelingen Melding om vedtak - Innvilget dispensasjon fra motorferdselloven etter mfl § 6 - barmark 2022 - Trine Noodt http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213219 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trine Noodt | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 8527/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Automatic reply: 22/04702 -automatisk bekreftelse på at e-post til Troms og Finnmark fylkeskommunes postmottak@tffk.no er mottatt http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/210645 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TFFK - Postmottak | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 5979/2022 | Stabsavdelingen Melding om vedtak - Innvilget dispensasjon fra motorferdselloven etter nf | 6- Ann-Britt Birkeli - sommer 2022 - fem år http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/209292 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann-Britt Birkeli | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 4636/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - Innvilget dispensasjon fra motorferdselloven etter nf § 6 - barmark 2022 - Svein-Tore Vågå Kåven http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213274 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Tore Vågå Kåven | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 8582/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - Innvilget dispensasjon fra motorferdselloven etter nf | 6 - barmark 2022 - Hans Kåven http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/209293 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Andreas Kåven | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 4637/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Protokollutdrag FSK - 19.06.22 Tildeling av industritomter på Ildskogmoen industriområde http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213122 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 8430/2022 | Porsanger kommune Melding om vedtak - Innvilget dispensasjon fra motorferdselloven etter nf § 6 - barmark 2022 - Åsmund Samuelsen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213103 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åsmund Samuelsen | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 8411/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling som kommunedirektør http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213097 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 8405/2022 | Porsanger kommune Gravemelding gnr 16 bnr 362 - Circle K Norge AS - Elements sak 2022/1179 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213179 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Infranord - Geir-Arne Hestnes | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 8487/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Byggesak Gamvik kommune - sak 22/355 gnr 3 bnr 390 Mehamn Roet AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213174 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gamvik Kommune - Åsmund Fagerheim | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 8482/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Gravemelding gnr 16 bnr 439 - Element sak 2022/1164 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/213032 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Infranord - Geir-Arne Hestnes | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 8340/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling A-rundskriv A/3-2022 Tariffrevisjonen pr 1. mai 2022 - Meklerens forslag på uravstemning blant KS'medlemmer http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212961 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 8269/2022 | Stabsavdelingen B-rundskriv B/5-2022 SFS 2305 Sentral forbundsvis særavtale mellom KS og Den norske legeforening om vilkår for leger og LIS1 i kommunehelsetjenesten med arbeidsavtale, herunder leger i fastlegeordningen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212962 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 8270/2022 | Stabsavdelingen Oppføring av tilbygg på kommunal tomt jrf. Sak 21/114 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212991 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GAMVIK KOMMUNE | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 8299/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Eiendom i Porsanger kommune med GBnr 7/149 - kartlegging av eksisterende grenser, saksnr. 2021/2332 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212969 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann K Wikstrøm Olsen | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 8277/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Til Brannsjef/Leder av Forebyggende avdeling: Invitasjon til Brannvernuka 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212892 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brannvernforeningen - Tor Erik Skaar | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 8200/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Saksnummer 2022/30 - Etterlyst situasjonsplan http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212848 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARNTZEN MARIT og STEINAR PERSEN | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 8156/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Forespørsel - Utbedring av fiskevandringshindre i Ildskogbekken http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212631 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger Kommune - Olaf Bjarne Andersen | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 7942/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Løypestikker avtale 2 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212649 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan M Kemi | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 7960/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Gravemelding gnr 17 bnr 325 - Akkøyringen 19 - Porsanger Boligstiftelse -Elements sak 2022/1144 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212786 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Infranord - Geir-Arne Hestnes | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 8095/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kvittering - SSB-fallviltrapport for Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212773 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Naturdata - Hjorteviltregisteret | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 8083/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Til tillitsvalgte: Offentlig søkerliste- helsefagarbeider sykeavdelingen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212705 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tillitsvalgte | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 8013/2022 | Stabsavdelingen Påminnelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212698 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ifinnmark - Tor Kjetil Kristoffersen | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 8006/2022 | Stabsavdelingen Gravemelding gnr 33 bnr 67 Svartkollveien 32 - Elements sak 2022/1140 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212693 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lksa - Luo Gravemelding | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 8001/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling - Gravemelding gnr 17 bnr 386 - Tamsøyringen 24 - Elements sak 2022/1135 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212690 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Infranord - Geir-Arne Hestnes | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 7998/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling vedr eiendomsskatt http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212696 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 8004/2022 | Stabsavdelingen Arbeids-/gravetillatelse og leieavtale i offentlig vei og grunn - Tamsøyringen 2-24 - Elements sak 2022/1129 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212607 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lksa - Luo Gravemelding | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 7918/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om hyttetomt. