eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
10229/2022 20220805 05.08.2022 Utgående brev Søknad om kulturmidler RIDDODUOTTARMUSEAT   her
10255/2022 20220805 05.08.2022 Utgående brev Kulturmidler - svar på søknad om tilskudd BØRSELV KVENKULTURFESTIVAL   her
10260/2022 20220805 05.08.2022 Utgående brev Svar angående flom Stabburselva Bernt Einar Henriksen   her
10226/2022 20220805 05.08.2022 Inngående brev Mottatt henvendelse Statsforvalteren - Postmottak SFTF   her
10256/2022 20220805 05.08.2022 Utgående brev Søknad om kulturmidler SKOGANVARRE BYGDELAG   her
10297/2022 20220805 05.08.2022 Utgående brev Byggesak fra Gamvik kommune 5439 - saksnr 2021/858 - Gbnr 15/1/21 GAMVIK KOMMUNE   her
10286/2022 20220805 05.08.2022 Utgående brev Forespørsel om veterinærvakt Alta Kommune - Jon-Arve Pedersen   her
10119/2022 20220805 05.08.2022 Utgående brev Klage eiendomsskatt ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
10116/2022 20220805 05.08.2022 Utgående brev Svar på innsynsbegjæring fra Ságat SÁGAT-SÁMIID ÁVIISA AS SAMISK AVIS AS   her
10123/2022 20220805 05.08.2022 Utgående brev Klage eiendomsskatt 2022 ***** ***** ***** ***** *****   her
10128/2022 20220805 05.08.2022 Utgående brev Invitasjon til Totalforsvarsøvelse - Porsanger kommune Mil - HV-17 KONTAKT (postboks)   her
10152/2022 20220805 05.08.2022 Utgående brev Til økonomisjef - undersøkelse fra sykepleierforbundet Bcw-Global - Erwin Teigen   her
10154/2022 20220805 05.08.2022 Utgående brev KommRapp leverandørfaktura 2021 Data Kommunal Rapport   her
10188/2022 20220805 05.08.2022 Utgående brev Arbeidsordre - Tilsyn, vedlikehold og skilting av snøskuterløyper for 2021-2022 - Edmar Persen Edmar Persen   her
10176/2022 20220805 05.08.2022 Utgående brev Sak 22/177B - Bestilling – Del 1: Skilting, parkering, sperring, nedgang svømmehall Joar Paulsen   her
10225/2022 20220805 05.08.2022 Utgående brev Retur av akseptbrev for kompetanse- og innovasjonstilskudd 2022 - deres ref.nr. 22/1460 Statsforvalteren i Troms og Finnmark   her
10298/2022 20220805 05.08.2022 Utgående brev Landbruksfaglig vurdering - feste av 34/1/9 Finnmarkseiendommen   her
10319/2022 20220805 05.08.2022 Utgående brev Gamvik kommune - 5439 gnr 3 bnr 409 tiltak nødstrømsforsyning - Nordkyn Kraftlag Sa GAMVIK KOMMUNE   her
10310/2022 20220805 05.08.2022 Utgående brev Mangelbrev - Flytebrygge ved GBnr. 3/511. MEHAMN FISK AS   her
10318/2022 20220805 05.08.2022 Utgående brev Godkjenning - Rammesøknad, riving av gammel del og oppføring av tilbygg GBnr. 7/372. VALVA BYGGEBISTAND AS   her
10322/2022 20220805 05.08.2022 Inngående brev Kostra rapportering per 2. kvartal - påminnelse om frist Ssb - Gran-Henriksen, Bjørn   her
10323/2022 20220805 05.08.2022 Inngående brev Søknad om ny plass i SFO *****   her
10327/2022 20220805 05.08.2022 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - sommer 2022 Hilmar Persen   her
10142/2022 20220804 04.08.2022 Utgående brev Svar på søknad om tilrettelagt transport for forflytningshemmede *****   her
10130/2022 20220804 04.08.2022 Utgående brev Oversikt over ledige industritomter KARASJOK VVS AS   her
10299/2022 20220804 04.08.2022 Inngående brev Tomt Øystein Jolma   her
10302/2022 20220804 04.08.2022 Inngående brev Søknad om ny plass i SFO *****   her
10303/2022 20220804 04.08.2022 Inngående brev Søknad om ny plass i SFO *****   her
