eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
13801/2022 20221115 15.11.2022 Internt notat uten oppfølging Protokollutdrag KST 19.05.22 - Retten til og forvaltningen av naturressurser innenfor Porsanger kommunes grenser   her
13800/2022 20221114 14.11.2022 Internt notat uten oppfølging Protokollutdrag KST - 19.05.22 Frivillighetens år 2022   her
13799/2022 20221028 28.10.2022 Internt notat uten oppfølging Protokollutdrag KST 19.05.22 - Valg av medlem til styret for stiftelsen RiddoDuottarMuseat for perioden 2022-2026   her
13798/2022 20221021 21.10.2022 Internt notat uten oppfølging Protokollutdrag Gjenoppbygning av branntomt – mulighet for avtale mellom Lakselv Røde Kors og Porsanger kommune   her
9159/2021 20221004 04.10.2022 Utgående brev Aktivitetsrapport pr 31.5.21 ; Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet (Saksnr 21/1757) STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
12072/2022 20221004 04.10.2022 Utgående brev Leie av torgplass 2022 - stand BLACKOUT AS   her
13742/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 13190/2022 Dokument tittel: Forespørsel på mulighetsstudie - Helsehus Sagat - Sara Olaussen Stensvold   her
13741/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 13189/2022 Dokument tittel: Tilbud mulighetsstudie sak 2022/1217 - helsehus Sagat - Sara Olaussen Stensvold   her
13754/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev Arbeids- og inkluderingsministeren inviterer til møte vedr. flyktninger fra Ukraina fredag 30. september kl. 08:30-09:15 Statsforvalteren - Mette Leonhardsen   her
13793/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev Supplering av søknad 19/566 Älvsbyhus Norge As   her
13748/2022 20220928 28.09.2022 Utgående brev Foreløpig svar ihht. Forvaltningsloven § 11 a, 2. og 3. ledd; Søknad om skjenkebevilling - enkelt anledning 19.11.2022 Porsanger Snøscooterforening   her
13764/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev Forvaltningsrevisjonsundersøkelse - "Porsanger kommune, Rus og psykisk helsevern" - oppstart av undersøkelse Vefik - Jørund Sagedal   her
13765/2022 20220928 28.09.2022 Utgående brev Forvaltningsrevisjonsundersøkelse - "Porsanger kommune, Rus og psykisk helsevern" - oppstart av undersøkelse Vefik v/ Jørund Sagedal   her
13766/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev Vedrørende tidligere søknad Ann Beate Løvland   her
13767/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev Forvaltningsrevisjonsundersøkelse - "Porsanger kommune, Rus og psykisk helsevern" - oppstart av undersøkelse Vefik - Jørund Sagedal   her
13775/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev Gravemelding gnr 16 bnr 226 - Saarelaveien Saarela borettslag BA   her
13743/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev Arbeids- og inkluderingsministeren inviterer til møte om flyktninger fra Ukraina Arbeids- og inkluderingsdepartementet   her
13744/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev Kommuneplanens arealdel - felles krav om konsultasjoner Rávttošvuomi siida/Stabbursdalen sameielag og Stabbursdalen Grunneierforening   her
13745/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev Krav om konsultasjoner - kommunens arealplan Stabbursdalen Elveeierlag Britha Marie Stavang Berg, Striforsvann Fiskesameie v/Britha Stavang Berg, Terje Danielsen, Solveig Tangeraas, Sigvald Persen v/Sigvald Persen   her
13739/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev Saksnr 2022/49 - Søknad om IG 1 - Flyplassveien 142 SVALINN AS - Hilde Arnesen   her
13740/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn 31/1/53 - nytt bygg fritidsbolig IVCON AS   her
13731/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev Rapport etter helsekontroller for ansatte på lab og legestasjon Hemis - Knut R Johansen   her
13735/2022 20220928 28.09.2022 Utgående brev Svar på innsynsbegjæring Sagat   her
13729/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev Kopi av brev Banak Eiendom AS. Vi innvilger søknaden om samtykke ARBEIDSTILSYNET   her
13732/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev Svar på tilbud om stilling. Andre Berg   her
13761/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - barmark 2022 - Vieksa Torfinn Vassvik   her