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212568 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjarne Pettersen | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 7880/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling som helsefagarbeidere og sykepleiere i hjemmetjenesten http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212581 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 7893/2022 | Stabsavdelingen Søknad om utslippstillatelse Vestre Porsangervei 3662 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212597 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørgen Peder Håkonsen | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 7909/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Godtgjørelse i forbindelse med bruk av multidose mai 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212493 Type: Inngående brev | Avs/Mot: APOTEK 1 GRUPPEN AS | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 7805/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Vedr eiendomsgrense for GBnr 15/53 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212464 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann-Mari Isaksen | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 7778/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Gravemelding gnr 16 bnr 69 og 73 - Peder Sivertsensvei 8 og 10 - Elements sak 2022/1104i, http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212438 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lksa - Luo Gravemelding | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 7752/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Gravemelding gnr 21 bnr 256 - Norgårdveien 31 - Sten Emil Pettersen - Elements sak 2022/1101 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212419 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lksa - Luo Gravemelding | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 7734/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stiling som barne- og ungdomsarbeider Lakselv barnehage http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212395 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 7712/2022 | Stabsavdelingen Bidrag TV aksjonen 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212346 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tvaksjonen - Fylkesaksjonsleder Troms og Finnmark Vibeke Olsen | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 7663/2022 | Stabsavdelingen Tilskudd - 2022 - Sámi giellavuovddážat - njuolggodoarjja http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212073 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 7390/2022 | Samisk språk- og kultursenter Oversendelse av forvaltningsrevisjon til uttalelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212135 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vefik - Ranveig Olaussen | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 7452/2022 | Kommunedirektøren Gravemelding - Elements sak 2022/1074 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212285 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir-Arne Hestnes m.fl. | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 7602/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Elements sak 2022/1055 Gravemelding gnr 18 bnr 38 - Klemetstadveien 182 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212229 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Infranord - Geir-Arne Hestnes | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 7546/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Signert gravemelding gnr 6 bnr 12 - Vestre Porsangerveien 4011 - Elements sak 2022/1089 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212265 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ørjan Isaksen | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 7582/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Gravemelding gnr 16 bnr 3 - sak 2022/1073 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212266 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Infranord - Geir-Arne Hestnes | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 7583/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling som brannkonstabel http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212303 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 7620/2022 | Stabsavdelingen Søknad på stilling som samisk språkkonsulent http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212312 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 7629/2022 | Stabsavdelingen Søknad på stilling som regnskapskonsulent http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212316 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 7633/2022 | Stabsavdelingen Omsetningsoppgave for alkohol http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212239 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STABBURSDALEN RESORT AS | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 7556/2022 | Stabsavdelingen Vedtak om midlertidig dispensasjon fra utdanningskrav som pedagogisk leder - Eline J. Sørflaten http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211816 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PORSANGER BEDRIFTSBARNEHAGE AS | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 7133/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Viser til deres ref.2022/650-3/L42 - GK sak 20/217 revidert søknad som Gamvik kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212148 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GAMVIK KOMMUNE | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 7465/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Basistilskuddsrapport for fastlegeordningen i 5436 Porsanger kommune per 1. juni 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212197 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helfo | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 7514/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Elements sak 2022/1070 Gravemelding gnr 16 bnr 203 - Peder Sivertsensvei 14 A http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212198 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Infranord - Geir-Arne Hestnes | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 7515/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Forespørsel om varslet tiltak hyttebygging/veibygging på Gåradaknesset i Porsanger kommune. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212216 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Magnar Olsen | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 7533/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bekreftelse på mottatt søknad - Søknad uten ansvarsrett - Endring av bygg - utvendig tilbygg større enn 50 m² - Vestre Porsangerveien 5309. gbnr 5/83 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212088 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GRETE-LIV OLAUSSEN | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 7405/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Godkjenning - Rammesøknad, oppføring av vaskehall og miljøstasjon på GBnr. 20/77. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212050 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 7367/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Gravemelding gnr 17 bnr 38 - Banakveien - Varanger kraft - Elements sak 2022/1056 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/212017 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lksa - Luo Gravemelding | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 7334/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Utlysning av stilling - Kulturskolerektor 40 % http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211995 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JobbNorge | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 7312/2022 | Stabsavdelingen Tilbud bistand rekruttering ny Kommunedirektør http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211721 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjelseth Consulting AS - Hugo Kjelseth | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 7041/2022 | Ordfører Vedtak om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet som pedagogisk leder - Lill Bjerke http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211293 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PORSANGER BEDRIFTSBARNEHAGE AS | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 6616/2022 | Kultur- og oppvekstavdelingen Rapport fra revisjon av legemiddelhåndteringsrutiner på legestasjonen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211924 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Farmasikompetanse - Christine Zountourides | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 7241/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen MIN kulturminnedag, svar på søknad 1822 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211934 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kulturvern - Odd Hesselberg | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 7251/2022 | Porsanger kvenske språksenter Rapportering på mottatte midler - Snarefangst av ryper http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211966 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 7283/2022 | Porsanger kvenske språksenter Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven gnr 19/565 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211962 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rolf Are Gustavsen | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 7279/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Gravemelding - Flyplassveien Lakselv- sak 2022-1037 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211832 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lksa - Luo Gravemelding | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 7149/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Gravemelding gnr 21 bnr 110 - Gunn Movik - Elements sak 2022/981 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211762 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Infranord - Geir-Arne Hestnes | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 7081/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Gravemelding gnr 17 bnr 33 - sak 2022/1001 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211764 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Infranord - Geir-Arne Hestnes | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 7083/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Gravemelding gnr 20 bnr 80 - Marit Alette Eriksen - Elements sak 2022/972 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211760 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Infranord - Geir-Arne Hestnes | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 7079/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Gravemelding gnr 19 bnr 39 - sak 2022-1003 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211778 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Infranord - Geir-Arne Hestnes | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 7096/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Gravemelding - gnr 17 bnr 338 - sak 2022/1035 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211821 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lksa - Luo Gravemelding | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 7138/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling som ingeniør kommunalteknikk og samfunnsutvikling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211801 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 7119/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling som sektorleder for kommunalteknikk og samfunnsutvikling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211794 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 7112/2022 | Stabsavdelingen Gravemelding gnr 21 bnr 38 - sak 2022-1002 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211774 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Infranord - Geir-Arne Hestnes | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 7093/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Gravemelding bnr 16 bnr 439 - sak 2022/1000 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211689 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lksa - Luo Gravemelding | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 7009/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - valg av styremedlem til stiftelsen RiddoDuottarMuseat for perioden 2022-26 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211455 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rdm - RiddoDuottarMuseat m.fl. | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 6775/2022 | Stabsavdelingen Vedrørende Folkehelseinstituttets årlige datainnsamling om kommunens forvaltning av alkoholloven http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211531 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - Christiansen, Solveig Tobie Glestad | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 6851/2022 | Stabsavdelingen Søknad sommerjobb strandrydding for ungdom 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211432 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 6752/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - Valg av styremedlemmer til Porsanger Arbeidssamvirke AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211461 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roy-Arthur Myrheim m.fl. | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 