eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
726/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Festerett til vei -Lakselv trafostasjon Statnett - Håvard Bergheim   her
725/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Søknad om forlengelse av tidsfrist GBnr. 5/218, Saksnr2018/784. Knut Eivind Thomassen   her
764/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Tilbake til gult nivå Utdanningsdirektoratet   her
720/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Presisering ordlyd rundskriv for Stimuleringstilskudd til kommunale veterinærtjenester fra 2021 Statsforvalteren i Troms og Finnmark - Jakobsen, Anne Sofie   her
305/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Sluttrapport Børselv Rask - Sigve Hansen Gusdal   her
719/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Stimuleringstilskudd til kommunale veterinærtjenester Statsforvalteren i Troms og Finnmark - Jakobsen, Anne Sofie   her
723/2021 20210118 18.01.2021 Utgående brev Tilbud om stillingen Rita Rollstad   her
746/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Søknad om å få etablert utsettingsrampe for småbåter ved Hestnes - Børselv Båtforening Børselv Båtforening   her
762/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Søknad uten ansvarsrett - Nytt anlegg - vei 34/89 Børselvveien 47 Oddleif Nygård   her
741/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Belastningsfullmakt 2021 - Kommunevise rammer for tilskudd til spesielle miljøtiltak (SMIL) og tilskudd til drenering i jordbruket STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
766/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Bruk av egen bil i tjeneste Fagforbundet Porsanger - Hovedtillitsvalgt   her
678/2021 20210118 18.01.2021 Utgående brev Rapportering på Kompetanse- og innovasjonstilskudd 2020 - Porsanger kommune STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
737/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Innkalling ekstraordinært årsmøte UE Finnmark fredag 29.januar Ungt Entreprenørskap Finnmark   her
783/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Innhenting av informasjon til fordeling av stimuleringsmidler for veterinærtjenesten 2020 Nordkapp kommune   her
759/2021 20210118 18.01.2021 Utgående brev Vedrørende søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Kari Spangen   her
756/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Purring og informasjon om ulovlige bygg på 5/33 Rkadvokat - Alf Kirkesæther   her
734/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene HELSEDIREKTORATET   her
757/2021 20210118 18.01.2021 Utgående brev Foreløpig svar angående oppfølging av ulovlig bygg på eiendom 5/33 Alf Kirkesæther   her
754/2021 20210118 18.01.2021 Utgående brev Festerett til vei -Lakselv trafostasjon Statnett - Håvard Bergheim   her
730/2021 20210118 18.01.2021 Utgående brev Signert databehandleravtale - Porsanger kommune IKA Finnmark IKS   her
750/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Snøskuterløype inn til Lakselv sentrum Scania - John-Erling Jægervand   her
768/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Lakselv lufthavn - Nabovarsel - Forespørsel om samtykke til å opprette snøskuterløype over eiendommene gbnr 16/12 og 16/439 i Lakselv i Porsanger kommune - Uttalelse fra Avinor Avinor AS   her
779/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Innhenting av informasjon til fordeling av stimuleringsmidler for veterinærtjenesten 2020 Nordkapp kommune   her
546/2021 20210118 18.01.2021 Utgående brev Svar på reiserett med transporttjenesten for funksjonshemmede *****   her
731/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Digitalisering i offentlig sektor KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET   her
738/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Klage på vedtak hvor konsesjon ble nektet ved erverv av gnr 19 bnr 556 i Porsanger - sak 2020/2288-6/V60 ADVOKATHUSET LAKSELV AS   her
772/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Godtgjørelse i forbindelse med bruk av multidose - 1. - 31.desember 2020 Apotek 1 Gruppen AS   her
686/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Questback kvittering -> Ventelistetall 3. tertial 2020 (3) Questback - QuestBack   her