13480/2022 20220928 28.09.2022 Utgående brev Oversendelse av handlingsplan for arbeidet med utbedring av avvik ARKIVVERKET   her
13716/2022 20220927 27.09.2022 Inngående brev Kommuneplanens arealdel - Krav om konsultasjoner RÁVTTOSVUOMI SIIDA/STABBURSDALEN SAMEIELAG   her
13678/2022 20220927 27.09.2022 Inngående brev Ajourholdsrapport for september 2022 SAARELA BARNEHAGE AS   her
13679/2022 20220927 27.09.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 11821/2022 Dokument tittel: Regressvarsel etter skade i Flyplassveien 23 - Gjensidige ref.: 88887369,3 Sagat - Sara Olaussen Stensvold   her
13680/2022 20220927 27.09.2022 Inngående brev regress Sagat - Sara Olaussen Stensvold   her
13700/2022 20220927 27.09.2022 Inngående brev Influensavaksinasjon 2022/2023 Fhi - Folkehelseinstituttet - vaksine   her
13692/2022 20220927 27.09.2022 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Flyplassveien 142, GBnr. 16/468 SVALINN AS   her
13693/2022 20220927 27.09.2022 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Banakveien 111, GBnr. 17/42 Norconsult AS - Eivind Huseby   her
13694/2022 20220927 27.09.2022 Inngående brev Gravemelding gnr 16 bnr 404 - Karkoveien 1 Bjarne Trevland   her
13696/2022 20220927 27.09.2022 Utgående brev Vedrørende søknad om tilbygg til garasje marius@wagelid.no   her
13697/2022 20220927 27.09.2022 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - enkelt anledning 19.11.2022 Porsanger Snøscooterforening   her
13701/2022 20220927 27.09.2022 Inngående brev Informasjon om nye regler for pensjonister som jobber med TISK-tiltak og vaksinering Statsforvalteren   her
13703/2022 20220927 27.09.2022 Inngående brev Kulturminner på Østgårdfeltet Tffk -Troms og Finnmark fylkeskommune   her
13712/2022 20220927 27.09.2022 Utgående brev Godkjenning - Melding om endring av ansvarsretter, gjeterhytte GBnr. 33/1 VALVA BYGGEBISTAND AS   her
13715/2022 20220927 27.09.2022 Inngående brev Varsel om tilsyn 11.10.2022 med Porsanger kommune som forurensningsmyndighet etter forurensningsforskriften kapittel 12, Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
13539/2022 20220927 27.09.2022 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 812994972   her
13530/2022 20220927 27.09.2022 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 977104718 - Vedtak om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket – Manuell ugressbekjempelse   her
13676/2022 20220927 27.09.2022 Inngående brev Melding om vedtak - Søknad om utsatt rapporteringsfrist - Forprosjekt Porsangerfjorden Troms og Finnmark fylkeskommune   her
11530/2022 20220927 27.09.2022 Utgående brev Rapport for driftsmidler 2021 Troms og Finnmark Fylkeskommune   her
13684/2022 20220927 27.09.2022 Inngående brev Gravemelding gnr 17 bnr 39, 576, 551, 12, 38 - Meieriveien Signal Bredbånd   her
13685/2022 20220927 27.09.2022 Inngående brev Kopi av brev til TT Eiendom AS. Vi trenger flere opplysninger for å behandle søknaden – varsel om avslag på søknad ARBEIDSTILSYNET   her
13686/2022 20220927 27.09.2022 Utgående brev Utlysning av stilling - Helsesykepleier/ sykepleier helsestasjonen JobbNorge   her
13687/2022 20220927 27.09.2022 Utgående brev Utlysning av stilling - Barne- og ungdomsarbeider/ assistent i Ajanas Jobbnorge   her
13675/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev PÅMINNELSE- Skadenummer: HD32210-001-B77 If -   her
13671/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Vedtak om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket – Oppgradering av havarert vaskeri Landbruksdirektoratet   her
13528/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 812994972 - Vedtak om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket – Tilgjengeliggjøring av allmenn ferdselsåre Algasenvouvdat   her
13529/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 916570066 -Vedtak om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket – Landbruksredskaper-opprydding   her
13518/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Vedlegg - SMIL, 913957652 Landbruksdirektoratet   her
13629/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Grensepåvisning 33/77 Børselv Dag Rune Eide   her