10230/2022 20220804 04.08.2022 Utgående brev Refusjonskrav 2. kvartal 2022 - dialysetilbud i Lakselv FINNMARKSSYKEHUSET HF   her
10227/2022 20220804 04.08.2022 Utgående brev Byggesak Gamvik kommune 5439 - 21/539 - gnr 5 bnr 160 - Melding om fasadeendring - Elvegård GAMVIK KOMMUNE   her
10170/2022 20220804 04.08.2022 Utgående brev Oversendelse av årsregnskap og årsberetning 2021 - Porsanger kommune Statsforvalteren i Troms og Finnmark   her
10304/2022 20220804 04.08.2022 Inngående brev Søknad om ny plass i SFO *****   her
10306/2022 20220804 04.08.2022 Inngående brev Søknad om ny plass i SFO *****   her
10311/2022 20220804 04.08.2022 Inngående brev Byggesaksnummer 2021/84 VALVA BYGGEBISTAND AS   her
10313/2022 20220804 04.08.2022 Inngående brev Gravemelding - Trosteveien Signal Bredbånbd   her
10314/2022 20220804 04.08.2022 Inngående brev Gravemelding - Kirkeveien Garbiel Elektro AS   her
10305/2022 20220804 04.08.2022 Inngående brev Søknad om ny plass i SFO *****   her
10312/2022 20220804 04.08.2022 Inngående brev Vedlagt supplerende/manglende dokumentasjon som etterspurt i byggesak 2022/14 Nord Bygg & Betong AS   her
10315/2022 20220804 04.08.2022 Utgående brev innmelding renovasjon - sak 2022/1393 Finnmark Miljøtjeneste m.fl.   her
10288/2022 20220803 03.08.2022 Inngående brev Delegasjonsvedtak, regulering Otermoen Bjørrnar Steffensen   her
10266/2022 20220803 03.08.2022 Utgående brev Vedlikehold av vei i Indre Billefjord Tom Erik Jacobsen   her
10283/2022 20220803 03.08.2022 Inngående brev Vet besøk juni (2019/2464), unntatt offentligheten Julie Nedrebø Johannessen   her
10295/2022 20220803 03.08.2022 Utgående brev Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 9371/2022 Dokument tittel: Kontrakt - Nytt kunstgress til Porsangerhallen Sagat - Sara Olaussen Stensvold   her
10263/2022 20220802 02.08.2022 Inngående brev Brev til Vestre porsanger jeger og fiskeforening. Sluttutbetaling av tilskudd - Utvalgte kulturlandskap, 895544442 Landbruksdirektoratet   her
10259/2022 20220802 02.08.2022 Utgående brev Dokumentbestilling Ifinnmark - Stian Eliassen   her
10250/2022 20220802 02.08.2022 Inngående brev Forespørsel om veterinærvakt Alta Kommune - Jon-Arve Pedersen   her
10252/2022 20220802 02.08.2022 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak gnr. 17 bnr. 336 Tamsøyringen 24 - Tiltakshaver Marius Wagelid Marius Wagelid   her
10180/2022 20220802 02.08.2022 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Østre Porsangerveien 4032. gbnr. 33/1/30 Roy Myrheim   her
10228/2022 20220801 01.08.2022 Utgående brev Innmelding hytterenovasjon for Kristin Borch Mikkelsen, Anopseth 85, 9710 Indre Billefjord Gairasmoen avfallsanlegg   her
10236/2022 20220801 01.08.2022 Inngående brev Bekreftelse *****   her
10148/2022 20220801 01.08.2022 Utgående brev Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 9365/2022 Dokument tittel: Tilbud-Laiderz -Nytt kunstgress til Porsangerhallen Sagat - Sara Olaussen Stensvold   her
10172/2022 20220801 01.08.2022 Inngående brev Kunstgressforsinkelse Sagat - Sara Olaussen Stensvold   her
10173/2022 20220801 01.08.2022 Utgående brev Kunstgressforsinkelse Sagat- Sara Olaussen Stensvold   her
10193/2022 20220801 01.08.2022 Inngående brev Kvittering på innsendt høringssvar på Porsanger Kommune Epost Svar Regjeringen -   her