650/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Forbrenningsanlegg / luftfartshinder Terje Busterud   her
654/2021 20210115 15.01.2021 Utgående brev Tilbud om lokaler til leie PORSANGER INDUSTRIBYGG AS   her
638/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 812994972, 5436-21/ 113 Landbruksdirektoratet m.fl.   her
682/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad på stilling som pedagogisk leder ved Lakselv barnehage *****   her
671/2021 20210115 15.01.2021 Utgående brev Tilbud om stilling Elise K Israelse Pedersen   her
701/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Kvittering for innsendt halvårsrapportering barnevern Barne- ungdoms- og familiedirektoratet   her
136/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Fornyelse av Qualys lisenser til Porsanger kommune - Utløpsdato 090321 - INCATEA5978308 Atea   her
312/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Oversendelse av signert avtale om Lifecare PostUt PLO Tietoevry - Andreas Slette   her
709/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Brev til landets kommuner og statsforvaltere - Informasjon til statsforvaltere, kommuner og kommuneleger om informasjonsflyten ved innføring av nye tiltak mot covid-19 HELSEDIREKTORATET   her
581/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Bestillingsbekreftelse fornyelse av Qualys lisenser for 2021 - Porsanger kommune Atea Kundesenter   her
611/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Kopi av brev til Kjæs Bygde og Hytteforening. Grunneiers tillatelse til isfiskekonkurranse - Kjæsvannet - Porsanger kommune Finnmarkseiendommen   her
633/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Møte i Lokal samarbeidsgruppe Goarahat og Sandvikhalvøya UKL 25. januar kl. 14.00 Porsanger Kommune - Sissel Goodgame   her
673/2021 20210115 15.01.2021 Utgående brev Tilbud om stilling Ida I Arild Mikalsen   her
677/2021 20210115 15.01.2021 Utgående brev Nærføring av snøskuterløype - Børselv i Porsanger Troms og Finnmark fylkeskommune - Kenneth Ronald Fox   her
696/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Informasjon om endring i tilbakemelding på rapporteringen til Kommunalt Pasient- og brukerregister - IPLOS Helsedirektoratet   her
699/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - vinter 2021 - 2026 - Annie Johansen og Oddgeir Nystad Annie Johansen og Oddgeir Nystad   her
672/2021 20210115 15.01.2021 Utgående brev Tilbud om stilling Eva Olsen   her
706/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Kvalitetssikring av KOSTRA-rapporteringen. PURRING for skjema med frist 15. januar, 5436 Porsanger - Porsángu - Porsanki, orgnr 959411735 SSB - Statistisk sentralbyrå   her
613/2021 20210115 15.01.2021 Utgående brev Retur av signert avtale - fakturering TietoEVRY - Andreas Slette   her
655/2021 20210115 15.01.2021 Utgående brev Anmodning om tilleggsopplysninger vedrørende saksbehandlingen av ny politivedtekt - tilbakemelding POLITIDIREKTORATET   her
639/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969725312, 5436-7/ 199 Landbruksdirektoratet m.fl.   her
310/2021 20210115 15.01.2021 Utgående brev Oversendelse av signert avtale om Lifecare PostUt PLO TietoEVRY - Andreas Slette   her
656/2021 20210115 15.01.2021 Utgående brev Uttalelse søknad om fradeling av punktfeste for oppføring av mobilmast under GBnr 25/1 - Stállocohkka Skoganvarre Bygdelag   her
614/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Retur av signert avtale - fakturering Tietoevry - Andreas Slette   her
616/2021 20210115 15.01.2021 Utgående brev Oversendelse av signert avtale - Lifecare mobil pleie android Tietoevry - Andreas Slette   her
688/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Rundskriv H-1/21 Statsbudsjettet for 2021 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET   her
674/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 21 bnr 264 Henry Andreas Opdahl   her
707/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til høring - dispensasjon - fradeling av grunneiendom for boligtomt - gbnr. 21/190 -Porsanger kommune Troms og Finnmark fylkeskommune   her