13544/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Forespørsel om gjennomføring av oppmålingsforretning på gbnr 17/2 i Nordkapp kommune Nordkapp kommune   her
13531/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 977104718 - Vedtak om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket – Ugjødsla kantsone mellom dyrkamark, utmark og ferskvann   her
13533/2022 20220926 26.09.2022 Utgående brev Midlertidig svar drenering - sak 2022/1570- Agros 201951 Selma Pettersen   her
13513/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Vedlegg - SMIL, 913957652 Landbruksdirektoratet   her
13514/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Vedlegg - SMIL, 913957652 Landbruksdirektoratet   her
13515/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Vedlegg - SMIL, 913957652 Landbruksdirektoratet   her
13516/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Vedlegg - SMIL, 913957652 Landbruksdirektoratet   her
13519/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Bekreftelse på mottatt skademelding, skadenr. 493590, PORSANGER KOMMUNE Klp - KLP Skadeforsikring   her
13524/2022 20220926 26.09.2022 Utgående brev Midlertidig svar drenering sak 2022/1553 - Agros 200925 Mats Ørjan Paulsen   her
13523/2022 20220926 26.09.2022 Utgående brev Midlertidig svar drenering - sak 2022/1552- Agros 200897 Robert S. Pedersen   her
13673/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - barmark 2022 - Børselv og omegn bygdelag Børselv og omegn bygdelag   her
13637/2022 20220926 26.09.2022 Utgående brev Angående dispensasjon fra motorferdselloven - elektrisk sykkel - 2022 Sindre Fare Olsen   her
13643/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om tilskudd - ukl Landbruksdirektoratet   her
13561/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Uttalelse etter befaring vedrørende fradeling av tomt for bolig under gbnr. 19/1 i Brennelv, Porsanger kommune TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE   her
13617/2022 20220926 26.09.2022 Utgående brev Endelig godkjent kart til skilt i UKL området i Porsanger kommune Christoffer Flåtten   her
13636/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Utvalgte kulturlandskap Landbruksdirektoratet   her
13674/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Byggesak til behandling - Lagerbygg 3/504 Gamvik Kommune   her
13482/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Delvis stenging av barmarksløype 9 časkil - Porsanger kommune STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
13490/2022 20220926 26.09.2022 Utgående brev Melding om vedtak - Innvilget dispensasjon fra motorferdselloven etter nf § 6 - barmark 2022 - Kolbjørn Moe m/jaktlag Kolbjørn Moe   her
13463/2022 20220926 26.09.2022 Utgående brev Status fremdrift 230922 - Modernisering av nettverk Helsetun OP Elektro Hans Petter   her
13466/2022 20220926 26.09.2022 Utgående brev Rydding i rom hvor det skal monteres datautstyr Bente Moen Lindbäck m.fl.   her
13498/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Delutbetaling av tilskudd - Utvalgte kulturlandskap   her
13517/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Vedlegg - SMIL, 913957652 Landbruksdirektoratet   her
13485/2022 20220926 26.09.2022 Utgående brev Høring - Søknad om tilskudd - ukl, 913957652 Statsforvalteren i Troms og Finnmark ved Hansen, Cecilie m.fl.   her
13486/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Gravemelding gnr 16 bnr 468 Peas - Joar Paulsen   her
13487/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 921059108   her
13489/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 921059108 - Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) – avslutning av prosjektet "Hindre avrenning til bekker, vassdrag og utmark   her
13096/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Anbefalingsnotat - papir, plast og rengjøringsartikler Finnut - Bjørnar Pedersen   her
13409/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Ettersending - smil, 921059108 Landbruksdirektoratet   her
13417/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Anmodning om status på drift av varmebassenget: 2 purring Porsanger Kommune - Jørn Gregersen   her
13402/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Ref 2021/2496-60/V50 Innkalling til dialogmøte Gamvik Kommune - Bjørn Gunerius Andersen   her