10221/2022 20220801 01.08.2022 Inngående brev Gamvik kommune - 5439 gnr 3 bnr 409 - Tiltak - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett GAMVIK KOMMUNE   her
10213/2022 20220729 29.07.2022 Inngående brev Spørsmål om kommunale avgifter gnr/bnr 20/69 Eli Sandslett   her
10210/2022 20220729 29.07.2022 Inngående brev Kopi: Svar til nabovarsel - utslipp av gråvann - gnr 7/489 - Porsanger kommune Fefo - Jan Erik Johansen   her
10207/2022 20220729 29.07.2022 Inngående brev REFNR:48959 Varsel om kontroll. Rapport 10246. Lksa -   her
10204/2022 20220729 29.07.2022 Inngående brev Utlysning - Regionale tilretteleggingsmiddeltiltak i landbruket – Budsjettområde Finnmark Troms og Finnmark fylkeskommune   her
10194/2022 20220728 28.07.2022 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 21 bnr 44 og gnr 21 bnr 92 Kjell Johansen   her
10197/2022 20220728 28.07.2022 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Utvalgte kulturlandskap - Ottar Johannessen Eikvik Landbruksdirektoratet   her
10185/2022 20220728 28.07.2022 Inngående brev Refusjon grunnskoleutdanning vårhalvåret 2022 *****   her
10191/2022 20220728 28.07.2022 Inngående brev LVK - Felles høringsuttalelse til finansdepartementets forslag til endringer i eiendomsskatten LVK v/Inger Lund   her
10184/2022 20220728 28.07.2022 Inngående brev Refusjon grunnskoleutdanning vårhalvåret 2022 *****   her
10171/2022 20220728 28.07.2022 Utgående brev Innvilget dispensasjon fra motorferdselloven - Miljøfaglig Utredning NATUR OG SAMFUNN AS   her
10181/2022 20220727 27.07.2022 Inngående brev Høring - Fleksibilitet i fag- og timefordeling i videregående opplæring i Utdanning Finnmark 2022/2023 Troms og Finnmark fylkeskommune   her
10177/2022 20220727 27.07.2022 Inngående brev Innsyn Amedia - Lars Birger Persen   her
10178/2022 20220727 27.07.2022 Utgående brev Svar - innsyn Lars Birger Persen   her
10169/2022 20220726 26.07.2022 Inngående brev Porsanger kommune - Kommuneplaner - Kommuneplanens arealdel - 2. gangs offentlig ettersyn - Uttalelse fra Avinor Avinor - Merli, Einar   her
10161/2022 20220726 26.07.2022 Inngående brev Innmelding av renovasjon gnr 16 bnr 69 Peder Sivertsensvei 8C Ulf Grøtta   her
10159/2022 20220726 26.07.2022 Inngående brev Søknad om fritak for alle avgifter/gebyrer under totalrenovering - Fagerliveien 101, Børselv Elen R. Sara   her
10158/2022 20220726 26.07.2022 Inngående brev Søknad om utslippstillatelse Laila Mikkelsen   her
10160/2022 20220726 26.07.2022 Inngående brev Vedlikehold av vei Tom Erik Jacobsen   her
10151/2022 20220725 25.07.2022 Inngående brev Manglende svar fra kommunen - saksnummer 2015/1586 og 2018/703 ADVOKATFIRMAET REKVE, PLEYM & CO DA   her
10153/2022 20220725 25.07.2022 Inngående brev Gravemelding GBnr 3 / 78 Solfris Skoglund   her
10147/2022 20220725 25.07.2022 Inngående brev Angående forslaget til ny arealplan og vår eiendom gnr 3 bnr 4 SJØSAMISK TUN AS - mearrasámi siida   her
10146/2022 20220725 25.07.2022 Inngående brev Bekreftelse - innspill SKUOHTANJARGA SIIDA   her
10129/2022 20220722 22.07.2022 Inngående brev Fagerliveien, Børselv sarae   her
10131/2022 20220722 22.07.2022 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - atv sommer 2022 Torstein Rasmussen   her
10138/2022 20220722 22.07.2022 Inngående brev Søknad om tillatelse til landing med helikopter Natur og samfunn - Gunnar Kristiansen   her
