Postliste http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/ postlister.avjovarri.no SV: Vedtak om kommunal snøskuterforskrift for Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196479 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stabbursdalen nasjonalparkstyre - nasjonalparkforvalter | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 10742/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedtak om kommunal snøskuterforskrift for Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196478 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stabbursdalen nasjonalparkstyre | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 10741/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tillatelse - Søknad om avkjøringstillatelse - endring av krysningspunkt for snøskuter over Fylkesveg 889 ved Vuolit Muotkejavri http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196327 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 30.06.2021 | RegistryNumber: 10590/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om avkjøringstillatelse - endring av krysningspunkt for snøskuter over Fv. 889 ved Vuolit Muotkejavri http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195660 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 22.06.2021 | RegistryNumber: 9928/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling www.porsanger.kommune. no - Kunngjøring: Forskrift om snøskuterløyper i Porsanger er vedtatt http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194901 Type: Utgående brev | Avs/Mot: www.porsanger.kommune.no | Journaldato: 11.06.2021 | RegistryNumber: 9169/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Klage på vedtak - snøskuterløyper i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194747 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jens Henrik Joergensen | Journaldato: 10.06.2021 | RegistryNumber: 9015/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedrørende melding om vedtak - forskrift om snøscooterløyper i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194718 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Reinbeitedistrikt 16 | Journaldato: 10.06.2021 | RegistryNumber: 8986/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Klage på vedtak - snøskuterløyper i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194703 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sigrun Jørgensen | Journaldato: 09.06.2021 | RegistryNumber: 8971/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedrørende melding om vedtak - forskrift om snøscooterløyper i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194660 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Reinbeitedistrikt-16 | Journaldato: 09.06.2021 | RegistryNumber: 8928/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på brev angående alternativ/avlastningsløype og innspill til løype fra Sløkevika til løype 27 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193536 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KJÆS BYGDE OG HYTTEFORENING | Journaldato: 01.06.2021 | RegistryNumber: 7804/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Scooterløype - klage på forslag - klage avvises http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193480 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Erling Hansen | Journaldato: 02.06.2021 | RegistryNumber: 7748/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - forskrift om snøscooterløyper i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192992 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AVINOR AS m.fl. | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7260/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - forskrift om snøskuterløyper i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192812 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Hansen m.fl. | Journaldato: 21.05.2021 | RegistryNumber: 7080/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - forskrift om snøskuterløyper i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192555 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BARTA AS m.fl. | Journaldato: 18.05.2021 | RegistryNumber: 6823/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om alternativ/ avlastningsløype i forbindelse med reinflytting / foring av rein http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191028 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KJÆS BYGDE OG HYTTEFORENING | Journaldato: 19.04.2021 | RegistryNumber: 5296/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høring/ innspill til forskrift om snøscooterløyper i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191027 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KJÆS BYGDE OG HYTTEFORENING | Journaldato: 19.04.2021 | RegistryNumber: 5295/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Scooterløype - klage på forslag http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189870 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Erling Hansen | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 4138/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om tidlig jaktstart for grågås i Porsanger 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197896 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK ANDSELV | Journaldato: 09.08.2021 | RegistryNumber: 12162/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kopi av brev til Stiftelsen Stabbursnes naturhus og museum. Tilsagn om tilskudd til informasjonsarbeid om dverggås - 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191054 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 20.04.2021 | RegistryNumber: 5322/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Møtereferatet for Styringsmøte: forvaltningsplan for grågås onsdag 14.04.2021 kl 1200 på Teams (Onsdag 14 April 2021) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190948 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Meetings Stratsys - Ingrid Golten | Journaldato: 20.04.2021 | RegistryNumber: 5216/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Uttak av rødrev, svartbak og ravn i hekkeområdene for dverggås i 2021-2025 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190292 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 30.03.2021 | RegistryNumber: 4560/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Forespørsel om vaksinering Covid-19 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191456 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.04.2021 | RegistryNumber: 5724/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Forespørsel om vaksinering Covid-19 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191337 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.04.2021 | RegistryNumber: 5605/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 6 bnr 1 fnr 27 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199278 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kim Hammari | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 13542/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 19 bnr 137 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199173 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vilde Emilie Johansen | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 13437/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 19 bnr 137 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199172 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Olsen | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 13436/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199159 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jove Guttorm | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 13423/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Klage tas ikke til følge - Klage over plan 2017001 - detaljregulering for Kirkegårdsvegen boligområde - vedtaket stadfestes http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191828 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 03.05.2021 | RegistryNumber: 6096/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæringer om konsesjonsfrihet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199094 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokathuset - Per A. Amundsen | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 13358/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 3 bnr 37 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198821 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Magne Myrvang | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 13087/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 3 bnr 38 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198819 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Magne Myrvang | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 13085/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev til kommunene om forsendelse av covid 19 selvtester i uke 37 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199351 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 13615/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 3 bnr 37 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198818 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Ivar Myrvang | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 13084/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Til landets kommuner: ny oppdatering http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199227 Type: Inngående brev | Avs/Mot: IMDi / Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 13491/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 3 bnr 38 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198817 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Ivar Myrvang | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 13083/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 3 bnr 37 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198816 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lisbeth Myrvang | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 13082/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Endring i covid 19 forskriften - vertskommuner for videregående skoler og høyere utdanning http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198009 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Bendiksen, Geir Åge | Journaldato: 13.08.2021 | RegistryNumber: 12275/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 3 bnr 38 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198814 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lisbeth Myrvang | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 13080/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Beredskap for covid-19 høsten 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196902 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jd Dep - Justis- og beredskapsdepartementet | Journaldato: 13.07.2021 | RegistryNumber: 11165/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 3 bnr 37 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198813 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Grete Myrvang | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 13079/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Informasjon om forenklinger i kommunens rapportering til statsforvaltere - for videre informasjon til kommuner http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196817 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 11080/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Vedr. utlysning av anbud for området Brenna i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198525 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tffk - Kjetil Helstad | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 12791/2021 | Stabsavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 3 bnr 38 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198811 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Grete Myrvang | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 13077/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev for utsendelse til landets kommuner - avvikling av rapportering på smittevernutstyr i kommunene mm. fra helsedirektoratet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196816 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 11079/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199199 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 13463/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Vedr. utlysning av anbud for området Brenna i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198524 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk - Kjetil Helstad | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 12790/2021 | Stabsavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 5 bnr 124 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198725 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann-Mary Skibrek | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 12991/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Helsedirektoratet avslutter oppfølgingen av smitteutstyr i kommuner – Covid 19 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196813 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 11076/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Vedr. utlysning av anbud for området Brenna i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198522 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk - Kjetil Helstad | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 12788/2021 | Stabsavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198995 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 13260/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 5 bnr 124 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198724 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ronny Wilhelmsen | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 12990/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Forlengelse av godkjenninger gitt etter smittevernloven § 5-4 tredje ledd http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196603 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 10866/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Vedr. utlysning av anbud for området Brenna i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198521 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TFFK v/Kjetil Helstad | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 12787/2021 | Stabsavdelingen Konsesjon gnr 7 bnr 409 Porsanger m_ HASTER! http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198711 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norsk eiendomsoppgjør AS | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 12977/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling HB 003/20, RB 001/19 (19/1006), RB 002/18 (17/198) - Tilrettelegging i Trollholmsund - sluttutbetaling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196903 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 13.07.2021 | RegistryNumber: 11166/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Til landets kommuner: ny oppdatering http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196581 Type: Inngående brev | Avs/Mot: IMDi / Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 10844/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198829 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 13095/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Vedr. utlysning av anbud for området Brenna i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198520 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TFFK Hilde Skjerven Bersvendsen | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 12786/2021 | Stabsavdelingen Konsesjon gnr 7 bnr 409 Porsanger m_ HASTER! http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198666 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Noeo - Norsk eiendomsoppgjør AS | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 12932/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Til landets kommuner: nye oppdateringer http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194426 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Imdi | Journaldato: 07.06.2021 | RegistryNumber: 8694/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Oppfordring fra FAU ved LUS angående stengte kommunale anlegg sommer 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193312 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FAU ved Lakselv ungdomsskole | Journaldato: 31.05.2021 | RegistryNumber: 7580/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 15 bnr 23 og 69 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198553 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokathuset Lakselv AS | Journaldato: 26.08.2021 | RegistryNumber: 12819/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198495 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.08.2021 | RegistryNumber: 12761/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Vedrørende støtte til bredbåndsutbygging i området rundt Brenna http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193281 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Kristiansen | Journaldato: 02.06.2021 | RegistryNumber: 7549/2021 | Stabsavdelingen Brev til kommunelegene og fylkeslegene - haster http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193190 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi | Journaldato: 28.05.2021 | RegistryNumber: 7458/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Sommerstengt for idretts- og kulturanlegg. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193178 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gert Helge Hansen - Porsanger idrettsråd | Journaldato: 28.05.2021 | RegistryNumber: 7446/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 5 bnr 183 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198551 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokathuset Lakselv AS | Journaldato: 26.08.2021 | RegistryNumber: 12817/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198343 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.08.2021 | RegistryNumber: 12609/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Vedrørende støtte til bredbåndsutbygging i området rundt Brenna http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193280 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Kristiansen | Journaldato: 31.05.2021 | RegistryNumber: 7548/2021 | Stabsavdelingen Til landets kommuner: nye oppdateringer http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193180 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Imdi | Journaldato: 28.05.2021 | RegistryNumber: 7448/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Sommerskole - SV Rettelse - Sommerstengt for idretts- og kulturanlegg. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193141 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger Idrettsråd | Journaldato: 27.05.2021 | RegistryNumber: 7409/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 15 bnr 23 og 69 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198428 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Solveig Elisabeth Skarhol | Journaldato: 24.08.2021 | RegistryNumber: 12694/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198141 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.08.2021 | RegistryNumber: 12407/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Til landets kommuner: nye oppdateringer http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192344 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Imdi | Journaldato: 11.05.2021 | RegistryNumber: 6612/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 15 bnr 23 og 69 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198421 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rigmor Helene Skarhol | Journaldato: 24.08.2021 | RegistryNumber: 12687/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197958 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 12224/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Vedrørende støtte til bredbåndsutbygging i området rundt Brenna http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193227 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brenna Bygdelag v/Leder Jan Morten Mikalsen | Journaldato: 31.05.2021 | RegistryNumber: 7495/2021 | Stabsavdelingen Oversettelse til samisk - beskjed fra Helsedirektoratet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191565 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 27.04.2021 | RegistryNumber: 5833/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 9 bnr 84 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198348 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erling Hansen | Journaldato: 23.08.2021 | RegistryNumber: 12614/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196549 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 10812/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Vedrørende støtte til bredbåndsutbygging i området rundt Brenna http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193220 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brenna Bygdelag v/Jan-Morten Mikalsen | Journaldato: 31.05.2021 | RegistryNumber: 7488/2021 | Stabsavdelingen Ny lenke til innrapportering av smittevernutstyr på Altinn http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190514 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Bendiksen, Geir Åge | Journaldato: 09.04.2021 | RegistryNumber: 4782/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 21 bnr 5 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198190 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Signe Benjaminsen | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 12456/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195860 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 10128/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Svar på søknad om endring av Bredbåndsprosjekt 2019 - http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192834 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 21.05.2021 | RegistryNumber: 7102/2021 | Stabsavdelingen Informasjon fra Helsedirektoratet til kommunens kommunikasjonsrådgivere http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189755 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 19.03.2021 | RegistryNumber: 4023/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 21 bnr 5 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198189 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Petter Agnar Pedersen | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 12455/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195858 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 10126/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Bredbåndsprosjekt BB prosjekt fra 2019 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192655 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TFFK - Troms og finnmark fylkeskommune | Journaldato: 07.06.2021 | RegistryNumber: 6923/2021 | Stabsavdelingen Dekning av smittevernutstyr til fastleger og fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189721 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 19.03.2021 | RegistryNumber: 3989/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198188 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torgrim Helgesen | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 12454/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195629 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2021 | RegistryNumber: 9897/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Bredbåndsprosjekt BB prosjekt fra 2019 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192653 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk - Troms og finnmark fylkeskommune | Journaldato: 07.06.2021 | RegistryNumber: 6921/2021 | Stabsavdelingen Kommunenes krisesentertilbud som kritisk samfunnsfunksjon http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189339 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 12.03.2021 | RegistryNumber: 3607/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 17 bnr 601 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198130 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dag Rune Straumsnes | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12396/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195588 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2021 | RegistryNumber: 9856/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Bredbåndsprosjekt BB prosjekt fra 2019 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192624 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tffk - Troms og finnmark fylkeskommune | Journaldato: 07.06.2021 | RegistryNumber: 6892/2021 | Stabsavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 15 bnr 23 og gnr 15 bnr 69 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198125 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnus Skarhol Gran | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12391/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195083 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2021 | RegistryNumber: 9351/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Bredbåndsprosjekt BB prosjekt fra 2019 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192623 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk - Troms og finnmark fylkeskommune | Journaldato: 07.06.2021 | RegistryNumber: 6891/2021 | Stabsavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 7 bnr 409 Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198117 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk eiendomsoppgjør AS | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12383/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195007 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2021 | RegistryNumber: 9275/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Søknad om utsettelse av oppstart og utsettelse av ferdigstillelse for tildelte midler til bredbånd i 2019 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191811 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 03.05.2021 | RegistryNumber: 6079/2021 | Stabsavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 7 bnr 1 /134/199 fnr 47/89 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198016 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sivert Andreas Olli | Journaldato: 16.08.2021 | RegistryNumber: 12282/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innsynsbegjæring http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197895 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Amedia - Arnfinn Sjøenden | Journaldato: 09.08.2021 | RegistryNumber: 12161/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193957 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2021 | RegistryNumber: 8225/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Bredbåndsprosjekter som endres http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191745 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TFFK Hilde Skjerven Bersvendsen | Journaldato: 29.04.2021 | RegistryNumber: 6013/2021 | Stabsavdelingen Redigert egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 19 bnr 16 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197961 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øyvind Johansen | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 12227/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Underskrift fullmakt Saksnr. 2020/189 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195819 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Gaare | Journaldato: 23.06.2021 | RegistryNumber: 10087/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193567 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.06.2021 | RegistryNumber: 7835/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Bredbåndsprosjekter som endres http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191743 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk - Hilde Skjerven Bersvendsen | Journaldato: 29.04.2021 | RegistryNumber: 6011/2021 | Stabsavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 19 bnr 16 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197908 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øyvind Johansen | Journaldato: 09.08.2021 | RegistryNumber: 12174/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringsuttalelse - Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195753 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORTH CAPE KING CRAB AS | Journaldato: 23.06.2021 | RegistryNumber: 10021/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling SFO - søknad om endring av oppholdstid http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193559 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.06.2021 | RegistryNumber: 7827/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Bredbåndsprosjekter som endres http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191740 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TFFK Hilde Skjerven Bersvendsen | Journaldato: 29.04.2021 | RegistryNumber: 6008/2021 | Stabsavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 7 bnr 438 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197832 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Persen | Journaldato: 05.08.2021 | RegistryNumber: 12098/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Underskrift fullmakt Saksnr. 2020/189 - Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195729 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Gaare | Journaldato: 22.06.2021 | RegistryNumber: 9997/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193263 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2021 | RegistryNumber: 7531/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Bredbåndsprosjekter som endres http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191739 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk - Troms og Finnmark fylkeskommune - Hilde Skjerven Bersvendsen | Journaldato: 29.04.2021 | RegistryNumber: 6007/2021 | Stabsavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 21 bnr 116 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197791 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bente Greiner | Journaldato: 04.08.2021 | RegistryNumber: 12057/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringsuttalelse - Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195505 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Espen Våg | Journaldato: 21.06.2021 | RegistryNumber: 9773/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling SFO - søknad om endring av oppholdstid http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193170 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2021 | RegistryNumber: 7438/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Søknad om omdisponering av tildelte midler til bredbåndsutbygging fra 2019 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191735 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 30.04.2021 | RegistryNumber: 6003/2021 | Stabsavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 7 bnr 504 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197789 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Carina Berg Hagerup | Journaldato: 04.08.2021 | RegistryNumber: 12055/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringsuttalelse - Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195504 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kolvik og omegn bygdelag v/Marte Eliassen | Journaldato: 21.06.2021 | RegistryNumber: 9772/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192950 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7218/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Fiberprosjekt i Porsanger, oppsigelse av kontrakt bredbånd 2019 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191501 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark Fylkeskommune | Journaldato: 29.04.2021 | RegistryNumber: 5769/2021 | Stabsavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 7 bnr 504 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197788 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kent Hagerup | Journaldato: 04.08.2021 | RegistryNumber: 12054/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringsuttalelse - Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195503 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pia Johansen | Journaldato: 21.06.2021 | RegistryNumber: 9771/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192949 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7217/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Fiberprosjekt Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191488 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Luostejok Bredbånd AS - Geir-Arne Hestnes | Journaldato: 29.04.2021 | RegistryNumber: 5756/2021 | Stabsavdelingen Forespørsel om vaksinering Covid-19 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190629 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.04.2021 | RegistryNumber: 4897/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 24 bnr 11 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197770 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnus Gjøvik Martinsen | Journaldato: 03.08.2021 | RegistryNumber: 12036/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringsuttalelse - Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195502 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roy Inge Johnsen | Journaldato: 21.06.2021 | RegistryNumber: 9770/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192948 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7216/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Fiberprosjekt Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191487 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Luostejok Bredbånd AS - Geir Arne Hestnes | Journaldato: 29.04.2021 | RegistryNumber: 5755/2021 | Stabsavdelingen Massevaksinering-Torsdag den 18. mars utgår. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189477 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Britt Føleide Hansen m.fl. | Journaldato: 16.03.2021 | RegistryNumber: 3745/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 7 bnr 1 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197589 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Harald Henriksen | Journaldato: 28.07.2021 | RegistryNumber: 11855/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringsuttalelse - Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195501 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann Louise Pettersen | Journaldato: 21.06.2021 | RegistryNumber: 9769/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192946 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7214/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Massevaksinering i Aulaen torsdag 18 mars. kl. 09.00-ca 16.00 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188997 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger Kommune - helsestasjonen | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3265/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 36 bnr 51 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197386 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Katrine Gran Andersen | Journaldato: 23.07.2021 | RegistryNumber: 11652/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringsuttalelse - Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195500 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørn Karlsen | Journaldato: 21.06.2021 | RegistryNumber: 9768/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192945 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7213/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Stabbursdalen nasjonalparkstyre ber om utsatt høringsfrist for uttalelse til kommuneplanens arealdel http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199110 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 13374/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Informasjon om koronatiltak i barnehage og skole og tilbakemelding til Statsforvalter ved smitteutbrudd som rammer skoler http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198300 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 23.08.2021 | RegistryNumber: 12566/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 36 bnr 51 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197385 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marius Andersen | Journaldato: 23.07.2021 | RegistryNumber: 11651/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringsuttalelse - Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195496 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øyvind Lindbäck | Journaldato: 21.06.2021 | RegistryNumber: 9764/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192944 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7212/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Vedr. 16-07148-12 - Porsanger kommune - Høring og offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel - Innsigelse fra Avinor http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199160 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Avinor AS | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 13424/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oppdatert smittevernveileder for barnehage http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198120 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12386/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Redigert versjon - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 7/bnr 38,200, 298, 390, 389, 446 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197329 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Dahl Sivertsen | Journaldato: 22.07.2021 | RegistryNumber: 11595/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling BB tildeling Børselv - Bredbånd Børselv http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196241 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk Troms og Finnmark fylkeskommune - Hilde Skjerven Bersvendsen | Journaldato: 30.06.2021 | RegistryNumber: 10504/2021 | Stabsavdelingen Høringsuttalelse - Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195494 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørnar Josefsen | Journaldato: 21.06.2021 | RegistryNumber: 9762/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192943 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7211/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Faktura for leie av aula og porsangerhallen 2020 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188910 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Billefjord IL | Journaldato: 08.03.2021 | RegistryNumber: 3178/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Kommuneplanens arealdel for Porsanger - anmodning om forlenget høringsfrist http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198722 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren for Troms og Finnmark | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 12988/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oppdaterte smittevernveiledere og informasjon om fraværsregler http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198119 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12385/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 7 bnr 298 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196993 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Dahl Sivertsen | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 11259/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling BB tildeling Børselv - Bredbånd i Porsanger - Børselv http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196239 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TFFK Troms og Finnmark fylkeskommune -Hilde Skjerven Bersvendsen | Journaldato: 30.06.2021 | RegistryNumber: 10502/2021 | Stabsavdelingen Høringsuttalelse - Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195493 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir-Arne Hestnes | Journaldato: 21.06.2021 | RegistryNumber: 9761/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192942 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7210/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Leie av aulaen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188907 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Markus Thomassen | Journaldato: 08.03.2021 | RegistryNumber: 3175/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Svar - spørsmål ang ny arealplan - Bringnes nord http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198657 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bringnes hytteforening | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 12923/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 9 bnr 84 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196935 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellen Grethe Søderholm | Journaldato: 13.07.2021 | RegistryNumber: 11198/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling BB tildeling Børselv - Bredbånd Børselv http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196237 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk - Troms og Finnmark fylkeskommune- Hilde Skjerven Bersvendsen | Journaldato: 30.06.2021 | RegistryNumber: 10500/2021 | Stabsavdelingen Høringsuttalelse - Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195490 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rolf Emil Isaksen | Journaldato: 21.06.2021 | RegistryNumber: 9758/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192941 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7209/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Åpner for grønt nivå i trafikklysmodellen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193062 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7330/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Forespørsel om leie av Porsangerhallen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188774 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nordlys Idrettslag - Ole Rune Haetta | Journaldato: 05.03.2021 | RegistryNumber: 3042/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Ad ny arealplan - Bringnes nord http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198632 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bringnes Hytteforening - Tor Einar Løkke Pedersen | Journaldato: 27.08.2021 | RegistryNumber: 12898/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringsuttalelse - Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195489 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Hesjevoll | Journaldato: 21.06.2021 | RegistryNumber: 9757/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192940 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7208/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Åpner for grønt nivå i trafikklysmodellen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193061 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7329/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Leie av aulaen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188753 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Markus Thomassen | Journaldato: 05.03.2021 | RegistryNumber: 3021/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Innspill på regulering av tomt 7 / 138 , merknad til opphevelse av reguleringsplan for Indre Billefjord og saksnummer 2017/112 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198443 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tjohansen - Torleif Johansen og Roger Hammari | Journaldato: 24.08.2021 | RegistryNumber: 12709/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 19/31 og 19/1/18 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196698 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATHUSET LAKSELV AS | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 10961/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringsuttalelse - Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195488 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marianne Henriksen | Journaldato: 21.06.2021 | RegistryNumber: 9756/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192939 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7207/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Tilbud til barn med foreldre som jobber i en kritisk samfunnsfunksjon http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191937 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 03.05.2021 | RegistryNumber: 6205/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Leie av aulaen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188685 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Markus Thomassen | Journaldato: 05.03.2021 | RegistryNumber: 2953/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 5/1/21 og gnr 5/1/42 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196697 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 10960/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringsuttalelse - Nedklassifisering av veier og gatelys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195486 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elise Margrethe Johansen | Journaldato: 21.06.2021 | RegistryNumber: 9754/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192938 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7206/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Vedrørende utbetaling av tilskudd bredbånd Børselv 2018 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192700 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TFFK Hilde Skjerven Bersvendsen | Journaldato: 21.05.2021 | RegistryNumber: 6968/2021 | Stabsavdelingen Tilbud til elever med foreldre som jobber i en kritisk samfunnsfunksjon http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191936 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 03.05.2021 | RegistryNumber: 6204/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 7 bnr 1 fnr 112 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196615 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut-Einar Josefsen | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 10878/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringsuttalelse - Nedklassifisering av kommunalvei http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195484 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKAIDDEDUOTTAR SIIDA | Journaldato: 21.06.2021 | RegistryNumber: 9752/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192937 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7205/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Ekstra innsamling vedrørende koronasituasjonen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190515 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Johansen, Elin Flatråker | Journaldato: 09.04.2021 | RegistryNumber: 4783/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196517 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kathrina Miriam Helseth | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 10780/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høring - Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195483 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Amalie Persen | Journaldato: 21.06.2021 | RegistryNumber: 9751/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192932 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7200/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Anmodning om utbetaling tilsagn BBU-2019-007 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191483 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TFFK Hilde Skjerven Bersvendsen | Journaldato: 03.05.2021 | RegistryNumber: 5751/2021 | Stabsavdelingen Scooterløype over privat eiendom http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190143 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ove-Arne Andreassen | Journaldato: 26.03.2021 | RegistryNumber: 4411/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling NB! ekstraordinær innsamling GSI: 17.-26. mars http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189953 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Jakola, Katharine | Journaldato: 24.03.2021 | RegistryNumber: 4221/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Varsel om opphevelse av reguleringsplan for Indre Billefjord http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197358 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN m.fl. | Journaldato: 16.08.2021 | RegistryNumber: 11624/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 17 bnr 602 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196514 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Merete Johansen | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 10777/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringsuttalelse - Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195482 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Else Vedhugnes m.fl. | Journaldato: 21.06.2021 | RegistryNumber: 9750/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192931 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7199/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Børselv prosjektet - bredbåndsprosjekt Børselv http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191482 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Luostejok Bredbånd AS - Geir Arne Hestnes | Journaldato: 21.05.2021 | RegistryNumber: 5750/2021 | Stabsavdelingen NB! ekstraordinær innsamling GSI: 17.-26. mars http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189639 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 3907/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Samtykke til å opprette skuterløype http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188912 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørnar Josefsen | Journaldato: 08.03.2021 | RegistryNumber: 3180/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Varsel om opphevelse av reguleringsplan - Bjørnelv hytteområde http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197357 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN m.fl. | Journaldato: 26.08.2021 | RegistryNumber: 11623/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 17 bnr 602 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196512 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Joakim F Fredriksen | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 10775/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringssvar nedklassifisering av kommunal vei. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195481 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Turid Wilhelmsen | Journaldato: 21.06.2021 | RegistryNumber: 9749/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192930 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7198/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Ivaretakelse av sårbare barn og unge http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190091 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen | Journaldato: 26.03.2021 | RegistryNumber: 4359/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Samtykke til å opprette skuterløype gnr 34 bnr 172 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188896 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørnar Mikkelsen | Journaldato: 05.03.2021 | RegistryNumber: 3164/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Utbetaling bredbåndsprosjekt Børselv http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188625 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TFFK Hilde Skjerven Bersvendsen | Journaldato: 05.03.2021 | RegistryNumber: 2893/2021 | Stabsavdelingen Underskrift egenerklæring http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196423 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellen Inga Anti | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 10686/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringsinnspill nedklassifisering av kommunale veier http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195480 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LUOSTEJOK PRODUKSJON AS | Journaldato: 21.06.2021 | RegistryNumber: 9748/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192929 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7197/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Oppdatert smittevernveileder for barnehage http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190090 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 26.03.2021 | RegistryNumber: 4358/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Vedrørende utbetaling av bredbåndsmidler Børselv http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188624 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk - Hilde Skjerven Bersvendsen | Journaldato: 04.03.2021 | RegistryNumber: 2892/2021 | Stabsavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 9 bnr 1 fnr 33 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196422 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellen Inga Anti | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 10685/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringsuttalelse - Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195479 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kurt Roger Pedersen | Journaldato: 21.06.2021 | RegistryNumber: 9747/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192928 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7196/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Oppdaterte smittevernveiledere for skole http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190089 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 26.03.2021 | RegistryNumber: 4357/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Høring – kommuneplanens arealdel 2021 – 2033 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196899 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aksjonsgruppa for gang- og sykkelvei Brennelv Østerbotn | Journaldato: 13.07.2021 | RegistryNumber: 11162/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196363 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Skaug | Journaldato: 01.07.2021 | RegistryNumber: 10626/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringsuttalelse til nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195478 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lakselvdalen bygdelag v/ Øyvind Lindbäck | Journaldato: 21.06.2021 | RegistryNumber: 9746/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192926 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7194/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Oppdaterte smittevernveiledere for skole http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190088 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 26.03.2021 | RegistryNumber: 4356/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196362 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anita Nilsen | Journaldato: 01.07.2021 | RegistryNumber: 10625/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av SOSI-fil - KPA Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196255 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk - Troms og finnmark fylkeskommune | Journaldato: 29.06.2021 | RegistryNumber: 10518/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringsinnspill veilys sak 2020/189 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195477 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helen Johannessen | Journaldato: 21.06.2021 | RegistryNumber: 9745/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192925 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7193/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Tiltak for tilstedeværelse og godt smittevern i barnehage og skole http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190027 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kunnskapsdepartementet | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 4295/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196361 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Monica Skjerping | Journaldato: 01.07.2021 | RegistryNumber: 10624/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høring - nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195476 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helen Johannessen | Journaldato: 21.06.2021 | RegistryNumber: 9744/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling www.porsanger.kommune.no - Høring - kommuneplanens arealdel 2021-2033 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194902 Type: Utgående brev | Avs/Mot: www.porsanger.kommune.no | Journaldato: 11.06.2021 | RegistryNumber: 9170/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192924 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7192/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196259 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig Arne Karlsen | Journaldato: 30.06.2021 | RegistryNumber: 10522/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringsuttalelse- Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195475 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gro Vidal, Asle Vidal, Jo-Inge Vidal | Journaldato: 21.06.2021 | RegistryNumber: 9743/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192923 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7191/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 21 bnr 34 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196248 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ida Karine Johansen | Journaldato: 29.06.2021 | RegistryNumber: 10511/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringsinnspill - Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195474 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TLP - Tverrpolitisk liste i Porsanger | Journaldato: 21.06.2021 | RegistryNumber: 9742/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høring - kommuneplanens arealdel http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193127 Type: Utgående brev | Avs/Mot: REPVÅG KRAFTLAG SA m.fl. | Journaldato: 28.05.2021 | RegistryNumber: 7395/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192921 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7189/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Velkommen til webinar om Egenberedskapsuka 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199108 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 13372/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæringer om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 15 bnr 22 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196174 Type: Inngående brev | Avs/Mot: OBOS BBL | Journaldato: 29.06.2021 | RegistryNumber: 10442/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringsuttalelse - Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195472 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fastboende og eiere av fritidsboliger langs Sandvikvegen/Njarggageaidnu - Ulf Grøtta | Journaldato: 21.06.2021 | RegistryNumber: 9740/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192918 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7186/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Kursinvitasjon: Motorferdsel - Maler til §§ 6, 5 b og c http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199049 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Sundelin, Lise Merete | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 13314/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 5 bnr 138 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196146 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokat Sjco - Eirik André Simonsen | Journaldato: 28.06.2021 | RegistryNumber: 10414/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Redigert høring- Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys- Frist 19.06.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195441 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Høringsparter | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 9709/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192917 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2021 | RegistryNumber: 7185/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Kopi av brev til Porsanger kommune. Ulovlig reklame langs E6 i Porsanger - 200 m nord for Lakselvbru http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198627 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bilister, Porsanger kommune | Journaldato: 27.08.2021 | RegistryNumber: 12893/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 22 bnr 9 og gnr 22 bnr 20 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196095 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATHUSET LAKSELV AS | Journaldato: 28.06.2021 | RegistryNumber: 10363/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Redigert høring- Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys- Frist 19.06.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195440 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Høringsparter | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 9708/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel for Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192843 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK m.fl. | Journaldato: 28.05.2021 | RegistryNumber: 7111/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192916 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7184/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Bli med på Strandryddeuka 11.-19. september http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198577 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hold Norge Rent - Firmapost | Journaldato: 27.08.2021 | RegistryNumber: 12843/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195901 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig Arne Karlsen | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 10169/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringsuttalelse -Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195438 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GAGGA HYTTEFORENING | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 9706/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192915 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7183/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Booking kultursal 21.-22. september 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199335 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Johansen | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 13599/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Kopi av brev til Troms og Finnmark fylkeskommune - Skiltvedtak - Oppsett av vegvisningsskilt til Lakselv videregående skole på E6 i Lakselv http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198565 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 26.08.2021 | RegistryNumber: 12831/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 4/165, Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195873 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokat Gisle Loso AS | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 10141/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høring - Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195422 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BØRSELV OG OMEGN BYGDELAG | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 9690/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192914 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7182/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Innspill til endringer i arealplanutkast Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191669 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fred Persen | Journaldato: 28.04.2021 | RegistryNumber: 5937/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedr. 21-154122-5 - Tillatelse til Motorsport - Motocross på Gairasmoen MX bane 21. - 22. august 2021 - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197676 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 30.07.2021 | RegistryNumber: 11942/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 19 bnr 567 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195797 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokathuset Lakselv AS | Journaldato: 23.06.2021 | RegistryNumber: 10065/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høring og nedklassefisering av kommunale veier og redusering av veilys. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195420 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddleif Nygård | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 9688/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192913 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7181/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Innspill kommunal arealplan http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191668 Type: Inngående brev | Avs/Mot: IDRETTSLAGET STIL | Journaldato: 28.04.2021 | RegistryNumber: 5936/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Invitasjon til plan- og byggesakskonferanse i 2021 i Tromsø og Alta http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197388 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 23.07.2021 | RegistryNumber: 11654/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195778 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Laila Marie Stall | Journaldato: 23.06.2021 | RegistryNumber: 10046/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringsuttalelse privatisering av kommunale veger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195410 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Siri Johansen | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 9678/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Nicolas Wollesen sent you Heimdal Customer Enterprise Agreement - Porsanger Kommune via PandaDoc http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193053 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Heimdal Security Nicolas Wang Wollesen | Journaldato: 27.05.2021 | RegistryNumber: 7321/2021 | Stabsavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192912 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7180/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Tilsagnsbrev http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191665 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk - Troms og Finnmark fylkeskommune - Juli-Anne Staven | Journaldato: 29.04.2021 | RegistryNumber: 5933/2021 | Stabsavdelingen Veiledning til bruk av vannforskriften § 12 - med presiseringer http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197116 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET | Journaldato: 16.07.2021 | RegistryNumber: 11382/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195776 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bill Sandrup Johansen | Journaldato: 23.06.2021 | RegistryNumber: 10044/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringsuttalelse angående nedklassifisering av kommunale veger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195408 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Camilla Vonheim og Odd-Arne Vonheim | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 9676/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192911 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7179/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Noen nye presiseringer i Føringsinstruksen - vedr. føring av bygg og adressering http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197112 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket - Bodil Borch Mietinen | Journaldato: 16.07.2021 | RegistryNumber: 11378/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195768 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magne Johansen | Journaldato: 23.06.2021 | RegistryNumber: 10036/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høring - Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195394 Type: Inngående brev | Avs/Mot: OLDERFJORD TURISTSENTER AS | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 9662/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192910 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7178/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Ditt svar til «Rapportering om bruken av vakt- og administrasjonstilskudd til veterinærdekning for 2020 (LDIR-113B)» (Ref. 13162463) er levert http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189774 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Uio - Nettskjema | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 4042/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Leietider bassenget Lakselv svømmeklubb mm http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199291 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lakselv Svømmeklubb | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 13555/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Øvelse BIVROST uke 38 (september 2021) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197001 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordkappregionen Havn IKS | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 11267/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195766 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harly Rudolf Johansen | Journaldato: 23.06.2021 | RegistryNumber: 10034/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høring angående nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195393 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vidar Rune Wilhelmsen | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 9661/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192909 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7177/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Here are some products that will enhance your company’s cybersecurity - Produkter som vil forbedre ditt selskaps datasikkerhet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192927 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Heimdalsecurity - Heimdal Security | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7195/2021 | Stabsavdelingen Tilbud om tilleggsoppdrag - grågås forskningsprosjekt i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191572 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norsk ornitologisk forening Ingar Øien m.fl. | Journaldato: 28.04.2021 | RegistryNumber: 5840/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Konstruktive løsninger på måkeproblematikken http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196874 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dyrenes Rett | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 11137/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195765 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Unni Målfrid Johannesen | Journaldato: 23.06.2021 | RegistryNumber: 10033/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høring -Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195392 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hanna Oline Pedersen Hansen | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 9660/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192908 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7176/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Svar - Fraud Prevention and Ransomware Encryption - Tilbud for beskyttelse mot svindel og løsepengekrypteringsskadevare http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192552 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Harald Holmvik | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 6820/2021 | Stabsavdelingen Grunneiers tillatelse til å avholde jaktprøve for hund - GNR 20/1 ved Porsvasstoppen - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196787 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 11050/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet, gnr. 7 bnr. 36 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195725 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokathuset Lakselv AS | Journaldato: 22.06.2021 | RegistryNumber: 9993/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høring - Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195391 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Olav Strømme | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 9659/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar - Fraud Prevention and Ransomware Encryption - Tilbud for beskyttelse mot svindel og løsepengekrypteringsskadevare http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192550 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Heimdal Security Nicolas Wang Wollesen | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 6818/2021 | Stabsavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192907 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7175/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Tilsagn om tilskudd til vilttiltak – 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191183 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 21.04.2021 | RegistryNumber: 5451/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilleggsopplysninger til e-post av 5.3.2021 om rapportering om bruken av tildelt vakt- og administrasjonstilskudd til veterinærdekning for 2020 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189439 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2021 | RegistryNumber: 3707/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kopi av brev til Finnmarkseiendommen. Tillatelse til dumping av utfisket pukkellaks i sjø, Finnmarkseiendommen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196755 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 11018/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høring - Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195390 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hjalmar Kåven | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 9658/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 9 bnr 84 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195401 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erling Hansen | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 9669/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192897 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7165/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Rapportering om bruken av tildelt vakt- og administrasjonstilskudd til veterinærdekning for 2020 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188925 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 08.03.2021 | RegistryNumber: 3193/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Angående behovet for kommunale fartsgrenser til sjøs http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196583 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORSK FRILUFTSLIV | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 10846/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 9 bnr 84 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195399 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellen Grethe Søderholm | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 9667/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringsuttalelse - Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195387 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mette Olaussen | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 9655/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192896 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7164/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Trend Micro - fornyelse av vedlikehold - 45 dager til avtalen utløper http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188816 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trendmicro - Trend Micro Renewals | Journaldato: 05.03.2021 | RegistryNumber: 3084/2021 | Stabsavdelingen Endringer i plan- og bygningsloven m.m. (regional plan, dispensasjon) trer i kraft 1. juli 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196580 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 10843/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringsuttalelse - Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195385 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torstein Langmyr | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 9653/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 19 bnr 78 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195280 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ina Marie Pedersen | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 9548/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192894 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7162/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Eiere av camp har meldt seg - sak ikke lenger aktuell http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196561 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 10824/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høring - Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys - Frist 19.06.