711/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Høring NOU 2020: 14 Ny barnelov BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET   her
714/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Til Helse- og omsorgssjefen og kommuneoverlegen - Bistand fra apotek ved covid-19 vaksinering Apotekforeningen   her
713/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Forslag til endringer i lov om interkommunale selskaper - høring KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET   her
632/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Invitasjon til dialogmøter - prosjekt forskriftsarbeid vegdata og trafikkinformasjon Statens vegvesen   her
666/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Vedr politivedtekter Politiet   her
658/2021 20210115 15.01.2021 Utgående brev Tilbud om stilling Tove Laukeland Fossen   her
615/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Oversendelse av signert avtale - Lifecare mobil pleie android Tietoevry - Andreas Slette   her
140/2021 20210115 15.01.2021 Utgående brev Midlertidig bevilling for nettsalg og utkjøring av alkoholholdig drikk gruppe 1 - Juga Mikrobryggeri AS JUGA MIKROBRYGGERI AS   her
575/2021 20210115 15.01.2021 Utgående brev Skjenkebevilling i perioden 01.10.2020 - 30.09.2024 - Banak Leir BANAK LEIR AS   her
299/2021 20210115 15.01.2021 Utgående brev Fornyelse av Qualys lisenser til Porsanger kommune/ Utløpsdato 09.03.2021 - INCATEA5978308 Atea   her
715/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Sak vedrørende eiendommen 34/185 i Porsanger kommune Dagfinn Strønstad   her
629/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Innhenting av terminkarakter (H1) for avgangselever skoleåret 2020-2021 Troms og Finnmark fylkeskommune   her
634/2021 20210115 15.01.2021 Utgående brev Referat kulturminnemøte - referansegruppe UKL torsdag 14.1 kl 13 Riinakaisa Laitila m.fl.   her
640/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 977104718, 5436-21/ 54 Landbruksdirektoratet m.fl.   her
661/2021 20210115 15.01.2021 Utgående brev Tilbud om stilling Tove Laukeland Fossen   her
679/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev NA-rundskriv 2021/01 Fartsgrensekriterier Statens vegvesen   her
717/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Kvalitetssikring av laboratorievirksomheten i hjemmetjenestene HELSEDIREKTORATET   her
576/2021 20210115 15.01.2021 Utgående brev Skjenkebevilling for perioden 01.10.2020 - 30.09.2024 - Skoganvarre Villmark AS Skoganvarre Villmark AS   her
636/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 987542616, 5436-20/ 35 Landbruksdirektoratet m.fl.   her
664/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Nye politivedtekter Politiet   her
641/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 994925938, 5436-19/ 71 Landbruksdirektoratet m.fl.   her
683/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Seksjoneringen av GBnr 16/203 SENTRUMSBOLIGER AS   her
690/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad på stilling som pedagogisk leder ved Lakselv barnehage *****   her
580/2021 20210115 15.01.2021 Utgående brev Porsanger kommune - signert databehandleravtale Husbanken   her
637/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 916570066, 5436-7/ 114 Landbruksdirektoratet m.fl.   her
668/2021 20210115 15.01.2021 Utgående brev Tilbud om stilling Sara Spangen Gill   her
642/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 981636821, 5436-21/ 110 Landbruksdirektoratet m.fl.   her
692/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad PORSANGERFJORD REKER AS   her
697/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Egenerklæring av eierskap til offentlig veigrunn, endring til Statens vegvesen, org.nr.971032081 Statens vegvesen, Drift og vedlikehold- Nilsen Amund Osvåg   her
594/2021 20210114 14.01.2021 Inngående brev Fwd: Fornying av salgsbevilling Juga Mikrobryggeri AS   her
585/2021 20210114 14.01.2021 Inngående brev Veterinærvaktregning for desember 2020 Veterinær Marit Holm   her
591/2021 20210114 14.01.2021 Inngående brev Kommunes krisesentertilbud som kritisk samfunnsfunksjon under koronatiltakene STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