10133/2022 20220722 22.07.2022 Inngående brev Gravemelding, sanitærmelding og varslingsplan Tom Morten Hansen   her
10125/2022 20220722 22.07.2022 Inngående brev Vedtak om tildeling av undersøkelsesretter til statens mineraler i området Porsanger F-G og H i Porsanger kommune - Undersøker: Shelfco Norway 6-22 AS Direktoratet for mineralforvaltning   her
10137/2022 20220722 22.07.2022 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra Motorferdselloven Jaktlag - Leif Rune Paulsen   her
10122/2022 20220721 21.07.2022 Inngående brev Innmelding av abonnementer_2022 Arbeiderpartiet - Lill-Tove Ottesen   her
10111/2022 20220721 21.07.2022 Inngående brev Avfallstømming og septiktømming inger benjaminsen   her
10113/2022 20220721 21.07.2022 Inngående brev Anmodning om å besvare henvendelse STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
10117/2022 20220721 21.07.2022 Inngående brev Krav om matrikulering Fradeling av to grunneiendommer fra gbnr 10/13 Nordkapp kommune   her
10103/2022 20220720 20.07.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 9367/2022 Dokument tittel: Tilbud-PST Sportsanlegg - Nytt kunstgress til Porsangerhallen Sagat - Sara Olaussen Stensvold   her
10088/2022 20220720 20.07.2022 Inngående brev Invitasjon til Totalforsvarsøvelse Mil - HV-17 KONTAKT (postboks)   her
10087/2022 20220720 20.07.2022 Inngående brev Invitasjon til Totalforsvarsøvelse Mil - HV-17 KONTAKT (postboks)   her
10058/2022 20220720 20.07.2022 Inngående brev Invitasjon til årsmøte i Fiskarlaget Nord 2022 Fiskarlaget - Eli-Kristine Lund   her
10034/2022 20220720 20.07.2022 Utgående brev Eiendomsskatt 2022, ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
10063/2022 20220720 20.07.2022 Inngående brev Høring - forslag til endring i forskrift 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET   her
10050/2022 20220720 20.07.2022 Inngående brev Forespørsel om kontorforretning Ny grunneiendom fra festetomt 8/1/242 Nordkapp kommune   her
10085/2022 20220720 20.07.2022 Inngående brev Landbruksfaglig vurdering - feste av 34/1/9 Finnmarkseiendommen   her
10082/2022 20220720 20.07.2022 Inngående brev Referat NAV Partnerskapsmøte NAV Porsanger 25.04.22 Nav - Nina Haugen   her
10083/2022 20220720 20.07.2022 Inngående brev Regnskap 2021 - kommentarer VEST-FINNMARK KOMMUNEREVISJON IKS OARJE-FINNMARKKU SUOHKANREVISUVDNA SGO   her
10084/2022 20220720 20.07.2022 Inngående brev Til behandling etter pbl, fradeling av ny grunneiendom, innløsning av gnr. 8/1/126 i Nordkapp kommune Nordkapp kommune   her
10089/2022 20220720 20.07.2022 Inngående brev Søknad om ny plass i SFO *****   her
10090/2022 20220720 20.07.2022 Inngående brev Omsetningsoppgave for alkohol Banak Leir AS   her
10104/2022 20220720 20.07.2022 Utgående brev Eiendomsskatt 2020 - Takst på næringseiendom ***** ***** ***** ***** ***** Karl Even Paulsen   her
10105/2022 20220720 20.07.2022 Inngående brev Søknad om Rammetillatelse Gnr 3 Bnr 427/428 Gamvik Kommune   her
10106/2022 20220720 20.07.2022 Inngående brev 1-22 vedlegg til Rammesøknad for Isanlegget AS, g.nr. 3 bruksnummer 427/428 Gamvik kommune   her
10059/2022 20220720 20.07.2022 Inngående brev Kopi av epost: Statsforvalters varsel om endring av pålegg Gaggavann Porsanger klekkeri - Håkon Haukenes   her