13443/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Oversendelse av krav om sammenslåing - Matrikkelenhet utgår for punktfeste gbnr 10/1/7 Nordkapp kommune   her
13447/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Innsyn i ePhorte arkivsak 2015/831 Sagat   her
13458/2022 20220923 23.09.2022 Utgående brev Forespørsel om utvidelse av lisens på VMware NSX Firewall Atea - Fredrikke Hay Lian m.fl.   her
13371/2022 20220923 23.09.2022 Utgående brev Tilbud på minilaster Mathisen-ls - Einar m.fl.   her
13397/2022 20220923 23.09.2022 Utgående brev Behandlingsgebyr - søknad om konsesjon DNB Eiendom As, avd Alta   her
13413/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Ettersending - drenering, 921059108 Landbruksdirektoratet   her
13414/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Ettersending - drenering, 921059108 Landbruksdirektoratet   her
13419/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Høringsuttalelse til idrettens anleggsplan i Porsanger 2023 Porsanger idrettsråd   her
13420/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev ISO 6222 endring i vannprøve parameter kimtall 22 grader. Eurofins   her
13410/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Ettersending - smil, 921059108 Landbruksdirektoratet   her
13411/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Ettersending - smil, 921059108 Landbruksdirektoratet   her
13426/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Åpning av Lakselv svømmehall Lakselv Svømmeklubb   her
13429/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Anbudsbeskrivelse saksnummer 2020/142 Billefjord IL   her
13430/2022 20220923 23.09.2022 Utgående brev Endring søknad om tilskudd kommunalt rusarbeid Statsforvalteren i Troms og Finnmark   her
13432/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Bøssemateriell til TV-aksjonen NRK 2022 LEGER UTEN GRENSER NORGE MEDECINS SANS FRONTIERES NORWAY   her
13425/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev IUA Midt Finnmark : Årsregnskap for 2021og vedtatt budsjett for 2022 Nordkappregionen Havn IKS   her
13427/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Utbetalingsanmodning spillemidler Porsanger IL - Reidulf Høybakken   her
13428/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Begjæring om innsyn konsulenttjeneste samfunnsplan tilbud Sagat - Sara Olaussen Stensvold   her
13455/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Melding om vedtak - omgjøring av vedtak fattet 15.09.2022 i Statsforvalteren - Stabbursdalen nasjonalparkstyre   her
13456/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Forespørsel om utvidelse av lisens på VMware NSX Firewall Atea - Fredrikke Hay Lian   her
13395/2022 20220923 23.09.2022 Utgående brev Behandlingsgebyr - Konsesjon ved erverv av fast eiendom gnr bnr - Svenja Latzke Svenja Latzke   her
13386/2022 20220923 23.09.2022 Utgående brev Bilder av Maskin med div. utstyr 'arvid.harald.dybvik@felleskjopet.no' <arvid.harald.dybvik@felleskjopet.no> m.fl.   her
13403/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev DIALOGMØTE - VETERINÆRVAKT Lebesby Kommune - Odd Birkeland   her
13412/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Ettersending - drenering, 921059108 Landbruksdirektoratet   her
13418/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Banakveien 111 Søknad om tillatelse i ett trinn 17/42 -Endring av bygg - innvendig - Bærekonstruksjoner i bygg Norconsult AS   her
13095/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Konkurransen - papir, plast og rengjøringsartikler Finnut - Bjørnar Pedersen   her
13092/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Konkurransen - papir, plast og rengjøringsartikler Finnut - Bjørnar Pedersen   her
13094/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Tildeling papir, plast og rengjøringsartikler Finnut - Bjørnar Pedersen   her
11551/2022 20220923 23.09.2022 Utgående brev Gatekunstprosjekt Postmottak   her
13440/2022 20220923 23.09.2022 Utgående brev Anmodning om status på drift av varmebassenget: 2 purring Jørn Gregersen m.fl.   her
13444/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Tilbaketrekking av tilsagn av tilskudd til - Forprosjekt klimatiltak i jordbruket i Porsanger - Avtalenummer 21011243 MILJØDIREKTORATET   her