600/2021 20210114 14.01.2021 Inngående brev Svar på høring - nytt forslag til skuterløype mellom Gagga hyttefelt og Lavkajavri samt mindre endringer av løypetraseer i Porsangmoen/Halkavarre skytefelt Statens vegvesen   her
524/2021 20210114 14.01.2021 Inngående brev sak 2021/93 - Avlønning av bakvakt og omdisponering av personell i beredskap Covid 19 Delta Porsanger   her
620/2021 20210114 14.01.2021 Inngående brev Matrikkelføring av jordskiftesak Stabbursnes Søndre på gnr.10 i Porsanger kommune. FINNMARK JORDSKIFTERETT   her
504/2021 20210114 14.01.2021 Utgående brev Protokoll fra lokal drøfting - avlønning av bakvakt og omdisponering av personell i beredskap Covid-19 NSF Porsanger v/ HTV Christina Masternes Korslund m.fl.   her
612/2021 20210114 14.01.2021 Inngående brev Uttalelse vedrørende søknad om dispensasjon etter PBL Gbnr 21/190, Porsanger kommune Samediggi/Sametinget   her
590/2021 20210114 14.01.2021 Utgående brev Plan for dialogmøter i 2021 om barneverntjenesten mellom Statsforvalteren, barnevernledelsen og kommuneledelsen STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
571/2021 20210114 14.01.2021 Utgående brev Kontroll OBB søknad 2020 foretak ***** ***** ***** ***** ***** LAKSELV OG BRENNELV BEITELAG   her
610/2021 20210114 14.01.2021 Inngående brev Ang protokoll fra drøfting HTV Fagforbundet - Renate Fagerness Sjøenden   her
583/2021 20210114 14.01.2021 Utgående brev Fritak for verv som leder i forliksrådet Jan Ole Pedersen   her
599/2021 20210114 14.01.2021 Inngående brev Søknad om reiserett med transporttjenesten for funksjonshemmede ***** ***** ***** *****   her
604/2021 20210114 14.01.2021 Utgående brev Seksjoneringen av GBnr 16/203 er nektet tinglyst Bjørn Bakkeby Karlsen m.fl.   her
598/2021 20210114 14.01.2021 Inngående brev Søknad om reiserett med transporttjenesten for funksjonshemmede - ***** ***** *****   her
587/2021 20210114 14.01.2021 Utgående brev Ang sak 2020/1331 Innsyn i kontrakt på rode 2 Ørjan Isaksen   her
543/2021 20210114 14.01.2021 Inngående brev Tilbud på oppsett av fakturering i Gerica Tietoevry - Andreas Slette   her
603/2021 20210114 14.01.2021 Inngående brev Statistikk 2. halvår 2020 Porsanger Helsetun og legestasjon Nor Tekstil AS   her
592/2021 20210114 14.01.2021 Utgående brev Budsjett 2021 for kontroll og tilsyn i Porsanger kommune Kontrollutvalgets sekretariat, KUSEK IKS   her
584/2021 20210114 14.01.2021 Inngående brev Sak 2014/617 - punktfeste for naust Dagfinn Strønstad   her
349/2021 20210114 14.01.2021 Utgående brev Oversendelsesbrev - Søknader om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2021 TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE   her
602/2021 20210114 14.01.2021 Inngående brev Påminnelse om oppdatering av informasjon om høydebasseng i Finnmark Mattilsynet   her
627/2021 20210114 14.01.2021 Inngående brev Kopi av e-post til Porsanger Klekkeri - Fisketillatelse 2014 - vedrørende klage fra Luostejok kraftlag STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
567/2021 20210113 13.01.2021 Inngående brev Modernisering av mobilnettet TELIA NORGE AS   her
540/2021 20210113 13.01.2021 Inngående brev Innsendt søknad om spillemidler til anlegg PORSANGER IDRETTSLAG   her
551/2021 20210113 13.01.2021 Inngående brev Informasjon til kommunene om kriterier for å bli prioritert i tilskuddsordninger knyttet til Leve hele livet HELSEDIREKTORATET   her
518/2021 20210113 13.01.2021 Utgående brev Melding om vedtak på tilskudd fra næringsfondet - Snefnugg Ottesen SNEFNUGG OTTESEN   her
542/2021 20210113 13.01.2021 Inngående brev Brev til Foretak Karl Even Paulsen. Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 812994972 Landbruksdirektoratet   her
552/2021 20210113 13.01.2021 Inngående brev Høring - samarbeid mellom Statped og spesialisthelsetjenesten Utdanningsdirektoratet   her
548/2021 20210113 13.01.2021 Inngående brev Presisering av tiltaksperiode på rødt nivå Utdanningsdirektoratet   her
555/2021 20210113 13.01.2021 Inngående brev Garasje søknad Olderfjord 5/118. Hans Olav Strømme   her
403/2021 20210113 13.01.2021 Utgående brev Møte for å diskutere øvingslokaler Koret Porsangerne   her