10086/2022 20220720 20.07.2022 Inngående brev Gravemelding gnr 10 bnr 19 Badjenjárga 64 Øystein Bjørkli   her
10064/2022 20220720 20.07.2022 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 17 bnr 7 Proffoppgjør - Marie Nordhagen   her
10107/2022 20220720 20.07.2022 Inngående brev 1-14 vedlegg til Rammesøknad for Isanlegget AS, g.nr. 3 bruksnummer 427/428 Gamvik Kommune   her
10097/2022 20220720 20.07.2022 Inngående brev Tomt Skoganvarre Steinar Skalleboe   her
10060/2022 20220720 20.07.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 9371/2022 Dokument tittel: Kontrakt - Nytt kunstgress til Porsangerhallen Sagat - Sara Olaussen Stensvold   her
10056/2022 20220719 19.07.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 9826/2022 Dokument tittel: Klage på eiendomsskatt ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Sagat - Sara Olaussen Stensvold   her
10047/2022 20220719 19.07.2022 Inngående brev Innsynsbegjæring Sagat - Sara Olaussen Stensvold   her
10030/2022 20220719 19.07.2022 Inngående brev Forvaltningsrevisjonsrapport - Porsanger kommune, Plan- og byggesak Vefik - Ranveig Olaussen   her
10027/2022 20220719 19.07.2022 Utgående brev Møte vedr gnr/ bnr 3/9 - tilbakemelding Trond Larsen   her
10029/2022 20220719 19.07.2022 Inngående brev Foreløpig svarbrev Svw - Simen Angell Nicolaysen   her
10040/2022 20220719 19.07.2022 Inngående brev Klage over Porsanger kommunes vedtak av 17.11.2021 tas ikke til følge – eiendommen 10/1/22 - vedtaket stadfestes STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
10043/2022 20220719 19.07.2022 Inngående brev Omsetningsoppgave for alkohol Olderfjord Turistsenter   her
10044/2022 20220719 19.07.2022 Inngående brev Tillatelse til fradeling av grunneiendom fra gbnr 8/170 i Nordkapp kommune Nordkapp kommune   her
10041/2022 20220719 19.07.2022 Inngående brev innmelding av renovasjon Peder Sivertsens vei 8D GBnr 16/69 Fimil - FiMil   her
10042/2022 20220719 19.07.2022 Inngående brev Søknad om ny plass i SFO *****   her
10055/2022 20220719 19.07.2022 Inngående brev Kopi av SMS fra 4795173353 til 4748502564 Smskopi - Harald Johnsen   her
10052/2022 20220719 19.07.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 9365/2022 Dokument tittel: Tilbud-Laiderz -Nytt kunstgress til Porsangerhallen Sagat - Sara Olaussen Stensvold   her
10018/2022 20220718 18.07.2022 Inngående brev Østre Porsangerveien 4032 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 33/1 MYRHEIM ROY   her
10020/2022 20220718 18.07.2022 Utgående brev Brev fra kontrollutvalget i Porsanger kommune til kommunestyret - Vedrørende sak 36/22 Sammenslåing av Vefik IKS og Komrev Nord IKS Kusek - Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS   her
10026/2022 20220718 18.07.2022 Inngående brev Innspill angående kulturminner under vann: Kommuneplanens arealdel - 2. gangs offentlig ettersyn - Porsanger kommune UiT Norges arktiske universitet   her
10004/2022 20220718 18.07.2022 Inngående brev Innspill til arealplanen Smørfjord Bygdelag   her
10005/2022 20220718 18.07.2022 Inngående brev Innspill til arealplanforslaget - frist 7 juli Tone Olsen   her
10007/2022 20220718 18.07.2022 Utgående brev Grunneieravtale vedr nettstasjon på Gairasmoen Luostejok Nett AS - Robin Thomassen   her
9956/2022 20220718 18.07.2022 Utgående brev Klage Eiendomsskatt ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