6781/2022 | Stabsavdelingen 2020/926, agros 131499 SMIL-tilskudd http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211416 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Laila Eliassen | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 6737/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling 974793326 PORSANGER KOMMUNE HELSE, SOSIAL, PLEIE OG OMSORG, Søknad om tilskudd, Styrking av legevakttjenesten i distriktskommuner http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211275 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Altinn | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 6598/2022 | Helse- og omsorgsavdelingen Signert gravemelding - Elements sak 2022/974 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211401 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vegard Sannes m.fl. | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 6722/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling - 100% kokk ved institusjonskjøkken http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211340 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 6663/2022 | Stabsavdelingen Signert gravemelding gnr 21 bnr 101 og gnr 21 bnr 179 -Elements sak 2022/945 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211287 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stig-Inge Hansen | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 6610/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Gravemelding gnr 17 bnr 599 - Meieriveien 11B - Elements sak 2022/94 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211271 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Infranord - Geir-Arne Hestnes | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 6594/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Gravemelding gnr 20 bnr 77 - Elements sak 2022/943 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211273 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Infranord - Geir-Arne Hestnes | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 6596/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oppsigelse av alle avtaler som gjelder Cisco WLC 5508 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/200232 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Avtalesalg Nord | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 14495/2021 | Stabsavdelingen Vedtak til søknad om tilskudd - ukl http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211174 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 6502/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Agenda for arkivtilsyn 2.6.2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211211 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKIVVERKET | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 6537/2022 | Stabsavdelingen Ber om uttalelse til forslag om kongelig påskjønnelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/210956 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 6284/2022 | Ordfører Dokumentasjon gnr 7 bnr 372 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/211099 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torbjørn Løkken | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 6427/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Eiendomsskatt 2021 - ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/210590 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 5925/2022 | Stabsavdelingen Vinner av mini konkurransen etter endt tilbudsåpning http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/210155 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Snorre Gyth ProMinent Norge AS m.fl. | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 5494/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilleggsdokumenter - søknad om arealoverføring eller grensejustering av areal i forbindelse med GBnr 2/46 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/210974 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 6302/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling regress http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218420 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sagat - Sara Olaussen Stensvold | Journaldato: 27.09.2022 | RegistryNumber: 13680/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 977104718 - Vedtak om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket – Manuell ugressbekjempelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218270 Type: Inngående brev | Avs/Mot: | Journaldato: 27.09.2022 | RegistryNumber: 13530/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 812994972 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218279 Type: Inngående brev | Avs/Mot: | Journaldato: 27.09.2022 | RegistryNumber: 13539/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kopi av brev til TT Eiendom AS. Vi trenger flere opplysninger for å behandle søknaden – varsel om avslag på søknad http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218425 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARBEIDSTILSYNET | Journaldato: 27.09.2022 | RegistryNumber: 13685/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 977104718 - Vedtak om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket – Ugjødsla kantsone mellom dyrkamark, utmark og ferskvann http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218271 Type: Inngående brev | Avs/Mot: | Journaldato: 26.09.2022 | RegistryNumber: 13531/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedlegg - SMIL, 913957652 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218253 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 26.09.2022 | RegistryNumber: 13513/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Angående dispensasjon fra motorferdselloven - elektrisk sykkel - 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218377 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sindre Fare Olsen | Journaldato: 26.09.2022 | RegistryNumber: 13637/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Utbetalingsanmodning - Utvalgte kulturlandskap http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218376 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 26.09.2022 | RegistryNumber: 13636/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Anmodning om status på drift av varmebassenget: 2 purring http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218156 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger Kommune - Jørn Gregersen | Journaldato: 23.09.2022 | RegistryNumber: 13417/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bilder av Maskin med div. utstyr http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218125 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'arvid.harald.dybvik@felleskjopet.no' <arvid.harald.dybvik@felleskjopet.no> m.fl. | Journaldato: 23.09.2022 | RegistryNumber: 13386/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Godkjenning - Oppføring av tilbygg, Bjørneveien 1B. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218122 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor-Erling Larsen | Journaldato: 22.09.2022 | RegistryNumber: 13383/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bekreftelse på mottatt søknad - Rammesøknad - Nytt bygg - ikke boligformål over 70 m² - Flyplassveien 142. gbnr. 16/468 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218116 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SVALINN AS | Journaldato: 22.09.2022 | RegistryNumber: 13377/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedlegg - Utvalgte kulturlandskap, 913957652 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218143 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 22.09.2022 | RegistryNumber: 13404/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Anticimex rapport - Skadedyr - LAKSELV BARNESKOLE - 14.09.2022 - 11453700 - Ordrenr. 11453700 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217970 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anticimex | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 13234/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Protokoll fra rådsmøte 8.2.22 + TFFK-presentasjon kystsoneplan http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217937 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vest-Finnmark Rådet - Bente Olsen Husby | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 13201/2022 | Ordfører Melding om administrativt vedtak 21/903 Tilleggstomt. Deres ref. 2022/1301. Vår ref. 22/320 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217998 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gamvik Kommune | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 13262/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om kjøp av tilleggseiendom Gnr. 3/118. Deres ref. 2022/1302. Vår ref. 22/372 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/218005 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gamvik Kommune | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 13269/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Utbetalingsanmodning - Drenering, 921059108 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217892 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet m.fl. | Journaldato: 19.09.2022 | RegistryNumber: 13157/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling melding om vedtak - Innvilget dispensasjon fra motorferdselloven etter nf § 6 - barmark 2022 - Kenneth Aksel Jonas http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217903 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kenneth Aksel Jonas | Journaldato: 19.09.2022 | RegistryNumber: 13167/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Utbetalingsanmodning - SMIL, 921059108 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217890 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet m.fl. | Journaldato: 19.09.2022 | RegistryNumber: 13155/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svarbrev - Dispensasjon fra motorferdselloven - barmark 2022 - Vegard Myrseth Sivertsen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217924 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vegard Myrseth Sivertsen | Journaldato: 19.09.2022 | RegistryNumber: 13188/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Forslag til dispensasjon saksframlegg - Byggesak Gamvik kommune 5439 - Søknad om tillatelse i ett trinn - Svingen 7 (3/129) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217840 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GAMVIK KOMMUNE | Journaldato: 19.09.2022 | RegistryNumber: 13105/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Dispensasjon fra motorferdselloven - vinter 2023 - 2028 - Kine Haugli http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216753 Type: Utgående brev | Avs/Mot: postmottak@lebesby.kommune.no m.fl. | Journaldato: 16.09.2022 | RegistryNumber: 12022/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - Innvilget dispensasjon fra motorferdselloven etter nf § 6 - barmark 2022 - Torstein Rasmussen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216832 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torstein Rasmussen | Journaldato: 16.09.2022 | RegistryNumber: 12098/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - Innvilget dispensasjon fra motorferdselloven etter nf § 6 - barmark 2022 - Thor-Henrik Hansens jaktlag http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216852 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thor Henrik Hansen | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12118/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - Innvilget dispensasjon fra motorferdselloven etter nf § 6 - barmark - Kristian Jørgensen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216855 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristian Jørgensen | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12121/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - Innvilget dispensasjon fra motorferdselloven etter nf § 6 - barmark 2022 - Kai Martin Hansen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216856 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kai Martin Hansen | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12122/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - Innvilget dispensasjon fra motorferdselloven etter nf § 6 - barmark 2022 - Frank Thomassen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216858 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frank Thomassen | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12124/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - Innvilget d fra motorferdselloven etter nf § 6 - barmark 2022 - Gunnar Olsen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216861 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnar Olav Olsen | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12126/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - Innvilget dispensasjon fra motorferdselloven etter nf § 6 - barmark 2022 - Jan Andersen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216859 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Andersen | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12125/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilskuddsbrev - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969315130, 5436-7/ 42 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217612 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12877/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om kriseskjønn for 2022 - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216600 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 11871/2022 | Stabsavdelingen Tilskuddsbrev - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 912847705, 5436-7/ 221 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217609 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12874/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - Innvilget dispensasjon fra motorferdselloven - barmark 2022 - Lakselv Røde Kors http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216821 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LAKSELV RØDE KORS | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12087/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - Innvilget dispensasjon fra motorferdselloven etter nf § 6 - barmark 2022 - Børselv og omegn hytteforening http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216831 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BØRSELV OG OMEGN HYTTEFORENING | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12097/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - Innvilget