433/2021 20210113 13.01.2021 Utgående brev Ang Porsanger kommune - Oversendelse av budsjett 2021 - økonomiplan 2021-2024 Riise, Marianne Winther   her
545/2021 20210113 13.01.2021 Inngående brev VEDRØRENDE SØKNAD OM OVERFØRING AV UBENYTTEDE MIDLER FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN TIL BRUK I 2021 Troms og Finnmark fylkeskommune   her
357/2021 20210113 13.01.2021 Utgående brev Uttalelse på utlysningstekst - 80% stilling som sykepleier ved sykeavdelingen Tillitsvalgte m.fl.   her
549/2021 20210113 13.01.2021 Inngående brev Covid-19 vaksinasjon: Informasjon om SYSVAK og viktigheten av å registrere riktig vaksinekode Vefsn Kommune - Torolf Slettevoll   her
568/2021 20210113 13.01.2021 Inngående brev Kulturminnefaglig forhåndsuttalelse til gamle Porsanger/Kistrand rådhus «Herredshuset», GBNR 17/38, Porsanger kommune Troms og Finnmark fylkeskommune   her
112/2021 20210113 13.01.2021 Utgående brev Svar på søknad om utslippstillatelse -gnr21 bnr 225 Paulsen Entreprenør AS   her
562/2021 20210113 13.01.2021 Inngående brev Høring av endringer i byggteknisk forskrift om ladeklare bygg (20/4377) Dibk - Direktoratet for byggkvalitet   her
509/2021 20210113 13.01.2021 Utgående brev Melding om vedtak på tilskudd kommunalt næringsfond - Ida Saijets MAKERIET IDA SAIJETS   her
517/2021 20210113 13.01.2021 Inngående brev Kopi av brev. Skiltvedtak - Visningsskilt - "Gravlund" - Indre Billefjord - Porsanger kommune Statens vegvesen   her
533/2021 20210113 13.01.2021 Utgående brev Tiltak knyttet til kulturminner og kulturmiljø i Goarahat og Sandvikhalvøya utvalgt kulturlandskap-innkalling til møte torsdag 14.1 kl 13 Riinakaisa Laitila m.fl.   her
550/2021 20210113 13.01.2021 Inngående brev Brev fra Idrettskretsen vedrørende idrettsaktivitet for barn og unge Idrettsforbundet - Troms og Finnmark Idrettskrets, Post   her
569/2021 20210113 13.01.2021 Inngående brev Kulturminnefaglig forhåndsuttalelse til gamle Porsanger/Kistrand rådhus «Herredshuset», GBNR 17/38, Porsanger kommune Troms og Finnmark fylkeskommune   her
566/2021 20210113 13.01.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - hytte - 26/27 - Otermoen 86 Irma Synnøve Nilsen   her
564/2021 20210113 13.01.2021 Inngående brev Søknad om midlertidig konstruksjon Lasseror - Hans Magnus Thunestvedt   her
572/2021 20210113 13.01.2021 Inngående brev Søknad om midlertidig konstruksjon LÁSSE RØR AS   her
477/2021 20210113 13.01.2021 Inngående brev Kvittering på mottatt søknad / Guite ožžon ohcamis Ffk - Troms og Finnmark fylkeskommune   her
558/2021 20210113 13.01.2021 Inngående brev Melde- og rapportskjema for snarefangst av ryper Rolf Johansen   her
544/2021 20210113 13.01.2021 Inngående brev Høring av forskrift om kommunal beredskap mot akutt forurensning Kystverket   her
531/2021 20210113 13.01.2021 Inngående brev Tillegg til vaksinasjonsliste: innbyggere 65 år og eldre som manglet på listen KS Digitale fellestjenester   her
547/2021 20210113 13.01.2021 Inngående brev Anleggsregisteret - oppdatering av opplysninger 2021 KULTURDEPARTEMENTET   her
553/2021 20210113 13.01.2021 Inngående brev Databehandleravtale Startskudd Husbanken nord, Hammerfest   her
427/2021 20210113 13.01.2021 Utgående brev Oversendelse av budsjettdokumenter - Porsanger kommune Fylkesmannen i Finnmark   her
380/2021 20210113 13.01.2021 Inngående brev Klargjøring av reglene for organisert trening, januar 2021 Postmottak   her
497/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev KS - Spørreundersøkelse om kommunenes erfaringer fra koronapandemien så langt Deloitte - koronaundersokelse - KS   her
480/2021 20210112 12.01.2021 Utgående brev Ungdataundersøkelsen 2021 Postmottak Skoler   her
532/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Prosjekt "Mobbing i barnehage" Masterstudent ved Høgskulen på Vestlandet - Yngve Bu Gjernes   her
468/2021 20210112 12.01.2021 Utgående brev Søknad om tilskudd til vilttiltak - 2021 - forskningsprosjekt grågås MILJØDIREKTORATET   her
485/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Høring - forslag om endringer i smittevernloven (portforbud) JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET   her