9959/2022 20220718 18.07.2022 Utgående brev Klage eiendomsskatt***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
10033/2022 20220718 18.07.2022 Inngående brev Uttalelse - omlegging av del av veitrasé og avkjørsel - etablering av parkeringsplass - Lompolaveien på Stabbursnes - gnr 10/1 - Porsanger kommune FINNMARKSEIENDOMMEN   her
10006/2022 20220718 18.07.2022 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - barmark 2022 - Kristian Jørgensen Kristian Jørgensen   her
10008/2022 20220718 18.07.2022 Utgående brev Klage på beregningsgrunnlaget for eiendomsskatt 2022, ***** ***** ***** ***** *****   her
10013/2022 20220718 18.07.2022 Inngående brev Forvaltningsrevisjonsrapport - Porsanger kommune, Plan- og byggesak Vefik - Ranveig Olaussen   her
10017/2022 20220718 18.07.2022 Inngående brev Kabelpåvisning Karl-Kristian Wickstrøm   her
10011/2022 20220718 18.07.2022 Inngående brev Melding om politisk vedtak - Etablering av felles plankontor i Midt-Finnmark Lebesby kommune - Rådmannen   her
10012/2022 20220718 18.07.2022 Inngående brev Melding om politisk vedtak - Etablering av Midt-Finnmark barnevern Lebesby kommune - Rådmannen   her
10022/2022 20220718 18.07.2022 Inngående brev Rapport vedr utførte salgs-, skjenke- og tobakkskontroller NORDFJELDSKE KONTROLL AS   her
10024/2022 20220718 18.07.2022 Inngående brev Publikasjon Spelemidlar til idrettsanlegg (V-1033 N) KULTUR- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET   her
10031/2022 20220718 18.07.2022 Inngående brev Innspill til Arealplanen fra Sjøsamisk Tun SJØSAMISK TUN AS   her
9977/2022 20220715 15.07.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 9643/2022 Dokument tittel: Klage på eiendomsskatt nye boliger 2021/766-6 Sagat - Sara Olaussen Stensvold   her
9983/2022 20220715 15.07.2022 Utgående brev Klage på eiendomsskatt for 2022 på ***** ***** ***** ***** *****   her
9986/2022 20220715 15.07.2022 Inngående brev Kopi: Forslag til tomtefradeling og nye festeavtaler - overføring av festerett til landbrukseiendom - gnr 7/1/26 - Porsanger kommune Fefo - Jan Erik Johansen   her
9975/2022 20220715 15.07.2022 Inngående brev Et viktig brev er tilgjengelig i Altinn for 959411735 PORSANGER KOMMUNE *****   her
9976/2022 20220715 15.07.2022 Utgående brev Eiendomsskatt ***** i Porsanger - klage. *****   her
9964/2022 20220714 14.07.2022 Inngående brev Leve hele livet-reformen: Informasjon fra Statsforvalteren om dialogmøter høsten 2022 Statsforvalteren - Aasheim, Anders   her
9936/2022 20220714 14.07.2022 Inngående brev E-post: UKE 29 - DISTRIBUSJON av Comirnaty, Spikevax og Moderna + Nettskjema bestilling uke 33 Statsforvalteren - Lena Nordås   her
9966/2022 20220714 14.07.2022 Utgående brev Godkjenning - Oppføring av flerbruksbygg, Kirkeveien 24 ARCTIC ENTREPRENØR AS   her
9939/2022 20220714 14.07.2022 Utgående brev Akseptbrev for midlertidig alternativ mottaksplass UTLENDINGSDIREKTORATET   her
9946/2022 20220714 14.07.2022 Utgående brev Klage på takst eiendomsskatt eiendom ***** ***** ***** *****   her
9880/2022 20220714 14.07.2022 Inngående brev Forlengelse av midlertidig unntak fra avkortningsreglene for alderspensjon som følge av covid-19 STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