13445/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Tilbaketrekking av tilsagn av tilskudd til - Forprosjekt klimatiltak i jordbruket i Porsanger - Avtalenummer 21011243 MILJØDIREKTORATET   her
13450/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Saksnr 2022/49 - Søknad om IG 1 - Flyplassveien 142 SVALINN AS   her
13449/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev BUFDIR utlyser tilskuddsmidler - Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn 2022 Korusnord   her
13451/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Analyserapport Porsanger kommune - EUNOAL3-00004610 Uke 38, 20.09.2022 - 1 av 1 - PR-22-V8-000017-01 Eurofins - EUNOAL03 mat   her
13453/2022 20220923 23.09.2022 Utgående brev Forespørsel om utvidelse av lisens på VMware NSX Firewall Atea Fredrikke Hay Lian   her
13454/2022 20220923 23.09.2022 Utgående brev Att brannvesen Liv-Charlotte Kollstrøm Svala   her
13457/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Forespørsel om utvidelse av lisens på VMware NSX Firewall Atea - Fredrikke Hay Lian   her
13464/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Analyserapport Porsanger kommune - EUNOAL3-00004610 Uke 38, 20.09.2022 - 1 av 1 - AR-22-V8-002045-01 Eurofins - EUNOAL03 mat   her
13408/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Vedlegg - Utvalgte kulturlandskap, 913957652 Landbruksdirektoratet   her
13381/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK   her
13383/2022 20220922 22.09.2022 Utgående brev Godkjenning - Oppføring av tilbygg, Bjørneveien 1B. Tor-Erling Larsen   her
13389/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Tilleggstildeling - tilskudd for lokal kompetanseutvikling i barnehage 2022 - Rekomp STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
13390/2022 20220922 22.09.2022 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Bjørneveien 1B. gbnr. 17/500 Tor-Erling Larsen   her
13368/2022 20220922 22.09.2022 Utgående brev Presentasjoner fra felles formannskapsmøte 20.09.22 Kristine Sunde Fauske m.fl.   her
13405/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Vedlegg - Utvalgte kulturlandskap, 913957652 Landbruksdirektoratet   her
13407/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Vedlegg - Utvalgte kulturlandskap, 913957652 Landbruksdirektoratet   her
13344/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Renteendring for lån 8317 50 27605 KLP KOMMUNEKREDITT AS   her
13345/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Renteendring for lån 8317 50 46340 KLP KOMMUNEKREDITT AS   her
13346/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Renteendring for lån 8317 50 46359 KLP KOMMUNEKREDITT AS   her
13347/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Renteendring for lån 8317 50 47126 KLP KOMMUNEKREDITT AS   her
13348/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Renteendring for lån 8317 50 50143 KLP KOMMUNEKREDITT AS   her
13349/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Renteendring for lån 8317 53 55513 KLP KOMMUNEKREDITT AS   her
13350/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Renteendring for lån 8317 55 96766 KLP KOMMUNEKREDITT AS   her
13355/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev NOU 2022: Inntektssystemet for kommunene - Høring KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET   her
13358/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Høring - Endringer i blåreseptforskriften HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET   her
13361/2022 20220922 22.09.2022 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Midlertidig brukstillatelse, Holmenveien 4. gbnr. 17/423 NORCONSULT AS   her
13363/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Høring - Forslag om forskrift om gebyr ved behandling av søknad om autorisasjon, lisens, spesialistgodkjenning og godkjenning av etterutdanning for spesialister HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET   her
13377/2022 20220922 22.09.2022 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Rammesøknad - Nytt bygg - ikke boligformål over 70 m² - Flyplassveien 142. gbnr. 16/468 SVALINN AS   her