481/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Re: Dispensasjon utvidelse av tomt samt bruk av mer enn 20% av tomtens BRA. Tage Pedersen   her
511/2021 20210112 12.01.2021 Utgående brev www.porsanger.kommune.no Porsanger kommune planlegger nå for en kommende koronavaksinering av innbyggere. www.porsanger.kommune.no   her
369/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Representasjonsordningen i Troms og Finnmark STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
495/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Utbetaling av forskudd Covid-19 midler SLEDESPESIALISTEN AS   her
479/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon - utvidelse av tomt - gnr: 16/369 Hanne Eline Kristoffersen m.fl.   her
503/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Kopi av brev til Jon Nikolaisen. Anmodning om vurdering av habilitet - tildeling av midler fra næringsfondet STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
521/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Frist for rapportering av data til Kommunalt pasient- og bukerregister - IPLOS 15.01.2021 Helsedirektoratet   her
464/2021 20210112 12.01.2021 Utgående brev Tiltak uten ansvarsrett - naust GBnr 6/5. Tiltakshaver Svein Tore Einan Svein Tore Einan   her
494/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Underretning til klager - Anmeldelse - brudd på smittevernloven FINNMARK POLITIDISTRIKT   her
490/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Informasjon om fylkeskommunens tilskuddsordninger innen friluftsliv og vilt 2021 Troms og Finnmark fylkeskommune   her
469/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Kvittering for levert søknad - Søknad om tilskudd til vilttiltak - 2021 - forskningsprosjekt grågås Miljødirektoratet   her
471/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Kvittering for levert søknad -Søknad om tilskudd til vilttiltak 2021 - Revidering av forvaltningsplan for grågås Miljødirektoratet   her
476/2021 20210112 12.01.2021 Utgående brev Signert avtale om ungdataundersøkelse 2021 OsloMet - Ungdata   her
515/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Søknad om gebyrfritak - Sak 2020/238 RUIJAN KVÆNIT LEMMIJOKILAISET RK-L   her
523/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Anmodning om samarbeid om mottak av utskrivningsklare pasienter fra Finnmarkssykehuset. FINNMARKSSYKEHUSET HF   her
457/2021 20210112 12.01.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Ferdigattest - Flytebrygge - Hamnbukt. gbnr 21/1/36 NORCONSULT AS AVD LAKSELV   her
493/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Utbetaling forskudd Covid-19 midler ARCTIC PIRATE HUSKY AS   her
470/2021 20210112 12.01.2021 Utgående brev Søknad om tilskudd til vilttiltak - 2021 - Revidering av forvaltningsplan for grågås MILJØDIREKTORATET   her
475/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Valg av forliksråd - Porsanger kommune - anmoder om nyvalg STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
514/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Oversikt over marin forsøplingsprosjekter i Troms og Finnmark STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
519/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Søknad om nødvendige dispensasjoner for etablering av Gapahuk ved Patosuanto - gnr 18/1 - Porsanger kommune RUIJAN KVÆNIT LEMMIJOKILAISET RK-L   her
491/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Kommunale gebyrer og eiendomsskatt på bolig Huseierne   her
506/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Fornying av skjenkebevilling til 2024 BANAK LEIR AS   her
525/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Forespørsel om å prioritere viktig helsepersonell fra Finnmarkssykehuset i den kommunale koronavaksinasjonen Finnmarkssykehuset   her
489/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Tilleggsopplysninger KARL EVEN PAULSEN   her
454/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Henvendelse om eiendomsskatt STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
487/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Kontrakt Rode 3 - Porsanger kommune og SRS Maskin & Landbruk ADVOKATFIRMAET FØYEN TORKILDSEN AS   her