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195384 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eli Kristin Salicath Wilhelmsen | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 9652/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring konsesjonsfrihet gnr 16 bnr 369 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195111 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tage Pedersen | Journaldato: 16.06.2021 | RegistryNumber: 9379/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192893 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7161/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Leveranse av meglerpakker http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196534 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NEF-Nord-Norge | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 10797/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringsuttalelse - Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veglys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195383 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Magnus Olaussen | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 9651/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 4 bnr 165 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195106 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKAT GISLE LOSO AS | Journaldato: 15.06.2021 | RegistryNumber: 9374/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192890 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7158/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Kopi av brev til Laila N Johansen - Løyve - Godkjenning oppsett av reklameskilt - "Erikiisuvanto fly fishing og kulturopplevelser - Repokoski (kv) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196197 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 10465/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringsuttalelse - Nedklassifisering av kommunale veier http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195382 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir K Pettersen | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 9650/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 16 bnr 469 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194886 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Monica Zahl | Journaldato: 11.06.2021 | RegistryNumber: 9154/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192886 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7154/2021 | Skolefritidsordning Lakselv 21/1458 –3 Kopi av brev til Fefo http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196408 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Petter Harangen | Journaldato: 01.07.2021 | RegistryNumber: 10671/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringsuttalelse -Nedklassifisering av kommunale veier http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195381 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Pedersen | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 9649/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 7 bnr 398 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194670 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATHUSET LAKSELV AS | Journaldato: 09.06.2021 | RegistryNumber: 8938/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192885 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7153/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Anmodning om fjerning av telt på Store Ørnøya i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196290 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 30.06.2021 | RegistryNumber: 10553/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høring-Nedklassifisering av kommunale veier og redusering veilys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195346 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eli Marie Karlsen | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 9614/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr. 9 bnr. 103 og gnr. 15 bnr. 43 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194573 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokathuset Lakselv AS | Journaldato: 08.06.2021 | RegistryNumber: 8841/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192884 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7152/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Gås og påstått smittefare http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196276 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dyrenes rett | Journaldato: 30.06.2021 | RegistryNumber: 10539/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høring-Nedklassifisering av kommunale veier og redusering veilys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195345 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor-ole Johnsen | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 9613/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring - konsesjonsfri overtakelse av eiendom gnr 15 bnr 22 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194490 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Britt Bjørnøy | Journaldato: 08.06.2021 | RegistryNumber: 8758/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192883 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7151/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Oppdatert jordvernstrategi og begrunnelser for jordvern http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195736 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren Troms og Finnmark | Journaldato: 22.06.2021 | RegistryNumber: 10004/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringsuttalelse - Nedklassifisering av kommunale veier i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195343 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sølvi Johansen | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 9611/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194458 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Privatmegleren - Håkon Eidem | Journaldato: 07.06.2021 | RegistryNumber: 8726/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192882 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7150/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Informasjonsbrev 28 om Koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199317 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - Folkehelseinstituttet - vaksine | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 13581/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Brev til kommuner - Bestill brosjyrer til Egenberedskapsuka 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195692 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | Journaldato: 22.06.2021 | RegistryNumber: 9960/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høring- nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195306 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kistrand & Olderfjord Idretts - og bygdelag v /Bente Furu | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 9574/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet - spørsmål http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194445 Type: Inngående brev | Avs/Mot: OBOS - Terje Sjøvold | Journaldato: 07.06.2021 | RegistryNumber: 8713/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192881 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7149/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Informasjonsbrev koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199246 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - Folkehelseinstituttet - vaksine | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 13510/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Brev til Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet. Dispensasjon til innsamling av frø fra trua og freda plantearter, og fra mindre verneområder i Troms og Finnmark http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195169 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 21.06.2021 | RegistryNumber: 9437/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling HØRING – Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195299 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilda Kristine Tønsberg | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 9567/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194163 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Pedersen | Journaldato: 03.06.2021 | RegistryNumber: 8431/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192880 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7148/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Informasjonsbrev om vaksinasjon av ungdom 12-15 år http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199089 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 13353/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Porsanger Kommune: revidert tilbud HPE Simplivity plattform og HPE SToreOnce http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194736 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Haakon Østlund | Journaldato: 20.08.2021 | RegistryNumber: 9004/2021 | Stabsavdelingen Varsel om saksbehandlingstid pga. ferieavvikling for saker etter plan- og bygningsloven http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195466 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 21.06.2021 | RegistryNumber: 9734/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høring - Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195286 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gerd Helene Farstad | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 9554/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194162 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Pedersen | Journaldato: 03.06.2021 | RegistryNumber: 8430/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192879 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7147/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Søknad på ferievikar i helse og omsorg http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191655 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.04.2021 | RegistryNumber: 5923/2021 | Stabsavdelingen Informasjonsbrev nr 27 om koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198836 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - Folkehelseinstituttet - vaksine | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 13102/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Opprettelse av friområder for hund http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195344 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk kennelklubb | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 9612/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringsuttalelse - Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195249 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATHUSET LAKSELV AS | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 9517/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Porsanger Kommune: revidert tilbud HPE Simplivity plattform og HPE SToreOnce http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194686 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea Haakon Østlund | Journaldato: 09.06.2021 | RegistryNumber: 8954/2021 | Stabsavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194161 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Pedersen | Journaldato: 03.06.2021 | RegistryNumber: 8429/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192878 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7146/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Svar på tilbud om sommerjobb http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191306 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maiken Johnsen Utsi | Journaldato: 22.04.2021 | RegistryNumber: 5574/2021 | Stabsavdelingen Høring- Nedklassifisering av kommunale veier http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195230 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stabbursnes og omegn bygdelag | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 9498/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Merknad til nabovarsel - tilbygg i Laatasveien 20 - gnr 16/461 - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194894 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FeFo - Finnmarkseiendommen | Journaldato: 11.06.2021 | RegistryNumber: 9162/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Porsanger Kommune: revidert tilbud HPE Simplivity plattform og HPE SToreOnce http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194685 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Haakon Østlund | Journaldato: 09.06.2021 | RegistryNumber: 8953/2021 | Stabsavdelingen Egenerklæringer om konsesjonsfrihet gnr. 24 bnr. 7 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193894 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokathuset Lakselv AS | Journaldato: 02.06.2021 | RegistryNumber: 8162/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192877 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7145/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Tilbud om sommerjobb http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191148 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cecilie Nicolaisen | Journaldato: 20.04.2021 | RegistryNumber: 5416/2021 | Stabsavdelingen Høring- Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195210 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fred Jonas Dyrstad | Journaldato: 16.06.2021 | RegistryNumber: 9478/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Porsanger Kommune: revidert tilbud HPE Simplivity plattform og HPE SToreOnce http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194684 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea Haakon Østlund | Journaldato: 09.06.2021 | RegistryNumber: 8952/2021 | Stabsavdelingen Vedr. 19-00857-21 - Lakselv lufthavn - Nabovarsler - Forespørsel om byggehøyder - Meieriveien 2 i Lakselv - Gbnr 17/38 - Porsanger kommune - Foreløpig uttalelse fra Avinor http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193472 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Avinor AS | Journaldato: 01.06.2021 | RegistryNumber: 7740/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 20 bnr 13 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193357 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokathuset Lakselv AS | Journaldato: 31.05.2021 | RegistryNumber: 7625/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192875 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7143/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Søknad som vikarer i hjemmetjenesten http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191099 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.04.2021 | RegistryNumber: 5367/2021 | Stabsavdelingen Informasjonsbrev nr 26 om koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198202 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - Folkehelseinstituttet - vaksine | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 12468/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Svar på tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195733 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Arne Nilsen | Journaldato: 22.06.2021 | RegistryNumber: 10001/2021 | Stabsavdelingen Høring- Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195208 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig-Ronny Nilsen | Journaldato: 16.06.2021 | RegistryNumber: 9476/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Porsanger Kommune: revidert tilbud HPE Simplivity plattform og HPE SToreOnce http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194683 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Haakon Østlund | Journaldato: 09.06.2021 | RegistryNumber: 8951/2021 | Stabsavdelingen Viktig informasjon: Ny organisering av sertifiseringsmyndighet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194460 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljøfyrtårn | Journaldato: 07.06.2021 | RegistryNumber: 8728/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192818 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7086/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Svar på tilbud om sommerjobb http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191069 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Katrine Gran | Journaldato: 19.04.2021 | RegistryNumber: 5337/2021 | Stabsavdelingen Brev til kommunelegen om korona http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198131 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - Folkehelseinstituttet | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12397/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195516 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Arne Nilsen | Journaldato: 21.06.2021 | RegistryNumber: 9784/2021 | Stabsavdelingen Høring- Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195207 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sonja Lindbäck | Journaldato: 16.06.2021 | RegistryNumber: 9475/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Porsanger Kommune: revidert tilbud HPE Simplivity plattform og HPE SToreOnce http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194682 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea Haakon Østlund | Journaldato: 09.06.2021 | RegistryNumber: 8950/2021 | Stabsavdelingen Skarpskytingsøvelse med artilleri, Finnmark landforsvar http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194364 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mil - Rolf Kulseng Ytterstad | Journaldato: 04.06.2021 | RegistryNumber: 8632/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192797 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2021 | RegistryNumber: 7065/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 15 bnr 22 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192688 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Hermann Uglem | Journaldato: 20.05.2021 | RegistryNumber: 6956/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på tilbud om sommerjobb http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191066 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vigdis Mortensen | Journaldato: 19.04.2021 | RegistryNumber: 5334/2021 | Stabsavdelingen Informasjonsbrev om stor økning i leveranser til Norge http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198123 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - vaksine | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12389/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Høring- Nedklassifisering av kommunale veier og veilys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195206 Type: Inngående brev | Avs/Mot: idar johansen | Journaldato: 16.06.2021 | RegistryNumber: 9474/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Porsanger Kommune: revidert tilbud HPE Simplivity plattform og HPE SToreOnce http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194681 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Haakon Østlund | Journaldato: 09.06.2021 | RegistryNumber: 8949/2021 | Stabsavdelingen Kopi av brev til Liv-Charlotte Svala. Søknad om tilleggsareal til gnr 5436/16/397 - Ikke tatt til behandling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194185 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 04.06.2021 | RegistryNumber: 8453/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192796 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2021 | RegistryNumber: 7064/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 31 bnr 1 fnr 40 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192505 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Camilla Louise Lukkari | Journaldato: 14.05.2021 | RegistryNumber: 6773/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på tilbud om sommerjobb http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191062 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pirjo Hannele Heiskanen | Journaldato: 19.04.2021 | RegistryNumber: 5330/2021 | Stabsavdelingen Informasjonsbrev nr 25 om koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198108 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - Folkehelseinstituttet - vaksine | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12374/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Søknad om ny barnehageplass http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198004 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.08.2021 | RegistryNumber: 12270/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Svar på tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195377 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ida Johanne Meland | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 9645/2021 | Stabsavdelingen Høring- Nedklassifisering av kommunale veier http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195205 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vivian Dyrstad | Journaldato: 16.06.2021 | RegistryNumber: 9473/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Porsanger Kommune: revidert tilbud HPE Simplivity plattform og HPE SToreOnce http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194680 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Haakon Østlund | Journaldato: 09.06.2021 | RegistryNumber: 8948/2021 | Stabsavdelingen Oversikt MF og MUF for Troms og Finnmark pr. 1. mai 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194299 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 04.06.2021 | RegistryNumber: 8567/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192769 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2021 | RegistryNumber: 7037/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 31 bnr 1 fnr 40 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192504 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kim Ove Pettersen | Journaldato: 14.05.2021 | RegistryNumber: 6772/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Utlysning av stilling - Ferievikariater i helse og omsorg http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191026 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JobbNorge | Journaldato: 19.04.2021 | RegistryNumber: 5294/2021 | Stabsavdelingen Tilbakelevering av Toyota reg.nr ZX23316 - kontrakt nr. 814994 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190906 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TOYOTA KREDITBANK GMBH norsk avdeling av utenlandsk foretak | Journaldato: 15.04.2021 | RegistryNumber: 5174/2021 | Stabsavdelingen Rekvisisjon oppmålingsforretning i sak 2019/2209 -Nordkapp kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199316 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 13580/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny barnehageplass http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197821 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.08.2021 | RegistryNumber: 12087/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Infobrev dose 2 til studenter http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197780 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - vaksine | Journaldato: 04.08.2021 | RegistryNumber: 12046/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Svar på tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195366 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Tommy Haugli | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 9634/2021 | Stabsavdelingen Høring- Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195204 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lissbeth Lindback | Journaldato: 16.06.2021 | RegistryNumber: 9472/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Porsanger Kommune: revidert tilbud HPE Simplivity plattform og HPE SToreOnce http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194521 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea Haakon Østlund | Journaldato: 09.06.2021 | RegistryNumber: 8789/2021 | Stabsavdelingen Kopi av brev til Stabbursnes Naturhus og Museum. Melding om vedtak - Tillatelse til organisert ferdsel i Stabbursdalen nasjonalpark - jubileumsfeiring http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193157 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 01.06.2021 | RegistryNumber: 7425/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192630 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2021 | RegistryNumber: 6898/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 21 bnr 198 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192412 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATHUSET LAKSELV AS | Journaldato: 12.05.2021 | RegistryNumber: 6680/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbakemelding jobbtilbud http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190960 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tuva Ovedia Olaussen | Journaldato: 16.04.2021 | RegistryNumber: 5228/2021 | Stabsavdelingen Tilbakelevering av Toyota reg.nr ZX23315 - kontrakt nr. 814993 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190904 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TOYOTA KREDITBANK GMBH norsk avdeling av utenlandsk foretak | Journaldato: 15.04.2021 | RegistryNumber: 5172/2021 | Stabsavdelingen Varsel om oppmålingsforretning av grensepåvisning for GBFnr 9/1/128, Nordkapp kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199245 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 13509/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195353 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kine Helen Sarre | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 9621/2021 | Stabsavdelingen Søknad om ny barnehageplass http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195273 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 9541/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Høring- Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195203 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Johansen | Journaldato: 16.06.2021 | RegistryNumber: 9471/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kopi av brev til Idrettslaget STIL. Tilsagn om momskompensasjon - IDRETTSLAGET STIL, org.nr. 994 101 501 - Igeldas skianlegg- klubbhus - anleggsnummer: 59324 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195002 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lotteri- og stiftelsestilsynet | Journaldato: 15.06.2021 | RegistryNumber: 9270/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Porsanger Kommune: revidert tilbud HPE Simplivity plattform og HPE SToreOnce http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194520 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Haakon Østlund | Journaldato: 09.06.2021 | RegistryNumber: 8788/2021 | Stabsavdelingen Kopi av brev til LT Laft og Bygg AS. Foreløpig svar - søknad om tilleggstomt til næringstomta gnr 19/185 - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192827 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 21.05.2021 | RegistryNumber: 7095/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192620 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2021 | RegistryNumber: 6888/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 17 bnr 567 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192411 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATHUSET LAKSELV AS | Journaldato: 12.05.2021 | RegistryNumber: 6679/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på tilbud om sommerjobb http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190959 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mina Marie Solheim | Journaldato: 16.04.2021 | RegistryNumber: 5227/2021 | Stabsavdelingen Varsel om oppmålingsforretning av grensepåvisning for GBFnr 9/1/128, Nordkapp kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199244 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åshild Irene Hansen | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 13508/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Angående sak 2018/703‐38/L50 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199106 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Arne Pettersen | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 13370/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Uke 30: Fordeling av Comirnaty og Spikevax (tidligere Covid-19 Moderna) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197234 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 11500/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Høringsuttalelse - Nedklassifisering av kommunale veier http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195202 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Håvard Olsen | Journaldato: 16.06.2021 | RegistryNumber: 9470/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195011 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Turid Reeberg | Journaldato: 15.06.2021 | RegistryNumber: 9279/2021 | Stabsavdelingen Søknad om ny barnehageplass http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193900 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2021 | RegistryNumber: 8168/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Brev til Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag. Dispensasjon til innsamling av insekter i Børselvdalen naturreservat http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192772 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 20.05.2021 | RegistryNumber: 7040/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192394 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.05.2021 | RegistryNumber: 6662/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 2021 Konsesjonsfrihet, gnr. 21 bnr. 26 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192391 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokatselskap - Anne Haraldsvik | Journaldato: 11.05.2021 | RegistryNumber: 6659/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Spørsmål knyttet til tilbud om sommerjobb http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190954 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mina Marie Solheim | Journaldato: 16.04.2021 | RegistryNumber: 5222/2021 | Stabsavdelingen Varsel om oppmålingsforretning av grensepåvisning for GBFnr 9/1/128, Nordkapp kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199242 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Kristian Brynjulfsen | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 13506/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Formannsk. behandl. av klage ref 2018/703-32 L50 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199039 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørrnar Steffensen | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 13304/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Fra vaksineforsyningen - Distribusjon Comirnaty uke 29 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197066 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 11332/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Høringsuttalelse - Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195201 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eva og Ulf Helge Klevstad | Journaldato: 16.06.2021 | RegistryNumber: 9469/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194803 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kine Helen Sarre | Journaldato: 11.06.2021 | RegistryNumber: 9071/2021 | Stabsavdelingen Bestilling jfr. revidert tilbud på HPE Simplivity plattform http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194363 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea Haakon Østlund | Journaldato: 09.06.2021 | RegistryNumber: 8631/2021 | Stabsavdelingen Svar på søknad om barnehageplass http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193008 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2021 | RegistryNumber: 7276/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Kopi av brev til Statens vegvesen. Anmodning om riving av ulovlig oppsatt gjerde langs E6 på Stabbursnes i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192768 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bilister som kjører E6 daglig | Journaldato: 20.05.2021 | RegistryNumber: 7036/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192337 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.05.2021 | RegistryNumber: 6605/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr 26 bnr 47 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192220 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 07.05.2021 | RegistryNumber: 6488/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på tilbud om sommerjobb http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190776 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maj-Britt Kollevåg Busæt | Journaldato: 14.04.2021 | RegistryNumber: 5044/2021 | Stabsavdelingen Varsel om oppmålingsforretning av grensepåvisning for GBFnr 9/1/128, Nordkapp kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199240 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eduardo Javier Moreno-Diaz | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 13504/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Nyhetsbrev om koronasertifikat til kommuner http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197062 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - Folkehelseinstituttet vaksine | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 11328/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Nedleggelse av kommunal vei, Vannverksveien, Olderfjord sør http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195143 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Thomassen | Journaldato: 16.06.2021 | RegistryNumber: 9411/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194802 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Tommy Haugli | Journaldato: 11.06.2021 | RegistryNumber: 9070/2021 | Stabsavdelingen Finansiering nytt datasenter http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192733 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hpe - Menezes, Juliana | Journaldato: 20.05.2021 | RegistryNumber: 7001/2021 | Stabsavdelingen Kyst- og havnekonferansen 2021 - forhåndsinvitasjon http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192722 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystverket - Honningsvåg, Konferanse | Journaldato: 20.05.2021 | RegistryNumber: 6990/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192282 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.05.2021 | RegistryNumber: 6550/2021 | Skolefritidsordning Lakselv egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr 10 bnr 15 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192178 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dagfinn Birkely Andersen | Journaldato: 06.05.2021 | RegistryNumber: 6446/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Nydyrkingsprosjekt http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191408 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nlr - Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge - Anne Kristiansen | Journaldato: 26.04.2021 | RegistryNumber: 5676/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på tilbud om sommerjobb http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190749 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nora Blomkvist | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5017/2021 | Stabsavdelingen Varsel om oppmålingsforretning i sak 2019/2209, Nordkapp kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199239 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell-Åge Meyer | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 13503/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vaksinering mot SARS-CoV-2 av personer som ikke selv kan samtykke til vaksineringen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196593 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 10856/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Nedklassifisering Sandvikveien http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195123 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harald Mathisen | Journaldato: 15.06.2021 | RegistryNumber: 9391/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194800 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Turid Reeberg | Journaldato: 11.06.2021 | RegistryNumber: 9068/2021 | Stabsavdelingen Finansiering nytt datasenter http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192730 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hpe - Follestad, Ivar | Journaldato: 20.05.2021 | RegistryNumber: 6998/2021 | Stabsavdelingen Artikler om gullsjakal – nok et oppjustert pdf-vedlegg http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192649 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Våre rovdyr | Journaldato: 19.05.2021 | RegistryNumber: 6917/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om overflytting av barnehageplass http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192335 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.05.2021 | RegistryNumber: 6603/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192280 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.05.2021 | RegistryNumber: 6548/2021 | Skolefritidsordning Lakselv egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr 10 bnr 15 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192175 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jonny Birkely Andersen | Journaldato: 06.05.2021 | RegistryNumber: 6443/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på tilbud om sommerjobb http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190679 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Emilie Abrahamsen | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 4947/2021 | Stabsavdelingen Varsel om oppmålingsforretning i sak 2019/2209, Nordkapp kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199238 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 13502/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Saksnr 2021/7586 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198127 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Arne Pettersen | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12393/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev til kommunene - Tilbud om vaksine til barn-ungdom i alderen 12-15 år med alvorlig grunnsykdom http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196579 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 10842/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Høringsuttalelse - Nedklassifisering av kommunale veier http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195070 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inge Olaissen | Journaldato: 15.06.2021 | RegistryNumber: 9338/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194798 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kine Helen Sarre | Journaldato: 11.06.2021 | RegistryNumber: 9066/2021 | Stabsavdelingen Sendingsmelding fra Atea - Terminalserver CALs http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192791 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea Kundesenter | Journaldato: 21.05.2021 | RegistryNumber: 7059/2021 | Stabsavdelingen Finansiering nytt datasenter http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192719 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HPE Follestad, Ivar | Journaldato: 20.05.2021 | RegistryNumber: 6987/2021 | Stabsavdelingen Artikler om gullsjakal – oppjustert pdf-vedlegg http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192514 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Foreningen Våre Rovdyr | Journaldato: 14.05.2021 | RegistryNumber: 6782/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny barnehageplass http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192179 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.05.2021 | RegistryNumber: 6447/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr 10 bnr 15 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192173 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pål Arthur Andersen | Journaldato: 06.05.2021 | RegistryNumber: 6441/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192089 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.05.2021 | RegistryNumber: 6357/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Søknad om utsatt frist i prosjekt sak 2018/1228 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191398 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 23.04.2021 | RegistryNumber: 5666/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på tilbud om sommerjobb http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190678 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andrea Amundsen | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 4946/2021 | Stabsavdelingen Varsel om oppmålingsforretning i sak 2020/756, Nordkapp kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199237 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arve Olsen | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 13501/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill til klage i sak 2018/703-38/L50 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198126 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Irma Nilsen | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12392/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev til kommunene - Tilbud om vaksine til barn-ungdom i alderen 12-15 år med alvorlig grunnsykdom http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196578 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 10841/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Kopi av brev til Norconsult. Godkjenning - Midlertidig brukstillatelse. VVA-anlegg GBnr. 17/274 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195918 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger kommune | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 10186/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringsuttalelse angående nedklassifisering av kommunale veier http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195019 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LAKSELV OG OMEGN PENSJONISTFORENING | Journaldato: 15.06.2021 | RegistryNumber: 9287/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194797 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida Johanne Meland | Journaldato: 11.06.2021 | RegistryNumber: 9065/2021 | Stabsavdelingen Orientering til nettselskaper og kommuner - NVEs prioriteringer for behandling av nettsaker http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192468 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NVE -Norges vassdrags- og energidirektorat | Journaldato: 14.05.2021 | RegistryNumber: 6736/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr 10 bnr 15 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192171 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Birkely Andersen | Journaldato: 06.05.2021 | RegistryNumber: 6439/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192088 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.05.2021 | RegistryNumber: 6356/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Søknad om ny barnehageplass http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191983 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.05.2021 | RegistryNumber: 6251/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Finansiering nytt datasenter http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191516 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hpe - Menezes, Juliana | Journaldato: 04.05.2021 | RegistryNumber: 5784/2021 | Stabsavdelingen Svar på tilbud om sommerjobb http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190677 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maria Pedersen | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 4945/2021 | Stabsavdelingen Søknad om ferdigattest, 17/535 og 17/536 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190010 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VERTE LANDSKAP & ARKITEKTUR AS | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 4278/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Varsel om oppmålingsforretning i sak 2020/756, Nordkapp kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199236 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Gustav Kortsen | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 13500/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilsagn om tilskudd over Bredbåndstilskudd (KMD kap. 541, post 60) til prosjektet «Bredbånd i Porsanger 2021 – Leirpollen og Mårnes v /Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199158 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 13422/2021 | Stabsavdelingen Leieavtale Børselv Oppvekstsenter (140721) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198784 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsangerfjorden Lodge | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 13050/2021 | Stabsavdelingen Vedrørende tvangsmulkt byggesak. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198071 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jon Arne Pettersen | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12337/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedr. regulering av Haukibrinken boligfelt, Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196597 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Forsvarsbygg - Henriksen, Runar | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 10860/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Informasjonsbrev nr 23 om koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196472 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - Folkehelseinstituttet - vaksine | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 10735/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Høring - Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195009 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann-Britt Othelie Skog | Journaldato: 15.06.2021 | RegistryNumber: 9277/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192055 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.05.2021 | RegistryNumber: 6323/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense G.nr.5 B.nr118 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192070 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Olav Strømme | Journaldato: 05.05.2021 | RegistryNumber: 6338/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Finansiering nytt datasenter http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191512 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hpe - Follestad, Ivar | Journaldato: 04.05.2021 | RegistryNumber: 5780/2021 | Stabsavdelingen Svar på tilbud om sommerjobb http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190676 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mina Marie Solheim | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 4944/2021 | Stabsavdelingen informasjon fra mobbeombudet i region Finnmark http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199318 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk -Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 13582/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Varsel om oppmålingsforretning i sak 2020/756, Nordkapp kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199235 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Heidi Andreassen | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 13499/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Leieavtale Børselv Oppvekstsenter (140721) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198781 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Porsangerfjorden Lodge | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 13047/2021 | Stabsavdelingen Lisenser til Veeam for Microsoft 365 - økning i antall http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198368 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Trond Sundby | Journaldato: 25.08.2021 | RegistryNumber: 12634/2021 | Stabsavdelingen Informasjonsbrev nr 22 om koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195939 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - Folkehelseinstituttet - vaksine | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 10207/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Vedr. regulering av Haukibrinken boligfelt, Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195824 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Forsvarsbygg - Region Nord | Journaldato: 23.06.2021 | RegistryNumber: 10092/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringsuttalelse - Nedklassifisering av kommunale veier og gatelys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195008 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Ole Henriksen | Journaldato: 15.06.2021 | RegistryNumber: 9276/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Nytteløs skuddpremie http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192489 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dyrenes Rett - Jenny Rolness | Journaldato: 14.05.2021 | RegistryNumber: 6757/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192041 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.05.2021 | RegistryNumber: 6309/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Finansiering av nytt datasenter er på plass http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191507 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea Haakon Østlund | Journaldato: 04.05.2021 | RegistryNumber: 5775/2021 | Stabsavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr 34 bnr 144 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191864 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aud Kristin Samuelsen | Journaldato: 03.05.2021 | RegistryNumber: 6132/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om barnehageplass http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191708 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.04.2021 | RegistryNumber: 5976/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Svar på tilbud om sommerjobb http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190675 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tuva Ovedia Olaussen | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 4943/2021 | Stabsavdelingen IMDis nye tilskuddsløsning er snart klar for bruk - registrer IMDi Tilskudd kommune superbruker innen 16.09.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199254 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Imdi - Digitale tilskudd | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 13518/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Varsel om oppmålingsforretning i sak 2020/756, Nordkapp kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199231 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 13495/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Lisenser til Veeam for Microsoft 365 - økning i antall http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198367 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea Trond Sundby | Journaldato: 25.08.2021 | RegistryNumber: 12633/2021 | Stabsavdelingen Utsettelse på frist til bemerkelser i sak 2018/703-38/L50 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197819 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET REKVE, PLEYM & CO DA | Journaldato: 04.08.2021 | RegistryNumber: 12085/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Etterregistrering av koronavaksiner tatt utenfor Norge http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195156 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - vaksine | Journaldato: 16.06.2021 | RegistryNumber: 9424/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Høringsuttalelse - Privatisering av kommunal vei http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194975 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fastboende og Hytteeiere på denne veien | Journaldato: 14.06.2021 | RegistryNumber: 9243/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bestillingsbekreftelse for ordre 0002635657 - Terminalserver CALs http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192294 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea Kundesenter | Journaldato: 09.06.2021 | RegistryNumber: 6562/2021 | Stabsavdelingen Svar på tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194627 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Renate Våg Boine | Journaldato: 09.06.2021 | RegistryNumber: 8895/2021 | Stabsavdelingen Vedr. regulering av Haukibrinken boligfelt, Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194701 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Forsvarsbygg - Region Nord | Journaldato: 09.06.2021 | RegistryNumber: 8969/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev angående fjernavlesning av vannmålere http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192301 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FELO | Journaldato: 10.05.2021 | RegistryNumber: 6569/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Finansiering nytt datasenter http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191505 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HPE Menezes, Juliana m.fl. | Journaldato: 04.05.2021 | RegistryNumber: 5773/2021 | Stabsavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191948 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.05.2021 | RegistryNumber: 6216/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr. 7 bnr. 273 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191759 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokathuset Lakselv AS | Journaldato: 30.04.2021 | RegistryNumber: 6027/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny barnehageplass http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191096 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.04.2021 | RegistryNumber: 5364/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Tilbud om sommerjobb http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190671 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ali Madad Nazari | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 4939/2021 | Stabsavdelingen Invitasjon til deltakelse i Utdanningdirektoratets årlige barnehagespørring http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198794 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SINTEF | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 13060/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Varsel om oppmålingsforretning i sak 2020/549, Nordkapp kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199229 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LØVLAND MASKIN OG TRANSPORT AS | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 13493/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oppsigelse av lisensavtale Qualys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198301 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea Trond Sundby | Journaldato: 25.08.2021 | RegistryNumber: 12567/2021 | Stabsavdelingen Lisenser til Veeam for Microsoft 365 - økning i antall http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198366 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea Trond Sundby | Journaldato: 25.08.2021 | RegistryNumber: 12632/2021 | Stabsavdelingen Foreløpig svar - innsynsbegjæring http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197891 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Amedia - Arnfinn Sjøenden | Journaldato: 18.08.2021 | RegistryNumber: 12157/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Signert kontrakt for rode3 med vedlegg http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197293 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingar Jonas | Journaldato: 30.07.2021 | RegistryNumber: 11559/2021 | Stabsavdelingen Informasjonsbrev nr 21 om Koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195052 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - Folkehelseinstituttet - vaksine | Journaldato: 15.06.2021 | RegistryNumber: 9320/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Høring - Nedklassifisering av kommunale veier - Billajohkavei /Veg til Billefjorddalen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194974 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hjalmar Kaaby | Journaldato: 14.06.2021 | RegistryNumber: 9242/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194280 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karen Bær Eira | Journaldato: 04.06.2021 | RegistryNumber: 8548/2021 | Stabsavdelingen Haukibrinken boligfelt - Revidert notat dat.26.5.2021 til innspill innkommet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193095 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mgarkitekter - Roy Bakken | Journaldato: 27.05.2021 | RegistryNumber: 7363/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev til Skanska Norge AS. Grunneiers tillatelse til midlertidig lagring av "frese-asfalt" - Indre Sortvik - GNR 1/1 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192242 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 10.05.2021 | RegistryNumber: 6510/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191947 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.05.2021 | RegistryNumber: 6215/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Bestilling av Terminalserver CALs http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191922 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea Hilde Dragset | Journaldato: 04.05.2021 | RegistryNumber: 6190/2021 | Stabsavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 6 bnr 2 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191721 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wiggo Saasen | Journaldato: 29.04.2021 | RegistryNumber: 5989/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 7/286 og 7/500 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191248 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Raymond Johansen | Journaldato: 22.04.2021 | RegistryNumber: 5516/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud om sommerjobb http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190670 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjarte Bakkevold Olsen | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 4938/2021 | Stabsavdelingen Svarslipp barnehageopptak http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190628 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.04.2021 | RegistryNumber: 4896/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Varsel om oppmålingsforretning i sak 2020/549, Nordkapp kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199228 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 13492/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Venteliste PPD pr 23.08.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198718 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PPD MIDT-FINNMARK IKS | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 12984/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Innsynsbegjæring http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197879 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Amedia - Arnfinn Sjøenden | Journaldato: 06.08.2021 | RegistryNumber: 12145/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Signert kontrakt for rode3 med vedlegg sak 2020/1331 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197170 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingar Jonas | Journaldato: 30.07.2021 | RegistryNumber: 11436/2021 | Stabsavdelingen Vedrørende tvangsmulkt byggesak. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197579 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Arne Pettersen | Journaldato: 28.07.2021 | RegistryNumber: 11845/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oppgjørsoppstilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196842 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Privatmegleren | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 11105/2021 | Stabsavdelingen MVM Q2 Reports http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194817 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fencenordic - Rune Marius Rokke | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 9085/2021 | Stabsavdelingen Innspill veinavn sak 2020/189 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194972 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helen Johannessen | Journaldato: 14.06.2021 | RegistryNumber: 9240/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Forberede henvendelser angående feil- eller mangelfull informasjon til bruk i koronasertifikatet (SYSVAK og MSIS Labdatabasen) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194464 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - Folkehelseinstituttet - vaksine | Journaldato: 07.06.2021 | RegistryNumber: 8732/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193543 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Renate Våg Boine | Journaldato: 01.06.2021 | RegistryNumber: 7811/2021 | Stabsavdelingen Haukibrinken boligfelt - Innspill fra høring - Forslag til revidert planprogram - Notat Innspill med forslagsstillers kommentarer http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193059 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mgarkitekter - Roy Bakken | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7327/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Dokumentasjon Veeam http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192396 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Lars Ragnar Kristoffersen | Journaldato: 12.05.2021 | RegistryNumber: 6664/2021 | Stabsavdelingen 18/1732 Endring i rundskriv T-2/16 om nasjonale og vesentlege regionale interesse på miljøområdet - handsaming av nye torvuttak http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192235 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kld Dep - Jan Erik Torfinn Larsen | Journaldato: 07.05.2021 | RegistryNumber: 6503/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191946 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.05.2021 | RegistryNumber: 6214/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 21 bnr 198 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191620 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokathuset Lakselv AS - Per A. Amundsen | Journaldato: 28.04.2021 | RegistryNumber: 5888/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 7/464 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191247 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frode Johansen | Journaldato: 22.04.2021 | RegistryNumber: 5515/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud om sommerjobb http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190669 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Emilie Abrahamsen | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 4937/2021 | Stabsavdelingen Svarslipp barnehageopptak http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190626 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.04.2021 | RegistryNumber: 4894/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Varsel om oppmålingsforretning i sak 2020/455, Nordkapp kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199214 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Seppola | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 13478/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Informasjonsbrev om Utdanningsdirektoratets spørring til Barnehagemyndigheten http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198568 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sintef - Barnehage | Journaldato: 26.08.2021 | RegistryNumber: 12834/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Pressemelding 12. august 2021 - positivt smittetilfelle http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198008 Type: Utgående brev | Avs/Mot: www.porsanger.kommune.no | Journaldato: 13.08.2021 | RegistryNumber: 12274/2021 | Kommunedirektøren ang Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197314 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsangerfjorden Lodge | Journaldato: 29.07.2021 | RegistryNumber: 11580/2021 | Stabsavdelingen Klage - Tvangsmulkt byggesak. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197575 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Arne Pettersen | Journaldato: 28.07.2021 | RegistryNumber: 11841/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Signert kontrakt for rode 4 med vedlegg -Porsanger kommune og SRS Maskin & Landbruk http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197169 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingar Jonas | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 11435/2021 | Stabsavdelingen Overtakelsesprotokoll Kirkeveien http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196475 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inge Bock m.fl. | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 10738/2021 | Stabsavdelingen Fence - Managed Vulnerability Management (MVM) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194537 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fencenordic - Hassan Nawaz | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 8805/2021 | Stabsavdelingen Tilsvar på privatisering av vei for beboere i Billefjorddalen v. gårdsnr. 7 br.nr 1. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194971 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Peter Henriksen | Journaldato: 14.06.2021 | RegistryNumber: 9239/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tidsintervall mellom første og andre dose av mRNA-vaksiner http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194463 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - Folkehelseinstituttet - vaksine | Journaldato: 07.06.2021 | RegistryNumber: 8731/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Viktig informasjon om krav angående luftfartshinder http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192098 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Luftfartstilsynet | Journaldato: 06.05.2021 | RegistryNumber: 6366/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191945 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.05.2021 | RegistryNumber: 6213/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 31 bnr 1 fnr 51 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191480 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liv Tone Boine | Journaldato: 26.04.2021 | RegistryNumber: 5748/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innspill til varsel om oppstart av planarbeid - Haukibrinken boligfelt (2020002) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191439 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 26.04.2021 | RegistryNumber: 5707/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 7/323 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191242 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anette Johanne Pedersen | Journaldato: 22.04.2021 | RegistryNumber: 5510/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud om sommerjobb http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190667 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pirjo Heiskanen | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 4935/2021 | Stabsavdelingen Svarslipp barnehageopptak http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190625 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.04.2021 | RegistryNumber: 4893/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Varsel om oppmålingsforretning i sak 2020/455, Nordkapp kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199212 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORTH CAPE TOURS AS | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 13476/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Møter med nye repr. for barnehagemyndighet og skoleeiere 8. og 9. september http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198273 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 20.08.2021 | RegistryNumber: 12539/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen ang Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197313 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Porsangerfjorden Lodge | Journaldato: 29.07.2021 | RegistryNumber: 11579/2021 | Stabsavdelingen Bestilling av innsyn - 11064/2021 Dokument tittel Deres referanse 2018/703-32/L50 - Melding om vedtak - retting og tvangsmulkt - gnr 26 bnr 38 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197571 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Arne Pettersen | Journaldato: 27.07.2021 | RegistryNumber: 11837/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ønsker innsyn SRS Maskin & Landbruk AS sin brøytekontrakt http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196797 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingar Jonas - Varamedlem porsanger kommunestyre | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 11060/2021 | Stabsavdelingen RF13.50 - Melding fra saksbehandler -Bredbånd i Porsanger 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195436 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune - Regionalforvaltning - RF13.50 | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 9704/2021 | Stabsavdelingen Fence - Managed Vulnerability Management (MVM) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194334 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fencenordic Hassan Nawaz | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 8602/2021 | Stabsavdelingen Vedr. Høring - Nedklassifisering av Rappuntie http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194966 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Beboere i Rappuntie 6, Rappuntie 38 og Rappuntie 40 | Journaldato: 14.06.2021 | RegistryNumber: 9234/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på lærerstilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193511 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.06.2021 | RegistryNumber: 7779/2021 | Stabsavdelingen Oversendelse av signert kjøpekontrakt http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193189 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BOCK & PARTNERE EIENDOMSMEGLING AS | Journaldato: 28.05.2021 | RegistryNumber: 7457/2021 | Stabsavdelingen Sommervaksinering - Informasjonsbrev fra koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192833 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - vaksine | Journaldato: 21.05.2021 | RegistryNumber: 7101/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Ny veileder om reindrift og plan- og bygningsloven http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192048 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | Journaldato: 05.05.2021 | RegistryNumber: 6316/2021 | Kommunalteknikk og beredskap Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191933 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.05.2021 | RegistryNumber: 6201/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 31 bnr 1 fnr 51 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191479 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Olaf Varsi | Journaldato: 26.04.2021 | RegistryNumber: 5747/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Fylkeskommunens innspill - oppstart av planarbeid - høring av planprogram - Haukibrinken boligfelt - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191432 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 26.04.2021 | RegistryNumber: 5700/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 7/299 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191240 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Runar Johnsen | Journaldato: 22.04.2021 | RegistryNumber: 5508/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud om sommerjobb http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190666 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vigdis Mortensen | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 4934/2021 | Stabsavdelingen Svarslipp barnehageopptak http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190519 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.04.2021 | RegistryNumber: 4787/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Bestilling: Porsanger Kommune: Server for Veeam Imutable http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189491 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Haakon Østlund | Journaldato: 16.03.2021 | RegistryNumber: 3759/2021 | Stabsavdelingen Varsel om oppmålingsforretning i sak 2020/455, Nordkapp kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199209 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 13473/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling 06/01210-84 - Melding om vedtak - tildeling av veiadresser for vestsiden av Porsangerfjorden - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198835 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket Nordland, Troms og Finnmark | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 13101/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ang ny leieavtale for Børselv skole Sak 2016/434 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197312 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Porsangerfjorden Lodge | Journaldato: 21.07.2021 | RegistryNumber: 11578/2021 | Stabsavdelingen Varslingsadresser for virksomheter med flere underenheter - orgnr 974 790 114 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196988 Type: Inngående brev | Avs/Mot: REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 11254/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Kontraktsmøte rode 3 og 4 - SRS Maskin & Landbruk AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196502 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmark Dagblad | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 10765/2021 | Stabsavdelingen Signert avtale med Fence AS - med vedlegg - F-Secure sårbarhetsskanning og analyse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194211 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fencenordic - Eumail Docusign - DocuSign EU System | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 8479/2021 | Stabsavdelingen Høringsuttalelse - Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194965 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trygve Nilsen | Journaldato: 14.06.2021 | RegistryNumber: 9233/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bestillingsbekreftelse for ordre 0002589690 - Telling V3018314 år 3 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188562 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea Kundesenter | Journaldato: 09.06.2021 | RegistryNumber: 2830/2021 | Stabsavdelingen Svar på tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193036 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Simon Berg Isaksen | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7304/2021 | Stabsavdelingen Implementering av utvidet tidsintervall mellom første og andre vaksinedose http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192724 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - Folkehelseinstituttet - vaksine | Journaldato: 20.05.2021 | RegistryNumber: 6992/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191932 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.05.2021 | RegistryNumber: 6200/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 21 bnr 26 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191393 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATHUSET LAKSELV AS | Journaldato: 23.04.2021 | RegistryNumber: 5661/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 7/303 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191238 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein Eilif Stødle | Journaldato: 22.04.2021 | RegistryNumber: 5506/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kopi av brev. Innspill til varsel om oppstart av detaljregulering og høring av planprogram for Haukibrinken boligfelt i Lakselv - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191073 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 19.04.2021 | RegistryNumber: 5341/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud om sommerjobb http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190664 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andrea H Amundsen | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 4932/2021 | Stabsavdelingen Bestilling: Porsanger Kommune: Server for Veeam Imutable http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189455 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea Haakon Østlund | Journaldato: 16.03.2021 | RegistryNumber: 3723/2021 | Stabsavdelingen Varsel om oppmålingsforretning i sak 2020/713, Nordkapp kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199207 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roy Arne Rotnes | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 13471/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedtak om veiadresse Østre Porsangerveien http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198682 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liv Grethe Sundby | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 12948/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om bruk av svømmehallen noen helger høsten 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198591 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lakselv Svømmeklubb | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 12857/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Planalgt arealbruk barnehage [SVW-MATTERS.FID651796] http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197310 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svw - Marit Liland Fredriksen | Journaldato: 29.07.2021 | RegistryNumber: 11576/2021 | Stabsavdelingen Klage på vedtak ref 2018/703-32 / L50 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197177 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Arne Pettersen | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 11443/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Endring i tilskotsordninga -Oppdatert informasjon om koronaordning for arrangement og aktivitet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196956 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lottstift - Lotteri- og stiftelsestilsynet | Journaldato: 13.07.2021 | RegistryNumber: 11222/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Ang Innsyn i korrespondanse sak 2020/1331 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196501 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ifinnmark - Stian Eliassen | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 10764/2021 | Stabsavdelingen Porsanger kommune - Formelt tilbud http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193615 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fencenordic v/Hassan Nawaz | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 7883/2021 | Stabsavdelingen Høringsuttalelse - Nedklassifisering av kommunale veier http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194963 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atle Samuel Sandvik | Journaldato: 14.06.2021 | RegistryNumber: 9231/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Informasjon fra møtet med KMD og Nkom 10. mai om bredbåndsstøtteordningen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193184 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nkom - Nasjonal kommunikasjonsmyndighet | Journaldato: 31.05.2021 | RegistryNumber: 7452/2021 | Stabsavdelingen Svar på tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192823 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johanne Borch | Journaldato: 21.05.2021 | RegistryNumber: 7091/2021 | Stabsavdelingen Informasjonsbrev nr 20 om koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192492 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - Folkehelseinstituttet - vaksine | Journaldato: 14.05.2021 | RegistryNumber: 6760/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191913 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.05.2021 | RegistryNumber: 6181/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Hogst i yngletiden http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191814 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NOAH - for dyrs rettigheter | Journaldato: 30.04.2021 | RegistryNumber: 6082/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Budsjettreguleringer 2020 - oversendelse til revisjon http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191428 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VEST-FINNMARK KOMMUNEREVISJON IKS OARJE-FINNMARKKU SUOHKANREVISUVDNA SGO | Journaldato: 26.04.2021 | RegistryNumber: 5696/2021 | Stabsavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 7/300 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191236 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PORSANGER BOLIGSTIFTELSE | Journaldato: 22.04.2021 | RegistryNumber: 5504/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 34 bnr 144 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190983 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aud Kristin Samuelsen | Journaldato: 16.04.2021 | RegistryNumber: 5251/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud om sommerjobb http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190662 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tuva Ovedia Olaussen | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 4930/2021 | Stabsavdelingen Kopi av brev. Porsanger kommune - Reguleringsplaner - Detaljreguleringsplan for Haukibrinken boligfelt Lakselv - PlanID 2020002 - Melding om igangsatt planarbeid - Uttalelse fra Avinor http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190541 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AVINOR AS | Journaldato: 09.04.2021 | RegistryNumber: 4809/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Til landets kommuner: regjeringens pressemeldinger og pressekonferanse fra tirsdag 23. mars er oversatt til flere språk http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190013 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Imdi | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 4281/2021 | Kommunedirektøren Svar på søknad om barnehageplass http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190037 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 4305/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Porsanger Kommune: Server for Veeam Imutable http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188585 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea Haakon Østlund | Journaldato: 16.03.2021 | RegistryNumber: 2853/2021 | Stabsavdelingen Varsel om oppmålingsforretning i sak 2020/713, Nordkapp kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199205 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 13469/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om bruk av svømmehallen noen helger høsten 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198567 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lakselv Svømmeklubb | Journaldato: 26.08.2021 | RegistryNumber: 12833/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Vedrørende ny veiadresse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198079 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellen Kristine Utsi | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12345/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Leieavtale Børselv Oppvekstsenter (140721) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197292 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Porsangerfjorden Lodge | Journaldato: 21.07.2021 | RegistryNumber: 11558/2021 | Stabsavdelingen Deres referanse: 2018/703-32/L50 - Melding om vedtak - retting og tvangsmulkt - gnr 26 bnr 38 - kopi av brev http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196801 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokatfirmaet Rekve Pleym & Co DA - Håvard Utstøl Jakobsen | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 11064/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Informasjon om skoleskyss http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196830 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk - Troms og finnmark fylkeskommune | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 11093/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Ang Innsyn i korrespondanse sak 2020/1331 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196500 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ifinnmark - Stian Eliassen | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 10763/2021 | Stabsavdelingen Porsanger kommune - Formelt tilbud http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193613 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fencenordic - Hassan Nawaz | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 7881/2021 | Stabsavdelingen Høringsuttalelse - Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194962 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Paul Oddmund Sandvik | Journaldato: 14.06.2021 | RegistryNumber: 9230/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling RF13.50 - Automatisk kvittering på innsendt søknad 2021-0382 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192746 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Regionalforvaltning - RF13.50 | Journaldato: 21.05.2021 | RegistryNumber: 7014/2021 | Stabsavdelingen Informasjon om dose to til de som har fått første dose med AstraZeneca-vaksine http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192275 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 10.05.2021 | RegistryNumber: 6543/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191911 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.05.2021 | RegistryNumber: 6179/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Samferdselsdepartementet har fastsatt ny forskrift om fartsgrenser på sjøen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191638 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystverket | Journaldato: 29.04.2021 | RegistryNumber: 5906/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 7/294 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191234 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond Aksel Valstad | Journaldato: 22.04.2021 | RegistryNumber: 5502/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 19 bnr 64 og 110 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190980 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tove Vibeke Amundsen | Journaldato: 16.04.2021 | RegistryNumber: 5248/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud om sommerjobb http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190661 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hanna J Movik Myrheim | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 4929/2021 | Stabsavdelingen Svar på søknad om barnehageplass http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190031 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 4299/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Porsanger Kommune: Server for Veeam Imutable http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188584 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Haakon Østlund | Journaldato: 16.03.2021 | RegistryNumber: 2852/2021 | Stabsavdelingen Pressemelding 10. mars - en bekreftet smittet av covid-19 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189327 Type: Utgående brev | Avs/Mot: www.porsanger.kommune.no | Journaldato: 12.03.2021 | RegistryNumber: 3595/2021 | Kommunedirektøren Varsel - Oppstart av reguleringsplanarbeid Haukibrinken boligfelt http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190215 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Altinn - | Journaldato: 12.03.2021 | RegistryNumber: 4483/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kommunalt kontrollregister for kontantstøtte 2021-utsendelse av barnehagelister http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199086 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV familie og pensjonsytelser kontantstøtte | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 13350/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Oversendelse av 6 saker til ønsket oppmålingsforretning i Nordkapp i september http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198983 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordkapp Kommune - Simon Pind Jessen | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 13248/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - tildeling av veiadresser for vestsiden av Porsangerfjorden http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197984 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mottakere ihht adresseliste | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12250/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Leieavtale Børselv Oppvekstsenter (140721) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197291 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsangerfjorden Lodge | Journaldato: 21.07.2021 | RegistryNumber: 11557/2021 | Stabsavdelingen Kopi av brev. Henvendelse om manglende svar fra Porsanger kommune - saken avsluttes http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196701 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 10964/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Informasjonsbrev om skoleskyss http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196636 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk - Troms og finnmark fylkeskommune | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 10899/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Haster; Innsyn i korrespondanse med SRS Maskin & Landbruk http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196273 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ifinnmark - Stian Eliassen | Journaldato: 30.06.2021 | RegistryNumber: 10536/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud på Fence Managed Vulnerability Management (MVM) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193165 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fencenordic - Hassan Nawaz | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 7433/2021 | Stabsavdelingen Høringsuttalelse - Nedklassifisering av kommunale veier http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194961 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linda Signe Andersen | Journaldato: 14.06.2021 | RegistryNumber: 9229/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192668 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johanne Borch | Journaldato: 20.05.2021 | RegistryNumber: 6936/2021 | Stabsavdelingen Utvidet tidsintervall mellom første og andre vaksinedose for de under 65 år uten underliggende sykdom http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191862 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - Folkehelseinstituttet - vaksine | Journaldato: 03.05.2021 | RegistryNumber: 6130/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191780 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.04.2021 | RegistryNumber: 6048/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 7/314 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191233 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Solveig L Johannessen | Journaldato: 22.04.2021 | RegistryNumber: 5501/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet for behandling hos Porsanger kommune gnr 2 bnr 59 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190934 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokatene Rønning og Kirkesæther AS | Journaldato: 15.04.2021 | RegistryNumber: 5202/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud om sommerjobb http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190660 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maria Pedersen | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 4928/2021 | Stabsavdelingen Påminnelse: Varsel - Oppstart av reguleringsplanarbeid Haukibrinken boligfelt http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190210 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Altinn - | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 4478/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på søknad om barnehageplass http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190028 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 4296/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Porsanger Kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188580 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea Haakon Østlund | Journaldato: 16.03.2021 | RegistryNumber: 2848/2021 | Stabsavdelingen Til landets kommuner: regjeringens pressemeldinger fra tirsdag 9. mars er oversatt til flere språk http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189305 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Imdi - Augmante Skibelid | Journaldato: 12.03.2021 | RegistryNumber: 3573/2021 | Kommunedirektøren Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199040 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Verdensdagen for psykisk helse | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 13305/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen sak 2 av 6 til ønsket oppmålingsforretning i Nordkapp i september http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198982 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordkapp Kommune - Simon Pind Jessen | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 13247/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ajourholdsrapport for august 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198805 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ajanas barnehage | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 13071/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Varsel om klage på vedtak om retting og tvangsmulkt - du har rett til å uttale deg http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196565 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET REKVE, PLEYM & CO DA m.fl. | Journaldato: 16.08.2021 | RegistryNumber: 10828/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedtak om veiadresse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197930 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor-Ole Johnsen | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 12196/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Leieavtale Børselv Oppvekstsenter (140721) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197058 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Porsangerfjorden Lodge | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 11324/2021 | Stabsavdelingen Møter med nye repr. for barnehagemyndighet og skoleeiere 8. og 9. september http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196633 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark - Jakola, Katharine | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 10896/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Brev vedr kontraktsvarighet og oppsigelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196204 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svw - Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS -Kristoffer Johansen | Journaldato: 30.06.2021 | RegistryNumber: 10472/2021 | Samfunnskontakt Tilbakelevering av Toyota reg.nr ZX23479 - kontrakt 817706 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195790 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TOYOTA KREDITBANK GMBH norsk avdeling av utenlandsk foretak | Journaldato: 23.06.2021 | RegistryNumber: 10058/2021 | Stabsavdelingen Høringsuttalelse - Nedklassifisering av kommunale veier http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194960 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Siri Lill Andersen | Journaldato: 14.06.2021 | RegistryNumber: 9228/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192667 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Simon Berg Isaksen | Journaldato: 20.05.2021 | RegistryNumber: 6935/2021 | Stabsavdelingen Møtet om den statlige bredbåndsstøtteordningen ved KMD og NKOM mandag 10. mai http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192333 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nkom - Topland,Anders Snøløs | Journaldato: 14.05.2021 | RegistryNumber: 6601/2021 | Stabsavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191769 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.04.2021 | RegistryNumber: 6037/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Kopi av brev til Bilmottak Finnmark AS. Overdragelse av tillatelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191524 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 27.04.2021 | RegistryNumber: 5792/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling FHI anbefaler at AstraZeneca-vaksinen tas ut av koronavaksinasjonsprogrammet i Norge. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191462 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - vaksine | Journaldato: 26.04.2021 | RegistryNumber: 5730/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 7/311 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191231 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frode Johansen | Journaldato: 22.04.2021 | RegistryNumber: 5499/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud om sommerjobb http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190659 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cecilie Nicolaisen | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 4927/2021 | Stabsavdelingen Påminnelse: Varsel - Oppstart av reguleringsplanarbeid Haukibrinken boligfelt http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190207 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Altinn - | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 4475/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 6 bnr 1 fnr 32 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190135 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hjalmar Fridtjof Kaaby | Journaldato: 26.03.2021 | RegistryNumber: 4403/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ferdigattest, 17/535 og 17/536 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190011 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VERTE LANDSKAP & ARKITEKTUR AS | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 4279/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på søknad om barnehageplass http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189884 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 4152/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Porsanger Kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188579 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Haakon Østlund | Journaldato: 16.03.2021 | RegistryNumber: 2847/2021 | Stabsavdelingen Info om stand på rådhuset - Valg 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199167 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Porsanger Høyre - Kristina Eriksson | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 13431/2021 | Stabsavdelingen sak 3 av 6 til ønsket oppmålingsforretning i Nordkapp i september http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198981 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordkapp Kommune - Simon Pind Jessen | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 13246/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ajourholdsrapport for august 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198689 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BILLEFJORD SJØSAMISKE OPPVEKSTSENTER AVD BILLEFJORD BARNEHAGE | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 12955/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Vedtak om veiadresse Vestre Porsangerfjorden - Sak 2021/617 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197929 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ruth Marianne Olsen | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 12195/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Velkommen til Regionalt Perinatalkurs i Bodø 30092021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197088 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE NORD RHF | Journaldato: 16.07.2021 | RegistryNumber: 11354/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Oppdragsbekreftelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196711 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS AVD TROMSØ | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 10974/2021 | Stabsavdelingen Krav om erstatning for oppsigelse av kontrakt rode 3 og 4 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196167 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SRS MASKIN & LANDBRUK AS | Journaldato: 29.06.2021 | RegistryNumber: 10435/2021 | Stabsavdelingen Ståstedsanalysen for barnehage stenger midlertidig 1. juli http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196053 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet (ikke svar) | Journaldato: 28.06.2021 | RegistryNumber: 10321/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Høringsuttalelse - Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194959 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Egil Henriksen | Journaldato: 14.06.2021 | RegistryNumber: 9227/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192666 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karen Bær Eira | Journaldato: 20.05.2021 | RegistryNumber: 6934/2021 | Stabsavdelingen Høring - Kartlegging av eksisterende og planlagt etablert NGA-bredbåndstilbud i Troms og Finnmark - 2021 - Frist for tilbakemelding 31.05.2021 kl 12.00 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192296 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk - Kjetil Helstad | Journaldato: 14.05.2021 | RegistryNumber: 6564/2021 | Stabsavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191768 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.04.2021 | RegistryNumber: 6036/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Kopi av brev. Tillatelse til dispensasjon fra byggegrense - ny bygning - fylkesveg 98 - gbnr 21/130 Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190722 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 26.04.2021 | RegistryNumber: 4990/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Informasjonsbrev nr. 19 i koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191433 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - Folkehelseinstituttet - vaksine | Journaldato: 26.04.2021 | RegistryNumber: 5701/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 7/321 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191228 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Silje Marie Pedersen | Journaldato: 22.04.2021 | RegistryNumber: 5496/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud om sommerjobb http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190654 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nora Blomkvist | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 4922/2021 | Stabsavdelingen Svar på søknad om barnehageplass http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189834 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.03.2021 | RegistryNumber: 4102/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Porsanger Kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188575 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Lars Ragnar Kristoffersen | Journaldato: 16.03.2021 | RegistryNumber: 2843/2021 | Stabsavdelingen Egenerklæringer om konsesjonsfrihet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189551 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Pedersen | Journaldato: 16.03.2021 | RegistryNumber: 3819/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Varsel - Oppstart av reguleringsplanarbeid Haukibrinken boligfelt http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190206 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Altinn - | Journaldato: 12.03.2021 | RegistryNumber: 4474/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling KLIMATILPASNING i kommunene – spørreundersøkelse 2021 – svarfrist 17. september 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199302 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ks - Gerardo Poblete | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 13566/2021 | Kommunedirektøren Svar på søknad - Standplass fra 08.09.21 til og med 13.09.21 for Rødt i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199161 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rødt i Porsanger - Britha Marie Stavang Berg | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 13425/2021 | Stabsavdelingen Sak 4 av 6 til ønsket oppmålingsforretning i Nordkapp i september http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198980 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordkapp Kommune - Simon Pind Jessen | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 13245/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ajourholdsrapport for august 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198681 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PORSANGER BEDRIFTSBARNEHAGE AS | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 12947/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Klage på vedtak om veiadresse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197927 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingar K Kristoffersen | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12193/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Refusjonskrav 2. kvartal 2021 - dialysetilbud i Lakselv http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197056 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSSYKEHUSET HF | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 11322/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Publikasjon om ROS-arbeid - Tips ved risikovurdering som grunnlag for arbeidet med helse- og omsorgsberedskap i kommunen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196982 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 11248/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Klage på vedtak ref 2018/703-32/L50 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196393 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Arne Pettersen | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 10656/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Videreføring av leiekontrakt Børselv skole - Oppdragsbekreftelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196250 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SVW - Marianne Abeler | Journaldato: 29.06.2021 | RegistryNumber: 10513/2021 | Stabsavdelingen Invitasjon til Maihaugenkonferansen 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195322 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innlandet fylkeskommune | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 9590/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Høringsuttalelse -Nedklassifisering av kommunale veier http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194958 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Judith og Einar Nerland | Journaldato: 14.06.2021 | RegistryNumber: 9226/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Reguleringsplan Peder Sivertsen vei Nord http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194885 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sentrumboliger AS v/ Eiolf Paulsen | Journaldato: 11.06.2021 | RegistryNumber: 9153/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om bredbåndtilskudd 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192226 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk - Hilde Skjerven Bersvendsen | Journaldato: 14.05.2021 | RegistryNumber: 6494/2021 | Stabsavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191767 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.04.2021 | RegistryNumber: 6035/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Veileder til felling av vilt som gjør skade http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191500 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dyrenes Rett - Jenny Rolness | Journaldato: 26.04.2021 | RegistryNumber: 5768/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 7/320 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191223 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Helene Ellefsen | Journaldato: 22.04.2021 | RegistryNumber: 5491/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud om sommerjobb http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190648 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Katrine Gran Andersen | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 4916/2021 | Stabsavdelingen Revisoruttalelser og signerte regnskaper - Saarela Velforening - Ballbinge, samt ski- og sykkelløype http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190362 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vefik - Geir Ollila | Journaldato: 07.04.2021 | RegistryNumber: 4630/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Kopi av brev til Sentrumsboliger AS- Porsanger kommune - Reguleringsplaner - Detaljreguleringsplan - Haukibrinken boligfelt - PlanID 2020002 - Sentrumsboliger AS - Uttalelse fra Avinor http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190137 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Avinor AS | Journaldato: 26.03.2021 | RegistryNumber: 4405/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på søknad om barnehageplass http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189833 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.03.2021 | RegistryNumber: 4101/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 16 bnr 35 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189545 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VERDDE HOTEL LAKSELV AS | Journaldato: 16.03.2021 | RegistryNumber: 3813/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar - søknad om tillatelse til stand utenfor ådhuset mandag den 13.9.21 kl.12-kl.16 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199157 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Porsanger Venstre - Margoth Thomassen | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 13421/2021 | Stabsavdelingen Sak 5 av 6 til ønsket oppmålingsforretning i Nordkapp i september http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198979 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordkapp Kommune - Simon Pind Jessen | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 13244/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Forberedelser til oppvekstreformen - de økonomiske konsekvensene http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198750 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 13016/2021 | Kommunedirektøren Ajourholdsrapport for august 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198672 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LAKSELV BARNEHAGE | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 12938/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Veiadresse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197925 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andreas Lautz | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 12191/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Invitasjon til The North West http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197007 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesordførar i Møre og Romsdal og ordførarane i Sula og Ålesund | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 11273/2021 | Ordfører Informasjon vedr. planlagt fusjon mellom Aberia Avlastning/BPA AS og Abera Omsorg AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196878 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aberia | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 11141/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Purring på besvarelse av innsynsbegjæringer - deres sak 2021/5281 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196091 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 28.06.2021 | RegistryNumber: 10359/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ang Porsanger kommune - ny avtale Børselv skole http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196074 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svw - Marianne Abeler | Journaldato: 28.06.2021 | RegistryNumber: 10342/2021 | Stabsavdelingen Påminnelse: Invitasjon til å delta i evalueringen av seksårsreformen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195758 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Questback - Trine Myrvold | Journaldato: 23.06.2021 | RegistryNumber: 10026/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Refusjonskrav 1. kvartal 2021 - dialysetilbud i Lakselv http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195389 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSSYKEHUSET HF | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 9657/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Svar på tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195226 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Viktoria Egorova | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 9494/2021 | Stabsavdelingen HE 118/18 SápmiAgri-prosjektet år 3 /sluttutbetaling med reduksjon http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195234 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 9502/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Dokument 2021/0431-9 Klagenemndas avgjørelse sendt fra Klagenemndssekretariatet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194989 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLAGENEMNDSSEKRETARIATET (KNS) | Journaldato: 14.06.2021 | RegistryNumber: 9257/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringsuttalelse - Nedklassifisering av kommunale veier http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194957 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liv-Inger Jensen | Journaldato: 14.06.2021 | RegistryNumber: 9225/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Digitalt møte med KMD og Nkom 10. mai - Informasjon om bredbåndsordning, tilbakemelding på deltagelse helst innen 5.mai KL 12 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191960 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk - Kjetil Helstad | Journaldato: 04.05.2021 | RegistryNumber: 6228/2021 | Stabsavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191706 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.04.2021 | RegistryNumber: 5974/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Kopi av brev. Havforskningsinstituttet AS 971349077 - Vedtak om tilbaketrekking av lokalitetsklarering 10656 Holmfjord Sjøbruk med tilhørende tillatelser F P 006, F P 007 og F P 0324 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191415 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fiskeridirektoratet | Journaldato: 26.04.2021 | RegistryNumber: 5683/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 7/316 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191220 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan-Ståle Henriksen | Journaldato: 22.04.2021 | RegistryNumber: 5488/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev til kommuneoverlegene - haster http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190832 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - Aavitsland, Preben | Journaldato: 14.04.2021 | RegistryNumber: 5100/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Tilbud om sommerjobb http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190647 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maiken Johnsen Utsi | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 4915/2021 | Stabsavdelingen Regnskap Sarela Vel http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189894 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS - Geir Ollila | Journaldato: 24.03.2021 | RegistryNumber: 4162/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Svar på søknad om barnehageplass http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189832 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.03.2021 | RegistryNumber: 4100/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 33 bnr 83 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189475 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PORSANGERFJORDEN LODGE AS | Journaldato: 15.03.2021 | RegistryNumber: 3743/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Haukibrinken boligfelt, Lakselv, Porsanger kommune - Melding om igangsatt planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189213 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mgarkitekter - Roy Bakken | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3481/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Standplass fra 08.09.21 til og med 13.09.21 for Rødt i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199145 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rødt i Porsanger - Britha Marie Stavang Berg | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 13409/2021 | Stabsavdelingen Sak 6 av 6 til ønsket oppmålingsforretning i Nordkapp i september http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198978 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordkapp Kommune - Simon Pind Jessen | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 13243/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ajourholdsrapport for august 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198628 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ØSTERBOTN NATURBARNEHAGE AS | Journaldato: 27.08.2021 | RegistryNumber: 12894/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Vedr. saksnr. 2021/617 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197921 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole E. Olaussen | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 12187/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ekomportalen - informasjon til kommuner og fylkeskommuner http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197901 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nkom - Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (firmapost@nkom.no) | Journaldato: 09.08.2021 | RegistryNumber: 12167/2021 | Kommunedirektøren Sommerhilsen med nytt fra Helsedirektoratet juni 2021! http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196819 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 11082/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Hold Norge Rent http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196563 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HOLD NORGE RENT | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 10826/2021 | Ordfører INCATEA6946974 - Fornyelse av PixEdit lisenser til Porsanger kommune / Utløpsdato 19.08.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196481 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 10744/2021 | Stabsavdelingen Ang Porsanger kommune - ny avtale Børselv skole http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195955 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SVW - Marianne Abeler | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 10223/2021 | Stabsavdelingen Ber om at kommunen besvarer innsynsbegjæringer - purring http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195640 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 22.06.2021 | RegistryNumber: 9908/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Flyttemelding http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195463 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 9731/2021 | Lakselv barneskole Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195013 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Viktoria Egorova | Journaldato: 15.06.2021 | RegistryNumber: 9281/2021 | Stabsavdelingen Høringsuttalelse - Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194729 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Erik Stephansen | Journaldato: 10.06.2021 | RegistryNumber: 8997/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling HE 118/18 SápmiAgri-prosjektet år 3 /Påminnelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194560 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 08.06.2021 | RegistryNumber: 8828/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Digitalt møte med KMD og Nkom 10. mai - Informasjon om bredbåndsordning, tilbakemelding på deltagelse helst innen 5.maI KL 12 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191924 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TFFK Kjetil Helstad | Journaldato: 04.05.2021 | RegistryNumber: 6192/2021 | Stabsavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191684 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.04.2021 | RegistryNumber: 5952/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Søker ikke aktuell for lærerstilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191648 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.04.2021 | RegistryNumber: 5916/2021 | Stabsavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 7/319 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191217 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Einar Josefsen | Journaldato: 22.04.2021 | RegistryNumber: 5485/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Endret tolking for avsetting av skogfond ved erverv / ekspropriasjon av grunn til vegutbygginger mm http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190999 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Hansen, Trude Hagen | Journaldato: 16.04.2021 | RegistryNumber: 5267/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud om sommerjobb http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190644 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Laila Nilsen Johansen | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 4912/2021 | Stabsavdelingen Sikker utsending av informasjon om massevaksinering http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190296 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Digdir - Digitale fellesløsninger | Journaldato: 30.03.2021 | RegistryNumber: 4564/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Kopi av brev til Klagenemda for offentlige anskaffelser. Vedrørende klagesak 202/431 - tilsvar Porsanger kommunes uttalelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189908 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan lsaksen AS | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 4176/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på søknad om barnehageplass http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189686 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.03.2021 | RegistryNumber: 3954/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189453 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PORSANGER IDRETTSLAG | Journaldato: 15.03.2021 | RegistryNumber: 3721/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling PÅMINNELSE - Vedrørende manglende dokumentasjon for spillemiddelregnskaper - Saarela Velforening - Ballbinge, samt ski-og sykkelløype http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189221 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS - Geir Ollila | Journaldato: 15.03.2021 | RegistryNumber: 3489/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen TryggEst - rapportering 2020 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189258 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bufdir | Journaldato: 12.03.2021 | RegistryNumber: 3526/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Haukibrinken - forslag til planprogram og annonsering http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188830 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MG arkitekter | Journaldato: 05.03.2021 | RegistryNumber: 3098/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tillatelse til stand utenfor Rådhuset mandag den 13.9.21 kl.12-kl.16 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199144 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger Venstre - Margoth Thomassen | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 13408/2021 | Stabsavdelingen Oversendelse av sak 1 av 5 til ønsket oppmåling i september http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198855 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordkapp Kommune - Simon Pind Jessen | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 13121/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ajourholdsrapport for august 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198396 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAARELA BARNEHAGE AS | Journaldato: 24.08.2021 | RegistryNumber: 12662/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Veiadresse Vestre Porsangerveien http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197551 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Guttorm | Journaldato: 27.07.2021 | RegistryNumber: 11817/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Årsrapport fra FeFo 2020 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196989 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FeFo - Finnmarkseiendommen | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 11255/2021 | Kommunedirektøren INCATEA6946974 - Fornyelse av PixEdit lisenser til Porsanger kommune / Utløpsdato 19.08.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196480 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Service-Now - Atea RCM fornyelse | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 10743/2021 | Stabsavdelingen Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober! http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196536 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Verdensdagen for psykisk helse | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 10799/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Ang Porsanger kommune - leieavtale Børselv skole http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195315 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Porsangerfjorden Lodge AS | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 9583/2021 | Stabsavdelingen Nye statistikksider med analysebrett http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195105 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 15.06.2021 | RegistryNumber: 9373/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Kopi av brev til Idrettslaget STIL. Tilsagn om momskompensasjon - IDRETTSLAGET STIL, org.nr. 994 101 501 - Igeldas skianlegg- alpinanlegg - anleggsnummer: 64596 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195003 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lotteri- og stiftelsestilsynet | Journaldato: 15.06.2021 | RegistryNumber: 9271/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Svar på henvendelse - spørsmål om sak 2015/1586 og 2018/703 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193655 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET REKVE, PLEYM & CO DA | Journaldato: 11.06.2021 | RegistryNumber: 7923/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høring - Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194715 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Idar Toralf Langmyr | Journaldato: 09.06.2021 | RegistryNumber: 8983/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192638 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ronalyn Dampilag | Journaldato: 19.05.2021 | RegistryNumber: 6906/2021 | Stabsavdelingen HE 118/18 SápmiAgri-prosjektet år 3 /Påminnelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192608 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 18.05.2021 | RegistryNumber: 6876/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Digitalt møte med KMD og Nkom 10. mai - Informasjon om bredbåndsordning, tilbakemelding på deltagelse helst innen 5.maI KL 12 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191923 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk - Kjetil Helstad | Journaldato: 04.05.2021 | RegistryNumber: 6191/2021 | Stabsavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191608 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.04.2021 | RegistryNumber: 5876/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Søker ikke aktuell for lærerstilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191645 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.04.2021 | RegistryNumber: 5913/2021 | Stabsavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 7/358 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191211 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ulf Inge Stødle | Journaldato: 22.04.2021 | RegistryNumber: 5479/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kopi av brev til Børselv og omegn Bygdelag . Grunneiers tillatelse til rydding av kvist og småskog http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190674 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 14.04.2021 | RegistryNumber: 4942/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud om sommerjobb http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190643 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maj-Britt Kollevåg Busæt | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 4911/2021 | Stabsavdelingen Informasjonsbrev nr. 18 i koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190182 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - Folkehelseinstituttet - vaksine | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 4450/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Svar på søknad om barnehageplass http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189685 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.03.2021 | RegistryNumber: 3953/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 19 bnr 31 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189438 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Hilbert Nymo | Journaldato: 15.03.2021 | RegistryNumber: 3706/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Haukibrinken - forslag til planprogram og annonsering http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188829 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MG arkitekter | Journaldato: 05.03.2021 | RegistryNumber: 3097/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Interpellasjon - Brukerbetaling ved levering av avfall på miljøstasjoner http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199352 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TLP - Hans Magnus Thunestvedt | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 13616/2021 | Ordfører Tillatelse til stand søndag 12.9.21 utenfor rådhuset http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199132 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Porsanger Høyre - Nina Eriksson | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 13396/2021 | Stabsavdelingen Rapportering kontantstøtte juli 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198021 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV familie og pensjonsytelser | Journaldato: 16.08.2021 | RegistryNumber: 12287/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Etterlysning, tildeling av postadresse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197376 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andreas Lautz | Journaldato: 23.07.2021 | RegistryNumber: 11642/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Troms og Finnmark: KS Høstkonferanse og KS Fylkesmøte 26.-27. oktober 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196594 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 10857/2021 | Kommunedirektøren Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 6/182 i Nordvågen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196330 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORDKAPP KOMMUNE | Journaldato: 01.07.2021 | RegistryNumber: 10593/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - retting og tvangsmulkt - gnr 26 bnr 38 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193584 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jon Arne Pettersen | Journaldato: 28.06.2021 | RegistryNumber: 7852/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ang Porsanger kommune - leieavtale Børselv skole http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195244 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsangerfjorden Lodge AS | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 9512/2021 | Stabsavdelingen UNNTATT OFFENTLIGHET – Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer 24. juni 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195731 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 22.06.2021 | RegistryNumber: 9999/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Invitasjon til webinar 22. juni: Lansering av ny nettressurs for foreldrestøtte http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194789 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufetat | Journaldato: 14.06.2021 | RegistryNumber: 9057/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Høringsuttalelse - Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194671 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATHUSET LAKSELV AS | Journaldato: 09.06.2021 | RegistryNumber: 8939/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innmelding skole http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194210 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2021 | RegistryNumber: 8478/2021 | Børselv skole Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192587 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Viktoria Egorova | Journaldato: 19.05.2021 | RegistryNumber: 6855/2021 | Stabsavdelingen Bredbånd Porsanger 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190997 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk - Kjetil Helstad | Journaldato: 04.05.2021 | RegistryNumber: 5265/2021 | Stabsavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191607 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.04.2021 | RegistryNumber: 5875/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 7/359 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191207 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Turid Epletveit | Journaldato: 22.04.2021 | RegistryNumber: 5475/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på lærerstilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191195 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.04.2021 | RegistryNumber: 5463/2021 | Stabsavdelingen Invitasjon til webinar om miljø, bærekraft og grønne anskaffelser http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190430 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 14.04.2021 | RegistryNumber: 4698/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud om sommerjobb http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190639 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Petri Mäkynen | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 4907/2021 | Stabsavdelingen Helsedirektoratets brev om vaksinering mot SARS-CoV-2 av personer som ikke selv kan samtykke til vaksineringen - Enkelte utfyllende kommentarer http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190043 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 4311/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Svar på søknad om barnehageplass http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189667 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 3935/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Deres referanse 2021/0431-2 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189538 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KOFA | Journaldato: 16.03.2021 | RegistryNumber: 3806/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 19 bnr 56 og gnr 19 bnr 63 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189330 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATHUSET LAKSELV AS | Journaldato: 12.03.2021 | RegistryNumber: 3598/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på søknad om leie av torgplass http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198687 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Porsanger Høyre | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 12953/2021 | Stabsavdelingen Fwd: Ref. kommentar til sak. 2019/2020 Gbnr. 7/138 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197745 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann-Sofie Rydningen | Journaldato: 03.08.2021 | RegistryNumber: 12011/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Klage vedtak om veiadresse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197374 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingar K Kristoffersen | Journaldato: 23.07.2021 | RegistryNumber: 11640/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ajourholdsrapport for juni og juli 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196848 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LAKSELV BARNEHAGE | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 11111/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen LVK medlemsnytt | Mal for høringsuttalelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196399 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lundogco - Marte Enger | Journaldato: 01.07.2021 | RegistryNumber: 10662/2021 | Kommunedirektøren Ang Porsanger kommune - leieavtale Børselv skole http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195243 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsangerfjorden Lodge AS | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 9511/2021 | Stabsavdelingen Informasjon om endring i forskrift om miljørettet helsevern § 11c http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195183 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 16.06.2021 | RegistryNumber: 9451/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen To ordningar for frivilligheita er no opna for søknadar http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194852 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lotteri- og stiftelsestilsynet | Journaldato: 11.06.2021 | RegistryNumber: 9120/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Høringsuttalelse - Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194663 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATHUSET LAKSELV AS | Journaldato: 09.06.2021 | RegistryNumber: 8931/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innmelding skole http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194209 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2021 | RegistryNumber: 8477/2021 | Børselv skole Ber om at kommunen besvarer innsynsbegjæringer http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193268 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 01.06.2021 | RegistryNumber: 7536/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192586 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ronalyn Dampilag | Journaldato: 19.05.2021 | RegistryNumber: 6854/2021 | Stabsavdelingen Svar på spørsmål fra TFFK om bredbånd i Porsanger kommune - 3/3 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190996 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TFFK Kjetil Helstad | Journaldato: 04.05.2021 | RegistryNumber: 5264/2021 | Stabsavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191606 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.04.2021 | RegistryNumber: 5874/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 7/425 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191204 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berit Thomassen | Journaldato: 22.04.2021 | RegistryNumber: 5472/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på lærerstilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191194 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.04.2021 | RegistryNumber: 5462/2021 | Stabsavdelingen Forskrift for å hindre plastholdig granulat utenfor banen. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190750 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges Fotballforbund | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5018/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud om sommerjobb http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190637 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mina Marie Solheim | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 4905/2021 | Stabsavdelingen Stilling som veileder ved NAV Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189866 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Søkere på stilling | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 4134/2021 | Stabsavdelingen Svar på søknad om barnehageplass http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189665 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 3933/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Informasjonsbrev nr. 17 i koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189760 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - Folkehelseinstituttet - vaksine | Journaldato: 19.03.2021 | RegistryNumber: 4028/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Utbetaling av tilskudd http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189514 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNOVASJON NORGE | Journaldato: 16.03.2021 | RegistryNumber: 3782/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av klage på offentlig anskaffelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188845 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLAGENEMNDSSEKRETARIATET (KNS) | Journaldato: 05.03.2021 | RegistryNumber: 3113/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Leie torgplass http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198686 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger Høyre | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 12952/2021 | Stabsavdelingen Ref. kommentar til sak. 2019/2020 Gbnr. 7/138 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197744 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann-Sofie Rydningen | Journaldato: 03.08.2021 | RegistryNumber: 12010/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedtak om veiadresse Vestre Porsangerveien http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197295 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ruth Marianne Olsen | Journaldato: 21.07.2021 | RegistryNumber: 11561/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kontantstøtterapportering juni 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196507 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV familie og pensjonsytelser kontantstøtte | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 10770/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 9/94 i Nordkapp kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196308 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 30.06.2021 | RegistryNumber: 10571/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ang Porsanger kommune - leieavtale Børselv skole http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195242 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsangerfjorden Lodge AS | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 9510/2021 | Stabsavdelingen Bruk av administrativ foretakssanksjon (overtredelsesgebyr) - Orientering om dom fra Høyesterett http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194873 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 11.06.2021 | RegistryNumber: 9141/2021 | Kommunedirektøren Høringsuttalelse - Nedklassifisering av veien til Gaggavann http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194485 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skoganvarre Bygdelag /Jan Johansen | Journaldato: 07.06.2021 | RegistryNumber: 8753/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev til landets kommuner om registrering av kontaktinformasjon i kontaktregister for kommuneleger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194321 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arve Paulsen HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 04.06.2021 | RegistryNumber: 8589/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Innmelding skole http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193899 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2021 | RegistryNumber: 8167/2021 | Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter Kopi av brev til statsforvalteren. Manglende svar fra kommunen - saksnummer 2015/1586 og 2018/703 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192580 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET REKVE, PLEYM & CO DA | Journaldato: 18.05.2021 | RegistryNumber: 6848/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på spørsmål fra TFFK om bredbånd i Porsanger kommune - 2/3 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190995 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tffk - Kjetil Helstad | Journaldato: 04.05.2021 | RegistryNumber: 5263/2021 | Stabsavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191604 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.04.2021 | RegistryNumber: 5872/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 7/322 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191200 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Halgeir Pedersen | Journaldato: 22.04.2021 | RegistryNumber: 5468/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om utvidet stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191136 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2021 | RegistryNumber: 5404/2021 | Stabsavdelingen Skadefelling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190601 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dyrenes Rett - Jenny Rolness | Journaldato: 12.04.2021 | RegistryNumber: 4869/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på søknad om ny barnehageplass http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189664 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.03.2021 | RegistryNumber: 3932/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Meldinger om blodpropp og blødninger etter vaksinasjon med AstraZeneca-vaksine http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189528 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - Folkehelseinstituttet | Journaldato: 16.03.2021 | RegistryNumber: 3796/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen HE 118/18 SápmiAgri-prosjektet år 3 /rapportering http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189225 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3493/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud prosjekteringstjenester rehabilitering Lakselv kirke, sak nr 2016/1624 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198742 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS AVD LAKSELV | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 13008/2021 | Stabsavdelingen Ulovlig tiltak på 34/185 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198755 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Charles Pettersen | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 13021/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innsyn i postliste http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197713 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann-Sofie Rydningen | Journaldato: 02.08.2021 | RegistryNumber: 11979/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Klage vedtak om veiadresse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197285 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Sigmund Olli | Journaldato: 21.07.2021 | RegistryNumber: 11551/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Etterberegning vederlag 2019 Sykeavdelingen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195464 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 9732/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Midlertidig svar - Klage på vedtak - Dispensasjonssøknad - deling av gbnr.19/6 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196741 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sten Rune Pettersen m.fl. | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 11004/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ajourholdsrapport for juni og juli 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196504 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PORSANGER BEDRIFTSBARNEHAGE AS | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 10767/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Ang Porsanger kommune - leieavtale Børselv skole http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195241 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsangerfjorden Lodge AS | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 9509/2021 | Stabsavdelingen Refusjon ledsager 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195099 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSSYKEHUSET HF | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 9367/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Høringsuttalelse - Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194416 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Beboere langs vei til Sennagressbakken | Journaldato: 07.06.2021 | RegistryNumber: 8684/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innmelding skole http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193898 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2021 | RegistryNumber: 8166/2021 | Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter Innhenting av standpunktkarakterer (ST) for avgangselever skoleåret 2020/2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193228 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 31.05.2021 | RegistryNumber: 7496/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Helsetilsynets tilsynsmelding i ny innpakning http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192198 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsetilsynet - Masseutsendelse | Journaldato: 07.05.2021 | RegistryNumber: 6466/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Manglende svar fra kommunen - 5.5.21 saksnummer 2015/1586 og 2018/703 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192227 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET REKVE, PLEYM & CO DA | Journaldato: 07.05.2021 | RegistryNumber: 6495/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på spørsmål fra TFFK om bredbånd i Porsanger kommune - 1/3 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190994 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TFFK Kjetil Helstad | Journaldato: 04.05.2021 | RegistryNumber: 5262/2021 | Stabsavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191427 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.04.2021 | RegistryNumber: 5695/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Eiendomsgrenser for Billefjord boligfelt i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191197 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 22.04.2021 | RegistryNumber: 5465/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Uttalelse på utlysning - Lærerstillinger i grunnskolen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191048 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter/skole | Journaldato: 19.04.2021 | RegistryNumber: 5316/2021 | Stabsavdelingen Stillinger som helsefagarbeidere ved sykeavdelingen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190822 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Søkere på stilling | Journaldato: 15.04.2021 | RegistryNumber: 5090/2021 | Stabsavdelingen Søknad om sommerjobb 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190616 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.04.2021 | RegistryNumber: 4884/2021 | Stabsavdelingen Oppfordring til kommuner og statsforvaltere om bruk av forebygging fremfor skadefelling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190562 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NOAH - for dyrs rettigheter | Journaldato: 09.04.2021 | RegistryNumber: 4830/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Informasjonsbrev nr. 16 i koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189386 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - Folkehelseinstituttet - vaksine | Journaldato: 12.03.2021 | RegistryNumber: 3654/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Svar på søknad - stand på torget http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198289 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GATEKIRKEN, HØRER DU ROPET: KOM!- Åse-Rebekka Blomsø | Journaldato: 20.08.2021 | RegistryNumber: 12555/2021 | Stabsavdelingen Purring på svar fra Porsanger kommune. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197725 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Charles Reidar Pettersen | Journaldato: 02.08.2021 | RegistryNumber: 11991/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling HDO HF: Utskifting av telefoni- og radiobetjening for legevaktsentraler http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197165 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 11431/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Ref. kommentar til sak. 2019/2020 Gbnr. 7/138 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197106 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann-Sofie Rydningen | Journaldato: 16.07.2021 | RegistryNumber: 11372/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedtak om endring av veiadresse. Ref.2021/617 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196905 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Ole Johnsen | Journaldato: 13.07.2021 | RegistryNumber: 11168/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Signert Pureservice avtale http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196477 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pureservice Thomas Fjeldheim | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 10740/2021 | Stabsavdelingen Klage på vedtak ref 2018/2382-7/19/6 dispensasjon fradeling Bergbukt http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196560 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sten Rune Pettersen m.fl. | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 10823/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av matrikkelbrev for GBFnr 5/1/56 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196300 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 30.06.2021 | RegistryNumber: 10563/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Prosjektregnskap http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196063 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vefik - Elena Monakh | Journaldato: 28.06.2021 | RegistryNumber: 10331/2021 | Stabsavdelingen Ang Porsanger kommune- leieavtale Børselv skole http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195240 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsangerfjorden Lodge AS | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 9508/2021 | Stabsavdelingen Ajourholdsrapport for juni og juli 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195334 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAARELA BARNEHAGE AS | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 9602/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Refusjon ledsager 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195097 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSSYKEHUSET HF | Journaldato: 16.06.2021 | RegistryNumber: 9365/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Høringsuttalelse - Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194376 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Foreldrerådets Arbeidsutvalg Ved Billefjord Sjøsamisk Oppvekstsenter | Journaldato: 07.06.2021 | RegistryNumber: 8644/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innmelding skole http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193486 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.06.2021 | RegistryNumber: 7754/2021 | Lakselv barneskole Bli med på Hele Norge svømmer http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192800 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Jannicke Engan | Journaldato: 21.05.2021 | RegistryNumber: 7068/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Kart bredbånd Porsanger 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190993 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk - Kjetil Helstad | Journaldato: 04.05.2021 | RegistryNumber: 5261/2021 | Stabsavdelingen Kopi av brev. Ref 13366 Brev pr 06.04.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191986 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Arne Pettersen | Journaldato: 04.05.2021 | RegistryNumber: 6254/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191360 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.04.2021 | RegistryNumber: 5628/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Ny veileder om samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsprogrammet (erstatter rundskriv G-27/2017) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191079 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Imdi - Åsa Linusson | Journaldato: 19.04.2021 | RegistryNumber: 5347/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Innsynskrav http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190913 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Amedia - Arnfinn Sjøenden | Journaldato: 15.04.2021 | RegistryNumber: 5181/2021 | Stabsavdelingen Svar på tilbud om stilling. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190494 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Monika Skjellhaug | Journaldato: 09.04.2021 | RegistryNumber: 4762/2021 | Stabsavdelingen Svar på tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189707 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Robert Mikalsen Sjöblom | Journaldato: 19.03.2021 | RegistryNumber: 3975/2021 | Stabsavdelingen Søknad om sommerjobb 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189694 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2021 | RegistryNumber: 3962/2021 | Stabsavdelingen Etterberegning vederlag Sykeavdelingen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189408 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.03.2021 | RegistryNumber: 3676/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen «Vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinene mot covi-19 settes på pause» http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189337 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - vaksine | Journaldato: 12.03.2021 | RegistryNumber: 3605/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Søknad om barnehageplass http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188772 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2021 | RegistryNumber: 3040/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Refusjonskrav samisk fjernundervisning vår 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198951 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MÅSØY KOMMUNE | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 13216/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Svar - Stand i forhold til Stortingsvalget 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198287 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmark Nei til EU - Britha Marie Stavang Berg | Journaldato: 20.08.2021 | RegistryNumber: 12553/2021 | Stabsavdelingen Mulig ulovlig tiltak på eiendom 34/185 - anomdning om redegjørelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189254 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Asle Mathisen | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 3522/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling HDO HF: Utskifting av telefoni- og radiobetjening for legevaktsentraler http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197164 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 11430/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Shape the Future program for elementary school, junior high and senior high school http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194710 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Microsoft v/John Likilasua Nung (International Supplier | Journaldato: 16.07.2021 | RegistryNumber: 8978/2021 | Stabsavdelingen Ref. sak. 2019/2020 Gbnr. 7/138 - kommentar nabomerknad http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197104 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torleif Johansen | Journaldato: 16.07.2021 | RegistryNumber: 11370/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Pureservice avtale http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196476 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pureservice - Thomas Fjeldheim | Journaldato: 16.07.2021 | RegistryNumber: 10739/2021 | Stabsavdelingen Vedr. saksnr. 2021/617 ang. vedtak om veiadresse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196904 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Einar Olaussen | Journaldato: 13.07.2021 | RegistryNumber: 11167/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - avslag dispensasjon etter PBL for deling av gbnr.19/6 for boligformål og reiseliv http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196317 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tove Hansen | Journaldato: 01.07.2021 | RegistryNumber: 10580/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av matrikkelberv for GBnr 9/93 i Nordkapp kommune, sak 2020/374 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196291 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 30.06.2021 | RegistryNumber: 10554/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversikt over dokumetasjon særattestasjon http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196062 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vefik - Elena Monakh | Journaldato: 28.06.2021 | RegistryNumber: 10330/2021 | Stabsavdelingen Ang Porsanger kommune - leieavtale Børselv skole http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195239 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Porsangerfjorden Lodge | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 9507/2021 | Stabsavdelingen Ber om at kommunen besvarer innsynsbegjæringer - purring http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195744 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 22.06.2021 | RegistryNumber: 10012/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Interpellasjon nr 3 - høringer http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195421 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TLP - tverrpolitisk liste i Porsanger | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 9689/2021 | Ordfører Refusjon ledsager 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195095 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSSYKEHUSET HF | Journaldato: 16.06.2021 | RegistryNumber: 9363/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Ajourholdsrapport for juni og juli 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195051 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ØSTERBOTN NATURBARNEHAGE AS | Journaldato: 15.06.2021 | RegistryNumber: 9319/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Innkalling til donatormøte i Stiftelsen Økonomisk forskningsfond http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194309 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nforsk - Nordlandsforskning | Journaldato: 04.06.2021 | RegistryNumber: 8577/2021 | Kommunedirektøren Høring - Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193902 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Britt Hennie Kollevåg og Asbjørn Kollevåg | Journaldato: 02.06.2021 | RegistryNumber: 8170/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innmelding skole http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192870 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2021 | RegistryNumber: 7138/2021 | Lakselv ungdomsskole Informasjon om retningslinjer for kommunal voksenopplæring i saker om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192598 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 18.05.2021 | RegistryNumber: 6866/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Endring Høringsdokument og kart bredbånd 2021 - sak 21/04809 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190991 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk - Kjetil Helstad | Journaldato: 04.05.2021 | RegistryNumber: 5259/2021 | Stabsavdelingen Manglende svar fra kommunen - 19.4.21 saksnummer 2015/1586 og 2018/703 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191336 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET REKVE, PLEYM & CO DA | Journaldato: 22.04.2021 | RegistryNumber: 5604/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191358 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.04.2021 | RegistryNumber: 5626/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Høring - Forlengelse av midlertidige hjemler i helseberedskapsloven for å ivareta tilgangen til medisinsk utstyr og personlig verneutstyr http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191000 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak HOD | Journaldato: 16.04.2021 | RegistryNumber: 5268/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Innsynskrav http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190898 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Amedia - Arnfinn Sjøenden | Journaldato: 15.04.2021 | RegistryNumber: 5166/2021 | Stabsavdelingen Svar på tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190457 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellen Marit Sara | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 4725/2021 | Stabsavdelingen Bli med på Egenberedskapsuka 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190248 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dsb - | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 4516/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189631 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Katrine Persen | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 3899/2021 | Stabsavdelingen Søknad om sommerjobb 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189635 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 3903/2021 | Stabsavdelingen Informasjonsbrev nr. 15 i koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188975 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - Folkehelseinstituttet - vaksine | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3243/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Svar - Valgkamp 2 sept. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198286 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Porsanger | Journaldato: 20.08.2021 | RegistryNumber: 12552/2021 | Stabsavdelingen Pureservice avtale http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196454 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pureservice Thomas Fjeldheim | Journaldato: 16.07.2021 | RegistryNumber: 10717/2021 | Stabsavdelingen Innsyn i postliste http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197096 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann-Sofie Rydningen | Journaldato: 16.07.2021 | RegistryNumber: 11362/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Klage/ anmodning om adressetillegg http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196865 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnhild Jonette Mattsson | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 11128/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - dispensasjon for fritidsbolig http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196119 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina Merethe Drolshammer | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 10387/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ang Porsanger kommune - leieavtale Børselv skole http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195238 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Porsangerfjorden Lodge | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 9506/2021 | Stabsavdelingen Interpellasjon nr 2 -angående nedlegging av veier http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195419 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TLP - tverrpolitisk liste i Porsanger | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 9687/2021 | Ordfører Refusjon ledsager 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195094 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSSYKEHUSET HF | Journaldato: 16.06.2021 | RegistryNumber: 9362/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Ajourholdsrapport for mai 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194554 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ØSTERBOTN NATURBARNEHAGE AS | Journaldato: 08.06.2021 | RegistryNumber: 8822/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Forhåndsvarsel Donatormøte i Økonomisk forskningsfond http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194294 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nforsk - Nordlandsforskning | Journaldato: 04.06.2021 | RegistryNumber: 8562/2021 | Kommunedirektøren Høringsuttalelse - Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193901 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trygve Lindbæck | Journaldato: 02.06.2021 | RegistryNumber: 8169/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ber om at kommunen besvarer innsynsbegjæringer http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193479 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 01.06.2021 | RegistryNumber: 7747/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Opprydning i sentrum etter brøyting 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193276 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Follesø | Journaldato: 31.05.2021 | RegistryNumber: 7544/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innmelding skole http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192687 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2021 | RegistryNumber: 6955/2021 | Lakselv barneskole Ny støtte om trygt og godt barnehagemiljø http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192501 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 14.05.2021 | RegistryNumber: 6769/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Rehabilitering av Lakselv kirke http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192409 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Porsanger menighetsråd - Egil A. Borch | Journaldato: 12.05.2021 | RegistryNumber: 6677/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kvalitetssikring av KOSTRA-rapporteringen. PURRING for skjema med frist 17. februar, 5436 Porsanger - Porsángu - Porsanki, orgnr 959411735 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192370 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ssb - | Journaldato: 11.05.2021 | RegistryNumber: 6638/2021 | Stabsavdelingen Kart Bredbånd Porsanger 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190989 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TFFK Kjetil Helstad m.fl. | Journaldato: 04.05.2021 | RegistryNumber: 5257/2021 | Stabsavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191317 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.04.2021 | RegistryNumber: 5585/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Uttalelse på utlysning - Lærerstillinger i grunnskolen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190889 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rektor Børselv skole m.fl. | Journaldato: 15.04.2021 | RegistryNumber: 5157/2021 | Stabsavdelingen Manglende svar fra kommunen - 6.4.21 saksnummer 2015/1586 og 2018/703 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190768 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET REKVE, PLEYM & CO DA | Journaldato: 14.04.2021 | RegistryNumber: 5036/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Stilling som sykepleier ved hjemmetjenesten http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190757 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Søkere på stilling | Journaldato: 14.04.2021 | RegistryNumber: 5025/2021 | Stabsavdelingen Invitasjon til læringsnettverk for helseledere og tillitsvalgte - lokalt mentorprogram http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190540 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS | Journaldato: 09.04.2021 | RegistryNumber: 4808/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Svar på tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190347 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tove Fossen | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 4615/2021 | Stabsavdelingen Samplan - Tverrfaglig videre- og etterutdanningskurs/studium for samfunnsplanlegging- og utvikling 2021/2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189972 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAMPLAN/KS | Journaldato: 24.03.2021 | RegistryNumber: 4240/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om sommerjobb 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189633 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 3901/2021 | Stabsavdelingen Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189274 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Robert P Mikalsen Sjöblom | Journaldato: 12.03.2021 | RegistryNumber: 3542/2021 | Stabsavdelingen Sak 2020/885 - frafaller søknad om bruksendring http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189158 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Solfrid Skoglund | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3426/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilsvar til brev 15.1.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188780 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjarne Martin Pettersen | Journaldato: 04.03.2021 | RegistryNumber: 3048/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Refusjonskrav samisk fjernundervisning vår 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198949 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ULLENSAKER KOMMUNE | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 13214/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Stand http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198285 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GATEKIRKEN, HØRER DU ROPET: KOM!, Åse-Rebekka Blomsø | Journaldato: 20.08.2021 | RegistryNumber: 12551/2021 | Stabsavdelingen Vedtak om fritak fra politiske verv i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197790 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jonas Sørum Nymo | Journaldato: 16.08.2021 | RegistryNumber: 12056/2021 | Porsanger kommune Veterinærvaktregning for juli 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197906 Type: Inngående brev | Avs/Mot: marit holm | Journaldato: 09.08.2021 | RegistryNumber: 12172/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Merknad i nabovarsel gitt 10.9.2019 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196955 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann-Sofie Rydningen | Journaldato: 13.07.2021 | RegistryNumber: 11221/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Porsanger kommune - nye veinavn – tilråding http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196699 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 10962/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bestilling jfr. revidert tilbud Elev-pc-er http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194612 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea Trond Sundby | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 8880/2021 | Stabsavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 9/92 i Nordkapp kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196265 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 30.06.2021 | RegistryNumber: 10528/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ang Porsanger kommune - leieavtale Børselv skole http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195237 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Porsangerfjorden Lodge | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 9505/2021 | Stabsavdelingen Interpellasjon KST 22.06.21 nr 1- bolyst for nye og etablerte http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195417 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TLP - tverrpolitisk liste i Porsanger | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 9685/2021 | Ordfører Refusjon ledsager 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194362 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSSYKEHUSET HF | Journaldato: 11.06.2021 | RegistryNumber: 8630/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen LNU ordføreropprop http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194895 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lnu - Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner | Journaldato: 11.06.2021 | RegistryNumber: 9163/2021 | Ordfører Kommunalt kontrollregister for kontantstøtte 2021-oversendelse av barnehagelister http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194532 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV familie og pensjonsytelser kontantstøtte | Journaldato: 08.06.2021 | RegistryNumber: 8800/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Manglende opplysninger- Rammetillatelse fritidsbolig og garasje GBnr 5/218. Tiltakshaver Knut Eivind Thomassen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192936 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Eivind Thomassen | Journaldato: 04.06.2021 | RegistryNumber: 7204/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling KLPs årsrapport 2020 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194285 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP | Journaldato: 04.06.2021 | RegistryNumber: 8553/2021 | Kommunedirektøren Høring - Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193376 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Andersen | Journaldato: 31.05.2021 | RegistryNumber: 7644/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Signert avtale - Porsanger kommune - Kontrakt matvarer - kjøtt og kjøttprodukter http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188089 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnut - Bjørnar Pedersen | Journaldato: 21.05.2021 | RegistryNumber: 2353/2021 | Stabsavdelingen Innmelding skole http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192629 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2021 | RegistryNumber: 6897/2021 | Lakselv barneskole Kopi av brev til statsforvalteren. Manglende svar fra kommunen - saksnummer 2015/1586 og 2018/703 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192578 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET REKVE, PLEYM & CO DA | Journaldato: 18.05.2021 | RegistryNumber: 6846/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tidspunkt for standpunktvurdering våren 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192491 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 14.05.2021 | RegistryNumber: 6759/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Rehabilitering av Lakselv kirke http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192384 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger menighetsråd - kirkevergen | Journaldato: 11.05.2021 | RegistryNumber: 6652/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kart bredbånd Porsanger 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190988 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TFFK Kjetil Helstad m.fl. | Journaldato: 04.05.2021 | RegistryNumber: 5256/2021 | Stabsavdelingen Supportverktøy hos Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190493 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PureService Thomas Fjeldheim | Journaldato: 22.04.2021 | RegistryNumber: 4761/2021 | Stabsavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191316 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.04.2021 | RegistryNumber: 5584/2021 | Skolefritidsordning Lakselv mailto:postmottak@porsanger.kommune.no http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191296 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Protonmail - | Journaldato: 21.04.2021 | RegistryNumber: 5564/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Leasingsavtale ZX22860 utløper 01.06.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190919 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DnB NOR Bank ASA | Journaldato: 15.04.2021 | RegistryNumber: 5187/2021 | Stabsavdelingen Svar på jobbtilbud http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190452 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eva Kristin Myrvang Nilsen | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 4720/2021 | Stabsavdelingen Årets Pårørendekommune 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190442 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pårørendesenteret | Journaldato: 07.04.2021 | RegistryNumber: 4710/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Svar - tilbud om stilling på sykeavdeling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190303 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Katja Nikolaisen | Journaldato: 31.03.2021 | RegistryNumber: 4571/2021 | Stabsavdelingen Brev om skadefelling Skadefelling til stor skade for dyr http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189731 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DYRENES RETT | Journaldato: 19.03.2021 | RegistryNumber: 3999/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om sommerjobb 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189632 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 3900/2021 | Stabsavdelingen Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189272 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kathrine Persen | Journaldato: 12.03.2021 | RegistryNumber: 3540/2021 | Stabsavdelingen Refusjonskrav samisk fjernundervisning vår 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198948 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LILLESTRØM KOMMUNE | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 13213/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Svar - politisk stand på torget i forbindelse med valg 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198276 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Porsanger Arbeiderparti - Mariell Haugli | Journaldato: 20.08.2021 | RegistryNumber: 12542/2021 | Stabsavdelingen Veterinærbesøk besøk juli 2021 (2019/2464) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197905 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Julie Nedrebø Johannessen | Journaldato: 09.08.2021 | RegistryNumber: 12171/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedtak om endring av veiadresse Østre Porsangerveien http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196735 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BRENNA BYGDELAG | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 10998/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 34/133 og 34/264 i Børselv http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196718 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sølvi Vivian Johansen | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 10981/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bestilling jfr. revidert tilbud Elev-pc-er http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194611 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Trond Sundby | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 8879/2021 | Stabsavdelingen Svar - Innsyn i postliste http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196447 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann-Sofie Rydningen | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 10710/2021 | Stabsavdelingen Ang Porsanger kommune - leieavtale Børselv skole http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195236 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Porsangerfjorden Lodge | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 9504/2021 | Stabsavdelingen HASTER! ATT: Byggesak, VEDR; Nina Drolshammer 21/38 Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195810 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mgarkitekter - Trine Lise Lundegård | Journaldato: 23.06.2021 | RegistryNumber: 10078/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Refusjon ledsager 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194359 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSSYKEHUSET HF | Journaldato: 11.06.2021 | RegistryNumber: 8627/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Interpellasjon ang. Turistsatsingen By Verdde http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194345 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger FrP - Torbjørn Pettersen, Kommunestyrerepr | Journaldato: 04.06.2021 | RegistryNumber: 8613/2021 | Ordfører Referat Cruise Konferanse 18.11.2020 i Bergen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193352 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cruise-Norway - Marit Vetaas Karlsen | Journaldato: 01.06.2021 | RegistryNumber: 7620/2021 | Ordfører Høringsuttalelse - Nedklassifisering av kommunale veier http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193375 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Fredrik Eriksen Sommerdal | Journaldato: 31.05.2021 | RegistryNumber: 7643/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ajourholdsrapport for mai 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192999 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PORSANGER BEDRIFTSBARNEHAGE AS | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7267/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Signert avtale Porsanger kommune - Kontrakt matvarer - meieriprodukter http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188088 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnut - Bjørnar Pedersen | Journaldato: 21.05.2021 | RegistryNumber: 2352/2021 | Stabsavdelingen Innmelding skole http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192619 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2021 | RegistryNumber: 6887/2021 | Lakselv barneskole Saksnr 2018/748 - manglende dokumentasjon http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192484 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Eivind Thomassen | Journaldato: 14.05.2021 | RegistryNumber: 6752/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Til barnehageansvarlig i kommunen- Foreldreutvalget for barnehager FUB http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192199 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FUB - Foreldreutvalget for barnehager | Journaldato: 07.05.2021 | RegistryNumber: 6467/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Manglende svar fra kommunen - saksnummer 2015/1586 og 2018/703 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192228 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET REKVE, PLEYM & CO DA | Journaldato: 07.05.2021 | RegistryNumber: 6496/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilsagn Tiltaksutvikling folkehelse - revisjon http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192047 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk - Troms og Finnmark fylkeskommune - Juli-Anne Staven | Journaldato: 05.05.2021 | RegistryNumber: 6315/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Nye kart søknad om bredbånd i Porsanger .96 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190987 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TFFK Kjetil Helstad m.fl. | Journaldato: 04.05.2021 | RegistryNumber: 5255/2021 | Stabsavdelingen Supportverktøy hos Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190492 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pureservice - Thomas Fjeldheim | Journaldato: 22.04.2021 | RegistryNumber: 4760/2021 | Stabsavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191314 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.04.2021 | RegistryNumber: 5582/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Ødelagt asfalt etter brøyting. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190609 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sonja Lindbäck | Journaldato: 12.04.2021 | RegistryNumber: 4877/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Manglende KOSTRA-rapportering 7 april 2021.xlsx http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190485 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 4753/2021 | Stabsavdelingen Svar på tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190360 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ailin Sivertsen | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 4628/2021 | Stabsavdelingen Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190246 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tove Laukeland Fossen | Journaldato: 30.03.2021 | RegistryNumber: 4514/2021 | Stabsavdelingen Søknad om sommerjobb 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189610 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 3878/2021 | Stabsavdelingen Revidert nasjonal plan - beredskap mot akutt forurensning -til informasjon og fordeling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189563 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystverket | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 3831/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Refusjonskrav samisk fjernundervisning vår 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198947 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HAMMERFEST KOMMUNE | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 13212/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Reservering stand på torget http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198274 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger Arbeiderparti - Mariell Haugli | Journaldato: 20.08.2021 | RegistryNumber: 12540/2021 | Stabsavdelingen Shape the Future program for elementary school, junior high and senior high school http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194558 Type: Utgående brev | Avs/Mot: May Yee (Simplicity Consulting Inc | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 8826/2021 | Stabsavdelingen Søknad om forlenget inndekningstid for Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196882 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren | Journaldato: 13.07.2021 | RegistryNumber: 11145/2021 | Stabsavdelingen Veterinærvaktregning for juni 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196781 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veterinær Marit Holm | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 11044/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedtak om endring av veiadresse Østre Porsangerveien http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196734 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSBYGG | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 10997/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Retur av tinglyst dokument - melding til tinglysning - GBnr 34/264 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196703 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 10966/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbakemelding tas til etterretning- oppfølging etter halvårsrapportering- andre halvår 2020 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196551 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 10814/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Innsyn i postliste http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196446 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann-Sofie Rydningen | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 10709/2021 | Stabsavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 33/68 og 33/88 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196372 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 01.07.2021 | RegistryNumber: 10635/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar til varsel om oppmålingsforretning, ny tomt for Skipsfjorden vannverk - gnr 5/1 og 5/1/56 - Nordkapp kommune - http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196253 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fefo - Finnmarkseiendommen | Journaldato: 29.06.2021 | RegistryNumber: 10516/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Renteendring for lån 8317 53 55513 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195096 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP KOMMUNEKREDITT AS | Journaldato: 15.06.2021 | RegistryNumber: 9364/2021 | Stabsavdelingen Refusjon ledsager 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194358 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSSYKEHUSET HF | Journaldato: 11.06.2021 | RegistryNumber: 8626/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Høring/spørring om regioner og dimensjonering av opplæringstilbudet i Troms og Finnmark http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193282 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk - Troms og finnmark fylkeskommune | Journaldato: 31.05.2021 | RegistryNumber: 7550/2021 | Ordfører Brev fra kommunen om nedklassifisering av kommunale veier..... http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193371 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ruth Marianne Olsen/ Klara B. Skansen | Journaldato: 31.05.2021 | RegistryNumber: 7639/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ajourholdsrapport for mai 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192976 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LAKSELV BARNEHAGE | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7244/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Skarpskyting artilleri fra områder utenfor mil. omr. øvelse Thunder Wolf 21 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192906 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mil - S3 Artillereribataljon | Journaldato: 25.05.2021 | RegistryNumber: 7174/2021 | Kommunedirektøren Porsanger kommune - signert avtale - Kontrakt matvarer - frukt og grønnsaker http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188087 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnut - Bjørnar Pedersen | Journaldato: 21.05.2021 | RegistryNumber: 2351/2021 | Stabsavdelingen Innmelding skole http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192592 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2021 | RegistryNumber: 6860/2021 | Lakselv barneskole Oppsigelse av leiekontrakt http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192254 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nnms - Nord Norsk Mottakssenter AS | Journaldato: 07.05.2021 | RegistryNumber: 6522/2021 | Stabsavdelingen Kopi av brev. Ref: 13366 Brev pr: 06.04.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191966 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Arne Pettersen | Journaldato: 04.05.2021 | RegistryNumber: 6234/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Nye kart søknad om bredbånd i Porsanger .96 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190986 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TFFK Kjetil Helstad m.fl. | Journaldato: 04.05.2021 | RegistryNumber: 5254/2021 | Stabsavdelingen Manglende opplysninger -fritidsbolig og garasje GBnr 5/218. Tiltakshaver Knut Eivind Thomassen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191714 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Eivind Thomassen | Journaldato: 29.04.2021 | RegistryNumber: 5982/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Rekrutteringsstipend - Informasjon om skatteplikt http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191658 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 28.04.2021 | RegistryNumber: 5926/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191275 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.04.2021 | RegistryNumber: 5543/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Søknad på lærerstilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190880 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.04.2021 | RegistryNumber: 5148/2021 | Stabsavdelingen Klage på brøyting ved Lakselv barneskole http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190607 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger Kommune - Knut Johnny Johnsen | Journaldato: 12.04.2021 | RegistryNumber: 4875/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Anmodning om tilsvar på sak sendt til Tvisteløsningsnemda for helse -og omsorgssektoren http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190337 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 4605/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Svar på tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190348 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Agnete Hanssen | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 4616/2021 | Stabsavdelingen Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190245 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Monika Skjellhaug | Journaldato: 30.03.2021 | RegistryNumber: 4513/2021 | Stabsavdelingen Bruk av Alaris pumpe / infusjonssett http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189608 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkssykehuset | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 3876/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Søknad om sommerjobb 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189601 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 3869/2021 | Stabsavdelingen Stilling som brannkonstabel i deltidsmannskap brann og redning http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188887 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Søkere på stilling | Journaldato: 08.03.2021 | RegistryNumber: 3155/2021 | Stabsavdelingen Ekstra påminnelse om fristene for rapportering til KOSTRA for 2020 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188794 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 04.03.2021 | RegistryNumber: 3062/2021 | Stabsavdelingen Innsyn http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199288 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sagat - Lars Birger Persen | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 13552/2021 | Stabsavdelingen 2020/2288-18/v60 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199107 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokathuset - Per A. Amundsen | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 13371/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Refusjonskrav samisk fjernundervisning vår 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198946 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BERGEN KOMMUNE | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 13211/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Stand i forhold til Stortingsvalget 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198272 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmark Nei til EU - Britha Marie Stavang Berg | Journaldato: 20.08.2021 | RegistryNumber: 12538/2021 | Stabsavdelingen Uttalelse utlyste stillinger Fagarbeidere ved driftsavdelingen (sak 21/1550) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198240 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Porsanger - Hovedtillitsvalgt | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 12506/2021 | Stabsavdelingen Høringsuttalelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197967 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Willy Sundnes | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 12233/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Shape the Future program for elementary school, junior high and senior high school http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194556 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea Trond Sundby | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 8824/2021 | Stabsavdelingen Veterinærbesøk juni 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196780 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Julie Nedrebø Johannessen | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 11043/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedtak om endring av veiadresse Østre Porsangerveien http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196731 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BØRSELV JEGER & FISKEFORENING | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 10994/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbakemelding tas til etterretning- oppfølging etter halvårsrapportering- andre halvår 2020 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196550 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 10813/2021 | Kommunedirektøren Svar på tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196014 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inka Maarit Elina Nuorgam | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 10282/2021 | Stabsavdelingen Varsel om oppmålingsforretning GBnr 6/27 og 6/130, fotballbinge i Nordvågen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195761 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORDVÅGEN AS | Journaldato: 23.06.2021 | RegistryNumber: 10029/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Renteendring for lån 8317 50 50143 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195093 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP KOMMUNEKREDITT AS | Journaldato: 15.06.2021 | RegistryNumber: 9361/2021 | Stabsavdelingen Refusjon ledsager 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194357 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSSYKEHUSET HF | Journaldato: 11.06.2021 | RegistryNumber: 8625/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Varsel om oppmålingsforretning GBnr 33/68 i Børselv http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194821 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gry-Beate Hauger Hoff | Journaldato: 11.06.2021 | RegistryNumber: 9089/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om fritak fra politiske verv http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194449 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jonas Sørum Nymo | Journaldato: 07.06.2021 | RegistryNumber: 8717/2021 | Stabsavdelingen Gn.5/118 og deres ref. 2020/189-5 nedklassifisering av kommunale veier http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193370 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Olav Strømme | Journaldato: 31.05.2021 | RegistryNumber: 7638/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Til ordføreren: Trafikksikkerhetsforeningen legger ut på sommerturné #Tryggsommer 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193060 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TSF Trafikksikkerhetsforeningen | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7328/2021 | Ordfører Signert avtale - Porsanger kommune - Matvarer kontrakt - kolonialvarer http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188086 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnut - Bjørnar Pedersen | Journaldato: 21.05.2021 | RegistryNumber: 2350/2021 | Stabsavdelingen Innmelding skole http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192589 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2021 | RegistryNumber: 6857/2021 | Lakselv barneskole Ajourholdsrapport for mai 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192487 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAARELA BARNEHAGE AS | Journaldato: 14.05.2021 | RegistryNumber: 6755/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Oppstartsmelding vedr. tiltak på Gnr./Bnr 7/138, Indre Billefjord http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192383 Type: Inngående brev | Avs/Mot: T JOHANSEN DRIFT AS | Journaldato: 11.05.2021 | RegistryNumber: 6651/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Automatic reply: Endring Høringsdokument og kart bredbånd 2021 - sak 21/04809 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190963 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TFFK - Postmottak | Journaldato: 04.05.2021 | RegistryNumber: 5231/2021 | Stabsavdelingen Skolesekker 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191594 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk - Troms og finnmark fylkeskommune | Journaldato: 27.04.2021 | RegistryNumber: 5862/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Manglende svar fra kommunen - saksnummer 2015/1586 og 2018/703 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191335 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET REKVE, PLEYM & CO DA | Journaldato: 22.04.2021 | RegistryNumber: 5603/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191272 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.04.2021 | RegistryNumber: 5540/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Søknad på lærerstilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190826 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.04.2021 | RegistryNumber: 5094/2021 | Stabsavdelingen Søknad om igangsettelsestillatelse på Gnr. 5 Bnr. 218 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190736 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gørill Kristiansen m.fl. | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5004/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Klage på brøyting ved Lakselv barneskole http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190604 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Camilla Vonheim | Journaldato: 12.04.2021 | RegistryNumber: 4872/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190243 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Katja Nikolaisen | Journaldato: 30.03.2021 | RegistryNumber: 4511/2021 | Stabsavdelingen Søknad om sommerjobb 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189600 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 3868/2021 | Stabsavdelingen Årsmelding 2020 for Pasient- og brukerombudet i Troms og Finnmark, kontor Hammerfest http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189355 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pasientogbrukerombudet - Pasient- og brukerombudet i Finnmark | Journaldato: 12.03.2021 | RegistryNumber: 3623/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Rapport tiltaksutvikling 2020 PORSANGER http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188902 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TFFK | Journaldato: 08.03.2021 | RegistryNumber: 3170/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev til Foretak Lakselv og Brennelv beitelag .Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 986249559 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188891 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 05.03.2021 | RegistryNumber: 3159/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på tilbud om stilling. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188831 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor-Martin Trane | Journaldato: 05.03.2021 | RegistryNumber: 3099/2021 | Stabsavdelingen Søkerliste http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199146 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ifinnmark - Tor Kjetil Kristoffersen | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 13410/2021 | Stabsavdelingen Refusjonskrav samisk fjernundervisning vår 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198945 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORDKAPP KOMMUNE | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 13210/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Svar på søknad om torgplass torsdag 19.08.21 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198196 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nrk - Rolf Jakobsen | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 12462/2021 | Stabsavdelingen Søkerliste http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198106 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Amedia - Arnfinn Sjøenden | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12372/2021 | Stabsavdelingen Shape the Future program for elementary school, junior high and senior high school http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194555 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Microsoft - May Yee (Simplicity Consulting Inc) | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 8823/2021 | Stabsavdelingen Vedtak om endring av veiadresse Østre Porsangerveien http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196730 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TEAM OFELAS | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 10993/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ang porsanger kommune - strømavtale http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196473 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Entelios - Support | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 10736/2021 | Stabsavdelingen Oversendelse av melding til tinglysning - GBnr 34/264 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196367 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 01.07.2021 | RegistryNumber: 10630/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ang Porsanger kommune - kvartalsmelding og budsjettregulering 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196103 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark - Riise, Marianne Winther | Journaldato: 28.06.2021 | RegistryNumber: 10371/2021 | Stabsavdelingen Varsel om oppmålingsforretning GBnr 6/27 og 6/130, fotballbinge i Nordvågen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195760 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORDVÅGEN AS | Journaldato: 23.06.2021 | RegistryNumber: 10028/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ferdigattest - Ildskogmoen industriområde. Tiltakshaver Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195470 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger kommune | Journaldato: 21.06.2021 | RegistryNumber: 9738/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195189 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inka Maarit Elina Nuorgam | Journaldato: 16.06.2021 | RegistryNumber: 9457/2021 | Stabsavdelingen Renteendring for lån 8317 50 47126 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195089 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP KOMMUNEKREDITT AS | Journaldato: 15.06.2021 | RegistryNumber: 9357/2021 | Stabsavdelingen Refusjon ledsager 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194356 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSSYKEHUSET HF | Journaldato: 11.06.2021 | RegistryNumber: 8624/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Varsel om oppmålingsforretning for GBnr 33/68 i Børselv http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194820 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 11.06.2021 | RegistryNumber: 9088/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Veterinærvaktregning for mai 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194849 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veterinær Marit Holm | Journaldato: 11.06.2021 | RegistryNumber: 9117/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høring - Nedklassifisering av kommunale veier. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193332 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marianne Hansen | Journaldato: 31.05.2021 | RegistryNumber: 7600/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kompetanse- og innovasjonstilksudd http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193229 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 31.05.2021 | RegistryNumber: 7497/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Matvarer kontrakt - kolonialvarer http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188085 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnut - Bjørnar Pedersen | Journaldato: 21.05.2021 | RegistryNumber: 2349/2021 | Stabsavdelingen Invitasjon til digitalt nettverksmøte for personvernombud i kommuner og fylkeskommuner http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192403 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sarpsborg kommune | Journaldato: 14.05.2021 | RegistryNumber: 6671/2021 | Kommunedirektøren Brev fra Porsanger kommune, Høring - Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys - Frist 19.06.