13380/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Innkalling til dialogmøte vedrørende avtale om organisering av Veterinærvakt Nordkapp kommune   her
13404/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Vedlegg - Utvalgte kulturlandskap, 913957652 Landbruksdirektoratet   her
13406/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Vedlegg - Utvalgte kulturlandskap, 913957652 Landbruksdirektoratet   her
13388/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Veien til vannverket i Billefjord Anthon Herman Sivertsen   her
13400/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Sletting av ikke tinglyst matrikkelident gnr. 26/1/3 Porsanger kommune FINNMARKSEIENDOMMEN   her
13401/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Gravemelding gnr 36 bnr 3 Brenna - telenor norge   her
13337/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Invitasjon til å foreslå pilotprosjekt - Revitalisering av Fotefar mot nord Troms og Finnmark fylkeskommune   her
13372/2022 20220922 22.09.2022 Utgående brev Midlertidig svar - Jordlovsbehandling - Søknad om driftsdeling gnr 34 bnr 9 - Charles Olsen Charles Olsen   her
13359/2022 20220922 22.09.2022 Utgående brev Sak 2022/1465 Forvaltningsrevisjon "Porsanger kommune, Rus og psykisk helsevern" - oppstartsbrev Vefik - Jørund Sagedal   her
13374/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Tilbakemelding på søknad om endret/utvidet bruk av avkjørsel fra E6 til ny fritidsbolig på eiendommen gnr. 24 bnr. 11 i Porsanger kommune Vegvesen -   her
13376/2022 20220922 22.09.2022 Utgående brev Godkjenning - Rammesøknad - Oppføring av vaskehall, Flyplassveien 142 SVALINN AS   her
13353/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Informasjonsskriv og spørreundersøkelse - Innspill til ny rammeavtale for krisestøtteverktøy Statsforvalteren i Troms og Finnmark   her
13354/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Endelig versjon av notatet Nivianalyse - Geir Vinsand   her
13360/2022 20220922 22.09.2022 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Oppføring av tilbygg Laatasveien 3. gbnr. 16/302 FABYCON AS   her
13365/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Høring - Forlenget overgangsordning i forbindelse med innføring av krav om landmålerbrev m.m. Forslag til endringer i matrikkelforskriften og forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET   her
13369/2022 20220922 22.09.2022 Utgående brev SV: Vedrørende fritak fra byggesaksbehandling Byggesak   her
13393/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Varsel om tilsyn med Porsanger kommune - landsomfattende tilsyn med sosiale tjenester i arbeids-og velferdsforvaltningen STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
13306/2022 20220922 22.09.2022 Utgående brev Godkjenning - Midlertidig brukstillatelse GBnr. 17/38. Rambøll Norge AS   her
13341/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Renteendring for lån 8317 50 01749 KLP KOMMUNEKREDITT AS   her
13342/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Renteendring for lån 8317 50 01754 KLP KOMMUNEKREDITT AS   her
13343/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Renteendring for lån 8317 50 01762 KLP KOMMUNEKREDITT AS   her
13091/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Offentlig anskaffelse - papir, plast og rengjøringsartikler Finnut - Bjørnar Pedersen   her
11973/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Tilskuddsbrev våren 2022 - Opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge - BOR PRIVAT UTDANNINGSDIREKTORATET   her
10839/2022 20220922 22.09.2022 Utgående brev Ferdigattest - gnr 34 bnr 259,flytting av bygg . Tiltakshaver Finn Pettersen Finn Pettersen   her
10354/2022 20220922 22.09.2022 Utgående brev Svar på søknad om overflytting til ny barnehage *****   her
13093/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Anskaffelsen - papir, plast og rengjøringsartikler Finnut - Bjørnar Pedersen   her
13101/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Tilbakebetaling fra Convene - Lakselv Legekontor Convenegroup - David Thams Breien   her
13312/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Spørsmål om utsatt oppmålingsforretning. Deres ref. 2022/1305. Vår ref. 20/141 Gamvik Kommune   her