9850/2022 20220714 14.07.2022 Inngående brev Endring av vedtekter interkommunalt utvalg mot akutt forurensning, IUA Midt Finnmark Nordkapp kommune   her
9851/2022 20220714 14.07.2022 Utgående brev Klage eiendomsskatt ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
9948/2022 20220714 14.07.2022 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - Melding til tinglysning - GBnr 34/267 i Porsanger kommune STATENS KARTVERK   her
9951/2022 20220714 14.07.2022 Inngående brev Til brannsjef/leder av brannforebyggende avdeling: Info til Brannvesen og DLE angående Røykvarslerdagen 2022 Brannvernforeningen - Tor Erik Skaar   her
9952/2022 20220714 14.07.2022 Inngående brev Søknad på utlyst stilling som sykepleier ved laboratoriet, Legestasjonen. *****   her
9954/2022 20220714 14.07.2022 Inngående brev Saken gjelder hyttetomt i Børselv gnr 34 bnr 264 Grethe Solveig Johansen   her
9955/2022 20220714 14.07.2022 Inngående brev Kulturmidler - søknad om tilskudd BØRSELV KVENKULTURFESTIVAL   her
9934/2022 20220714 14.07.2022 Inngående brev Oppdatering / revisjon av veglistene - kommunale veger november 2022 - tilleggsinformasjon om totalvekt 60 tonn på veger i BkT8 Statens vegvesen   her
9965/2022 20220714 14.07.2022 Utgående brev Godkjenning - Ferdigattest for oppføring av bolig på GBFnr. 33/1/20 MESTERGRUPPEN ARKITEKTER AS   her
9967/2022 20220714 14.07.2022 Inngående brev Fwd: Forespørsel grusbanen i Stabbursnes IL Stil   her
9921/2022 20220714 14.07.2022 Inngående brev RiddoDuottarMuseat, driftstilskudd for Porsanger Museum 2022 Averdi - Alida Norvang   her
9927/2022 20220714 14.07.2022 Inngående brev Søknad, ettrinns rammetillatelse 5/160, Gamvik Incertum AS   her
9931/2022 20220714 14.07.2022 Inngående brev Søknad om ny plass i SFO *****   her
9923/2022 20220714 14.07.2022 Utgående brev Kommunalt driftstilskudd til RDM Porsanger Museum 2022 RIDDODUOTTARMUSEAT   her
9932/2022 20220714 14.07.2022 Utgående brev Koronasmitten øker - vaksinasjon er fremdeles hjørnesteinen i regjeringens beredskap www.porsanger.kommune.no   her
9877/2022 20220714 14.07.2022 Inngående brev Til oppfølging etter plan- og bygningsloven kapittel 32 - ulovlig bygging på gnr. 21/1/19 Finnmarkseiendommen   her
9945/2022 20220714 14.07.2022 Internt notat uten oppfølging Protokollutdrag FSK 07.07.22 - Ekstraordinær støtte til midnattsrocken 2022   her
9617/2022 20220714 14.07.2022 Utgående brev Stilling til uttalelse - natur- og miljøforvalter Tillitsvalgte   her
9727/2022 20220714 14.07.2022 Inngående brev Invitasjon til befaring Gaggavann - berørte lokale lag STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
9904/2022 20220713 13.07.2022 Inngående brev Klar til bruk! Ny nasjonal tjeneste for å hente ut vaksinasjonslister Ks - Torunn Marstrander   her
9747/2022 20220713 13.07.2022 Utgående brev Melding om vedtak - Innvilget dispensasjon fra motorferdselloven etter nf § 6 - barmark 2022 - Gudrun Kåven Gudrun Anna Kåven   her
9693/2022 20220713 13.07.2022 Inngående brev Pristilbud på flytting av gangvei med betong kantstein ca 23 m samt… Paulsen Entreprenør AS - joar paulsen   her
9806/2022 20220713 13.07.2022 Inngående brev Oppfølging av antatt ulovlig aktivitet - gnr. 7/1 og 7/182 Porsanger kommune Finnmarkseiendommen   her
9857/2022 20220713 13.07.2022 Inngående brev Gamvik kommune 5439 gnr 3 bnr 278 - Seksjonering - søknad Gamvik Kommune   her