dispensasjon fra motorferdselloven etter § 6 - barmark 2022 - Jaktlag Hans Kåven http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216839 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Andreas Kåven | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12105/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - Innvilget dispensasjon fra motorferdselloven etter nf § 6 - barmark 2022 - Petter Pedersen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216844 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Petter Agnar Pedersen | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12110/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - Innvilget dispensasjon fra motorferdselloven etter nf § 6 - barmark 2022 - Kolbjørn Moe http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216841 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kolbjørn Moe | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12107/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - Innvilget dispensasjon fra motorferdselloven etter nf § 6 - Barmark 2022 - Jaktlag Leif Rune Paulsen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216842 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Leif Rune Paulsen | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12108/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - Innvilget dispensasjon fra motorferdselloven etter nf § 6 - barmark 2022 - Jaktlaget Paul Erik Strifeldt http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216836 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Paul Erik Strifeldt | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12102/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - Innvilget dispensasjon fra motorferdselloven etter § 6 - barmark 2022 - Jaktlaget Henry Andreas Opdahl http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/216837 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Henry Andreas Opdahl | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12103/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilskuddsbrev - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 984847815, 5436-36/ 24 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217570 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12835/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilskuddsbrev - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 953470047, 5436-21/ 80 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217571 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12836/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilskuddsbrev - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 925741051, 5436-7/ 247 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217562 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12827/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilskuddsbrev - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 984752504, 5436-21/ 55 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217567 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12832/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilskuddsbrev - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 987542616, 5436-20/ 35 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217575 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12840/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilskuddsbrev - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 812994972, 5436-21/ 113 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217556 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12821/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilskuddsbrev - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 917463204, 5436-33/ 25 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217568 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12833/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilskuddsbrev - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 981636821, 5436-21/ 110 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217545 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12810/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilskuddsbrev - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 995200244, 5436-7/ 125 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217560 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12825/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilskuddsbrev - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 916570066, 5436-7/ 114 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217585 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12850/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilskuddsbrev - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 977104718, 5436-21/ 54 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217593 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12858/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Grensepåvisning av GBnr 33/77 i Børselv http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217600 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dag Rune Eide | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12865/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilskuddsbrev - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 973054864, 5436-34/ 44 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217583 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12848/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilskuddsbrev - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 984665288, 5436-35/ 12 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217584 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12849/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilskuddsbrev - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 979925565, 5436-5/ 83 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217577 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12842/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilskuddsbrev - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969144387, 5436-7/ 293 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217581 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12846/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilskuddsbrev - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 969724111, 5436-34/ 112 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217579 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12844/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilskuddsbrev - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 994925938, 5436-19/ 71 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217580 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12845/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilskuddsbrev - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 976822323, 5436-7/ 1 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217588 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 12853/2022 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilskuddsbrev - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, 913957652, 5436-7/ 191 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/217590 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2