13314/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Vedtaksbrev- Søknad om boligtomt på gnr. 5/1 i Gamvik kommune. Deres ref. 2022/1304. Vår ref. 22/294. Gamvik Kommune   her
13316/2022 20220921 21.09.2022 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Orientering - status nye snøskuterløyper   her
13323/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Klage på avslag om innsyn Sagat - Sara Olaussen Stensvold   her
13309/2022 20220921 21.09.2022 Utgående brev Avslag på innsyn i dok:11931/2022 Sagat - Sara Olaussen   her
13310/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Utsatt oppmålingsforretning 15/1. Deres ref. 2022/1305. Vår ref. 20/141 Gamvik Kommune   her
13311/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Melding om politisk vedtak - søknad om tillatelse til fradeling - tomt for mobilbasestasjon i Langfjorden. Deres ref. 2022/1305. Vår ref. 20/141 Gamvik Kommune   her
13302/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Søknad om tillatelse til fradeling - tomt for mobilbasestasjon i Langfjorden - Gnr. 15/1 - Gamvik kommune. Deres ref. 2022/1305. Vår ref. 20/141 Gamvik Kommune   her
13317/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 52 om koronavaksinasjonsprogrammet Fhi - Folkehelseinstituttet - vaksine   her
13251/2022 20220921 21.09.2022 Utgående brev Arbeidsordre - Tilsyn, vedlikehold og skilting av snøskuterløyper for 2021-2022 - Kistrand og Olderfjord idretts og bygdelag Dag Rune Lind   her
13273/2022 20220921 21.09.2022 Utgående brev Tilbakemelding - hvilket internkontrollsystem benytter kommunen i dag IKA FINNMARK IKS   her
13286/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket – frist for å gjennomføre og rapportere fra prosjektet SKILTING AV UKLOMRÅDET Landbruksdirektoratet   her
13294/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Bli en Syngende kommune! Krafttak for sang   her
13296/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Informasjon om ordningen «Frivillig avregistrering uten innlevering av skilt» STATENS VEGVESEN   her
13291/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Plan/søknader Porsanger klekkeri 2022 Porsanger klekkeri - Håkon Haukenes   her
13283/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Påminnelse om forskuttering av tilskudd som følge av høye strømpriser PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND)   her
13290/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 15 bnr 72 Advokathuset Lakselv AS   her
13303/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Svar på søknad om tillatelse til fradeling - tomt for mobilbasestasjon i Langfjorden. Deres ref. 2022/1305. Vår ref. 20/141 Gamvik Kommune   her
13305/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Melding om politisk vedtak - søknad om tillatelse til fradeling - tomt for mobilbasestasjon i Langfjorden. Deres ref. 2022/1305. Vår ref. 20/141 Gamvik Kommune   her
13307/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning på Gnr 15 Bnr 1 - Gamvik kommune. Deres ref. 2022/1305. Vår ref. 20/141 Gamvik Kommune   her
13308/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Svar på spørsmål om utsatt oppmålingsforretning. Deres ref. 2022/1305. Vår ref. 20/141 Gamvik Kommune   her
13234/2022 20220920 20.09.2022 Inngående brev Anticimex rapport - Skadedyr - LAKSELV BARNESKOLE - 14.09.2022 - 11453700 - Ordrenr. 11453700 Anticimex   her
13205/2022 20220920 20.09.2022 Inngående brev Protokoll og effektueringer av vedtak etter rådsmøte 29. mars 2022 Vest-Finnmark Rådet - Bente Olsen Husby   her
13208/2022 20220920 20.09.2022 Inngående brev Uttalelse fra Vest-Finnmark Rådet - Hærens nye manøverbataljon må etableres i Finnmark Vest-Finnmark Rådet - Bente Olsen Husby   her
13237/2022 20220920 20.09.2022 Inngående brev Anticimex rapport - Skadedyr - PORSANGER HELSETUN - 14.09.2022 - 11453030 - Ordrenr. 11453030 Anticimex   her
13159/2022 20220920 20.09.2022 Inngående brev Retur av signert grunnpakke for administrasjonen Hemis - Sissel Hesjevoll   her
13183/2022 20220920 20.09.2022 Utgående brev MIFIbarnevern og veien videre - endelig oppsummering Kjell Magne Rasmussen m.fl.   her
13201/2022 20220920 20.09.2022 Inngående brev Protokoll fra rådsmøte 8.2.22 + TFFK-presentasjon kystsoneplan Vest-Finnmark Rådet - Bente Olsen Husby   her