522/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Innsyn i brøytekontrakt Johan Isaksen AS - Ørjan Isaksen   her
513/2021 20210112 12.01.2021 Utgående brev www.porsanger.kommune.no Høring - forslag til endring/justering av skuterløype 14A mellom Gagga hyttefelt og Lavkajavri og løype 13C og 17 i Porsangmoen/Halkavarre skytefelt www.porsanger.kommune.no   her
484/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - vinter 2021-2025 - Bjørnar Pedersen og Bente Alice Bakkevold Bjørnar Pedersen   her
512/2021 20210112 12.01.2021 Utgående brev www.porsanger.kommune.no Offentlig ettersyn -Fjøs i Repokoski/Revfossnes, gnr 20/17 i Porsanger kommune - Forslag til vedtak om fredning. www.porsanger.kommune.no   her
11250/2020 20210112 12.01.2021 Inngående brev Signert brøyteavtale Rode2 Billefjord-Snekkernes -Del ABCD+kontrakt - mellom Porsanger kommune og Paulsen Entreprenør AS - varighet 2020/2022 - 2023/2024 Porsanger Kommune -   her
429/2021 20210111 11.01.2021 Inngående brev Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses - Seksjonering gnr 16 bnr 203- søker Sentrumsboliger AS STATENS KARTVERK   her
417/2021 20210111 11.01.2021 Inngående brev Matrikkelføring av jordskiftesak Siidavahki på gnr. 2 i Porsanger kommune FINNMARK JORDSKIFTERETT   her
340/2021 20210111 11.01.2021 Utgående brev Melding om vedtak - Dispensasjon fra motorferdselloven - vinter 2020-2024 - Ørjan Isaksen Ørjan Isaksen   her
414/2021 20210111 11.01.2021 Inngående brev Jordvern og FNs bærekraftsmål Landbruks- og matdepartementet   her
443/2021 20210111 11.01.2021 Utgående brev Rapportering Digital formidling - eksterne midler fra Fylkesbiblioteket Troms og Finnmark fylkesbibliotek   her
420/2021 20210111 11.01.2021 Inngående brev Rapportering på øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD) for 2020 utgår HELSEDIREKTORATET   her
449/2021 20210111 11.01.2021 Utgående brev Rapportering 4.kvartal 2020 STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
434/2021 20210111 11.01.2021 Inngående brev Påminnelse om høring av forslag til brann- og redningsvesenforskrift – kort video om innholdet DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)   her
432/2021 20210111 11.01.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 21 bnr 264 Henry Andreas Opdahl   her
456/2021 20210111 11.01.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Søknad uten ansvarsrett - Midlertidig bygning- . gbnr 19/111 LÁSSE RØR AS   her
318/2021 20210111 11.01.2021 Utgående brev Intern utlysning - 3 stillinger som utrykningsledere ved brann og redning Alle ansatte i brann og redning   her
351/2021 20210111 11.01.2021 Inngående brev Tilbakemelding - plan for koronavaksinasjon - Porsanger kommune STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
372/2021 20210111 11.01.2021 Inngående brev Karttillegg - søknad om utbetaling av tilskudd til beitedyr fra UKL Else Vedhugnes   her
384/2021 20210111 11.01.2021 Inngående brev Brev til Foretak Else Vedhugnes. Sluttutbetaling av tilskudd - Utvalgte kulturlandskap, 913957652 Landbruksdirektoratet   her
410/2021 20210111 11.01.2021 Inngående brev Foretak Samarbeid UKL Goarahat/Sandvikhalvøya. Sluttutbetaling av tilskudd - Utvalgte kulturlandskap, 815964942 Landbruksdirektoratet   her
444/2021 20210111 11.01.2021 Inngående brev Uttalelse på utlyste stillinger - Brannkonstabler i brann og redning Fagforbundet Porsanger   her
463/2021 20210111 11.01.2021 Utgående brev Vedrørende forhåndskonferanse Pål Blix-Johansen   her
322/2021 20210111 11.01.2021 Inngående brev Barnevernkonsulent stillingen jeg søkte på *****   her
347/2021 20210111 11.01.2021 Inngående brev Utsatt frist for svar på kommuneundersøkelsen 2020 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet   her
383/2021 20210111 11.01.2021 Inngående brev Månedsbrev for desember til skattekreditorene Skatteetaten   her
368/2021 20210111 11.01.2021 Inngående brev Utsatt svarfrist i tilsynssak STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
389/2021 20210111 11.01.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring Helsenor - Trond Skorstad   her
426/2021 20210111 11.01.2021 Inngående brev Veterinærtjenesten 2020 LEBESBY KOMMUNE   her