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192148 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger kommune | Journaldato: 06.05.2021 | RegistryNumber: 6416/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Uttalelse fra Meløy kommune - Styrk, ikke legg ned utdanningsinstitusjonen på Nesna http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192049 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Meloy Kommune | Journaldato: 05.05.2021 | RegistryNumber: 6317/2021 | Ordfører Porsanger kommune: Forslag til høringsuttalelse angående 420 kV ledning Skaidi - Lebesby http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192080 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Magnus Thunestvedt -Kommunestyrerepresentant Tverrpolitisk liste i Porsanger (TLP) | Journaldato: 05.05.2021 | RegistryNumber: 6348/2021 | Ordfører Ajourholdsrapport for april 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192052 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PORSANGER BEDRIFTSBARNEHAGE AS | Journaldato: 05.05.2021 | RegistryNumber: 6320/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Nordatlas: Utskrift via epost: Bredbånd Porsanger 2021 - Område Børselvnes til Kjæs - ytre del http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190962 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tromsfylke - Nordatlas | Journaldato: 04.05.2021 | RegistryNumber: 5230/2021 | Stabsavdelingen Innmelding skole http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191910 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.05.2021 | RegistryNumber: 6178/2021 | Lakselv barneskole Vedrørende byggesøknad GBnr. 7/138 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191385 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torleif Johansen | Journaldato: 23.04.2021 | RegistryNumber: 5653/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191250 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.04.2021 | RegistryNumber: 5518/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Søknad på lærerstilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190825 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.04.2021 | RegistryNumber: 5093/2021 | Stabsavdelingen Manglende svar fra kommunen - saksnummer 2015/1586 og 2018/703 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190766 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET REKVE, PLEYM & CO DA | Journaldato: 14.04.2021 | RegistryNumber: 5034/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Klage på brøyting ved Lakselv barneskole http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190602 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Camilla Vonheim | Journaldato: 12.04.2021 | RegistryNumber: 4870/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190241 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ellen Marit Sara | Journaldato: 30.03.2021 | RegistryNumber: 4509/2021 | Stabsavdelingen Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190238 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eva K Myrvang Nilsen | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 4506/2021 | Stabsavdelingen Ferdigattest - utvidelse av hytte på GBnr 34/114. Tiltakshaver Jan Daleng http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190072 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Arnulf Daleng | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 4340/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om sommerjobb 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189599 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 3867/2021 | Stabsavdelingen Nasjonal årsmelding fra landets pasient- og brukerombud http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189354 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pasient- og brukerombudet | Journaldato: 12.03.2021 | RegistryNumber: 3622/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Innsynsbegjæring i søkerliste http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198631 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Amedia - Arnfinn Sjøenden | Journaldato: 27.08.2021 | RegistryNumber: 12897/2021 | Stabsavdelingen Ferdigattest - GBnr 16/301. Tiltakshaver Marthe K. Liland AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198338 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MARTHE K. LILAND AS | Journaldato: 24.08.2021 | RegistryNumber: 12604/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om torgplass http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198195 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Rolf Jakobsen | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 12461/2021 | Stabsavdelingen Uttalelse på utlyste stillinger - Fagarbeidere ved driftsavdelingen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198103 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tillitsvalgte m.fl. | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12369/2021 | Stabsavdelingen Midlertidig svar - Klage på vedtak - Dispensasjonssøknad - bruksendring gbnr.16/424 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197474 Type: Utgående brev | Avs/Mot: OA CONSULTING AS | Journaldato: 30.07.2021 | RegistryNumber: 11740/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Gjennomføring av pålegg - Gaggavann http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197667 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger klekkeri - Håkon Haukenes | Journaldato: 29.07.2021 | RegistryNumber: 11933/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedtak om endring av veiadresse Østre Porsangerveien http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196728 Type: Utgående brev | Avs/Mot: OPPLYSNINGSVESENETS FOND | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 10991/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bestilling jfr. revidert tilbud Elev-pc-er http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194536 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea Trond Sundby | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 8804/2021 | Stabsavdelingen Signert overtakelsesprotokoll Ildskogmoen Industriområde http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193199 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Birger Mietinen AS | Journaldato: 29.06.2021 | RegistryNumber: 7467/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Fotballbingen i Nordvågen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195755 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordkapp Kommune - Tom Steve Paulsen | Journaldato: 23.06.2021 | RegistryNumber: 10023/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Purring- oppfølging etter halvårsrapportering http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195088 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 16.06.2021 | RegistryNumber: 9356/2021 | Kommunedirektøren Svar på tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195186 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elin L M Labba Wilhelmsen | Journaldato: 16.06.2021 | RegistryNumber: 9454/2021 | Stabsavdelingen Renteendring for lån 8317 50 46359 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195086 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP KOMMUNEKREDITT AS | Journaldato: 15.06.2021 | RegistryNumber: 9354/2021 | Stabsavdelingen Refusjon ledsager 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194355 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSSYKEHUSET HF | Journaldato: 11.06.2021 | RegistryNumber: 8623/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Veterinærbesøk mai http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194017 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Julie Nedrebø Johannessen | Journaldato: 02.06.2021 | RegistryNumber: 8285/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på refusjon av merutgifter - fjernundervisning i nordsamisk vår 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193561 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 01.06.2021 | RegistryNumber: 7829/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Høring - Nedklassifisering av kommunale veier http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193331 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erling Moe | Journaldato: 31.05.2021 | RegistryNumber: 7599/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling DESK-20310 Korrigering av Tidbank - nytt reglement sommer og vintertid. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193205 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norsk Tid AS - Tidbank | Journaldato: 28.05.2021 | RegistryNumber: 7473/2021 | Stabsavdelingen Kompetanse- og innovasjonstilskudd http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193015 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7283/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Informasjon til kommuner i region nord - Planlagt anskaffelse av rammeavtaler på drift av mottak http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192306 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UDI - Utlendingsdirektoratet | Journaldato: 10.05.2021 | RegistryNumber: 6574/2021 | Kommunedirektøren Brev fra Porsanger kommune, Høring - Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys - Frist 19.06.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192147 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger kommune | Journaldato: 06.05.2021 | RegistryNumber: 6415/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kommunalt kontrollregister for kontantstøtte 2021 -oversendelse av barnehagelister http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192013 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV familie og pensjonsytelser kontantstøtte | Journaldato: 05.05.2021 | RegistryNumber: 6281/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Endring Høringsdokument og kart bredbånd 2021 - sak 21/04809 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190961 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TFFK Sentralbord | Journaldato: 04.05.2021 | RegistryNumber: 5229/2021 | Stabsavdelingen Interpellasjon til kommunestyremøtet 6/4-21 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191943 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Agnete Hanssen | Journaldato: 04.05.2021 | RegistryNumber: 6211/2021 | Ordfører Innmelding skole http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191909 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.05.2021 | RegistryNumber: 6177/2021 | Lakselv barneskole Forslag-Treningstider for høst 2021-Vår 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191675 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gert Helge Hansen - Porsanger idrettsråd | Journaldato: 29.04.2021 | RegistryNumber: 5943/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Tillatelse i ett trinn - nytt bygg GBnr 7/138. Tiltakshaver Roger Hammari og Torleif Johansen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191325 Type: Utgående brev | Avs/Mot: T JOHANSEN DRIFT AS | Journaldato: 27.04.2021 | RegistryNumber: 5593/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling NIMs årsmelding for 2020 overlevert Stortinget http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191421 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NHRI - Norges institusjon for menneskerettigheter | Journaldato: 23.04.2021 | RegistryNumber: 5689/2021 | Ordfører www.porsanger.kommune.no Søknadsfrist 1. mai skolefritidsordningen (SFO) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191243 Type: Utgående brev | Avs/Mot: www.porsanger.kommune.no | Journaldato: 21.04.2021 | RegistryNumber: 5511/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Stilling som ergoterapeut http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190812 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Søkere på stilling | Journaldato: 15.04.2021 | RegistryNumber: 5080/2021 | Stabsavdelingen Søknad på lærerstilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190824 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.04.2021 | RegistryNumber: 5092/2021 | Stabsavdelingen Ny tjeneste for bestilling av vitnemål og kompetansebevis http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190524 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 09.04.2021 | RegistryNumber: 4792/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Klage angående brøyting http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190199 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Phanu Romsdal | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 4467/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190237 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Agnete Masternes Hanssen | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 4505/2021 | Stabsavdelingen Søknad om sommerjobb 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189597 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 3865/2021 | Stabsavdelingen Stilling som brannkonstabel i Porsanger brann og redning http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189345 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Søkere på stiling | Journaldato: 15.03.2021 | RegistryNumber: 3613/2021 | Stabsavdelingen Søknad om ferdigattest gbnr 34/114 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189468 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Arnulf Daleng | Journaldato: 15.03.2021 | RegistryNumber: 3736/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bistand fra Utviklingssenteret http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189146 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3414/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Svar på tilbud om stilling ved sykeavdelingen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199023 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gro Anette Andresen | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 13288/2021 | Stabsavdelingen Varsel om oppmålingsforretning GBnr 3/6 i Smørfjord http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199003 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 13268/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Uttalelse Prosjektleder regionalt plankontor http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198434 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HTV Fagforbundet Porsanger | Journaldato: 24.08.2021 | RegistryNumber: 12700/2021 | Stabsavdelingen Bygninger på FeFo-grunn gnr 39/1 saksnummer 2020/592 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198087 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn-Harald Aune | Journaldato: 23.08.2021 | RegistryNumber: 12353/2021 | Stabsavdelingen Svar - politisk stand på torget i forbindelse med valg 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198185 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Porsanger Senterparti | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 12451/2021 | Stabsavdelingen Tilbakemelding fra Porsanger: Årets UKL-midler http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198217 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark - Hansen, Cecilie | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 12483/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Marthes Bistro - søknad om ferdigattest - Ref_2020/904 -7/16/301 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198135 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KONSULENTFIRMA Cand. Oecon. Svein Holbø | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12401/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Krav om omgjøring av vedtak etter PBL for tiltak på gnr 16 bnr 424 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197311 Type: Inngående brev | Avs/Mot: OA CONSULTING AS | Journaldato: 21.07.2021 | RegistryNumber: 11577/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Stilling som sykepleier ved hjemmetjenesten http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196463 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Søkere på stilling | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 10726/2021 | Stabsavdelingen Vedtak om endring av veiadresse Østre Porsangerveien http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196727 Type: Utgående brev | Avs/Mot: OPPLYSNINGSVESENETS FOND | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 10990/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bestilling jfr. Tilbud Elev pcer http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194526 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Trond Sundby | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 8794/2021 | Stabsavdelingen Retur av tinglyst dokument - festekontrakt for GBnr 17/369 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196117 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 28.06.2021 | RegistryNumber: 10385/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Godkjenner rapportering på tilskudd fra Helsedirektoratet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195958 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 10226/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 17/599 og 17/601 i Lakselv http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195804 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKATHUSET LAKSELV AS | Journaldato: 23.06.2021 | RegistryNumber: 10072/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Varsel om oppmålingsforretning GBnr 5/1, Skipsfjorden vannverk http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195646 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 22.06.2021 | RegistryNumber: 9914/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Purring- oppfølging etter halvårsrapportering http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195087 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 16.06.2021 | RegistryNumber: 9355/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Renteendring for lån 8317 50 46340 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195082 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP KOMMUNEKREDITT AS | Journaldato: 15.06.2021 | RegistryNumber: 9350/2021 | Stabsavdelingen Refusjon ledsager 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194353 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSSYKEHUSET HF | Journaldato: 14.06.2021 | RegistryNumber: 8621/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194869 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elin L M Labba Wilhelmsen | Journaldato: 11.06.2021 | RegistryNumber: 9137/2021 | Stabsavdelingen Varsel om oppmålingsforretning på GBnr 34/133 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194819 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sølvi Vivian Johansen | Journaldato: 11.06.2021 | RegistryNumber: 9087/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling sak 2018/1123, Klemetstadveien 835, Søknad om igangsetting av grunnarbeid http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194195 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lundlaastad - Svein Erik Lund | Journaldato: 03.06.2021 | RegistryNumber: 8463/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høring - Nedklassifisering av kommunale veier http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193330 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roy Nilsen | Journaldato: 31.05.2021 | RegistryNumber: 7598/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kompetanse- og innovasjonstilskudd 2020 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192998 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7266/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Matvarer kontrakt - kolonialvarer http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/187645 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnut - Bjørnar Pedersen | Journaldato: 21.05.2021 | RegistryNumber: 1909/2021 | Stabsavdelingen Orientering om RNB 2021 og kommuneproposisjonen for 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192475 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 18.05.2021 | RegistryNumber: 6743/2021 | Stabsavdelingen Veterinærbesøk april (2019/2464) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192582 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Julie Nedrebø Johannessen | Journaldato: 18.05.2021 | RegistryNumber: 6850/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Årsmelding 2020 Porsanger klekkeri - ettersending http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192517 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger klekkeri - Håkon Haukenes | Journaldato: 14.05.2021 | RegistryNumber: 6785/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Informasjon til kommuner i region nord - Planlagt anskaffelse av rammeavtaler på drift av mottak http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192305 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UDI - Utlendingsdirektoratet | Journaldato: 10.05.2021 | RegistryNumber: 6573/2021 | Kommunedirektøren Brev fra Porsanger kommune, Høring - Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys - Frist 19.06.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192146 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger kommune | Journaldato: 06.05.2021 | RegistryNumber: 6414/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Interpellasjon - 420 kV ledning Skaidi Lebesby http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191855 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TLP - Hans Magnus Thunestvedt | Journaldato: 04.05.2021 | RegistryNumber: 6123/2021 | Ordfører Nordatlas: Utskrift via epost: Bredbånd Leirpollen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190941 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TFFK Kjetil Helstad | Journaldato: 04.05.2021 | RegistryNumber: 5209/2021 | Stabsavdelingen Innmelding skole http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191826 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.04.2021 | RegistryNumber: 6094/2021 | Lakselv barneskole Ajourholdsrapport for april 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191742 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ØSTERBOTN NATURBARNEHAGE AS | Journaldato: 29.04.2021 | RegistryNumber: 6010/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Melding om vedtak - Dispensasjon etter PBL for riving av eksisterende bolig/oppføring av ny bolig gnr 7 bnr 138 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191032 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roger Hammari og Torleif Johansen m.fl. | Journaldato: 21.04.2021 | RegistryNumber: 5300/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191241 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.04.2021 | RegistryNumber: 5509/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Invitasjon til ordfører fra FeFo http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191095 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fefo - Finnmarkseiendommen | Journaldato: 19.04.2021 | RegistryNumber: 5363/2021 | Ordfører Svar på tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190790 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trine Johansen | Journaldato: 14.04.2021 | RegistryNumber: 5058/2021 | Stabsavdelingen Søknad på lærerstilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190773 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.04.2021 | RegistryNumber: 5041/2021 | Stabsavdelingen Tidbank Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189160 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tidbank - Aksel Rohde Heramb | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 3428/2021 | Stabsavdelingen Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190236 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ailin Guttorm | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 4504/2021 | Stabsavdelingen Strøing av gangsti http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190131 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Undine Eriksen | Journaldato: 26.03.2021 | RegistryNumber: 4399/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om sommerjobb 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189594 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 3862/2021 | Stabsavdelingen Svar - tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189329 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marius Wagelid | Journaldato: 12.03.2021 | RegistryNumber: 3597/2021 | Stabsavdelingen Oppgradering KommuneTV http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188933 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aventia Fredrik Lie-Helgesen | Journaldato: 08.03.2021 | RegistryNumber: 3201/2021 | Stabsavdelingen Spesialisert ernæringskompetanse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188835 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KEFF - Kliniske ernæringsfysiologers forening tilsluttet Forskerforbundet | Journaldato: 05.03.2021 | RegistryNumber: 3103/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Varsel om oppmålingsforretning GBnr 3/6 i Smørfjord http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199002 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigvald Eliot Samuelsen | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 13267/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198915 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gro Anette Andresen | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 13180/2021 | Stabsavdelingen Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198807 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Britt Eli Svineng | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 13073/2021 | Stabsavdelingen Varsel om prisregulering fra Nor Tekstil AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198436 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NOR TEKSTIL AS | Journaldato: 24.08.2021 | RegistryNumber: 12702/2021 | Stabsavdelingen Uttalelse på utlyst stilling - Prosjektleder regionalt plankontor i Midt-Finnmark http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198360 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kommunedirektør Bente Larssen m.fl. | Journaldato: 23.08.2021 | RegistryNumber: 12626/2021 | Stabsavdelingen Svar - politisk stand på torget i forbindelse med valg 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198174 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Porsanger Frp | Journaldato: 18.08.2021 | RegistryNumber: 12440/2021 | Stabsavdelingen Årets UKL-midler http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198020 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Hansen, Cecilie | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12286/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Klage på vedtak vedrørende brannseksjonering http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197303 Type: Inngående brev | Avs/Mot: OA CONSULTING AS | Journaldato: 21.07.2021 | RegistryNumber: 11569/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Stilling som barnevernleder http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196985 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Søkere på stilling | Journaldato: 16.07.2021 | RegistryNumber: 11251/2021 | Stabsavdelingen Stilling som fagkonsulent i helse og omsorgsadministrasjonen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195957 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Søkere på stilling | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 10225/2021 | Stabsavdelingen Vedtak om endring av veiadresse for Østre Porsangerveien http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196726 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STIFTELSEN KAINUN INSTITUTTI - KVENSK INSTITUTT | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 10989/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedr. bestilling av Elev pc-er http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194372 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea Trond Sundby | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 8640/2021 | Stabsavdelingen Kopi av brev. Svar på klage på søknad om produksjonstilskudd for søknadsomgangen 2020 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196394 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 10657/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud om stilling som sykepleier http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196421 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lina Johnsen | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 10684/2021 | Stabsavdelingen Godkjent rapportering - justering av beløp til utbetaling - Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195455 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 23.06.2021 | RegistryNumber: 9723/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Retur av tinglyst dokument http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195652 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 22.06.2021 | RegistryNumber: 9920/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Varsel om oppmålingsforretning GBnr 9/1, Heishuset http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195617 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 22.06.2021 | RegistryNumber: 9885/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av festekontrakt for GBnr 17/369 i Porsanger kommune til tinglysning http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195307 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 9575/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Renteendring for lån 8317 50 27605 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195076 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP | Journaldato: 15.06.2021 | RegistryNumber: 9344/2021 | Stabsavdelingen Tilbakemelding - ajourføring av gårdskart kommunal sak 2020/1198 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195034 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brit Elisabeth Wilhelmsen | Journaldato: 15.06.2021 | RegistryNumber: 9302/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Refusjon ledsager 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194348 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSSYKEHUSET HF | Journaldato: 14.06.2021 | RegistryNumber: 8616/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Svar på tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194841 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Synnøve R Leonhardsen | Journaldato: 11.06.2021 | RegistryNumber: 9109/2021 | Stabsavdelingen Varsel om oppmålingsforretning på GBnr 34/133 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194818 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Grethe Solveig Johansen | Journaldato: 11.06.2021 | RegistryNumber: 9086/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Igangsettingstillatelse - fritidsbolig GBnr 15/104. Tiltakshaver Lars-Helge Trones http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194124 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LUND OG LAASTAD ARKITEKTER AS | Journaldato: 03.06.2021 | RegistryNumber: 8392/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbakemelding på foreløpig tilsynsrapport http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194220 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ajanas barnehage | Journaldato: 03.06.2021 | RegistryNumber: 8488/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Høring - Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193328 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torild Tueeng | Journaldato: 31.05.2021 | RegistryNumber: 7596/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kompetanse- og innovasjonstilskudd http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192997 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7265/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Anbudet matvarer for kommuner i Troms og Finnmark 2020 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/187644 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnut - Bjørnar Pedersen | Journaldato: 21.05.2021 | RegistryNumber: 1908/2021 | Stabsavdelingen Veterinærbesøk mars (2019/2464) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192581 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Julie Nedrebø Johannessen | Journaldato: 18.05.2021 | RegistryNumber: 6849/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Årsmelding 2020 - samlet utsetting villfisk http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192277 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger klekkeri - Håkon Haukenes | Journaldato: 10.05.2021 | RegistryNumber: 6545/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev fra Porsanger kommune, Høring - Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys - Frist 19.06.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192145 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger kommune | Journaldato: 06.05.2021 | RegistryNumber: 6413/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Arbeidsordre - Innhenting av løypestikker 2021 - Yngve Kristensen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192046 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Yngve Kristensen | Journaldato: 05.05.2021 | RegistryNumber: 6314/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Nordatlas: Utskrift via epost: Bredbånd Leirpollen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190940 Type: Utgående brev | Avs/Mot: kjetil.helstad@tffk.no | Journaldato: 04.05.2021 | RegistryNumber: 5208/2021 | Stabsavdelingen Interpellasjon: Høringsinnspill til Statnetts konsesjonssøknad om bygging av 420 kV ledning mellom Skaidi og Lebesby. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191840 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TLP - Hans Magnus Thunestvedt | Journaldato: 03.05.2021 | RegistryNumber: 6108/2021 | Ordfører Innmelding skole http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191790 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.04.2021 | RegistryNumber: 6058/2021 | Lakselv barneskole Ajourholdsrapport for april 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191651 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAARELA BARNEHAGE AS | Journaldato: 28.04.2021 | RegistryNumber: 5919/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Midlertidig svar - Tilleggsopplysninger til krav om saksomkostninger etter forvaltningslovens § 36 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191392 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKATHUSET LAKSELV AS | Journaldato: 23.04.2021 | RegistryNumber: 5660/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling LVK | Innkalling til årsmøte i Energirådet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191383 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar | Journaldato: 22.04.2021 | RegistryNumber: 5651/2021 | Kommunedirektøren Oppfølging etter halvårsrapportering- andre halvår 2020 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191256 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 21.04.2021 | RegistryNumber: 5524/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191239 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.04.2021 | RegistryNumber: 5507/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Søknad om viderefinansiering av vannområdekoordinator i Vannområde Midt-Finnmark http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191046 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordkapp kommune | Journaldato: 19.04.2021 | RegistryNumber: 5314/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Årsmelding 2020 til orientering http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190828 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stabbursnes naturhus og museum | Journaldato: 14.04.2021 | RegistryNumber: 5096/2021 | Ordfører Søknad på lærerstilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190771 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.04.2021 | RegistryNumber: 5039/2021 | Stabsavdelingen Refusjon av merutgifter til fjernundervisning i nordsamisk våren 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190407 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 07.04.2021 | RegistryNumber: 4675/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Tidbank Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189161 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tidbank - Tom Hansen | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 3429/2021 | Stabsavdelingen Stilling som leder for oppvekst og kultur http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190181 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Søkere på stilling | Journaldato: 30.03.2021 | RegistryNumber: 4449/2021 | Stabsavdelingen Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190229 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trine Johansen | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 4497/2021 | Stabsavdelingen Samtaler til barn og unge med vanskelige tanker eller følelser http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190067 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkssykehuset - FIN-SANKS | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 4335/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Referat fra bestandsplanmøte for Porsanger bestandsplanområde http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189883 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fefo - Finnmarkseiendommen | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 4151/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brøyting gangsti Saarela http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189709 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein og Katri Ekhorn | Journaldato: 19.03.2021 | RegistryNumber: 3977/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om sommerjobb 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189593 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 3861/2021 | Stabsavdelingen Oppgradering KommuneTV http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188932 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aventia - Fredrik Lie-Helgesen | Journaldato: 08.03.2021 | RegistryNumber: 3200/2021 | Stabsavdelingen Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188827 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marius Wagelid | Journaldato: 05.03.2021 | RegistryNumber: 3095/2021 | Stabsavdelingen Invitasjon til å nominere kommuner til Kommunerusprisen 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188804 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kompetansesenter rus - Midt-Norge | Journaldato: 04.03.2021 | RegistryNumber: 3072/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Ferdigattest - fritidsbolig på GBnr 21/198 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199300 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olaf Bjarne Andersen | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 13564/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Varsel om oppmålingsforreting GBnr 3/6 i Smørfjord http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199000 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Solfrid Mari Skoglund | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 13265/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Varsel om oppmålingsforretning GBnr 7/128 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199004 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ørjan Isaksen | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 13269/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding fra Statsforvalteren http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198777 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 13043/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud om stilling/svar på søknaden http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198201 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Camilla Rasmussen | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 12467/2021 | Stabsavdelingen Søknad på stilling som fagarbeider ved driftsavdelingen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198099 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12365/2021 | Stabsavdelingen Torgplass valget 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198066 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger Senterparti | Journaldato: 16.08.2021 | RegistryNumber: 12332/2021 | Stabsavdelingen Tildeling av midler til Utvalgte kulturlandskap i jordbruket - Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197524 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 26.07.2021 | RegistryNumber: 11790/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Statistikk for 1. halvår 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197005 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nor Tekstil AS | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 11271/2021 | Stabsavdelingen Svar på tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196884 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anette Haugli | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 11147/2021 | Stabsavdelingen Vedtak om veiadresse Vestre Porsangerveien http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196649 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mottakere - Vedtak om veiadresse Vestre Porsangerveien | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 10912/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bestilling jfr. Tilbud Elev pcer http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194371 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea Trond Sundby | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 8639/2021 | Stabsavdelingen Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene - utbetaling 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196539 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 10802/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Melding om vedtak - dispensasjon etter PBL for tiltak på gbnr.16/424 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196315 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jann Aksel Olsen | Journaldato: 01.07.2021 | RegistryNumber: 10578/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ang Porsanger kommune - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Porsanger kommune 2020 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196093 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark - Riise, Marianne Winther | Journaldato: 29.06.2021 | RegistryNumber: 10361/2021 | Stabsavdelingen Svar tilbud på stilling fagkonsulent helse- omsorgsadm. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195903 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trine Marie Utsi | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 10171/2021 | Stabsavdelingen Varsel om oppmålingsforretning GBnr 9/1, Heishuset http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195614 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ESSO NORGE AS | Journaldato: 22.06.2021 | RegistryNumber: 9882/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Renteendring for lån 8317 50 01762 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195074 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP KOMMUNEKREDITT AS | Journaldato: 15.06.2021 | RegistryNumber: 9342/2021 | Stabsavdelingen Viser til møte på teams 17.6.20 ang våre eiendommer i Vækker, Børselv http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195027 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brit Elisabeth Wilhelmsen | Journaldato: 15.06.2021 | RegistryNumber: 9295/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194770 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Synnøve R Leonhardsen | Journaldato: 10.06.2021 | RegistryNumber: 9038/2021 | Stabsavdelingen Kopi av brev. Foreløpig svar på klage på produksjonstilskudd for 2020 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193905 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 02.06.2021 | RegistryNumber: 8173/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Prosjekt 2154006 Prosjekt- Kompetanseheving http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192988 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vefik - Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS | Journaldato: 28.05.2021 | RegistryNumber: 7256/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Høringsuttalelse - Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193172 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kirsten Marie Mikkelsen | Journaldato: 27.05.2021 | RegistryNumber: 7440/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kontrakt matvarer - kjøtt og kjøttprodukter http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/187643 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnut - Bjørnar Pedersen | Journaldato: 21.05.2021 | RegistryNumber: 1907/2021 | Stabsavdelingen Tilsyn Ájánás barnehage - foreløpig tilsynsrapport http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192032 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ajanas barnehage | Journaldato: 12.05.2021 | RegistryNumber: 6300/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Veterinærvaktregning april 2021, rettet til http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192342 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veterinær Marit Holm | Journaldato: 11.05.2021 | RegistryNumber: 6610/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Rapport samlet utsetting ørret fra Porsanger klekkeri 2020 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192272 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger klekkeri - Håkon Haukenes | Journaldato: 10.05.2021 | RegistryNumber: 6540/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev fra Porsanger kommune, Høring - Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys - Frist 19.06.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192144 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger kommune | Journaldato: 06.05.2021 | RegistryNumber: 6412/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Nordatlas: Utskrift via epost: Bredbånd Brenna http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190939 Type: Utgående brev | Avs/Mot: kjetil.helstad@tffk.no | Journaldato: 04.05.2021 | RegistryNumber: 5207/2021 | Stabsavdelingen Refusjon ledsager 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190299 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSSYKEHUSET HF | Journaldato: 30.04.2021 | RegistryNumber: 4567/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Innmelding skole http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191672 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.04.2021 | RegistryNumber: 5940/2021 | Lakselv barneskole Ajourholdsrapport for april 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191518 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LAKSELV BARNEHAGE | Journaldato: 26.04.2021 | RegistryNumber: 5786/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191237 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.04.2021 | RegistryNumber: 5505/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Oppfølging etter halvårsrapportering- andre halvår 2020 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191255 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 21.04.2021 | RegistryNumber: 5523/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport - Lakselv barnehage http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191052 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PORSANGER KOMMUNE | Journaldato: 19.04.2021 | RegistryNumber: 5320/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Porsanger kommune . Billefjord sak nr. 2019/2022-12 / 7/ 138. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190846 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torleif Johansen | Journaldato: 14.04.2021 | RegistryNumber: 5114/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på lærerstilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190767 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.04.2021 | RegistryNumber: 5035/2021 | Stabsavdelingen Svar - Søknad om viderefinansiering av vannområdekoordinator i vannområde Midt-Finnmark http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190611 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MÅSØY KOMMUNE | Journaldato: 12.04.2021 | RegistryNumber: 4879/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innkalling til årsmøte i Biblioteksentralen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190528 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Biblioteksentralen | Journaldato: 09.04.2021 | RegistryNumber: 4796/2021 | Ordfører Ettersendelse av revisorgodkjenning- rapportering på tilskudd 2020, styrking helsestasjons- og skolehelsetjeneste http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190439 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 4707/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Vedrørende tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190025 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Susann Røkke | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 4293/2021 | Stabsavdelingen Lovlighetskontroll av årsbudsjett 2021 - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189662 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 18.03.2021 | RegistryNumber: 3930/2021 | Stabsavdelingen Brøyting http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189637 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elin Nicolaisen | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 3905/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om sommerjobb 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189592 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 3860/2021 | Stabsavdelingen Rapport fra elgtelling til Stabbursdalen 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189231 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 15.03.2021 | RegistryNumber: 3499/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Sak: 2015/1655/12/21/198 - Søknad om ferdigattest http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199019 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olaf Bjarne Andersen | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 13284/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversikt deltakere sommerskolen unntatt kinoen i morgen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198205 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger Kommune - Sommerskole | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 12471/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Brev til Foretak Jon Nikolaisen. Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 969724111 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198314 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 21.08.2021 | RegistryNumber: 12580/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bekreftelse på at Bygghit AS takker nei til industritomt http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198293 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGHIT AS | Journaldato: 20.08.2021 | RegistryNumber: 12559/2021 | Samfunnskontakt Uttalelse utlyst stilling Barne og Ungdomsarbeider Børselv oppvekssenter sak 21/1267 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198227 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Porsanger - Hovedtillitsvalgt | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 12493/2021 | Stabsavdelingen Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198194 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida I Arild Mikalsen | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 12460/2021 | Stabsavdelingen Avtale om direkteoppgjør - Foreløpig svar http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198173 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 18.08.2021 | RegistryNumber: 12439/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Søknad på stilling som fagarbeider ved driftsavdelingen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198097 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12363/2021 | Stabsavdelingen Valgkamp 2 sept. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198064 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Porsanger | Journaldato: 16.08.2021 | RegistryNumber: 12330/2021 | Stabsavdelingen Motorferdsel i utmark http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197625 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 29.07.2021 | RegistryNumber: 11891/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innsyn i saksgang http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197387 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maj-Britt Kollevåg | Journaldato: 23.07.2021 | RegistryNumber: 11653/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Shape the Future program for elementary school, junior high and senior high school http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194370 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Microsoft | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 8638/2021 | Stabsavdelingen Ved fradeling GBnr 7/128 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196707 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ørjan Isaksen | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 10970/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av matrikkelbrev og protokoll for grensepåvisning av GBnr 24/15 i Skoganvarre http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196610 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mottakere ihht adresseliste | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 10873/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Reseksjonering Trosteveien 17, GBnr 17/439 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196526 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Galina Pedersen | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 10789/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196451 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anette Haugli | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 10714/2021 | Stabsavdelingen Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196114 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lina Serine Johnsen | Journaldato: 28.06.2021 | RegistryNumber: 10382/2021 | Stabsavdelingen Regnskap 2020 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195580 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VEST-FINNMARK KOMMUNEREVISJON IKS OARJE-FINNMARKKU SUOHKANREVISUVDNA SGO | Journaldato: 21.06.2021 | RegistryNumber: 9848/2021 | Stabsavdelingen Fotballbingen i Nordvågen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195272 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordkapp Kommune - Tom Steve Paulsen | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 9540/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195149 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trine Marie Utsi | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 9417/2021 | Stabsavdelingen Renteendring for lån 8317 50 01754 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195073 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP KOMMUNEKREDITT AS | Journaldato: 15.06.2021 | RegistryNumber: 9341/2021 | Stabsavdelingen Post fra Porsanger kommune - rekvisisjon av kartforretning http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194712 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BTEK SA | Journaldato: 09.06.2021 | RegistryNumber: 8980/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Avtale skiltdesign UKL Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193305 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hurtigtrykk AS m.fl. | Journaldato: 31.05.2021 | RegistryNumber: 7573/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringsuttalelse - Nedklassifisering av kommunale veier http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193171 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skoganvarre Bygdelag v/leder Jan Johansen | Journaldato: 27.05.2021 | RegistryNumber: 7439/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringsdokumenter og kart http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190484 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TFFK - Troms og finnmark fylkeskommune Kjetil Helstad | Journaldato: 25.05.2021 | RegistryNumber: 4752/2021 | Stabsavdelingen Kontrakt matvarer - meieriprodukter http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/187642 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnut - Bjørnar Pedersen | Journaldato: 21.05.2021 | RegistryNumber: 1906/2021 | Stabsavdelingen Sak nr: 21/2094-2 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192681 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2021 | RegistryNumber: 6949/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 912408191, 5436-20/ 25 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192526 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 18.05.2021 | RegistryNumber: 6794/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Porsanger klekkeri - Årsrapport undersøkelser Gaggavann og Sarvesjohka http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192238 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger klekkeri - Håkon Haukenes | Journaldato: 07.05.2021 | RegistryNumber: 6506/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Sak 2018/1123, Klemetstadveien 835, Søknad om igangsetting av grunnarbeid http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192113 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LUND OG LAASTAD ARKITEKTER AS | Journaldato: 06.05.2021 | RegistryNumber: 6381/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev fra Porsanger kommune, Høring - Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys - Frist 19.06.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192143 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger kommune | Journaldato: 06.05.2021 | RegistryNumber: 6411/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Anmodning om revisjon - kompetanse- og innovasjonsmidler 2020 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191854 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VEFIK IKS AVD HAMMERFEST | Journaldato: 04.05.2021 | RegistryNumber: 6122/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Melding om vedtak - Innvilget søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet 4. mai - 30. juni - Porsanger kommune - innhenting av løypestikker http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191978 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PORSANGER SNØSCOOTERFORENING | Journaldato: 04.05.2021 | RegistryNumber: 6246/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tildeling av stimuleringstilskudd til kommunal veterinærdekning for 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191730 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 29.04.2021 | RegistryNumber: 5998/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innmelding skole http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191611 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.04.2021 | RegistryNumber: 5879/2021 | Lakselv barneskole Melding om vedtak - Søknad om fradeling av GBnr 3/6 i Smørfjord http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191146 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigvald Eliot Samuelsen | Journaldato: 21.04.2021 | RegistryNumber: 5414/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191235 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.04.2021 | RegistryNumber: 5503/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Søknad på lærerstilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190724 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 4992/2021 | Stabsavdelingen Overdragelse av gnr. 19 bnr. 556 i Porsanger - Krav om saksomkostninger etter forvaltningsloven § 36 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190612 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATHUSET LAKSELV AS | Journaldato: 12.04.2021 | RegistryNumber: 4880/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kulturminnefaglig uttalelse for vurdering av verneverdien til gjenreisingshus. Samt utvidet innspill til dispensasjonssøknad, Porsanger kommune gbnr 7/138 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190339 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 09.04.2021 | RegistryNumber: 4607/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kommunalt kontrollregister for kontantstøtte 2021-oversendelse av barnehagelister http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190463 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nav familie og pensjonsytelser kontantstøtte | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 4731/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Søknad om viderefinansiering av vannområdekoordinator i vannområde Midt-Finnmark http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190417 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LEBESBY KOMMUNE | Journaldato: 07.04.2021 | RegistryNumber: 4685/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oppgradering KommuneTV http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189156 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aventia Fredrik Lie-Helgesen | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 3424/2021 | Stabsavdelingen Refusjon ledsager 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190268 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSSYKEHUSET HF | Journaldato: 30.03.2021 | RegistryNumber: 4536/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Kvittering Rapportering på tilskudd, 2020, Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190217 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 4485/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Melding om vedtak - avslag på dispensasjon etter PBL Gbnr. 21/190 - fradeling av grunneiendom for boligtomt http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189854 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bente Alice Bakkevold | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 4122/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Hvordan kommunene sikre at så mange elever som mulig kan bruke appene i skolen? http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189874 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Universell Utforming AS | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 4142/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189850 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Susann Røkke | Journaldato: 22.03.2021 | RegistryNumber: 4118/2021 | Stabsavdelingen Søknad om sommerjobb 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189591 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 3859/2021 | Stabsavdelingen Melding om vedtak - møtefullmektig i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189525 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magnus Gjøvik Martinsen m.fl. | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 3793/2021 | Kommunedirektøren Sakspapirer til årsmøte i Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189493 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark | Journaldato: 16.03.2021 | RegistryNumber: 3761/2021 | Ordfører Fwd: Brøyting http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189310 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roy Werner Johansen | Journaldato: 12.03.2021 | RegistryNumber: 3578/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling AFFIDAVIT som skal bestrides http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199355 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anette Sandslett | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 13619/2021 | Ordfører DSB ønsker at alle brann- og redningsvesen deler tilsynsdata med andre tilsynsmyndigheter gjennom Tilda http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198706 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dsb - | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 12972/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling - Prosjektleder regionalt plankontor i Midt-Finnmark http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198355 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.08.2021 | RegistryNumber: 12621/2021 | Stabsavdelingen Tildeling av industritomt - Bygghit AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198292 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ByggHIT AS - Gjermund Thomassen | Journaldato: 20.08.2021 | RegistryNumber: 12558/2021 | Samfunnskontakt Oversikt sommerskoletilbud 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198204 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger Kommune - Sommerskole | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 12470/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198186 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Camilla Rasmussen | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 12452/2021 | Stabsavdelingen Avtale om direkteoppgjør - Foreløpig svar http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198172 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 18.08.2021 | RegistryNumber: 12438/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Kopi av brev til Slg Eiendom AS. Avslag i kommunen - fradeling av tilleggsareal til gnr 17/599 (tidligere 17/1/7) - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198107 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12373/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling som fagarbeider ved driftsavdelingen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198096 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12362/2021 | Stabsavdelingen Stand på torget i valgkampen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198063 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger Frp | Journaldato: 16.08.2021 | RegistryNumber: 12329/2021 | Stabsavdelingen Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 912847705 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197322 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 22.07.2021 | RegistryNumber: 11588/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høring - dispensasjon - Oppretting av boligtomt - gbnr. 19/1 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197276 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PORSANGER KOMMUNE | Journaldato: 21.07.2021 | RegistryNumber: 11542/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Referat fra møte i politirådet i Porsanger 21. juni 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197036 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmark Politidistrikt | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 11302/2021 | Kommunedirektøren Stilling som sykepleier ved sykeavdelingen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196152 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Søkere på stilling | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 10420/2021 | Stabsavdelingen Tilbud Elev pcer http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194369 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Trond Sundby | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 8637/2021 | Stabsavdelingen Intensjonsavtale mellom Lakselv Røde Kors og Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196464 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lakselv Røde Kors - Roy Myrheim | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 10727/2021 | Kommunedirektøren Retur av tinglyst dokument - Melding til tinglysning - reseksjonering av GBnr 17/439 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196518 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 10781/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oppdatering UKL og verdensarv nettsider http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196172 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark - Hansen, Cecilie | Journaldato: 30.06.2021 | RegistryNumber: 10440/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Godkjenning av rapport og informasjon om utbetaling - tilskudd til kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196099 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 29.06.2021 | RegistryNumber: 10367/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedtak om endring av veiadresse Østre Porsangerveien http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195795 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mottakere vedtak om endring av veiadresse Østre Porsangerveien | Journaldato: 28.06.2021 | RegistryNumber: 10063/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar til varsel om oppmålingsforretning - kommunens ref. 20192419 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195937 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fefo - Jan Erik Johansen | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 10205/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innsyn søkerliste http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195962 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sagat - Irene Andersen | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 10230/2021 | Stabsavdelingen Vedlegg Skipsfjorden vannverk http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195121 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordkapp Kommune - Inger Jørgensen | Journaldato: 16.06.2021 | RegistryNumber: 9389/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Renteendring for lån 8317 50 01746 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195071 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP KOMMUNEKREDITT AS | Journaldato: 15.06.2021 | RegistryNumber: 9339/2021 | Stabsavdelingen Melding til tinglysning over GBnr 17/601 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194934 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 14.06.2021 | RegistryNumber: 9202/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - søknad om fradeling av GBnr 7/128 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194855 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ørjan Isaksen | Journaldato: 11.06.2021 | RegistryNumber: 9123/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kontrollutvalgets uttalelse om Porsanger kommunes årsregnskap og årsberetning for 2020 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194462 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET I VEST-FINNMARK IKS/ OARJE-FINNMARKU SGO DARKKISTANLAVDEGOTTECALLINGODDI | Journaldato: 07.06.2021 | RegistryNumber: 8730/2021 | Stabsavdelingen Melding om vedtak - Jordlovsbehandling § 12 - fradeling av eiendom på GBnr 5/67 I Olderfjord http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193081 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger kommune | Journaldato: 27.05.2021 | RegistryNumber: 7349/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringsuttalelse - Nedklassifisering kommunale veier og redusering av veilys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192982 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Kaspersen | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7250/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringsdokument og kart bredbånd 2021 - sak 21/04809 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190483 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TFFK - Troms og finnmark fylkeskommune | Journaldato: 25.05.2021 | RegistryNumber: 4751/2021 | Stabsavdelingen Kontrakt matvarer - frukt og grønnsaker http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/187641 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnut - Bjørnar Pedersen | Journaldato: 21.05.2021 | RegistryNumber: 1905/2021 | Stabsavdelingen Fylkeskommunens uttalelse til høring - søknad om dispensasjon for gjennomføring av tiltak på eksisterende bygg - gbnr 16/424 - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192558 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 18.05.2021 | RegistryNumber: 6826/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Fiskeutsettinger Gaggavann 2020 - konsesjonspålegg Luostejok kraftlag http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192236 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger klekkeri - Håkon Haukenes | Journaldato: 07.05.2021 | RegistryNumber: 6504/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev fra Porsanger kommune, Høring - Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys - Frist 19.06.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192142 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger kommune | Journaldato: 06.05.2021 | RegistryNumber: 6410/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - Oversendelse til Statsforvalteren - Produksjons- og avløsertilskudd 2020, 912408191 Alpakka Nord Lisa Lundberg http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191853 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 04.05.2021 | RegistryNumber: 6121/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Delvis innvilget søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet 4. mai - 30. juni - Porsanger kommune - innhenting av løypestikker http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191925 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 03.05.2021 | RegistryNumber: 6193/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Interpellasjon om eiendomsskatt på nye boliger over 5 år. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191763 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger Fremskrittsparti | Journaldato: 30.04.2021 | RegistryNumber: 6031/2021 | Ordfører Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 19/570 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191627 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 28.04.2021 | RegistryNumber: 5895/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innmelding skole http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191460 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.04.2021 | RegistryNumber: 5728/2021 | Lakselv barneskole Foreløpig svar på søknad - Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191258 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 21.04.2021 | RegistryNumber: 5526/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191232 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.04.2021 | RegistryNumber: 5500/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Søknad på lærerstilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190723 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 4991/2021 | Stabsavdelingen Veterinærvaktregning for mars 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190549 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veterinær Marit Holm | Journaldato: 09.04.2021 | RegistryNumber: 4817/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak- klagebehandling - Konsesjon på erverv av fast eiendom gnr 19 bnr 556 - Banak Eiendom AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190471 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BANAK EIENDOM AS m.fl. | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 4739/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Refusjon ledsager 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190262 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSSYKEHUSET HF | Journaldato: 30.03.2021 | RegistryNumber: 4530/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Ajourholdsrapport for mars 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190202 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ØSTERBOTN NATURBARNEHAGE AS | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 4470/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Rapportering tilskudd 2020 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190216 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 4484/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Vedtak om tilskudd til viderefinansiering av interkommunal vannområdekoordinator for vannområde Midt-Finnmark http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190085 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 26.03.2021 | RegistryNumber: 4353/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Godkjenn elevdata ved frittstående grunnskoler http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189728 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 19.03.2021 | RegistryNumber: 3996/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Melding om vedtak - oppnevning av forliksråd i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189520 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Sverre Hallås m.fl. | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 3788/2021 | Kommunedirektøren Søknad om sommerjobb 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189590 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 3858/2021 | Stabsavdelingen Angående Volkswagen Transporter - ZT 55030 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189432 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harald A Møller AS | Journaldato: 15.03.2021 | RegistryNumber: 3700/2021 | Stabsavdelingen DESK-19718 Avdelingsnivå viser verdi (01.02) undefined or inaccessible http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189135 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tidbank Atlassian - tidBANK : Kunde | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3403/2021 | Stabsavdelingen Bistand i form av utvidet kulturminnefaglig uttalelse fra Fylkeskommunen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188921 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 08.03.2021 | RegistryNumber: 3189/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brøytinga i Østerbotnveien http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188895 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Siri Hansen | Journaldato: 05.03.2021 | RegistryNumber: 3163/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ansvarserklæring http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199307 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Barnevernsaksjonen | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 13571/2021 | Ordfører Gjennomføringen av stortings- og sametingsvalget http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199041 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 13306/2021 | Kommunedirektøren Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 16/484 og 16/486 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198873 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 13138/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Til Brannsjef/leder av forebyggende avdeling: Påmelding til Brannvernuka med mer http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198576 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brannvernforeningen | Journaldato: 27.08.2021 | RegistryNumber: 12842/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ditt svar er bekreftet og vil bli behandlet av Utdanningsdirektoratet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198203 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 26.08.2021 | RegistryNumber: 12469/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Søknad på stilling - Prosjektleder regionalt plankontor i Midt-Finnmark http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198354 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.08.2021 | RegistryNumber: 12620/2021 | Stabsavdelingen Avtale om direkteoppgjør - Foreløpig svar http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198171 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 18.08.2021 | RegistryNumber: 12437/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Søknad på stilling som fagarbeider ved driftsavdelingen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198094 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12360/2021 | Stabsavdelingen Torgleie til politisk stand fredag 13.august http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197997 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norske Samers Riksforbund (NSR) | Journaldato: 13.08.2021 | RegistryNumber: 12263/2021 | Stabsavdelingen REF:2020/1190-10/17/1/7 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198011 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SLG Eiendom - Ulf Arne Larsen | Journaldato: 13.08.2021 | RegistryNumber: 12277/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Uttalelse på utlyste stillinger - Helsefagarbeidere ved sykeavdelingen (sak 21/1465) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197288 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Delta Porsanger - hovedtillitsvalgt | Journaldato: 21.07.2021 | RegistryNumber: 11554/2021 | Stabsavdelingen Stilling som sekretær ved Lakselv barneskole / Lakselv ungdomsskole http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197187 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Søkere på stilling | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 11453/2021 | Stabsavdelingen Melding om vedtak - Dispensasjon - Oppretting av boligtomt på - gbnr.19/1 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196827 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS AVD LAKSELV | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 11090/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bekreftelse på registrert forhold i matrikkelen, GBFnr 4/1/13 i Gamvik kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196717 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 10980/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud Elev pcer http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194368 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Trond Sundby | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 8636/2021 | Stabsavdelingen Stilling som støttepedagog ved Lakselv barnehage http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196453 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Søkere på stilling | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 10716/2021 | Stabsavdelingen Intensjonsavtale mellom Lakselv Røde Kors og Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196254 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lakselv Røde Kors - Roy Myrheim | Journaldato: 30.06.2021 | RegistryNumber: 10517/2021 | Kommunedirektøren Svar på tilbud om 100% vikar stilling som sykepleier. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196125 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jennie Hansnes | Journaldato: 28.06.2021 | RegistryNumber: 10393/2021 | Stabsavdelingen Svar til varsel om oppmålingsforretning - kommunens ref. 20192419 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195936 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FeFo - Jan Erik Johansen | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 10204/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding til tinglysning - reseksjonering av GBnr 17/439 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195990 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 10258/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innsyn søkerliste http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195912 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sagat - Irene Andersen | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 10180/2021 | Stabsavdelingen Brev til Arctic Entreprenør AS. Svar - tildeling av tomt nr. 7 i Ildskogmoen industriområde - gnr 19/187 - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195887 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 10155/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innkalling til fagstyremøte 01.07.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195403 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilde Skanke m.fl. | Journaldato: 21.06.2021 | RegistryNumber: 9671/2021 | Porsanger kvenske språksenter Fotballbingen i Nordvågen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195120 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordkapp Kommune - Inger Jørgensen | Journaldato: 16.06.2021 | RegistryNumber: 9388/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling DNB ASA og DNB bank ASA slår seg sammen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195055 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DNB BANK ASA | Journaldato: 15.06.2021 | RegistryNumber: 9323/2021 | Stabsavdelingen Oversendelse til kommunestyret av henvendelse fra kontrollutvalget, jf. restanser i plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194875 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kontrollutvalget i Porsanger kommune - KUSEK | Journaldato: 11.06.2021 | RegistryNumber: 9143/2021 | Kommunedirektøren Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 16/369 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194594 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tage Pedersen | Journaldato: 09.06.2021 | RegistryNumber: 8862/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bestilling av skannerutstyr og opplæring http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194297 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SIKRI AS AVD LYSAKER | Journaldato: 08.06.2021 | RegistryNumber: 8565/2021 | Samfunnskontakt Ang Porsanger kommune - Årsregnskap og Årsberetning 2020 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193233 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KUSEK | Journaldato: 31.05.2021 | RegistryNumber: 7501/2021 | Stabsavdelingen Vest Finnmark krisesenter - ny logo http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193237 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vestfinnmark krisesenter | Journaldato: 31.05.2021 | RegistryNumber: 7505/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Oversendelse av klage - søknad om dispensasjon fra motorferdselloven http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190693 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 28.05.2021 | RegistryNumber: 4961/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringsdokument og kart bredbånd 2021 - sak 21/04809 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190482 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TFFK - Troms og finnmark fylkeskommune | Journaldato: 25.05.2021 | RegistryNumber: 4750/2021 | Stabsavdelingen Høringssvar - nedklassifisering av kommunale veier, og redusering av veilys - bnr 1 -Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192822 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 21.05.2021 | RegistryNumber: 7090/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Sak 2021/428 - Skilt UKL 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192633 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagtrykk Idé as- Tor Børge Lekang | Journaldato: 19.05.2021 | RegistryNumber: 6901/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på høring - Dispensasjon fra PBL - Gnr. 16 bnr. 424 - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192401 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 11.05.2021 | RegistryNumber: 6669/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev fra Porsanger kommune, Høring - Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys - Frist 19.06.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192141 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger kommune | Journaldato: 06.05.2021 | RegistryNumber: 6409/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - Dispensasjon etter PBL for fradeling av eiendom - Gbnr 5/67 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191870 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BTEK DA | Journaldato: 03.05.2021 | RegistryNumber: 6138/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Innhenting av løypestikker i Porsanger kommune etter 5. mai http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191502 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 28.04.2021 | RegistryNumber: 5770/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Retur av tinglyst dokument - Melding til tinglysning - GBnr 19/570 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191569 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 27.04.2021 | RegistryNumber: 5837/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Spørsmål angående veilys til formannskapets orientering 25.03.21 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191519 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger Kommune - Tom Jøran Olsen | Journaldato: 26.04.2021 | RegistryNumber: 5787/2021 | Ordfører Innmelding skole http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191313 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.04.2021 | RegistryNumber: 5581/2021 | Lakselv barneskole Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191181 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2021 | RegistryNumber: 5449/2021 | Skolefritidsordning Lakselv 959411735 PORSANGER KOMMUNE, Innrapportering særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190617 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VEFIK - AUD SYNNØVE OPGÅRD | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 4885/2021 | Kommunedirektøren Om atkomst til fremtidig tilleggstomt fradelt gnr 17/599 - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190595 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 12.04.2021 | RegistryNumber: 4863/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på lærerstilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190590 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.04.2021 | RegistryNumber: 4858/2021 | Stabsavdelingen Melding om snarefangst - fangstresultat http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190543 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Arnulf Mikkelsen | Journaldato: 09.04.2021 | RegistryNumber: 4811/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bestilling - kopi av jordleieavtale http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190421 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lisa Lundberg | Journaldato: 07.04.2021 | RegistryNumber: 4689/2021 | Stabsavdelingen Melding om vedtak - Klagebehandling - Produksjons- og avløsertilskudd 2020, 912408191 Alpakka Nord Lisa Lundberg http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190160 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ALPAKKA NORD LISA LUNDBERG | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 4428/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Refusjon ledsager 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190261 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSSYKEHUSET HF | Journaldato: 30.03.2021 | RegistryNumber: 4529/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Melding om vedtak - dispensasjon til fradeling av en parsell fra GBnr 3/6 i Smørfjord http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190152 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigvald Eliot Samuelsen | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 4420/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Avtale om praksisplasser mellom Helsefak/UIT og Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190139 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Universtitetet i Tromsø | Journaldato: 26.03.2021 | RegistryNumber: 4407/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Veiledningsnotat for bedre kobling mellom samfunnsplanlegging og økonomiplanlegging i kommunene http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190070 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 4338/2021 | Kommunedirektøren Oversendelse av aksept av vilkår http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189887 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 24.03.2021 | RegistryNumber: 4155/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Foreløpig svar - søknad om stimuleringstilskudd til veterinærdekning http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189936 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 4204/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ajourholdsrapport for mars 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189824 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LAKSELV BARNEHAGE | Journaldato: 22.03.2021 | RegistryNumber: 4092/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Kopi av brev til Porsanger klekkeri. Forvaltning av ørretbestanden i Gaggavann http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189844 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 22.03.2021 | RegistryNumber: 4112/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om sommerjobb 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189589 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 3857/2021 | Stabsavdelingen Angående Volkswagen Transporter - ZT 55029 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189431 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harald A Møller AS | Journaldato: 15.03.2021 | RegistryNumber: 3699/2021 | Stabsavdelingen Søknad om viderefinansiering av vannområdekoordinator i Vannområde Midt-Finnmark http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189430 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE v/ Matthias Zielke | Journaldato: 15.03.2021 | RegistryNumber: 3698/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oppnevning av forliksråd - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189218 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3486/2021 | Kommunedirektøren DESK-19505 Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189134 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tidbank Atlassian - Jan Ove Aarstad | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3402/2021 | Stabsavdelingen Tema halen til Halleys komet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188990 Type: Inngående brev | Avs/Mot: William James | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3258/2021 | Ordfører Ingen merknader til søknad om dispensasjon for oppføring av gapahuk - gnr. 18 bnr. 1 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199342 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 13606/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ansvarserklæring http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199303 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Barnevernsaksjonen | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 13567/2021 | Ordfører Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende 12.11.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198774 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Blackout as | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 13040/2021 | Stabsavdelingen Forebyggende hjemmebesøk http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198714 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 12980/2021 | Stabsavdelingen Etterbestilling generelle stemmesedler http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198375 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Valgdirektoratet | Journaldato: 24.08.2021 | RegistryNumber: 12641/2021 | Stabsavdelingen Søknad på stilling - Prosjektleder regionalt plankontor i Midt-Finnmark http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198352 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.08.2021 | RegistryNumber: 12618/2021 | Stabsavdelingen Merknad nabovarsel - 16/332 - Banakveien 200 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198309 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS AVD LAKSELV | Journaldato: 20.08.2021 | RegistryNumber: 12575/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Til Brannsjef/leder av forebyggende avdeling: Påmelding til Brannvernuka med mer http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198181 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brannvernforeningen - Tor Erik Skaar | Journaldato: 18.08.2021 | RegistryNumber: 12447/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Avtale om direkteoppgjør - Foreløpig svar http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198170 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 18.08.2021 | RegistryNumber: 12436/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Søknad på stilling som barne- og ungdomsarbeider ved Børselv oppvekstsenter http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198031 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12297/2021 | Stabsavdelingen Søknad på stilling som fagarbeider ved driftsavdelingen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198092 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12358/2021 | Stabsavdelingen Torgleie til politisk stand fredag 13.august http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197996 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norske Samers Riksforbund (NSR) | Journaldato: 13.08.2021 | RegistryNumber: 12262/2021 | Stabsavdelingen REF:2020/1190-10/17/1/7 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198010 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SLG eiendom - Ulf Arne Larsen | Journaldato: 13.08.2021 | RegistryNumber: 12276/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilskudd til sommerskole 2021 - enkel underveisrapportering, Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197948 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet - Stig Lodve Janbu | Journaldato: 10.08.2021 | RegistryNumber: 12214/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197352 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Camilla Moeng | Journaldato: 22.07.2021 | RegistryNumber: 11618/2021 | Stabsavdelingen Uttalelse på utlyste stillinger - Helsefagarbeidere ved sykeavdelingen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197160 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tillitsvalgte m.fl. | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 11426/2021 | Stabsavdelingen Retur av tinglyst dokument - melding til tinglysning - GBnr 16/486 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197040 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 11306/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Fylkeskommunens uttalelse til høring - dispensasjon - Oppretting av boligtomt - gbnr. 19/1 - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196777 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 11040/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Regional samling for Utvalgte kulturlandskap i Troms og Finnmark 24. - 25. august http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196170 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark - Hansen, Cecilie | Journaldato: 30.06.2021 | RegistryNumber: 10438/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196105 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jennie Eriksen Hansnes | Journaldato: 28.06.2021 | RegistryNumber: 10373/2021 | Stabsavdelingen Svar til varsel om oppmålingsforretning - kommunens ref. 20192419 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195875 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fefo - Jan Erik Johansen | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 10143/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195931 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elisabeth Stangjordet Olsen | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 10199/2021 | Stabsavdelingen Dokumentasjon vedr seksjonering http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195871 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Galina Pedersen | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 10139/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev til Banak Eiendom AS. Ber om utfyllende opplysninger - tildeling av industritomter fradelt gnr 19/187 - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195886 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 10154/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring om konsesjonsfrihet Gamvik kirkelige fellesråd til behandling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195811 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gamvik Kommune - Reidun Fagerheim | Journaldato: 23.06.2021 | RegistryNumber: 10079/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Stilling som pedagogisk leder ved Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter, barnehage http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195157 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Søkere på stilling | Journaldato: 22.06.2021 | RegistryNumber: 9425/2021 | Stabsavdelingen Bestilling av lisenser til Lifecare mobil pleie android - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195563 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tieto Evry | Journaldato: 22.06.2021 | RegistryNumber: 9831/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Fordelingen av "korona"skjønnsmidler for første halvår http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195688 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 22.06.2021 | RegistryNumber: 9956/2021 | Kommunedirektøren Uttalelse på utlyst stilling - 100% stilling som barnevernleder (sak 21/1180) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195721 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Delta Porsanger - hovedtillitsvalgt | Journaldato: 22.06.2021 | RegistryNumber: 9989/2021 | Stabsavdelingen Vedtak fradeling Skipsfjord vannverk http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195119 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordkapp Kommune - Inger Jørgensen | Journaldato: 16.06.2021 | RegistryNumber: 9387/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 17/602 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194950 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 14.06.2021 | RegistryNumber: 9218/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Utbetalingsbrev våren 2021 - Videreutdanning for lærere - vikarordning og studieavgift http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194293 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 07.06.2021 | RegistryNumber: 8561/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Uttalelse på utlyste stillinger - Sykepleiere ved hjemmetjenesten http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193461 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tillitsvalgte m.fl. | Journaldato: 01.06.2021 | RegistryNumber: 7729/2021 | Stabsavdelingen Revisors beretning 2020 - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193201 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VEST-FINNMARK KOMMUNEREVISJON IKS OARJE-FINNMARKKU SUOHKANREVISUVDNA SGO | Journaldato: 28.05.2021 | RegistryNumber: 7469/2021 | Stabsavdelingen Jordlovsbehandling § 12- søknad om tillatelse til fradeling av eiendom gnr 7/128 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193074 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger kommune | Journaldato: 27.05.2021 | RegistryNumber: 7342/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Signert avtale om kjøp av valgutstyr http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192905 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SIKRI AS AVD LYSAKER | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7173/2021 | Samfunnskontakt Høringsdokument og kart bredbånd 2021 - sak 21/04809 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190481 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TFFK - Troms og finnmark fylkeskommune | Journaldato: 25.05.2021 | RegistryNumber: 4749/2021 | Stabsavdelingen Endret plassering av beredskaps-/driftshytte - gnr 8/1 ved Nieiddaidjávri - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192806 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 21.05.2021 | RegistryNumber: 7074/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringsuttalelse - Nedklassering av kommunale veier og redusering av veilys http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192781 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MAGNE ARNULF SKOGEN | Journaldato: 21.05.2021 | RegistryNumber: 7049/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om sammenslåing av Tieto Norway AS og EVRY Norge AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192723 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TIETO NORWAY AS | Journaldato: 20.05.2021 | RegistryNumber: 6991/2021 | Administrasjonsavdelingen Sak 2021/428 – Skilt UKL 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192599 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hurtigtrykk -Christoffer Flåtten | Journaldato: 18.05.2021 | RegistryNumber: 6867/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Skatter og avgifter http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192345 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.05.2021 | RegistryNumber: 6613/2021 | Stabsavdelingen Brev fra Porsanger kommune, Høring - Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys - Frist 19.06.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192140 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger kommune | Journaldato: 06.05.2021 | RegistryNumber: 6408/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på henvendelse vedrørende møte http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192102 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jann A. Olsen | Journaldato: 06.05.2021 | RegistryNumber: 6370/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Informasjon om påkobling til digital søknad om økonomisk sosialhjelp og innsynsløsning - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192181 Type: Utgående brev | Avs/Mot: (PK) NAV Prosjekt digisos | Journaldato: 06.05.2021 | RegistryNumber: 6449/2021 | Stabsavdelingen Interpellasjon om stedsnavn på kart http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191382 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torbjørn Pettersen - kommunestyrerepr. Porsanger FrP | Journaldato: 22.04.2021 | RegistryNumber: 5650/2021 | Ordfører Innmelding skole http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191230 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.04.2021 | RegistryNumber: 5498/2021 | Lakselv barneskole Sender e-post: Kvittering Nabovarsel http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191120 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BTEK | Journaldato: 20.04.2021 | RegistryNumber: 5388/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding til tinglysning -GBnr 19/570 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191145 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens kartverk | Journaldato: 20.04.2021 | RegistryNumber: 5413/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191180 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2021 | RegistryNumber: 5448/2021 | Skolefritidsordning Lakselv 959411735 PORSANGER KOMMUNE, Innrapportering særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190563 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vefik - Elena Monakh | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 4831/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Klage - fornyelse av kjøretillatelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190665 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Wulff - Hans Arne Wulff - Richard Persen | Journaldato: 12.04.2021 | RegistryNumber: 4933/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Gnr 10 Bnr 45 Storøen Østre - Matrikkelføring av eksisterende fritidsbygg http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190555 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sagat - Geir Wulff | Journaldato: 09.04.2021 | RegistryNumber: 4823/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på lærerstilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190462 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 4730/2021 | Stabsavdelingen Refusjon ledsager 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190259 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSSYKEHUSET HF | Journaldato: 30.03.2021 | RegistryNumber: 4527/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Brev til kommunen - Utarbeidelse av sti- og løypeplaner http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189895 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmark Friluftsråd - Perletur - Hugo Tingvoll Perletur | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 4163/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Kopi av brev til Midt-Finnmark-Motor AS - Vedtak - Innvilget søknad om brukthandelbevilling - 5 år http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190051 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARK POLITIDISTRIKT | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 4319/2021 | Kommunedirektøren Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 7/112 og 7/503 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190066 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kolbjørn Schanche | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 4334/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Fangstresultat 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189827 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rolf Johansen | Journaldato: 22.03.2021 | RegistryNumber: 4095/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ajourholdsrapport for mars 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189821 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PORSANGER BEDRIFTSBARNEHAGE AS | Journaldato: 22.03.2021 | RegistryNumber: 4089/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Avtale om praksisplasser mellom Helsefak/UIT og Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189674 Type: Utgående brev | Avs/Mot: UiT Norges arktiske universitet | Journaldato: 19.03.2021 | RegistryNumber: 3942/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Spørsmål om ansvar av merking av evt. usikker is Gaggavann http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189729 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger snøscooterforening | Journaldato: 19.03.2021 | RegistryNumber: 3997/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innvilger tilskudd til Tidlig inn- trygge barn i Porsanger over statsbudsjettet 2021 kap. 762, post 60 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189726 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 19.03.2021 | RegistryNumber: 3994/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Veterinærbesøk februar 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189733 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veterinær Julie Nedrebø Johannessen | Journaldato: 19.03.2021 | RegistryNumber: 4001/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling 1. Forskrifter bundne redskaper. 2. Forslag 08.06.2019 regulering fisketrykk Gaggavann http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189547 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Haukenes | Journaldato: 16.03.2021 | RegistryNumber: 3815/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om sommerjobb 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189526 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.03.2021 | RegistryNumber: 3794/2021 | Stabsavdelingen Innkalling til intervju http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189201 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3469/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Søknad om viderefinansiering av vannområdekoordinator i Vannområde Midt-Finnmark http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189202 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Måsøy Kommune m.fl. | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3470/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Godkjenning - Søknad uten ansvarsrett - Nytt bygg - ikke boligformål under 70 m² - http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189198 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne-Britt Larsen | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3466/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Avtaleendring tidBANK, flytting av tidBANK til Norsk Tid http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189133 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norsk Tid Jan Ove Aarstad | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3401/2021 | Stabsavdelingen Rapportering om bruk av tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommunene http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188962 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3230/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Valg av forliksråd - Porsanger kommune - oversendelse av vedtak. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188972 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3240/2021 | Kommunedirektøren Tilbaketrekking - fritak fra verv som medlem i eldrerådet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199353 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aina Hanssen | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 13617/2021 | Stabsavdelingen Fornuften som forduftet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199267 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mona Kristin Jensen | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 13531/2021 | Ordfører Sak 2020/238 Klage på saksbehandlingstid og saksbehandling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199031 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ruijan Kväänit Lemmijokilaiset/Norske Kvener – Lakselv Olaf Bjarne Andersen | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 13296/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende 26.12.2021 - 30.12.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198773 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Blackout as | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 13039/2021 | Stabsavdelingen Oppsigelse av serviceavtale på HPE MSA 2040 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198409 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea Trond Sundby | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 12675/2021 | Stabsavdelingen Ulovligheter på 5436-26/29 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198569 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Arne Pettersen | Journaldato: 26.08.2021 | RegistryNumber: 12835/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Forebyggende hjemmebesøk http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198450 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 24.08.2021 | RegistryNumber: 12716/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Informasjon om stilling - prosjektleder regionalt plankontor http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197105 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Søkere på stilling | Journaldato: 23.08.2021 | RegistryNumber: 11371/2021 | Stabsavdelingen Kopi av brev til Foretak John Inge Henriksen. Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 969315130 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198321 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 21.08.2021 | RegistryNumber: 12587/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Merknad nabovarsel - 16/332 - Banakveien 200 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198308 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS AVD LAKSELV | Journaldato: 20.08.2021 | RegistryNumber: 12574/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Etterbestilling blanke valgkort http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198013 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Valgdirektoratet - | Journaldato: 18.08.2021 | RegistryNumber: 12279/2021 | Stabsavdelingen Rundskriv 1/2021, sikring- og oppbevaring av O2-kolber / gass under trykk http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198098 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HMS; sikring og oppbevaring | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12364/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling som barne- og ungdomsarbeider ved Børselv oppvekstsenter http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198030 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12296/2021 | Stabsavdelingen Søknad på stilling som fagarbeider ved driftsavdelingen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198090 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12356/2021 | Stabsavdelingen Svar på søknad om torgplass i forbindelse med utstilling fra 12.05.2022 til 30.09.2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197273 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rdm - Porsanger museum | Journaldato: 16.08.2021 | RegistryNumber: 11539/2021 | Stabsavdelingen Svar - REF:2020/1190-10/17/1/7 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197743 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SLG Eiendom - Ulf Arne Larsen | Journaldato: 03.08.2021 | RegistryNumber: 12009/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Midlertidig svar - Klage på vedtak - Dispensasjonssøknad - oppføring av fritidsbolig gnr 34/3 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196719 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BTEK DA | Journaldato: 30.07.2021 | RegistryNumber: 10982/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197350 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nadja Hansen | Journaldato: 22.07.2021 | RegistryNumber: 11616/2021 | Stabsavdelingen 2.gangs utlysning - Pedagogisk leder ved Børselv oppvekstsenter http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197251 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JobbNorge | Journaldato: 21.07.2021 | RegistryNumber: 11517/2021 | Stabsavdelingen Avtale om direkteoppgjør - Foreløpig svar http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197289 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 21.07.2021 | RegistryNumber: 11555/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Bygninger på FeFo-grunn gnr 39/1 saksnummer 2020/592 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196839 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn-Harald Aune m.fl. | Journaldato: 21.07.2021 | RegistryNumber: 11102/2021 | Stabsavdelingen www.porsanger.kommune.no Sommerskoletilbud i Porsanger oppdatert 19.07.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197208 Type: Utgående brev | Avs/Mot: www.porsanger.kommune.no | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 11474/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Klage (Re: Innsyn sak 21/691) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197210 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sagat - Lars Birger Persen | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 11476/2021 | Stabsavdelingen Ny egenerklæring Gnr. 15 Bnr. 38 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195110 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gamvik Kommune - Reidun Fagerheim | Journaldato: 16.07.2021 | RegistryNumber: 9378/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196923 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vigdis Johnsen | Journaldato: 13.07.2021 | RegistryNumber: 11186/2021 | Stabsavdelingen Fradeling av grunneiendom GBnr 16/484 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196750 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 11013/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling ASUS Education http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194282 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ASUS v/Urban Pettersson (ACN | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 8550/2021 | Stabsavdelingen Ticket INCATEA6800998 (Resolved) – HPE - FW: Oppsigelse av service- og support avtaler på HPE StoreOnce 3540 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196440 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Service-Now - Atea Service Desk | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 10703/2021 | Stabsavdelingen Vedrørende søknad om godkjenning av plan for nydyrking gnr 19 bnr 195- Foretak Bjørkås gård http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196497 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Luostejok Kraftlag SA - Lars Storelv | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 10760/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Regress med skadenummer 18936764 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196397 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tryg forsikring | Journaldato: 01.07.2021 | RegistryNumber: 10660/2021 | Samfunnskontakt Digital fagsamling Utvalde kulturlandskap i jordbruket - fredag 28. mai 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196169 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark - Hansen, Cecilie | Journaldato: 30.06.2021 | RegistryNumber: 10437/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Signert samarbeidsavtale - Samarbeidsavtale om spesialisthelsetjeneste for Lege i spesialisering i allmennmedisin (ALIS) mellom Porsanger kommune og Finnmarkssykehuset HF http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196298 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARKSSYKEHUSET HF | Journaldato: 30.06.2021 | RegistryNumber: 10561/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Godkjenning - Midlertidig brukstillatelse - Nytt bygg - boligformål http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195920 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARCTIC ENTREPRENØR AS | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 10188/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Uttalelse vedrørende søknad om oppretting av boligtomt på Gbnr 19/1, Ildskog, Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195982 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAMEDIGGI / SAMETINGET | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 10250/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Reseksjonering kan fortsatt ikke tinglyses http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195803 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liubov Kolesnik | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 10071/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev til Lagerseksjoner Nord AS. Ber om utfyllende opplysninger - tildeling av tomt nr 8 i Ildskog industriområde - gnr 19/1 - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195880 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 10148/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ildskogmoen Industriområde Tomt nr. 7 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195884 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Privatmegleren Hammerfest - Håkon Eidem | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 10152/2021 | Samfunnskontakt Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195822 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elisabeth S Olsen | Journaldato: 23.06.2021 | RegistryNumber: 10090/2021 | Stabsavdelingen Ulovlige bygg gnr 5 bnr 210 og gnr 5 bnr 33 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195750 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATENE RØNNING OG KIRKESÆTHER AS | Journaldato: 23.06.2021 | RegistryNumber: 10018/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Møteprotokoll fra møtet i Sametingets eldreråd 20.05.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195683 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi - Sametinget | Journaldato: 22.06.2021 | RegistryNumber: 9951/2021 | Stabsavdelingen Varsel om oppmålingsforretning, grensepåvisning GBnr 24/15 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195713 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Arne Henriksen | Journaldato: 22.06.2021 | RegistryNumber: 9981/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Uttalelse på stilling (sak 21/1180) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195634 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hovedtillitsvalgt for FO i Porsanger kommune - Anneli Naukkarinen | Journaldato: 22.06.2021 | RegistryNumber: 9902/2021 | Stabsavdelingen Oversendelse av politisk vedtak http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195252 Type: Utgående brev | Avs/Mot: CAFLO ASSET MANAGEMENT AS | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 9520/2021 | Porsanger kommune Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 20/79 og 20/82 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195321 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 9589/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Fradeling Heishuset http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195118 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordkapp Kommune - Inger Jørgensen | Journaldato: 16.06.2021 | RegistryNumber: 9386/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Omsetningsoppgave for alkohol http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194977 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Banak Leir AS | Journaldato: 14.06.2021 | RegistryNumber: 9245/2021 | Stabsavdelingen Svar på tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194619 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elin Sofie Pedersen | Journaldato: 08.06.2021 | RegistryNumber: 8887/2021 | Stabsavdelingen Vedlikeholdsplan for sportshallen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194552 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger Turnforening | Journaldato: 08.06.2021 | RegistryNumber: 8820/2021 | Kommunalteknikk og beredskap Utbetalingsbrev våren 2021- Videreutdanning for lærere - stipend og studieavgift http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193947 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 07.06.2021 | RegistryNumber: 8215/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Tilskudd til - Forprosjekt klimatiltak i jordbruket i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193058 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7326/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Revisjonsberetning Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193027 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vefik - Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS/ Oarje-Finnmárkku suohkanrevišuvdna SGO | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7295/2021 | Stabsavdelingen Høringsdokument og kart bredbånd 2021 - sak 21/04809 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190480 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TFFK - Troms og finnmark fylkeskommune | Journaldato: 25.05.2021 | RegistryNumber: 4748/2021 | Stabsavdelingen Uttalelse på utlyst stilling - 100% stilling som fagkonsulent i helse og omsorgsadministrasjonen (sak 21/977) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192825 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hovedtillitsvalgt i Delta Porsanger | Journaldato: 21.05.2021 | RegistryNumber: 7093/2021 | Stabsavdelingen Skatter og avgifter http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192158 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.05.2021 | RegistryNumber: 6426/2021 | Stabsavdelingen Etterlysing av navnesak - Álgorávven, čujuhusnamaid vuođđonamat Porsáŋggus/Foreløpig tilrådning, primærnavn til adressenavn i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192200 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAMEDIGGI / SAMETINGET | Journaldato: 07.05.2021 | RegistryNumber: 6468/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev fra Porsanger kommune, Høring - Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys - Frist 19.06.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192139 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger kommune | Journaldato: 06.05.2021 | RegistryNumber: 6407/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 16/248 i Lakselv http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192064 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KÅVEN EIENDOM AS | Journaldato: 06.05.2021 | RegistryNumber: 6332/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Forespørsel om møte http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192067 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Aksel Olsen | Journaldato: 06.05.2021 | RegistryNumber: 6335/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innhenting av tilbud om oppdrag design og produksjon av informasjonstavler/skilttavle i tilknytning til E6 innenfor Goarahat og Sandvikhalvøya utvalgt kulturlandskap i jordbruket. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192029 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trykkeriservice m.fl. | Journaldato: 05.05.2021 | RegistryNumber: 6297/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Valg av tilbyder - Valgskan http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191929 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SIKRI AS m.fl. | Journaldato: 04.05.2021 | RegistryNumber: 6197/2021 | Samfunnskontakt Prosjektmandat KlinObsKommune - signert Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191888 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tromsø Kommune - Elin Teigen | Journaldato: 04.05.2021 | RegistryNumber: 6156/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Søknad om tillatelse til fradeling av eiendom gnr 7/128 - Jordloven http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191173 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PORSANGER KOMMUNE | Journaldato: 29.04.2021 | RegistryNumber: 5441/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på tilbud om stilling - Nestlederfunksjonen ved hjemmetjenesten http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191555 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kari B Klemetsen Nyby | Journaldato: 27.04.2021 | RegistryNumber: 5823/2021 | Stabsavdelingen Svar på tilbud om stiling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191307 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Sigurd Hansen | Journaldato: 22.04.2021 | RegistryNumber: 5575/2021 | Stabsavdelingen Innmelding skole http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191154 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2021 | RegistryNumber: 5422/2021 | Lakselv barneskole Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191179 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2021 | RegistryNumber: 5447/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Purring på svar angående tiltak på 5/67 i Olderfjord http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190615 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BTEK DA | Journaldato: 12.04.2021 | RegistryNumber: 4883/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kommunale lokaler og anlegg - leie http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190455 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Billefjord Idrettslag | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 4723/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Stående anvisning - korrigert etter regulering av kontraktsum 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190411 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PORSANGER KOMMUNE v/Helse og Omsorg | Journaldato: 07.04.2021 | RegistryNumber: 4679/2021 | Stabsavdelingen Søknad på lærerstilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190353 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 4621/2021 | Stabsavdelingen Refusjon ledsager 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190258 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSSYKEHUSET HF | Journaldato: 30.03.2021 | RegistryNumber: 4526/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Fwd: Spørsmål angående veilys til formannskapets orientering 25.03.21 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190255 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Magnus Thunestvedt | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 4523/2021 | Ordfører Innsending - Manglende vedlegg i eStil RMP http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190094 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 26.03.2021 | RegistryNumber: 4362/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - Delvis innvilget dispensasjon fra motorferdselloven etter § 5 - vinter 2020-2025 - Geir Wulff, Hans Arne Wulff og Richard Persen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189981 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Wulff | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 4249/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Sivilombudmannens årsmeldinger 2020 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189978 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIVILOMBUDSMANNEN STORTINGETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN | Journaldato: 24.03.2021 | RegistryNumber: 4246/2021 | Kommunedirektøren Invitasjon til deltakelse i Prosjekt Friluftslivets ferdselsårer - utarbeidelse av sti- og løypeplaner http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189806 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmark Friluftsråd - Perletur - Hugo Tingvoll Perletur | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 4074/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Melde-rapportskjema snarefangst ryper http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189716 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinar Olsen | Journaldato: 19.03.2021 | RegistryNumber: 3984/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innkalling til årsmøte og gruppemøte i Lokal samarbeidsgruppe UKL http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189612 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sissel Goodgame m.fl. | Journaldato: 19.03.2021 | RegistryNumber: 3880/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om sommerjobb 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189492 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.03.2021 | RegistryNumber: 3760/2021 | Stabsavdelingen Ajourholdsrapport for mars 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189536 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAARELA BARNEHAGE AS | Journaldato: 16.03.2021 | RegistryNumber: 3804/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Melding om vedtak - Jordlovsbehandling §12 - søknad om fradeling av jordbruksjord gnr 3 bnr 6 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189426 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger kommune | Journaldato: 15.03.2021 | RegistryNumber: 3694/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innkalling til intervju http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189194 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3462/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Avtaleendring tidBANK, flytting av tidBANK til Norsk Tid http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189132 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norsk Tid Jan Ove Aarstad | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3400/2021 | Stabsavdelingen Veterinærvaktregning for februar 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188926 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veterinær Marit Holm Pettersen | Journaldato: 08.03.2021 | RegistryNumber: 3194/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Pressemelding, Porsanger bataljon/Finnmark landforsvar langs E6 og ved Banak flyplass http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188898 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmark landforsvar - Hærstaben/Kommunikasjonsavdelingen | Journaldato: 05.03.2021 | RegistryNumber: 3166/2021 | Ordfører Uttalelse på stilinger i hjemmetjenesten, Sykepleiere http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188769 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hovedtillitsvalgt Fagforbundet Porsanger | Journaldato: 04.03.2021 | RegistryNumber: 3037/2021 | Stabsavdelingen Nordmenn må våkne opp NÅ og stoppe Drapsagendaen som er i ferd med å eliminere våre barn http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199265 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nasjonale varslergruppe - Anders Pedersen | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 13529/2021 | Ordfører Sak til høring - dispensasjon - Gapahuk ved Lakselva - gbnr. 19/161 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198891 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE m.fl. | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 13156/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende 17.09.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198772 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Blackout as | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 13038/2021 | Stabsavdelingen Søknad om fritak fra verv http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198635 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann-Cathrin Nilsen | Journaldato: 27.08.2021 | RegistryNumber: 12901/2021 | Stabsavdelingen Merknad nabovarsel - 16/332 - Banakveien 200 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198307 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS AVD LAKSELV | Journaldato: 20.08.2021 | RegistryNumber: 12573/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Uttalelse utlyst stilling Konsulent ved Stabsavdelingen sak 21/1617 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198239 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Porsanger - Hovedtillitsvalgt | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 12505/2021 | Stabsavdelingen Søknad på stilling som barne- og ungdomsarbeider ved Børselv oppvekstsenter http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198029 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12295/2021 | Stabsavdelingen Søknad på stilling som fagarbeider ved driftsavdelingen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198080 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12346/2021 | Stabsavdelingen REF:2020/1190-10/17/1/7 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197742 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SLG Eiendom - Ulf Arne Larsen | Journaldato: 03.08.2021 | RegistryNumber: 12008/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197327 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Agnete Masternes Hanssen | Journaldato: 30.07.2021 | RegistryNumber: 11593/2021 | Stabsavdelingen Søknad om forlengelse saksnr 2016/1418 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197538 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jostein Hatlebrekke | Journaldato: 29.07.2021 | RegistryNumber: 11804/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197349 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida I Arild Mikalsen | Journaldato: 22.07.2021 | RegistryNumber: 11615/2021 | Stabsavdelingen Informasjon fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark om faglige aktiviteter og ressurser i forbindelse med Leve hele livet-reformen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197290 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 21.07.2021 | RegistryNumber: 11556/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Fwd: Klage (Re: Innsyn sak 21/691) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197209 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sagat - Lars Birger Persen | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 11475/2021 | Stabsavdelingen 2. gangs purring - Ulovlighetssak i Holmfjord - Veiavstand til naboen på min 4 meter - gnr 34 bnr 68 og 34/259 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197225 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finn Pettersen | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 11491/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæring konsesjonsfrihet - ny http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194870 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gamvik Kommune - Reidun Fagerheim | Journaldato: 16.07.2021 | RegistryNumber: 9138/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling 2.gangs utlysning av stilling - Prosjektleder regionalt plankontor i Midt-Finnmark http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197090 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JobbNorge | Journaldato: 16.07.2021 | RegistryNumber: 11356/2021 | Stabsavdelingen www.porsanger.kommune.no Sommerskoletilbud i Porsanger oppdatert 16.07.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197087 Type: Utgående brev | Avs/Mot: www.porsanger.kommune.no | Journaldato: 16.07.2021 | RegistryNumber: 11353/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av evalueringsrapporter etter brann i batteriferger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196976 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DSB - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 11242/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Fwd: Bygninger på FeFo-grunn gnr 39/1 saksnummer 2020/592 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196829 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn-Harald Aune | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 11092/2021 | Stabsavdelingen Midlertidig bevilling for salg m/utkjøring av alkoholholdig drikke i gruppe 1 - Juga Mikrobryggeri AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196513 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JUGA MIKROBRYGGERI AS | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 10776/2021 | Stabsavdelingen Oversendelse av melding til tinglysning - GBnr 16/486 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196746 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 11009/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om torget som utstillingsplass 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196617 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rdm - Porsanger museum | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 10880/2021 | Stabsavdelingen ASUS Education http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194281 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asus - Urban Pettersson (ACN) | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 8549/2021 | Stabsavdelingen Avtale om direkteoppgjør - Foreløpig svar http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196592 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 10855/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Klage på vedtak - Dispensasjonssøknad - oppføring av fritidsbolig gnr 34/3 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196574 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BTEK DA | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 10837/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oppsigelse av service- og support avtaler på HPE StoreOnce 3540 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196304 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Avtalesalg Nord | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 10567/2021 | Stabsavdelingen Signert ALIS-avtale - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196201 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmarkssykehuset | Journaldato: 30.06.2021 | RegistryNumber: 10469/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Videresend: Post - Høring - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - Foretak Bjørkås gård http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196325 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lksa - Luostejok Kraftlag SA - Lars Storelv | Journaldato: 30.06.2021 | RegistryNumber: 10588/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Undertegnet avtale toalettfasiliteter Trollholmsund 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196118 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mearrasami duodjedallu | Journaldato: 29.06.2021 | RegistryNumber: 10386/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Uttalelse på utlyst stilling - 100% stilling som pedagogisk leder ved Børselv oppvekstsenter http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196135 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Virksomhetselder ved Børselv oppvekstsenter Kirstin Eliassen m.fl. | Journaldato: 28.06.2021 | RegistryNumber: 10403/2021 | Stabsavdelingen Uttalelse på utlyst stilling - Sykepleier ved sykeavdelingen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196025 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leder ved sykeavdelingen Silje Nicolaisen | Journaldato: 28.06.2021 | RegistryNumber: 10293/2021 | Stabsavdelingen Bekreftelse på mottatt søknad - Midlertidig brukstillatelse - Nytt bygg - boligformål - Klemetstadveien 815. gbnr. 15/103 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195930 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FG- BYGG AS | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 10198/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ildskogmoen Industriområde Tomt nr. 7 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195883 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Privatmegleren Hammerfest - Håkon Eidem | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 10151/2021 | Samfunnskontakt Dokumentet har fortsatt mangler og kan ikke tinglyses http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195785 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 23.06.2021 | RegistryNumber: 10053/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Uttalelse på utlyst stilling - Stilling som barnevernleder http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195620 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Leder forebyggende helsetjenester Solveig Skarhol m.fl. | Journaldato: 23.06.2021 | RegistryNumber: 9888/2021 | Stabsavdelingen Utvalde kulturlandskap i jordbruket - digital fagsamling 28.mai http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195560 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark - Hansen, Cecilie | Journaldato: 22.06.2021 | RegistryNumber: 9828/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Varsel om oppmålingsforretning, grensepåvisning GBnr 24/15 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195712 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johanna Sofie Henriksen | Journaldato: 22.06.2021 | RegistryNumber: 9980/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Invitasjon til kommunale eldreråd til møte med Sametingets eldreråd http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195682 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi - Sametinget | Journaldato: 22.06.2021 | RegistryNumber: 9950/2021 | Stabsavdelingen Ingen merknader til søknad om dispensasjon for oppretting av boligtomt i LNFR-område - gnr. 19 bnr. 1 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195621 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 21.06.2021 | RegistryNumber: 9889/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bekreftelse på mottatt søknad - Midlertidig brukstillatelse - Nytt bygg - boligformål - . gbnr. 17/274 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195559 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARCTIC ENTREPRENØR AS | Journaldato: 21.06.2021 | RegistryNumber: 9827/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på deres henvendelse vedrørende tomt nr. 8 - Ildskogmoen industriområde http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195168 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lagerseksjoner Nord as | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 9436/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Godkjenning - Ferdigattest - Endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - Risskog http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195079 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erling Marius Pedersen | Journaldato: 15.06.2021 | RegistryNumber: 9347/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - dispensasjon etter PBL for oppføring av badstuebygg på gbnr 4 /99 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194968 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Einar Løkke Pedersen og Kate Hansen | Journaldato: 14.06.2021 | RegistryNumber: 9236/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Fullmakt http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194982 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oluf Henrik Henriksen | Journaldato: 14.06.2021 | RegistryNumber: 9250/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Varsel om oppmålingsforretning GBnr 9/1, sak 2020/374 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194884 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nordkapp Kommune | Journaldato: 11.06.2021 | RegistryNumber: 9152/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Anmodning om lønnskostnad http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193217 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bente Bakkevold m.fl. | Journaldato: 11.06.2021 | RegistryNumber: 7485/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Fwd: Møte vedr manglende lagringsplass - Purring http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194543 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger Turnforening | Journaldato: 08.06.2021 | RegistryNumber: 8811/2021 | Kommunalteknikk og beredskap Omsetningsoppgave for alkohol http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194361 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skoganvarre Villmark As | Journaldato: 04.06.2021 | RegistryNumber: 8629/2021 | Stabsavdelingen Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193539 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elin Sofie Pedersen | Journaldato: 03.06.2021 | RegistryNumber: 7807/2021 | Stabsavdelingen Din skole må sjekke at eksamenskandidater har rett fraværsstatus http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193275 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 31.05.2021 | RegistryNumber: 7543/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Høringsdokument og kart bredbånd 2021 - sak 21/04809 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190479 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TFFK - Troms og finnmark fylkeskommune | Journaldato: 25.05.2021 | RegistryNumber: 4747/2021 | Stabsavdelingen Uttalelse på utlyst stilling - Fagkonsulent i helse og omsorgsadministrasjonen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192786 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Leder for helse og omsorg Bente Moen m.fl. | Journaldato: 21.05.2021 | RegistryNumber: 7054/2021 | Stabsavdelingen Veglys_porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192485 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lksa - Luostejok Kraftlag Nett AS | Journaldato: 14.05.2021 | RegistryNumber: 6753/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Skatter og avgifter http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192157 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.05.2021 | RegistryNumber: 6425/2021 | Stabsavdelingen Brev fra Porsanger kommune, Høring - Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys - Frist 19.06.