9883/2022 20220713 13.07.2022 Inngående brev Melding om dødsbo som inneholder landbrukseiendom VESTRE FINNMARK TINGRETT   her
9498/2022 20220713 13.07.2022 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****   her
9847/2022 20220713 13.07.2022 Utgående brev Melding om vedtak i kommunestyret 19.05.22 - innmeldt innbyggerforslag Vi Folket i Porsanger   her
9848/2022 20220713 13.07.2022 Inngående brev Gravemelding gnr 5 bnr 218 - Vestre Porsangerveien 6035 Knut Thomassen   her
9862/2022 20220713 13.07.2022 Inngående brev Statistikk 1. halvår 2022 Nortekstil   her
9865/2022 20220713 13.07.2022 Inngående brev Tolkningsuttalelser om krav til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager Utdanningsdirektoratet   her
9856/2022 20220713 13.07.2022 Inngående brev Gamvik kommune 5439 gnr 3 bnr 278 - Seksjonering - søknad Gamvik Kommune - Line Mariann Nidelski Hansen   her
9898/2022 20220713 13.07.2022 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Sten Robert Ratama   her
9885/2022 20220713 13.07.2022 Inngående brev Grunneieravtale vedr nettstasjon på Gairasmoen Luostejok Nett AS - Robin Thomassen   her
9886/2022 20220713 13.07.2022 Utgående brev Grunneieravtale vedr nettstasjon på Gairasmoen Luostejok Nett AS - Robin Thomassen   her
9871/2022 20220713 13.07.2022 Inngående brev Fristen for EU-kontroll nærmer seg for registreringsnummer ZT 41505 STATENS VEGVESEN   her
9366/2022 20220713 13.07.2022 Inngående brev Tilbud-Proturf -Nytt kunstgress til Porsangerhallen innkjøpskontoret   her
9367/2022 20220713 13.07.2022 Inngående brev Tilbud-PST Sportsanlegg - Nytt kunstgress til Porsangerhallen innkjøpskontoret   her
9370/2022 20220713 13.07.2022 Inngående brev Tildeling-Anskaffelsesprotokoll - Nytt kunstgress til Porsangerhallen Innkjkøpskontoret   her
9417/2022 20220713 13.07.2022 Inngående brev Oppsett av Setpoint Liebert HPF1AO Indoor Floor Mount Air Gk - Jørgensen, Ove   her
9431/2022 20220713 13.07.2022 Utgående brev Oppsett av Setpoint Liebert HPF1AO Indoor Floor Mount Air GK - Jørgensen, Ove   her
9433/2022 20220713 13.07.2022 Utgående brev Oppsett av Setpoint Liebert HPF1AO Indoor Floor Mount Air GK - Jørgensen, Ove   her
9425/2022 20220713 13.07.2022 Inngående brev Oppsett av Setpoint Liebert HPF1AO Indoor Floor Mount Air Gk - Jørgensen, Ove   her
9434/2022 20220713 13.07.2022 Utgående brev Oppsett av Setpoint Liebert HPF1AO Indoor Floor Mount Air GK - Jørgensen, Ove   her
9435/2022 20220713 13.07.2022 Inngående brev Oppsett av Setpoint Liebert HPF1AO Indoor Floor Mount Air Gk - Jørgensen, Ove   her
9841/2022 20220713 13.07.2022 Utgående brev Klage eiendomsskatt ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
9893/2022 20220713 13.07.2022 Utgående brev Svar - Innsyn i eldre dokumenter Statsforvalteren - Salmila, Karoline   her
9894/2022 20220713 13.07.2022 Inngående brev Søknad om tilrettlagt transport for forflytningshemmede *****   her
9887/2022 20220713 13.07.2022 Inngående brev Grunneieravtale vedr nettstasjon på Gairasmoen Luostejok Nett AS - Robin Thomassen   her
9888/2022 20220713 13.07.2022 Inngående brev B-rundskriv B/4-2022 Hovedtariffoppgjøret 2022 - iverksetting og kommentarer KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON   her
9878/2022 20220713 13.07.2022 Inngående brev Svar på tilbud om stilling Line Israelsen   her