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192138 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger kommune | Journaldato: 06.05.2021 | RegistryNumber: 6406/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Signerte tjenestevedlegg og vilkår, Digisos og SvarUt http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191628 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ks - Fiks Brukerstøtte | Journaldato: 06.05.2021 | RegistryNumber: 5896/2021 | Stabsavdelingen Forespørsel om møte http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192065 Type: Inngående brev | Avs/Mot: OA Consulting AS - Olaf Bjarne Andersen | Journaldato: 06.05.2021 | RegistryNumber: 6333/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Retur av tinglyst dokument - melding til tinglysning - sammenføyning av GBnr 16/248 og 16/480 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192035 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 05.05.2021 | RegistryNumber: 6303/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud Skanningtjenester til valg 2021 - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191928 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Valgskan | Journaldato: 04.05.2021 | RegistryNumber: 6196/2021 | Samfunnskontakt Tilbakemelding på utkastet til Prosjektmandat KlinObsKommune - signert Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191859 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tromsø Kommune - Elin Teigen | Journaldato: 03.05.2021 | RegistryNumber: 6127/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Navneendring på Veidnes ved Kistrand http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191720 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VEIDNES HYTTEFORENING | Journaldato: 29.04.2021 | RegistryNumber: 5988/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191191 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jim Saasen | Journaldato: 21.04.2021 | RegistryNumber: 5459/2021 | Stabsavdelingen Melding om vedtak - Dispensasjon etter PBL for fradeling av eiendom - Gbnr 7/128 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191144 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ørjan Isaksen | Journaldato: 21.04.2021 | RegistryNumber: 5412/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innmelding skole http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191117 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2021 | RegistryNumber: 5385/2021 | Lakselv barneskole Søknad om fradeling av boligtomt fra GBnr 19/107 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191139 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 20.04.2021 | RegistryNumber: 5407/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191178 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2021 | RegistryNumber: 5446/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Tilbud om nestlederfunksjonen ved hjemmetjenesten http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190686 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kari B Klemetsen Nyby | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 4954/2021 | Stabsavdelingen Re: Innkalling FAU-møte 14.april kl 18 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190732 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FAU ved Lakselv ungdomsskole | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5000/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på lærerstilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190352 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 4620/2021 | Stabsavdelingen Refusjon ledsager 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190256 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSSYKEHUSET HF | Journaldato: 30.03.2021 | RegistryNumber: 4524/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Innsynskrav i sak: 3714/2021 - oversendelse av dokument i sladdet versjon http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190148 Type: Utgående brev | Avs/Mot: iFinnmark | Journaldato: 26.03.2021 | RegistryNumber: 4416/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Spørsmål angående veilys til formannskapets orientering 25.03.21 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189950 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TLP - Hans Magnus Thunestvedt | Journaldato: 24.03.2021 | RegistryNumber: 4218/2021 | Ordfører Manglende vedlegg i eStil RMP http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189885 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet - Miljøorakelet | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 4153/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Uttalelse på utlyst stilling - 30% stilling som sykepleier ved dialysen (sak 21/401) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189920 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Delta Porsanger | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 4188/2021 | Stabsavdelingen Skadenummer, Vannskade 01.10.2018 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189909 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP SKADEFORSIKRING AS | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 4177/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Produksjonstilskudd 2020/ klage http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189822 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ALPAKKA NORD LISA LUNDBERG | Journaldato: 22.03.2021 | RegistryNumber: 4090/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om snarefangst - fangstrapport http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189715 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maja Pedersen Tjosaas | Journaldato: 19.03.2021 | RegistryNumber: 3983/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innkallling til årsmøte og gruppemøte i Lokal samarbeidsgruppe UKL http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189611 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger Kommune - Sissel Goodgame | Journaldato: 18.03.2021 | RegistryNumber: 3879/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Varamedlem til Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189496 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Forsvarets Seniorforbund avd Porsanger | Journaldato: 16.03.2021 | RegistryNumber: 3764/2021 | Stabsavdelingen Revisormappe 2020 - Rapportering IS-4 - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189346 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vefik IKS | Journaldato: 15.03.2021 | RegistryNumber: 3614/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Melding om vedtak - Jordlovsbehandling § 9 - søknad om fradeling av jordbruksjord gnr 3 bnr 78 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189425 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger kommune | Journaldato: 15.03.2021 | RegistryNumber: 3693/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Strandrydding som sommerjobb for ungdom http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188998 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmark Friluftsråd - Perletur - Hugo Tingvoll Perletur | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3266/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Signert avtale vedrørende leie av lokaler til samisk språksenter http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188959 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Perel Eiendom AS - Per Frydstad | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3227/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innkalling til intervju http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189193 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3461/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Svar - tidBANK Porsanger kommune - planlegging forut for flytting av tidBANK til Norsk Tid http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189125 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norsk Tid Aksel Rohde Heramb | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3393/2021 | Stabsavdelingen Melding om vedtak - Dispensasjon etter PBL for oppføring av nytt bygg, uthus på gbnr 9/1/32 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188858 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne-Britt Larsen | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3126/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om sommerjobb 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188940 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.03.2021 | RegistryNumber: 3208/2021 | Stabsavdelingen Situasjonsbilde for fjerde kvartal fra Kommune-CSIRT http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188957 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunecsirt - Ole Anders Ulsrud | Journaldato: 08.03.2021 | RegistryNumber: 3225/2021 | Stabsavdelingen Informasjon om Kommunesektorens arbeidsgivermonitor 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188904 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON | Journaldato: 08.03.2021 | RegistryNumber: 3172/2021 | Stabsavdelingen Om turistinformasjoner http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188839 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Travel-Finnmark | Journaldato: 05.03.2021 | RegistryNumber: 3107/2021 | Ordfører Ingen endringer i barnehagelister februar 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188795 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV kontantstøtte Vadsø | Journaldato: 04.03.2021 | RegistryNumber: 3063/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Pressemelding om koronasituasjonen 31.8.21 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198846 Type: Inngående brev | Avs/Mot: www.porsanger.kommune.no | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 13112/2021 | Ordfører Innkalling til informasjonsmøte for stemmestyrer http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198582 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anna Ragnhild P Skogen m.fl. | Journaldato: 27.08.2021 | RegistryNumber: 12848/2021 | Stabsavdelingen Kopi av brev til Grete-Liv Olaussen. Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 979925565 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198319 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 21.08.2021 | RegistryNumber: 12585/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Merknad nabovarsel - 16/332 - Banakveien 200 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198306 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS AVD LAKSELV | Journaldato: 20.08.2021 | RegistryNumber: 12572/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Uttalelse på utlyst stilling Fastlege sak 21/1096 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198237 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Porsanger - Hovedtillitsvalgt | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 12503/2021 | Stabsavdelingen Søknad på stilling som barne- og ungdomsarbeider ved Børselv oppvekstsenter http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198028 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12294/2021 | Stabsavdelingen Søknad på stilling som fagarbeider ved driftsavdelingen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198078 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12344/2021 | Stabsavdelingen Vi innvilger søknaden om samtykke, med vilkår http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197995 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 13.08.2021 | RegistryNumber: 12261/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilleggstomt http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197937 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ROLF ARE GUSTAVSEN | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 12203/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Pressemelding valgkort http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197831 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Presse og Media | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 12097/2021 | Stabsavdelingen Endring i eksisterende skjenkebevilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197787 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AIRPORT CAFE AS | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 12053/2021 | Stabsavdelingen ALT ER BEVIST - første rettsak vunnet -Planlagt Pandemi... http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197898 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mona Kristin Jensen | Journaldato: 09.08.2021 | RegistryNumber: 12164/2021 | Ordfører Merknader til bevillingshåndtering under skjenkekontroll http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197847 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BLACKOUT AS | Journaldato: 06.08.2021 | RegistryNumber: 12113/2021 | Stabsavdelingen Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197325 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eva K Myrvang Nilsen | Journaldato: 30.07.2021 | RegistryNumber: 11591/2021 | Stabsavdelingen Uttalelse på utlyste stillinger - Helsefagarbeidere ved hjemmetjenesten http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197281 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leder ved hjemmetjenesten Ronja Thomassen | Journaldato: 21.07.2021 | RegistryNumber: 11547/2021 | Stabsavdelingen Søknad om torgplass til folkemøte i forbindelse med kulturminnedagene 9. september 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197018 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rdm - Porsanger museum | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 11284/2021 | Stabsavdelingen Melding om vedtak - avslag på søknad om fradeling med dispensasjon etter PBL § 19-2 Gbnr. 17/1 - fradeling av grunneiendom for tilleggstomt http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196950 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SLG EIENDOM AS | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 11213/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling som helsefagarbeider ved sykeavdelingen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197156 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 11422/2021 | Stabsavdelingen Anmodning om å besvare henvendelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197192 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 11458/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Egenerklæringer om konsesjonsfrihet - Korrigerte skjemaer http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194868 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gamvik Kommune - Reidun Fagerheim | Journaldato: 16.07.2021 | RegistryNumber: 9136/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Klage (Re: Innsyn sak 21/691) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197092 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sagat - Lars Birger Persen | Journaldato: 16.07.2021 | RegistryNumber: 11358/2021 | Stabsavdelingen www.porsanger.kommune.no Sommerskoletilbud i Porsanger oppdatert 14.07.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197035 Type: Utgående brev | Avs/Mot: www.porsanger.kommune.no | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 11301/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Trekker søknaden på stilling som sekretær ved Lakselv barneskole http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196914 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.07.2021 | RegistryNumber: 11177/2021 | Stabsavdelingen Søknad om forlengelse saksnr 2016/1418 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196828 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Presis Vegdrift AS - Jostein Hatlebrekke | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 11091/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Fradeling av punktfeste for kontraktløst bygg under GBnr 26/1 i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196706 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fefo - Sverre Pavel | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 10969/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Norges brannskole - Kursstart høsten 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196641 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dsb - Norges brannskole | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 10904/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Invitasjon til å delta i en digital samling for kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelser i Troms og Finnmark - 2021. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196652 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk -Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 10915/2021 | Stabsavdelingen ASUS Education http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194250 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ASUS v/Urban Pettersson (ACN | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 8518/2021 | Stabsavdelingen Avtale om direkteoppgjør - Foreløpig svar http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196591 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 10854/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Oppsigelse av service- og support avtaler på HPE StoreOnce 3540 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196303 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea Avtalesalg Nord | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 10566/2021 | Stabsavdelingen Vedr. søknad om utkjøringstillatelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196509 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Juga Mikrobryggeri AS | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 10772/2021 | Stabsavdelingen Trollholmsund toalettfasiliteter - drift 2021 - Endelig avtale http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194794 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Randi Josefsen m.fl. | Journaldato: 30.06.2021 | RegistryNumber: 9062/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Uttalelse på utlyst stilling - Prosjektleder regionalt plankontor i Midt-Finnmark http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195944 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kommunedirektør Bente Larssen m.fl. | Journaldato: 28.06.2021 | RegistryNumber: 10212/2021 | Stabsavdelingen Brev til Nav - Vedtak oversendes http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195943 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 10211/2021 | Kommunedirektøren Godkjenning - Midlertidig brukstillatelse - Nytt bygg - boligformål - Klemetstadveien 815 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195857 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FG- BYGG AS | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 10125/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Retur av tinglyst dokument http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195817 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 23.06.2021 | RegistryNumber: 10085/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Varsel om oppmålingsforretning, grensepåvisning GBnr 24/15 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195711 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alf Erling Henriksen | Journaldato: 22.06.2021 | RegistryNumber: 9979/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om midlertidig brukstillatelse 17/1 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195429 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARCTIC ENTREPRENØR AS | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 9697/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195453 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kamilla Høybakken | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 9721/2021 | Stabsavdelingen Godkjenning - Ett-trinns søknad - Riving av hele bygget - Meieriveien 2 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194933 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORSK SANERINGSSERVICE AS m.fl. | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 9201/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kommunens vedtak omgjøres delvis http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195216 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 16.06.2021 | RegistryNumber: 9484/2021 | Stabsavdelingen Uttalelse på stilling som støttepedagog http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195015 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger Kommune - Lakselv barnehage - Marit Stranden | Journaldato: 15.06.2021 | RegistryNumber: 9283/2021 | Stabsavdelingen Melding om vedtak - avslag dispensasjon etter PBL - oppføring av ny fritidsbolig - gbnr 34/3 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194955 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BTEK DA | Journaldato: 14.06.2021 | RegistryNumber: 9223/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedr deres referanse 2021/378-7/L83 Tomt nr 8 Ildskog Næringsområde http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194985 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lagerseksjoner Nord as | Journaldato: 14.06.2021 | RegistryNumber: 9253/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Varsel om oppmålingsforretning GBnr 9/1 i Nordkapp, sak 2020/374 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194883 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørnar Sigmund Pettersen | Journaldato: 11.06.2021 | RegistryNumber: 9151/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 17/591 seksjon 1 og 2 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194862 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BOCK & PARTNERE EIENDOMSMEGLING AS | Journaldato: 11.06.2021 | RegistryNumber: 9130/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Fordeling av tilskudd for den kulturelle spaserstokken 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194699 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 10.06.2021 | RegistryNumber: 8967/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Melding til tinglysning - begjæring om opphevelse av seksjonering GBnr 17/439 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194787 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 10.06.2021 | RegistryNumber: 9055/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Midlertidig svar - Søknad om dispensasjon Gapahuk gnr 18 bnr 1 - 20202/238 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194796 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JAN ERLING PERSEN | Journaldato: 10.06.2021 | RegistryNumber: 9064/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tildeling av industritomt - Arctic Entreprenør AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194608 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARCTIC ENTREPRENØR AS | Journaldato: 09.06.2021 | RegistryNumber: 8876/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ferdigattest gnr 16/3 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194557 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erling Marius Pedersen | Journaldato: 08.06.2021 | RegistryNumber: 8825/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Serverings- og skjenkebevilling for Tamsøya AS i perioden 04.06.21 - 30.09.2024 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194284 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TAMSØYA AS | Journaldato: 07.06.2021 | RegistryNumber: 8552/2021 | Stabsavdelingen Svar - Uttalelse på utlyst stilling - 100% stilling som sykepleier ved sykeavdelingen (sak 21/1047) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194419 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Delta Porsanger | Journaldato: 07.06.2021 | RegistryNumber: 8687/2021 | Stabsavdelingen Avviksmelding http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194447 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARKSSYKEHUSET HF | Journaldato: 07.06.2021 | RegistryNumber: 8715/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Stilling som spesialsykepleier ved rus- og psykiatritjenesten http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194127 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Søkere på stilling | Journaldato: 03.06.2021 | RegistryNumber: 8395/2021 | Stabsavdelingen Omsetningsoppgave for alkohol http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193993 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BLACKOUT AS | Journaldato: 02.06.2021 | RegistryNumber: 8261/2021 | Stabsavdelingen Søknad på stilling som sykepleier ved hjemmetjenesten http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193458 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.06.2021 | RegistryNumber: 7726/2021 | Stabsavdelingen Muntlig eksamen for elever er avlyst http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193101 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 27.05.2021 | RegistryNumber: 7369/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Høringsdokument og kart bredbånd 2021 - sak 21/04809 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190478 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TFFK - Troms og finnmark fylkeskommune | Journaldato: 25.05.2021 | RegistryNumber: 4746/2021 | Stabsavdelingen Godkjenning - Ett-trinns søknad, utvidelse av eksisterende bolig og oppføring av anneks. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192847 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein-Jacob Axelsen | Journaldato: 25.05.2021 | RegistryNumber: 7115/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar - Uttalelse på utlyst stilling - 100% stilling som styrer ved Ajanas barnehage (sak 21/887) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192594 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Delta Porsanger - hovedtillitsvalgt | Journaldato: 18.05.2021 | RegistryNumber: 6862/2021 | Stabsavdelingen Høringsuttalelse - Nedklassifisering av kommunale veier http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192470 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ulf Larsen | Journaldato: 12.05.2021 | RegistryNumber: 6738/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ber om innsyn - saksnummer 2021/748 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192399 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sagat - Irene Andersen | Journaldato: 11.05.2021 | RegistryNumber: 6667/2021 | Kommunedirektøren Skatter og avgifter http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192156 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.05.2021 | RegistryNumber: 6424/2021 | Stabsavdelingen Brev fra Porsanger kommune, Høring - Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys - Frist 19.06.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192137 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger kommune | Journaldato: 06.05.2021 | RegistryNumber: 6405/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Signert databehandler- og vilkårsavtale DigiSOS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191587 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON | Journaldato: 06.05.2021 | RegistryNumber: 5855/2021 | Stabsavdelingen Prosjektmandat KlinObsKommune - signert Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191852 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tromsø kommune | Journaldato: 03.05.2021 | RegistryNumber: 6120/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Den kulturelle spaserstokken - Årsrapport 2020 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190460 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune - Marianne Lene Linløkken | Journaldato: 29.04.2021 | RegistryNumber: 4728/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Lakselv lufthavn - Nabovarsler - Sak til høring - Dispensasjon - Gbnr 16/424 i Porsanger kommune - Tiltak på eksisterende bygg - Uttalelse fra Avinor http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191744 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AVINOR AS | Journaldato: 29.04.2021 | RegistryNumber: 6012/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av melding til tinglysning - sammenføyning av GBnr 16/248 og 16/480 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191630 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 28.04.2021 | RegistryNumber: 5898/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Invitasjon til offisiell åpning av Eldreombudet og Senteret for et aldersvennlig Norge http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191400 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedir - Aldersvennlig Norge | Journaldato: 23.04.2021 | RegistryNumber: 5668/2021 | Stabsavdelingen Melding om vedtak - fradeling av tilleggsareal fra GBnr 16/202 som tilleggsareal til GBnr 16/369 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191153 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tage Pedersen | Journaldato: 21.04.2021 | RegistryNumber: 5421/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Offentlig høring av veinavn http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191190 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Egil Nilsen | Journaldato: 21.04.2021 | RegistryNumber: 5458/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om fradeling av boligtomt, og rekvisisjon av oppmålingsforretning - gnr 19/107 - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191126 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 20.04.2021 | RegistryNumber: 5394/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191177 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2021 | RegistryNumber: 5445/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Webinar - Hva bør kommuneledelsen vite om kompetanseplanlegging og nye kompetansekrav i barnevernet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191081 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufetat | Journaldato: 19.04.2021 | RegistryNumber: 5349/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Sak 2019/1704-8 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191084 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ketil Floer m.fl. | Journaldato: 19.04.2021 | RegistryNumber: 5352/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innmelding skole http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191105 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.04.2021 | RegistryNumber: 5373/2021 | Lakselv barneskole Innkalling FAU-møte 14.april kl 18 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190730 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FAU ved Lakselv ungdomsskole | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 4998/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190684 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jim Wiggo Kneppen Saasen | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 4952/2021 | Stabsavdelingen Vedr søknad om deling av eiendom http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190388 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein josefsen | Journaldato: 07.04.2021 | RegistryNumber: 4656/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på lærerstilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190350 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 4618/2021 | Stabsavdelingen Refusjon ledsager 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190254 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSSYKEHUSET HF | Journaldato: 30.03.2021 | RegistryNumber: 4522/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Melding om vedtak - Avslag på klage om dispensasjon fra motorferdselloven - vinter 2021 -Kari Spangen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190163 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kari Spangen | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 4431/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innsynskrav i sak: 3714/2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190103 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ifinnmark | Journaldato: 26.03.2021 | RegistryNumber: 4371/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen KULTURPROGRAM HØSTEN 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189596 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eldrerådet m.fl. | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 3864/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Ytterlig informasjon og kommentar til merknader- Delingssøknad - punktfeste mobilmast - grunneiendom 25/1 Stallocohkka http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189905 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 24.03.2021 | RegistryNumber: 4173/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bygninger på FeFo-grunn gnr 39/1 saksnummer 2020/592 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189888 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn-Harald Aune | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 4156/2021 | Stabsavdelingen Veileder til kontrollutvalg- og revisjonsforskriften http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189712 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 19.03.2021 | RegistryNumber: 3980/2021 | Stabsavdelingen Uttalelse på utlyst stilling - 30% stilling som sykepleier ved dialysen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189655 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tillitsvalgte m.fl. | Journaldato: 18.03.2021 | RegistryNumber: 3923/2021 | Stabsavdelingen Status saker til behandling - 2020/1352 og 1948 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189275 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tekforvalt Byggesak | Journaldato: 12.03.2021 | RegistryNumber: 3543/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om snarefangst http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188974 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars H. Krempig | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3242/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Referat referansegruppemøte http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188877 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark - Hansen, Cecilie | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3145/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Informasjon om KommuneCSIRT http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188956 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunecsirt - Ole Anders Ulsrud | Journaldato: 08.03.2021 | RegistryNumber: 3224/2021 | Stabsavdelingen Anke, produksjonstilskudd 2020 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188938 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ALPAKKA NORD LISA LUNDBERG | Journaldato: 08.03.2021 | RegistryNumber: 3206/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Perletur 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188908 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Perletur - Hugo Tingvoll Perletur | Journaldato: 08.03.2021 | RegistryNumber: 3176/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Søknad om sommerjobb 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188918 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.03.2021 | RegistryNumber: 3186/2021 | Stabsavdelingen Ajourholdsrapport for februar 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188771 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ØSTERBOTN NATURBARNEHAGE AS | Journaldato: 04.03.2021 | RegistryNumber: 3039/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Serverings- og/eller skjenkebevilling - Melding om endringer hos bevillingshaver http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199255 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Verdde Hotel Lakselv AS | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 13519/2021 | Stabsavdelingen Bekreftelse på mottatt søknad - Søknad om igangsettelse - Nytt bygg - boligformål - Toppen. gbnr. 33/1 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199140 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VALVA BYGGEBISTAND AS | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 13404/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Purring – oppføring av naust GBFnr. 31/1/60 og 31/1/62 i Čáhppiljohka http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199164 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FEND ADVOKATFIRMA DA | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 13428/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av matrikkelbrev for GBFnr 7/1/131, punktfeste for eksisterende basestasjon http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199057 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 13322/2021 | Utviklingsavdelingen Anmodning om å besvare henvendelse - purring http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198842 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 13108/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Varsel om oppmålingsforretning på GBnr 7/114 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199013 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 13278/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Pressemelding om koronasituasjonen 30.8.21 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198845 Type: Inngående brev | Avs/Mot: www.porsanger.kommune.no | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 13111/2021 | Ordfører Omdisponering av Covid-19 midler - Finnmark Festivalarrangør AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198717 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARK FESTIVALARRANGØR AS | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 12983/2021 | Samfunnskontakt Møte i rovviltnemnda for region 8 den 2.9.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198743 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 13009/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter- informasjon og veileder for bruk av regionalforvaltning.no og rapportering til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198699 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 12965/2021 | Samfunnskontakt Ang. Kv420-linja http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198490 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Wenche Johansen | Journaldato: 26.08.2021 | RegistryNumber: 12756/2021 | Ordfører Kopi av brev til John Ingvald Økland - Svar på nabovarsel - Etablering av slamavskiller med infiltrasjonsgrøft - gnr. 5 bnr. 218 - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198350 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 23.08.2021 | RegistryNumber: 12616/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Uttalelse på utlyst stilling - Stilling som pedagogisk leder ved Ajanas barnehage http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198176 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tillitsvalgte m.fl. | Journaldato: 20.08.2021 | RegistryNumber: 12442/2021 | Stabsavdelingen Ivar Nikoma AS - Nabovarsel - 16/332 - Banakveien 200 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198284 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS AVD LAKSELV | Journaldato: 20.08.2021 | RegistryNumber: 12550/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Gravetillatelse ref nr VA7TJW http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198234 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Park og anlegg Alta - Sverre Nilsen | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 12500/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedtak om bruksforbud for kjøretøy med registreringsnummer ZH 32596 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198178 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 18.08.2021 | RegistryNumber: 12444/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Uttalelse på utlyst stilling - Stilling som fastlege http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198047 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Leder for forebyggende helsetjenester Solveig Skarhol m.fl. | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12313/2021 | Stabsavdelingen Søknad på stilling som fagarbeider ved driftsavdelingen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198077 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12343/2021 | Stabsavdelingen 21/04249-4 - Forslag til dialog mellom Porsanger kommune og Troms og Finmark fylkeskommune om Holmfjord Fiskerihavn i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193045 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Kristiansen m.fl. | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 7313/2021 | Ordfører Pressemelding valgkort http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197830 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VALGDIREKTORATET | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 12096/2021 | Stabsavdelingen Oppsigelse - stedfortreder, skjenkebevilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197786 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingar Jonas | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 12052/2021 | Stabsavdelingen dokumenter til innsynskrav http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192097 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger Kommune - Administrasjon Scanner | Journaldato: 03.08.2021 | RegistryNumber: 6365/2021 | Kommunedirektøren Midlertidig svar på søknad om fritak fra verv http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197724 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eva Øien | Journaldato: 03.08.2021 | RegistryNumber: 11990/2021 | Stabsavdelingen ang Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197316 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Riise, Marianne Winther | Journaldato: 03.08.2021 | RegistryNumber: 11582/2021 | Stabsavdelingen The Covid Outbreak: “BiBiggest Health Scam of the 21st Century.” Report by 1500 Health Professionals http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197623 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mona Kristin Jensen | Journaldato: 29.07.2021 | RegistryNumber: 11889/2021 | Ordfører Svar - Innsyn postjournal http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197326 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Innsynsmannen | Journaldato: 22.07.2021 | RegistryNumber: 11592/2021 | Stabsavdelingen Uttalelse på utlyste stillinger - Sykepleiere ved hjemmetjenesten http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197283 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leder ved hjemmetjenesten Ronja Thomassen | Journaldato: 21.07.2021 | RegistryNumber: 11549/2021 | Stabsavdelingen Kopi av brev til Forsvarsbygg. Vi innvilger søknaden om samtykke, med vilkår http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197244 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARBEIDSTILSYNET | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 11510/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling 22. Juli-markering i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197238 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Inge Mo | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 11504/2021 | Ordfører Uttalelse på utlyste stillinger - Helsefagarbeidere ved hjemmetjenesten http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197147 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tillitsvalgte m.fl. | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 11413/2021 | Stabsavdelingen Egenerklæringer om konsesjonsfrihet gnr. 15 bnr. 33 med vedlegg http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194867 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gamvik Kommune - Reidun Fagerheim | Journaldato: 16.07.2021 | RegistryNumber: 9135/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling som helsefagarbeider ved sykeavdelingen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197123 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.07.2021 | RegistryNumber: 11389/2021 | Stabsavdelingen Klage (Re: Innsyn sak 21/691) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197091 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Birger Persen (Sagat) | Journaldato: 16.07.2021 | RegistryNumber: 11357/2021 | Stabsavdelingen Rapport om eierskapskontroll i Porsanger kommune - oversendelse av vedtak http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197059 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kontrollutvalgets sekretariat, KUSEK IKS | Journaldato: 16.07.2021 | RegistryNumber: 11325/2021 | Porsanger kommune www.porsanger.kommune.no Sommerskoletilbud i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196965 Type: Utgående brev | Avs/Mot: www.porsanger.kommune.no | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 11231/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling SLG EIENDOM UTVIDELSE AV EIENDOM http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196934 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SLG Eiendom | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 11197/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Til behandling etter PBL - revidert søknad vedr. tilleggsareal til gnr. 19/565 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196782 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 11045/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Fradeling av punktfeste for kontraktløst bygg under GBnr 26/1 i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196705 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FeFo - Maria Krogstad | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 10968/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedr grensepåvisning av eiendommen GBnr 25/17 i Skoganvarre http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196611 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mottagere ihht adresseliste | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 10874/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om torgplass til folkemøte i forbindelse med kulturminnedagene 9. september 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196616 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rdm - Porsanger museum | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 10879/2021 | Stabsavdelingen Lovlighetskontroll på sak 43/2021 Veivedlikehold. Porsanger kommunestyre den 22.juni 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196598 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger FrP - Stig-Ronny Nilsen | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 10861/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Avtale om direkteoppgjør - Foreløpig svar http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196590 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 10853/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Halvårsrapport avdeling helse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196589 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hemis - Sissel Hesjevoll | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 10852/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Oppsigelse av service- og support avtaler på HPE StoreOnce 3540 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196302 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Avtalesalg Nord | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 10565/2021 | Stabsavdelingen Invitasjon til å delta i en digital samling for kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelser i Troms og Finnmark - 2021. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196111 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 29.06.2021 | RegistryNumber: 10379/2021 | Stabsavdelingen Foreløpig svar - Ebyggesaksnummer 2021/24 (elements sak 2021/438) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195593 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maj-Britt Kollevåg | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 9861/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling - Prosjektleder regionalt plankontor i Midt-Finnmark http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195940 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 10208/2021 | Stabsavdelingen Søknad om fritak fra verv http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195749 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aina Gudrun Hanssen | Journaldato: 23.06.2021 | RegistryNumber: 10017/2021 | Stabsavdelingen Varsel om oppmålingsforretning, grensepåvisning GBnr 24/15 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195709 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 22.06.2021 | RegistryNumber: 9977/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Uttalelse på utlyst stilling - Sekretær ved Lakselv barneskole og Lakselv ungdomsskole http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195497 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Johnny Johnsen m.fl. | Journaldato: 21.06.2021 | RegistryNumber: 9765/2021 | Stabsavdelingen Søknad om midlertidig brukstillatelse - Nytt bygg - boligformål - 15/103 - Klemetstadveien 815 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195411 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FG- BYGG AS | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 9679/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 17/593 seksjon 1, 2, 3 og 4 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195300 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BOCK & PARTNERE EIENDOMSMEGLING AS | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 9568/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 17/595 seksjon 1, 2, 3 og 4 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195297 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BOCK & PARTNERE EIENDOMSMEGLING AS | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 9565/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 17/597seksjon 1, 2, 3 og 4 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195295 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BOCK & PARTNERE EIENDOMSMEGLING AS | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 9563/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oppfordring til å svare på høring om fyrverkeri http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195188 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dyrsrettigheter - Maria Lien | Journaldato: 16.06.2021 | RegistryNumber: 9456/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Uttalelse på utlyst stilling - Støttepedagog ved Lakselv barnehage http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194943 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tillitsvalgte m.fl. | Journaldato: 14.06.2021 | RegistryNumber: 9211/2021 | Stabsavdelingen Tildeling av industritomt - Bygghit AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194581 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGHIT AS | Journaldato: 14.06.2021 | RegistryNumber: 8849/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - Dispensasjon etter PBL - Gapahuk - gbnr.24/1/59 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194964 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 14.06.2021 | RegistryNumber: 9232/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Dokumentasjon - Riving av hele bygget - 17/38 - Meieriveien 2 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194906 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MEIERIVEIEN 2 AS | Journaldato: 11.06.2021 | RegistryNumber: 9174/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Varsel om oppmålingsforretning GBnr 9/1 i Nordkapp, sak 2020/374 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194882 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 11.06.2021 | RegistryNumber: 9150/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Retur av tinglyst dokument - seksjonering av GBnr 17/591 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194806 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 10.06.2021 | RegistryNumber: 9074/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding til tinglysning - GBnr 16/484 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194610 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens kartverk | Journaldato: 09.06.2021 | RegistryNumber: 8878/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling HO 111/20 - Sámi mánáidgárdefálaldat 2020 – Raporta ja rehketdoallu doarjjaruđaid geavaheapmái. HO 111/20 - Samisk barnehagetilbud 2020 – Rapport og regnskap for bruk av tilskuddsmidler http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194562 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 08.06.2021 | RegistryNumber: 8830/2021 | Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter Uttalelse på utlyst stilling - Sykepleier ved sykeavdelingen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194375 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tillitsvalgte m.fl. | Journaldato: 07.06.2021 | RegistryNumber: 8643/2021 | Stabsavdelingen Svar på tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194365 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilda Marie Persen | Journaldato: 04.06.2021 | RegistryNumber: 8633/2021 | Stabsavdelingen Avviksmelding http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193526 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSSYKEHUSET HF | Journaldato: 03.06.2021 | RegistryNumber: 7794/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Siste varsel - rapportering av skjenket mengde alkohol i 2020 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193934 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BLACKOUT AS m.fl. | Journaldato: 02.06.2021 | RegistryNumber: 8202/2021 | Stabsavdelingen Søknad om utkjøringstillatelse 01.02.2021-30.06.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193605 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JUGA MIKROBRYGGERI AS | Journaldato: 01.06.2021 | RegistryNumber: 7873/2021 | Stabsavdelingen Svar på forespørsel fra fylkeskommunen om vedtak http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193501 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tffk - Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 01.06.2021 | RegistryNumber: 7769/2021 | Porsanger kommune Melding om vedtak - Jordlovsbehandling § 12 - fradeling av eiendom på GBnr 5/67 I Olderfjord http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193072 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BTEK DA | Journaldato: 27.05.2021 | RegistryNumber: 7340/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Eksamen – mulig ustabilitet i PAS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193057 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7325/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Søknad på stilling som sykepleier ved hjemmetjenesten http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193031 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7299/2021 | Stabsavdelingen Ny oppdatering vedr Den kulturelle spaserstokken (DKSS) -tilskudd 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192955 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk - Troms og finnmark fylkeskommune | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7223/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Anmodning om oversendelse av årsregnskap og årsberetning 2020 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192975 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7243/2021 | Stabsavdelingen Høringsdokument om bredbåndsutbygging 2021 - 1/6 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190473 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TFFK - Troms og finnmark fylkeskommune - Kjetil Helstad | Journaldato: 25.05.2021 | RegistryNumber: 4741/2021 | Stabsavdelingen Melding om vedtak - Dispensasjon etter PBL for tiltak - gnr 34/195 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192704 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein-Jacob Axelsen | Journaldato: 20.05.2021 | RegistryNumber: 6972/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Uttalelse på utlyst stilling - Spesialsykepleier ved rus- og psykiatritjenesten http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192560 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tillitsvalgte m.fl. | Journaldato: 19.05.2021 | RegistryNumber: 6828/2021 | Stabsavdelingen Uttalelse på utlyst stilling - Pedagogisk leder ved Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter, barnehage http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192540 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tillitsvalgte m.fl. | Journaldato: 19.05.2021 | RegistryNumber: 6808/2021 | Stabsavdelingen Uttalelse på utlyst stilling - Styrer ved Ajanas barnehage http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192579 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fung.leder oppvekst og kultur Kirstin Eliassen m.fl. | Journaldato: 18.05.2021 | RegistryNumber: 6847/2021 | Stabsavdelingen Midlertidig svar - eiendomsskatt 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192366 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.05.2021 | RegistryNumber: 6634/2021 | Stabsavdelingen Høring sak 2020/189 - Nedklassifisering av kommunale veier http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192398 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eivind Klykken | Journaldato: 11.05.2021 | RegistryNumber: 6666/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev fra Porsanger kommune, Høring - Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys - Frist 19.06.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192136 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger kommune | Journaldato: 06.05.2021 | RegistryNumber: 6404/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Databehendleravtale Digisos http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191585 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger Kommune - Bente Moen | Journaldato: 06.05.2021 | RegistryNumber: 5853/2021 | Stabsavdelingen Melding om vedtak - Søknad om feste av eiendom GBnr 16/228 i Lakselv sentrum http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191949 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LAKSELV EIENDOM AS | Journaldato: 04.05.2021 | RegistryNumber: 6217/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Viktig - Angående tilbud om Valgskanner til valget 2021 fra ATEA http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191285 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atea - Valgskan | Journaldato: 27.04.2021 | RegistryNumber: 5553/2021 | Samfunnskontakt Merknader til søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven - tiltak på gnr 16 bnr 424 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191484 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 26.04.2021 | RegistryNumber: 5752/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Skatter og avgifter http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191511 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.04.2021 | RegistryNumber: 5779/2021 | Stabsavdelingen Ferdigattest- Byggtekniske installasjoner - nyanlegg - Olderfjord Turistsenter AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191293 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BTEK DA | Journaldato: 23.04.2021 | RegistryNumber: 5561/2021 | Utviklingsavdelingen Høringssvar saksnummer 2021/617 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191189 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mearrasiida - | Journaldato: 21.04.2021 | RegistryNumber: 5457/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191176 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2021 | RegistryNumber: 5444/2021 | Skolefritidsordning Lakselv PURRING - Ulovlighetssak i Holmfjord - Veiavstand til naboen på min 4 meter - gnr 34/bnr 68 og gnr 34/259 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191104 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finn Pettersen | Journaldato: 19.04.2021 | RegistryNumber: 5372/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innmelding skole http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191078 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.04.2021 | RegistryNumber: 5346/2021 | Lakselv barneskole Brev til RSK Midt-Finnmark. Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skole - rapportering for tilskuddsmidler 2020 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191068 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 19.04.2021 | RegistryNumber: 5336/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190683 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Sigurd Hansen | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 4951/2021 | Stabsavdelingen Saksnummer 2020/1384 om reseksjonering http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190413 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liubov Kolesnik | Journaldato: 07.04.2021 | RegistryNumber: 4681/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på lærerstilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190349 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 4617/2021 | Stabsavdelingen Tilsvar innsyn bestilt 22.3.21 - løpenr. 3714/2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189916 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sagat | Journaldato: 26.03.2021 | RegistryNumber: 4184/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Påtegning til festekontrakt for GBnr 16/248 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190087 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KÅVEN EIENDOM AS | Journaldato: 26.03.2021 | RegistryNumber: 4355/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling KULTURPROGRAM HØSTEN 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189595 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørg H. Pedersen m.fl. | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 3863/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Uttalelse til søknad om fradeling av eiendom - Gnr 7/128 - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190069 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 4337/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Møteprotokoll fra møtet i Sametingets eldreråd 10.02.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189886 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAMEDIGGI / SAMETINGET | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 4154/2021 | Stabsavdelingen Refusjon ledsager 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189606 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSSYKEHUSET HF | Journaldato: 18.03.2021 | RegistryNumber: 3874/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Melding om vedtak - søknad om deling av GBnr 7/112 i Kolvik http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189615 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kolbjørn Schanche | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 3883/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om sluttutbetaling av tilskudd - Sledespesialisten AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189499 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SLEDESPESIALISTEN AS | Journaldato: 16.03.2021 | RegistryNumber: 3767/2021 | Samfunnskontakt Ønske om befaring snarest i forhold til trafikkforholdene utenfor Lakselv ungdomsskole http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189543 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FAU ved Lakselv ungdomsskole | Journaldato: 16.03.2021 | RegistryNumber: 3811/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Klage på foreløpig utarbeidet matrikkelbrev for GBnr 3/9 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189208 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond Larsen | Journaldato: 12.03.2021 | RegistryNumber: 3476/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Godkjenning - Søknad uten ansvarsrett - Nytt bygg - ikke boligformål under 70 m² - http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189197 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Olav Strømme | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3465/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om sluttutbetaling av tilskudd - Arctic Pirate Husky AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189017 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARCTIC PIRATE HUSKY AS | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3285/2021 | Samfunnskontakt tidBANK Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189123 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norsk Tid Jan Ove Aarstad | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3391/2021 | Stabsavdelingen Informasjon fra Kommune-CSIRT http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188955 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunecsirt - Ole Anders Ulsrud | Journaldato: 08.03.2021 | RegistryNumber: 3223/2021 | Stabsavdelingen Fagsamling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188871 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 08.03.2021 | RegistryNumber: 3139/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på en stilling i helse- og omsorg http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188869 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.03.2021 | RegistryNumber: 3137/2021 | Stabsavdelingen Godtgjørelse i forbindelse med bruk av multidose 01.08 - 31.08.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199259 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Apotek 1 Gruppen AS | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 13523/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Purring – oppføring av naust GBFnr. 31/1/60 og 31/1/62 i Čáhppiljohka http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199165 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FEND ADVOKATFIRMA DA | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 13429/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Deres sak 17/68 punktfeste for eksisterende mobilbasestasjon under 7/1 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199053 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fefo - Jan Erik Johansen | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 13318/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Opphør av ansvarsrett gnr/bnr 20/77 Gen. Ad. Dahls vei 6A http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199090 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MULTICONSULT NORGE AS | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 13354/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 8/2 og 8/3 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198843 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 13109/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Varsel om oppmålingsforretning GBnr 7/114 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199012 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Grethe Sofie Olsen | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 13277/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om igangsettingstillatelse 33/1 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199034 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Valva Byggebistand AS | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 13299/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding fra Statsforvalteren 2021/3647 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198710 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Arne Pettersen | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 12976/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om forskudd på driftstilskudd 2022 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198574 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger menighetsråd/Porsànggu searvegodderàddi/Porsangin seurakuntaraati | Journaldato: 27.08.2021 | RegistryNumber: 12840/2021 | Stabsavdelingen Melding om sluttutbetaling av covid-19 midler- Porsanger næringsforening http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198390 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PORSANGER NÆRINGSFORENING | Journaldato: 24.08.2021 | RegistryNumber: 12656/2021 | Samfunnskontakt Brev til Foretak John Inge Henriksen. Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 969315130 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198315 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 21.08.2021 | RegistryNumber: 12581/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Gravetillatelse ref nr VA7TJW http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198230 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Park og anlegg Alta AS - Sverre Nilsen | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 12496/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar på søknad om utslippstillatelse for gnr. 5 bnr. 218 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197987 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JIBO CONSULT JOHN INGVALD ØKLAND | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12253/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling som fagarbeider ved driftsavdelingen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198062 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12328/2021 | Stabsavdelingen Melding om vedtak - søknad om ndret eller utvidet bruk av avkjørsel - KV 8550 til eiendommen gnr. 17 bnr. 207 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197890 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andrea Slettvoll | Journaldato: 16.08.2021 | RegistryNumber: 12156/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Signert gravemelding, sanitærmelding og varslingsplan - SAK 21/1674 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197945 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magnus Aasvik Johansen | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 12211/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Signert gravemelding gnr 18 bnr 56 - sak 2021/1520 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197946 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siv Hallfrid Hansen | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 12212/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Dendroøkologiprøver 2020 - http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197379 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hansen, Cecilie | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 11645/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Fristen for EU-kontroll nærmer seg for registreringsnummer ZZ 11950 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197932 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 10.08.2021 | RegistryNumber: 12198/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Stilling til utalelse - Barne- og ungdomsarbeider ved Børselv oppvekstsenter http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197872 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tillitsvalgte | Journaldato: 06.08.2021 | RegistryNumber: 12138/2021 | Stabsavdelingen Angående Kv420-linja http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197841 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wenche Johansen | Journaldato: 05.08.2021 | RegistryNumber: 12107/2021 | Ordfører Ettersending av post - Melding om vedtak - plan for forvaltningsrevisjon 2021 - 2024 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197607 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KUSEK IKS | Journaldato: 28.07.2021 | RegistryNumber: 11873/2021 | Stabsavdelingen ERKLÆRING OM Å VÆRE EN FRI, LEVENDE KVINNE http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197558 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Victoria Ann Daae | Journaldato: 27.07.2021 | RegistryNumber: 11824/2021 | Ordfører 22. Juli-markering http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197237 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Adresseliste | Journaldato: 21.07.2021 | RegistryNumber: 11503/2021 | Ordfører Kopi av brev til Ungdoms og idrettslaget Silfar. Søknadsnr. 144232 - Tilsagn på søknad om spillemidler 2021 gjeldende Børselv idrettspark- lysløype - Anleggsnr. 17278 - UNGDOMS OG IDRETTSLAGET SILFAR http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197319 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 21.07.2021 | RegistryNumber: 11585/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Svar - Innsyn postjournal http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197321 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Innsynsmannen | Journaldato: 21.07.2021 | RegistryNumber: 11587/2021 | Stabsavdelingen Uttalelse på utlyste stillinger - Sykepleiere ved hjemmetjenesten http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197154 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tillitsvalgte m.fl. | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 11420/2021 | Stabsavdelingen Egenerklæringer om konsesjonsfrihet - 2 stk. (samme eiendommer) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194866 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gamvik Kommune - Reidun Fagerheim | Journaldato: 16.07.2021 | RegistryNumber: 9134/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Retur av akseptbrev for tilskudd til kompetanse og innovasjon 2021 - deres ref. 21/1755 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197120 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 16.07.2021 | RegistryNumber: 11386/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Søknad på stilling som helsefagarbeider ved sykeavdelingen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197121 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.07.2021 | RegistryNumber: 11387/2021 | Stabsavdelingen Svar på om utvidet reiserett med transporttjenesten for funksjonshemmede - ***** ***** http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195787 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 10055/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Innsyn sak 21/691 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196844 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Birger Persen (Sagat) | Journaldato: 13.07.2021 | RegistryNumber: 11107/2021 | Stabsavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 24/54 i Skoganvarre http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196724 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sonja G Johansen | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 10987/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Utbetalingsanmodning http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196619 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rdm - Porsanger museum | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 10882/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Bestilling jfr. Tilbud ny lineup Dell PCer og skjermer http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194200 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea Trond Sundby | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 8468/2021 | Stabsavdelingen Signert gravemelding gnr 16 bnr 35 - sak 2021/1335 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195460 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Peas - Joar Paulsen | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 9728/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Refusjon av lønn 1. halvår 2021 Spesialpedagogiske vedtak i hht § 19, samt ressurs for spesialpedagogisk hjelp til barn http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196632 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAARELA BARNEHAGE AS | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 10895/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Purring på utbetaling av kr. 40.000 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196584 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sjøsamisk tun AS - Jon Egil Nilsen | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 10847/2021 | Stabsavdelingen Ber om redegjørelse for gjennomført oppmåling av gnr. 26/1/119 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196562 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 10825/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innkalling til helsekontroller http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196535 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hemis - Sissel Hesjevoll | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 10798/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Ang Porsanger kommune sak 2017/729 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196540 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maske gruppen | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 10803/2021 | Stabsavdelingen Oppsigelse av service- og support avtaler på HPE StoreOnce 3540 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196301 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea Avtalesalg Nord m.fl. | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 10564/2021 | Stabsavdelingen Svar på søknad om tillatelse til bruk av torget i juli måned http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196371 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Porsanger Pinsemenighet - Gatekirken | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 10634/2021 | Stabsavdelingen www.porsanger.kommune.no - Tilskudd for næringslivet - kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter rammet av koronatiltak http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196322 Type: Utgående brev | Avs/Mot: www.porsanger.kommune.no | Journaldato: 30.06.2021 | RegistryNumber: 10585/2021 | Samfunnskontakt IKT samarbeid - Konkretisering av mulige områder. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196070 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alta Kommune - Hans Jacob Kåberg | Journaldato: 29.06.2021 | RegistryNumber: 10338/2021 | Stabsavdelingen Invitasjon til greentech partner portal http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195468 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Greentech AMS | Journaldato: 29.06.2021 | RegistryNumber: 9736/2021 | Stabsavdelingen Søknad på stilling som pedagogisk leder http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196130 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2021 | RegistryNumber: 10398/2021 | Stabsavdelingen Melding om vedtak - Søknad om dispensasjon etter plan og bygningsloven gnr 20/77 - Forsvarsbygg http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195786 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FORSVARSBYGG | Journaldato: 24.06.2021 | RegistryNumber: 10054/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Avtale på e-læring | Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195842 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sikri - Hege Flo Øfstaas | Journaldato: 23.06.2021 | RegistryNumber: 10110/2021 | Stabsavdelingen Varsel om oppmålingsforretning, grensepåvisning av GBnr 25/17 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195724 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ive Connie Opdahl | Journaldato: 22.06.2021 | RegistryNumber: 9992/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling som barnevernleder http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195616 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2021 | RegistryNumber: 9884/2021 | Stabsavdelingen Tilsynsrapport: Vedtak med pålegg om retting http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195527 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 21.06.2021 | RegistryNumber: 9795/2021 | Lakselv ungdomsskole NVEs generelle tilbakemelding - Søknad om oppretting av boligtomt gnr. 19 bnr. 1 - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195456 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 9724/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 18/13 og 18/62 i Porsanger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195253 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LAKSELV HOTELL AS | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 9521/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vår ref. 2020/1715 Tiltak uten ansvarsrett- ikke boligformål garasje 70 m² GB 34/1/69 - Stig Børre Johansen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195296 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stig Børre Johansen | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 9564/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 17/586 seksjon 1 og 2 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195289 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BOCK & PARTNERE EIENDOMSMEGLING AS | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 9557/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om sluttutbetaling av kompensasjonsmidler - Seljenescottage.com Ingar Kristoffersen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195167 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SELJENESCOTTAGE.COM INGAR KRISTOFFERSEN | Journaldato: 16.06.2021 | RegistryNumber: 9435/2021 | Samfunnskontakt Melding om sluttutbetaling av kompensasjonsmidler - Banak senter frisør AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195032 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BANAK SENTER FRISØR 1 AS | Journaldato: 16.06.2021 | RegistryNumber: 9300/2021 | Samfunnskontakt Oppføring i matrikkel og på kart mangler for Meiseveien 1 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195112 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Unn Martinsen | Journaldato: 15.06.2021 | RegistryNumber: 9380/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Retur av tinglyst dokument - seksjonering av GBnr 17/595 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195057 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 15.06.2021 | RegistryNumber: 9325/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Retur av tinglyst dokument - seksjonering av GBnr 17/597 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195059 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 15.06.2021 | RegistryNumber: 9327/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Retur av tinglyst dokument - seksjonering av GBnr 17/593 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195054 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 15.06.2021 | RegistryNumber: 9322/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Angående Folkehelseinstituttets årlige datainnsamling om kommunens forvaltning av tobakkskadeloven - Ny utsettelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194980 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fhi - Folkehelseinstituttet - Gunnar Sæbø | Journaldato: 15.06.2021 | RegistryNumber: 9248/2021 | Stabsavdelingen Svar på brev om tildeling av næringstomt i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194863 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lagerseksjoner Nord AS | Journaldato: 11.06.2021 | RegistryNumber: 9131/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Varsel om oppmålingsforretning tirsdag 29.6, sak 2020/835 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194881 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nordkapp Kommune | Journaldato: 11.06.2021 | RegistryNumber: 9149/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 17/588 seksjon 1 og 2 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194860 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BOCK & PARTNERE EIENDOMSMEGLING AS | Journaldato: 11.06.2021 | RegistryNumber: 9128/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling HO 099/21 - Sámi mánáidgárdefálaldat 2021 – Billávuona mearrasámi mánáidgárdi - Diehtu loahppamáksima birra. HO 099/21 - Samisk barnehagetilbud 2021 – Billefjord sjøsamiske barnehage - Melding om delutbetaling/ Melding om sluttutbetaling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194726 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 10.06.2021 | RegistryNumber: 8994/2021 | Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter Skjenkebevilling 10.06.21 - 30.09.24 for Blackout AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194788 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BLACKOUT AS | Journaldato: 10.06.2021 | RegistryNumber: 9056/2021 | Stabsavdelingen Ny midlertidig tilsynsveileder for brann- og redningsvesenet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194658 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dsb - | Journaldato: 09.06.2021 | RegistryNumber: 8926/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Porsanger kommune - Etablering av produksjonsbedrift http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191868 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Caflointernational - Jahn Nielsen | Journaldato: 09.06.2021 | RegistryNumber: 6136/2021 | Kommunedirektøren Questback kvittering -> Integreringspakke II - Innrapportering fra kommunene http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194620 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Questback - QuestBack | Journaldato: 08.06.2021 | RegistryNumber: 8888/2021 | Lakselv ungdomsskole Tildeling av industritomt - Banak Eiendom AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194572 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BANAK EIENDOM AS | Journaldato: 08.06.2021 | RegistryNumber: 8840/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding til tinglysning - GBnr 20/82 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194582 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 08.06.2021 | RegistryNumber: 8850/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Gapahuk ved Lakselva http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194326 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leder i Lakselv Kvenforrening v/ Jan Erling Persen | Journaldato: 04.06.2021 | RegistryNumber: 8594/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194214 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kamilla Høybakken | Journaldato: 03.06.2021 | RegistryNumber: 8482/2021 | Stabsavdelingen Avtale om direkteoppgjør - Foreløpig svar http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194215 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 03.06.2021 | RegistryNumber: 8483/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Refusjonskrav - Evry og Sikri fakturaer http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193961 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kautokeino kommune | Journaldato: 03.06.2021 | RegistryNumber: 8229/2021 | Stabsavdelingen Melding om sluttutbetaling av kompensasjonsmidler - Arctic Pirate Husky AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193984 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PIRATE HUSKY AS | Journaldato: 02.06.2021 | RegistryNumber: 8252/2021 | Samfunnskontakt Melding om vedtak - Søknad om fradeling av grunneiendom GBnr 16/1/11 i Lakselv http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193550 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 01.06.2021 | RegistryNumber: 7818/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Angående vedtak 06.05.21 -Protokollutdrag Fredningsforslag fjøs, tilbygg og område i Repokoski http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193490 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Riksantikvaren - Hagland, Øystein | Journaldato: 01.06.2021 | RegistryNumber: 7758/2021 | Stabsavdelingen Brev til Ottar Johannessen Eikvik. Vedtak til søknad om tilskudd - UKL http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193079 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 27.05.2021 | RegistryNumber: 7347/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Orientering om suppleringsvalg til Eldrerådet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193107 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Reidar Boland m.fl. | Journaldato: 27.05.2021 | RegistryNumber: 7375/2021 | Stabsavdelingen Svar på spørsmål om vandelsjekk ifm skjenkebevilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193118 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Politiet | Journaldato: 27.05.2021 | RegistryNumber: 7386/2021 | Stabsavdelingen Søknad på stilling som sykepleier ved hjemmetjenesten http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193029 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7297/2021 | Stabsavdelingen Høring om bredbåndsutbygging 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190449 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk - Kjetil Helstad | Journaldato: 25.05.2021 | RegistryNumber: 4717/2021 | Stabsavdelingen Viktig oppdatering – informasjon om tekniske krav til eksamen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192804 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 21.05.2021 | RegistryNumber: 7072/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Søknad på stilling som fagkonsulent i helse og omsorgsadministrasjonen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192783 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.05.2021 | RegistryNumber: 7051/2021 | Stabsavdelingen 21/04249-4 - Forslag til dialog mellom Porsanger kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune om Holmfjord Fiskerihavn i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192842 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilde Grimstad m.fl. | Journaldato: 21.05.2021 | RegistryNumber: 7110/2021 | Ordfører Brev til Foretak Line Kristoffersen. Søknad for RMP og OBB for 2020 fra 977104718 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192774 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 21.05.2021 | RegistryNumber: 7042/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av matrikkelbrev for seksjonering av GBnr 17/589 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192665 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BOCK & PARTNERE EIENDOMSMEGLING AS | Journaldato: 20.05.2021 | RegistryNumber: 6933/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av melding til tinglysning - seksjonering av GBnr 17/591 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192674 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 20.05.2021 | RegistryNumber: 6942/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Omsetningsoppgave for alkohol http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192694 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Airport Cafe AS | Journaldato: 20.05.2021 | RegistryNumber: 6962/2021 | Stabsavdelingen Høringsuttalelse - Nedklassifisering av kommunale veier http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192397 Type: Inngående brev | Avs/Mot: IDRETTSLAGET STIL | Journaldato: 11.05.2021 | RegistryNumber: 6665/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilskudd til sommerskole – ubenyttede midler kan benyttes til tilbud i høstferien 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192341 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 11.05.2021 | RegistryNumber: 6609/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Møte i rovviltnemnda for region 8 den 21.5.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192321 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 10.05.2021 | RegistryNumber: 6589/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Deres sak: 2019/2426- 10372/2020 trekker søknaden http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192115 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eldor Ratama | Journaldato: 06.05.2021 | RegistryNumber: 6383/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev fra Porsanger kommune, Høring - Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys - Frist 19.06.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192135 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger kommune | Journaldato: 06.05.2021 | RegistryNumber: 6403/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oppsigelse - stedfortreder, skjenkebevilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192163 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingar Jonas | Journaldato: 06.05.2021 | RegistryNumber: 6431/2021 | Stabsavdelingen HO 111/20 - Sámi mánáidgárdefálaldat 2020 – Diehtu ruovttoluottamáksima birra - HO 111/20 - Samisk barnehagetilbud 2020 – Melding om tilbakebetaling - Billefjord Barnehage http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191800 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 03.05.2021 | RegistryNumber: 6068/2021 | Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter Vedr søknad om fradeling av tilleggsareal til GBnr 19/565 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191674 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Are Gustavsen | Journaldato: 29.04.2021 | RegistryNumber: 5942/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Skatter og avgifter http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191510 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.04.2021 | RegistryNumber: 5778/2021 | Stabsavdelingen Høring Sak 2020/51-4: Søknad om bruksendring Gnr.16, Bnr. 424 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191363 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olaf Bjarne Andersen | Journaldato: 23.04.2021 | RegistryNumber: 5631/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Midlertidig svar på søknad om fritak fra verv som meddommer http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191249 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Yvonne Korslund Kollevåg m.fl. | Journaldato: 22.04.2021 | RegistryNumber: 5517/2021 | Stabsavdelingen Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191175 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2021 | RegistryNumber: 5443/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Høringsuttalelse vegnavn http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191170 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rolf E. Isaksen | Journaldato: 20.04.2021 | RegistryNumber: 5438/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innmelding skole http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191018 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.04.2021 | RegistryNumber: 5286/2021 | Lakselv barneskole Melding om sluttutbetaling av tilskudd - Blackout AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190620 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BLACKOUT AS | Journaldato: 19.04.2021 | RegistryNumber: 4888/2021 | Samfunnskontakt Åpen søknad på stilling som lege http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190830 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.04.2021 | RegistryNumber: 5098/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Oversendelse av klage på avgjørelse om innsyn til endelig avgjørelse.pdf http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190793 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marius Thorsen (Sagat) | Journaldato: 14.04.2021 | RegistryNumber: 5061/2021 | Stabsavdelingen Tilbud vedr. tjenester og utstyr til maskinell opptelling av stemmesedler - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190393 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sikri - Jørn Andersen | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 4661/2021 | Samfunnskontakt Søknad på lærerstilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190346 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 4614/2021 | Stabsavdelingen Melding om vedtak - Innvilget dispensasjon fra motorferdselloven etter NF § 6 - vinter 2021 - Nils Alfred Mella http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190063 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Alfred Mella | Journaldato: 26.03.2021 | RegistryNumber: 4331/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Byggesak april 2020 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190060 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan-Ove Guttorm | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 4328/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vi har konstatert ulovlige forhold på eiendommen din http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/186898 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aage Guttorm Dyrstad m.fl. | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 1162/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 3714/2021 Dokument tittel: Avslutning av tilsynssak - ikke påpekt lovbrudd http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189889 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sagat - Marius Thorsen | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 4157/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Bekreftelse på grunneierstillatelse - søknad om tilleggsareal for utvidelse av tomt gbnr. 16/369 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189769 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hanne Eline Kristoffersen m.fl. | Journaldato: 22.03.2021 | RegistryNumber: 4037/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Minner om saken - Begjæring om opphevelse av seksjonering av GBnr 17/439 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189627 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Galina Pedersen | Journaldato: 18.03.2021 | RegistryNumber: 3895/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Refusjon ledsager 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189565 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSSYKEHUSET HF | Journaldato: 18.03.2021 | RegistryNumber: 3833/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Kopi av brev. Tilsagn om tilskudd til Midnattsrocken http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189407 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 3675/2021 | Samfunnskontakt Uttalelse vedrørende søknad om fradeling av bolig, Gbnr 7/128 i Ytre Billefjord, Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189626 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 3894/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Dokument til signering - påtegning til festekontrakt for GBnr 16/248 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189472 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KÅVEN EIENDOM AS | Journaldato: 16.03.2021 | RegistryNumber: 3740/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ny versjon til signering - Samarbeidsavtale om spesialisthelsetjeneste for Lege i spesialisering i allmennmedisin (ALIS) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189500 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkssykehuset | Journaldato: 16.03.2021 | RegistryNumber: 3768/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 5/173 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189440 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjetil Johansen | Journaldato: 16.03.2021 | RegistryNumber: 3708/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Invitasjon til møte mellom Fylkeseldrerådet og kommunale eldreråd http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189461 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk - Dorrit Lauritzen | Journaldato: 15.03.2021 | RegistryNumber: 3729/2021 | Stabsavdelingen Status saker til behandling - 2020/1352 og 1948 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189276 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tekforvalt Byggesak | Journaldato: 12.03.2021 | RegistryNumber: 3544/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - dispensasjon etter plan- og bygningsloven for oppføring av nytt bygg, garasje på gbnr 5/118 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188865 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Olav Strømme | Journaldato: 08.03.2021 | RegistryNumber: 3133/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ønske om befaring snarest i forhold til trafikkforholdene utenfor Lakselv ungdomsskole http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188855 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FAU-leder Lakselv ungdomsskole - Ingrid Golten | Journaldato: 08.03.2021 | RegistryNumber: 3123/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om sommerjobb 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188824 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.03.2021 | RegistryNumber: 3092/2021 | Stabsavdelingen Klage på foreløpig utarbeidet matrikkelbrev for Smørfjordbunnen gnr 3 bnr 9 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188847 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Larsen | Journaldato: 05.03.2021 | RegistryNumber: 3115/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Andre gangs purring på rapportering Tilskudd til innkjøp av digitale læremidler i 2020 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/188764 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 04.03.2021 | RegistryNumber: 3032/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Svar - Byggesak - naust - gnr 6/1/31 - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199156 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Morten Hansen | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 13420/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Deres sak 17/68 punktfeste for eksisterende mobilbasestasjon under 7/1 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199052 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FeFo - Johansen Jan Erik | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 13317/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ang. oppføring av naust til Čáhppiljohka http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199042 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FEND ADVOKATFIRMA DA | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 13307/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ang. oppføring av naust til Čáhppiljohka http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199043 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FEND ADVOKATFIRMA DA | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 13308/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Porsangermoen renseanlegg sak 2021/21 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199033 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS AVD TROMSØ | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 13298/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Varsel om oppmålingsforretning GBnr 7/114 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/199010 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eirik Johansen | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 13275/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ytterligere utsettelse på midler http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198678 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 12944/2021 | Porsanger kvenske språksenter Høring om forslag til ny opplæringslov og endringer i friskoleloven http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198745 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 13011/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Fylkesmannen har godkjent kommunens halvårsrapportering barnevern http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198432 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 26.08.2021 | RegistryNumber: 12698/2021 | Stabsavdelingen Brev til Foretak Rita Pettersen. Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 987542616 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198320 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 21.08.2021 | RegistryNumber: 12586/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Fwd: Gravetillatelse ref nr VA7TJW http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198229 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Park og anlegg Alta - Sverre Nilsen | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 12495/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev til Bjørn Bakkeby Karlsen. Melding om vedtak - Delvis innvilget dispensasjon til bruk av snøskuter til gamme i Stabbursdalen nasjonalpark http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198177 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 18.08.2021 | RegistryNumber: 12443/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kvittering for nabovarsel på søknad om utslippstillatelse for gnr 5 bnr 218 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197978 Type: Inngående brev | Avs/Mot: JIBO Consult AS | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12244/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ettersendelse av manglende opplysninger http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198110 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pål Terje Carlsen | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12376/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling som konsulent ved stabsavdelingen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198052 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12318/2021 | Stabsavdelingen Søknad på stilling som fagarbeider ved driftsavdelingen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/198061 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 12327/2021 | Stabsavdelingen Ny tegning. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197881 Type: Inngående brev | Avs/Mot: andrea slettvoll | Journaldato: 16.08.2021 | RegistryNumber: 12147/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om ambulerende bevilgning. Stabbursnes - Banak Leir http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197793 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BANAK LEIR AS | Journaldato: 16.08.2021 | RegistryNumber: 12059/2021 | Stabsavdelingen Godtgjørelse i forbindelse med bruk av multidose 01.07 - 31.07.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197963 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Apotek 1 Gruppen AS | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 12229/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Gravemelding gnr 18 bnr 56 - sak 2021/1520 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197943 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lksa - Luo Gravemelding | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 12209/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling SAK 21/1674 - Gravemelding, sanitærmelding og varslingsplan http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197944 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lksa - Luo Gravemelding | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 12210/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Stilling til utalelse - Barne- og ungdomsarbeider ved Børselv oppvekstsenter - korrigert http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197871 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tillitsvalgte | Journaldato: 06.08.2021 | RegistryNumber: 12137/2021 | Stabsavdelingen Nytt medlem i formannskapet for Porsanger Høyre http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197848 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørnar Pedersen | Journaldato: 05.08.2021 | RegistryNumber: 12114/2021 | Stabsavdelingen Anmodning om å besvare henvendelser http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197785 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 04.08.2021 | RegistryNumber: 12051/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar: Porsanger kommune - anskaffelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197180 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innkjopskontoret - Jostein Hårdnes | Journaldato: 03.08.2021 | RegistryNumber: 11446/2021 | Stabsavdelingen VS: KLAGE PÅ VEDTAK - AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING FRA GNR. 15 BNR. 3 I PORSANGER KOMMUNE - 2021/88-4/15/3 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197762 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATHUSET LAKSELV AS | Journaldato: 03.08.2021 | RegistryNumber: 12028/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Sluttutbetaling av tilskudd - Utvalgte kulturlandskap http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197476 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 26.07.2021 | RegistryNumber: 11742/2021 | Utviklingsavdelingen Signert gravemelding gnr 31 bnr 1 gnr 62 - Sture B Hansen - Elements sak 2021/1618 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197324 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nord Transport As - Jostein Martinsen m.fl. | Journaldato: 23.07.2021 | RegistryNumber: 11590/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Dere vet ikke hva dere er med på... http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197328 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mona Kristin Jensen | Journaldato: 22.07.2021 | RegistryNumber: 11594/2021 | Ordfører 22. Juli-markering http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197236 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kommunestyret | Journaldato: 21.07.2021 | RegistryNumber: 11502/2021 | Ordfører Melding om vedtak - plan for forvaltningsrevisjon 2021 - 2024 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190800 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kontrollutvalgets sekretariat, KUSEK IKS | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 5068/2021 | Kommunedirektøren Svar - Innsyn postjournal http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197232 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Innsynsmannen | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 11498/2021 | Stabsavdelingen Fristen for EU-kontroll nærmer seg for registreringsnummer ZX23479 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197171 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TOYOTA KREDITBANK GMBH norsk avdeling av utenlandsk foretak | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 11437/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Renseanlegg GP - søknad om utslippstillatelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197129 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult - Bøe, Ole-Jacob | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 11395/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling som helsefagarbeider ved sykeavdelingen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/197119 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.07.2021 | RegistryNumber: 11385/2021 | Stabsavdelingen Kapitaltilskuddssatsene for private barnehager videreføres http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196891 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 11154/2021 | Stabsavdelingen Svar på henvendelse om vei i tilknytting gjeterhytte ved 5436/33/1/16 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196805 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 11068/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Delutbetaling av tilskudd - Banak Leir AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196740 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BANAK LEIR AS | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 11003/2021 | Samfunnskontakt Innvilget kompetanse- og innovasjonstilskudd for 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196702 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 10965/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 24/27 i Skoganvarre http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196722 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Toril Grøtte Pedersen | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 10985/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Vedrørende utredning ny revisjonsordning http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195437 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kontrollutvalget ved leder Torbjoern Noralf Pettersen | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 9705/2021 | Ordfører Bestilling jfr. Tilbud ny lineup Dell PCer og skjermer http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194199 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea Trond Sundby | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 8467/2021 | Stabsavdelingen Søknad om refusjon søskenmoderasjon for vårhalvåret 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196631 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAARELA BARNEHAGE AS | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 10894/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Innsynsbegjæring http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196570 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sagat - Lars Birger Persen | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 10833/2021 | Stabsavdelingen Rapport inneklimabefaring helse og omsorg http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196436 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hemis - Kenneth Engen | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 10699/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Automatic reply: Aksept av vilkår for tilsagnet "Forprosjekt Porsangerfjorden 3.0" over Arktis 2030 TFFK http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196542 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TFFK - Troms og Finnmark fylkeskommune Postmottak | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 10805/2021 | Ordfører Søknad om tillatelse til bruk av torget http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196369 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger Pinsemenighet Zion | Journaldato: 01.07.2021 | RegistryNumber: 10632/2021 | Stabsavdelingen IKT samarbeid - Konkretisering av mulige områder. http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196069 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alta kommune v/Hans Jacob Kåberg | Journaldato: 29.06.2021 | RegistryNumber: 10337/2021 | Stabsavdelingen Signert avtale med Greentech http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195467 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Greentech v/Johan Gråberg | Journaldato: 29.06.2021 | RegistryNumber: 9735/2021 | Stabsavdelingen Uttalelse på utlyst stilling - Pedagogisk leder ved Børselv oppvekstsenter http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195954 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Leder ved Børselv oppvekstsenter Kirstin Eliassen m.fl. | Journaldato: 28.06.2021 | RegistryNumber: 10222/2021 | Stabsavdelingen Uttalelse på utlyst stilling - Helsesykepleier ved helsestasjonen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/196024 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tillitsvalgte m.fl. | Journaldato: 28.06.2021 | RegistryNumber: 10292/2021 | Stabsavdelingen Utslippstillatelse gnr.21, bnr.232 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195852 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rut K Skarhol Hildre | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 10120/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 17/53 og 17/603 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195953 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PORSANGER BOLIGSTIFTELSE | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 10221/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling OBS: Feil i forrige brev om stemmestyrer http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195991 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anna Ragnhild P Skogen m.fl. | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 10259/2021 | Stabsavdelingen 21/1215-50 Statsbudsjett 2021- Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195999 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 10267/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Avtale på e-læring | Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195816 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SIKRI | Journaldato: 23.06.2021 | RegistryNumber: 10084/2021 | Porsanger kommune Vedrørende eiendomsskatt på eiendommen ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195754 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2021 | RegistryNumber: 10022/2021 | Stabsavdelingen Purring på utbetaling av kr. 40.000 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195702 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sjøsamisk tun AS | Journaldato: 22.06.2021 | RegistryNumber: 9970/2021 | Stabsavdelingen Varsel om oppmålingsforretning, grensepåvisning av GBnr 25/17 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195723 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berit Ellen Anti | Journaldato: 22.06.2021 | RegistryNumber: 9991/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling som barnevernleder http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195615 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2021 | RegistryNumber: 9883/2021 | Stabsavdelingen Oppsigelse av service- og support avtaler på HPE StoreOnce 3540 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193611 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea Trond Sundby | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 7879/2021 | Stabsavdelingen Melding om sluttutbetaling av kompensasjonsmidler - Marianne Hansen org. nr. 989923285 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195331 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MARIANNE HANSEN | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 9599/2021 | Samfunnskontakt Gravemelding gnr 16 bnr 35 - sak 2021/1335 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195459 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lksa - Luo Gravemelding | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 9727/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om sluttutbetaling av kompensasjonsmidler - Arctic Ilo AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195412 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARCTIC ILO AS | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 9680/2021 | Samfunnskontakt Melding om sluttutbetaling av kompensasjonsmidler - Banak Leir AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195405 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BANAK LEIR AS | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 9673/2021 | Samfunnskontakt Melding om sluttutbetaling av kompensasjonsmidler - Juga Mikrobryggeri AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195407 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JUGA MIKROBRYGGERI AS | Journaldato: 18.06.2021 | RegistryNumber: 9675/2021 | Samfunnskontakt Sak til høring - dispensasjon - Oppretting av boligtomt - gbnr. 19/1 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195214 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE m.fl. | Journaldato: 17.06.2021 | RegistryNumber: 9482/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oppføring i matrikkel og på kart mangler for Meiseveien 1 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195109 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Unn Martinsen og Per Ole Gkøvik | Journaldato: 15.06.2021 | RegistryNumber: 9377/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Retur av tinglyst dokument - seksjonering av GBnr 17/586 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/195053 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 15.06.2021 | RegistryNumber: 9321/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Varsel om oppmålingsforretning GBnr 9/1 i Nordkapp, sak 2020/835 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194880 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ANDERSENS UTLEIEBYGG AS | Journaldato: 11.06.2021 | RegistryNumber: 9148/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Sak fra Kartverket - Avvik matrikkel grunnbok http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194865 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gamvik Kommune - Reidun Fagerheim | Journaldato: 11.06.2021 | RegistryNumber: 9133/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ny frist: Folkehelseinstituttets årlige datainnsamling om kommunens forvaltning av tobakkskadeloven http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194828 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Surveys Ramboll - Rambøll Management Consulting på vegne av FHI | Journaldato: 11.06.2021 | RegistryNumber: 9096/2021 | Stabsavdelingen Vår sak. 2021/253. søknad om dispensasjon etter PBL gbnr. 20/77 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194696 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult - Nordbakk, Kornelia Rognmo | Journaldato: 10.06.2021 | RegistryNumber: 8964/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Svar søknad om serverings- og skjenkebevilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194758 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARK POLITIDISTRIKT | Journaldato: 10.06.2021 | RegistryNumber: 9026/2021 | Stabsavdelingen Svar søknad om serverings- og skjenkebevilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194760 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARK POLITIDISTRIKT | Journaldato: 10.06.2021 | RegistryNumber: 9028/2021 | Stabsavdelingen Retur av tinglyst dokument - Seksjonering av GBnr 17/588 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194790 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 10.06.2021 | RegistryNumber: 9058/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Utbetalingsanmodning - HO 099/21 - Sámi mánáidgárdefálaldat 2021 - Sámi mánáidgárddit - Billávuona mearrasámi mánáidgárdi - Lohpádus. HO 099/21 - Samisk barnehagetilbud 2021 Samiske barnehager - Billefjord sjøsamiske barnehage - Tilsagn http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194602 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 09.06.2021 | RegistryNumber: 8870/2021 | Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter Tildeling av industritomt- Lagerseksjoner Nord AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194613 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LAGERSEKSJONER NORD AS | Journaldato: 09.06.2021 | RegistryNumber: 8881/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Rammeplanen for SFO er publisert http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194687 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 09.06.2021 | RegistryNumber: 8955/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Porsanger kommune - Etablering av produksjonsbedrift http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191867 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Caflointernational - Jahn Nielsen | Journaldato: 09.06.2021 | RegistryNumber: 6135/2021 | Kommunedirektøren Ferdigattest - nybygg på GBnr 34/246. Tiltakshaver Ingeir Kristiansen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194625 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingeir Andreas Kristiansen | Journaldato: 09.06.2021 | RegistryNumber: 8893/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Prinsipielle uttalelser innen brann og redning http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194461 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dsb - | Journaldato: 07.06.2021 | RegistryNumber: 8729/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling IMDi - PÅMINNELSE - Krav om innrapportering for utbetaling av tilskudd http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194466 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Questback - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) | Journaldato: 07.06.2021 | RegistryNumber: 8734/2021 | Lakselv ungdomsskole Melding om sluttutbetaling av kompensasjonsmidler - Wild Caribou AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194170 Type: Utgående brev | Avs/Mot: WILD CARIBOU AS | Journaldato: 03.06.2021 | RegistryNumber: 8438/2021 | Samfunnskontakt Melding om sluttutbetaling av kompensasjonsmidler - Fjordutsikten motell & camping AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194184 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FJORDUTSIKTEN MOTELL & CAMPING AS | Journaldato: 03.06.2021 | RegistryNumber: 8452/2021 | Samfunnskontakt Avtale om direkteoppgjør - Foreløpig svar http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194213 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 03.06.2021 | RegistryNumber: 8481/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Tilbud om stilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194204 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilda Marie Persen | Journaldato: 03.06.2021 | RegistryNumber: 8472/2021 | Stabsavdelingen Melding om sluttutbetaling av kompensasjonsmidler - Finnmark turbuss AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/194004 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARK TURBUSS AS | Journaldato: 02.06.2021 | RegistryNumber: 8272/2021 | Samfunnskontakt Orientering om verv - alminnelig skjønnsnemnd for perioden 2020-2024 Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193518 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Paul Even Paulsen m.fl. | Journaldato: 01.06.2021 | RegistryNumber: 7786/2021 | Stabsavdelingen Søknad om reiserett med transporttjenesten for funksjonshemmede - ***** ***** http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193553 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.06.2021 | RegistryNumber: 7821/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Uttalelse, riving herredshuset http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193366 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger historielag | Journaldato: 31.05.2021 | RegistryNumber: 7634/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Fredningsforslag fjøs i Repokoski og vedtak http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193306 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk - Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 31.05.2021 | RegistryNumber: 7574/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Byggesøknad Ref.3/34/1/69 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193310 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig Børre Johansen | Journaldato: 31.05.2021 | RegistryNumber: 7578/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 5957/2021 Dokument tittel: Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Tamsøya AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193105 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sagat - Irene Andersen | Journaldato: 27.05.2021 | RegistryNumber: 7373/2021 | Stabsavdelingen Eksempelbilde hønsegård http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/193022 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ottar Eikvik | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7290/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Kopi av brev til Nikoma Eiendom AS. Svar på nabovarsel - Fradeling av bolig fra eiendom - Sagveien 7, gnr. 16 bnr. 1 - Lakselv - nabovarsel http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192993 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 26.05.2021 | RegistryNumber: 7261/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling som fagkonsulent i helse og omsorgsadministrasjonen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192782 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.05.2021 | RegistryNumber: 7050/2021 | Stabsavdelingen 21/04249-4 - Forslag til dialog mellom Porsanger kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune om Holmfjord Fiskerihavn i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192841 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Kristiansen | Journaldato: 21.05.2021 | RegistryNumber: 7109/2021 | Ordfører Oversendelse av melding til tinglysning - seksjonering av GBnr 17/593 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192673 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 20.05.2021 | RegistryNumber: 6941/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av melding til tinglysning - seksjonering av GBnr 17/595 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192679 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 20.05.2021 | RegistryNumber: 6947/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelse av melding til tinglysning - seksjonering av GBnr 17/597 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192676 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 20.05.2021 | RegistryNumber: 6944/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Eksamen våren 2021 – dokumentasjonskrav ved fravær relatert til covid-19 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192721 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 20.05.2021 | RegistryNumber: 6989/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Uttalelse på utlyst stilling - 100% stilling som assistent ved Ajanas barnehage http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192569 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tillitsvalgte m.fl. | Journaldato: 19.05.2021 | RegistryNumber: 6837/2021 | Stabsavdelingen Svar på søknad om utslipp av sanitært kommunalt avløpsvann fra fritidsbolig - gnr 34 bnr 246 - Ingeir A Kristiansen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192496 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingeir A Kristiansen | Journaldato: 14.05.2021 | RegistryNumber: 6764/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Dokumentet har fortsatt mangler og kan ikke tinglyses - seksjonering av GBnr 17/591 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192352 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 11.05.2021 | RegistryNumber: 6620/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Høringsuttalelse - Nedklassifisering av kommunale veier http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192287 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bodil Heggelund | Journaldato: 10.05.2021 | RegistryNumber: 6555/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Skatter og avgifter- ***** ***** http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191346 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.05.2021 | RegistryNumber: 5614/2021 | Stabsavdelingen Retur av tinglyst dokument - seksjonering av GBnr 17/589 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192221 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 07.05.2021 | RegistryNumber: 6489/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Brev fra Porsanger kommune, Høring - Nedklassifisering av kommunale veier og redusering av veilys - Frist 19.06.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192134 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger kommune | Journaldato: 06.05.2021 | RegistryNumber: 6402/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - Søknad om dispensasjon til fradeling av punktfeste for oppøfring av basestasjon under GBnr 4/1, Bringnes http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192105 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 06.05.2021 | RegistryNumber: 6373/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Behandlingsgebyr-jordlovsbehandling - søknad om dispensasjon til fradeling av eiendom og oppføring av fritidsbygg på GBnr 5/67 I Olderfjord http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192094 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BTEK DA | Journaldato: 06.05.2021 | RegistryNumber: 6362/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Oversendelsesbrev til foreløpig tilsynsrapport - Tilbakemelding http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192095 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 06.05.2021 | RegistryNumber: 6363/2021 | Lakselv ungdomsskole Orientering om utsendelse av SMS og brev med påminnelse om valget http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/192188 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 06.05.2021 | RegistryNumber: 6456/2021 | Stabsavdelingen Høring om bredbåndsutbygging 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190448 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TFFK Kjetil Helstad | Journaldato: 04.05.2021 | RegistryNumber: 4716/2021 | Stabsavdelingen Godkjenning - Ett-trinns søknad - Nytt bygg - ikke boligformål over 70 m² - Porsveien 15 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191676 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torbjørn Mathisen m.fl. | Journaldato: 29.04.2021 | RegistryNumber: 5944/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilskudd til sommerskole – presisering av «eksisterende tilbud» http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191758 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Udir - Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 29.04.2021 | RegistryNumber: 6026/2021 | Kultur- og oppvekstavdelingen Omsetningsoppgave for alkohol http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191461 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lakselv Restaurant AS | Journaldato: 26.04.2021 | RegistryNumber: 5729/2021 | Stabsavdelingen OVERSENDELSE TIL KOMMUNESTYRET AV KONTROLLUTVALGETS SAK 1/2021 RAPPORT EIERSKAPSKONTROLL - PORSANGER KOMMUNE http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191361 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kusek - Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS - Jan Henning Fosshaug | Journaldato: 22.04.2021 | RegistryNumber: 5629/2021 | Kommunedirektøren Høring Sak 2020/51-4: Søknad om bruksendring Gnr.16, Bnr. 424 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191362 Type: Inngående brev | Avs/Mot: OA Consulting AS - Olaf Bjarne Andersen | Journaldato: 22.04.2021 | RegistryNumber: 5630/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Tilsyn - oppfyllelse av vedtak http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191185 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 21.04.2021 | RegistryNumber: 5453/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Orientering Foreløpig årsregnskap 2020 Formannskapet http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191305 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger Kommune - Siri Linn Berg | Journaldato: 21.04.2021 | RegistryNumber: 5573/2021 | Stabsavdelingen Tilbud Skanningtjenester til valg 2021 - Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190155 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atea - Øyvind Berggren | Journaldato: 20.04.2021 | RegistryNumber: 4423/2021 | Samfunnskontakt Oversendelse av matrikkelbrev for GBFnr 26/1/119 i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191130 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 20.04.2021 | RegistryNumber: 5398/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Ferdigattest - hytte på GBnr 26/39. Tiltakshaver Sten Rune Pettersen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191135 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sten Rune Pettersen | Journaldato: 20.04.2021 | RegistryNumber: 5403/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Porsanger kommune - Blåbærlia, Bjørklia, Jekkirveien mfl. - tilråding http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191158 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SPRÅKRÅDET | Journaldato: 20.04.2021 | RegistryNumber: 5426/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Protokoll fra Teams-møtet i rovviltnemnda for region 8 den 25.3.2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/191083 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark - Røsæg, Andreas Vikan | Journaldato: 19.04.2021 | RegistryNumber: 5351/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Informasjon om vedtak- klage regionale miljøtilskudd 2020 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190998 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 19.04.2021 | RegistryNumber: 5266/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om sluttutbetaling av tilskudd - CoNord Invest AS http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190622 Type: Utgående brev | Avs/Mot: CONORD INVEST AS | Journaldato: 19.04.2021 | RegistryNumber: 4890/2021 | Samfunnskontakt Brev til Foretak Line Kristoffersen. Delutbetaling av tilskudd - SMIL, 977104718 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190936 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2021 | RegistryNumber: 5204/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Innmelding skole http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190956 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.04.2021 | RegistryNumber: 5224/2021 | Lakselv barneskole Søknad om ny plass i SFO http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190911 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.04.2021 | RegistryNumber: 5179/2021 | Skolefritidsordning Lakselv Driftstilskudd til Porsanger Menighetsråd 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190814 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Porsanger Menighetsråd - Egil A. Borch | Journaldato: 14.04.2021 | RegistryNumber: 5082/2021 | Stabsavdelingen Oversendelse av klage på avgjørelse om innsyn til endelig avgjørelse http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190735 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 14.04.2021 | RegistryNumber: 5003/2021 | Stabsavdelingen Matrikkelføring av jordskiftesak Stabbursnes Søndre, GBnr 10/4 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190425 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigvald Lund Persen | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 4693/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på lærerstilling http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190345 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 4613/2021 | Stabsavdelingen Signering av avtale KlinObsKommune 2021-2023 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/190286 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tromsø Kommune - Toril Bülow | Journaldato: 30.03.2021 | RegistryNumber: 4554/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Brev til Foretak Samarbeid UKL Goarahat/Sandvikhalvøya. Sluttutbetaling av tilskudd - Utvalgte kulturlandskap, 815964942 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189792 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 22.03.2021 | RegistryNumber: 4060/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - dispensasjon etter PBL Gbnr. 16/369 - utvide tomt og bebygd areal http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189767 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tage Pedersen m.fl. | Journaldato: 22.03.2021 | RegistryNumber: 4035/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Foreløpig svar - Søknad om byggetillatelse ebyggesaksnummer 2021/32 (elements sak 2021/590) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189720 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Solfrid Skoglund | Journaldato: 19.03.2021 | RegistryNumber: 3988/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad på stilling som sykepleier ved dialysen http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189651 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2021 | RegistryNumber: 3919/2021 | Stabsavdelingen Melding om vedtak - Fradeling av grunneiendom GBnr 8/2 (tidligere GBFnr 8/1/1) http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189702 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 18.03.2021 | RegistryNumber: 3970/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Refusjon ledsager 2021 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189564 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSSYKEHUSET HF | Journaldato: 18.03.2021 | RegistryNumber: 3832/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Brev til Lakselv og Brennelv beitelag. Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd søknadsomgang for 2020 fra 986249559 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189569 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 18.03.2021 | RegistryNumber: 3837/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Søknad om fritak som meddommer http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189607 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Yvonne Monica Korslund Kollevåg | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 3875/2021 | Stabsavdelingen Oversendelse av matrikkelbrev for GBnr 5/132 i Olderfjord http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189437 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Grete Helga Helgesen | Journaldato: 16.03.2021 | RegistryNumber: 3705/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Invitasjon til møte mellom fylkeseldrerådet og kommunale eldreråd http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189192 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 15.03.2021 | RegistryNumber: 3460/2021 | Stabsavdelingen Signert gravemelding - Olderfjord 4-111 -sak 2021/535 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189353 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kokelv Transport og Maskin AS | Journaldato: 15.03.2021 | RegistryNumber: 3621/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Avslutning av tilsynssak - ikke påpekt lovbrudd http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189446 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 15.03.2021 | RegistryNumber: 3714/2021 | Helse- og omsorgsavdelingen Melding om vedtak - Jordlovsbehandling §12 - søknad om fradeling av jordbruksjord gnr 3 bnr 6 http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189422 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigvald Eliot Samuelsen m.fl. | Journaldato: 15.03.2021 | RegistryNumber: 3690/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Melding om vedtak - Jordlovens§12 - Søknad om deling av GBnr 7/112 i Porsanger kommune til jordbruksformål http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/Details/189435 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger kommune | Journaldato: 15.03.2021 | RegistryNumber: 3703/2021 | Sektor kommunalteknikk og samfunnsutvikling Báikenammaášši Porsáŋggu gielddas/ Stedsnavnsak i Porsanger kommune http://postlister.avjovarri.no:443/EInnsyn_Pors/RegistryEntry/D